tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội

33 2,326 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử Đề bài: Hãy tìm hiểu về một đô thị cổ Việt Nam trong lịch sử và phân tích những đặc điểm của nó trên cơ sở vận dụng các đặc điểm chung của đô thị cổ Việt Nam. BÀI LÀM A. MỞ ĐẦU Gắn liền với sự phát triển về kinh tế và chính trị của lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam chính là các đô thị. Việc nghiên cứu về đô thị cổ Việt Nam cho đến nay vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của giới học thuật trong và ngoài nước. Thăng Long từ thế kỷ XI đã là một trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất của nước ta – với tư cách là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến. Xét một cách toàn diện, đây có thể coi là một đô thị tiêu biểu nhất của lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại. Trước những biến thiên của thời cuộc, vai trò và vị trí của nó vẫn được khẳng định một cách chắc chắn trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá…Song trong bài tiểu luận này, do trình độ điều kiện, thời gian và tư liệu còn nhiều hạn chế nên người viết xin được đề cập đến một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội. B. NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI Nét địa lý trường tồn của nghìn xưa của Thăng Long đó là cái đặc trưng thành phố sông: thành phố ngã ba sông, nếu lấy cả hai dòng Nhị Hà – Tô Lịch làm hệ quy chiếu, làm trục chủ đạo; thành phè một bờ sông (bờ phải) nếu chỉ lấy một sông Nhị làm trục chính. Phần lãnh thổ chủ yếu của Thăng Long xưa là phần đất bồi được bao bọc bởi sông Hồng ở phía bắc và phía đông, bởi sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu (nhánh sông Tô) ở phía tây và phía nam. Lũy bọc ngoài là đê mà cũng là thành đất, là đường giao thông 1 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử (đê La Thành). Sông hồ là nguồn nước trên mặt dùng trong sinh hoạt và cũng là hệ thống thủy lợi và giao thông truyền thống. Sông hồ cũng là những điều kiện địa lý được dùng làm nguyên lý sơ khởi chỉ đạo việc quy tụ xóm làng, phường phố và thành lũy phòng vệ (sử dụng những đoạn sông Hồng, sông Tô làm ngoại hào). Dân gian Hà Nội xưa đã khái quát giùm chúng ta về khoảnh đất cốt lõi của Hà Nội cổ, của kinh thành cổ kính. Nhị Hà quanh bắc sang đông Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này Nhị Hà, Tô Lịch, Kim Ngưu là những trục chủ đạo, hồ Tây, hồ Gươm là những điểm trung tâm, từ đó mà tỏa ra “phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ”. Khen ai khéo họa dư đồ Trước sông Nhị thủy sau hồ Hoàn Gươm Khen ai khéo họa dư đồ Giữa nơi thành thị có hồ xanh trong! Khu làng cổ đầu tiên của Hà Nội có cái tên huyền thoại là Long Đỗ (Rốn Rồng). Vào thời Hùng Vương – An Dương Vương dựng nước trước công nguyên thuộc bộ hay bộ lạc Tây Vu. Trong thời Bắc thuộc là đất huyện Tây Vu và Phong Khê đời Hán (đầu công nguyên), đất Nam Định đời Ngô (thế kỷ III) và đời Tấn (thế kỷ VI). Từ giữa thế kỷ V, Thăng Long đã là một huyện Tống Bình. Thế kỷ VI nó là một châu (Tống Châu), Lý Nam Đế với con mắt tinh đời, năm 554 đã dựng nước Vạn Xuân, xây chùa Khai Quốc, dựng điện Vạn Thọ, đắp thành ở cửa sông Tô Lịch (theo Lương thư, Nam Tề thư). Đến thế kỷ VII-VIII nó 2 Bi tp chuyờn Trn Th Thu H - K54 CLC - Lch s tr thnh mt ph (An Nam ụ h ph) cú thnh cú th. Nú l mt ụ th him hoi ca t Vit v ụng Nam . 1 T y cho n th k X Thng Long tr thnh dinh lu ch yu ca chớnh quyn phng Bc, vi mt vũng thnh i La rng bao quanh. õy ó tr thnh ni ginh git gia cỏc lc lng khi ngha: tiờu biu l cuc khi ngha ca Phựng Hng cui th k VIII, cuc ni dy ca Dng Thanh u th k IX, u th k X vi s kin h Khỳc dy nghip, Dng ỡnh Ngh v cuc khỏng chin ca Ngụ Quyn nm 938 ó kt thỳc thi i hng nghỡn nm Bc thuc. n nm 1010, sau khi lờn ngụi vua m u nh Lý, Lý Cụng Un ri ụ v i La v t tờn cho kinh ụ l Thng Long. Thnh i La trung tõm b cừi t nc, c cỏi th rng cun, h ngi, v trớ gia bn phng ụng, tõy, nam, bc; tin hỡnh th nỳi sụng sau trc. ú, a th rng m bng phng, vựng t cao m sỏng sa, dõn c khụng kh v ngp lt, muụn vt rt phong phỳ, tt ti. Xem khp nc Vit ta, ch ấy l ni hn c, tht l ch hi hp ca bn phng, l ni ụ thnh bc nht ca vng muụn i. Vic nh ụ ca Lý Cụng Un Thng Long l quyt nh ht sc sỏng sut trong s la chn mt kh nng an ton cao nht cho triu i mi. Lý Cụng Un ch trng nh ụ Thng Long v t ú m ra mt thi k mi trong lch s ngn nm vn hin v anh hựng ca Thng Long- thi k Thng Long vi biu tng Rng bay va mang khớ th vn lờn mnh m ca dõn tc, va cha ng ý nim thiờng liờng v ci ngun Rng-Tiờn v c m v ngun nc, ma thun giú ho ca c dõn vn minh nụng nghip trng lỳa nc. Nh vy, t một lng quờ, một k quờ khiờm tn bờn b sụng Tụ, cnh gũ cao mang tờn lch s nỳi Nựng, thi i ng thau hay thi i cỏc vua Hựng bt u dng nc Vn Lang; ến một th trn, 1 Trần Quốc Vợng, Tìm hiểu di sản văn hoá dân gian Hà Nội, NXB Hà Nội 1994, tr.70 . 3 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử mét phè huyện thế kỷ V, mang tên Tống Bình của một thời Bắc thuộc hay tên Long Đỗ bắt nguồn từ huyền thoại; đÕn mét trung tâm đầu tiên của nước Vạn Xuân một thời độc lập tạm thời, giữa thế kỷ VI, với tòa thành cổ đầu tiên mà sử sách còn ghi ở cửa sông Tô Lịch; và trải qua mấy trăm năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc giữa trung tâm An Nam đô hộ phủ đời Đường (thế kỷ VII – X); mảnh đất núi Nùng sông Nhị, núi Tản sông Tô này mới vươn lên trong chức năng trung tâm đầu não của quốc gia Đại Việt đầu thế kỷ XI. Từ Êy kết thúc thời kỳ “tiền Thăng Long” và bước vào thời kì phát triển của đô thị. Từ năm 1010 đến năm 1225 trong vòng 215 năm, với tên gọi Thăng Long, Hà Nội là đô thị – kinh thành của triều Lý. Trong thế Thăng Long - Rồng lên đó, nhà Lý đã thực hiện nhiều chính sách tích