Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử

42 5,271 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

1 Phần 1: Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đông Nam Á với vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên đặc biệt của mình nằm giữa trục giao lưu Đông – Tây và Nam – Bắc, từ rất sớm đã trở thành con đường giao thương trên biển nối thông thế giới Đông – Tây, giữa Trung Hoa với Ấn Độ và thế giới phương Tây và trở thành ngã tư của các nền văn minh. Trong một không gian như vậy, những nhóm cư dân Đông Nam Á với bản sắc riêng của mình, ở một trình độ phát triển nhất định – trước ngưỡng cửa xây dựng quốc gia dân tộc đã mở rộng cửa giao lưu với thế giới bên ngoài trong các mối quan hệ đến từ biển. Nổi lên trong đó là mối quan hệ giao thương, buôn bán với những thuyền buôn đến từ Ấn Độ và Trung Hoa. Chính từ con đường giao lưu, buôn bán này đã là tiền đề, cơ sở để các cư dân Đông Nam Á tiếp thu, học hỏi ở hai nền văn hóa lớn của thế giới cổ đại lúc bấy giờ. Những dấu ấn, ảnh hưởng của hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa thể hiện khá toàn diện và sâu sắc trên nhiều mặt trong suốt lịch sử phát triển của các quốc gia Ấn Độ sơ kì. Đặc biệt, nền văn hóa Ấn Độ cổ điển với những nét gần gũi về tâm linh, tôn giáo đã dễ dàng chinh phục các cư dân Đông Nam Á. Họ đã đón nhận nó một cách hoàn toàn tự nguyện, hòa bình từ đó làm phong phú thêm nền văn hóa bản địa của mình, xây dựng nên một nền văn hóa rực rỡ đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người. Chọn đề tài “Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử” làm bài tập kết thúc chuyên đề là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn giúp nâng cao nhận thức về lịch sử văn hóa của dân tộc và khu vực. 2. Lịch sử vấn đề - Giới hạn phạm vi Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Đông Nam Á trong bối cảnh có sự giao lưu tiếp xúc với văn hóa truyền thống Ấn Độ từ lâu đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của các học giả với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Trên cơ sở những công trình nghiên cứu của các tác giả, bài tiểu luận chỉ có tính chất tổng hợp, trình bày lại một cách cơ bản sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với Đông Nam Á trong lịch sử. Trong đó, tìm hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của Ấn Độ đối với văn hóa Chămpa. 3. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu Trong quá trình làm tiểu luận, người viết đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp tiếp cận hệ thống: coi toàn bộ sự giao lưu tiếp xúc văn hóa Ấn Độ - Đông Nam Á là một hệ thống liên hoàn, bao gồm các yếu tố hợp thành và có mối liên hệ hữu cơ. Đặt mối quan hệ đó trong bối cảnh khu vực và thế giới để nghiên cứu. Coi Đông Nam Á vừa tham gia vừa chịu sự tác động của những 2 chuyển biến trong mối quan hệ với bên ngoài. Phương pháp tiếp cận hệ thống là cơ sở để trình bày các vấn đề trong tiểu luận. + Phương pháp phân tích và suy nghĩ gián tiếp: Phân tích vị trí địa lí cũng như điều kiện khách quan và chủ quan khiến cho mối quan hệ Ấn Độ - Đông Nam Á là trọng tâm diễn ra sớm về mặt thời gian, rộng về mặt phạm vi và chặt chẽ về mức độ. + Phương pháp liên ngành: Tác giả đặc biệt chú trọng phương pháp này trong quá trình thực hiện bài viết. Là một đề tài lịch sử, quan điểm khi nghiên cứu là tuân thủ phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài việc phân tích, so sánh mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử, đề tài cố gắng trình bày các luận điểm trên cơ sở bám sát sự kiện lịch sử, chân thực lịch sử, trình bày lịch sử đúng với những gì như nó đã từng tồn tại. 4. Bố cục Tiểu luận gồm 42 trang, được chia thành 3 phần: Mở đầu, nội dung, kết luận. Trong đó, phần nội dung được chia thành 4 chương. Chương 1: Khái quát về tự nhiên và lịch sử các quốc gia Đông Nam Á cổ đại. Chương 2: Vài nét về văn hóa Ấn Độ. Chương 3: Nội dung ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ qua các phương diện ở từng quốc gia Đông Nam Á. Chương 