Quan hệ giữa vương quốc cổ CHAMPA với các quốc gia trong khu vực (từ đầu đến thế kỷ XV)

55 542 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:16

QUAN H GIA VNG QUC C CHAMPA VI CC QUC GIA TRONG KHU VC (T U N TH K XV) Trng Giang Trng i hc KHXH&NV - HQG HN T thc tin min Trung-c bit t u thp k 90 ca th k XX, GS Trn Quc Vng ó i n nhn nh quan trng, khng nh vai trũ ca giao lu-giao thoa vn hoỏ, min Trung, vi nn vn hoỏ Cng th. Bt k nn vn hoỏ no, m vn hoỏ Vit Nam-Champa min Trung cng l nh vy-u l kt qu tỏc ng qua li (Interaction) gia nhng nhõn t ni sinh (endogen) v nhng nhõn t ngoi sinh, v t lc cỏnh sinh t bao gi n bõy gi vn phi l dũng t tng chớnh 1 Trong sut chiu di hn mt ngn nm hỡnh thnh phỏt trin v cú thi im tr thnh cng quc ca ụng Nam , lch s Champa khụng khi no phỏt trin tỏch ri vi lch s khu vc, m ngc li, lch s Champa chia s nhiu giỏ tr c trng ca khu vc ụng Nam , cng nh chu nh hng sõu sc ca nhng mi quan h khu vc, quc t. Champa khụng ch tip thu nhiu giỏ tr vn hoỏ ca cỏc quc gia c i ụng Nam , m bờn cnh ú, cũn l nhng mi quan h lõu di, khụng b t quóng v chớnh tr, kinh t; trong ú, buụn bỏn thng mi va l mt h qu ca cỏc mi quan h, nhng ng thi li l ng lc mnh m nht thỳc y cỏc mi quan h ca Champa vi cỏc quc gia trong khu vc. Champa vi mt ng b bin tri di-cng nh phn ln cỏc quc gia ụng Nam c i, ó luụn cú mt tm nhỡn hng bin mnh m, luụn 1 Trần Quốc Vợng, Về miền Trung (Mấy nét khái quát về nhân học văn hoá), in trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 5 năm nghiên cứu và đào tạo của Bộ môn Khảo cổ học (1995-2000), Nxb Chính trị Quốc gia, Hn.2002, tr.27. 1 có ý thức vươn lên làm chủ, khai thác tiềm năng biển, cũng như mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài để bù lấp cho những thiếu hụt về nguồn tài nguyên trong nước, biến những lợi thế từ bên ngoài thành động lực, hay một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. I. SỰ HÌNH THÀNH CỦA VƯƠNG QUỐC CHAMPA Ở MIỀN TRUNG VIỆT Nam VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BAN ĐẦU. Sự hình thành tộc người và không gian lãnh thổ. Khoảng giữa thiên niên kỷ I TCN, một bộ phận của người Nam Đảo đã thiên di đến vùng biển miền Trung Việt Nam ngày nay. Họ trở thành người Chăm với tư cách là cư dân của vương quốc cổ Champa. Về nguồn gốc của người Nam Đảo, học giả Soheim II cho rằng, họ - những người Nam Đảo - xuất phát từ đảo Mindanao (Philippin) theo gió mùa vào biển Đông (miền Trung Việt Nam) rồi mới đến miền Nam Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Một bộ phận còn lại đi về phía Nam lục địa châu Á, tới tận bờ biển Đông Phi. Trong khi đó, học giả Heiner Gelder và những người tiếp sau ông như Colani (1938) hay A.Reid (1995) đã đưa ra giả thiết về quê hương ban đầu của người Nam Đảo là ở vùng đất phía Nam Trung Quốc rồi sau đó họ mới thiên di xuống vùng Đông Nam Á hải đảo. Trong