tiểu luận Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức

34 535 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:01

Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) DẪN NHẬP 1. Lịch sử Việt Nam thế kỉ XIX là một giai đoạn lịch sử đầy biến động và gắn liền với lịch sử vương triều Nguyễn (1802- 1945). Nhiều vấn đề lịch sử trong giai đoạn này đang được nghiên cứu tìm hiểu, và cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi. 2. Khía cạnh mà chúng tôi quan tâm khi tìm hiểu nhà Nguyễn là tình hình thổ phỉ và hải tặc dưới triều vua Tự Đức(1848 -1883). Đây là một vấn đề khá mới và phức tạp, mà cho tới hiện tại có thể mới chỉ đề cập một cách chung chung trong các công trình lịch sử viết về nhà Nguyễn. Chúng tôi muốn xét xem tình trạng thổ phỉ và cướp biển diễn ra như thế nào trong bối cảnh tình hình đất nước ta đã có nhiều đổi khác và khu vực đang có nhiều biến động. Và đặc biệt là chính sách đối phó của Triều đình Tự Đức đối với thế lực này. Trong khuôn khổ báo cáo của mình, chúng tôi cũng chỉ tập trung chủ yếu cho vấn đề này, nhưng hy vọng qua đó phần nào làm sáng tá nguyên nhân mất nước của nhà Nguyễn. 3. Nguồn tư liệu mà chúng tôi sử dụng chủ yếu là bé Đại nam thực lục. Đây là bộ sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn do Quốc Sử Quán nhà Nguyễn biên soạn trong vòng 88 năm (1821- 1909). Đại nam thùc lục được chia làm hai phần Tiền biên và Chính biên. Đại nam thực lục chính biên chép về lịch sử triều Nguyễn từ triều Gia Long đến Đồng Khánh. Đại nam thực lục, vào năm 1962 đã đựơc nhóm dịch giả Đào Duy Anh biên dịch. Nhà xuất bản Sử học và Nhà xuất bản khoa học xã hội đã xuất bản bộ sách này. Cho đến nay đây vẫn được coi là bộ sử triều Nguyễn đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Và vì thế chúng tôi sử dụng bản này để làm tư liệu cho quá trình nghiên cứu và đánh giá. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng “ Châu bản triều Tự Đức (1848 -1883)”, giáo sư Trần Nghĩa hiệu đính, và hàng loạt các tài liệu tham khảo khác. Để xử lý các tư liệu trên chúng tôi đã sử dụng phương pháp thống kê- định lượng :rồi từ đó rót ra những kết luận trên cơ sở khoa học và sâu sắc nhất. Bên Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 1 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) cạnh đó các phương pháp khác cũng được sử dông nh so sánh, tổng hợp, phân tích. Việc sử dụng phương pháp định lượng trong ngiên cứu lịch sử, ban đầu không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Thổ phỉ và hải tặc thời Tự Đức là một vấn đề còn phức tạp, Èn chứa nhiều điều cần khai thác và tìm tòi. Báo cáo này của chúng tôi mới chỉ là bước đi ban đầu để tìm ra một hướng tiếp cận vấn đề. NỘI DUNG I - Tình hình nước ta thế kỉ XIX Triều Nguyễn được thiết lập vào năm 1802, sau khi Nguyễn Ánh lật đổ vương triều Tây Sơn. Đây là triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử dân téc và cũng là bức tranh xã hội phong kiến cuối cùng của hệ tư tuởng Nho giáo trước sự tấn công của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Về cơ bản, đến đầu thế kỉ XIX, sau hàng loạt các cuộc nội chiến, đất nước ta đã thực sự trở thành một quốc gia thống nhất toàn vẹn. Có