tiểu luận Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX

43 764 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:12

Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Ngày nay,khi đất nước thống nhất thì nhu cầu hướng về cội nguồn của con người ngày càng lớn. Do đó nghiên cứu,tìm hiểu về dòng họ một mặt thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời qua quá trình nghiên cứu,truyền thống văn hoá dòng họ. của dân tộc từng bước được khẳng định. Dòng họ là một hiện tượng lịch sử nên có sản sinh,có vinh thăng,có suy thoái,thậm chí có khi không tồn tại nữa. Nhưng cũng có những dòng họ được cả vùng hay cả nước biết đến,thường những dòng họ này có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc và thường có những nhân vật “tiờu biểu”. Các dòng họ ở Nghệ An vốn có truyền thống cần cù lao động và đoàn kết theo tinh thần thương thân tương ái,có ý chí mạnh mẽ và thông minh. Đã từng sát cánh bên nhau đấu tranh oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc,quê hương xóm làng. Trong các dòng họ đó có họ Phan ở đất Đông Thành (Yên Thành - Nghệ An) trong suốt chiều dài lịch sử (từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XX) đã đóng góp sức người sức của,phục vụ cho chính nghĩa,cho công bằng xã hội. Truyền thống yêu nước và anh hùng của dòng họ cần được làm sáng tỏ để thế hệ con cháu được tự hào về tổ tiên mình,trên cơ cơ đó từng bước học tập và phát huy. Trong thực tế,dòng họ này có nhiều đóng góp lớn cho lịch sử dân tộc cống hiến nhiều nhân tài cho đất nước,đặc biệt ở thời kỡ Lờ Trung Hưng. Do đó nghiên cứu về dòng họ Phan ở Đông Thành (Yên Thành - Nghệ An) giúp chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về gia tộc,cộng đồng và mối quan hệ giữa các dòng họ. Trên cơ sở đó phát huy những mặt tích cực,hạn chế những mặt tiêu cực,góp phần củng cố mối đoàn kết toàn dân. Bởi vậy,tôi xin chọn đề tài “ Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX” làm bài tiểu luận của mình. Từ trước đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về quá trình phát triển “Dũng họ Phan ở đất Đông Thành từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX”. Trên thực tế,con cháu hội đồng gia tộc họ Phan và một số nhà khoa học đó cú Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam những bài viết về dòng họ Phan nhưng chỉ đề cập đến những khía cạnh riêng lẻ,cụ thể. Trong “ Hoàn chõu kớ” của Nguyễn Cảnh Thị,NXB Khoa học Xã hội,Hà Nội – 1988 đã tái hiện lại dấu ấn lịch sử của mảnh đất Nghệ Tĩnh. Đặc biệt sỏch cũn đề cập đến những nhân vật trong sự nghiệp phũ Lờ diệt Mạc,trongđú có cá nhân Phan Công Tích. Cuốn “Danh nhân Nghệ An”,NXB Nghệ An – 1998,có đề cập đến vị thuỷ tổ của họ Phan đó là Phan Vân ở cuối thế kỉ XIV đầu thế kỉ XV. Cuốn” Lịch sử huyện Yên Thành” tập I,NXB Nghệ An do Ngô Đức Tiến làm chủ biên,đã đề cập đến tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Bái Dương Hầu – Phan Vân. Trong cuốn” Họ Phan trong cộng đồng dân tộc Việt Nam” tác giả Phan Tương,NXB Văn hoá Thông tin,đã trình bày sơ lược những nét khái quát về dòng họ Phan ở Đông Thành. Ngoài ra cũn cú một số báo,tạp chí viết về dòng họ Phan ở đất Đông Thành. Tuy những bài viết này còn mang tính riêng lẻ nhưng đã cung cấp những tài liệu quý báu để tôi đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện,có hệ thống về dòng họ này. Để hoàn thành