khoảng thiên niên kỷ III TCN, dân Nam Đảo đã tập trung xung quanh các đảo Philippin và Indonesia ngày nay. Bắt đầu từ đó, họ thực hiện những chuyến đi ngang dọc trên biển, in dấu Ên của mình vào lịch sử nhân loại như một tộc người giỏi đi biển và sinh sống gắn với biển khơi. Từ khoảng cuối thiên niên kỷ thứ II, đầu thiên niên kỷ I TCN, nhóm Nam Đảo phía Đông (Indonesia) tung hoành trên vùng biển Thái Bình Dương. Trong khi đó, nhóm Nam Đảo phía Tây lại thực hiện những chuyến 2 i ỏng kinh ngc. H ti vựng bin min Trung Vit Nam ngy nay, sau ny to nờn nhúm Austronesia - Chm, cựng vi cỏc nhúm ngi Nam o khỏc Borneo, Java, Madagascar Nh vy, nhng thiờn niờn k u Cụng nguyờn ó hỡnh thnh mt th gii Nam o ụng Nam v Nam . Trong th gii Nam o ấy, vựng b bin min Trung Vit Nam ngy nay l mt khu vc quan trng. Nhng phỏt hin v Kho c hc ó mang li nhng chng c vt cht quan trng khng nh s cú mt ca ngi Nam o b bin Vit Nam t cui thiờn niờn k II TCN. Trong ú, nhng t thiờn di ln nht ca h n vựng bin ny nm trong khong thi gian t 500 nm TCN cho n u Cụng nguyờn v tp trung rừ nht Sa Hunh (Qung Ngói). Ngi Nam o ó cú mt trờn mt phm vi khụng gian khỏ rng, tri di t Qung Bỡnh, n tn An Giang, Kiờn Giang, v mt b phn c dõn ny cú l cng chớnh l mt b phn cu thnh c dõn vng quc c Phự Nam vo nhng th k u Cụng nguyờn 2 . Nhng ngi Nam o ni ting l nhng ngi i bin c khụi, thiờn di nhiu v cú thúi quen sng phiờu diờu trờn bin. Tuy vy, h cng ó tng bc hỡnh thnh thúi quen c trỳ trờn t lin. Nhng du vt c trỳ ca ngi Nam o cũn nm di rỏc trờn b bin Vit Nam. Cỏc nh Kho c hc ó tỡm thy trong nhiu di ch du vt ca mt nn vn hoỏ c trng, gi chung l vn hoỏ Sa Hunh, cú niờn i ph bin vo khong 500 nm TCN - nm trong khong thi gian v khụng gian m ngi Nam o thiờn di n vựng bin min Trung Vit Nam. Sau vn hoỏ Sa Hunh v cng chớnh trờn a bn ny ó xut hin nn vn hoỏ ca tc ngi Chm. Theo ti liu Trung Hoa thỡ ngi Chm ó lp quc sm nht l vo th k II, sau cuc khi ngha ginh quyn t ch ca Khu Liờn v lp ra 2 Lơng Ninh, Văn hoá cổ đồng bằng sông Cửu Long trong quan hệ khu vực và tộc ngời, in trong: Văn hoá óc Eo và các văn hoá cổ, 1984. tr.247-259. 3 vương quốc Lâm Êp. Các nhà Khảo cổ học cũng nh các nhà khoa học đã bàn nhiều về việc có hay không sự nối tiếp từ Sa Huỳnh đến Champa. Mặc dù đây thực sự là một chủ đề cần thêm nhiều thời gian nghiên cứu cũng như những tư liệu Khảo cổ học mới, nhưng dẫu sao những hiện vật gốm được tìm thấy ở một số di chỉ thuộc vùng văn hoá Sa Huỳnh - Champa cũng đã hé mở Ýt nhiều những bằng chứng cho thấy, sự tiếp nối trong đời sống dân cư ở ven những dòng sông thuộc miền Trung Việt Nam ngày nay. Văn hoá Chăm có sự trùng lặp về mặt không gian và nối tiếp về mặt thời gian với văn hoá Sa Huỳnh. Như vậy là, một vương quốc cổ của cư dân ven biển miền Trung Việt Nam xưa đã được hình thành, có nguồn gốc từ những cư dân Nam Đảo, họ định cư ở nơi đây, xây