Trần Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV.

39 327 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:17

MỞ ĐẦU Khởi nghĩa Lam Sơn thế kỉ XV(1418-11427)là mét sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập/ của dân tộc ta . Trong cuộc khởi nghĩa đó,dưới hai vị lãnh tụ tối cao là lê lợi và nguyễn trãi , còn có những nhà quân sự có tài như Trần Nguyên Hãn , Nguyễn Chích ,Lê Văn Hinh … Mỗi người đều có những cống hiến xứng đáng Mà đến ngày nay sử sách nước ta vẫn chưa đánh giá hết được Riêng Trần Nguyên Hãn, là mét tướng có tài, có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, được phong chức “Tả tướng quốc”, và ban quốc tính. Trần Nguyên Hãn là tướng đứng đầu về ban võ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và trong thời gian đầu triều Lê Thái Tổ. Nhưng vì sau cuộc khởi nghĩa chống Minh, Ông bị Lê Thái Tổ nghi can và giết hại, vì vậy mà công lao của Ông đối víi khởi nghĩa Lam Sơn không được ghi chép đầy đủ. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn là anh em họ với nhau, cùng nhau tham gia và đóng vai trò quan trọng trong khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi, là mét nhân vật vĩ đại tromg lịch sử dân tộc, vì vậy có rất nhiều công trình nghiên cứu về khía cạnh, lĩnh vực liên quan đến Nguyễn Trãi. Còn Trần Nguyên Hãn, tuy cũng là một “khai quốc công thần” của triều Lê, là một người chí thân với nguyễn Trãi, có những cống hiến to lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lại chưa được đánh giá đúng mức. Vì vậy, chóng tôi đã chọn đề tài về Trần Nguyên Hãn để làm báo cáo khoa học của mình, trước hết là để hiểu thêm về khởi nghĩa Lam Sơn, về cuộc đời của một anh hùng dân tộc trong cuộc khởi nghĩa đó; Hơn nữa, là một người con của quê hương Ông, bản thân tôi càng cảm thấy có trách nhiệm và lòng tự hào nghiên cứu, tìm hiểu về một vị anh hùng dân tộc, một danh nhõn vn hoỏ ca tnh nh, con ngi ó cú cụng lao to ln trong s nghip gii phúng dõn tc th k XV. Trn Nguyờn Hón l mt vừ quan tng trong khi ngha Lam Sn, vỡ vy cng hin ca ụng ch yu l trong lnh vc quõn s; nhng trc tỏc ca ụng li trong lch s do vy m dng nh khụng cú tỏc phm no. Do b vua Lờ Thỏi T nghi k em lũng nghi ng, nờn mc dự cú cụng lao vo loi bc nht trong khi ngha Lam Sn, l khai quc cụng thn ca triu Lờ, nhng s sỏch triu Lờ khụng nhng ghi chộp rt ít m cũn cú nhiu hn ch. Chng hn, Nguyn Trói l ngi hiu rừ cuc i Trn Nguyờn Hón hn ai ht vỡ l con cụ con cu, li cựng chớ hng trong khi ngha Lam Sn nhng trong nhiu tỏc phm ca mỡnh nh: Bng H Tiờn Sinh S Lc , c Trai Thi Tp , Quc mThi Tp Nguyn Trói cng ch cú nhng chi tit giỏn tip núi v Trn Nguyờn Hón. c bit trong Lam Sn Thc Lc (li ta ca vua Lờ Thỏi T) Nguyn Trói ó phi t mỡnh xoỏ ht tờn tui Trn Nguyờn Hón, k c nhng chin cụng ln m Trn Nguyờn Hón ng u