Châu tuân24. tiêt 39

3 311 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU Tuần:24 Ngày soạn:08/02/2011 Tiết:39 Ngày dạy:10/02/2011 Bài 36. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LOMG ( tiếp theo ) I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức. Sau bài học các em cầm nắm được : - Hiểu được vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm đồng thời là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu cả nước . -Hiểu rõ công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển, các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long xuyên, Cà Mau đang phát huy vai trò trung tâm kinh tế của vùng. 2. Kỹ năng. - Rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu trong sơ đồ kết hợp với lược đồ để khai thác kiến thức theo câu hỏi . - Biết kết hợp kênh hình và kênh chữ và liên hệ với thực tế để phân tích và giải thích một số vấn đề bức xúc của vùng. 3. Thái độ. - Quan tâm hơn nữa sự phát triển kinh tế của các vùng trong nước và quê hương mình. II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : * Lược đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long . * Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế của vùng . III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1. Ổn định ( kiểm tra sĩ số ) . 9A 1 ……/…… 9A 2 ……./… 9A 3 ……/…… 9A 4 ……/……. 2. Kiểm tra : ? Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? 3. Bài mới : a, Vào bài: Tại sao nói vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm, đồng thời là vùng xuất khẩu hàng đầu của cả nước.? b, Bài mới: 1. Hoạt động 1. Thảo luận nhóm. Bước 1 . Căn cứ vào bảng 36.1 hãy tính tỷ lệ % diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực của đồng bằng này . - Các nhóm đọc kết quả tính ? ? Nhận sét diện tích và sản lượng của vùng so với cả nước? Bước 2. Nhìn lược đồ đọc các vùng trồng lúa của vùng? Lương thực bình quân đầu người của vùng là bao nhiêu? Bước 3. Cây ăn quả của vùng được trồng như thế I. Tình hình phát triển kinh tế : 1) Nông nghiệp : - Là vùng trọng điểm lúa của cả nước . Diện tích 51,1 % Sản lượng 51,5 % - Bình quân lương thực đầu người là 1066,3 kg/người . ( gấp hơn 2,3 làn cả nước ) - Cây ăn quả vùng trồng nhiều nhất cả GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU nào? Tại sao vùng trồng được nhiều? Bước 4. Ngành chăn nuôi của vùng phát triển như thế nào? Bước 5. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản? ? Tỉnh nào của vùng có nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản nhiều nhất? 2. Hoạt động 2. Cả lớp / Cá nhân. Bước 1. Tỷ trọng công nghiệp của vùng là bao nhiêu? Bước 2. Các nhóm quan sát bảng 36.2: các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông cửu Long: - Đọc và phân tích các ngành công nghiệp . Bước 3. Dựa vào bảng 36.2 và kiến thức đã học, cho biết vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm, chiếm tỷ trọng cao hơn cả? Bước 4. Cho biết sự phân bố các ngành công nghiệp của vùng? ? Xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm - Đọc tên các cơ sở công nghiệp? 3. Hoạt động 3. Cả lớp / Cá nhân. Bước 1. Dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các ngành chủ yếu nào? Bước 2. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng là các mặt hàng nào? ? Tại sao vùng xuất khẩu nhiều gạo nhất nước ta ? Bước 3. Nêu ý nghĩa của vận tải thuỷ trong sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng ? - Giới thiệu về kinh tế du lịch của vùng … 3. Hoạt động 3. Cả lớp / Cá nhân. Bước 1. Xác định vị trí của các trung tâm kinh tế lớn của vùng? Bước 2. Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long? nước . + Chăn nuôi: - Đàn vịt phát triển. - Nghề nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhất nước ta. 2. Công nghiệp : - Tỷ trọng công nghiệp chiếm 20% GDP toàn vùng . - Ngành chế biến lương thực, thực phẩm phát triển nhất, chiếm vị trí quan trọng. 3. Dịch vụ : - Dịch vụ bao gồm xuất nhập khẩu. Vận tải thuỷ, du lịch, - Hàng xuất khẩu chủ lực: gạo chiếm 80 % cả nước. V- Các trung tâm kinh tế : Cần Thơ, Long xuyên , Cà Mau, 4. Kết luận, đánh giá: 1) Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiệnthuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước 5. Hoạt động nối tiếp: - Học thuộc bài. - Làm bài tập thực hành. IV PHỤ LỤC: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 . TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU Tuần:24 Ngày soạn:08/02/2011 Tiết :39 Ngày dạy:10/02/2011 Bài 36. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LOMG ( tiếp theo ) I-. vùng trồng nhiều nhất cả GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU nào? Tại sao vùng trồng được nhiều? Bước 4. Ngành chăn nuôi của vùng phát triển như thế nào?. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG BÙI THỊ NGỌC CHÂU GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Châu tuân24. tiêt 39, Châu tuân24. tiêt 39, Châu tuân24. tiêt 39