dựng nên vương quốc cổ Lâm Êp/Champa - và họ trở thành tộc Chăm. Người Chăm và lịch sử tồn tại suốt 15 thế kỷ của vương quốc Champa đã không đứng ngoài các mối quan hệ và lịch sử phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Những nét gần gũi về nguồn gốc tộc người, vị trí địa lý thuận lợi cho việc mở rộng các mối quan hệ…đã trở thành tiền đề quan trọng để người Chăm và vương quốc Champa trong lịch sử có thể mở rộng các mối quan hệ về mọi mặt (chính trị, kinh Từ, văn hoá, …) với các quốc gia trong khu vực, hoà mình vào dòng chảy chung của lịch sử khu vực. Vùng đất Champa trong tiến trình lịch sử đã từng có lúc vươn ra đến Đèo Ngang (Quảng Bình) và kéo dài đến Nam Bình Thuận (thậm chí xa hơn thế nữa). Về phía Đông giáp bờ biển Đông (hay biển Nam trung Hoa), về phía Tây, biên giới của vương quốc Champa đã từng có những thời điểm nằm khá sâu trong vùng Đông Nam Á lục địa. Căn cứ trên bia ký phát hiện gần đền Vat Phu, Champassak, Nam Lào, thì Champa vào thế kỷ V đã vươn đến bờ sông Mêkông; rồi bia Kon Klor, Kon Tum, có niên đại 914 sau Công 4 nguyờn, núi v mt a phng tờn l Mahindravarman xõy dng mt c s tụn giỏo th Mahindra Lokesvara; bia ký thỏp Yang Praong, c Lc cho bit Jaya Simhavarman III ó xõy thỏp vo cui th k XIII - u th k XIV Nh vy l Biờn gii phớa Tõy ca Champa ó chy qua vựng cao nguyờn phớa Tõy di Trng SnV ri nhiu pho tng (Nandin, Siva v cỏc thn ấn giỏo khỏc) ó c tỡm thy trong cỏc tnh Gia Lai, Kon Tum, c Lc v Lõm ng cho phộp ta ngh rng ton b vựng ny nm trong qu o tụn giỏo ca Champa. Khu vc min nỳi l b phn hp thnh ca Champa, ch khụng phi l mt vựng b chinh phc v b sỏp nhp, mt thuc a ca Champa, th hin qua cuc liờn kt u tranh rt quyt lit ca cỏc c dõn vựng ny (ngi Churu, C Ho, Raglai, Xtiờng) chng cỏc cuc xõm lc t bờn ngoi, nh cỏc vn bn lch s bng ting Chm ó ghi li. Hn na, nhiu Vua Champa cng cú gc gỏc min nỳi, nh vua Po Rome tr vỡ t 1627 n 1651 l gc Churu Champa trong tin trỡnh lch s l mt Liờn minh cỏc tiu quc (Confederation of local chiefdoms) hn l mt vng quc thng nht 3 . Theo phn ụng cỏc hc gi thỡ vng quc Champa trong lch s gm nm tiu quc hp thnh: Indrapura (t Qung Bỡnh n ốo Hi Võn), Amaravati (Qung Nam Qung Ngói), Vijaya (Bỡnh nh Phỳ Yờn), Kauthara (Khỏnh Ho), Panduranga (Ninh Thun Bỡnh Thun) 4 . Thnh phn tc ngi mi tiu quc khỏc bit nhau, tuy tr ct vn l ngi Chm. Cho nờn, tuy vn l vn hoỏ Champa, song sc thỏi mi tiu quc cú nhng c trng riờng. 5 Gii hc gi nghiờn cu v lch s Champa cng ó dn i n s thng nht trong quan im khi cho rng vng quc Champa l mt liờn minh lng lo ca cỏc chớnh th cỏc c ca vựng ny, v 3 Trần Quốc Vợng, Về miền Trung (Mấy nét khái quát về nhân học văn hoá, sđd, tr.26. 4 Po Dharma 1802-1835, Le Panduranga EFEO 1987), dẫn theo: Cao Xuân Phổ, Khảo cổ học Champa một thế kỷ và tiếp theo, in trong: Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hn.2005, tr.571. 