nh Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ, Chi Lng, Xng Giang. ú l mt hn ch ln ca lch s v thi i. Ch sau khi vua NhõnTụng, nm Diờn Ninh th hai (1456) nhõn i xỏ biu dng ngi cú cụng lao cũ (Lờ Quý ụn) ó khụi phc li danh d v khng nh cụng lao ca Trn Nguyờn Hón vi khi ngha Lam Sn. Chớnh s ca ta nh i Vit S Kớ Ton Th v nhng sỏch s triu Lờ sau ú: i Vit Thụng S Lờ Quý ụn, i Vit S Kớ Tng Vnh ca Lờ Tung 1 , Vit S Yếu ca Lờ Tung 2 ó khụi phc v khng nh nhng cụng lao to ln ca ụng vi khi ngha Lam Sn. Nhng ti liu ny ghi chộp v ụng cng cú phn hn ch, song cú th khng nh v m bo c tớnh chớnh xỏc ca nú vỡ cỏc sỏch s ú u 1 Lê Tung, tức là Dơng Bang Bản, đỗ Hoàng giáp năm 1484. 2 Những tài liệu này , chúng tôi đợc nhà nghiên cứu lịch sử Lê Kim Thuyên ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc cung cấp do nhng cỏ nhõn cú ting tm, hc thc v danh v () ng thi ghi chộp li, v chc chn l cú da vo nhng thụng tin, t liu trc ú ca khi ngha Lam Sn Chớnh vỡ vy m cỏc tỏc gi ca bỏo cỏo ny ó dựa vo nhng sỏch s ny, bi nú m bo nht tớnh chớnh xỏc v mt s liu v nhng c liu lch s phc v cho vn nghiờn cu ca mỡnh. Mt s b s ln thi Nguyn nh : Vit S Thụng Giỏm Cng Mc (Quc S Quỏn Triu Nguyn); Lch Triu Hin Chng Loi Chớ ca Phan Huy Chú Nhng sỏch ny cú ghi chộp c th hn v cuc i v s nghip ca Trn Nguyờn Hón (Song ch yu da nhiu vo nhng dn chng ca sỏch s triu lờ ca Lờ Quý ụn ), v cng cú phn nhiu nhng cõu truyn truyn thuyt su tm trong dõn gian. Mc dự vy, õy cng l mt ngun s liu quan trng cho vic nghiờn cu v cuc i v s nghip ca Trn Nguyờn Hón, c bit l vic ỏnh giỏ cụng lao ca Trn Nguyờn Hón ca cỏc triu i phong kin sau ny. Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v cuc khi ngha Lam Sn, cỏc tỏc gi: Phan Huy Lờ trong Khi Ngha Lam Sn; Phan i Doón, Phan Huy Lờ trong Khi ngha Lam Sn v phong tro u tranh gii phúng dõn tc u th k XV ó cp mt cỏch s lc nhng chin cụng ca Trn Nguyờn Hón trong khi ngha Lam Sn, v cng ó i n nhn nh: Trn Nguyờn Hón l mt trong nhng khai quc cụng thn triu Lờ, cú cụng lao to ln trong s nghip gii phúng dõn tộc u th k XV 3 . Nh nghiờn cu lch s Lờ Kim Thuyờn trong cun sỏch: Trn Nguyờn Hón 4 , cng ó trỡnh by nhng nghiờn cu v thõn th, s nghip v di du ca Trn Nguyờn Hón. Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi ú, dự giỏn tip hay trc tip u ó khng nh cụng lao to ln ca Trn Nguyờn Hón trong cuc khi ngha Lam Sn th k XV, v ó tỏi dng 3 Phan Huy Lê , Phan Đại Doãn: Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào đấu tranh giải phóng đất nớc vào đầu thế kỷ XV, NXB Khoa Học, 1965 4 Lê Kim Thuyên : Trần Nguyên Hãn, Sở Văn hoá Thông tin Thể thao Vĩnh Phúc, 1998. lại được trên đại thể những sự kiện chính trong cuộc đời hoạt động của Trần Nguyên Hãn. Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của các học giả khác về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nguyên Hãn, chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nguyên Hãn và còng qua đó để hiểu sâu hơn về những diễn biến chính trị của đất nước ta đầu thế kỷ XV. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học tập sự của chúng tôi là: Trần Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV. Để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình, Trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn sử liệu ghi chép trong các thư tịch cổ, và để khắc phục sự thiếu thốn của các sử liệu chữ viết, chúng tôi đã giành nhiều thời gian để đi khảo sát thực tế những di tích lịch sử có liên quan tới Trần Nguyên Hãn ngay tại quê hương Ông tại Lập Thạch – Vĩnh Phúc. Trong quá trình đi khảo sát của mình, chúng tôi đã thu thập được một sè tài liệu quan trọng phục vô cho đề tài của mình. Những di tích lịch sử còn ghi lại dấu Ên lịch sử Trần Nguyên Hãn: Đền Thượng ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) là ĐÒn thờ chính thờ Trần Nguyên Hãn, tương truyền là được xây dựng ngay trên nền nhà cũ của Trần Nguyên Hãn; Trong Đền còn có Bài vị, Sắc phong của triều Mạc, Thơ đề tặng của Tiến sĩ thời Lê; ĐÒn Đức Lễ (thuộc xã Văn Quán, Lập Thạch), tương truyền là nơi Trần Nguyên Hãn tập luyện binh sĩ chuẩn bị trước khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, Với Bài Vị trong Đền còng ghi chép về cuộc đời Trần Nguyên Hãn; Ngoài ra, chùng tôi cũng đã thu thập đươc một số truyền thuyết dân gian trong vùng có liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp đánh giặc giữ nước của Trần Nguyên Hãn: truyện Trần Nguyên Hãn đi bán dầu ở chợ Bạch Hạc, nhằm thu thập tin tức; truyện Trần Nguyên Hãn nhặt được gươm thần trên sông Lô; truyện Bà Chúa Lối ở Xuân Lôi… Những tư liệu thực tế và truyền thuyết dân gian này, mặc dù còn có nhiều hạn chế về tính hư cấu, nhưng chọn lọc kỹ những sử liệu này, cũng sẽ giúp cho chóng ta có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nguyên Hãn. 1. TRẦN NGUYÊN HÃN VÀ NHỮNG XU HƯỚNG CỨU NƯỚC ĐẦU THẾ KỶ XV Trong hầu hết các sử sách xưa , từ Lê Quý Đôn đến Phan Huy Chú và rÊt nhiều tác giả đều thừa nhận “Hãn hữu học thức” Sự hữu học thức Êy, trước hết là về mặt danh nghĩa xã hội, Trần Nguyên Hãn không hề có học vị, có bằng cấp (Nguyễn Trãi thi đỗ thái học sinh, tức tiến sĩ năm 1400, chưa hề thấy nói đến Trần Nguyên Hãn đi thi). Vậy nên hiểu sự hữu học thức này nh thế nào ? Trong 12 khoa thi , từ Quang Thuận thứ tư (1460-1497) đến Hồng Đức thứ 27 (1496) thì sơn đông có sáu khoa có người thi đỗ tiến sĩ là các năm quang thuận thứ 7(1466) hồng đức thứ ba (1472) thứ sáu (1475), thứ chín 1478), thứ mười năm (1484) và hồng đức thứ hai mốt (1490) . Trong tổng số 257 ông nghè của 12 khoa thi Êy của cả nước thì sơn đông có chín . Đặc biệt là khoa hồng đức thứ 6 là khoa Êt Mùi (1475) có hai anh em một