bài tiểu luận này,tôi sử dụng phương pháp lịch sử,phương pháp lụgic,phương pháp điền dã,ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp khác như phân tích,so sánh. Bài tiểu luận này gồm 3 chương: Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của dòng họ Phan trên đất Đông Thành từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX. Chương II: Những đóng góp của dòng họ Phan ở Đông Thành đối với lịch sử dân tộc từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX. Chương III: Những nét văn hoá độc đáo của dòng họ Phan ở Đông Thành. Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương 1 QUÁ TRÌNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIấN CỦA DÒNG HỌ PHAN TRấN ĐẤT ĐễNG THÀNH (YấN THÀNH - NGHỆ AN) TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XX 1. Vài nét về mảnh đất và con người Đông Thành (Yên Thành - Nghệ An) 1.1 Hình thành địa danh. Huyện Yên Thành được thành lập tách từ huyện Đông Thành,phủ Diễn Châu từ năm 1837,huyện Đông Thành tách ra làm hai huyện Đông Thành và Yên Thành. Trong đó huyện Yên Thành nằm ở phía Tây,huyện Đông Thành nằm ở phía Đông,đều thuộc phủ Diễn Châu. 1.2. Địa hình và điều kiện tự nhiên; 1.2.1.Địa hình: Yên Thành nằm vè phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An,cách thành phố Vinh 55 km vè phía Bắc,phía Đông giáp huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu,phía Nam giáp huyện Nghi Lộc và Đô Lương. Huyện có diện tích là 56.204ha trong đó đất canh tác chiếm 29%. Địa hình Yên Thành không bằng phẳng,ba phía Bắc,Tây,Nam đều là đồi núi,chỉ có phía Đông là đồng bằng. Đồng bằng có độ nghiêng lớn,mặt cắt dài nên quá trình mài mòn rủa trôi nhanh,đất ít màu mỡ. 1.2.2. Khí hậu: Khí hậu và thời tiết tương đối phức tạp,thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa,nhiệt độ trung bình hằng năm 23 độ C,lượng mưa lớn,bão lũ nhiều. Mùa hè nóng,có gió Tây Nam thổi vào,tạo nên khí hậu khô lạnh. Mùa đông lạnh,có gió mùa Đông Bắc xâm nhập vào,nhiệt độ hạ đột ngột,mưa kéo dài trong nhiều ngày. 1.3. Truyền thông văn hoá của cư dân Yên Thành: Tuy cuộc sống chật vật khó khăn nhưng nhân dân Yên Thành luôn ra sức xây dựng cho mình cuộc sống yêu đời,lạc quan hoà đồng với tất cả mọi Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam người. Nhân dân Yên Thành thường tổ chức các trò chơi mang tính dân gian như: đánh đu,chọi gà,đấu vật vào những ngày nông nhàn rỗi. Hiếu học là một trong những truyền thống của cư dân Yên Thành. Yờn Thành còn là nơi giao lưu các ngọn nguồn văn hoá dân gian Nghệ Tĩnh. 2. Quá trình hình thành và phát triển của dòng họ Phan trên đất Đông Thành 2.1. Quá trình hình thành của dòng họ Phan ở Đông Thành Vào cuối đời Trần (nửa cuối thế kỉ XIV) tình hình chính trị xã hội Việt Nam hết sức rối ren,vua tôi nhà Trần đi vào con đường ăn chơi xa đoạ,không còn chăm lo đến thuỷ lợi,đê điều và các chính sách khuyến nông tích cực. Một mực tăng cường vơ vét tiền của,thóc gạo của nhân dân,dẫn đến tình trạng mất mùa,hạn hán,lụt lội. Hậu quả là sức sản xuất bị đình trệ,nhân dân bỏ làng đi phiờu tỏn khắp nơi,chạy vào các điền trang “làm nô cho các thế gia”. Nhà nước quân chủ quý tộc Trần không còn đủ khả năng điều hành đất nước theo chế độ quân chủ quý tộc nữa.Yêu cầu đặt ra là phải cải cách để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Trước đòi hỏi đó của lịch sử,năm 1394,Hồ Quý Ly đã bức vua Trần nhường ngôi,lập ra triều đại Hồ. Một số người đã không thể chấp nhận điều đó,vì người ta cho rằng Hồ Quý Ly đã làm việc “ không hợp lẽ đời”. Đó là tội “ khi quân phạm thượng”. Trong xã hội cũ,hành đụng đú không thể tha thứ được. Do vậy,họ đã không ủng hộ cuộc cải cách của ông,mặc dù cho công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã chứng tỏ ông nhận thức được nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng cuối đời Trần,một số người đã bỏ đi,vào vùng Hoan Châu sinh sống. So với vùng đất Thanh Hoá trở ra châu thổ Sông Hồng,vùng đất Châu Hoan chưa được khai phá trọn vẹn. Ở đây vào cuối thế kỉ XIV đầu thế kỉ XV,đất đai còn hoang hoá nhiều. Do đó,nhiều người từ xa vào Châu Hoan sinh sống và chờ thời cơ khôi phục lại nhà Trần,trong số những người đú cú ụng Phan Vân. Theo tộc phả họ Phan ở Đông Thành,ông Phan Vân sinh năm1364,gốc huyện Hoằng Hoá,tỉnh Thanh Hoá. Năm 1387 ông thi đậu hương cống,vào học Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam trường Quốc Tử Giám. Lúc này Hồ Quý Ly lấn quyền,có ý chiếm đoạt ngôi vua. Hồ Quý Ly mời ông làm quan nhưng ông từ chối không nhận. Ông xin vua Trần bổ nhiệm làm chánh sứ doanh điền tại vùng Thượng Du,Thanh Hoá. Căn cứ theo Phổ ký Tràng Thành cũng như Phổ ký Bắc Thành (Yên Thành),ông Phan Võn cú ba anh em. Gặp phải loan,Hồ Quý Ly lấn ngôi nhà Trần,cả ba anh em đều phải ẩn tránh,mỗi người một nơi. Người em thứ hai vào huyện La Sơn (Hà Tĩnh),người em thứ ba lên tỉnh Sơn Tây,cũn ông là con trưởng ở lại Phủ Lý thuộc huyện Đông Sơn (Thanh Hoá),lánh vào xã Tiền Thành Châu Hoan,yên cư ở đó,nơi ông ở vì thế gọi là thụn Chỏnh Sứ. Căn cứ đối chiếu vào các tư liệu chính sử thỡ ụng Phan Vân có thể là con ông Phan Nghĩa. Ông Phan Nghĩa làm tu sử (biên soạn quốc sử). Tháng 10 năm Tân Hợi,vua Trần Nghệ Tông lấy ông làm lang trung bộ Lễ. Năm Quý Hợi Xương Phù thứ 7 (1383),vua Chiêm Thành đánh ta,đã chiếm đóng kinh thành Thăng Long,vua tôi nhà TRần phải dời sang đóng ở núi Lam Khê (tức núi Phật Tích ở huyện Tiên Du,tỉnh Bắc Ninh). Thượng hoàng Nghệ Tông sai Phan Nghĩa và hai triều Quan thay nhau dạy vua (tức Tràn Đế Hiện) học. Cuối năm ấy,giặc Chiêm Thành rút về,vua va các quan lại quay về Thăng Long. Lúc này Hồ Quý Ly đã nắm hết quyền bính trong tay,được Thượng Hoàng Nghệ Tông tin dựng,nờn ra vào triều không kiêng nể gỡ ai.Thỏng 8 năm 1388,vua Trần Đế Hiện cựng Thỏi uý Ngạc và một số triều quan cận thần tìm cách trừ khử Hồ Quý Ly,khụng ngờ mưu ấy lại bại lộ.Hồ Quý Ly bèn tìm cách dốm pha,núi xấu nhà vua và tâu với Thượng Hoàng Nghệ Tụng,Thượng Hoàng Nghệ Tông nghe theo bèn hạ chức vua xuống làm Linh Đức Vương,lập người con khác tên là Ngang mới 12 tuổi lên thay,đú chính là vua Thuận Tông.Vua Trần Đế Hiện bị đưa xuống phủ Thái Đường rồi bị Hồ Quý Ly sai người treo cổ chết,năm đó vua 26 tuổi,sử gọi là Trần Phế Đế. Các triều quan theo nhà vua đều bị Hồ Quý Ly giết hại,Phan Nghĩa nắm bắt được tin ấy liền cùng người con thứ 2 chạy trốn,vào ẩn náu tại huyện La Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam sơn,một nơi hẻo lánh ở Hà Tĩnh,tại thôn Cẩm Trang.Cũng do dú,cả gia đình Phan Võn đó theo ông vào ẩn cư ở làng Phủ Lí,tức là làng Bối Lý,một làng xa vắng phía tây thuộc huyện Đông Sơn(Thanh Hoỏ),nơi ụng đó ở trước đó với nhiệm vụ chánh sứ doanh điền. Sau khi Hố Quý Ly dời đô vào thành Tây