5 Cao Xuân Phổ, Khảo cổ học Champa một thế kỷ và tiếp theo, sđd, tr. 572. 5 Vua của Champa đã từng là bất cứ người nào làm lãnh đạo một thời có quyền lực lớn nhất (ông Vua giữa các Vua). Khi bàn về thể chế chính trị lỏng lẻo mang tính phổ biến của các quốc gia Đông Nam Á cổ đại – mà Champa là một trường hợp điển hình, O.Wolters và nhiều học giả sau đó đã đưa ra khái niệm Mandala. Theo đó, Mandala (Circles of Kings) được các nhà nghiên cứu dùng để diễn tả một hệ thống chính trị-kinh tế được phát hiện tại hầu hết các quốc gia cổ ở Đông Nam Á. Mandala là vương quốc bao gồm nhiều tiểu vương quốc hoặc “lãnh chóa”. Trong mỗi tiểu quốc của Mandala có một vị tiểu vương thường được thần linh hóa và tự xưng là lãnh đạo của các thủ lĩnh khác, mà trên lý thuyết, đó là những thuộc hạ và chư hầu của họ. Mỗi tiểu vương trong Mandala là người duy nhất có đặc quyền được nhận cống phẩm mang đến bởi các sứ thần và là người có uy quyền tối cao lãnh đạo quân đội. Cũng thường xảy ra tình trạng là một vài vị thủ lĩnh trong Mandala có quyền từ chối vai trò chư hầu của họ và cố xây dùng cho riêng họ một hệ thống chư hầu mỗi khi họ có cơ hội nổi dậy. Để ngăn ngừa tình trạng này, tiểu vương trong các Mandala ứng xử với các chư hầu bằng cách không can thiệp vào nội bộ của những thủ lĩnh địa phương để giữ một khoảng cách tương đối với thủ phủ, và tạo những mối quan hệ hôn nhân hoặc mời họ tham gia vào ứng thí đại biểu của Hoàng gia 6 . Điều kiện kinh tế - xã hội của vương quốc Champa cổ đại. Địa thế của Champa khá đặc biệt, một dải đất hẹp chạy dài giữa đại dương và núi. Dân cư chủ yếu sống rải rác ven biển và trong nội địa thì cư dân cư trú bên những dòng sông. Chẳng hạn nh vùng sông Thu Bồn (Quảng Nam), là một địa điểm quần cư của nhiều thời kỳ nối tiếp nhau cho đến thế 6 O.W Wolters, History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives, Institute of Southeast Asia Studies – Singapore, 1999, p.126-154. 6 kỷ XII, XIII với những trung tâm Trà Kiệu, Đồng Dương. Sông Trà gắn với những di tích quần cư Chánh Lộ và thành Châu Sa; Sông Côn gắn với Trà Bàn… Điều đáng nói ở đây là địa hình Champa bị chia cắt bởi các đèo chạy cắt ngang đổ từ nói ra biển tạo nên các vùng đồng bằng nhỏ và liên lạc với nhau bằng đường bộ rất khó khăn. Người ta liên lạc chủ yếu với nhau bằng đường biển. Nhưng điều đó không phải là điều kiện đủ để mỗi vùng tạo thành một tiểu vương quốc tự trị. Nhiều di tích văn hoá Chăm còn lại đến ngày nay cho thấy các vùng ở Champa tương đối độc lập về không gian nhưng vẫn tiếp nối nhau về mặt thời gian. Xét vị trí, vai trò của các kinh đô, ta sẽ thấy rõ hơn điều này. Sinhapura là kinh đô duy nhất của Champa cho đến cuối thế kỷ VII, đầu thế kỷ VIII. Từ giữa thế kỷ VIII đến giữa thế kỷ IX Virapura là nơi tập trung về quyền lực chính trị và kinh tế trên toàn vương quốc. Không