thể nói đây là một điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, mở rộng giao lưu buôn bán, canh tân đất nước, ổn định xã hội…Song thực sự thì lại khác. Các vua quan nhà Nguyễn đã không tận dụng được lợi thế đó để mà vươn lên, mà ngược lại đã đẩy đất nước vào tình trạng nguy kịch hơn của một căn bệnh bắt đầu phát tác. Về kinh tế, nhà nước phong kiến vẫn lấy nông ngiệp làm nền tảng theo đường lối “dĩ nông vi bản”. Tuy có sự cố gắng của nhà nước song hiện tượng đói kém mất mùa xảy ra ở nhiều nơi, mang tính chất thường xuyên hơn. Sự phát triển kinh tế hàng hoá có từ thời kì trước đó, cộng thêm tiền đề thuận lợi là sự thống nhất nước nhà, nên có điều kiện để mở mang kinh tế đối ngoại. Nhưng lịch sử đã chứng kiến một cái nhìn khác. Đó là, ngay từ khi lên ngôi, Minh Mạng tuyên bố chính sách bế quan toả cảng, hạn chế dần dần đi đến bỏ lỡ cơ hội lớn. “Thế kỉ XIX được coi là năm bản lề đối với nhiều nước Châu Á. Lóc đó trước áp lực của chủ nghĩa tư bản phương Tây, việc mở cửa giải phóng các nhân Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 2 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) tố kinh t t bn ch ngha l con ng duy nht ỳng tng cng sc mnh, bo v nn c lp. Nh Nguyn ó khụng lm c. 1 V thit ch chớnh tr, nhm xõy dng mt nh nc quõn ch chuyờn ch tp quyn cao theo mụ hỡnh nh Thanh bờn Trung Hoa, Triu Nguyn ó khụi phc li v trớ c tụn ca Nho giỏo, vn ó b suy i trong cỏc th k trc. Rừ rng, triu ỡnh phong kin nh Nguyn ó khụng th gii quyt c cuc khng hong ca ch phong kin Vit Nam t th k XVIII, hn na ngy cng dn sõu vo con ng khng hong. Nht l t khi ch ngha t bn Tõy phng thc thi chớnh sỏch ngoi giao phỏo hm. ú cng l thi kỡ tr vỡ ca v vua th t triu Nguyn, T c(1848- 1883). T c lờn ngụi vua khi ton b chớnh sỏch, ng li phỏt trin t nc ó c nh hỡnh một cỏch vng chc. Triu T c l s k tha ca cỏc triu i trc. Ngy 1-9-1858 ó i vo mc khú quờn ca lch s dõn tộc. ú l ngy thc dõn Phỏp n sỳng tn cụng ca bin Nng, chớnh thc xõm lc nc ta. Nhim v t lờn hng u lỳc ny l bo v nn c lp ca dõn tộc, chng li s xõm lc. Mun vy, phi canh tõn t nc, ngha l t b s ỡnh tr phong kin Chõu phỏt trin theo hng t bn u- M 2 . Nhng cui cựng thỡ triu T c ó chi b nhng t tng hp thi y, ri cng ngy cng ln sõu vo con ng tho hip. T nm 1862 n 1883, cỏc bn Hip c u hng ca triu ỡnh Hu kớ vi Phỏp ó tng bc bin nc ta thnh thuc a ca thc dõn Phỏp. Túm li, lch s Vit Nam trong bi cnh ca th k XIX din ra nhiu bin ng v phc tp. Bi cnh ấy ó to iu kin thun li cho ph ng ni lờn khp c nc. Tỡnh hỡnh ph ng thi T c cho thy mt bc tranh chung v t nc ri ren, mt n nh. Nghiờn cu th ph v hi tc thi kỡ ny, ta mi thy c nhiu iu lớ thú v liu rng ú cú phi l mt trong nhng nguyờn nhõn dn n s suy yu ca nh Nguyn hay khụng? 1 Tiến trình lịch sử Việt Nam- Nguyễn Quang Ngọc (Cb) 2 Sự phát triển t tởng ở Việt Nam, từ thế kỉ XIX đến cách mạng tháng Tám Trần Văn giàu Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 3 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) II. Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức Bước vào thời kì Tự Đức trị vì, xã hội Việt Nam rối ren trầm trọng. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nổ ra đã làm cho triều đình phải dốc tâm đối phó. Nhân cơ hội đó, giặc cướp nổi lên hoành hành khắp nơi. Trong các triều đại vua nhà Nguyễn, thì dưới triều Tự Đức là khoảng thời gian trên đất nước ta xuất hiện nhiều phỉ đảng nhất. Trong lịch sử các triều đại trước đó, hẳn rằng giặc cướp không phải là không có song đến thời kì này chúng nổi lên nh là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Trước hết nó không chỉ diễn ra trong bối cảnh xã hội nước ta có nhiều biến động mà ngay cả tình hình nước láng giềng Mãn Thanh cũng có nhiều dấu hiệu suy sụp, điều đó làm cho phỉ đảng nhà Thanh xuất hiện ngày một nhiều. Hoạt động của chúng đã làm cho an ninh trật tự của đất nước không ổn định, song cơ bản, những hoạt động của chúng ngoài sự cướp bóc đơn thuần, chúng còn có cả những âm mưu kinh tế – chính trị. Khác hẳn với các thời kì trước, vào thời gian này trên đất nước ta xuất hiện nhiều nhóm thổ phỉ có tổ chức với trang bị đầy đủ. Chúng hoạt động thành từng bang đảng và thường xuyên gây ra các vụ cướp bóc, gây rối loạn khắp Bắc kì, kéo dài suốt thời trị vì của vua Tự Đức(1848-1883). Trong Đại Việt sử thi (Hồ Đắc Dy) có đoạn: “…Ở trong Nam là phần thuộc Pháp Ngoài Bắc Kỳ loạn lạc khắp nơi Pierre Lê Phụng dụ người Nổi lên làm loạn bên ngoài Sơn Tây Giặc thời nay, Cờ Vàng Cờ Trắng Quân Tàu Ô với đảng Cờ Đen Cướp bóc quấy phá Quảng Yên Lạng Sơn cát cứ , chiếm miền Tuyên Quang Vùng biên giới ở gần Trung Quốc Bọn Thổ phỉ càng lúc càng đông Cao Bằng có giặc Ngụ Cụn Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 4 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) Giặc Nùng giặc Thổ quân hơn mấy ngàn…” Hầu hết trong Quốc sử, từ “phỉ’ hay “giặc cướp” đều chỉ bọn cướp theo nghĩa rộng nhất. Đó có thể là những nhân sĩ chống đối, những giáo dân nổi loạn, những người tự xưng là dòng họ nhà Lê cũ, hải tặc, thổ phỉ hay cả cướp người Man, các toán cướp người dân téc thiểu số, và cả những toán giặc cờ Trung Hoa. Các nhà ghi chép lịch sử đã căn cứ vào nguồn gốc, tính chất các hoạt động và địa bàn hoạt động để phân biệt các loại “phỉ”. Thổ phỉ thường là để chỉ bọn cướp bóc ở trên đất liền (trên bé), địa bàn hoạt động chủ yếu của chúng là ở các vùng rừng núi hiểm trở hay những nơi mà Nhà nước Trung ương khó kiểm soát. Còn với hải tặc, lại thường chỉ bọn cướp bóc ở trên các sông suối, lau lạch mà chủ yếu là trên biển, song chúng cũng thường xuyên tổ chức những cuộc tấn công vào các làng mạc ven bờ để tìm kiếm thêm lương thực và bắt người. Mét số khái niệm ta vẫn thường thấy như: Thanh địa cổ phỉ hay Thanh địa y phỉ (cuớp từ Trung Hoa đến), Man phỉ (cướp rừng), thuỷ phỉ (cướp sông), hải phỉ hay hải tặc (cướp biển), Quảng yên phỉ (cướp ở tỉnh Quảng yên). 1. Thổ phỉ và hải tặc-Một chỉ số đo sự ổn định của xã hội. Nh ta thấy, khi xã hội ổn định thì Ýt xuất hiện nhiều nhóm cướp hoạt động, con số người sống ngoài vòng pháp luật không nhiều. Nhưng ngược lại, khi xã hội có sự rối loạn, hải tặc và giặc cướp nổi lên khắp nơi. Dưới thời Tự Đức trong những năm đầu, tình hình đất nước có vẻ yên ắng và chưa có nhiều toán cướp nổi lên. Bắt đầu từ những năm 1851 trở đi, các phỉ đảng nổi lên ngày một nhiều.” Đời Tự Đức (1848-1883) tính đến khi triều đình Huế kí hoà ước Nhâm Tuất (1862) nhường đất ba tỉnh