tiểu luận Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại

25 552 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:04

Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại 1. Nhật Bản - mét thành viên của khu vực Đông Bắc Á Điều kiện địa lý có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển xã hội và không có quốc gia nào nằm ngoài quy luật chung đó. Nhật Bản là một dãy quần đảo hình cánh cung trải dài từ vĩ độ 30 đến 45 độ Bắc, ôm lấy lục địa châu Á, gồm có bốn đảo lớn. Trong số các quốc gia ở Đông Bắc Á, Nhật Bản là quốc đảo duy nhất, lại nằm biệt lập ngoài khơi Thái Bình Dương nên tính chất đảo đã tạo nên một hoàn cảnh địa lý đặc biệt của Nhật Bản. Điều kiện địa lý như vậy, một mặt, làm cho quá trình giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, nhưng mặt khác, nó lại là mét thuận lợi không nhỏ cho Nhật Bản trong việc giữ vững nền độc lập của dân téc mình và phát triển nền văn hoá của riêng dân téc mình. Nằm ở phía đông của lục địa châu Á, trong tiến lịch phát triển của lịch sử dân téc mình, Nhật Bản vừa dự nhập vào những bước tiến chung của lịch sử, văn hoá khu vực Đông Bắc Á, vừa tạo dùng cho mình một bản sắc văn hoá riêng với những dấu Ên bản địa sâu đậm. Cũng giống nh sù hình thành của các nền văn minh cổ đại trên thế giới, các trung tâm văn minh trong khu vực đều có chung nền tảng kinh tế nông nghiệp. Song, nền nông nghiệp của các quốc gia Đông Bắc Á rất đa dạng và phong phú, chịu sự chi phối của điều kiện tự nhiên sâu sắc. Nếu như lưu vực sông Hoàng Hà là nền kinh tế nông nghiệp ôn đới khô thì vùng Hoa Nam và bắc Đông Dương là nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.Riêng Nhật Bản, do là một quần đảo, có nhiều núi đồi, lại không có những dòng sông dài, nhiều phù sa, không có những đồng bằng châu thổ lớn, nên Nhật Bản có một nền nông nghiệp canh tác trên những vùng thung lũng, kể cả trên những vùng đất có độ dốc lớn với việc sử dụng hệ thống ruộng bậc Sinh viên Đỗ Trường Giang, Líp Lịch sử K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại thang. Do đó, đối với cư dân nông nghiệp Nhật Bản, nước đã trở thành một vấn đề sống còn. Ngoài việc khai thác nước từ trong tự nhiên, người Nhật Bản cũng đã sớm biết xây dựng hệ thống ao hồ, đập chứa nước và phát triển kỹ thuật “dẫn thuỷ nhập điền”. Xuất phát từ việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp, và trên cơ sở sự phát triển của nền thuỷ nông đó, tính cố kết cộng đồng đã trở thành một nhân tố thiết yếu cố kết tinh thần dan téc của Nhật Bản. Cùng với các quốc gia trong khu vực, Nhật Bản cũng chia sẻ đặc tính chung là sự giao lưu, tiếp xúc văn hoá với các quốc gia, dân téc xung quanh, bởi đó là nhu cầu tự thân và bức thiết đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới Bên cạnh nhữn nét tương đồng, các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á còn có nhiều nét dị biệt trong con đường phát triển, mang đặc trưng của dân téc mình. Với một cái nhìn khái quát, nếu chúng ta coi toàn bộ khu vực Đông Bắc Á là một “vùng văn hoá lớn” chia sẻ với nhau nhiều nét văn hoá tương đồng, thì cũng có thể coi mỗi một quốc gia trong khu vực này (Việt Nam, Nhật Bản…) là một tiểu vùng văn hoá - vừa chia sẻ những đặc trưng văn hoá giống nhau, nhưng đồng thời cũng có những sự phát triển chuyên biệt, mang bản sắc văn hoá của dân téc mình. Với một cái nhìn như vậy, Nhật Bản là một quốc đảo nằm biệt lập ngoài khơi Thái Bình Dương, vừa nằm trong “vùng văn hoá lớn” Đông Bắc Á, nhưng đồng thời cũng là một “tiểu vùng văn hoá” với những bản sắc văn hoá khác biệt. Nhật Bản có yếu tố biển (chỉ số duyên hải của Nhật Bản là ), có truyền thống khai thác biển và có tính hướng ngoại cao. Trong khi Việt Nam và một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc có hệ sinh thái phổ tạp (General Ecosystem) với đặc trưng khí hậu cận nhiệt, thì Nhật Bản lại có hệ sinh thái chuyên biệt (Specialized Ecosystem) với khí hậu ôn đới và hàn đới. Mỗi Sinh viên Đỗ Trường Giang, Líp Lịch sử K47 CLC. Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i quc gia nm trong mt h sinh thỏi riờng bit nh vy, ó quy nh nờn sự khỏc nhau trong th ng x, tp quỏn, li sng, suy ngh ca cỏc quc gia trong khu vc ụng Bc . L mt quc o nm tỏch bit vi th gii, li chia ct vi lc a Trung Mt thụng qua mt i dng khỏ ln, nờn khỏc vi nhiu quc gia khỏc trong khu vc nh hng ca vũng cung vn hoỏ Trung Hoa cú nhiu hn ch, v do ú Nht Bn cú kh nng to nờn mt th gii mang bn sc riờng 1 . Nhng bn thõn Nht Bn cng luụn cú nhu cutỡm hiu v cỏc nn vn hoỏ lỏng ging trong khu vc 2 Trong lch s phỏt trin ca khu vc ụng Bc , Nht Bn l mt th trng tiờu th rng ln. L mt quc o nm bit lp vi th gii bờn ngoi, v khụng t sn xut c nhng mt hng thit yu. ú l mt trong nhng lý do ó khin cho Nht Bn duy trỡ mt mi liờn h thng xuyờn vi cỏc quc gia trong khu vc ụng Bc , c bit l vi Trung Quc. T cui th k XII, lch s Nht Bn bc sang một trang mi vi s thng tr ca ng cp vừ s, t ú, mt c ch chớnh tr, quan h kinh t theo nhng nguyờn tc quõn s ó c thit lp 3 . Cựng vi nhng bc tin ca lch s , ng cp vừ s ngy cng tr thnh lc lng khụng th thiu c trong xó hi di c hai khớa cnh quõn s v o c. Ti th k XV, XVI trờn c s s tan ró ca nhng trang viờn, ó bt u xut hin nhiu cỏc lónh a vi nhng lónh chúa cú nhiu quyn hnh trong cỏc lónh a ca mỡnh. õy l mt c im ht sc c thự ca xó hi 1 Vũ Dơng Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo Dục, Hà Nội-2002, tr.301. 2 Nguyễn Văn Kim, Nhật Bản: Ba lần mở cửa- ba sự lựa chọn, tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử, số 5-2004, tr.57. 3 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới, Hà Nội-2000, tr.71. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i phong kin Nht Bn, nú chia s nhiu nột tng ng vi ch phong kin phng Tõy. Cựng vi s phỏt trin ca nhng lónh a th k XVI l s kt thỳc ch tp quyn Nht Bn, chớnh quyn Thiờn Hong t õy ch l s kt t tinh thn ca dõn tộc; ch dộ phong kin Nht Bn cng thc s xỏc lp chớn mui gn lin vi thi k Chin quc (1467-1573) l thi k m cỏc th lc phong kin tranh ginh nh hng do chớnh quyn Trung ng quỏ yu. T cui th k XV, lch s Nht Bn luụn chỡm m trong nhng cuc tranh ginh quyn lc, t i gia cỏc th lc phong kin. Nhng cng chớnh t th k XV, lch s Nht Bn ó d nhp mnh m vo s phỏt trin chung ca lch s khu vc v th gii. S xõm nhp ca cỏc nc phng Tõy trờn nhiu lnh vc, mt mt lm cho tỡnh hỡnh Nht Bn tr nờn phc tp, nhng mt khỏc cỏc nhõn t phng Tõy cng ó to ra c nhng iu kin khỏch quan y nhanh tin trỡnh thng nht t nc. V khớ v chin thut quõn s phng Tõy chng