phải ngẫu nhiên mà vào thế kỷ VIII, Java để chứng tỏ sức mạnh thuỷ quân của mình đối với toàn khu vực đã liên tiếp tấn công các nước Đông Nam Á lục địa. Hai lần đánh Champa là đánh kinh đô miền Nam Virapura và phá huỷ Kauthara. Người Java không tấn công vào Trà Kiệu hay thánh địa Mỹ Sơn giàu có trong khi họ đã đánh cướp đến tận vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trường hợp cá biệt vào nửa sau thế kỷ XII Champa mới có hai kinh đô song song tồn tại nhưng là dưới sự tác động của những yếu tố bên ngoài. Simhapura, Virapura rồi lại Đồng Dương, Vijaya, trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau kinh đô lại dịch chuyển. Mỗi kinh đô đại diện cho quyền lực, sự thống nhất, tập trung của vương quốc vào mỗi thời kỳ lịch sử. Nhưng mặt khác, sự dịch chuyển kinh đô cũng có nghĩa là sự dịch chuyển quyền lực, thay thế quyền lực giữa hai bộ phận quý tộc Bắc-Nam. Và nh thế 7 sẽ có thể giúp chứng minh xu hướng thống nhất và phân liệt luôn có mặt trong lịch sử Champa, thể hiện cả trong các mối quan hệ với bên ngoài. Dấu vết của những kinh thành cũ như Trà Kiệu, Đồng Dương, Chà Bàn…đều gắn với những dòng sông và có mối liên hệ mật thiết với biển khơi. Nhiều tháp Chăm được xây dựng gần biển, thậm chí sát biển, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tinh thần của nhân dân địa phương mà còn cho cả thuyền nhân nhiều nước… Xứ Lâm Êp xưa (Champa) nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc là một nơi “bốn mùa Êm áp, không có sương tuyết”, “cây cỏ mùa đông tươi tốt, bốn mùa đều ăn rau sống” (Cựu Đường thư, q.197, 1b). Đặc biệt gỗ Trầm của Lâm Êp được người Trung Quốc rất ưa thích và ghi chép khá tỉ mỉ: “Gỗ Trầm, thổ dân dẫn ra để cất hằng năm, mục nát, nhưng ruột vẫn còn, bỏ vào nước thì chìm, nên gọi là Trầm hương, thứ nữa là loại không chìm, không nổi nên gọi là sạn hương” (Lương thư). Bên cạnh Trầm, Quế của Lâm Êp là “thứ quế thơm, cây mọc thành rừng, khi trong khói lặng…uống quế đắc đạo” (Thuỷ Kinh chú). Ngoài các lâm sản, Lâm Êp còn nổi danh là xứ nhiều vàng, đến nỗi người Trung Quốc phải thốt lên: “Nước đó có núi vàng, đá đều màu đỏ, trong đó sinh ra vàng. Vàng ban đêm bay ra giống nh đom đóm” (Lương Thư, q.54, 2a) Trên vùng đất Êm áp này, người Champa xưa đã biết làm nông nghiệp trồng lúa. Sách Thuỷ kinh chú viết: “Người Tượng Lâm (tức người vùng Lâm Êp) biết cày đến nay đã hơn 600 năm. Phép đốt rẫy để cày trồng cũng nh người Hoa. Nơi gọi là bạch điền thì trồng lúa trắng, tháng 7 làm thì tháng 10 lúa chín; nơi gọi là xích điền thì trồng lúa đỏ, tháng 12 làm thì tháng 4 lúa chín. Nh thế gọi là lúa chín hai mùa. Còn nh cá non nảy mầm, mùa màng đắp đổi, lúa sớm lứa muộn, tháng nào cũng tốt. Cày bừa càng nhiều, thu lúa thì Ýt vì lúa chín mau vậy. Gạo không ra ngoài, nước thường thiếu gạo. 8 Khụng phi ngu nhiờn m vo u th k XV, Trnh Ho