4: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với trường hợp Chămpa. Phần 2: Nội dung Chương I. Khái quát về tự nhiên và lịch sử các quốc gia Đông Nam Á cổ đại Đông Nam Á là một khu vực rộng lớn với hai khu vực địa lí lục địa và hải đảo. Thời cổ đại, ngoài vùng trên còn có Hoa Nam (Trung Quốc) ở phía Bắc, ở phía Tây đến tận Asam của Ấn Độ. Căn cứ vào những tài liệu khảo cổ học, dân tộc học, các nhà khoa học đã xác định được phạm vi của khu vực Đông Nam Á thời cổ. Chính trong môi trường đó mà cơ tầng văn hóa Đông Nam Á ra đời. Đông Nam Á là một trong những nơi phát sinh loài người. Ở kỉ địa chất Plêixtoxen xuất hiện người Pitêcantơrốp. Tiếp đó, người hiện đại Homo Sapiens cũng có mặt ở vùng này. Đại chủng Ôtxtralôit phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á, còn đại chủng Môngôlôit chủ yếu ở Mông Cổ và Bắc Trung Quốc. 3 Tiếp sau giai đoạn đá cũ, khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn đồ đá giữa mà tiêu biểu là văn hóa Hòa Bình. Vào cuối thời kì Hòa Bình, cách đây khoảng một vạn năm, Đông Nam Á là nơi chứng kiến nền nông nghiệp sơ kì. Do có địa hình phân tán hẹp, bị chia cắt bởi các dãy núi đá và rừng nhiệt đới với thảm thực vật dồi dào và quần thể động vật phong phú. Khác với Trung Quốc, Ấn Độ… ở Đông Nam Á thiếu những cánh đồng rộng để trồng lúa, để chăn nuôi gia súc lớn. Diện tích ban đầu để trồng trọt quá ít. Từ thời đá mới đến khoảng 4.000 năm TCN, cư dân Đông Nam Á có đời sống vật chất và tinh thần cơ bản như sau: đã có thể có nông nghiệp lúa nước, thuần dưỡng trâu bò, về sau đã biết sử dụng kim loại ở dạng thô sơ, bước đầu làm quen với kĩ thuật khai thác hải sản. Về đời sống tinh thần: nơi thờ cúng đặt ở chỗ cao, chôn người chết trong chum hoặc dưới các tràng thạch, vai trò và vị trí của phụ nữ được đề cao. Tiếp theo, Đông Nam Á cũng bước vào thời đại đồ đồng với nền văn hóa Đông Sơn mà tính phổ quát của nền văn hóa này ngày càng được thừa nhận. Đặc biệt, các hiện vật ở Đông Sơn cũng được tìm thấy ở Thái Lan, Campuchia và nhiều nơi khác. Theo không ít các nhà khoa học, đồ đồng được chế tạo ở Đông Nam Á có thể có cả trước Trung Quốc và Ấn Độ. 1 Trống đồng, hiện vật tiêu biểu của thời đại đồ đồng Đông Nam Á được tìm thấy ở nhiều vùng khác nhau và được những nhà khảo cổ học nhất trí khá cao về nguồn gốc của chúng: được chế tạo ở Đông Sơn và những vùng phụ cận, rồi được đem trao đổi với các địa điểm khác. Tại sao chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn có thể đến cư trú ở các hải đảo? Lý do trước hết là do cảnh quan địa lí Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á nói chung và đặc biệt là bán đảo Đông Dương và các đảo trong vùng, đều chịu ảnh hưởng của gió mùa. Những luồng gió theo mùa và định hướng đã tạo điều kiện cho con người có thể vượt biển bằng các phương tiện thô sơ, thuyền buồm. Theo G. Coedes, tại các vùng Miến Điện, bán đảo Mã Lai và đảo Xumatơra… chế độ gió hải lưu định kì tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải, trao đổi với vùng duyên hải châu Phi, Ảrập, vịnh Ba Tư, Ấn Độ, Đông Dương và xa hơn là Trung Quốc. Khu vực nằm giữa bán đảo Đông Dương, dãy bán đảo Mã Lai do biển Trung Hoa, Thái Lan hợp thành là một “Địa Trung Hải” thực sự. 2 Mặc dù có nhiều trở ngại khu vực này vẫn là một cầu nối cho cư dân ven sông, biển. Với việc bước đầu chinh phục biển đã diễn ra sự hội tụ đầu tiên của các yếu tố văn hóa: rừng núi đồng bằng và biển. Sự hội tụ này đã được thực hiện trong thế đan xen phức tạp rồi tự định hình những truyền thống chung cũng như riêng: nơi thì làm ruộng cao, săn bắn, đánh cá nước ngọt, làm nông nghiệp lúa nước… Sự đa dạng của cư dân Đông Nam Á còn thể hiện ở các sắc tộc nói các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Mặc dù các sắc tộc có sắc thái đa dạng, song các yếu tố làm cơ tầng văn hóa chung của cư dân Đông Nam Á nói chung đã được định hình. Trên nền chung của nông nghiệp lúa nước đã tạo nên sự gần gũi trong phong tục, tập quán, yêu cầu hợp quần để xử lý nước mà trồng lúa, trị thủy – thủy lợi. 4 Đến khoảng thiên niên kỉ II TCN, cư dân Đông Nam Á đã dần dần chiếm lĩnh các con sông lớn như Mê Công, Mê Nam, Iraoadi, sông Hồng, sông Mã… Những con sông đó cùng với biển Đông có thể coi là phương tiện hinh thành giữa các cộng đồng, cư dân trong vùng. Điều đó thể hiện trong những nét tương đồng của cư dân các quốc gia Đông Nam Á. Ngay trong thời kỳ tiền sử và sơ sử đã có sự giao lưu của cư dân Đông Nam Á với các vùng Hoa Hạ và với Ấn Độ. Đó là mối quan hệ hai chiều. Cư dân Bắc Đông Nam Á đã tiếp thu với văn hóa phương Bắc. Còn người phương Bắc đã tiếp thu các thành tựu của các tộc phương Nam: những kinh nghiệm trồng lúa nước, trồng chè, trồng dâu, nuôi tằm… Đối với Ấn Độ, ngay từ thời kỳ này đã có sự giao lưu với khu vực Đông Nam Á. Những điểm tương đồng về khí hậu, gần gũi về địa lý tộc người, là cơ sở ban đầu cho điều đó. Những tộc người ở Đông Ấn có quan hệ mật thiết với một số tộc người Đông Nam Á tiền sử, trước hết là nhóm tộc người thuộc ngôn ngữ Môn – Khơme. Cả Ấn Độ và Đông Nam Á đều nằm trong vùng khí hậu châu Á, gió mùa. Sự tương đồng đó đã tạo điều kiện cho các tộc cư dân Ấn Độ sớm có sự giao lưu kinh tế, văn hóa với vùng Đông Nam Á. Như vậy, trước khi có sự xâm nhập chính thức của nền văn minh Ấn Độ, Trung Hoa, ở Đông Nam Á đã định hình một chỉnh thể. Mặc dù có những nét đặc thù so với văn minh Trung Quốc, Ấn Độ, giữa Đông Nam Á và hai khu vực lớn nói trên vẫn có sự giao lưu sơ khởi. Mặt khác, chính nhờ có bản sắc của mình trước các yếu tố ngoại lai, các tộc người Đông Nam Á bước vào thời kì mới: thời kì dựng nước và giữ nước. Trong khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên, ở Đông Nam Á có hàng loạt quốc gia nhỏ ra đời và phát triển. Thoạt đầu, trên vùng lục địa và hải đảo Đông Nam Á có hàng chục tiểu quốc phân tán ở các địa bàn hẹp, riêng lẻ và thỉnh thoảng cũng có những cuộc xung đột, tranh chấp với nhau. Do nhu cầu trao đổi, bán các vật quý của địa phương mình để đổi lấy đồ thủ công cao cấp và đồ trang sức của Ấn Độ, Tây Á mà việc buôn bán bằng đường biển trở nên phát đạt. Trong đó nổi lên nhất là thị cảng Óc Eo ở Nam Bộ và Táccôla thuộc bán đảo Malaixia. Việc ra đời các quốc gia cổ Đông Nam Á không tách rời sự tác động về kinh tế và ảnh hưởng của Ấn Độ. Trong các thế kỉ trước và sau đầu công nguyên, nhiều quốc gia cổ đại Đông Nam Á đã lần lượt xuất hiện: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc: trong các dân tộc Đông Nam Á, người Việt cổ có nhà nước sớm nhất: nhà nước Văn Lang – Âu Lạc hình thành vào nửa sau thiên niên kỉ thứ I TCN. Điều này thể hiện khát vọng chung của toàn thể cư dân Đông Nam Á; Khu vực quần đảo Inđônêxia: là khu vực cư trú của các nhóm cư dân thuộc ngữ hệ Mã Lai. Trong những thế kỉ đầu công nguyên, các nhóm đó đều lần lượt 5 thành lập tiểu quốc của họ. Đến khi sự giao lưu giữa các đảo tăng lên thì nhiều vùng ven biển trở thành các thương cảng sầm uất. Một vài nước mạnh lên đã bắt đầu muốn giành ưu thế với các xứ khác. Trong các thế kỉ VII – XIII, ở từng đảo lớn Xuamtơra và Giava các tiểu quốc được thống nhất lại dưới quyền một quốc gia có thế lực nhất; Tiểu quốc Phù Nam: ra đời vào thế kỉ I, có địa bàn ở Trung và Hạ lưu sông Mê Công, thời đại cực thịnh của nó bao gồm hầu hết Nam bán đảo Đông Dương, thủ đô Vyada – Para (Svâyriêng). Cũng trên địa bàn sinh tụ của người Khơme, có một loạt tiểu quốc ra đời như Sơretthapura, Isanapira…; Quốc gia Chămpa: xuất hiện vào cuối thế kỉ II có địa bàn là Trung Bộ Việt Nam ngày nay; Các tiểu quốc trên bán đảo Mã Lai: xuất hiện từ cuối thế kỉ II như Lancasuca, Tambralinga, Táccôla, Catara… của người Môn; Các quốc gia sơ kì của người Thái: trên đồng bằng Mê Nam vốn có mặt các tiểu quốc người Môn, người Thái vốn sống ở Nam Trung Hoa, di dân xuống Bắc Thái Lan từ thế kỉ VII. Tại vùng này xuất hiện quốc gia Thái có kinh đô là Chiêng Xen. Năm 1096, vương quốc Payao ra đời ở hạ lưu sông Ping, sông Oang. Thế kỉ XIII, người Thái tiếp tục di cư ồ ạt xuống miền Nam cư trú lưu vực sông Mê Nam và thượng lưu sông Mê Công. Đến giữa thế kỉ XV, các vua thuộc triều Authaya đã chinh phục các nước khác thống nhất miền đồng bằng Mê Nam, lập nên vương quốc Thái; Vương quốc Campuchia: ở thế kỉ V, xã hội có giai cấp và nhà nước của người Khơme đã được hình thành. Lúc đầu họ sống ở phía Bắc sau lấn dần xuống phía Nam; Vương quốc Lào: năm 1353, Pha Ngừm đã tập hợp, thống nhất các bộ lạc lại, lập nên quôc gia mới gọi là Lan Xang. Như vậy, trừ nước Văn Lang – Âu Lạc, từ sau CN, các vương quốc (hay tiểu quốc) lần lượt đã được hình thành ở Đông Nam Á. Sau khi nhà nước được thành lập, đời sống kinh tế xã hội và văn hóa ở Đông Nam Á có điều kiện phát triển. Do ở vị trí địa lí thuận lợi, các nước Đông Nam Á được các nhà thám hiểm, hàng hải, buôn bán lui tới; các hải cảng trở thành các trạm dừng chân của các đoàn thuyền buôn với tiềm lực ngoại thương lớn. Đó chính là tiền đề cho sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa với bên ngoài. Chương II. Vài nét về văn hóa Ấn Độ 1. Nguồn gốc và yếu tố cấu thành. Ấn Độ là một địa hình tam giác lớn, một “tiểu lục địa” ở Nam Á, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi Ấn Độ Dương và dãy núi Himalaya hùng vĩ. 6 Địa hình Ấn Độ rất đa dạng và được chia làm ba khu vực rõ rệt: vùng núi Himalaya, vùng đồng bằng sông Ấn – Hằng và cao nguyên Đêcan. Địa hình chia cắt là nguồn gốc phân tán Ấn Độ thành các tiểu quốc từ xa xưa. Sự đa dạng của Ấn Độ còn thể hiện ở các mặt xã hội, dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo… sự phân tán về chính trị. Tuy vậy, sự đa dạng, phức tạp của Ấn Độ từ thời xa xưa vẫn được xem như trong một thể thống nhất. Ngoài nguồn gốc lịch sử, văn minh Ấn Độ còn được cấu thành bởi những yếu tố khác. Nền văn minh trên bán đảo Ấn Độ phát triển một cách đều đặn lạ thường từ thời Mohengiô – Đarô cho đến ngày nay, một xứ sở mà nền văn minh đã có từ bao đời trước khi có người phương Tây đến “khai phá”. Nền văn minh Ấn Độ được cấu thành bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội mà từ đó tạo ra đời sống văn hóa tinh thần sau: Đời sống kinh tế của Ấn Độ truyền thống chủ yếu dựa vào nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp – kinh tế nông nghiệp. Trong các làng xã, tế bào kinh tế xã hội Ấn Độ - người nông dân thường ở trong những nếp rơm rạ cổ truyền. Đã bao đời, người dân Ấn thường vất vả với ba vụ gặt chính cùng ba loại cây ngũ cốc riêng. Ấn Độ là nước có truyền thống lâu đời về thủ công nghiệp. Ngay từ thời Harappa, Mônhegiô – Đarô, đã có một số nghề thủ công phát triển cao như kim hoàn, chạm khắc, đúc đồng, mộc… Kỹ thuật nấu và luyện sắt cũng có từ lâu. Dệt là nghề thủ công nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Người Ấn cũng nổi tiếng về nghệ thuật làm đồ trang sức. Về thương nghiệp, ngay từ thời cổ xưa, Ấn Độ đã phát triển thương nghiệp nội địa, ngoại thương. Đời sống chính trị - xã hội: nét nổi bật của xã hội Ấn Độ cổ đại là chế độ đẳng cấp và công xã nông thôn. Tế bào cơ sở của xã hội Ấn Độ truyền thống là cộng đồng làng xã. Đây là một thiết chế kinh tế - xã hội xuất hiện từ sớm và được duy trì qua suốt các thời kì lịch sử. Sự tồn tại bền vững của công xã đã làm hạn chế đến sự phát triển của kinh tế hàng hóa, đóng khung sự hiểu biết của thành viên công xã trong phạm vi nhỏ hẹp của công xã, thờ ơ với vận mệnh của đất nước, cố giữ lấy tập tục cổ làm cho xã hội Ấn Độ phát triển chậm. Tuy nhiên, chính cộng đồng làng xã Ấn Độ là một trong những yếu tố quan trọng làm cho nước này giữ được bản sắc truyền thống văn hóa cổ xưa. Chế độ đẳng cấp Vacna: không ở đâu trong các quốc gia cổ trung đại, sự phân cách về dòng họ, tổ tiên, tôn giáo, nghề nghiệp lại sâu sắc và khắc nghiệt như ở Ấn Độ, đó là chế độ chủng tính Vacna – hình thức sơ đẳng của chế độ đẳng cấp. 7 Các chủng tính ở trên một vùng nhất định, có cùng nghề nghiệp, nghi lễ tôn giáo, cùng một hạng người trong xã hội. Thoạt đầu, Vacna được dựa trên cơ sở phân biệt màu da. Dần dần, trong xã hội Ấn Độ đã hình thành một hệ thống Vacna với bốn đẳng cấp chính: + Đẳng cấp quý tộc tăng lữ Bàlamôn + Đẳng cấp Ksatơria, gồm quý tộc, vương công, võ sĩ + Đẳng cấp bình dân Vaisa gồm hầu hết người bình dân Aryan + Đẳng cấp Suđra là cư dân bản địa bị người Aryan chinh phục Ngoài bốn đẳng cấp chính, còn có một số đẳng cấp bị coi là thấp hèn nhất, như Paria, Chandala… với biết bao quy định ngặt nghèo được đặt ra: hôn nhân giữa các đẳng cấp bị cấm, người Paria không được cắt tóc, không được đưa đồ uống cho người Bàlamôn, thậm chí không được dẫm lên bóng người Bàlamôn… 3 Việc phân chia đẳng cấp vô lý đó được giải thích bằng các tôn giáo và được các thành kiến tôn giáo củng cố, duy trì lâu dài trong lịch sử Ấn Độ. Ở Ấn Độ cổ đại, có không ít những người nô lệ, song đó không phải là những nô lệ điển hình như ở phương Tây mà là nô lệ gia trưởng tùy thuộc vào gia đình chủ và cũng có nô lệ của tập thể. Đến thời kì trung đại, ngoài chế độ Vacna còn có chế độ Giati, có nghĩa gốc là thị tộc, bộ lạc. Tuy giống Vacna ở chỗ chia cư dân thành các nhóm xã hội đóng kín, song Giati lạ có những mặt khác. Do có sự biến đổi của xã hội mà địa vị các Giati có thay đổi và khác nhau tùy theo từng vùng do vai trò của nghề nghiệp mà họ đảm nhận. Gia đình: Tế bào cơ sở của xã hội Ấn Độ truyền thống là gia đình, vào đầu thời kỳ Vêđa, địa vị của phụ nữ được coi trọng. Về sau, do sự phát triển của xã hội mà vị trí người đàn ông đã được đề cao hơn và ngày càng được củng cố bởi các quan niệm tôn giáo. Một số lớn gia đình Ấn Độ là gia đình đồng tộc gồm bố mẹ, anh, chị, con cháu nội ngoại, đầy tớ… Đó là loại gia đình phụ hệ với quyền lực rất lớn của người đàn ông. Sau nữa, do ảnh hưởng của đạo Hồi mà vị trí của người phụ nữ càng suy giảm. Về chế độ nhà nước: Lịch sử Ấn Độ từ khi có nhà nước đều theo chính thể quân chủ, cha truyền con nối. Về nguyên tắc, nhà vua nắm quyền hành cao nhất, có quyền lực tuyệt đối, có nhiệm vụ cai trị đất nước bằng sự công bằng, nhân từ và chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Ngoài ra, còn có các nước nhỏ theo chính thể “cộng hòa” mà thực chất là phát triển thể chế dân chủ thị tộc. 2. Một số thành tựu văn hóa Ấn Độ cổ đại. 2.1 Tôn giáo và triết học Có thể nói, Ấn Độ là đất nước của tôn giáo và triết học vì đây là quê hương của hai tôn giáo lớn: Hinđu giáo và Phật giáo. Tỷ lệ cư dân theo tôn giáo ở Ấn Độ rất cao. Ngoài ra còn có nhiều tôn giáo khác như đạo Hồi, đạo Xích, đạo Thiền… 8 Tôn giáo phản ánh sâu sắc vào hoạt động của mọi tầng lớp xã hội đã tạo nên nguồn cảm hứng của các loại hình nghệ thuật, các công trình điêu khắc, hội họa. Triết học và tôn giáo có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Tôn giáo là triết học được nâng lên thành đức tin và triết học là những suy tư siêu hình của tôn giáo. Ngay từ đầu, triết học Ấn Độ đã có những nét độc đáo riêng của mình, nó thể hiện những suy tư và đời sống tâm linh của con người. Từ các tác phẩm cổ đại như kinh Vêđa, nhất là Mahabaharata có thể thấy được những nét tương đồng: đó là tính thống nhất, đa dạng. Các tôn giáo, trường phái của triết học Ấn Độ ít khi bài trừ, đối lập nhau mà có không ít những khái niệm chung cho cả tôn giáo, triết học như nghiệp báo (Karma), luân hồi (Samara), cấm sát sinh (Ahimsa)… Một trong những vị thần tối cổ nhất là Visnu, thì hóa thân “thứ 9 của vị thần này là Thích Ca của đạo Phật”. Đó chưa kể sự vay mượn nội dung của giáo lý. + Đạo Hinđu: Đạo Hinđu hay (Ấn Độ giáo) là tôn giáo chính của người Ấn Độ. Đạo Hinđu có nguồn gốc từ những tín ngưỡng Vêđa cổ xưa, trải qua giai đoạn phát triển của đạo Bàlamôn. Điều khác biệt là nó không lan tỏa ra các nước để trở thành một tôn giáo có tính chất thế giới. Trong suốt lịch sử của mình, đạo Hinđu không phải là một tôn giáo đóng kín mà luôn tiếp thu giáo lý của các tôn giáo khác và thay đổi cho phù hợp. + Đạo Phật (Buddhism): là tôn giáo thế giới xuất hiện sớm nhất, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lịch sử các dân tộc châu Á. Quê hương của đạo Phật là một xứ sở nhỏ ở Đông Bắc Ấn Độ. Từ khi xuất hiện (vào cuối thế VI TCN) cho đến nay đạo Phật đã được truyền bá tới hầu hết các nước Đông Á và Đông Nam Á. Tuy nhiên, chính tại quê hương của đạo Phật, số phật tử chỉ chiếm chưa đến 1%. + Đạo Giaina (Jainism): Đạo Giaina