nhng lm thay i tng quan chin lc gia cỏc lónh chúa bo th, nh yu thay vo ú l s tri dy nhanh chúng ca nhng lónh chúa giu cú, cú kh nng trang b v khớ hin i v xõy dng to thnh vi quy mụ ln. 4 Kt qu s tỏc ng ca phng Tõy ó cú tỏc dng quyt nh chm dt cuc ni chin. Thi k ny, Nht Bn ó xut hin tam kit gi vai trũ quan trng trong quỏ trỡnh thng nht quc gia dõn tộc l Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) v Tokugawa Ieyasu (1542- 1616). Tokugawa Ieyasu l ngi ó thõu túm quyn lc v tay mỡnh, thng nht t nc v sỏng lp ra triu i mi- triu i Tokugawa tn ti Nht Bn trong hn hai th k (1600-1867) 4 Nguyễn Văn Kim, Nhật Bản với châu á- Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế xã hội , NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội-2003, tr.507. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại 2. Thời kỳ Tokugawa và sự phát triển chuyên biệt của Nhật Bản Từ đầu thế kỷ XVI, sau khi đặt được những cơ sở đầu tiên ở Goa rồi Malacca…các nước phương Tây bắt đầu thâm nhập và mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở châu Á. Trên bình diện quốc tế, đây là thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản đang được xác lập và tìm đường đến nhiều châu lục để săn lùng nguyên liệu, thị trường và thuộc địa. C. Mác từng cho rằng những dân téc nông dân phải dùa vào dân téc tư sản, phương Đông phải phụ thuộc vào phương Tây. Do vậy, mặc dù là một quốc đảo xa xôi, tương đối tách biệt với lục địa châu Á nhưng Nhật Bản không hề là một trường hợp ngoại lệ, nằm ngoài đối tượng xâm lược như các nước phương Tây. Sự hiện diện của người Âu ở Nhật Bản đúng vào thời điểm đất nước này đang trải qua những biến chuyển chính trị lớn. Sau hơn một thế kỷ nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến cát cứ, Nhật Bản đang tiến nhanh đến quá trình thống nhất đất nước. Bằng khả năng tổ chức và tầm nhìn chiến lược của mình, cuối cùng Tokugawa Ieyasu đã thiết lập nên một triều đại thịnh trị trong lịch sử chế độ phong kiến ở Nhật Bản. Trong chính sách đối ngoại, từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, giới cầm quyền Nhật Bản đã có những hiểu biết căn bản về tình hình thế giới cũng như những khả năng, hạn chế của mối nước phương Tây. Từ đó, họ đã có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại đồng thời đề ra phương cách xử lý cụ thể với từng nước. Hệ quả là, mặc dù phải thường xuyên gánh chịu những tác động nhiều mặt cả trong và ngoài nước nhưng sự nghiệp thống nhất đất nước vẫn được hoàn thành. Nhờ đó mà Nhật Bản không diễn ra một quá trình phân rã về ý thức dân téc và chia cắt lãnh thổ. Trước những thách đố lịch sử gay gắt nhất, chủ quyền dân téc đã được bảo vệ. Sinh viên Đỗ Trường Giang, Líp Lịch sử K47 CLC. Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i Gn ng thi vi giai on ny, lch s Vit Nam li din ra theo mt tin trỡnh khỏc bit. Cc din phõn tranh Trnh - Mc, ri Trnh -Nguyn, ri Nguyn loi b nhng thnh tu ca phong tro nụng dõn Tõy Sn - kộo di t u th k XVI n ht th k XVIII ó y t nc vo tỡnh trng ly tỏn, sc mnh dõn tộc b suy yu. Trong hon cnh ú, nhng nhõn t kinh t, xó hi, t tng mi khụng cú c iu kin cn thit phỏt trin. 2.1.Ch Mc Ph Tokugawa ó tn ti v phỏt trin trong mt khong thi gian lõu di nht ca ch phong kin Nht Bn. õy