ghi chộp v Chiờm Thnh: Dõn phn ln lm ngh ỏnh cỏ, s ngi lm nụng ít; do vy lỳa go khụng nhiu. Ngoi nụng nghip, nh nhng s liu Trung Quc ghi chộp, ngi Chm cũn ly vic buụn bỏn, trao i lm ngh chớnh. Tt nhiờn ngi Chm em nhng ti nguyờn giu cú ca mỡnh nh trm hng, vngi ly nhng vt dng m h thiu v cn. Trm hng ca Champa l loi trm hng tt nht trong cỏc loi trm 7 . Tt nhiờn, ngoi trm hng, hng xut i trao i ca Champa cũn cú nhiu loi lõm sn v khoỏng snVo u th k XVII, Trng Nhip ó lit kờ ra c mt bng danh sỏch cỏc sn phm ca Champa gm: vng, bc, thic, st, ngc bo mu,, trng thu chõu, ho chõu, h phỏch, pha lờ, bi x, b tỏt thch, sng tờ, ng voi, mai rựa, trm hng, n hng, x hng, long nóo, inh hngvi cỏt bi, vi chiờu h, vi cú vn, vi bụng trng, chiu lỏ c, sỏp ong, lu hunh, g mun, g vang, go, t yn, ht tiờu, cau, da, nhc u khu 8 ngi Chm theo s sỏch Trung Quc bit nuụi tm dt la, bit trng ay v c bụng dt ra mt loi vi trng, p m cỏc ti liu Trung Quc gi l cỏt bi. Lng th chộp, Cỏt bi l tờn cõy, hoa n ging nh lụng ngng, rỳt ly si dt thnh vi trng mut chng khỏc gỡ vi ay, cũn nhum c nm mu, dt thnh vi hoa. Do ỏn ng mt v trớ quan trng trờn con ng giao lu quc t ụng-Tõy, nhng thuyn bố ngc xuụi trong h thng mu dch chõu u phi dng chõn ni õy, nờn ngi Chm ó tng cú nhng mi liờn h rng rói vi cỏc nc trong v ngoi khu vc. Sỏch An nam chớ lc ca Lờ Tc biờn son vo nm 1333, phn Cỏc dõn biờn cnh phc dch cú a li 7 Momoki Shiro, Champa chỉ là một thể chế biển? (Những ghi chép về nông nghiệp và ngành nghề trong các t liệu Trung Quốc), tc Nghiên cứu Đông Nam á, 4/1999, tr.43-48. 8 Momoki Shiro, Champa chỉ là một thể chế biển? , tài liệu đã dẫn, tr.48 9 bình về vị trí tự nhiên của Chiêm Thành (Champa): “Nước này ở ven biển, những thuyền buôn của Trung Hoa vượt biển đi lại với các nước ngoại phiên đều tụ ở đây, để lấy củi, nước chứa. Đấy là bến thứ nhất ở phương Nam”. Nói một cách hình ảnh, những con thuyền đó “bám” vào bờ biển Champa, Ýt nhất là 500km nếu tính từ mũi Varella để đi vào vịnh Xiêm hay tới eo Malacca và ngược lại, từ eo Malacca đi vào vịnh Bắc Bộ để tới được Trung Hoa. Tuy nhiên, điều quan trọng để vùng bờ biển Champa xưa được biết đến như một tuyến đường giao thông và sau đó là thương mại, văn hoá không phải chỉ do vị trí tự nhiên của nó, mà chính vì đó là vùng cư trú của một cộng đồng dân cư có nhà nước riêng của mình, có một nền văn hoá phát triển không thua kém bất cứ một nền văn hoá đương thời nào. Các cảng của Champa đóng vai trò như những cảng cuối cùng trước khi những con thuyền vượt qua vịnh Bắc Bộ vào vùng biển Nam Trung Hoa, và là nơi dừng chân đầu tiên khi từ Trung Quốc đến Malacca, vịnh Thái Lan hay gần hơn là tới vùng hạ lưu châu thổ sông Mê Kông mà 7 thế kỷ đầu Công nguyên còn nằm dưới sự kiểm soát của đế chế biển Phù Nam. Hành trình của người Trung Hoa qua vùng biển Champa quen thuộc đến nỗi được Tân Đường Thư (quyển 222 hạ, Liệt truyện 147 hạ - Nam man) ghi chép lại như sau: “Từ Quảng Châu đi biển về Đông Nam 200 dặm, rồi giương buồm đi về phía Tây, chếch về phía Nam hai ngày lại đi về phía Tây Nam ba ngày thì đến núi Chiêm Bất Lao (Cù Lao Chàm), lại đi nửa ngày đến Châu Bôn Đà Lãng (Panduranga?)”. Có thể thấy, hầu hết các tuyến đường biển đến Trung Hoa hay từ Trung Hoa đi qua Ên Độ đều rẽ qua các cảng biển Champa. Từ một đầu mối giao thông quan trọng, bờ biển Champa đã sớm trở thành một đầu mối giao thương quốc tế, nơi trao đổi sản vật và sản phẩm với những thuyền bè qua lại. 10 [...]... Lp Trong khi 37 38 Lơng Ninh, Lịch sử vơng quốc Champa Sđd, tr.57 Hà Bích Liên, Quan hệ giữa vơng quốc cổ Champa , Luận án đã dẫn, tr.64 31 ú mi quan tõm ca Champa l phớa Bc Cỏc cuc xung t gia Champa vi Giao Chõu - khi ấy cũn thuc Hỏn ó xy ra, lónh th ca Champa ó c m rng n tn ốo Honh Sn Ngay trong thi k u ca lch s, Champa ó thit lp quan h vi nhiu quc gia trong khu vc nh Phự Nam, Chõn Lp v cỏc quc gia. .. nhiu mi quan h khu vc Champa thi k vng triu ng Dng khụng ch n thun quan h vi cỏc quc gia trong khu vc trờn lnh vc buụn bỏn thng mi, m cỏc mi quan h giao lu v vn hoỏ cng ó c thỳc y mnh m vi s du nhp ngy cng mnh ca c Pht giỏo v Hindu giỏo vo Champa Bia Nhan Biu c phỏt hin trờn a bn ca vng quc Champa cú niờn i 908-911 ó cung cp cho th h sau nhiu thụng tin quan trng v mi quan h khỏ thõn thit gia Champa. .. Nhng mt hng nhp khu ấy mt mt phc v cho i sng ca cỏc 34 Hoàng Anh Tuấn, Cù Lao Chàm và hoạt động thơng mại biển của Champa thế kỷ VII-X Luận văn Thạc sĩ khoa học, Hn.2001 Tham khảo thêm: Hoàng Anh Tuấn, Hải thơng Champa thế kỷ VII-X qua t liệu Khảo cổ học ở Quảng Nam và Đà Nẵng, in trong: Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam, sđd, tr.706 29 vng triu Champa, mt khỏc chỳng cú vai trũ rt quan trng trong cỏc sinh... ca vng quc c Champa Trong bi cnh ấy, vng quc Champa ó tn dng c hi d nhp mnh m vo lch s khu vc, mt mt m rng v tng cng hn na cỏc mi quan h vi cỏc quc gia trong khu vc khng nh v th ca vng quc mỡnh, mt mt ó ch ng d nhp mnh m vo nn hi thng khu vc phỏt huy nhng th mnh vn cú ca mỡnh, cng nh bự lp nhng thiu ht ca nn kinh t Quan h ca vng quc c Champa vi cỏc quc gia lỏng ging Mi quan h gia Champa vi Phự... phớa Nam, ri tp trung xung quanh Bin h, phỏt trin nhanh phớa Tõy v Tõy Bc Trong giai on u lp quc, c Champa v Chõn Lp u phi lo xỏc nh a bn c trỳ, n nh tc ngi, nh ụ v xõy dng b mỏy cai qun t nc Trong hon cnh lch s ú, mt quan h hu ngh, theo con ng giao lu t nhiờn gia nhng b phn dõn c gn nhau, li cựng nm trong vựng nh hng ca vn hoỏ ấn, c bt u trong lch s bang giao gia hai quc gia Bia Ang Chumnik ca ngi... mt vn hoỏ nhng gn nh khụng cú quan h no ỏng k vi vựng lónh th Shigeru Ikuta, Vai trò của các cảng thị ở vùng ven biển Đông Nam á từ đầu thế kỷ II TCN đến thế kỷ XIX In trong: Đô thị cổ Hội An, Nxb Khoa học Xã hội, Hn.1991, tr.247-260 17 17 trờn biờn gii phớa Bc Chm, lỳc by gi vn cũn l s Giao Chõu thuc nh ng (Trung Quc) Campuchia ang bc vo giai on n nh x s, nh hỡnh quc gia Song song vi vic tin chim... trung chuyn gia trung tõm liờn th gii vi cỏc vựng Mi th k u Cụng nguyờn ó xy ra nhng bin ng rt ln trong ton khu vc ụng Nam Ngay t nhng th k u hỡnh thnh, Champa vi nhng tin thun li ca mỡnh ó thit lp quan h vi nhiu nc ng thi trong khu vc nh Phự Nam, Chõn Lp v cỏc quc gia hi o T cui vng triu Simhapura quan h gia Champa v Chõn Lp ó khỏ mt thit v cha xy ra nhng xung t v lónh th, bi vỡ mi quan tõm ca c... Champa l mt sn phm u vit, lm say mờ tt c cỏc thng nhõn Trung v ụng 25 Hoàng Anh Tuấn, Hải thơng Champa thế kỷ VII-X qua t liệu Khảo cổ học ở Quảng Nam và Đà Nẵng, in trong: Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam, sđd, tr.706 26 Trần Quốc Vợng, Miền Trung Việt Nam và văn hoá Champa (một cái nhìn địa- văn hoá), tc Nghiên cứu Đông Nam á, 4.1995, tr.18 27 Trần Kỳ Phơng-Vũ Hữu Minh, Cửa Đại Chiêm thời vơng quốc. .. Ayuthaya vo nn hi thng khu vc ó tỏc ng sõu sc ti lch s ca vng quc Campuchia Campuchia bt u phi chu mt sc ép t phớa Tõy, trong khi vn phi duy trỡ cỏc mi quan h vn cú trc õy Quan h ca vng quc c i Champa vi cỏc quc gia lỏng ging (cui th k X n gia th k XV) Cỏc cuc xung t biờn gii phớa Bc ca vng quc Champa cng bt u tri dy v din ra mt cỏch thng xuyờn trong sut 5 th k (XXV) Vựng biờn gii Champa v i Vit tr thnh... tm bia ấy l mt ngi trong hong tc Chm cú tc hiu v tờn l Po Khun Pilin Rajadavara Rajadavara lm quan tri bn i Vua Champa ễng ó hai ln hnh hng qua Java trong khong thi gian cui th k IX u th k X Dự mc ớch ca chuyn i ấy vn cũn nm trong vũng bớ ẩn; nhng vi vic c ghi nhn li trong bi ký ấy cng ó l mt bng chng sng ng minh chng cho mi quan h thõn thit gia hai b phn c dõn ng tc sm cú nhng quan h thng xuyờn v . tiềm năng nhất của vương quốc Champa. II. QUAN HỆ GIỮA VƯƠNG QUỐC CỔ CHAMPA VỚI CÁC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC THẾ KỶ VII-X. Những nhân tố mới trong lịch sử phát triển khu vực Từ thế kỷ V vùng bờ biển. hẹp, nên vương quốc này luôn nuôi khát vọng chiếm đoạt những châu thổ rộng lớn. 18 Quan hệ giữa vương quốc cổ Champa với thế giới hải đảo thế kỷ VII-X. ĐÕn giữa thế kỷ VIII, lịch sử Champa dường. duy nhất của Champa cho đến cuối thế kỷ VII, đầu thế kỷ VIII. Từ giữa thế kỷ VIII đến giữa thế kỷ IX Virapura là nơi tập trung về quyền lực chính trị và kinh tế trên toàn vương quốc. Không phải ngẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ giữa vương quốc cổ CHAMPA với các quốc gia trong khu vực (từ đầu đến thế kỷ XV), Quan hệ giữa vương quốc cổ CHAMPA với các quốc gia trong khu vực (từ đầu đến thế kỷ XV), Quan hệ giữa vương quốc cổ CHAMPA với các quốc gia trong khu vực (từ đầu đến thế kỷ XV)

Từ khóa liên quan