tiểu luận Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu

13 1,372 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:04

1. Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu Liên minh Châu Âu ra đời và phát triển là một quá trình lâu dài và phức tạp, luôn luôn diễn ra xu hướng đâu tranh giữa hai xu hướng chính là “hướng tâm” và “ly tâm”. Châu Âu là nơi nảy sinh sớm nhất ý tưởng lành mạnh là liên kết các quốc gia trong quy mô lục địa vì một cuộc sống chung hoà bình và phồn vinh. Sáclơ Đại đế của đế chế Tây La Mã (742 - 814), Napôlêông (1769 -1821) và ngay cả Hítle cũng đã từng mơ tưởng và thống trị Châu Âu. Napôlêông đã từng nói: “Chức phận của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn hoàn thành một cái điều mà mới chỉ được phác hoạ, tôi phải làm một bộ luật Châu Âu…một đồng tiên cũng Châu Âu, các đơn vị đo lường, các quy tắc Châu Âu. Tôi phải biến tất cả các dân tộc ở Châu Âu thành một dân tộc và Pari trở thành thủ đô của thế giới”. Song không thành. Sau chiến tranh thế giói thứ nhất, ý định thành lập một tổ chức chung của Châu Âu nhằm ngăn chặn nguy cơ chíên tranh, đưa châu Âu khôi phục lại vị trí hàng đầu được khởi xướng bởi một nhà ngoại giao người Áo năm 1920. Tuy nhiên ý tưởng này không được thực hiện bởi vì sự chia rẽ trong các nước. Sau chiến tranh thế giới thứ II, mối quan tâm nhất thể hoá Châu Âu ngày càng thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong 1 đó phải nói đến vai trò của Anh. Đây là vai trò đầu tiên của Anh trong sự thành lập của EU. Tháng 9 năm 1946 trong bài diễn văn đọc tại trường đại học Zurich, Thủ tướng Anh Winston Churchill - người đầu tiên trở lại ý tưởng thống nhất Châu Âu với mô hình liên bang châu Âu. Hợp chủng quốc Châu Âu lớn mạnh dưới sự cai quản của một hội đồng châu Âu, có quân đội chung, có một toà án xét xử các tranh chấp, mọi công dân đi lại tự do trong lãnh thổ Châu Âu, giữa các quốc gia sẽ giảm dần hàng rào thuế quan. Kết qủa của ý tưởng này là hội đồng châu Âu ra đời (5/5/1949), bao gồm 10 quốc gia thành viên: Anh, Pháp, Italya, Đan Mạch, Nauy, Bỉ, Hà Lan, Ailen, Thuỵ Điển, Lucxembua. Thành quả mà hôi đồng đạt được là công ước Châu Âu về bảo vệ nhân quyền và những quyền tự do cơ bản được ký năm 1950. Ngày 9/5/1950, ngoại trưởng Pháp Rôbe Suman đã đưa ra một sáng kiến mới khởi đầu cho tiến trình liên kết châu Âu. Ông đề nghị “đặt toàn bộ việc sản xuất than, thép của Đức và Pháp dưới một cơ quan quyền lực tối cao chung trong một tổ chức mở cửa cho các nước Châu Âu khác tham gia”. Sáng kiến của Rôbe Suman đã được 5 nước Tây Âu khác ngoài Pháp hưởng ứng đó là: Đức, Italya, Bỉ, Hà Lan, Lucxembua. Sáu nước này đều nằm ở trung tâm châu Âu và có một mối liên hệ rất mật thiết với nhau trong lịch sử, trình độ phát triển không cách biệt nhau lắm, đồng thời cũng là 2 một vùng bị tàn phá nặng nề nhất ở châu Âu. Nước Anh lúc đó không hưởng ứng với kế hoạch của Rôbe Suman, mặc dù thủ tướng Anh Sơcsin đã từng kêu gọi Pháp, Đức hoà giải để làm nền móng xây dựng châu Âu (lời kêu gọi tại Duyrich năm 1946). Nước Anh không mặn mà với kế hoạch Suman nên đã không gia nhập ECSC (European coal and steel community). Có thể đưa ra một ý kiến rằng trong tư duy người Anh luôn coi mình không thuộc lục địa châu Âu, nước Anh và châu Âu không có quan hệ gì và gắn với khối liên hiệp Anh nhiều hơn. Điều này là sự phản ánh của một tâm thái đảo quốc, nhưng điều quan trọng hơn là nước Anh là một đế quốc. Anh luôn đứng trên lập trường của một đế quốc để suy nghĩ vấn đề và lợi ích châu Âu thường xung đột với nhau. Ví dụ thương mại quốc tế nếu chiếu cố đế quốc thì khó kiêm luôn chiếu cố châu Âu. Loại định thức tư duy này khiến mấy chục năm sau đại chiến nước Anh xem nhẹ lục địa châu Âu hoặc khi lựa chọn thì lựa chọn đế quốc, kết quả làm mất đi cơ hội dẫn đầu trào lưu châu Âu. Năm 1952, hiệp ước về cộng đồng than, thép châu Âu có hiệu lực, đó là tiền thân của Cộng đồng kinh tế châu Âu. Nước Anh lại không hề hứng thú với kế hoạch này. Họ lo lắng nếu hợp tác với với các quốc gia châu Âu về phương diện gang thép sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và thương mại trong nội bộ đế quốc. Năm 1957 Cộng đồng gang thép châu Âu chuyển thành cộng đồng kinh 3 tế châu Âu, nước Anh lại một lần nữa khoanh tay đứng nhìn giữ thái độ tiêu cực với nhất thể hoá Tây Âu, sợ mang màu sắc châu Âu quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tính chất đế quốc. Như vậy nước Anh đã đánh mất cơ hội lãnh đạo châu Âu. Về sau khi muốn gia nhập cộng đồng châu Âu buộc phải xin hết lần này đến lần khác. Sự phát triển tình hình sau này buộc nước Anh phải chuyển sự chú ý sang châu Âu. Thứ nhất là khi EEC ra đời thì Anh xúc tiếc việc thành lập Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) với công ước Stockholm được kí 1/1960 giữa 7 nước Anh, Áo, Đan Mạch, Nauy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha nhưng thực tế EFTA không thu được nhiều thành tựu bởi các nước thành viên của nó buôn bán với EEC nhiều hơn là buôn bán với nhau và chỉ có EEC mới là tổ chức kinh tế của châu Âu. Nước Anh mắc “căn bệnh nước Anh”, tình hình kinh tế xấu đi, trong khi đó 6 nước cộng đồng châu Âu đang có xu hướng phát triển phồn vinh, khiến thế yếu của nước Anh càng thể hiện rõ rệt. Cộng đồng châu Âu thực hành thuế quan thống nhất với bên ngoài, trong nội bộ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Trên thực tế nước Anh bị bài trừ ra khỏi nhất thể hoá kinh tế châu Âu. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, nước Anh sẽ ngày cang ở vào vị thế bất lợi và kinh tế của nó sẽ chịu sự tổn thất càng lớn hơn. 4 Thứ hai: nước Anh vốn coi trọng vấn đề đế quốc, hi vọng quan hệ thương mại trong nội bộ đế quốc sẽ bổ sung những tổn thất ở các nơi khác. Nhưng đế quốc nhanh chóng tan rã sau Đại chiến II, liên bang Anh không thể thay thế tác dụng của đế quốc. Sau sự kiện kênh Suez nước Anh rút nhanh ra khỏi thuộc địa, đế quốc hiển nhiên không thể làm cơ sở cho chính sách đối ngoại. Thứ ba: cục diện thế giới sau đại chiến buộc nước Anh phải coi trọng châu Âu. Thế giới hai cực buộc nước Anh hoà với phương Tây, nước Anh không thể không coi trọng quan hệ của mình với Tây Âu và nên tham gia vào nhiều sự vụ châu Âu. Thứ tư: quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mĩ cũng yêu cầu Anh coi trọng châu Âu. Trọng điểm ngoại giao của Mĩ là kiềm chế Liên Xô, nươc Mĩ muốn Anh phát huy tác dụng về mặt này, thậm chí muốn Anh dẫn đầu châu Âu. Nước Anh muốn duy trì quan hệ đặc biệt với Mĩ phải đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đó của Mĩ. Hơn nữa, Mĩ rất ghét đế quốc thực dân kiểu cũ của Anh, điều đó thể hiện rõ trong đại chiến II và sự kiện kênh Suez, xu hướng này của Mĩ ảnh hưởng tới chính sách nước Anh. Cùng với thời gian, lúc này người Anh mới nhận thấy không thể đứng ngoài Châu Âu. Khi mà sự cần thiết phải gia nhập tiến trình nhất thể hoá ngày càng thể hiện rõ, nước Anh buộc phải bước trên con đường đó. 5 Ngày 9/8/1960, Anh tuyên bố xin gia nhập EEC. Nhưng năm 1963, nước Pháp phủ quyết đơn xin gia nhập của Anh, lần cố gắng thứ nhất thất bại. Năm 1964, Công đảng chấp chính, phái tả công Đảng phản đối kịch liệt cộng đồng châu Âu, nói đây là một âm mưu của chủ nghĩa đế quốc nên quá trình xin gia nhập bị đứt đoạn. Đến năm 1967, chính phủ Wilson lại thay đổi thái độ, lạ xin gia nhập lần thứ hai. Lần này cũng bị các nước trong Hội đồng châu Âu để lại chưa xét. Có thể nói rằng không có sự phủ quyết của Pháp thì nước Anh không mất nhiều thời gian như vậy. Do mâu thuẫn giữa Anh và Pháp nói riêng, Anh và các nứoc EC nói chung đã làm cho nước Anh hai lần bị từ chối (1961, 1967). Do tính toán về lợi ích, Pháp muốn xây dựng EC quanh trục Pháp - Đức. Nếu Anh trở thành thành viên của EC sẽ cạnh tranh vai trò với Pháp trong khối này. Đặc biệt Anh có quan hệ thân mật với Mĩ nên Pháp sợ rằng nếu Anh gia nhập EC, Mỹ sẽ có ảnh hưởng lớn ở châu Âu, mà Pháp lại là nước có xu hướng đối lập với Mỹ. Bởi vậy chính phủ Pháp thời Đơgon đã thuyết phục được phủ quyết việc gia nhập EC của Anh. Năm 1970 Heath thuộc Đảng bảo Thủ lại cầm quyền. Năm 1971 ông lại đàm phán với cộng đồng châu Âu. Cuối cùng đến năm 1972, thì đạt được hiệp nghị. Từ năm 1973, nước Anh trở thành thành viên của cộng đồng châu Âu nhưng sự tranh luận trong nước Anh về Cộng đồng châu Âu chưa vì thế mà kết thúc. Năm 6 1975, chính phủ Wilson để ứng phó với ý kiến phản đối đã trưng cầu dân ý trong toàn dân (đây là lần biểu quyết đầu tiên trong lịch sử nứoc Anh). Kết qủa tuy đa số dân chúng ủng hộ Anh nhưng ý kiến phản đối rất mãnh liệt. Thatcher là phái hữu của Đảng bảo thủ, sau khi lên cấm quyền đã dùng thái độ cứng rắn với Cộng đồng châu Âu đòi độc lập trong nhiều vân đề khiến các thành viên khác đau đầu. Tuy rằng không phải là không có quan hệ tới tác phong cá nhân Thatcher nhưng trên tầng diện sâu hơn nó thể hiện quá trình khó khăn của nước Anh chuyển hướng sang châu Âu. Năm 1990, bà Thatcher sau khi cầm quỳên 11 năm, do sự mắc mớ trong nội bộ đảng đã đột ngột tuyên bố từ chức, trong đó sự phân liệt về chính sách chủ yếu là vấn đề châu Âu. Thatchar thuộc phái hoài nghi châu Âu, bà phản đối tăng cường quan hệ với châu Âu. Cho đến nay, Anh vẫn là một người bạn bán tín bán nghi trong liên minh châu Âu, biên cảnh của nó vẫn ở vào trạng thái nửa mở cửa, nó phản đối nhất thể hoá phòng vệ, nó không muốn gia nhập đồng tiền chung châu Âu. Tất cả những cái đó khiến nước Anh và liên minh châu Âu lúc gần lúc xa, khiến mọi người thường hay nghĩ tới: nước Anh là một đảo quốc và từng là một đế quốc. Nhưng nước Anh cuối cùng cũng hoà nhập vào châu Âu tuy rằng sự hoà nhập hoàn toàn còn phải chờ vào thời gian 2. Tương lai Liên minh Châu Âu 7 Năm mươi năm trôi qua, EU đã có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Mỗi nước thành viên của EU đều đóng góp vào sự thống nhất châu Âu và sự ổn định của nền dân chủ ở đây. Sự vắng bóng của những cuộc xung đột giữa các quốc gia thành viên là một minh chứng sống động cho sự liên kết chặt chẽ này. Với 27 nước thành viên, EU ngày nay đã trở thành động cơ hòa bình trên thế giới. Dân chủ là một trong những giá trị chung của EU đã được phát huy mạnh mẽ tại châu lục này. Những bản sắc văn hóa và truyền thống đa dạng của các nước thành viên EU đều được trân trọng và đón nhận. Các đường biên giới nội khối được rộng mở, di sản văn hóa của toàn châu Âu thêm phong phú. Một châu Âu giàu có về vốn hiểu biết và kinh nghiệm chính là chìa khóa của sự tăng trưởng mạnh, việc làm