hay còn gọi là đạo thiền do Mahavina sáng lập vào thế kỉ VI TCN, cùng thời với sự ra đời của đạo Phật. Về sự tích ra đời và giáo lý căn bản, đạo Giaina khá giống đạo Phật. Giaina giáo đặc biệt đề cao Ahimsa (không mưu hại sinh linh) và sống theo chủ nghĩa khổ hạnh. + Đạo Xích (Sikhism): Đạo Xích ra đời trên cơ sở kết hợp đạo Hinđu và đạo Hồi. Người đứng đầu tôn giáo này là pháp sư Guru. Trong lịch sử đạo Xích chỉ có 10 Guru. Guru thứ 10 thành lập một đạo quân tôn giáo để chống lại sự đàn áp của Hồi giáo. Trong mấy thế kỉ tồn tại, tín đồ đạo Xích thường bị lợi dụng gây nhiều hoạt động khủng bố, ám sát… 2.2 Thần thoại và văn học Ở Ấn Độ, thần thoại đã in dấu đậm nét lên đời sống, vừa thể hiện những khát vọng tâm linh cao siêu, vừa thấm đượm sâu sắc tính trần tục của con người trần thế. Gắn liền với tôn giáo, thần thoại bắt nguồn cùng sự ra đời và lan tỏa của các tôn giáo ở Ấn Độ, đồng thời thần thoại cùng tồn tại và phát triển với triết học và đôi khi hòa tan với nhau. 9 Kinh Vêđa và các tác phẩm cổ điển đã ghi lại những truyện thần thoại cổ xưa của Ấn Độ nhằm lí giải về nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc các loài và thủy tổ loài người… Những quan niệm về vũ trụ, về tự nhiên, con người… trong thần thoại Ấn Độ cũng biến đổi dần theo quá trình biến đổi của đời sống vật chất, tinh thần, tôn giáo và xã hội của họ. Những biểu tượng thần thoại chủ yếu được đề cập tới là các vị phúc thần, hung thần, các thần linh làm những nhiệm vụ trấn giữ bầu trời, trái đất, nhà cửa, ao hồ, sông suối… Các biểu tượng về loài vật cũng chiếm vị trí quan trọng. Loài vật thường được linh hóa trong các thần thoại như ngựa, voi, rắn, khỉ, bò. Chúng cũng có mặt trên các công trình điêu khắc, hội họa ở Ấn Độ cổ xưa. Hình ảnh con linh điểu (garuđa) – một loại đại bàng – đã xuất hiện nhiều trong thần thoại, truyền thuyết và cổ tích. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hinđu, thần linh trong thần thoại Ấn Độ thường là hóa thân của các thần Brama, Visnu và Siva… với cả nam thần và nữ thần, hung thần và phúc thần… Ngôn ngữ biểu đạt cơ bản trong nhiều thế kỉ là tiếng Phạn (Sanscrit). Đó là một ngôn ngữ có nguồn gốc từ ngữ hệ Ấn – Âu và có quan hệ mật thiết với các ngôn ngữ Ba Tư, Ả Rập. Nhưng dù có ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống tinh thần Ấn Độ, tiếng Phạn vẫn là một ngôn ngữ bác học, ít phổ biến trong quần chúng. Tiếng Phạn đã biến thái thành một số ngôn ngữ gần gũi khác như tiếng Pali hay tiếng Prakít. Từ thế kỉ XII trở đi, nhiều phương ngữ, thổ ngữ được sử dụng trong các tác phẩm văn học, trong đó, tiếng Hinđi, tiếng Bengali, tiếng Uôcđu và nhóm ngôn ngữ Đraviđa ở Nam Ấn Độ là phổ biến hơn cả. Các tác phẩm văn học cổ điển ở Ấn Độ là bộ kinh Vêđa, kinh sách Phật giáo. Các bộ sử thi đồ sộ ra đời và được phổ biến khá rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Hai bộ sử thi lớn nhất và nổi tiếng nhất của Ấn Độ là Mahabharata và Ramayana. Đây là những công trình văn học nổi tiếng, được bổ sung từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành niềm tự hào của nền văn hóa cổ đại Ấn Độ. 2.3 Nghệ thuật Các ngành nghệ thuật Ấn Độ sớm ra đời và phát triển gắn liền với tôn giáo và các quan niệm triết học. Từ thời xa xưa đã có nhiều bức vẽ trên vách đá hang động. Những thành phố thời văn hóa Harappa đã để lại dấu vết của nhiều công trình kiến trúc và nhiều bức tượng bằng đá rất nổi tiếng. Sự phát triển của đạo Phật được ghi nhận qua di tích các ngôi chùa tráng lệ, những mộ tháp cao vút và những tượng Phật uy nghiêm. Có thể kể đến ngọn tháp Sanchi ở Trung Ấn cao 16m, xung quanh có lan can và 4 cửa lớn đều bằng đá được khắc rất công phu. Những gian chùa hang khoét sâu vào vách đá ở Agianta có nhiều cột chống là công trình hết sức độc đáo, được xây dựng từ thế kỉ II TCN. Khoảng 500 bức bích họa ở Agianta mô tả sự tích đức Phật Thích Ca với nhiều màu sắc, nhiều nét vẽ linh hoạt để lại giá trị mỹ thuật rất cao, bao đời qua vẫn không phai mờ. Ở miền Tây và miền 10 Trung Ấn Độ như Bhaja, Kacla, Elêphanta… cũng có nhiều chùa hang tương tự của đạo Phật, đạo Giaina và đạo Hinđu. Các đền thờ vùng Trung và vùng Nam thường hợp thành những quần thể di tích rất đặc biệt, mang đậm bản sắc dân tộc. Nét tiêu biểu nhất trong nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ là tượng Phật và tượng Thần của đạo Hinđu. Những bức tượng Phật Thích Ca bằng đá và một số ít bằng đồng thường được thể hiện ở ba tư thế: đứng – tượng trưng quyền lực, ngồi – thiền định, nằm chống tay lên thái dương – nhập tịch Niết Bàn. Đối với đạo Hinđu, có một số ít là tượng Brahma và Visnu, còn phần nhiều là tượng thần Siva. Các tượng thần hoặc được thể hiện như người, hoặc là hình ảnh các hóa thân như lợn rừng, nhân sư mình người đầu sư tử. Có thể thấy tượng thần Siva ở khắp các miền Ấn Độ với con mắt thứ ba ở giữa trán (con mắt hướng nội tâm) cùng những dấu hiệu khác như tượng bò rừng Nanđin là vật cưỡi của thần, hoặc trụ đá Linga là biểu tượng sinh thực khí nam giới. Bên cạnh tượng thần linh còn có nhiều tượng thú vật gắn liền với một điển tích tôn giáo như tượng sư tử ở cột đá Sacnat, tượng voi và bò rừng ở khu đền Mahabalipurami, tượng khỉ Hanuman ở miền Nam Ấn Độ cũng như các loài vật mang tính thần linh như chim thần Garuđa, rắn thần Naga, thủy quái Makara… Đạo Hồi cũng ghi dấu ấn đậm nét trong nền kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ. Những nhà thờ Hồi giáo, các cung điện, lăng tẩm mang nhiều dáng dấp Ảrập, Ba Tư hay cũng đã “Ấn hóa” với những đặc điểm kiến trúc Ấn Độ. Đêli, Phatecpua Sikri và Agra là 3 thành phố trung tâm kiến trúc đạo Hồi vì đã từng là kinh đô của các vương triều Hồi giáo. Tháp Kutup Minar ở Đêli, cao 73m gồm 5 tầng với 376 bậc cuốn vòng dẫn lên đỉnh, được xây dựng vào đầu thế kỉ XIII. Tòa thành Lan Kila (Thành Đỏ) có bức tường thành cao 22m bằng sa thạch đỏ, bên trong có nhiều cung điện, giáo đường nguy nga lộng lẫy. Còn rất nhiều công trình kiến trúc cùng những tác phẩm hội họa và điêu khắc tạo nên niềm tự hào của nền văn hóa Ấn Độ. 2.4 Khoa học Khoa học cổ đại khá phát triển, lúc đầu, nó gắn liền với tôn giáo. Các tăng lữ Bàlamôn giáo đã nghiên cứu thiên văn, thời tiết, mùa màng để dùng trong nghi lễ (xác định ngày giờ hành lễ, tổ chức tắm nghi lễ vào mùa xuân đầu năm…). Các bàn thờ trong đạo Bàlamôn phải kê theo những hướng nhất định với những kích thước và thể tích thống nhất, do đó đã thúc đẩy khoa hình học và số học phát triển. Từ những chữ số đầu tiên đó, các nhà bác học Ấn Độ đã phát minh ra những chữ số mà sau này người ta gọi lầm là “chữ số Ảrập”, biết được 8 phép tính cơ bản của số học và những khái niệm về số vô tỉ, lý thuyết về đại số học cao cấp, về lượng giác học… Những nhà toán học, nhà thiên văn học nổi tiếng nhất của Ấn Độ cổ đại là Aryabhata (thế kỉ V), Brahma Gupta (thế kỉ VII), Mahavira (thế kỉ IX) và Bhaskara (thế kỉ XII). Người Ấn Độ cũng đã soạn ra Niên lịch từ rất sớm. Buổi đầu họ dùng âm lịch có 12 tháng, mỗi tháng chia làm 2 nguyệt bán, mỗi nguyệt bán gồm 15 ngày [...]... thành quốc gia chính trị có tổ chức Các quốc gia Đông Nam Á loại này được các học giả phương Tây gọi là các quốc gia Ấn Độ hóa” Mặc dù cách dùng như vậy không chính xác lắm vì các quốc gia Đông Nam Á vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét của mình, có nền tảng khác Ấn Chúng ta dùng thuật ngữ Ấn Độ hóa” đó với ý nghĩa để chỉ các quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ Vậy thực chất của công... ảnh hưởng của Ấn Độ, song những ảnh hưởng đó chỉ dưới dạng thích nghi với cơ sở tín ngưỡng và đạo lí cố hữu của người Lào Chương IV Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với trường hợp Chămpa 1 Sự ảnh hưởng đến thể chế chính trị Khi đánh giá về ảnh hưởng của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á Học giả người Pháp G Coedes đã viết: Ảnh hưởng của nền văn minh Ấn chủ yếu là sự bành trướng của một nền văn hoá có... hưởng của Ấn Độ lan trên một địa bàn khá lớn Nền văn minh Ấn Độ đặc biệt bắt rễ nhanh ở các nước Đông Nam Á Bằng chứng về điều đó có thể tìm thấy ở khắp nơi, trên phương diện ngôn ngữ, văn học hoặc các di tích văn