Đông Nam Bé cho Thực dân Pháp, thì đã có 49 cánh giặc ở bên đất Đại Thanh tràn sang và 27 lần giặc biển vào cướp phá ở các cửa biển từ Bắc vào Nam. Tính đến hết thời Tự Đức, khi Pháp đã chiếm hẳn Bắc kì, thì có tới hơn 100 vụ phỉ bên nhà Thanh tràn sang và ngót 60 lần giặc biển vào cướp phá.” 3 Theo thống kê khảo cứu từ Đại Nam thực lục thì có tới 144 lần phỉ Thanh xuất hiện ở nước ta và quan quân phải tiến hành đánh dẹp. Những số liệu trên cho thấy sự bất ổn về mặt xã hội và những kẻ nhân 3 T¸p chÝ NCLS, sè 19, th¸ng 10/1960 Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 5 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) c hi ú ni lờn tin hnh cp búc, hay chuc li hoc nhõn c hi ú m can thip vo tỡnh hỡnh nc ta. Cỏc toỏn ph hot ng ngy mt trng trn v buc triu ỡnh phi i phú. Bi thc cht nu nú ch din ra l t thỡ chng cú gỡ ỏng lo ngi, nhng nu chỳng chuyn thnh mt phong tro phn khỏng hay s chng i chớnh tr thỡ s can thip ca triu ỡnh l iu khụng trỏnh khi. Thi thong mt vi tnh, nhiu nhúm o tc khỏc xut hin, cỏc bn ny khụng khi gõy thit hi ln cho dõn chỳng cỏc vựng ấy. Bn ny thng l nhng ngi h hỏng hoc l nhng k úi khỏt 4 . Vo nhng nm mt mựa, hn hỏn, l lt, thiờn tai khin cho i sng nhõn dõn ht sc kh cc. V vỡ th hin tng dõn phiờu tỏn ó tr thnh hin tng ph bin trong sut c chiu di lch s nh Nguyn. Thc s cha nm no n nh. Cú nhng thi kỡ liờn tc mt mựa, ờ Vn giang (Hng Yờn) v 18 nm lin, cú ni dõn b nh ra i, cu thc gn ht, i sng ht sc c cc. Thờm vo ú nn thu khoỏ nng n, phu phen tp dch, khin cho lũng ngi oỏn gin. Quan li thỡ ra sc nhũng nhiu c khoột dõn, ch chm chm lo y túi riờng, coi dõn nh k thự, vy th hi lm sao dõn khụng lon hay theo th ph, cp bin lm lon. Tuy i no cng cú nhng n i Hng Nhm thỡ ỏc lit hn. C xem li Hng Nhm rn cỏc quan thỡ rừ cỏi t ấy nghiờm trng n mc no:Quan vui thỡ dõn kh, trờn ích thỡ di tn. Chng qua l quan li mỳa vn lng phộp, t s hi dõn, hoc nhõn oỏn xột hỡnh, dng tõm lm nng nh m sỏch ngi ly ca, hoc nhõn bt lớnh nộp thu, ha c sc kim mi chia nhau, hoc em ca thnh thỏc quan trờn nh nõng , hoc sinh vic gúp lum ngi di ly tin riờng. Tỡnh l cũn nhiu. 5 2. Tỡnh hỡnh hot ng ca th ph v hi tc Trờn a bn nc ta thi kỡ ny, th ph v hi tc hot ng c ngoi khi v trờn b. Ngoi khi, chỳng tn cụng cỏc tu vn ti ca nh nc, gii vn thuyn, ti vn thuyn, ri n cỏc thuyn ca dõn, nh i dch thuyn, c 4 Nớc Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa T.Suiboi, tr.257 5 Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ đến năm 1858, sdd. Tr. 480. Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 6 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) triều đình giao vận chuyển gạo, tiền hay của cải từ Kinh thành đến các cảng ở miền Bắc hay miền Nam, nhiều khi có cả vũ khí. Khi chúng hoạt động trên bờ, chúng tấn công làng xã, cướp lương thực, của cải và có khi, chúng bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Chúng thường xuyên quấy nhiễu ở biên giới giữa hai quốc gia, gây mất ổn định, cản trở việc đi sứ hay buôn bán trao đổi giữa hai nước. Bọn thổ phỉ và hải tặc không chỉ có người Việt mà còn có cả người Thanh. Chúng có thể tập trung thành các toán nhỏ hay hẳn một đội quân đông đảo tới mấy nghìn người, có trang bị vũ khí. Nhiều