Giai(Thanh Hoỏ),lại tiếp tục giết vua Trần Thuận Tụng thỡ xảy ra một vụ ám sát Hồ Quý Ly ở hội thề Đốn Sơn vào năm 1399 nhưng sự việc bại lộ,Hồ Quý Ly phát hiện,bắt giết các triều quan và gia nhân 370 người,truy lùng những người chống đối liên quan. Từ Phủ Lý,ông Phan Vân phải đưa vợ con trốn vào Hoan Chõu(Nghệ An),xó Tiền Thành(1400) và gây dựng sự nghiệp ở đõy.Dũng họ Phan ở đất Đông Thành cũng bắt đầu từ đó. 2.2. Sự phát triển của dòng họ Phan trên đất Đông Thành từ thé kỷ XV đến đầu thế kỷ XX. Họ Phan định cư trên đất Đụng Thành(Yờn Thành) tính từ thuỷ tổ Phan Vân đến nay hơn 600 năm.Cho dự quờ gốc không phải ở Đông Thành,nhưng ông Phan Võn đó cùng với nhân dân bản địa ở đây chăm lo khai khẩn đất hoang để phát triển và mở mang dòng họ của mình làm phong phú thêm truyền thống văn hoá dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ con cháu cho đến ngày nay,dũng họ phan đã lan toả ra hầu hết các huyện trên đất Nghê An và nhiều tỉnh thành trong cả nước.Hơn 600 năm đó,đất nước đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi,từ Lê Lợi dẹp tan sự thông trị của nhà Minh gây dựng nền độc lập đến cách mạng tháng 8 thành công và đất nước độc lập như ngày nay.Cựng với sự phát triển của đất nước,dũng họ Phan cũng có nhiều biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp.Con cháu ngày một đụng,cỏc chi ngày một nhiều.Theo gia phả họ Phan Quận(nhỏnh trưởng) ở xã Hoa Thành-Yờn Thành do Phan Tươm sưu tầm và biên soạn vào 5/10/1998,và gia phả họ Phan Hoàng ở làng Hào Kiệt xã Vĩnh Thành do nhóm sưu tầm và nghiên cứu gồm Phan Ngọc,Phan Hoằng Kiểu,Phan Hoằng Nậm biên soạn vào tháng 2 năm 1998,trong khoảng thời Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam gian từ 1398 đến thế kỷ XX dòng họ Phan đã trải qua 23 đời,42 chi và 7000 hộ và có đến 3 nhà thờ lớn ở Yên Thành. Ở đây dòng họ Phan đã phát triển thành 2 nhỏnh,nhỏnh trưởng định cư ở xã Hạ Thành(Hoa Thành,Nghệ An),nhỏnh thứ định cư ở làng Hào Kiệt, xã Vĩnh Thành,Yờn Thành. Như vậy, từ thuỷ tổ Bái Dương Hầu Phan Võn,dũng họ Phan đã trải qua hơn 600 năm phát triển thành nhiều chi nhánh lớn nhỏ, từ Kẻ Rộc lan ra các huyện, các tỉnh, lớp hậu duệ của ngài đã sống xứng đáng với thuỷ tổ của mỡnh.Dũng họ Phan đã trở thành một dòng họ lớn,con cháu ngày càng phát triển phồn thịnh, có truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước,con cháu họ Phan ngày nay càng tô điểm thêm truyền thống tốt đẹp đó của cha ông. Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam Chương 2 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA DÒNG HỌ PHAN Ở ĐÔNG THÀNH (YÊN THÀNH – NGHỆ AN) ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XX Lịch sử phát triển của dòng họ Phan từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX gắn liền với các triều đại phong kiến từ thời Lê sơ đến cuối thời Nguyễn. Trải qua quá trình lịch sử gần 600 năm,dòng họ Phan đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc,nhiều con cháu đã hy sinh cả đời mình cho đất nước vẻ vang. 2.1. Thời trung đại 2.1.1. Thời Lê 2.1.1.1. Thời Lê Thái Tổ (Lê Lợi) Thủy tổ Phan Vân là người nổi bật nhất trong thời kỳ này. Ông là người nông dân thuần phác,sống bình dị như bao nhiêu người nông dân khác ở quê hương Đông Thành,nhưng ông đã có công trong việc chiêu dân lập Êp,mở rộng đất canh tác và đặc biệt có thành tích lớn trong việc ủng