tiêu luận Khái quát về đạo Islam.

21 896 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:04

Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tồn tại trong suốt lịch sử nhân loại, tôn giáo là một hiện tượng xã hội có tác động không nhỏ tới đời sống con người. Tôn giáo xuất hiện từ buổi bình minh của nhân loại và tồn tại cho đến ngày nay – đú chính là một nhu cầu tinh thần của một cộng đồng, của một quốc gia, khu vực và trờn trờn thế giới. Đạo Islam (Đạo Hồi) cũng là một tôn giáo lớn trên thế giới, với một sức sống mạnh mẽ có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và phát triển ngày càng nhanh chóng. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số lượng tín đồ Islam giỏo trờn thế giới hiện có khoảng hơn một tỉ người với tốc độ tăng nhanh chóng: năm 1950 là 418 triệu, năm 1990 là 1007 triệu, năm 2000 có ước tính 1745 triệu (6; 56). Tôn giáo này cũng có ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư ở Việt Nam đặc biệt là cộng đồng người Chăm ở nước ta. Vậy câu hỏi đặt ra là quá trình truyền bá, các giai đoạn phát triển của đạo Islam diễn ra như thế nào? Và đạo Islam ở Việt Nam có đặc điểm gì? Trong khuôn khổ bài tiểu luận này em xin được tìm hiểu về vấn đề đó. II. NỘI DUNG 1. Khái quát về đạo Islam. 1.1. Hoàn cảnh ra đời. Đạo Islam ra đời trong hoàn cảnh xã hội Ả Rập chuyển từ chế độ công xã thị tộc lên xã hội có giai cấp. Vào đầu thế kỷ VI, trong các thị tộc Ả Rập có sự biến đổi quan trọng. Đó là việc hình thành con đường buôn bán từ Tây sang Đông qua bán đảo Ả Rập. Nhờ đó nền kinh tế hàng hóa phát triển. Một số trung tâm kinh tế văn hóa ra đời, nhờ vào việc thu thuế các thương nhân mà xuất hiện những người giàu có. Xuất hiên quan hệ sở hữu tư nhân và sự bất bình đẳng trong xã hội. Đầu thế kỉ VII con đường buôn bán Tây – Đông chuyển sang vùng vịnh Ba Tư thuộc quyền kiểm soát của đế quốc Ba Tư. Việc mất nguồn lợi do thu thuế buôn bán nen nền kinh tế Ả rập bị suy tàn. Bọn chủ nô dùng hình thức cho vay nặng lãi và bóc lột nô lệ ngày càng thậm tệ. Dẫn đến mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 Mặt khác ở bên ngoài, Ả Rập luôn đứng trước nguy cơ bị xâm lấn bởi đế quốc Bizăngxơ từ phía Tây và Ba Tư từ phía Đông. Tình hình đó làm nảy sinh nhu cầu thống nhất các bộ lạc, thiết lập nhà nước tập quyền để thống trị quần chúng, khôi phục con đường buôn bán Tõy Đụng, tiến hành mở rộng lãnh thổ. Tín ngưỡng thờ đa thần, vì vậy trở nên không còn phù hợp. Xuất hiện nhu cầu về tin ngưỡng độc thần. Và sự ra đời của đạo Islam đáp ứng nhu cầu đó. Đạo Islam ra đời gắn liền với tên tuổi,cuộc đời, sự nghiệp của Mụhamột. Mụhamet là người thuộc bộ lạc Carét, sinh tại Méc ca năm 570. Ông không biết đọc biết viết nhưng tỏ ra khá thông minh và khôn ngoan. Năm 26 tuổi ông cưới một góa phụ giàu có. Với bản tính hay suy tư, ông mải mê tìm hiểu về thế giới con người nhất là đời sống tâm linh. Ồng cho rằng, mỗi dân tộc phải có một tiên tri của mình, và ông là người tiên tri của Ả Rập. Năm 40 tuổi, Mụhamột tuyên xưng rằng ông được Thượng Đế chọn làm sứ giả của người. Sau một thời gian Mô ha mét bắt đầu