và sự hoà hợp xã hội. Người dân EU được sống bình đẳng, đầy đủ quyền tự do đi lại, học tập và sinh sống thuận lợi trong toàn liên minh. Sự phồn vinh đã đến với liên minh khi người dân ở đây được hưởng mức sống với những tiêu chuẩn xã hội cao. EU đã thành công khi tạo dựng hình mẫu xã hội châu Âu công bằng và dân chủ. Không những thế, khối thị trường chung dần phát triển thành thị trường duy nhất - khu vực trao đổi thương mại rộng lớn nhất trên thế giới. Đồng ơ-rô là biểu tượng thành công cho tiến trình nhất thể 8 hóa kinh tế của EU, mang đến cho người dân EU những cơ hội tốt nhất trong việc lựa chọn sản phẩm với giá cả cạnh tranh. Với sức mạnh kinh tế, vị thế của EU trên thế giới ngày càng vững chắc. Các nước thành viên của EU cùng "sát cánh bên nhau" trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm quốc tế và nhập cư bất hợp pháp. EU kêu gọi thế giới giải quyết xung đột bằng hòa bình và mong muốn con người sẽ không còn là nạn nhân của các cuộc chiến hay bạo lực. EU đoàn kết vì sự tự do và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới; kêu gọi đẩy lùi đói nghèo, bệnh dịch; bảo vệ môi trường toàn cầu trước sự thay đổi của khí hậu; tiếp tục đóng vai trò chính trong các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên EU phải đối mặt với những thách thức rất lớn và điều đó quyết định tương lai của các nước trong Liên minh, đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa thành viên các nước này với nhau. Thứ nhất: việc mở rộng thêm EU. Vài năm gần đây, số lượng người ủng hộ cho ý tưởng liên minh chung cho cả châu Âu ngày càng giảm, đặc biệt năm 2003 xuống dưới mức 50%. Công dân ở các nước giàu sợ tiền thuế của họ sẽ bị chính phủ lạm dụng vào quỹ chung của Liên minh để bù chi cho những nước nghèo.Còn các nước nhỏ như Hà Lan, Đan Mạch thì sợ qua liên minh bị phụ thuộc nhiều vào các ông lớn của châu Âu như Anh, Pháp và Đức. Nhiều người quan niệm, việc mở rộng EU trong những năm gần đây đe doạ đồng euro xuống giá và nạn thất nghiệp 9 bùng nổ. Sự “Đông Âu hoá” của EU, đã dẩn đến một cuộc “Đông tiến” ồ ạt từ các công ty, tập đoàn đa quốc gia nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân công rẻ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này diễn ra năm 2005 khi gần 55% cử tri Pháp bỏ phiếu chống lại bản hiến pháp châu Âu. Rồi trên 61% cử tri Hà Lan cũng nói “không” trong các cuộc trưng cầu dân ý. Người dân đã không chọn theo ý muốn của các chính trị gia với cái dạ dày lép kẹp. Vào thời điểm đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp, nước được xem như cha đẻ của Liên minh châu Âu đã vuợt quá con số 10%. Một thế tiến thoái lưỡng nan của riêng nước Pháp và cả khắp các nước Tây Âu, khi hai lợi ích từ chính phủ và từ tầng lớp lao động bình dân không thể dung hoà. Thứ hai, EU phải bảo đảm vai trò chủ chốt trợ giúp các nước thành viên phát triển trong một môi trường toàn cầu hóa. Do vậy, trước hết, EU cần phải chú trọng tới vấn đề tăng trưởng, khuyến khích cạnh tranh trong hoạt động kinh tế, đồng thời hướng tới việc cải thiện cơ chế bảo hộ xã hội. EU sẽ phải đầu tư hơn nữa vào các công nghệ mũi nhọn, nghiên cứu khoa học, vì đây là những nhân tố giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của EU trên thế giới. Nhất là khi tiến trình toàn cầu hóa đang ngày càng trở thành "phương tiện kiếm lời" của tất cả các quốc gia từ quá trình hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế mà trong đó sẽ có kẻ thắng, người thua. Ngoài ra, toàn cầu hoá kinh tế sẽ dẫn đến hiện tượng lưu chuyển nguồn nhân công trong thị trường lao động và EU sẽ phải gánh chịu áp lực từ 10 [...]... quân sự và chiến lược với các liên minh như Liên minh Đại Tây Dương và Chính sách an ninh quốc phòng chung châu Âu (PESD) Thứ năm, tăng cường dân chủ trong thể chế, chính sách và xã hội châu Âu, đồng thời thực hiện những công cụ pháp lý và quản lý tốt hơn nữa Song, giải quyết vấn đề này không dễ dàng Cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 2005 đã thất bại khi dự án về Hiến pháp châu Âu bị cử tri hai nước... đạo EU, nguyên nhân của thất bại này là do người dân châu Âu không được cung cấp đầy đủ thông tin về bộ máy 12 lãnh đạo EU, các quyền và lợi ích chính đáng của họ chưa được bảo đảm… Bởi vậy, nhiều dự án đã được giới lãnh đạo EU đề xuất nhằm khôi phục quan hệ với người dân thông qua việc trao thêm quyền cho họ trong tham gia xây dựng các quyết sách liên quan tới tương lai của EU, đặc biệt là việc cải... và ổn định hơn nữa trong nội bộ Để làm được điều đó, liên minh cần tăng cường tham gia các hoạt động can thiệp giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình; tạo ảnh hưởng trong việc định chế các chính sách thương mại quốc tế một cách hiệu quả và công bằng; tiếp tục đóng vai trò trợ giúp nhân đạo và phát triển EU phải bảo đảm an ninh đối với các quốc gia thành viên; thiết lập mạng lưới an ninh tại các vùng...mọi phía do số lượng người nhập cư mang lại Do không còn đường biên giới nội khối, giờ đây, EU sẽ cần đến những quy định về vấn đề nhập cư đối với đường biên giới ngoài khối Tuy nhiên, trong tương lai, EU sẽ phải chấp nhận chính sách nhập cư khi sự già hóa dân số và tình trạng thiếu hụt nhân công trong nội bộ trở thành những mối đe dọa Thứ ba: thiết lập những biện pháp đối phó với sự thay đổi khí hậu... về điện và khí ga; xúc tiến thiết lập quan hệ với các đối tác cung cấp năng lượng ổn định và lâu dài 11 Thứ tư, duy trì hòa bình và ổn định nội khối Ngày nay, mâu thuẫn hay xung đột giữa các nước thành viên EU là điều không thể xảy ra nhờ có sự hợp nhất mà họ đã tạo dựng trong suốt 50 năm qua Nhưng trong một thế giới bất ổn, phức tạp và đầy biến động, liên minh phải tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định... mang tính toàn cầu nhằm cứu vãn tình trạng này Trước mắt, EU kêu gọi các nước thành viên tham gia chiến dịch giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay tới năm 2012 theo những quy định bắt buộc của Hiệp ước Ki-ô-tô Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình đàm phán nhằm đưa ra những đề xuất thu hút sự tham gia tích cực và trách nhiệm hơn từ các đối tác chính gây ra khí thải dẫn tới hiệu ứng nhà kính . 1. Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu Liên minh Châu Âu ra đời và phát triển là một quá trình lâu dài và phức tạp, luôn luôn diễn ra xu hướng âu tranh giữa hai xu hướng. yếu là vấn đề châu Âu. Thatchar thuộc phái hoài nghi châu Âu, bà phản đối tăng cường quan hệ với châu Âu. Cho đến nay, Anh vẫn là một người bạn bán tín bán nghi trong liên minh châu Âu, biên cảnh. Thủ tướng Anh Winston Churchill - người đầu tiên trở lại ý tưởng thống nhất Châu Âu với mô hình liên bang châu Âu. Hợp chủng quốc Châu Âu lớn mạnh dưới sự cai quản của một hội đồng châu Âu, có quân
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu, tiểu luận Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu, tiểu luận Anh với quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu

Từ khóa liên quan