hộ quân lương, góp phần vào tạo nên cuộc thắng lợi đối với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của Lê Lợi. Như ta đã biết cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV,tình hình chính trị xã hội hết sức rối ren, chính quyền trung ương mục ruỗng thối nát,không còn đảm bảo đúng vai trò của người đứng đầu đất nước,nhân dân phải sống cuộc đời phiêu bạt lầm than. Bên ngoài giặc ngoại xâm nhiều lần tiến đánh thành Thăng Long (ba lần giặc Chiêm Thành tiến đánh Thăng Long) . Bên trong,các thế lực ra sức tranh quyền đoạt chức,mua bá đồ vương(tranh nhau ngôi vị thiên tử). Năm 1400,Hồ Quý Ly bức vua Trần nhường ngôi và lập nên triều đại Hồ (1400-1407). Trước và sau khi lên ngôi,Hồ Quý Ly một mặt ra sức cải cách để đất nước thoát khỏi khủng hoảng,nhưng cũng đồng thời thẳng tay trừng trị những Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam người liên quan. Nội dung những cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đưa ra chứng tỏ ông đã nắm được căn bệnh của đất nước,và ở một chừng mục nào đó thì đã đưa ra một giải pháp kịp thời. Hành động bức vua Trần nhường ngôi và sát hại triều thần thì không hợp với “đạo lý ở đời”nên ụng giành được Ýt tình cảm từ nhân dân. một số người không chấp nhận điều đó nên không hợp tác với nhà Hồ mà bỏ đi xứ khác làm ăn,chờ thời cơ để biểu thị thái độ,trong số những người đó có Phan Vân. Năm Đinh Hợi(1407),giặc Minh sang đánh nước ta,tiêu diệt triều đại nhà Hồ. Phan Vân vẫn Èn thân cày ruộng nhưng ngầm chí đánh giặc cứu n- ước,chuẩn bị quân lương. Những sử sách chính triều đình không ghi chép,nhưng may mắn cho chóng ta là có vị quan giữ chức “ hàn lâm viện thị giảng” (tức chức quan văn,học vấn uyên bác cổ kim,được kinh giảng kinh sách cho vua) lầ Liên Hoa Phan Cảnh Nho đã chép trong phổ ký các sự kiên trên theo lối rẽ bút,rồi sau đó được con cháu họ Phan Vân chi Tràng Thành chép lại như sau : ông húy là Vân,nguyên vốn là ngưòi Hoằng Hóa,trấn Thanh Hóa,đậu hương cống,khoa thi Đinh Mão (1387) đời Trần Phế Đế nhưng không ra làm quan,về sau gặp loạn giặc Minh, bèn rời vào Châu Hoan,xã Tiền Thành Èn cư,kịp đến lúc vua Lê Thái Tổ thừa lệnh phái lập đồn điền, được thăng chức chánh sứ sơn phòng, thiết lập doanh cư ngay tại xã đó. Mùa xuân năm Ất Tỵ(1425),đại quân Lam Sơn tiến dọc triền Lam Giang xuống tới huyện Thổ Du. Lê Lợi hạ lênh cho nghĩa quân,kể cả dân binh trong nghĩa quân, đồng loạt lấn chiếm lại các huyện châu thuộc trấn Nghệ An ở vị trí phía đông đường sơn cước. Yên Thành bang cách nơi chỉ huy và trại dân binh “doanh cư” của Phan Vân 10km đã bị tiêu diệt. Giảỉ phóng được phía đông huyện Đông Thành (sau này lại thuộc Diễn Châu) tạo điều kiện khai thông từ vùng núi đường sơn cước phía tây xuống giáp biển Đông thuộc hải phận Diễn Châu ngày nay. Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam Theo “ Đại việt sử ký toàn thư”thì “ các châu huyện đều thu phục được,duy chỉ có Nghệ An và Diễn Châulà chưa hạ”.