cng l thi k m lch s Nht Bn tri qua nhiu bin chuyn sõu sc v kinh t, xó hi. Vo gia th k XVI, ngi u ó tỡm n Nht Bn v nhanh chúng t c mt s c s kinh t, tụn giỏo. L mt th trng ln, giu ngun kim loi quý, cú giỏ tr cao trờn thng trng quc t lỳc ú nờn Nht Bn ó sm tr thnh mt vựng t hp dn chõu . Cỏc thng nhõn ngoi quc ó thu c nhng ngun li ln thụng qua vic y mnh quan h thng mi vi Nht Bn. Tuy nhiờn, s hng khi trong cỏc hot ng kinh t ca Nht Bn giai on cui th k XVI, u th k XVII cũn l do th trng nc ny luụn gn lin vi khu vc buụn bỏn rng ln Trung Hoa v v h thng thng mi chõu 5 . H thng buụn bỏn mi c thit lp vi s tham gia ng thi ca nhiu cng quc thng mi phng Tõy v cỏc nc trong khu vc ó to nờn mt tớnh cht v din mo mi trong quan h quc t. H thng thng mi mi c thit lp l mụi trng khỏch quan cho s phỏt trin kinh t 5 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới, Hà Nội-2000. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại sôi động của nhiều quốc gia nằm trong/ hay gần hệ thống buôn bán này. Nó đã làm thức tỉnh khả năng khai thác, tiềm năng kinh tế, năng lực sản xuất của nhiều ngành kinh tế, mở rộng thị trường nội địa của các nước và biến nhiều loại sản phẩm vốn chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước thành những mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hàng sản xuất trong nước. Thông qua hoạt động thương mại, tầm hiểu biết của nhiều dân téc trở nên rộng mở, tri thức buôn bán và khả năng nhận thức, giao lưu văn hoá cũng được nâng cao. Nhưng đằng sau những nhân tố có tính chất tích cực đó, sự thâm nhập của các nước thực dân phương Tây cũng đã đồng thời dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp Nhật Bản, sau gần nửa thế kỷ mở cửa giao tiếp, buôn bán với bên ngoài, cùng với những xáo trộn về xã hội, người Nhật Bản ngày càng nhận ra những thua thiệt kinh tế không thể bù lấp. Để đổi lấy những mặt hàng xa xỉ, Nhật Bản đã mất đi mét khối lượng lớn nguồn kim loại quý. Do đó, từ chỗ thực hiện một chính sách ngoại thương rộng mở, từ cuối thế kỷ XVI giới cầm quyền Nhật Bản đã ngày càng tăng cường những biện pháp kiểm soát chặt chẽ để rồi đi đến quyết định “toả quốc”. Trong điều kiện đất nước đóng cửa, nhằm hạn chế tình trạng chảy máu bạc nhưng không hề muốn Nhật Bản rơi vào tình trạng bị cô lập, Mạc Phủ đã có những chính sách cụ thể đối với từng nước đồng thời đề ra những nguyên tắc nghiêm cẩn trong tiếp xúc ngoại giao. Trong sự điều tiết chung đó, kinh tế đối ngoại đã bị hạn chế, hoạt động thương mại của nhiều thương cảng Nhật Bản cũng đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, do đã trải qua một thời kỳ giao thương rộng mở trước đó nền kinh tế Nhật Bản vẫn có được những cơ sở và xung lực cần thiết để tiếp tục phát triển. Sự phát triển nhanh chóng của một số ngành kinh tế nh: chế tạo vũ khí, đóng tàu, dệt … Sinh viên Đỗ Trường Giang, Líp Lịch sử K47 CLC. Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i ó cho thy kh nng tip thu tri thc khoa hc v ý chớ t cng ca ngi Nht. Sau khi lnh ta quc c thc hin, Nht Bn ó tp trung phỏt trin kinh t trong nc. bự lp nhng khon thiu ht do ngun cung cp bờn ngoi b hn ch, chớnh quyn Edo ó cú nhiu c gng nhm khuyn khớch nng lc sn xut trong nc, to ra mt mụi trng lu thụng hng húa thng xuyờn gia cỏc vựng kinh t ng thi tng cng nhu cu tiờu dựng ca th trng ni a. Chớnh sỏch úng ca ca Nht Bn thi k Tokugawa l h qu ca hng lot nguyờn nhõn chớnh tr, kinh t trong nc v quc t. Chớnh sỏch to quc ca Nht Bn ó c thc hin trong nhng iu kin lch s v c s xó hi tng i khỏc bit so vi Vit Nam v mt s nc chõu khỏc. Chớnh sỏch ú th hin mt ng li ch ng v ó lng tớnh c nhng din bin chớnh tr cú th xy n vi Nht Bn. Thụng qua vic ban hnh ch Chõu ấn thuyn ri thc hin ch trng to quc, Mc Ph Edo mun khng nh uy th ca mỡnh v ngoi giao v ngoi thng, ci thin din mo quc t ng thi trỏnh cho Nht Bn khụng b lụi cun vo cỏc cuc xung t quc t. Cú th coi cỏc chớnh sỏch ú v c bn l chớnh sỏch nh nc gi c quyn v ngoi giao v ngoi thng ch khụng phi l chớnh sỏch cụ lp. Chớnh sỏch to quc cng nh hng lot ch trng, chớnh sỏch i ni ca Mc Ph Edo thc hin trc ht l vỡ nhng c quờn ca giai cp thng tr, bo v a v kinh t, chớnh tr ca dũng h Tokugawa, nhng mt khỏc, chớnh sỏch ú cng cn bn phự hp vi li ích ca dõn tộc. 6 Vic a ra mt quyt sỏch to quc ỳng thi im ó giỳp Nht Bn bo v c c lp dõn tộc, khng nh c ch quyn ca mỡnh. Nếu khụng thi hnh chớnh sỏch ú, cú th Nht Bn ó b 6 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới, Hà Nội 2000. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i l thuc vo h thng buụn bỏn quc t, b cn kit v ti nguyờn, cng nh khụng th chun b c c s kinh t, xó hi cn thit cú th ng u vi th gii phng Tõy trong th k XIX. 2.2. Chớnh sỏch úng ca t nc ca Mc Ph Edo ó tỏc ng sõu sc n th ch chớnh tr v nhng chuyn bin kinh t, xó hi trong nc. Trong hn 260 nm, chớnh quyn Edo khụng nhng ó khng nh a v thng tr ca mỡnh m cũn duy trỡ c nn ho bỡnh Nht Bn. ú l mt trong nhng thnh tu ni bt trong phng cỏch qun lý ca Mc Ph Tokugawa. Nguyờn chớnh dn n thnh cụng ny, theo hc gi Nguyn Vn Kim l do chớnh quyn Edo ó gii quyt tng i thnh cụng mi quan h chớnh tr phc tp vi Thiờn Hong v cỏc lónh chúa Nht Bn 7 . Theo ui h thng trit lý Khng giỏo, bng nhiu cỏch khỏc nhau, Mc Ph luụn luụn c gng duy trỡ trt t xó hi Nht Bn trong trng thỏi n nh, khụng mun cú bt k mt s hn lon no cú th gõy phng hi n thit ch chớnh tr hin hu v a v ca mỡnh. Mc Ph ó thi hnh chớnh sỏch Bakuhan taisei. V cn bn, Bakuhan taisei l mt c ch chớnh tr cú khuynh hng tp quyn. Nhng bờn cnh nhng bin phỏp kim soỏt cht ch v chớnh tr, do nhiu nguyờn nhõn, chớnh quyn Tokugawa vn bo m mt khuụn kh t ch v phỏt trin tng i c lp ca cỏc Han. Cỏc lónh chúa, tựy theo iu kin c th ca tng Han m cú th ch ng ra cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi thớch hp min l cỏc chớnh sỏch ú khụng i n ch i lp vi nhng ch trng chung ca Mc Ph. Mc Ph Tokugawa, vi thit ch chớnh tr ca nú va mang tớnh cht quõn s va cú chc nng dõn s; va thng tr Nht Bn vi t cỏch l lónh chúa ln nht va úng vai trũ ca chớnh ph trung ng, thay mt Thiờn 7 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới, Hà Nội 2000, tr.223. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại Hoàng cai quản đất nước, hoạch định chính sách quốc gia. Vị thế kinh tế, chính trị đó đã đảm bảo cho Mạc Phủ Edo luôn ở cương vị cao nhất của quyền lực nhưng các tướng quân Tokugawa hiểu rất rõ sức mạnh lịch sử và luôn tỏ ra tuân thủ những những nguyên tắc của đạo lý truyền thống. Bằng những biện pháp cương quyết nhưng hết sức khôn khéo, chính quyền Edo đã chế định thành công khuôn khổ hoạt động đối với Thiên Hoàng còng nh triều đình Kyoto trong những nghi thức thiêng liêng và lễ hội cổ truyền của dân téc. Mặt khác, chính quyền Edo còng đồng thời phải đặt ra những nguyên tắc trong quan hệ với các lãnh chóa cũng như phải có đối sách với từng tầng líp trong đẳng cấp Samurai. Mối quan hệ này đụợc coi là trụ cột cho chế độ phong kiến Tokugawa. Dùa vào lòng trung thành tuyệt đối của đẳng cấp võ sĩ, chính quyền Edo đã xây dùng cho mình một thiết chế chính trị theo kiểu quân phiệt. Bằng việc nắm quyền về ban cấp đất đai và hàng loạt những biện pháp kiểm soát khác, Mạc Phủ đã xác lập được uy lực tuyệt đối của mình đối với các lãnh chóa nhờ vậy đã duy trì được sự ổn định về chính trị. Từ giữa thế kỷ XIX, khuynh hướng các Han tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế của đất nước ngày càng phổ biến. ở nhiều Han, “Hội đồng thương mại” đã được thành lập để điều phối các hoạt động sản xuất , buôn bán, đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng. Sau cách mạng Minh Trị, trên cơ sở của các Hội đồng đó, nhiều Công ty tư nhân đã được thành lập và hoạt động rất hữu hiệu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, vào thời Edo, ở Nhật Bản đã tồn tại song song hai hệ thống kinh tế và sự tự chủ về kinh tế, tài chính của các Han là khâu then chốt “cho sự thành công của Nhật Bản trong việc nhanh chóng hiện đại hóa khi phải đối đầu với thế giới phương Tây thế kỷ XIX”. Sau khi cải cách Minh trị diễn ra, nhờ có tiềm lực và chính sách kinh tế độc đáo của các địa phương mà Nhật Bản đã có thể cất cánh đi lên. Sinh viên Đỗ Trường Giang, Líp Lịch sử K47 CLC. [...]... thi m ca trc ú11 Sự ra i ca cỏc khu vc ch bin c sn Nht Bn cng nhm ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca th trng trong nc Trong thi k Tokugawa, nhiu Han ó khuyn khớch vic sn xut cỏc c sn a phng tng ngunt hu cho mỡnh Vựng Kyushiu chuyờn sn xut ng, gm, ỏ la Vựng Shikoku sn xut giy trng, thuc nhum, bc, st Nguyễn Văn Kim, Thời kỳ Tokugawa và những tiền đề cho sự phát triển kinh tế Nhật Bản hiện đại, tạp chí Nghiên... bit lp vi th gii trong sut hn 200 nm nh vy tuy cú lm cho Nht Bn tr nờn lc hu, b trit tiờu mt s yu t kinh t xó hi ó bc u hỡnh thanh trong thi k m ca trc ú nhng ngc li nú ó thụi thỳc cỏc phỏt trin ni ti, to ra s ho ng v kinh t, vn hoỏ 16 Đinh Gia Khánh, Thời kỳ Edo và những tiền đề của công cuộc Minh Trị duy tân, tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 1, 2-1996 17 Michio Morishima, Tại sao Nhật Bản thành công?... Morishima, Tại sao Nhật Bản thành công? Công nghệ phơng Tây và tính cách Nhật Bản, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội-1991, tr.75 Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i trong c nc, lm suy gim tỡnh trng chia ct, phõn lit gia cỏc lónh a ú cng chớnh l mt im khỏc bit ln gia Nht Bn vi cỏc quc gia trong khu vc trong cựng thi im ny Hon cnh lch s ca Nht Bn nh vy, l mt... thi cn i Trong nhiu chớnh sỏch ca Mc Ph, thỡ c bit quan trng l chớnh sỏch Sankin kotai (tham cn giao i) hay luụn phiờn trỡnh din c lut l húa cng cho thy mt phng cỏch cai tr rt in hỡnh ca ch phong Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới, Hà Nội 2000, tr 224 8 Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi... kt hp vi khoa hc k thut phng Tõy hoc 14 15 Nguyễn Văn Kim, Nhật Bản với châu ásđd, tr.278 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bảnsđd, tr.228 Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i K thut phng Tõy v o c Nht Bn Ngi Nht cú nhu cu rỳt ngn, tin ti xoỏ b khong cỏch so vi phng Tõy ó l mt trong nhng nguyờn nhõn ch yu a ti cụng cuc Duy tõn 16 Cuc Duy... vc khỏc trong i sng xó hi Nht Bn ú cng l khong thi gian ht sc quý bỏu dõn tộc Nht Bn chun b nhng lc lng vt cht cn thit, tớch lu kinh nghim, nh thnh mt ý thc dõn tộc mnh m chun b ng u vi th gii phng Tõy.19 18 19 Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bảnsđd, tr.218 Nguyễn Văn Kim, Nhật Bản với châu ásđd, tr.277 Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi... ch khụng phi ch nhõn nh trong Khng giỏo Trung Hoa, c ngi Nht Bn cao v mang ý ngha chi phi cỏc giỏ tr o c khỏc S khỏc bit ú l do nn tng xó hi, c cu ng cp hai nc cú nhiu im khụng hon ton tng t nh nhau Vi ngi Nht, lũng trung thnh theo ngha hi sinh trn i cho ch c cao v l nguyờn tc thiờng liờng nht Nguyễn Văn Kim, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả, NXB Thế Giới,... chi phớ , nhõn cụng, vt liu cho vic xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng cng nh: thnh quỏch, cu, ng giao thụngTrong phm vi lónh th ca mỡnh mi lónh chúa phi chu trỏch nhim v qun lý 10 Dẫn theo: Nguyễn Văn Kim, Nhật Bản với châu ásđd, tr 381 Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC Nht Bn v s phỏt trin chuyờn bit trong thi cn i hnh chớnh v t ch kinh t cú th tn ti, cnh tranh vi cỏc Cụng quc khỏc v sc úng gúp ngha... ng i Di sc ép ca mt c ch chớnh tr tp quyn cao, trong cỏc quc gia ny, quyn lc chớnh tr thng nm trong tay ca mt v vua hay hong Mi quyt nh ban ra u cú uy lc ti thng Do ú, mi s thay i ca ngai vng u cú th to nờn nhng bin chuyn ln v chớnh tr cũng nh chớnh sỏch kinh t - xó hi gia cỏc vng triu õy cú th coi l mt trong nhng nguyờn nhõn quan trng - cú cn nguyờn t trong lch s lõu di ca dõn tộc, ó lm cho lch s... trng trong i sng Nht Bn, trong vn chớnh quyn v kinh t, trong s hỡnh thnh nn vn húa i chỳng v cỏc tro lu tri thc Khụng b rng buc cht ch bi nghiờm l ca o c phong kin, cng ng th dõn vi v th kinh t - xó hi ca mỡnh ó t xõy dng nờn mt li sng mi theo nhng tiờu chớ riờng: trn th, nng ng, phúng t, v chớnh h ó sn sinh ra dũng vn húa th dõn hp dn, y sc sng Nht Bn Nhng lc lng t tng, vt cht c chun b ch yu trong . tr.507. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại 2. Thời kỳ Tokugawa và sự phát triển chuyên biệt của Nhật Bản Từ đầu thế kỷ XVI, sau khi đặt được. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại 1. Nhật Bản - mét thành viên của khu vực Đông Bắc Á Điều kiện địa lý có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển xã hội và không. Kim, Thời kỳ Tokugawa và những tiền đề cho sự phát triển kinh tế Nhật Bản hiện đại, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Sinh viờn Trng Giang, Lớp Lch s K47 CLC. Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại, tiểu luận Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại, tiểu luận Nhật Bản và sự phát triển chuyên biệt trong thời cận đại

Từ khóa liên quan