đi truyền đạo Islam. Tháng 7 năm 622 được coi là mở đầu ky nguyên Hồi giáo. Vì vào thời gian này hội thánh được thành lập vừa phục vụ cho việc truyền giáo, vừa chuẩn bị lực lượng đánh chiếm Méc ca. Từ năm 622-630 bằng những lỗ lực quân sự, ngoại giao. ễng tiến hành đánh chiếm Méc ca, đập phá mọi đền thờ cũ, lập nên trung tâm của đạo Islam, khiến Méc ca trở thành thánh địa của tôn giáo này. Từ Méc ca Hồi giáo được truyền bá khắp cỏc vựng ở Ả Rập. 1.2. Quá trình phát triển của đạo Islam Khi ra đời đạo Islam bị phản đối ở Méc ca. Nhưng từ năm 636, khi nhà nước Kha li phát Hồi giáo tiến hành viễn chinh xâm lược các quốc gia khác ở Bắc Phi, Tây Á, Trung Á thì đạo Islam bắt đầu phát triển mạnh. Đến thế kỷ XI đạo Islam trở thành một tôn giáo lớn thống soái các dân tộc từ Địa Trung Hải đến vịnh Ba Tư và thâm nhập sâu vào Châu Phi. Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 Thế kỷ XIV dân tộc Thổ theo đạo Islam tấn công tiêu diệt đế quốc Bi zăng xơ lập nên đế quốc Ô tô man hùng cường kéo dài 3 thế kỷ, kéo theo nhiều nước theo đạo Islam. Từ thế kỷ XIV, XV, XVI đạo Islam được truyền bá sang In đụnờxia, Malaixia và nhiều nước Đông Nam Á khác. 1.3. Giỏo lí cơ bản của đạo Islam. - Tin vào kinh Co ran. Giỏo lớ đạo Islam được trình bày trong kinh Co ran. Đây là thánh thư của đạo Islam được chia làm 30 phần (114 chương) với 6211 câu được viết bằng tiếng Ả Rập. Người Islam cho rằng kinh Co ran là lời giáo huấn của Thượng Đế cho loài người mà Mo ha mét đã nhận được. Thực ra, đó là những lời rao giảng của Mô ha mét cho các tín đồ trong quá trình truyền giáo, sau này dược sưu tầm, biên soạn thành văn bản và lưu truyền cho đến ngày nay. Kinh Co ran được thiêng liêng hóa, coi là chân lý, trong đó có những điều răn dạy về giỏo lớ, luật lệ, lễ nghi, sự thờ phụng cách thức hành đạo, điều kiện nhập đạo, mối quan hệ gia đình, xã hội, các nguyên tắc cư xử tất cả những việc dạo và đời. Kinh Co ran thường được lấy làm chuẩn mực cho tất cả. Kinh được viết bằng tiếng Ả rập đến nay vẫn giữ nguyên không thay đổi. - tin vào thánh Ala và sứ giả Mô ha mét. Cơ sở giỏo lớ là niềm tin vào thánh Ala (Thượng Đế) vào sứ giả Mô ha mét, vào thiên thần, ma quỷ, vào sự bất tử của linh hồn, vào ngày phục sinh và phán xét vào thiên đường, địa ngục, vào sự vĩnh cửu của kinh Co ran. Đạo Hồi cho rằng, thánh Ala là thượng đế duy nhất sáng tạo và điều khiển thế giới. Sự nghiệp sáng tạo của thánh Ala được thực hiện trong sáu ngày: Ngày thứ nhất sáng tạo ra bầu trời; ngày thứ hai sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng, sao, gió; ngày thứ ba sáng tạo ra muôn vật và thiên thần ở bẩy tầng trời; ngày thứ tư sáng tạo ra nước dòng sông; ngày thứ năm sáng tạo ra thiên đường và địa ngục; ngày thứ sáu sáng tạo ra Adam và Eva - thủy tổ của loài Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 người. Ngày thứ bẩy công việc hoàn thành, trật tự thế giới được thiết lập, sự hài hòa không thể phá vỡ. Mô ha mét được coi là sứ giả của thánh Ala, là tiên tri của tín đồ, là sứ giả cuối cùng của Thượng đế, đáng mến nhất, anh minh nhất, vĩ đại nhất, có sức mạnh cao cả cứu loài người khỏi tội lỗi, chỉ ra cho họ con đường đúng đắn, bằng cách truyền giảng ý chí của Thượng đế qua kinh Co ran. Thánh Ala tạo ra thần, ma, quỷ có nhiệm vụ hoàn thành không điều kiện những lời phán truyền của Thượng đế. Có bốn trong nhiều thần gần với thánh Ala (Gabrien, Mikain, Iraphin, Ara). Đạo Islam cho rằng con người có hai phần xác và hồn. Thế xác chỉ là vỏ bọc tạm thời còn linh hồn là bất tử. Cuộc sống trần gian chỉ là ngưỡng cửa bước vào cuộc sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia. Ngày phục ainh là ngày gặp gỡ của mọi thế hệ trước thánh Ala. Ngày đó, mọi người đều có quyển sách ghi rõ công, tội đã làm khi còn sống. Thánh Ala sẽ phán xét từng người. Ai có công sẽ được lên thiên đàng. Những ai có tội nhưng ngoan đạo sẽ được Mô ha mét đứng ra che chở, cầu xin thượng đế tha tội. Những ai có tội không theo đạo bị hành hạ nơi địa ngục đen tối bằng các phương tiện tra tấn dã man. 1.4. Luật lệ và lễ nghi thờ cúng của đạo Islam - Năm “cốt đạo”. Giáo luật của đạo Islam thể hiện tập trung ở năm cốt đạo là: + Biểu lộ đức tin: Tín đồ biểu lộ đức tin bằng việc tuyên xưng rằng chỉ tin vào một thượng đế duy nhất là thánh Ala và sứ mạng cao cả của tiên tri Mô ha mét, đồng thời kiên nhẫn đón nhận những lời tiên định của thánh Ala, làm đúng lời răn dạy của thánh và tiên tri đã ghi trong kinh Co ran. + Cầu nguyện: Mỗi ngày phải cầu nguyện năm lần (rạng đông, giữa trưa, chiều, hoàng hôn, chập tối). Nơi cầu nguyện có thể ở bất kỳ chỗ nào. Buổi cầu nguyện trưa thứ sáu là quan trọng nhất, bắt buộc phải đến lễ đường. Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 Trước khi cầu nguyện phải làm lễ tẩy thể. Khi cầu nguyện tín đồ phải quay về hướng Méc ca. + Ăn chay trong tháng Ra ma dan: Một năm tín đồ phải ăn chay vào tháng Ra ma dan vào tháng chín Hồi lịch(trừ người già, đàn bà có thai, trẻ em dưới mười tuổi). Trong tháng ăn chay, tín đồ không được ăn, uống, hút, quan hệ vợ chồng từ lúc rạng đông cho đến chập tối. Các sinh hoạt đều thực hiện vào ban đêm. + Bố thí: Hồi giáo quan niệm của cải là do một vị thần xấu xa đưa đến, sự giàu có chỉ đem lại sự khổ đau cho con người ở kiếp sau, đạo Islam cho rằng tín đồ phải bố thí để tránh tai họa. Theo luật, cuối tháng Ra madan tín đồ phải dành 1/10 lợi tức để bố thí cho người nghèo, người mắc nợ vì hiếu thảo, người tham gia thánh chiến, kẻ mồ côi, những người mới nhập đạo và lữ khách. + Hành hương: Mục đích hành hương là được tha tội. Thời gian hành hương vào tháng 12 Hồi lịch. Y phục phải 2 mảnh vải không có vết khâu. Trong thời gian hành hương tín đồ kiờng khụng đi giầy, không quan hệ tình ái, không làm đổ máu, không làm chết cây cỏ. Địa điểm hành hương là đền Kaaba… Ngoài việc thực hiện năm cốt đạo tín đồ Islam còn phải tham gia các cuộc thánh chiến. Họ cho rằng để truyền đạo ngoài việc tuyên truyền lôi kéo người khác vào đạo, mà cũn dựng biện pháp cứng rắn bắt dân tộc khỏc đó từng được chiếu dụ mà không chịu cải đạo. - Các quy định khác: Tín đồ đạo Islam bắt buộc phải đọc kinh Co ran. Việc đọc kinh còn thể hiện đức tin vào thánh Ala và tiên tri Mô ha