Báo cáo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng THTT, HSTC - Hà Tĩnh 8/2010

34 241 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Nguyn Th Bớch Tho Một số biện pháp Triển khai nội dung giáo dục văn hoá dân tộc cho trẻ mầm non trong phong trào thi đua xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo Phó hiệu tr ởng tr ờng mầm non Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Nguyễn Thị Bích Thảo I. Vài nét về tỉnh Sơn La I. Vài nét về tỉnh Sơn La  Sơn La là một tỉnh miền núi - Tây Bắc; có 12 dân tộc anh em. Thành phố Sơn La là một trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh và vùng Tây Bắc.  Kho tàng văn học, sử học, luật tục cũng như nền nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Thái và các dân tộc khác ở Sơn La thật sự là vốn quí và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.  Các trò chơi dân gian, các lễ hội độc đáo của cộng đồng các dân tộc ở Sơn La vô cùng phong phú. Nguyễn Thị Bích Thảo II .Một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Sơn La - Lễ hội “Cầu mưa” - dân tộc Thái Yên Châu. - Lễ hội “Cầu mùa” - dân tộc Khơ Mú, Yên Châu. - Lễ hội “Hoa ban”, “Chá nó” - dân tộc Thái Mộc Châu. - Lễ hội “Xên lẩu nó”, “Hạn khuống” - dân tộc Thái Thuận Châu. - Lễ hội “Gội đầu”, “Xíp xí” - dân tộc Thái trắng Phù Yên. - Lễ hội “Xên bản xên mường” - dân tộc Thái đen Sông Mã. - Lễ hội “Lập tịnh” - dân tộc Dao Mộc châu. - Lễ hội “Gầu tào” - dân tộc H’Mông Mộc Châu. - Lễ hội “Mợi” - dân tộc Mường Phù Yên… Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội King Pang Then – Dân tộc Thái Lễ hội King Pang Then – Dân tộc Thái Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội M Lễ hội M ợi ợi – Dân tộc M – Dân tộc M ường ường Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Xên bản – Xên mường Lễ hội Xên bản – Xên mường Dân tộc Thái Dân tộc Thái Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Dân bản sửa soạn dựng cây nêu để làm lễ. Theo truyền tích của người Thái, các vị thần linh và tổ tiên về sẽ trú ngụ trong cây nêu. Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Những người được chữa khỏi bệnh trong mường đến dâng rượu cảm ơn thầy mo và thần linh để được nhận làm con nuôi. Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Các thầy mo làm lễ gọi các vị thần linh về chứng giám lòng thành của bà con dân bản. Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Chàng trai (do nữ đóng) đang tán tỉnh cô gái (do nam đóng) đang lao động trên đồng. Hoạt cảnh này muốn gửi thông điệp tới người xem là con người sẽ tìm được hạnh phúc của mình khi cần cù lao động. [...]... song với tiếng Việt hàng ngày Nguyễn Thị Bích Thảo HĐ học có chủ đích - Lĩnh vực Phát triển thẩm mỹ Nguyễn Thị Bích Thảo Tổ chức trò chơi dân gian – HĐ ngoại khoá Nguyễn Thị Bích Thảo V Kết quả đạt được 1 Đối với giáo viên: - Giáo viên bước đầu có những kiến thức cơ bản về GDVHDT cho trẻ mẫu giáo, ứng dụng linh hoạt các sản phẩm GDVHDT cho trẻ - XD kế hoạch thực hiện chủ đề “Quê hương - đất nước” của 3... thức về dân tộc một cách nhẹ nhàng thông qua các trò chơi, các bài hát, bài thơ, câu chuyện, bộ phim, hình ảnh… - Trẻ biết thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc qua những lời nói, hành động cụ thể Nguyễn Thị Bích Thảo V Kết quả đạt được (Tiếp) 3 Đối với cha mẹ trẻ: - Tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ - Các bậc cha mẹ đã có ý thức... tuổi: MG Bé, Nhỡ, Lớn… - XD kho tài nguyên về hình ảnh sinh hoạt, lễ hội, phong tục tập quán của 12 dân tộc tỉnh Sơn La - XD tuyển tập “Quê hương Sơn La của bé” bao gồm 33 bài thơ, câu chuyện, câu đố, trò chơi dân gian, kịch bản lễ hội do giáo viên nhà trường sưu tầm và sáng tác… - Thiết kế một số giáo án lồng ghép nội dung GDVHDT theo chương trình GDMN mới Nguyễn Thị Bích Thảo V Kết quả đạt được... đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là tạo cơ hội cho trẻ mầm non hiểu về văn hoá nguồn cội thông qua các trò chơi dân gian, các hoạt động lễ hội được tổ chức trong nhà trường Đối với trