tiểu luận Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1920

56 826 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:01

PHẦN MỞ ĐẦU I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Những nỗ lực của phụ nữ nhằm giành lấy sự công bằng về chính trị, kinh tế và xã hội ở Mĩ cũng lâu đời như chính bản thân Hợp chúng quốc Mĩ. Ngày 31 tháng 3 năm 1776, Abigail Adams đã viết cho chồng mình là John Adams đang tham dự Đại hội Lục địa: “Trong bộ luật mới Tụi đề nghị anh hãy nhớ tới các quý bà (Ladies) và ngày càng quan tâm đến họ hơn là những tổ tiên của anh. Đừng để quyền lực vô hạn nằm trong tay những người chồng. Hãy nhớ rằng nếu họ có thể thì tất cả đàn ông sẽ trở thành bạo chúa. Nếu các quý bà không được quan tâm và bảo vệ ngay từ đầu, chúng tôi sẽ quyết tâm dấy lên một cuộc nổi dậy, và sẽ không thể trói buộc chúng tôi bằng bất cứ thứ luật pháp nào nếu chúng tôi không có tiếng nói hay người đại diện.”[17;1] Tuy vậy cuộc nổi dậy mà Abigail Adams tiờn đoán đã không bắt đầu trong hơn một nửa thế kỉ. Cuộc cách mạng Mĩ (1775 – 1783) giành thắng lợi đã đi vào lịch sử với bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng về quyền con người: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoỏ đó ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phỳc”.[5;991] Trong nguyên bản của nó, “mọi người” đồng nghĩa với “all men” – nam giới, nghĩa là sự bất bình đẳng giữa nam và nữ đã mặc nhiên được thừa nhận. Suốt một thể kỉ xây dựng và hoàn thiện của nền dõn chủ Hoa Kì, người phụ nữ vẫn không được coi là chủ thể chính trị độc lập, khi họ bị phủ nhận quyền công dân, quyền pháp lí cơ bản nhất: quyền bầu cử. Những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, chính trị và tư tưởng của Hoa Kì và thế giới trong suốt thế kỉ XIX đầu thế kỉ XIX đã thúc đẩy phong trào phụ nữ Mĩ bùng lên với mục tiêu và nội dung chủ yếu là đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ thời kì này cũng là một trong những dấu ấn đặc sắc nhất, thắng lợi to lớn nhất của làn sóng nữ quyền đầu tiên trong lịch sử nhân loại (từ đầu thế kỉ XIX đến những năm 30 của thế kỉ XX). Thắng lợi của phong trào mở ra bước ngoặt của phụ nữ Mĩ, nâng cao vị thế, quyền lợi và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ đối với nền chính trị, kinh tế và xã hội Hoa Kì – siêu cường thế giới từ đầu thế kỉ XX cho đến nay. Thắng lợi đó cũng góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng phụ nữ ở Hoa Kì và trên thế giới trong nỗ lực cải thiện và nâng cao hơn nữa quyền bình đẳng của người phụ nữ. Tìm hiểu phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX sẽ góp phần tái hiện và nhận thức những nét cơ bản nhất về một sự kiện nổi bật của phong trào phụ nữ thế giới, một bộ phận quan trọng trong làn sóng cải cách xã hội ở Hoa Kì mà trên thực tế chưa được sử học Việt Nam đề cập đáng kể. Thông qua những vấn đề cơ bản của nó: tiền đề, tiến trình, kết quả và tác động cũng giúp chúng ta hiểu một cách khách quan và hoàn thiện hơn thể chế chính trị Hoa Kì cả về sự tiến bộ và những hạn chế của nó. Tuy nhiên, không chỉ ở Mĩ mà trên toàn nhân loại, người phụ nữ vẫn còn phải chịu nhiều bất bình đẳng, chưa được hưởng những quyền và nghĩa vụ xứng đáng với vai trò công dân và sức mạnh to lớn của mình. Nghiên cứu về phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ, giúp chúng ta nhận thức toàn diện hơn về thực trạng bất bình đẳng cũng như khả năng cải tạo xã hội to lớn của những người phụ nữ để có nhận thức và trách nhiệm đúng đắn hơn đối với nỗ lực vì tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, hạnh