Ở đây ta cần chú ý rằng việc đánh chiếm các châu huyện Êy chính nhà Lê không thể chếp hết và do đó,ngay trong “Đại Việt sử ký toàn thư”của cỏc nhà sử thần nhà Lê do Ngô Sỹ Liên đứng đầu vẫn chỉ chép tổng quát tình thế chiến sự lúc đó chứ không ghi danh tính đích thực của một vị chỉ huy nào,kể cả chánh sứ sơn phòng Phan Vân vốn chịu hai trách nhiệm lớn vừa nờu tên đối với nghĩa quân Lam Sơn khi phương án chiên lược của Nguyễn Chích đang được thực hiện kip thời với hiệu quả lớn . Nhưng sự tích anh hùng của Cỏc vị chỉ huy Êy được nhắc nhở bằng một tên gọi,một địa danh “đồng chỉ huy” Lúc quuân Minh mở cửa thành ra tiếp nhận thuyền lương thì bị tập kích bất ngờ,đoàn vận tải quân lương do Trương Hùng chỉ huy thua chạy. Đinh Lễ đuổi quân Minh chạy ra tận Tây Đô bỏ lại thành Trài đang bị vây chặt đằng sau. Chiến thắng thành Trài đã mở màn cho một chiến dịch mang đầy ý nghĩa chiến lược mới. Nghĩa quân Lam Sơn mở cuộc đại tấn công ra bắc,liên tiếp chiến thắng,bỏ lại sau hai thành Diễn Châu và Nghệ An đang bị vây hãm chặt . Sau khi giải phóng Tân Bình –Thuận Hóa (tháng 8/1425)từ cuối năm 1425 đến tháng 9/1426,Lê Lợi cùng các tướng lĩnh của ông đã quyết định mở các cuộc tiến công ra các lộ miền Đông Đô. Rõ ràng phương án chiến lược của Nguyễn ChÝch đã được thực hiện thắng lợi,chỉ “đứng chân” ở Nghệ An hơn một năm,đại quân Lam Sơn đã xây dựng được lực lượng hùng mạnh. Đại quân Lam Sơn đã tiến quân ra bắc theo đường bộ,quõn lương vận tải theo đường thủy,tất cả trùng trùng điệp điệp tiến ra giải phóng Tây Đô,Đụng Đô,thu phục lại giang sơn Đại VIệt vào năm Đinh Mùi (1427). Trong lịch sử chiến tranh của dân tộc ta cũng như các dân tộc khác trên thế giới,hiếm thấy có trường hợp tương tự như thế. Theo dõi tiến trình lịch sử trên,ta thấy chiến lược xác định “đất đứng chân”ở Nghệ An rồi tiến thẳng ra Đông Quan sở dĩ hoàn thành được là do sự tài tình của tướng lĩnh Lam Sơn. nhưhng một nguyên nhân không kém phần Phan Thị Mai Phương Líp: K54B Lịch sử [...]... Mỗi dòng họ đều có một truyền thống văn hoỏ riờng được truyền từ đời này sang đời khỏc.Truyền thống văn hoỏ đú của dòng họ xứng đáng để con cháu trong dòng tộc khẳng định,ngợi ca tôn vinh và học tập.Trong thực tế,cỏc dòng họ thường nổi danh ở phương diện khoa bảng.Nhưng riêng dòng họ Phan ở Đông Thành thì lại khác,ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định,dũng họ có một thế mạnh riờng ,thế mạnh đú đó tạo thành. .. đời” Từ đó,Nguyễn Phúc Nguyên ra sức thu nạp các hiền sĩ,tướng tài như Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật,Nguyễn Hữu Tiến …,tập luyện quân sỹ,chuẩn bị đối phó với vua Lê,chúa Trịnh Cuộc chiến diễn ra và kéo dài từ 1627-1672,qua bảy lần xung trận trong thời gian đó con cháu họ Phan ở Đông Thành đã đứng về phía dòng chính thống (vua Lê) để chống lại họ Nguyễn Như vậy,suốt thế kỷ XVI,XVII con cháu dòng họ Phan. .. Pháp,với triều đình Huế ,từ bá chốn quan trường,nhung gấm để làm một người dân bình thường như bao người dân bình thường khác,hay cú người thì quay về dạy học cho con em trong xóm,mặc dù họ đều đậu đạt khoa cử và có tài Đó chính là cách thể hiện của của ông Phan Văn Đạm và ông Phan Văn Uông của dòng họ Đông Thành Ông Phan Văn Đạm,đời thứ 16,thuộc nhánh trưởng của dòng họ Phan ở Đông Thành, đậu tú tài khoa... trung quân ái quốc trở thành nguyên tắc xử sự trong xã hội cũ,là nền tảng đạo đức hàng ngàn năm của nhân dân ta,trong sự nghiệp giữ nước,xây dựng đất nước và mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân Họ Phan mà thủy tổ là Phan Vân từ đầu thế kỷ XV đến thế kỷ XX đã tuân thủ những nhiệm vụ theo đạo lý trên Phan Thị Mai Phương sử Líp: K54B Lịch Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam Ông Phan Vân ở Đông Thành đã có công giúp... nghề vừ nhiờu,mà cú rỏt