một. Đõy cũng là phương tiện để hành đạo. Ngoài ra cũn cú cỏc quy định như là: việc cắt da bao quy đầu, nghi thức tang ma, giáo lý Islam có những quan niệm khắt khe với phụ nữ, 1 người đàn ông có thể có 4 vợ hợp pháp… 2. Quá trình truyền bá của đạo Islam vào Việt Nam Một điều đặc biệt đó là hồi giáo chỉ đến với người Chăm, truyền bá trong dân tộc Chăm, chỉ chiếm khoảng 1% dân số. Nhưng đây là 1 vần đề thú Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 vị và được nhiều học giả tìm hiểu. Cũng như các nước Đông Nam Á hải đảo, vấn đề du nhập của đạo Hồi vào Việt Nam vẫn chưa được làm sáng tỏ, và có nhiều ý kiến khác nhau. 2.1 Quan điểm về con đường du nhập. - Một số nhà nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng Hồi giáo ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nước Đông Nam Á hải đảo thông qua các thương gia Hồi giáo, như là Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tư, Trung Quốc. Họ đã đến đây buôn bán và truyền bá Đạo Hồi vào khu vực này. Hồi giáo đến Việt Nam đã làm cơ sở cho nhận định này. - Một số khác lại cho rằng Hồi giáo từ Quảng Châu (Trung Quốc) theo đường bộ hoặc biển xuống Việt Nam, sau đó mới tới các nước hải đảo khác. Giả thuyết này được chứng minh bởi hàng loạt các nhà thờ Hồi giáo được xây dựng ở Quảng Chõu cú niên đại từ thế kỷ thứ IX, khi mà Đông Nam Á chưa có một trung tâm Hồi giáo nào. Điều này cũng chỉ là giả thuyết và đòi hỏi sự nghiên cứu về Hồi giáo ở Trung Quốc và mối quan hệ của nó với Việt nam. 2.2. Quan điểm về niên đại. - Theo truyền thuyết của người Chăm thì đầu thế kỷ XI đó cú một vị vua nước Chămpa theo Hồi giáo hành hương đến thánh địa Méc ca. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa tìm được bằng chứng nào khẳng định điều đó [9, 177]. - Có quan điểm khỏc thỡ cho rằng đạo Islam được du nhập vào Chămpa vào nửa cuối thế kỷ X. Để minh chứng cho quan điểm trờn, thỡ M.Ed Huber trích trong Tống sử Trung Quốc viết về xứ sở Chăm pa có ghi “(ở đất Chàm) cũng có giống trâu sống trong rừng núi; người ta không được phép sử dụng chúng trong việc canh tác mà chỉ được dựng chỳng trong lễ hiến sinh cho các thần linh. Vào lúc dõng cỳng 1 con trâu trong lễ hiến sinh họ khấn câu: “A lo ho ki pa” có nghĩa là “ mong sao con trâu sớm được hồi sinh”. Theo Huber thỡ cõu khấn A lo ho ki pa rất gần với câu khấn A la kbar của tín đồ Hồi giáo và điều đó cho phép kết luận rằng vào thời nhà Tống có Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 người theo đạo Hồi. Cũng trong đoạn ghi chép trên cũn cú cõu “Tập tục và y phục của người Chàm giống như tập tục và y phục của những người thuộc vương quốc Ta Che (Tadji người Ả Rập” [1,78] - Lại có ý kiến cho rằng “Islam giáo đến Đông Nam Á hơi muộn: đến vương quốc cổ Chăm pa vào thế kỉ XIII, từ Chăm pa phổ biến sang Java (Inđụnờxia) khoảng thế kỷ XIV, tiếp đó là các nơi khác ở Đông nam Á, từ thế kỉ XV” [6, 57] - Một số học giả cho rằng vào cuối thế kỉ XV, khi vương quốc Chămpa sụp đổ thì người Chăm đã theo Hồi giáo. - Một số khác trong đó có Mauguin P.X lại chứng minh phải đến cuối thế kỷ XVII người Chăm mới thực sự ảnh