nhà là Nguyễn Trinh , nguyễn tư Phúc đều đõ tam giáp . Trước đó là khoa Nhâm Thìn Hồng Đức thứ ba (1472) người anh cả là Nguyễn Tộ đõ nhị giáp . Lại có Lê Thúc Chẩn , khoa Quang Thuận thứ 7(1466) đỗ tam giáp , Hồng Đức thứ 15, khoa Giáp Thìn (1484) Lê Đức Toản đỗ nhị giáp , cả hai chú cháu cùng làm quan đấn chức Đô ngự sử triều Lê Thánh Tông Về sau có Lê Đức Toản tiết nghĩa *, là công thần thời Lê Sơ, phong phúc thần. Nhưng để có thời kì hoàng kim văn hiến đó, thì thời Trần Thái Tông (1225- 1258 ), ông giáo Đỗ Khắc Chung đã từ Giáp Sơn lờn Sn ụng m trng dy hc * .Tuy ch cú 6-7 nm lm thy giỏo lng, nhng Khc Chung ó cú cụng lao to ln l ngi m u cho một phong tro vn hoỏ, vn hc min ny dõn phong ang cũn h lu* n Lờ Nhõn Tụng, miu hiu Thỏi Ho (1456) Sn ụng cú Nguyn T ngi u tiờn nh giỏp tin s, tc l phi cú ti 168 nm sau khi Sn ụng cú c s s khai ca mt nn vn hoỏ Khc Chung. 5 Trn Nguyờn Hón, con nh tụng lỏ ngc cnh vng dũng dừi Trn nguyờn ỏn, m Trn Nguyờn ỏn li l ngi rt: Gia truyn thi l, sỏng sut thn minh (theo Nguyn Trói) s sỏng sut thn minh ấy ó di vo Nguyn Trói thi th ấu, sao li khụng di cn n ời chỏu ni ? Tuy nhiờn, theo thn tớch, Trn Nguyờn Hón cú mt thi c hc. Ngc ph chộp Thiờn th cao mi, hc lc tinh thụng, thc c binh th, trng v lc ( cú chớ khỏc thng, hc lc gii giang, thuc lũng cỏc sỏch binh th, cú s trng v vừ lc ) Trn Nguyờn Hón nh vy l, trong bui u thi ấu th c hc tp. ú l biu th trc ht ụng l hu du ca Trn Quang Khi, Trn o Tỏi l iu m cỏc bn tr cựng la tui vựng Sn ụng khụng cú c. ó cú vn nh, Trn Nguyờn Hón li tip thu nh hng ca vn hoỏ Khc Chung sau 123 nm phỏt trin . Khụng cú bng cp hc v, vỡ khụng qua thi c, nhng Trn Nguyờn Hón ó phi ng x mt cỏch rt hc thc . Trong i 39 tui ngn ngi ca mỡnh m trc ht l trong nhn thc v thi cc, v cc din chớnh tr v cuc i, tỡm ra con ng i rt ỳng vi chớ hng ó nh Luụn nuụi chớ cu i giỳp dõn (Lờ Quý ụn) hoc Hón thng hu ý tho tc (Hón thng cú ý thc git gic). L mt tụn tht, nhng Trn Nguyờn Hón khụng bao gi cú mt phút suy t n vic cu giỳp, khụi phc li c nghip nh Trn. Lo cho dõn, mun giỳp dõn 5 Lê Kim Thuyên : Trần Nguyên Hãn, Sở Văn hoá Thông tin Thể thao Vĩnh Phúc, 1998 thoát khỏi lầm than nhưng không có nghĩa là dựng lại một vương triều đã đổ vỡ. Từ năm 1406, lóc 17 tuổi , đến năm vào Lam Sơn, suốt 11 năm ở Sơn Đông, Trần Nguyên Hãn chỉ rèn luyện mình: đọc binh thư, học võ nghệ, mài gươm và chờ thời. Thần tích ở Sơn Đông ghi nhận, ông có 42 “gia thần nội thủ” là người địa phương, còn thần tích ở Đức Lễ thì khẳng định “ Ông ngày ngày năng đến đền Bạch Hạc luyện tập võ nghệ”. Với một lực lượng nhỏ bé trong tay, với uy tín và tài năng địch nổi vạn người “Thủ trì nhất thanh đao, hữu vạn phu bất đang chi dòng”. Nhưng Trần Nguyên Hãn đã chẳng hành sự gì cả. Thành Tam Giang ở gần ngã ba Hạc ngay đối diện với đền Bạch Hạc, vậy mà Trần Nguyên Hãn tập võ ở đó không bị lộ hình tích. Không những thế ông còn ngủ đêm ở đền Bạch Hạc, chợ Bồ Sao, ung dung, tự tại. Đủ hiểu ông là người tài trí. Năm1417 Trần Nguyên Hãn vào với Lê Lợi ở đất Lam Sơn có một mình, để lại lựclượng và gia đình ở miền quê Sơn Đông là sự quyết đoán tỉnh táo, nhìn về tương lai đất nước dân tộc, ý nguyện cứu đời giúp dân của ông chỉ có thể đạt được khi đuổi sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Ông nương mình theo Lê Lợi dâng “Gươm thần” cho Lê Lợi là minh chủ của mình, Lê Lợi là niềm tin sắt đá của ông. Hành sự thời thanh xuân của Trần Nguyên Hãn là nh thế. Sự “hữu học thức” của ông tự bộc lộ ra ở những việc trong đời thường nh thế. Sự nghiệp làm “tướng quân” của ông, cao nhất là được phong thái uý, tức là chức đứng đầu hàng quan võ năm 1426. Trần Nguyên Hãn là một võ tướng, từ cụ tổ 7 đời xuống đến ông, trừ đời cha là Trần Án, đều là tướng, ông “tinh binh pháp”, Thứ binh pháp nghiệp nhà, Binh gia diệu lý yếu lược và Vạn Kiếp binh thư chắc ông có được đọc. Ông đã “ Tinh binh pháp” từ trước theo lời vua Lê, mà mười năm với 4 trận đánh lớn do ông chỉ đạo là sự thể nghiệm trong thực tiễn. Trong 4 trận đó, thì đánh bộ có, voi có, ngựa có, đánh thuỷ có, phục kích có, bình định có, công thành có, và truy kích cũng có. Nghĩa là Trần Nguyên Hãn đã phải đương đầu với đủ các lực lượng, đủ loại binh chủng, đủ loại địa hình, trận nào cũng thắng giòn giã. Đó là điều nổi bật nhất của tướng Trần Nguyên Hãn trong hàng các quan tướng của Lê Lợi. Ông có uy tín tuyệt vời trong quân sĩ. Cái gốc của sự “Tinh binh pháp”, chắc chắn không ngoài xuất phát từ sự “Hữu học thức” vì thế mà, với bất cứ tác giả nào, khi viết về Trần Nguyên Hãn trước khi viết “Tinh binh pháp” đều phải hạ bút viết Hãn “ hữu học thức”. Tuy nhiên, trong bé chỉ huy tối cao của khởi nghĩa Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn không chỉ là ông “tướng quân” mà là ông “tướng quốc” chức quan tư đồ mà Lê Lợi trao cho ông từ 1418 ở buổi đầu trong hoàn cảnh “Nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sáng” đủ biết ông được kính trọng như thế nào. Về sau, như năm 1427, trong lời chiếu Lê lợi thừa nhận: “Các đại thần như Tả hữu Tướng quốc, Thái phó, Thái bảo chưa đặt, Thái uý, Đô Nguyên suý còn thiếu, Hành khiển và các quan mười phần mới có một vài * với sự việc “ ông thường được sự bàn mưu kín” đủ chứng tỏ ông là Tướng quốc rồi! Nh thế thì sự hữu học thức của Trần Nguyên Hãn mới đặc biệt quan trọng, đó là cái gốc để ông “ Đi đến đâu lập công đấy” người mà “ Có công giúp nước, rất được người đương thời trọng vọng và “Công lao và danh vọng của Hãn thật cao tuột”. Trần Nguyên Hãn là con người tài năng “Văn võ toàn tài” từ trước đến sau đều là “đảm”. Cái “Đảm” đó trước hết là từ sự “hữu học thức” và cũng là bởi con người phi thường Lê