nhiều vị trưởng thành và nắm những chức vụ,vị trí quan trọng trong bộ máy võ quan triều đỡnh.Vỡ lẽ đó cho nên khi nhắc đến dòng họ Phan Quận’’ ở Hạ Thành, (một nhánh của chi họ Phan ở Bắc Thành) thì ai cũng hiểu rằng chữ "Quận" đệm theo dòng họ chính là muốn nhấn mạnh đây là dòng họ có nhiều quận công Ở thời kỳ Lê Trung Hưng,dũng họ có đến 19 vị là Quận công và 52 người mang... hình thành nên văn hoá dòng họ nói riêng và văn hoá truyền thống của dân tộc nói chung Nhà thờ họ Phan ở xã Bắc Thành( Yên Thành) là nơi thờ vị thuỷ tổ Phan Vân có công lớn trong việc ủng hộ, giúp đỡ Lê Lợi về quân lương trong kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, đồng thời ở nhà thờ này còn thờ những thế hệ con cháu họ Phan có công với đất nước như Lai quận công Phan Công Tích, Sùng quận công Phan. .. giữ truyền thống tố đẹp đó của tổ tiên để”dũng dừi tộc Phan phải là Phan tộc” 1.2 Truyền thống khoa bảng Khoa bảng là niềm tự hào của nhiều dòng họ nước ta, trong đó có họ Phan ở Đông Thành Dòng họ này có nhiều người đỗ đạt, học giỏi góp phần làm rạng rỡ nền khoa cử Việt Nam Theo” Nghệ An đăng khoa lục” tính từ thời Trần đến thời Nguyên, ở Yên Thành có 18 vị đại khoa, trong dú cú 4 trạng nguyên, 3... thành hai truyền thống hiếm có của Phan Thị Mai Phương sử Líp: K54B Lịch Bài tập điều kiện Lịch sử Việt Nam dòng họ, truyền thống võ công bắt đầu từ thời Lê Trung Hưng và truyền thống khoa bảng bắt đầu từ thời cận đại 1.1 Truyền thống võ công Truyền thống võ công là niềm tự hào riêng cảu con cháu dòng họ Phan ở Đông Thành, bởi vì dòng họ này đó cú sự phát triển rực rỡ về bên quan vừ.Khụng chỏ số lượng... thành chung làm đốc học và ông Phan Khôi đậu thứ tư khoa thi thành chung ở Vinh, ông dạy trường tiểu học Pháp Việt huyờn Yờn Thành năm 1924 Đời tiếp đời lấy việc học hành làm trọng nên con cháu lớp sau của dòng họ cũng gặt hái được nhiiờự thành tích cao trong học tập Tiêu biểu như ông Phan Ngọc, là con trai ông Phan Võ Ngay từ ngày bắt đầu đi học, năm nào ông cũng giành kết quả cao nhất trong lớp Lớn... chống Pháp năm 1949-1954 Là giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học tổng hợp Hà Nội, đã từng hướng dẫn nhiều luận văn tiến sĩ về ngôn ngữ học, triết học cho sinh viên Việt nam và sinh viên nước ngoài tại Việt Nam Con cháu họ Phan đã không phụ công lao dạy dỗ của cha ông, không ai đi ngược lại quyền lợi của đất nước, họ đã viết tiếp những trang sử vẻ vang của họ Phan và vun đắp tô thằm thêm truyền thống . chọn đề tài “ Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX làm bài tiểu luận của mình. Từ trước đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về. hình thành và phát triển của dòng họ Phan trên đất Đông Thành từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX. Chương II: Những đóng góp của dòng họ Phan ở Đông Thành đối với lịch sử dân tộc từ thế kỉ XV đến thế kỉ. CỦA DÒNG HỌ PHAN TRấN ĐẤT ĐễNG THÀNH (YấN THÀNH - NGHỆ AN) TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XX 1. Vài nét về mảnh đất và con người Đông Thành (Yên Thành - Nghệ An) 1.1 Hình thành địa danh. Huyện Yên Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX, tiểu luận Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX, tiểu luận Tìm hiểu về dòng họ Phan trên đất Đông Thành (Yên Thành- Nghệ An) từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX

Từ khóa liên quan