hưởng của Hồi giáo. Tóm lại: khi chưa có bằng chứng cụ thể về quá trình Hồi giáo hóa của người Chăm ở Việt Nam, chúng ta tạm chấp nhận quan điểm cho rằng có thể từ thế kỷ X, XI đã có nhiều thương gia Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tư, Trung Quốc. Nhưng chưa thể nói lúc đó người Chăm theo Hồi giáo. Từ thế kỷ thứ XIII đến thế kỷ XVII, khi phần lớn các nước hải đảo Malayxia, Inđụnờxia, Nam philipin đã theo Hồi giáo và có mối quan hệ buôn bán qua đường biển giữa các nước này với Chăm pa phát triển mạnh, thì Hồi giáo có cơ hội thấm sâu vào đời sống văn hóa xã hội người Chăm [9,178]. 3. Các giai đoạn phát triển - Giai đoạn đầu (khoảng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV): Như trên đã nói, trong giai đoạn này có thể có cộng đồng thương nhân theo đạo Hồi đến nước ta làm ăn sinh sống, nhưng đến nay không thấy dấu vết gì. Cũng có thể trong giai đoạn này một số người trong hoàng tộc, hoặc thường dân Chăm cải theo đạo Hồi vì lý do tín ngưỡng, hôn nhân, hay lý do nào đó. Nhưng nhà vua, triều đình, phần lớn quý tộc và dân chúng vẫn giữ tôn giáo truyền thống là Hin du giáo. Như vậy cho đến thế kỷ XV Hồi giáo chưa có địa vị rõ rệt. - Giai đoạn từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Thế kỷ XV, khi nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam đạt đến cực thịnh. Năm 1471, Lờ Thỏnh Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 Tụng chinh phục Vương quốc Chăm pa, người Chăm đã dồn tụ về phía nam đốo Cự Mụng (từ Phan Rang trở vào) và thiết lập vương quốc Chiêm Thành. Trong thời gian tồn tại vương quốc Chiêm Thành, dân chúng sống trong tâm trạng bi quan không ổn định. Lúc đó đạo Bà la môn không còn giữ được vị thế của mình trong đời sống của Vương triều và dân chúng nữa. Mặt khác trong thời gian này, người Chăm tiến hành buôn bán với người nước ngoài (như vương quốc Malaka theo đạo Hồi). Đó là lúc Hồi giáo có cơ hội thấm sâu vào đời sống văn hóa xã hội người Chăm. Nhưng trong thời gian đó Hồi giáo ở Việt Nam bị tách thành 2 cộng đồng là Chăm Islam, và Chăm Bà ni + Người Chăm Islam: được hình thành khi quốc gia Chăm tan rã, phần lớn đất đai thuộc về nhà Nguyễn, thì một số người Chăm theo Hồi giáo đã di cư sang Cam pu chia, Malaysia, In đụ nờ xia. Sau đó khi tình hình trong nước ổn định và có thể họ không thể chịu đựng được sự o ép của chính quyền phong kiến trên đất khách quê người, họ lại quay trở lại Việt Nam và định cư chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Do tiếp tục duy trì mối quan hệ buôn bán, giao lưu văn hóa với các nước Đông Nam Á hải đảo, số người Chăm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của Hồi giáo và có mối quan hệ khá chặt chẽ với cộng đồng Hồi giáo thế giới. Cho nên người ta gọi cộng đồng người Chăm này là người Chăm Islam + Người Chăm Bà ni: số người Chăm Hồi giáo còn lại ở miền Trung trên đất Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay sống biệt lập với các trung tâm tôn giáo, khiến Hồi giáo nơi đây bị thất truyền và chịu ảnh hưởng của đạo Bà la môn, tín ngưỡng địa phương, các tập tục truyền thống tạo nên cộng