Lợi đã có sự sáng suốt trong công tác tổ chức của mình: Vua Lê đã đặt Trần Nguyên Hãn vào vị trí đúng với ý nguyện và tài ba của ông: tài mưu lược - để đi đến phát huy tác dụng CUỘC TIẾN CÔNG CỦA TRẦN NGUYÊN HÃN Ở TÂN BÌ nh- THUẬN HOÁ Nhận thấy quân minh ở Tân Bình, Thuận Hoá bị nghĩa quân cắt ở đoạn giữa, nên từ lâu không thông tin tức với Nghệ An (lúc đó thành Nghệ An bị nghĩa quân vây bọc) với Đông Đô (miền bắc Việt Nam) nên Bình Định Vương hội họp các tướng . Vua Lê nói : _ Người giỏi chiến trận thường bỏ chỗ kiên cố, đánh chỗ sơ hở, tránh chỗ vững chắc, đánh chỗ trống rỗng, nh vậy thì chỉ dùng sức một phần mà thành công gấp bội. Theo lệnh của Bình Định Vương, Trần Nguyên Hãn xuất quân với tướng Lê Nỗ (tức Doãn Nỗ, Toàn thư chép là Lê Đa Bồ) cùng với hơn một nghìn quân và một thớt voi to. Trần Nguyên Hãn, là tư lệnh của mặt trận phương Nam, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: 1.Giải phóng đất đai hai xứ Tân Bình, Thuận Hoá. 2.Vỗ về và yên ủi nhân dân, tức là tổ chức củng cố hậu phương, tuyển chọn quân đéi, thống nhất toàn bộ lực lượng miền trong, cùng với lực lượng nghĩa quân đã có để tập trung toàn lực tiến ra Đông Đô. Nhiệm vụ lớn lao trọng đại này, so với lực lượng Ýt ỏi lúc ra đi, quả là khó khăn phức tạp. Tuy nhiên về căn bản, Lê Lợi vốn là con người “trí thức hơn ngưòi, sáng suốt mà cương quyết” nên đã nhìn nhận sự việc rất tài tình. Trần Nguyên Hãn là một tướng tài giỏi “Tinh thông binh pháp”. Lại là người nhiệt thành yêu nước, đã lặn lội từ miền Sơn Đông - Lập Thạch vào với Bình Định Vương từ buổi đầu khởi nghiệp khi Vương chỉ là “Hào trưởng một vùng” trong mhững ngày nhóm họp lực lượng. Cho nên tấm lòng “Trung quân ái quốc” của Trần Nguyên Hãn hẳn đã được xác định khi Lê Lợi trao cho ông chức quan tư đồ ngày mồng hai tết năm Mậu Tuất (1418). -Dải đất từ Nghệ An trở và đến Hoá Châu, vốn là đất “Hậu cứ” của nhà Trần, Tĩnh Quốc đại Vương Trần Quốc Khang. Chiêu minh Đại Vương Trần Quang Khải có thái Êp phủ đệ riêng ở Nghệ An đã bao năm trấn trị miền Nam. Năm 1285 để chống Toạ Đô đánh từ Chiêm Thành ra, mặt trận này do Trần Quang Khải đảm nhiệm. Cuộc kháng chiến cuaTrùng Quang Đế chống quân Minh kéo dài mấy năm là nhờ đất Nghệ An và sự ủng hộ của nhân dân 2 xứ Tân Bình, Thuận Hoá rất nhiều. Các tướng, nh Đặng Tất trung thần của hậu Trần, là nguời Hoá Châu. Sự xác định của Lê Lợi hoàn toàn đúng đắn, khi chỉ mấy tháng sau đó, Trần Nguyên Hãn đã đem tin thắng trận trở về. Toàn bộ chiến dịch này, Đai việt sử ký toàn thư ghi nh sau: “Mùa thu, tháng 7 bèn sai tư đồ Trần Hãn và thượng tướng Lê Nỗ(“Đại Việt thông sử” chép là Doãn Nỗ và chấp lệnh Lê Đa Bồ) bảo cho bọn Lê Đa Bồ sai hơn 1000 quân và một nghàn thớt voi to ra đánh các xứ Tân Bình-Thuận Hoávà chiêu phủ nhân dân. Đến sông Bố Chính ,gặp giặc Minh, bọn Hãn đem