phúc toàn nhân loại trong kỉ nguyên văn minh của con người. Mặt khác, thông qua phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ, góp phần nhận thức sâu sắc một quyền công dân cơ bản - quyền thiêng liêng mà trong lịch sử, phụ nữ Mĩ cũng như nhân loại khắp nơi trên thế giới đã trải qua những cuộc đấu tranh phức tạp và bền bỉ để có thể giành được, để mỗi công dân chúng ta biết trân trọng và thực hiện đầy đủ, tích cực nó, góp phần xây dựng thể chế nhà nước tiến bộ, dân chủ và hiệu quả hơn vì quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân. Bởi vì trên thực tế, không phải công dân nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của quyền bầu cử, thậm chí còn từ chối quyền lợi chính trị của mình. Điều này cũng đặt ra vấn đề nâng cao trình độ dân trí cũng như ý thức pháp luật của mỗi người dân. Trên đây là những lí do về lí luận và thực tiễn để tôi chọn đề tài “Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1920” để nghiên cứu, tìm hiểu nhằm xây dựng bài tập niên luận năm thứ ba. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Liên quan đến vấn đề này đã từng có một số công trình nghiên cứu đề cập đến, chủ yếu là tài liệu tiếng nước ngoài (Tiếng Anh): Công trình 4 tập của các tác giả Judy Galens, Kathleen J. Edgar (2007) American Social Reform Movements Reference Library. Thomson Gale, New York đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của các phong trào cải cách xã hội trong lịch sử Hoa Kì, trong đó có Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ (Women suffrage), Tập 1,2 (Almanach) giới thiệu những nột chính về diễn biến phong trào, Tập 3,4 (Biographies và Primary source) có những phần giới thiệu về các nhà lãnh đạo và tổ chức của phong trào qua các gia đoạn phát triển của nó. Tác giả Eleanor Flexner với cuốn Century of Struggle: The Woman's Rights Movement in the United States, Enlarged Edition. Harvard University Press, (1996) - đề cập đến những nội dung cơ bản của phong trào phụ nữ thế kỉ XIX. Cuốn With Courage and Cloth: Winning the Fight for a Woman’s Right to Vote. National Geographic.Washington, DC. 2004 của tác giả Ann Bausum và cuốn Women’s Suffrage in America: An Eyewitness History. Facts on Fire.New York, 1992 của Elizabeth Frost and Cathryn Cullen-Dupon cung cấp nhiều tư liệu quý báu về các nhà lãnh đạo, sự kiện nổi bật trong phong trào. Chưa có tư liệu tiếng Việt nào khai thác vấn đề một cách chuyên biệt, chỉ có một số bài giới thiệu tản mát trờn cỏc tạp chí, một vài cuốn về lí thuyết nữ quyền và các cuốn Lịch sử nước Mĩ có những phần khái quát về thể chế dân chủ Hoa Kì, về Hiến pháp Hoa Kì, nguyên tắc và hình thức bầu cử để bổ sung thêm tư liệu cho vấn đề trên một số khía cạnh. Cụ thể là một số cuốn: Nguyễn Thỏi Yờn Hương.(2005) Liên bang Mĩ, đặc điểm xã hội – văn hoá. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng (2000). Lịch sử thế giới cận đại. NXB Giáo dục, Hà Nội Lê Huy Trâm (2002). Từ điển về chính quyền và chính trị Hoa Kì. NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Lê Ngọc Văn (chủ biên).