cực xây dựng đất nước trên quy mô lớn, thời kỳ phục hưng toàn diện của dân tộc và nền văn hoá dân tộc. Tiếp sang đời Trần, từ năm 1226 đến hết thế kỷ XIV, triều đại này vẫn sử dụng đô thị Thăng Long làm kinh thành. Thăng Long thời Trần đã mang dáng dấp của một thành phố quốc tế. Một thành phố nhân ái, đón nhiều người đến cư trú chính trị, chống sự xâm lược của đế quốc Nguyên Mông. Như: đại quan nhà Tống Hoàng Bính đem cả 1200 người sang Thăng Long xin trú ngụ; tham chính Tăng Uyên Tử, tướng Tống Triệu Trung, gia đình nghệ sĩ leo dây múa rối Đinh Bàng Đức… Thời Trần, ngoài sứ thần các nước, Thăng Long còn tiếp nhận nhiều thượng khách và cư dân nước ngoài đến buôn bán làm ăn và cư trú chính trị. Năm 1274, có 30 thuyền Trung Quốc đến xin cư trú và được nhà Trần cho ở phường Nhai Tuân, lập phố, mở chợ buôn bán. Thăng Long mở rộng cửa đón nhận các thương nhân người Hoa, người Hồi Hột (người Ouigour ở Trung Á theo đạo Hồi, thuyền buôn Chà và (Java), sư người Hồ, thầy thuốc 4 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử và nghệ sĩ Trung Quốc, trong đó có nghệ sĩ leo dây Đinh Bàng Đức, nghệ sĩ tuồng Lý Nguyên Cát. Thăng Long có Ýt nhiều dáng vẻ quốc tế của một kinh thành đô hội. 2 Mét vai trò lịch sử của Thăng Long là vị trí đặc biệt của đô thị trong cả ban lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên. Thăng Long từ chối không cho Mông Cổ mượn đường đánh Chiêm Thành. Thăng Long gửi quân vào giúp Chiêm Thành kháng chiến chống Nguyên Mông. Vào năm 1397, khi nhà Trần sắp mất và nhà Hồ thay thế cầm quyền bính thiên hạ, một thử rhách đã đến với Thăng Long sau gần 400 năm tồn tại với tư cách là một quốc đô: một đô thành mới được xây dựng gấp ở miền Tây Thanh Hoá để người sắp cướp ngôi nhà Trần là Hồ Qói Ly buộc vua Trần dời đô - gọi là Tây Đô, còn Thăng Long đổi thành đông Đô. Triều Lê thành lập sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi và vẫn sử dụng Thăng Long - Đông Đô làm quốc đô, một lần nữa lại đổi tên đô thị thành Đông Kinh vào năm 1430. Tồn tại trong vòng 100 năm nhà Lê đã xây dựng một chế độ quân chủ chuyên chế theo mô hình Nho giáo, cũng cho tu bổ và xây dựng lại Đông Kinh theo qui cách đế đô của một quốc gia quân chủ chuyên chế. Tuy đã trở thành một đô thị và một quốc gia thịnh đạt nhưng đồng thời cũng phải chứng kiến những tệ nạn: chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng, bè đảng tranh chấp…nhất là bước sang đầu thế kỷ XVI, triều Lê suy thì Đông Kinh là diễn trường của những cuộc ăn chơi trác táng, là chiến trường xung đột giữa các phe phái và mục tiêu tấn công của các cuộc khởi nghĩa nông dân. Song đô thị cổ Hà Nội lúc này đã trưởng thành và qui hoạch 36 phố phường được cố định. Triều Mạc thay thế triều Lê (1572 - 1592) sử dụng lại Đông Kinh làm quốc đô và quay trở lại tên gọi Thăng Long. Tuy có nhưng khủng hoảng về 2 Phan Huy Lª: Th¨ng Long - §«ng §« - §«ng Kinh- Hµ Néi thÕ kû XI-XIX. Trong: Th¨ng Long-Hµ Néi, NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia, Hµ Néi-1995, tr.80. 5 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử chính trị nhưng Thăng Long vẫn là một trung tâm kinh tế lớn của đất nước tiếp tục phát triển với nền kinh tế hàng hoá. Đến cuối thế kỷ XVIII, thì một biến cố lại đến, thử thách đô thị cổ Hà Nội một lần nữa, đó là sự tấn công Thăng Long nhằm xoá bỏ chính quyền chúa Trịnh, quân xâm lược nhà Thanh tiến vào xâm lược Thăng Long. Và triều đại Tây sơn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trên đô thị cổ Hà Nội. Vào năm 1802, nhà Nguyễn đánh bại nhà Tây Sơn và định đô ở Huế. Đô thị Thăng Long bước đầu bị hạ cấp xuống thành phủ Bắc Thành (miền Bắc Bộ) và bắt đầu bị đổi chữ Long (có nghĩa là Thịnh Vượng) và không được dùng chữ Hoàng thành ở Thăng Long nữa. Tất cả là để giảm tầm vóc của đô thị. Đến năm 1831 cùng với việc đổi tên Thăng Long thành Hà Nội, đô thị này lại bị hạ cấp một lần nữa – chỉ là thủ phủ của một tỉnh. Không có điều kiện chính trị để phát triển, ở thế kỷ XIX đô thị Hà Nội có chiều hướng nông thôn hoá một bộ phận. Nhưng khu vực “thị” của đô thị vẫn được duy trì và chiều dày văn hoá vẫn được nuôi dưỡng. Và đến cuối thế kỷ XIX, tình hình đô thị sa sút hơn chủ yếu do sù can thiệp và xâm lược của thực dân Pháp. Nhưng cũng từ đây, lịch sử đô thị trở sang trang khác: thành phố trung cổ đặt dưới sự bảo hộ của chế độ thực dân, dần dần ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển mình sang đô thị hoá thời cận đại. Trên cơ sở những nét khái quát nhất về lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, người viết sẽ tập trung vào phân tích những đặc điểm nổi bật của đô thị Thăng Long nhằm làm rõ những nét riêng và những nét chung của đô thị cổ Việt Nam trong một hệ thống chung. 6 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử CHƯƠNG 2 MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÔ THỊ CỔ THĂNG LONG - HÀ NỘI 1. Nguồn gốc Đặc điểm chung nhất dễ nhận thấy của các đô thị cổ Việt Nam được gói lại ở ngay trong hai từ tố hợp thành tên gọi, là phần lớn đều có hai bộ phận: đô và thị. Đô= thành, dinh, trấn = chính trị Thị = phó, phường = kinh tế Có thể yếu tố đô ra đời trước, sau đó là yếu tố thị. Hình dáng vật chất và vẻ ngoài của đô thị, qui hoạch và kiến trúc đô thị đều được phản ánh qua đấy, đặc biệt là mối quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố Êy. Vấn đề đặt ra là đô thị Thăng Long ra đời do nguyên nhân kinh tế có trước hay từ một trung tâm chính trị hành chính mà thành, có nghĩa là do nhà nước quân chủ lập ra. Năm 1010, Lý Thái Tổ đã định đô ở Đại La vì nơi đây “muôn vật cực kỳ giàu thịnh”, tức là trước khi trở thành “đô” chỗ này đã thành “thị” rồi. Song trong “Chiếu dời đô” đã nói rằng nơi đây là “đô” cũ của Cao Vương (Biền), tức là đã thừa nhận tính chất chủ yếu của đô thị này vốn là một trung tâm thống trị đất nước ở thời Bắc thuộc, đúng với sự mách bảo của các nguồn sử liệu về đô thị Tống Bình - Đại La ở nơi đây, chính là nơi đặt “dinh”, “trấn”, “thành” của các triều đại Tuỳ, Đường vào nửa sau thiên niên kỷ thứ I. Luận về địa thế của Thăng Long và sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra thành Tống Bình, Đại La cũ, nhà sử học thế kỷ XVIII, Ngô Thì Sĩ bàn: “Đất Long Đỗ là nơi Cao Biền đóng ở đấy, núi Tản Viên chống vững một cõi, sông Phú Lương như hào trời sinh ra, ngàn dặm bằng phẳng, trăm họ giàu có: phía Tây thông với Sơn Tây, Tuyên Hưng; phía bắc thấu đến Ninh Sóc, Kinh Bắc. Miền Đông Nam thì vận chuyển bằng thuyền, miền 7 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử Cần Xương thì liên lạc bằng trạm. Là nơi trung tâm của nước bốn phương chầu về, núi là vạt áo che, sông là dải đai thắt, sau lưng là sông, trước mặt là biển, địa thế hùng mạnh mà hiểm, rộng mà dài, có thể làm nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền. Hình thế đất Việt thật không nơi nào được như nơi này. Cho nên trước kia nhà Đinh, nhà Lê bỏ đất đó mà ở Hoa Lư, sau đó nhà Hồ cũng bỏ đất đó mà ở An Tôn thì đời làm vua ngắn ngủi, thân bị bắt, nước bị mất là vì không được “địa lợi” đấy! Lý Thái Tổ lên ngôi, chưa vội làm việc khác mà trước tiên mưu tính việc định đô đặt đỉnh, xét về sự quyết đoán sáng suốt, mưu kế anh hùng, thực những vua tầm thường không thể theo kịp. Cho nên truyền ngôi trong hơn 200 năm, đánh giặc Tống, dẹp giặc Chiêm Thành, nước mạnh, dân giàu có thể gọi là đời rất thịnh trị”. 3 Sử liệu cũng chỉ ra rằng phần “đô” này đã được định đặt ở đây, trước tiên là trên cơ sở của một làng chài cá, có tên là “Rốn Rồng” (Long Đỗ), chứ không phải là một trung tâm kinh tế phi nông nghiệp. Yếu tè thành trong đô thị cổ Thăng Long được thể hiện rất rõ càng chứng tỏ đô thị này ra đời có nguồn gốc là nhà nước. Trước hết, khu thành Đại La bao quanh kinh thành Thăng Long, vốn đã có từ lâu đời. Thời Lê, năm 1477, Lê Thánh Tông đã cho xây lại thành Đại La. Năm 1587, để đề phòng quân Trịnh tấn công, Mạc Mậu Hợp đã cho xây đắp lại thành Đại La, qua tư liệu thư tịch và thực địa thu được, nay bao bọc cả Hồ Tây, các khu Ngọc Hà, Liễu Giai, Giảng Võ. Năm 1592, hệ thống thành luỹ này bị phá huỷ hoàn toàn khi Trịnh Tùng tiến ra Thăng Long. Từ đó cho đến năm 1749, “Kinh thành Thăng Long không có thành luỹ tầng ngoài”. Đến năm 1749, Trịnh Doanh cho đắp sửa thành mới là Đại Độ, mở 8 cửa, 16 ô (mỗi cửa 2 ô). Thành Đại La lúc này đã thu hẹp lại, bỏ qua cả một phần rộng lớn là khu Hồ Tây, và khu Thập Tam Trại ở phía Tây. “Như vậy, trong nửa sau của 3 §¹i ViÖt Sö Ký tiÒn biªn, NBX Khoa Häc X· Héi Hµ Néi 1994, tr.194.– 8 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử thế kỷ XVIII, toàn bộ kinh thành Thăng Long đã được bao bọc bởi một hệ thống thành luỹ (Đại Độ hay Đại La) khép kín, được thông với bên ngoài bằng 16 cửa ô” 4 . Quần thể kiến trúc lớn trong thành được chia làm hai khu: Hoàng thành và Phủ Chúa. Giáo sĩ Marini đến Kẻ Chợ năm 1666, đã miêu tả đoạn Hoàng Thành thời Lê - Trịnh như sau: “Nếu ta đi từ Kẻ Chợ và triều tức là Cung điện của Nhà Vua, thì chúng ta sẽ trông thấy không những một toà cung điện mà là cả một thành phố rất đẹp và rất rộng… Mặc dù các cung điện nhà Vua chỉ làm bằng gỗ, người ta đã trông thấy ở đấy những đồ trang trí bằng vàng và những đồ thêu, những tấm chiếu dệt rất mịn, trang trí các mầu sắc khác nhau, cũng như hàng bao tấm thảm đẹp, tất cả mọi thứ đều không thể so sánh được. Người ta còn trông thấy những cửa vòm bằng đá và những bức tường thành dầy đến lạ lùng nơi cung vua ở. Cung điện đó được xây dựng trên một rừng cột to lớn và chắc chắn, chỉ cao khoảng một tầng gác, có một cầu thang bắc lên đó. Những rui kèo ở đây đẹp hơn tất cả mọi kiến trúc khác. Các phòng thật rộng rãi, hành lang có mái che với những sân lớn rộng bao la…” 5 . Trọng tâm của kinh đô sau đó đã chính thức dịch chuyển ra phía ngoài khu thành này, đó là quần thể phủ Chúa Trịnh. Phủ Chúa Trịnh là một dãy lâu đài nguy nga, đồ sộ, bên trong còn được bố trí rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên để tô điểm. Samuel Baron đã mô tả về phủ chúa Trịnh mà ông gọi là “Phủ tướng quân” là một công trình kiến trúc lớn ở kinh thành. “Phủ tướng quân đặt tại Kẻ Chợ, gần như là ở giữa thành phố: nó rất là rộng và xây tường xung quanh; trong đó có đầy những ngôi nhà nhỏ, thấp và không được xây bằng gạch vốn thuận tiện cho binh lính ở; ở trong đó có hai gác cao hầu như lộ thiên. Những cái cổng rộng và trang nghiêm, tất cả đều làm bằng sắt, 4 NguyÔn Thõa Hû, s®d, tr. 25 5 DÉn theo NguyÔn Thõa Hû, s®d, tr. 33-34 9 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC - Lịch sử dường như đây mới chính là phần vĩ đại nhất của khu cung điện. Nơi ở của ông ta và những người vợ của ông ta cũng rất uy nghi và tốn kém ngang với những toà lâu đài, bốn phía đều được trạm trổ, mạ vàng và sơn mài. ở cánh đồng đầu tiên của cung điện là những cái chuồng cho những con voi to nhất và những con ngưạ tốt nhất của ông ta; phần đằng sau là nhiều công viên, những khu rừng nhỏ, những con đường bách bộ, chỗ ở, ao cá, và tất cả những gì có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu khiển hay những lúc nghỉ ngơi, giải trí của ông ta, bởi ông ta hiếm khi thoả mãn” (6) . Cũng giống nh lâu đài của nhà vua, “ở đằng trước phủ Chúa (Choua) có một thao đường rộng, một sân hình vuông để cho binh lính sắp hàng. Một phía là chỗ các quan ngồi xem binh lính tập, còn phía bên kia là một cái nhà chứa đồ mà trong đó có xếp xung quanh những khẩu đại bác và súng hạng nặng” (7) . Nh vậy là vai trò của nhà nước được thể hiện rất rõ trong việc xây dựng và hình thành khu đô thị cổ Thăng Long. Vói chính sách mở rộng thành đô của nhà nước phong kiến, Thăng Long đã trở thành một trung tâm hấp dẫn và kích thích đối với các địa phương xung quanh, khơi lên một luồng chuyển dịch hanhg hoá và đưa đến sự hưng khởi của thành thị. 2. Hoạt động kinh tế Phương diện chủ yếu của đời sống đô thị là những hoạt động kinh tế mà nền tảng cốt lõi là kinh tế công thương và dịch vụ. Tuy nhiên trong suốt hàng nghìn năm tồn tại của mình đô thị cổ Thăng Long còn có một đặc trưng chủ yếu nữa là vị trí quốc đô của nó. Vai trò quốc đô này vừa qui định những hoạt động đô thị chỉ riêng ở Thăng Long cổ mới có, về các phương diện chính trị văn hoá vừa ảnh hưởng ngay đến cả tính chất của hoạt động kinh tế đô thị. 6 S. Baron, S®d, tr. 692. 7 William Dampier, Du hµnh vµ kh¸m ph¸, S®d, tr. 52. 10 [...]... Thng Long - H Ni th k XVII - XVIII - XIX, Nxb Hi S hc Vit Nam, HN 1993 6 Phan Huy Lờ: Thng Long - ụng ụ - ụng Kinh- H Ni th k XIXIX Trong: Thng Long- H Ni, NXB Chớnh Tr Quc Gia, H Ni1995 7 Trn Quc Vng, Tỡm hiu di sn vn hoỏ dõn gian H Ni, NXB H Ni 1994 8 Trn Quc Vng, H Ni-Nh tụi hiu, NXB Tụn Giỏo, H Ni-2005 9 ụ th c Vit Nam, U ban khoa hc xó hi Vit Nam, Vin s hc, H Ni, 1989 10.Thng Long - ụng ụ - H Ni,... Trung Quc, Champa, ấn Cung n Chiờm Thnh c em v Thng Long mỳa hỏt trong yn tic nh vua thi Lý Nhiu ngh nhõn Trung Quc ó vo Vit Nam v cú nh hng quan trng i vi s phỏt trin ca ngh thut Vit Nam m trc ht l Thng Long Cỏc triu Lý-Trn-Lờ, khi triu ỡnh phỏt quõn ỏnh Chiờm Thnh bt c nhiu tự binh Chiờm v ó an thỏp h thnh cỏc lng bao quanh ngoi thnh Thng Long- ụng - ng Kinh Lng Trớch Si ngay cnh H Tõy cú ngụi miu... Lch s - Trn Th Thu H - K54 CLC - Cỏc phng phớa ụng Hong Thnh (gia Hong Thnh v Sụng Hng): ng Xuõn, ụng H, H Khu, ụng Cỏc, Diờn Hng, Thỏi Cc, C V, Kim C, Bỏo Thiờn - Cỏc phng phớa nam Hong Thnh: Vnh Xng, Bớch Cõu, Xó n, Kim Hoa, Phỳc Lõm, Phc C, Hng Mai, Yờn Xỏ Cng 17 phng + Huyn Qung c: - Cỏc phng phớa ụng H Tõy: Nht Chiờu, Qung Bỏ Tõy H, Nghi Tm, Yờn Hoa, Thch Khi (D a Chớ chộp: H Tõn), Hoố Nhai - Cỏc... bin ng v kinh t chớnh tr xó hi v vn hoỏ hn cỏc vựng khỏc trong nc ta v vy m xột v li ng x ca th dõn Thng Long K Ch phi thớch nghi vi s thay i nhiu hn thụn dõn V li ng x ca h hot bỏt nng ng hn thụn dõn l iu d hiu 5 Tỡnh hỡnh vn hoỏ 25 Bi tp chuyờn Lch s Trn Th Thu H - K54 CLC - Thng Long - ụng ụ - H Ni l mt trong nhng th ụ c ca vựng ụng Nam Khụng ch gi v trớ l u nóo chớnh tr l trung tõm kinh t m cũn... tinh thn ca kinh ụ Thng Long K Ch Thng Long i Vit nm trong một context chung l ụng ụng Nam , nm v trớ trung tõm, ó tip thu c nhiu nn vn hoỏ khỏc nhau, sỏng to thnh nn vn hoỏ ca riờng mỡnh Cú hai con ng giao lu vn hoỏ chớnh l: - Con ng giao lu t nguyn, t du nhp - Con ng giao lu thụng qua chin tranh, bt tự binh, ngi ti t cỏc quc gia lỏng ging (c bit l t Chm Pa) mang v Thng Long, tr thnh nhng ngh nhõn... gúp phn vo quỏ trỡnh xõy dng Thng Long Cỏc sn phm vn hoỏ du nhp vo Thng Long: L hi, ca mỳa nhc, mang vo nhng ngh mi: Dt lnh Chm, mỳa chm, th Chm xõy dng thỏp Bỏo Thiờn 37 Alexandre de Rhodes, tr 26, 27 28 Bi tp chuyờn Lch s Trn Th Thu H - K54 CLC - Ngh thut Thng Long tip thu nhiu nhõn t tt p t cỏc nc lỏng ging Vi trỡnh thm m sõu sc v t nh, con ngi trờn mnh t Thng Long khụng ch nhanh chúng tip thu... ở thành phố Venice S Baron, Sđd, tr 659 13 Anthony Reid, Đông Nam á trong thời kỳ thơng mại 1450 - 1680, tập 1, Nxb Yale University, USA, 1988, tr 101 14 Richard, Sđd, tr 714 12 12 Bi tp chuyờn Lch s Trn Th Thu H - K54 CLC - hot ng buụn bỏn ca c vựng Theo nhng ghi chộp ca ngi H Lan, Anh, K Ch l mt trung tõm buụn bỏn ln trong h thng cỏc thnh ph thng mi quc t dc tuyn sụng ng Ngoi, trong ú, Thng Long/ K... Thnh Cụng-Ba ỡnh) t cui thi Lý l cụng chỳa Th La, v quan Cụng b hu on Thng Theo thn tớch ỡnh lng Thnh Cụng, b l ngi gc Chmpa.38 Gia th k XV, vua Lờ Thỏnh Tụng ct t ca phng Trớch Si cho ngi cung phi gc Chm l Phan Th Ngc ụ lm thỏi ấp lp ra Thiờn Niờn Trang S úng gúp ca ngi Chm v ngi Hoa vo s phỏt trin ca vn hoỏ, vn minh Thng Long- i Vit: Cụng trỡnh xõy dng thỏp Bỏo Thiờn 38 Trần Quốc Vợng, Hà Nội- Nh tôi... Giáo, Hà Nội- 2005., tr.208 29 Bi tp chuyờn Lch s Trn Th Thu H - K54 CLC - hỡnh thiờn tr l cụng lao ca nhng ngi th Chm ti hoa, di s c cụng ca ngi Vit39 Ngh nhõn leo dõy mỳa ri ni ting inh Bng c cựng thõn nhõn; ngh s tung Lý Nguyờn Cỏt cựng ngh nhõn, tng l, thng nhõn, thy du git trung , Tng Min theo ng Võn Nam xung, t Khai Phong (H Nam) theo ng Ung Chõu (Nam Ninh) i xung, hay t ng bin i vo, hi t Thng Long. .. hnh ngh Thng Long thi Lý-Trn cú nhiu quan h vi Chiờm Thnh, Chõn Lp, Qua Oa (Java), Tam pht t (Palembang), Tht li pht th (Sri Vijaya) vựng bin phớa Nam, cú chin tranh m cng cú giao lu kinh t-vn hoỏ Nhiu v n, ca cụng Chiờm Thnh c tp trung v Thng Long Vựng ven ụ mn T Liờm, Hoi c cú nhiu lng Chm Vn hoỏ Chm, vn hoỏ ụng Nam min bin phớa Nam v qua ú, vn hoỏ ấn cú vn hi mi, cú nh hng ti Thng Long- i Vit Cú . một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội. B. NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI Nét địa lý trường tồn của nghìn xưa của Thăng Long đó là cái đặc trưng. tích những đặc điểm nổi bật của đô thị Thăng Long nhằm làm rõ những nét riêng và những nét chung của đô thị cổ Việt Nam trong một hệ thống chung. 6 Bài tập chuyên đề Trần Thị Thu Hà - K54 CLC -. Lịch sử CHƯƠNG 2 MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÔ THỊ CỔ THĂNG LONG - HÀ NỘI 1. Nguồn gốc Đặc điểm chung nhất dễ nhận thấy của các đô thị cổ Việt Nam được gói lại ở ngay trong hai từ tố hợp thành tên gọi,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội, tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội, tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội

Từ khóa liên quan