khi những vụ cướp có cả phụ nữ và trẻ em. (Bảng thèng kê kèm theo) Trong suốt thời Tự Đức (1848-1883), bọn thổ phỉ chủ yếu đóng trong các vùng miền núi sát biên giới, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Hoá, Tuyên Quang của Việt Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam của Trung Hoa. Trong khi đó, bọn hải tặc lại chủ yếu tập trung ở ven biển của hai nước: giữa phía bắc lưu vực sông Hồng và phía nam sông Tả giang, dọc theo các tỉnh Quảng Yên, Nam Định và Ninh Bình ở Việt Nam và các tỉnh Quảng Đông, Phóc Kiến và gần đảo Hải Nam của Trung Hoa. Theo số liệu thống kê, thì các tỉnh phía Bắc chiếm một tỉ lệ rất lớn trong việc là địa bàn hoạt động của phỉ đảng. (Có thời kì 1868-1872, có tới 74/77 lần là trên địa bàn các tỉnh này, chiếm 98,4 %). Sở dĩ bọn thổ phỉ và hải tặc thường hoành hành ở các vùng Êy vì ở đó có các địa điểm lí tưởng cho sù Èn nấp, làm sào huyệt của bọn cướp, và nhất là thuận lợi cho chúng hoạt động, tránh được sự truy đuổi của quan quân. Người lạ mặt không thể xâm nhập vào vùng sâu núi cao. Khi có quan quân lên truy quét, chúng dễ dàng chạy trèn và tiến hành chiến thuật du kích, đánh tỉa. Cũng vì những lÝ do tương tự, ở ven biển đầy rẫy các đảo nhỏ khắp nơi (vịnh Bắc Bộ), khiến cho chóng Èn nấp nhanh chóng. Các tỉnh này cách xa trung tâm quốc gia và là vùng biên giới khó kiểm soát, các vùng này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nhà vua và nhà cầm quyền địa phương cũng khó cai trị. Đặc biệt là bọn giặc luôn có thể thoát khỏi sự truy kích của quan quân, bằng cách chạy vượt qua biên giới. Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 7 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) +Theo thống kê, trong thời kì này, tỉnh Quảng Yên là địa bàn hoạt động chủ yếu của hải tặc, tới 47 lần (chiếm 56,6% tổng số), chúng tiến hành cướp phá, bao vây tỉnh thành, và nhiều lúc đã gây cho triều đình những tổn thất không nhỏ. Các tỉnh miền núi trung du phía bắc thì lại là địa bàn hoạt động chủ yếu của thổ phỉ 156 lần (chiếm 60,8% tổng số). Còn lại là các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc bộ, khu vực Tây nguyên, miền núi Quảng Ngãi (giặc Man, thổ phỉ người thiểu số), các cửa biển, cửa sông đều là những nơi bọn cướp thường hay hoạt động. Ngoài ra còn có thể thấy, những vùng này ngoài vị trí thuận lợi thì các hoạt động buôn bán trao đổi cũng thường xuyên diễn ra, có nơi rất sôi động, nhén nhịp như vịnh Hạ Long, cửa biển Thị Nại, Cần Giê, Sa huỳnh, Thuận An… + Trong khoảng thời gian 1853-1857 là năm hải tặc hoạt động mạnh mẽ nhất khi cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra ở Trung Hoa (18 lần, chiếm 34,6%) và trong những năm 1863-1867 (có 22 lần, chiếm 34,9%), khi dòng dõi những con cháu nhà Lê nổi lên làm loạn, chống chính quyền của Vua. Trong khi các toán giặc trên bộ, cổ phỉ, thổ phỉ, man…lại thường xuyên đông đảo, trong khoảng thời gian 1868- 1872, số lượng tăng hẳn lên (65 lần, chiếm 84,4%), đây chính là thời kì mà các toán giặc nước Thanh tràn sang nhiều nhất, các toán giặc cờ, các nhóm Èn trèn từ trước, có dịp nổi lên. + Giặc cướp xuất hiện vào những thời gian nhất định, chủ yếu là vào tháng năm đến tháng bảy-đây là giai đoạn trước kì gặt lúa hè- và mùa thu. Sau những thiên tai, bão lũ, hạn hán…cũng là giai đoạn bọn cướp hoạt động mạnh. Cũng có thể là những vùng mà chúng thường xuyên hoạt động cũng thường nhiều giặc cướp hơn. Sở dĩ những vùng này bọn chúng hay tụ tập thường xuyên là do chúng có điều kiện liên kết với nhau trong việc chống quan quân và tổ chức cướp bóc. Đồng thời, chúng cũng thông thạo địa hình hơn. + Các nhóm giặc, các toán thổ phỉ xuất hiện trên đất nước ta còng nh gây ra những hoạt động gây rối ngày càng nhiều. Điều đó, được khẳng định qua những số liệu phân tích trong bảng. Trong những năm đầu, con số lần quấy nhiễu/ năm thường Ýt hơn trong các năm tiếp theo. Thời kì 1868- 1872, thì là 19,25 lần/năm so với 7 lần/năm của thời kì 1848- 1852. Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 8 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) Bọn hải tặc đa số nguyên là các người đánh cá và các tiểu thương sống trên những thuyền nhỏ. Nhưng đôi khi cũng là dân quê nữa. Còn bọn thổ phỉ, thành phần đông đảo là những người dân thất nghiệp, bị bần cùng, nghèo đói, dân phiêu tán bỏ nhà ra đi, còn có cả quân lính, thợ thủ công…và một bộ phận là tàn dư của các cuộc khởi nghĩa bị thất bại hay tan vì ( các quân cờ trên đất Bắc). Nhìn chung, hải tặc và cướp biển người Thanh có sự tổ chức, trang bị vũ khí, làm ăn lớn hơn so với thổ phỉ và thuỷ phỉ Việt Nam. Và những hậu quả mà chúng gây ra cho nhân dân rất lớn, điều đó làm cho nhà nước phải tốn rất nhiều công sức đánh dẹp và ổn định. Và chính sự hoạt động của các phỉ đảng trong thời kì này đã dẫn tới thái độ của Triều đình Trung Hoa và Thực dân Pháp đến tình hình nước ta cũng như những biện pháp đối phó của chính quyền Tự Đức. Phỉ đảng bao gồm cướp người Việt, người Trung Hoa-từ Mãn Thanh tràn sang, người dân téc thiểu số-người Man và cả những người nước ngoài thuộc các quốc tịch khác nữa (Xiêm, Mã Lai, Imđônêxia,…). Tình hình miền Bắc nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược mở rộng trên cả nước, thì ngày càng rối ren bởi sự xâm nhập của nhiều toán thổ phỉ từ Trung Hoa tràn sang và sự hoành hành của bọn Tàu Ô cướp biển. 3. Các đảng thổ phỉ và hải tặc tiêu biểu thời Tự Đức (1848-1883) 1. Bọn Tam đường: Quảng Nghĩa đường Lí Đại Xương, Lục Thắng đường Hoàng Nhị Vân, Đức Thắng đường Lưu Sĩ Anh hoành hành ở Thái Nguyên từ năm 1851. 2. Bọn Lí Hợp Thắng hoạt động ở Cao Bằng năm 1862. 3. Bọn Hoàng Sùng Anh hiệu Cờ Vàng hoạt động khắp miền núi Tuyên Quang từ năm 1862-1873 (đến khi thực dân Pháp xâm lược Bắc kì) 4. Bọn Trương Cận Bang hoạt động ở Cao Bằng năm 1865. 5. Bọn Chu Tường Lân hoạt động ở Thái Nguyên mấy năm 1867, 1868. 6. Bọn Bàn Văn Nhị hiệu Cờ Trắng hoạt động ở Tuyên Quang từ năm 1868. 7. Bọn Ngô Côn , dư đảng của Thái Bình Thiên Quốc tràn sang cướp phá Cao Bằng từ 1868 (sau khi Ngô Côn chết vẫn tiếp tục hoạt động đến mãi năm 1870). Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 9 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) 8. Bọn Tô Tứ hoạt động ở Lạng Sơn và Bắc Ninh từ năm 1870 đến 1872. 9. Nùng Văn Thạc và Hoàng Anh hoạt động tại Tuyên Quang năm 1862. 10.Bọn Lưu Vĩnh Phóc, hiệu Cờ Đen, cũng là dư đảng của Thái Bình Thiên Quốc tràn sang cướp phá miền Hưng Hoá từ 1868. Triều đình phải mua chuộc, phong cho quan chức, chia cho đất đai canh khẩn, rồi dùng họ để chống lại thổ phỉ và thực dân Pháp. 11.Bọn Tạ Văn Phụng (Lê Duy Phụng), hoạt động tại vùng biển tỉnh Quảng Yên từ năm 1862 đến 1865. Ngoài ra còn vô số các bang nhóm phỉ đảng khác hoạt động lẻ tẻ ở khắp các tỉnh miền núi phia bắc, bọn hải tặc ngoài khơi và cả bọn sơn man tại Quảng Ngãi, Tây Nguyên. 4. Mối quan hệ giữa Thổ phỉ và hải tặc. Có thể thấy, các đảng thổ phỉ hay cổ phỉ và hải tặc thường xuyên có sự liên kết mật thiết với nhau. Chúng liên kết với nhau để cùng nhau cướp bóc và chống lại sự tiến công của triều đình hai bên Việt Nam và Trung Hoa . Tuy nhiên mối quan hệ này thể hiện trên hai phương diện và khá phức tạp. Thứ nhất là mặc dù chúng liên kết với nhau nhưng giữa chúng thường xuyên có sự kình địch, mong muốn loại bỏ nhau. Đó là mục đích chung của các toán phỉ đảng bởi chúng luôn luôn mong muốn chỉ mình có được nhiều lợi léc hơn. Ví nh quân Cờ Trắng đóng ở tỉnh Tuyên Quang nhưng quân Cờ Đen tiêu diệt chúng vào khoảng 1868. 6 Tháng 6-1868 quân Cờ Đen và quân Cờ Vàng hợp sức với nhau cùng tấn công thành Lào Cai. Nằm trên sông Hồng giữa Hà Nội và Vân Nam phủ. Lào Cai có vị trí nh mét trạm buôn trung chuyển. Tuy nhiên ngay sau cuộc tấn công này, quân Cờ Đen đã một mình chiếm giữ thành phố, buộc Hoàng Sùng Anh, thủ lĩnh quân Cờ Vàng phải chuyển xuống phía dưới, đóng ở Hà dương vào tháng 9-1870; từ đó giữa hai toán phỉ đảng này có sự xung đột nghiêm trọng 7 . Hai toán này đánh nhau hàng chục năm. Các toán giặc này lại có vũ trang đầy đủ “đã sử dụng súng thần công, súng lục kiểu Tây” . 6 §NTL, tËp IV, q.33, tê -5b 7 §NTL, tËp IV, q.49, tê – 17b Nguyễn Ngọc Trìu - Líp CLC K49 Lịch sử trang 10 [...]... ri b ngi min nỳi trong nc cp ot, tt c bn ngi ny u u quõn vi Lý9 Trong cuc ni dy chng chớnh quyn ca T Vn Phng thỡ s liờn kt gia th ph v hi tc th hin rt rừ Phng ó huy ng mt lc lng tng 8 9 Châu bản Triều Tự Đức, sđd, tr 262 AOM Aix, Amiraux 13700, Kergaradec gửi Thống đốc Sài gòn; Hà nội 10-4-1879 Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 11 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) i ln tn cụng nhiu... cỏc i quõn Thanh ca ng Cnh Tựng, T Kớnh Bu ó trn sang chim úng hu ht cỏc tnh biờn gii phớa Bc Vit, tng cng cú ti mi my doanh quõn Vic kộo quõn sang rm rộ ca Trung Hoa thc cht ch l hnh ng mang tớnh cht khoa trng thanh th Mc ớch chớnh l ch, Lý Hng Chng mun gõy i trng vi Phỏp v vn Bc Kỡ, mun cựng vi Phỏp cú nhng tho thun mang li cho c ụi bờn Ngay sau khi sang Vit Nam, ng Cnh Tựng ó n gp Lu Vnh Phúc Sau... tnh Bc kỡ xem xột tỡnh hỡnh, c Hong Tỏ Viờm xin lu li cựng vi Lu Vnh Phúc giỳp lo vic binh Chớnh trong lỳc ng Cnh Tựng Sn Tõy l lỳc hn nhõn danh khõm sai ca nh Thanh, my lt xui Lu Vnh Phúc tha c quan quõn Vit Nam suy yu, bt Hong Tỏ Viờm, gii tỏn quõn i Vit Nam, ri lờn ngụi vua; hn, ng Cnh Tựng v Hong Qu Lan s giỳp cho, m ú l lnh ca Thiờn Triu Nh Thanh iu ú thc cht l Món Thanh mong mun C en khụng chng... tr, bng cỏch ho bỡnh, bng cỏch hnh chớnh m chỳng ta m rng v cng c nh hng ca chỳng ta Bc kỡ v An Nam 10 Nhng quõn Phỏp li ỏnh chim Bc Kỡ bng v trang Tt 10 Cao Huy Thuần, Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam(1857-1914), Nxb tôn giáo Tr 388 sđd Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 13 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) nhiờn, khi Bc kỡ nm trong tay Phỏp, thỡ... chn, y ó bớ mt n thm Hong Sựng Anh v Hong c quõn v tn trung tõm H Ni12 :Hong toan li dng Dupuis ỏnh quõn C en 13 Th ca Thng c quõn v Hong Tỏ Viờm gi c Qung Tõy Phựng T Võ Đức Hạnh, sđd, tr.234 ĐNTL, tập IV, q.49, tờ 17 -b 13 Hoàng Hải An, Nghiên cứu về cuộc đời Lu Vĩnh Phúc 11 12 Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 15 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) Ti núi v vic chic tu ch quõn... thnh nhng toỏn gic Hn na, õy cng l thi gian khú khn ca triu ỡnh T c phi i phú vi thc dõn Phỏp Vỡ vy i phú vi nhng ri lon biờn gii phớa Bc, khụng cỏch gỡ hn l yờu cu nh Thanh giỳp 14 Châu Bản triều Tự Đức sđd, tr 186 Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 16 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) Nh vy, n ỏp s ni lon Bc kỡ, T c ó nh n s giỳp ca phớa Trung hoa Mi quan h ny, trc ht l... Gũn nm 1874 ó chớnh thc quyt nh s hp tỏc ca Phỏp trong vic dp hi tc:Tng thng Cng ho Phỏp cam kt cung cp, theo yờu cu ca nh vua v khụng ũi hi thanh toỏn chi phớ, s h tr 15 Nớc Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, T.Suboi, sđd tr 150 Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 19 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) cn thit tiờu dit nn hi tc ang tung honh mt phn vựng duyờn hi ca vng quc 16... trong tay ca a ch, dõn khụng cú rung t cy cy, khụng cú vn sng, khụng cú lng n, th hi lm sao m khụng d lm lon Bi vy, hin tng dõn phiờu tỏn ngy cng ph bin, d dng bt món vi triu ỡnh v b lụi kộo i theo lm lon Tự c ó rn dy cỏc quan: Hin nay tỡnh trng sinh sng cỏc lng mc ó nh th, nu khụng chn chnh sm i, thỡ e rng dõn chỳng ngy cng qun bỏch, phiờu tỏn, m s mt mựa hay c mựa v sau ny cha th oỏn trc c thỡ chc gỡ... Ninh v p thờm ờ, d trự ht 875.990 quan tin, 277.540 phng go tr cụng cho 85.380 dõn phu 21 õy l mt cụng trỡnh Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, 414 ĐNTL chính biên, đệ tứ kỉ, q 14, tờ 55 và q 67, tờ 30 21 Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, sđd, tr 419 19 20 Nguyn Ngc Trỡu - Lớp CLC K49 Lch s trang 23 Hot ng ca th ph v hi tc di thi T c (1848- 1883) thu li ln nhm m bo nc ti tiờu . Lớp CLC K49 Lch s trang 3 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) II. Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức Bước vào thời kì Tự Đức trị vì, xã hội Việt Nam. trang 17 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) khăn Êy, Tự Đức buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mãn Thanh. Trong thời kì đầu 1848-1852, ta cũng thấy yêu cầu của Tự Đức, nhưng. CLC K49 Lịch sử trang 18 Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức (1848- 1883) thổ phỉ và hải tặc là một vấn đề khá tế nhị, vì về danh nghĩa Tự Đức lấy vị trí của một nước chư hầu để
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức, tiểu luận Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức, tiểu luận Hoạt động của thổ phỉ và hải tặc dưới thời Tự Đức

Từ khóa liên quan