quân vào nơi hiểm yếu, ngầm phục quân ở Hà Khương để dử giặc. Tướng Minh là Nhậm Năng (cũng có sách dịch là Nhiệm Năng) đem hết quân tiến lên. Bọn Hãn hợp quân và voi để đánh, rồi giả cách thua chạy, Năng đuổi theo, quân phục đánh ập vào. Quân Minh tan vì, bị chém đầu và chết đuối rất nhiều. Bấy giờ quân của Hãn, Nỗ Ýt mà quân của giặc nhiều, đã sai người báo cấp và xin quân thêm từ trước. Vua sai tiếp bọn Lê Ngân, Lê Bồi ( Đại Việt Thông Sử chép là Phạm Bôi) Lê Văn An đem 70 chiến thuyền vượt biển đến thẳng chỗ Êy. Khi được tin thắng trận của Nỗ, mới thừa thắng đánh các sứ Tân [...]... ch bờn ngoi Đại Việt sử ký Toàn th Chuyện xa kể lại rằng đại phu Văn Chủng nói với tớng quốc Phạm Lãi sau chiến thắng của Việt chống Ngô rằng: Vua ta (Câu Tiễn) có tớng cổ dài, mép quạ (tớng chim) Có thể cùng ở với nhau trong lúc hoạn nạn nhng không thể cùng ở với nhau trong lúc yên vui Kết quả là đain phu Văn Chủng bị Việt Vơng giết hại nh bao công thần khác còn Phạm Lãi lấy Tây Thi và xi rút khỏi... bị Việt Vơng giết hại nh bao công thần khác còn Phạm Lãi lấy Tây Thi và xi rút khỏi quyền lực triều đình, đi dong chơi Ngũ Hồ và thay tên đổi họ, đi đến tận bãi biển bán đảo phía đông (Cao Ly) làm nghề buôn bán, trở nên giàu có và đợc toàn thân 8 Lê Quý Đôn: Đại Việt thông sử 6 7 (ngoi xõm) nhng ch cho cuc u ỏ vỡ quyn lc chớnh tr v quyn li kinh t ú l mu s chung, hay l cỏi hng s, ca mi Quyn lc Quõn... Nguyờn Hón ngi huyn Lp Thch, l dũng dừi t Trn Nguyờn ỏn, cú hc thc, gii binh phỏp Khi nh nhun H mt ngụi, gic Ngụ xõm chim nc Nam, trm h lm than, ụng nuụi chớ cu i gỳp dõn Mt ờm ụng n l n Bch Hc, thy thn nỳi Tn Viờn bo vi thn sụng Bch Hc rng tri ó sai Lờ Li ngi Lam Sn lm vua nc An Nam Vỡ th ụng mi vo Thanh Hoỏ tỡm Thỏi T, mt lũng theo vua Vua cng bit ti lc ca ụng, ói ng rt hu, cho c d bn mu kớn, ụng... sut 11 nm ch thi Sn ụng t nm 1407-1417 Sau khi nh Minh t c ỏch cai tr lờn nc i Vit, bin nc Nam thnh Qun huyn Giao Ch thỡ trờn thc t cú 2 s kin chính tr sụi ng lỳc by gi Mt l: Vic tỡm lp con chỏu nh Trn Nm1400 , H Quý Ly chim ot ngụi bỏu nh Trn Nm 1406 Minh Thnh T ó khộo lộo li dng khu hiu Phự Trn dit H chim c nc Nam nhanh chúng Vic tỡm lp con chỏu nh Trn l õm mu chớnh tr lt lộo ca nh Minh qua tng thi... H phự ca Liu Thng ,bỏo cỏo cho Vng Thụng c bit trong thnh ụng Quan, Vong Thụng run sv mt ý nh gi cu ho ch vin binh ,tan vỡ Cuc hi th phớa nam thnh Thng Long gia hai bờn ó c nhanh chúng tin hnh Cuc hi th , hay hi Hi Minh l cuc chin thng lch s v vang ca Vit Nam, v cũng l mt li u hng khụng iu kin; vụ cựng nhc nhó ca quõn Minh xõm lc Bi vỡ theo ni chin tranh thi ấy, khi giao chin ,mt bờn c gi thanh,... ti cng khụng c dựng li na m trong thn h cú k mu phn cn phi t cỏo cng khụng cho bn ấy c t cỏo D lun khụng ai khụng tho lũng9 Cỏi cht ca Trn Nguyờn Hón l mt BI HC LN V THI HU CHIN! 9 Lê Quý Đôn, Đại Việt thông sử, Phạm Văn Xảo liệt truyện Nhng bin ng trong xó hi vo cui triu Trn biu hin cuc khng hong ca b phn kinh t in trang thỏi ấp v ch nụng nụ, nụ t ú l mt cuc khng hong trờn bc ng phỏt trin ca ch phong... Minh ó tng cng cng c lc lng quc phũng, tuyn mt thờm quõn lớnh, úng chin thuyn, ỳc v khớ v b trớ phũng th t nc chu ỏo H thng phũng th ch yu ca nh H l phũng tuyn dc theo bờ nam sụng v sụng Nh t chõn nỳi Tn Viờn (Ba Vỡ) n ca sụng Ninh (Nam nh), ly thnh a Bang (C Phỏp, Ba Vỡ) v thnh ụng ụ (H Ni) lm cn c chớnh Tuy nhiờn, cuc khỏng chin ca nh H khụng nhn c s ng h ca nhõn dõn, ó nhanh chúng tht bi Ngy 19-11-1406,... cỏi ti tng quõn gii, ụng thc s l ngi cú ti nng Tng Quc Vai trũ quõn s: Trn Nguyờn Hón l ngi khụng nhng ch ngi bn mu ni mn tng, ụng cũn l ngi thc hin ngay c nhng iu mỡnh ó bn ụng thc s tham gia chin trnNam chinh, Bc chin, ch huy cỏc trn ỏnh_ cựng vi quõn s xụng pha ni hũn tờn mi n Chin dch Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ ngm phc quõn ch him H Khng Trn tin võy ụng Quan: ch huy hn 100 chin thuyn trong mt ờm_ờm 23... ễng thu c vng la v con gỏi u ờm cho quõn s c (189) Vua sai cỏc cỏnh quõn Lờ Nhõn Chỳ, Lờ Sỏt chn phớa trc, li sai ụng chn ng ti lng, hai bờn hp li ỏnh, phỏ c gic Khi vua c ho vi Vng Thụng, cựng th phớa nam thnh [ụng Quan Trong t ho c cú kờ tờn nhng] ngi u mc c nc, thỡ [Trn Nguyờn] Hón th nhỡ, lin vi tờn vua thy vua coi trng ụng nh th no Nm Mu Thõn, Thun Thiờn th nht (1428), vua i hi cỏc quan vn vừ,... Phan Huy Chỳ: Lch Triu Hin Chng loi chớ, phn Nhõn vt chớ: Trn Nguyờn Hón (t.318) ụng ngi Lp Thch (Sn Tõy), dũng dừi t Trn Nguyờn ỏn, cú hc thc, gii binh phỏp Khi nh Nhun H mt ngụi, gic Ngụ xõm chim nc Nam, trm h lm than, ụng nuụi trớ cu i giỳp dõnVo Thanh HOỏ tỡm Thỏi T, mt lũng theo Vua Vua bit ti thao lc ca ụng, ói ng rt hu, cho c d bn mu kớn, ễng theo i ỏnh gic cú cụng luụn, c lờn chc T Vua ngh . Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV. Để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình, Trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn sử liệu ghi chép trong các thư tịch cổ, và để. những sử liệu này, cũng sẽ giúp cho chóng ta có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nguyên Hãn. 1. TRẦN NGUYÊN HÃN VÀ NHỮNG XU HƯỚNG CỨU NƯỚC ĐẦU THẾ KỶ XV Trong hầu hết các sử. Trần Nguyên Hãn. Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của các học giả khác về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Nguyên Hãn, chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về cuộc đời và
- Xem thêm -

Xem thêm: Trần Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV., Trần Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV., Trần Nguyên Hãn và một số vấn đề lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XV.

Từ khóa liên quan