(2006) Nghiên cứu Gia đình – Lý thuyết nữ quyền - Quan điểm giới, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội. Ngoài ra, một số trang Web như : Bách khoa toàn thư mở Wipipedia http://www.roschester.edu/SBA/history.htlm http://memory.loc.gov.htlm cũng đề cập đến phong trào một cách khái quát, đặc biệt là nhiều tư liệu hình ảnh khá phong phú. Trong tất cả các tài liệu trên chỉ cung cấp một số nguồn tư liệu cần thiết, đặc biệt là chưa có một tài liệu tiếng Việt nào đề cập một cách hệ thống và cơ bản về phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX III. PHẠM VI VÀ BỐ CỤC ĐỀ TÀI 1. Phạm vi đề tài Trong khuôn khổ của một bài tập niên luận năm thứ ba, đề tài tập trung vào đối tượng nghiên cứu là Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ, với phạm vi thời gian là từ giữa thế kỉ XIX đến hai thập niên đầu thế kỉ XX, trong đó nhằm làm nổi bật những nhân tố thúc đẩy sự bùng nổ và phát triển của phong trào, quan trong hơn là các giai đoạn phát triển và giành thắng lợi của phong trào này với những sự kiện cơ bản nhất, kết quả và ý nghĩa của nó. 2. Bố cục đề tài. Đề tài này gồm phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung gồm 2 chương, trong đó, chương hai là chương chớnh. CHƯƠNG I: NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN THÚC ĐẨY PHONG TRÀO ĐềI QUYỀN BẦU CỬ CỦA PHỤ NỮ MĨ NỬA SAU THẾ KỈ XIX VÀ HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XX. CHƯƠNG II: PHONG TRÀO ĐềI QUYỀN BẦU CỬ CỦA PHỤ NỮ MỸ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1920. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Đề tài này sử dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp luận sử học Mác xít dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác - Lờnin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp lịch sử, Phương pháp lụgic, phân tích, so sánh, tổng hợp…Trong đó quan trọng nhất là Phương pháp lụgic và Phương pháp lịch sử. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN THÚC ĐẨY PHONG TRÀO ĐềI QUYỀN BẦU CỬ CỦA PHỤ NỮ MĨ NỬA SAU THẾ KỈ XIX VÀ HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XX 1.1. Sự bùng nổ của làn sóng nữ quyền thời cận đại và những tác động của nó. “Lớ tưởng nữ quyền là tập hợp những khái niệm, thuật ngữ tạo thành hệ thống quan điểm, học thuyết có liên quan chặt chẽ với các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người phụ nữ trên nền tảng văn hoá xã hội; với lí tưởng chung là đạt tới quyền bình đẳng về các lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội giữa nam và nữ”.[6;18]. Lí tưởng đó hình thành và phát triển gắn bó chặt chẽ với lịch sử xã hội loài người, trở thành cơ sở lí luận cho phong trào phụ nữ. Trong lịch sử, hệ thống học thuyết nữ quyền có sự phát triển đa dạng, được cụ thể hoá qua các cao trào đấu tranh của phụ nữ mà nổi bật là ba làn sóng nữ quyền trong lịch sử. Trong đó, làn sóng nữ quyền đầu tiên diễn ra trong suốt thế kỉ XIX cho đến những năm 30 của thế kỉ XX đã thúc đẩy phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ (từ giữa thế kỉ XIX – 1920) bùng lên mạnh mẽ và trở thành dấu ấn lịch sử nổi bật nhất của làn sóng đầu tiên trong lịch sử lí tưởng nữ quyền. Trong lịch sử nhân loại, địa vị của người phụ nữ trong xã hội đã có nhiều thay đổi gắn liền với những biến cố lớn lao của xã hội loài người. Sự xác lập và tồn tại lâu dài của chế độ mẫu quyền thời nguyên thuỷ đã khẳng định vai trò đứng đầu của người phụ nữ trong đời sống kinh tế, xã hội. Tuy vậy, cùng với sự phát triển của sức sản xuất, trật tự xã hội dần dần thay đổi đã xác lập địa vị làm chủ gia đình và thống trị xã hội của người đàn ông kể từ khi nhân loại bước vào xã hội có giai cấp, nhà nước. “Sự thay thế mẫu quyền bằng phụ quyền là một trong những cuộc cách mạng triệt để nhất và cũng dễ dàng nhất mà loài người đã trải qua ( ) đánh dấu sự thất bại có tính chất toàn cầu của phụ nữ”. [6;18] Trải qua chế độ cổ đại rồi phong kiến, trật tự xã hội gia trưởng mà trong đó quyền lực kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, tôn giáo do nam giới nắm giữ ngày càng được củng cố. Nó không chỉ thể hiện trong đời sống xã hội, mà còn được bảo đảm bằng các hệ tư tưởng, tôn giáo thống trị xã hội, dần hình thành nên “niềm tin văn hoá vững chắc” [13;230]. Trong nền dân chủ Aten rực rỡ nhất thời cổ đại, phụ nữ cũng bị cách li khỏi các hoạt động mang tính cộng đồng, quyền bầu cử chỉ được công nhận cho toàn thể các công dân nam giới Aten từ 18 tuổi trở lên. Nhà triết học Hi Lạp Aristotle đã lập luận trong tác phẩm “Politics” rằng: “Phụ nữ thấp kém hơn nam giới và phải chịu phục tùng nam giới”.