hóa khác Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á đã đem lại nhiều thành tựu cho sự phát triển lịch sử của khu vực này Đó là những ảnh hưởng trong các lĩnh vực tôn giáo (đạo Phật... của văn minh Ấn Độ sang khu vực Đông Nam Á, góp phần đẩy mạnh quá trình tan rã của chế độ công xã nông thôn và quá trình hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên ở đây Đồng thời, ảnh hưởng đó còn tiếp tục tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của các nước Đông Nam Á Chương III Nội dung ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ qua các phương diện ở từng quốc gia Đông Nam Á Theo nhận xét của J Nehru trong. .. như Ấn Độ và các quốc gia chịu ảnh hưởng Ấn Độ ở Đông Nam Á, lịch sử chính trị của Chămpa là lịch sử mở mang đất đai, thôn tính lẫn nhau giữa các vùng hay các tiểu quốc và là lịch sử của những vị vua hay vương triều mạnh Trong suốt hơn mười thế kỉ tồn tại, các vua Chămpa luôn gây hấn với những người láng giềng ở phía bắc, phía nam và phía tây nam Vào thế kỉ XII, vua Chămpa là Jaya Harivarman còn đánh... Javakarman cử đi sứ Trung Quốc Ở vương quốc Phù Nam, các tôn giáo (Ấn Độ giáo, Phật giáo), giữa các giáo phái của Phật giáo (Tiểu thừa, Đại thừa), tồn tại khá hòa hợp Đến nửa đầu thế kỉ VII, vương quốc Phù Nam suy vong 3 Ảnh hưởng văn minh Ấn Độ đối với văn minh Ăngco Kế tiếp Phù Nam là Chân Lạp và sau nữa, trên cơ sở hai vương quốc cổ xưa, đó là vương quốc Khơme Giai đoạn này, về mặt văn hóa nói chung được... nhà văn hoá học gọi là thuyết “Thuyết hoá thạch ngoại vi trên biển” Dù ảnh hưởng rất lớn của tôn giáo Ấn Độ nhưng do nằm trong cơ tầng văn hoá Đông Nam Á, dân tộc Chăm có nền văn hoá bản địa lâu đời, là những nguyên nhân làm cho các tôn giáo Ấn Độ khi du nhập vào đều bị bản địa hoá Các tôn giáo Ấn Độ truyền bá tới Đông Nam Á theo hai con đường, đường thuỷ và đường bộ: Một đường từ bờ biển Coromamdel Ấn. .. đang phát triển, mở rộng và tìm kiếm thường xuyên thị trường xa, cùng với nó là sự phát triển của hàng hải là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy sự lan rộng của nền văn hóa Ấn Độ đến Đông Nam Á Một nguyên nhân đáng kể nữa là do sự phát triển cao của văn hóa Ấn Độ, của các tôn giáo, nhất là Phật giáo Tư tưởng Ấn Độ nói chung, của các tôn giáo Ấn và nhất là của Phật giáo nói riêng, được truyền bá thuận... vực Đông Nam Á cổ thì tôn giáo Chămpa mang đậm dấu ấn văn hoá tôn giáo Ấn Độ Yếu tố đó đã góp phần vào bức tranh văn hoá dân tộc Việt Nam đa dạng phong phú, làm cho Việt Nam là Đông Nam Á thu nhỏ Các tôn giáo Ấn Độ như Bàlamôn, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo đã thâm nhập sâu hơn vào trong quê hương đời sống tinh thần người Chăm, thậm chí còn đậm cho đến ngày 25 nay hơn cả quê hương nó là Ấn Độ mà các. .. thâm nhập của văn minh Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á Người Ấn Độ đã biết đến Đông Nam Á khá sớm Ramayana có nhắc đến đảo Giava và Xumatơra Theo các tài liệu cổ của Ấn Độ, mối quan hệ giữa bán đảo Hindustan với xứ Đông Nam Á có từ lâu Có khả năng từ xưa, người Ấn Độ đến đây tìm vàng vì các tài liệu đó gọi đây là xứ sở vàng hay đảo vàng Niddesa, một thư tịch Phật giáo bằng tiếng Pali đã kể tên các địa danh . quát về tự nhiên và lịch sử các quốc gia Đông Nam Á cổ đại. Chương 2: Vài nét về văn hóa Ấn Độ. Chương 3: Nội dung ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ qua các phương diện ở từng quốc gia Đông Nam Á. Chương. thời, ảnh hưởng đó còn tiếp tục tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của các nước Đông Nam Á. Chương III. Nội dung ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ qua các phương diện ở từng quốc gia Đông Nam Á Theo. ấn, ảnh hưởng của hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa thể hiện khá toàn diện và sâu sắc trên nhiều mặt trong suốt lịch sử phát triển của các quốc gia Ấn Độ sơ kì. Đặc biệt, nền văn hóa Ấn Độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử, Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử, Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử

Từ khóa liên quan