Chăm Hồi giáo Bà ni - Thời thuộc Pháp và trong kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Trước đây vấn đề người Chăm và đạo Hồi bị Pháp và Mĩ lợi dụng để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc chống phá cách mạng. Chỳng đó dựng lên Mặt trận giải phóng Chăm pa(Front pour la liberation du rare Cham pa) là một trong 3 thành viên của phunrụ, đồng thời thao túng chi phối các hoạt động của hiệp hội Chăm pa Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 Hồi giáo Việt Nam- một hình thức tổ chức giáo hội của người Chăm Islam do Mĩ Ngụy lập ra năm 1965 [7, 172]. - Từ năm 1975 đến nay: một số người Chăm theo đạo Hồi sau năm 1975 di tản ra nước ngoài, số còn lại vừa làm nghĩa vụ công dân với Tổ quốc thống nhất vừa hoạt động tôn giáo bình thường. Năm 1983 một số phần tử phản động sống lưu vong ở Mĩ và Canada dựng lại tổ chức mặt trận giải phóng Chăm pa và có những hoạt động nhằm ngăn trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo điều tra dõn sụ 1-4-1989 thì số người Chăm có `93510 người, trong đó có gần 45000 người theo Hồi giáo. Nếu tính cả những người không thuộc dân tộc Chăm theo Hồi giáo thì tổng số tín đồ theo Hồi giáo là 50000 người [7,173]. Hiện nay theo thống kê của vụ các tôn giáo khác – Ban tôn giáo chính phủ thì số lượng tín đồ Hồi giáo khoảng 64000 người(trong đó người Chăm Islam khoảng 25000 người, Chăm Bà ni khoảng trên 39000 người. Sinh sống tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, các tỉnh khác cũng có song rất ít. Số lượng tín đồ Hồi giáo ở Việt Nam không đông chỉ đứng thư 6 trong 6 tôn giáo đang sinh hoạt tại Việt Nam đó là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa hảo, Hồi giáo [2, 32]. Mặc dù chiếm số lượng ít trong bộ phận dân cư nhưng người Chăm nói chung và người Hồi giáo nói riêng đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước. 4. Đặc điểm của Hồi giáo của Việt Nam 4.1. Hồi Giáo là một tôn giáo lớn, được du nhập vào nước ta khá muộn so với Phật Giáo và Hindu giáo. Một điều rất dễ thấy là vương quốc cổ Chămpa tôn sùng Hindu giáo và Si va giáo (một nhánh của Hin du giáo) từ khi mới lập nước từ đầu công nguyên và tiếp tục thịnh hành trong suốt hơn nghìn năm lịch sử của nó. Điều đó thể hiện rõ rang qua hàng trăm đền tháp Hindu giáo, hàng trăm pho tượng Siva. Nhưng khi Đạo Hồi du nhập vào đó cú chỗ đứng nhất nhất định chiếm Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Bích - Cao học K17 bộ phận không nhỏ trong cộng đồng người Chăm (sân số người Chăm khoảng 137.000 người – trong đó người Chăm theo đạo Hồi là 64.000 người) [2, 33]. Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao Hồi giáo du nhập vào muộn hơn nhưng lại có vị trí quan trọng như vây? Do Hồi giáo truyền bá vào các nước Đông Nam Á nói chung và Chăm Pa nói riêng trùng hợp với thời kỳ khủng hoảng của vương quốc Chăm Pa. Song song với sự khủng hoảng của nhà nước Chăm Pa, hệ tư tưởng Hindu giáo với hệ thống đẳng cấp trở lên lỗi thời khủng hoảng. Từ đó tạo một lỗ hổng để hệ tư tưởng tôn giáo mới len vào. Mặt khác, khác với quá trình truyền bá ở Tây Á, bằng con đường vũ trang bạo lực, Hồi giáo đến Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng bằng con đường hòa bình thông qua các tiếp xúc của thương nhân, người Hồi giáo đến định cư….Hồi giỏo đó thấm dần vào dân cư Chăm Pa. Con đường hòa bình và tự nhiên đó phù hợp với tâm lý của người dân Chăm Pa giúp họ dễ dàng hòa nhập và tiếp thu các truyền thống lễ nghi Hồi giáo. Một lý do nữa khiến Hồi giáo chiếm ưu thế ở đồng bào dân tộc Chăm đó là tính bao dung mềm dẻo và dễ thích nghi của Hồi giáo đối với các truyền thống tín ngưỡng địa phương. 4.2. Khi đạo Hồi truyền bá vào cộng đồng người Chăm ở Việt Nam, đó cũng là lúc Hồi giáo chia thành hai bộ phận: Chăm Islam (Hồi giáo mới) và Chăm Bà ni (Hồi giáo cũ). Người Chăm Islam ở nước ta là cộng đồng Chăm Hồi giáo theo phái Safii thuộc dòng Sunnit với tổng số khoảng 25.000 tín đồ. Địa bàn sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ: An Giang, Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một nhóm nhỏ sống ở Ninh Thuận. Cộng đồng Chăm Bà ni hiện nay có khoảng 39.000 người. Đạo Bà ni là kết quả của sự hỗn dung giữa hồi giáo nguyên thủy với nhiều yếu tố tín ngưỡng dân gian. Sống ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. [...]... Bích - Cao học Do có cùng một nguồn gốc sinh ra nên cộng đồng Chăm Bà ni và cộng đồng Chăm Islam có nhiều nét giống nhau về phong tục và giáo lý cơ bản của Hồi giáo Nhưng có lẽ do bắt nguồn từ sự khác biệt trong quan niệm và nhận thức về giáo luật và tập tục hồi giáo, khác biệt về môi trường sinh sống dẫn đến sự khác biệt trong việc thực hiện các lễ nghi truyền thống của họ Người Chăm Bà ni hầu như... giếm… Trái với quan niệm của người Chăm Islam ở Nam Bộ, người Chăm Bà ni ở Trung Bộ có quan niệm khác về việc ăn chay Họ cho rằng ăn chay là bổn phận riêng của giới giáo chức chứ không phải của tất cả mọi tín đồ Islam giáo Vì thế khi tìm hiểu về Islam giáo ở Đông Dương một học giả nước ngoài nhận xét về lễ ăn chay của người Chăm Bà ni ở Trung Bộ như sau: “Quần chúng tín đồ chỉ thực hiện lễ Ramadan trong... nhà vợ 3 ngày, sau đó mới đưa về nhà mình hoặc ra ở riêng) Ngoài ra người Chăm Islam vẫn tham gia các công tác đoàn thể, các hoạt động xã hội họ để dành thời gian để giao lưu thăm hỏi nhau trong dịp lễ hội đám cưới Ở thánh dường luụn cú một nơi cho tín đồ nữ cầu nguyện Trong khi đạo Hồi coi trọng vai trò người đàn ông, vai trò của người phụ nữ vô cùng thấp kém Ngược lại đạo Hồi ở Việt Nam do ảnh hưởng... tố dân gian và các tín ngưỡng tôn giáo khác Bài tập điều kiện K17 Nguyễn Thị Bích - Cao học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn văn Kiệm, Đạo Hồi ở Đông Dương, Tạp chí NCLS số 1-1998 2 Lê Nhẩm - Về cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu số 6-2003 3 Lương Ninh, Đạo Hồi với người Chăm ở Việt Nam, Tạp chí NCLS số 1 năm 1999 4 Sakaya (Văn Móm) Tín ngưỡng Bàlamụn và Hồi giáo trong lễ hội Chăm... số 6- 2003 5 Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn, Giáo trình tôn giáo học, NXB Đại học sư phạm năm 2001 6 Lương Kim Thoa – Vài nét về Islam giáo ở Đông Nam Á qua việc thực hiện năm cốt đạo của tín đồ - Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo số 1 năm 2006) 7 Tổng Cục chính trị, Một số hiểu biết về tôn giáo, tôn giáo Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, năm 1998 8 Bá Trung, Cộng đồng người Chăm Islam giáo ở Việt Nam với đời... sản chung phải chia đôi, còn tài sản riêng của vợ người chồng không được phép đụng tới, đối với người Chăm Bà ni người đàn ông ra đi tay không con cái nhà cửa thuộc về người phụ nữ + Tang ma: Đối với người Hồi giáo chết đi nghĩa là được về với thượng đế họ không tin có sự liên hệ giữa là vong hồn ông bà cha mẹ với con cháu nên họ không lập bàn thờ, không thờ di ảnh của người quá cố, không có tảo mộ,... không phải cả tháng như đối với người Chăm Islam), còn mọi tín đồ khác vẫn ăn uống bình thường Người Chăm Bà ni hầu như không biết đến giáo luật bố thí, hành hương và nhiều quy định khỏc… 4.3 Về việc thực hiện 5 cốt đạo - Đối với đức tin: người Chăm Islam tin tưởng vào Thánh Ala tin vào sự cứu rỗi của Ngài Nhưng với người Chăm Bà ni, tuy họ vẫn tin rằng Hồi giáo là một tôn giáo thiêng liêng và vẫn tôn... hóa cổ truyền của dân tộc có vai trò vô cùng quan trọng trong sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Việc tiếp thu Đạo Hồi cho thấy , trong quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, dân tộc ta đã biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, loại trừ những mặt tiêu cực để làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc mình mà bản sắc nền văn hóa khác không bị phai nhạt Do đó có thể nói, cùng... cách về mặt địa lý, hơn nữa số tiền cho cuộc hành hương không nhỏ Do vậy quy định này không phải là điều bắt buộc Người Chăm Islam có thực hiện việc hành hương nhưng số tín đồ thực hiện bổn phận trên chiếm một tỉ lệ rất nhỏ mà thôi Còn đối với người Chăm Bà ni họ không biết đến bổn phận hành hương, họ không xem hành hương là bổn phận của mình, ngay cả đối với tầng lớp tu sĩ cũng vậy 4.4 Hồi giáo đạo. .. của đạo Hồi Mà họ chỉ nói nhiều đến lễ đổi gạo của các tu sĩ trong nhà thờ trong tháng Ramadan Đó cũng có thể xem là sự bố thí nhưng ý nghĩa của nó hoàn toàn khỏc, vỡ theo lễ đổi gạo (còn được gọi là lễ gửi gạo) thì mỗi tu sĩ chuẩn bị một thúng gạo trong tháng của mình, lần lượt bỏ vào cỏc thỳng gạo của các tu sĩ khác và ngược lại cũng nhận được những phần gạo như vậy Ngoài việc thực hiện 5 cốt đạo . triển của đạo Islam diễn ra như thế nào? Và đạo Islam ở Việt Nam có đặc điểm gì? Trong khuôn khổ bài tiểu luận này em xin được tìm hiểu về vấn đề đó. II. NỘI DUNG 1. Khái quát về đạo Islam. 1.1 tộc Thổ theo đạo Islam tấn công tiêu diệt đế quốc Bi zăng xơ lập nên đế quốc Ô tô man hùng cường kéo dài 3 thế kỷ, kéo theo nhiều nước theo đạo Islam. Từ thế kỷ XIV, XV, XVI đạo Islam được truyền. tâm của đạo Islam, khiến Méc ca trở thành thánh địa của tôn giáo này. Từ Méc ca Hồi giáo được truyền bá khắp cỏc vựng ở Ả Rập. 1.2. Quá trình phát triển của đạo Islam Khi ra đời đạo Islam bị
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu luận Khái quát về đạo Islam., tiêu luận Khái quát về đạo Islam., tiêu luận Khái quát về đạo Islam.