[20] Sau này, giỏo lớ của đạo Thiên chúa tiếp tục củng cố nó trong lòng châu Âu phong kiến. Tư tưởng “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vụ” của Khổng Tử thống trị trong xã hội phương Đông. Người phụ nữ trong giai đoạn này gắn liền với thiên chức làm vợ, làm mẹ, bị tước mọi quyền sở hữu, giáo dục và pháp lí trong xã hội và hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông. Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của giai cấp tư sản trong lòng xã hội phong kiến thời hậu kì trung đại, đặc biệt là thời kì cận đại gắn với thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu và Bắc Mĩ đã đánh dấu nấc thang lịch sử vĩ đại của loài người trên mọi phương diện, trong đó có quyền con người, quyền và địa vị của những người phụ nữ. Bởi lẽ, những cuộc cách mạng này đã nêu cao ngọn cờ tự do, bình đẳng cũng như khẳng định sứ mệnh xây dựng một xã hội dựa trên những lí tưởng đó. Đây là điều kiện xã hội - tư tưởng đầu tiên cho chủ nghĩa nữ quyền tự do thời cận đại. Lí thuyết nữ quyền về quyền bình đẳng được đề ra dưới dạng một học thuyết bởi nhà triết học John Stuart Mill, người đã viết tác phẩm “Sự khuất phục của phụ nữ” (The subjection of women) vào năm 1869, tuy nhiên nó đó bắt đầu hình thành từ giữa thế kỉ XVIII – gắn với nền triết học Khai sáng. suốt thế kỉ Ánh sáng, các lãnh tụ của triết học Khai sáng lập luận rằng: mọi cá nhân đều được sinh ra với những quyền tự nhiên là tự do và bình đẳng. Tất cả những bất công đã và đang tồn tại giữa các công dân là kết quả của một hệ thống giáo dục không đầy đủ và một môi trường xã hội không hoàn thiện. Và khẳng định: cải tiến chế độ giáo dục và xây dựng một xã hội công bằng hơn có thể thay đổi tình trạng bất bình đẳng đó. Tuy nhiờn, những tư tưởng tiến bộ đó đầu tiên đã không có tác động đáng kể tới địa vị thấp kém về chính trị, pháp lí cũng như quyền bình đẳng của phụ nữ. Bởi lẽ, các nhà tư tưởng tư sản chỉ chú trọng đến nhân quyền nói chung mà không đề cập đến địa vị của người phụ nữ trong xã hội, thậm chí còn cho rằng: tư tưởng về quyền bình đẳng, công bằng và vị trí đại diện trong xã hội chỉ giành cho nam giới (men). Ví dụ, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại Jane Jacques Rousseau đã nhận định: “Phụ nữ quá đa cảm và nhẹ dạ. Họ phù hợp một cách tự nhiên với vai trò người bạn “cấp dưới” của đàn ụng”.[17;26]. Tuy vậy, ngọn cờ “quyền con người” được đề cao chính là cơ sở đầu tiên cho sự trỗi dậy của làn sóng bênh vực cho những người phụ nữ. Đáp lại ý kiến của Rousseau và nhiều người khác coi nhẹ vai trò của người phụ nữ trong xã hội, một tác giả nữ người Anh là Mary Wollstonecralf đã viết tác phẩm “Sự bênh vực quyền của phụ nữ” (A vindication of the rights of woman) (1791). Tác phẩm của Mary Wollstonecraft được coi là bản tuyên ngôn nữ quyền đầu tiên trên thế giới. Wollstonecralf lập luận rằng, cũng giống như đàn ông, phụ nữ là những người có lớ trớ tự nhiên nhưng phải chịu một nền giáo dục thiếu nhiều thứ cần thiết thường dạy cho họ phải yếu mềm và nhạy cảm. Chế độ giáo dục phải tu dưỡng sức mạnh lớ trớ vốn có của nữ giới. Bà cũng nhận định rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất là cuộc hôn nhân bình đẳng – trong đó người chồng và người vợ là những người bạn cũng như những chủ thể pháp luật độc lập, nhưng sự bình đẳng trong hôn nhân chỉ có thể có được từ sự bình đẳng về nền học vấn. Do vậy, bà yêu cầu một nền giáo dục công bằng và có chất lượng cao hơn đối với phụ nữ. Kể từ đú, cỏc học thuyết nữ quyền đề cao chủ nghĩa tự do, bình đẳng đã không ngừng phát triển, được truyền bá rộng rãi ở châu Âu mà đầu tiên là ở Anh từ thế kỉ XIX. Mặt khác, vào thời kì này, cuộc Cách mạng công nghiệp diễn ra mạnh mẽ ở các nước Châu Âu và Bắc Mĩ đã khơi sâu thêm khoảng cách về bình quyền giữa nam giới và phụ nữ. Trước Cách mạng công nghiệp, hầu hết mọi người dân đều làm việc trong các trang trại, xưởng thủ công gần nhà. Nam giới và phụ nữ phân chia phận sự công việc cụ thể cho bản thân và con cái họ. Làn sóng cách mạng công nghiệp đã dẫn tới một hiện tượng phổ biến trong xã hội là ngày càng nhiều đàn ông ra ngoài đi làm công ăn lương trong các nhà máy, xí nghiệp lớn. Sự phõn hoỏ ngày càng rõ nét giữa gia đình và nghề nghiệp đã củng cố sâu sắc hơn quan niệm cố hữu về địa vị thích hợp của người phụ nữ là ở trong gia đình, trong khi đàn ông thuộc về những công việc chính trị và lao động trong cộng đồng xã hội. Do vậy, người phụ nữ ngày càng cảm thấy bất bình trước địa vị thấp kém của mình. Những yếu tố kinh tế, xã hội tư tưởng trờn đó thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của phong trào phụ nữ, mà đầu tiên là ở Anh. Phong trào phụ nữ Anh có mục đích ban đầu là kêu gọi cho một nền giáo dục tốt hơn, cải thiện các quyền pháp lí đặc biệt là vấn đề hôn nhân, vấn đề lao động và việc làm. Và đặc biệt sau đó là quyền bầu cử do nữ lãnh tụ Emmeline Pankhurst lãnh đạo. Mối quan hệ lịch sử, chính trị, văn hoá đặc biệt giữa Anh và Mĩ đã giải thích cho hiện tượng Chủ nghĩa nữ quyền mở đầu ở Anh rồi lan nhanh sang Mĩ trước nhất mà không phải là các nước châu Âu khác. Từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nhà hoạt động Anh đã truyền bá làn sóng này sang Mĩ, góp phần tạo nên thế hệ các nhà hoạt động nữ đầu tiên: Crettia Mott, Susan B. Anthony và Elizabeth Cady Stanton, định hướng cho các nhà hoạt động nữ tập trung vào mục tiêu bầu cử và các quyền của phụ nữ Mặt khác, phong trào phụ nữ Anh là mảnh đất nuôi dưỡng cho các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới của phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ, đưa phong trào đi đến thắng lợi cuối cùng vào năm 1920. Trong làn sóng thứ nhất này, phong trào vận động đòi quyền bầu cử là nội dung chủ yếu, từ Anh, Mĩ đã dần xuất hiện và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một số nước phụ nữ đã giành được quyền bầu cử trước thập niên 20 của thế kỉ XX như: New Zealand (1893); Australia (1902); Phần Lan (1906); Na Uy (1913); Đan Mạch (1915); Hà Lan và nước Nga Xô Viết (1917); Canada và Luxămbua (1918); Áo, Czechoslovakia (bây giờ là Cộng hoà Czech và Slovakia), Đức, Ba Lan, Thuỵ Điển (1919); Bỉ (đạt được một phần vào 1919; và trên toàn quốc gia vào 1948). Đó là thành quả nổi bật của làn sóng nữ quyền thứ nhất, đồng thời có tác dụng cổ vũ, thúc đẩy to lớn quyết tâm giành quyền bầu cử hợp pháp của phụ nữ trên toàn Liên bang Mĩ. 1.2. Nền dân chủ Hoa Kì với địa vị của người phụ nữ Mĩ thời kì cận đại 1.2.1. Sự phân biệt đối xử của luật pháp Hoa kì đối với người phụ nữ thôi thúc họ đứng lờn đấu tranh giành quyền bầu cử. Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra lần thứ nhất ở Mĩ (1775 – 1783) đã dẫn tới sự ra đời của một nhà nước Cộng hoà tư sản mới, nhà nước Liên bang đầu tiên trong lịch sử nhân loại: Hợp chúng quốc Mĩ, với bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng đã đi vào lịch sử nhân loại, nêu cao ngọn cờ bình đẳng, tự do. Hiến Pháp Liên bang 1787 được nước Mĩ coi là sự cụ thể hoá của lí tưởng Tuyên ngôn độc lập, đã xác lập chính thức thế chế cộng hoà dân chủ của nhà nước Liên bang Mĩ. Trong đó, một trong những dấu hiệu cơ bản nhất thuộc về bản chất của thể chế nhà nước này là “quyền phổ thông đầu phiếu” cho tất cả mọi cụng dõn, là sự thể hiện nguyên tắc nhà nước thuộc về nhân dân. Mặt khác, quyền bầu cử là một quyền công dân, quyền chính trị cơ bản nhất, một trong những quyền thiêng liêng của con người đã được khẳng định trong “Tuyên ngôn dân quyền” (1791) - Mười điều Sửa đổi, bổ sung đầu tiên của Hiến pháp Liên bang Mĩ. Thông qua việc thực hiện quyền bầu cử, người dân thể hiện trách nhiệm công dân của mình, đóng góp để xây dựng nên bộ máy nhà nước đảm bảo cho sự ổn định và phát triển mọi mặt của đất nước. Tuy vậy, khái niệm “công dân” lúcbấy giờ có nghĩa là chỉ những người đàn ông da trắng theo đạo Tin Lành có tài sản mới được bầu cử. Phụ nữ, người nghèo, tôi tớ làm thuê, người theo đạo Thiên Chúa và Do Thái, nô lệ từ châu Phi hay người bản địa Mỹ đều không được bao hàm trong đó. “Nhà sử học Michael Schudson viết: "Cũng như nô lệ và tôi tớ, phụ nữ được xác định bởi sự lệ thuộc của họ. Tư cách công dân chỉ thuộc về những ai làm chủ cuộc sống của mỡnh” . Do những hạn chế đó, chỉ có khoảng 6% số dân của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vừa mới ra đời lựa chọn George Washington làm vị tổng thống đầu tiên của nước này năm 1789”[24] Ngay sau khi bản Tuyên ngôn độc lập được công bố (1776), một loạt các bản Hiến pháp bang đã được công bố, trong đó Hiến pháp bang New Jersey đã [...]... NỮ MỸ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1920 2.1 Sự ra đời và phát triển của phong trào từ năm 1848 đến trước Nội chiến Mĩ (1861 -1865) 2.1.1 Hội nghị Seneca Falls và Tuyên ngôn tình cảm - mốc mở đầu của phong trào phụ nữ Mĩ 2.1.1.1 Tiến trình Hội nghị Cũng như bất cứ cuộc cải cách xã hội nào, phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ trong suốt thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX không xuất phát từ một sự kiện đơn... hoàn toàn phủ nhận quyền bầu cử của phụ nữ toàn bang một cách rõ ràng khi không hề đưa từ “Sexual” (giới tính) vào điều khoản Sự thất bại trên đây của phong trào phụ nữ vì nỗ lực bầu cử những năm sau Nội chiến đã dẫn tới sự phõn hoỏ lớn trong phong trào Sự phõn hoỏ đầu tiên là giữa phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ với phong trào chống phân biệt chủng tộc (giai đoạn mới của phong trào bói nụ) trong... chung của xã hội) Có thể nói, sự ra đời và phát triển của phong trào cấp tiến thời kì này đã góp phần to lớn nhằm thay đổi quan điểm của xã hội, thúc đẩy sự tiến bộ của nhà nước và còn là một lực lượng mạnh mẽ ủng hộ và góp phần thúc đẩy phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ phát triển đến cao trào vào thế kỉ XX và giành thắng lợi quyết định CHƯƠNG 2 PHONG TRÀO ĐềI QUYỀN BẦU CỬ CỦA PHỤ NỮ MỸ TỪ GIỮA THẾ... quyết định nào về quyền bầu cử cho phụ nữ 2.2.3 Sự thống nhất của phong trào và một số thành quả đạt được trong những thập niên cùng của thế kỉ XIX 2.2.3.1 Hiệp hội quốc gia Mĩ vì quyền bầu cử của phụ nữ (NAWSA) và những hoạt động của nó Khi những người lãnh đạo phong trào phụ nữ nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ trong lòng phụ nữ Mĩ, thì sự chia rẽ trong bộ máy lãnh đạo phong trào cũng được xoá... quyền bầu cử cho phụ nữ không ngừng gia tăng, và tập hợp thành những tổ chức thông nhất, thực hiện mọi biện pháp nhằm làm thất ại nỗ lực của những người phụ nữ 2.3 Đỉnh cao của phong trào đòi quyền bầu cử và thắng lợi của nó trong hai thập niên đầu thế kỉ XX 2.3.1 Thế hệ các nhà lãnh đạo mới và bước ngoặt của phong trào 2.3.1.1 Sự chuyển giao thế hệ của phong trào Khi các nhà lãnh đạo lâu năm của phong. .. nhau đối với công dân của riêng mình Liên hệ với phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ, chúng ta thấy rằng, trên cơ sở những quy định này mà phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ trong hầu hết các giai đoạn đã đi theo con đường thực hiện các chiến dịch vận động ở từng bang, để nhằm đạt được sự công nhận của luật pháp bang đú Chớnh vì vậy mà dù đến 1920, quyền bầu cử cho phụ nữ mới được công nhận... Sau khi phong trào được thống nhất, những người phụ nữ đã giành thêm quyền bầu cử ở một số bang như: Colorado (1893), và Idaho năm 1896 Như vậy, đến hết thế kỉ XIX, quyền bỏ phiếu cho phụ nữ đã được công nhận hoàn toàn ở 3/48 bang và ở nhiều bang khác, quyền bầu cử cũng bước đầu được thừa nhận từng phần Mặc dù yêu cầu bỏ phiếu cho phụ nữ đang rất hạn chế, song các tổ chức vì quyền bầu cử cho phụ nữ thời... biểu nữ Staton và Mott nhanh chóng kết bạn và nhất trí sẽ sớm tổ chức một đại hội riêng cho các nhà hoạt động nữ nhằm ủng hộ quyền của phụ nữ ngay sau khi trở về Mĩ Tám năm sau, quyết tâm của họ đã trở thành hiện thực Ngoài ra, còn một số cá nhõn khác ngay từ đầu thế kỉ đã ủng hộ cho quyền bầu cử của phụ nữ, sau này đã góp phần cho sự phát triển của phong trào từ những ngàu đầu như: lónh tụ của phong trào. .. liên tục nổi lên, có tác động không nhỏ tới sự ra đời và phát triển của phong trào phụ nữ nói chung, trong đó có phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ - bắt đầu xuất hiện không ngừng lên cao từ giữa thế kỉ XIX Trước hết phải kể đến cuộc “Đại tỉnh thức” tôn giáo lần thứ hai trong lịch sử Hoa Kì diễn ra trong ba thập niên đầu thế kỉ XIX (Second Great Awakening) với mục tiêu “đánh thức sự sùng tín đã... Horace Greelay - một nhà hoạt động từng ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ suốt 20 năm trở về trước, đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật về quyền bầu cử cho nam giới da đen có tài sản nhưng lại phủ nhận quyền bầu cử của phụ nữ Đến ngày 3.2.1870, khi Tu chớnh ỏn lần thứ 15 được thông qua, với Khoản I nêu rõ: Quyền bầu cử của các công dân Hoa Kì sẽ không bị phủ nhận hoặc hạn chế . đẩy phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ phát triển đến cao trào vào thế kỉ XX và giành thắng lợi quyết định. CHƯƠNG 2 PHONG TRÀO ĐềI QUYỀN BẦU CỬ CỦA PHỤ NỮ MỸ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1920 2.1 Trong đó, làn sóng nữ quyền đầu tiên diễn ra trong suốt thế kỉ XIX cho đến những năm 30 của thế kỉ XX đã thúc đẩy phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ (từ giữa thế kỉ XIX – 1920) bùng lên. Kì và trên thế giới trong nỗ lực cải thiện và nâng cao hơn nữa quyền bình đẳng của người phụ nữ. Tìm hiểu phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX sẽ góp
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1920, tiểu luận Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1920, tiểu luận Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Mĩ từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1920

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm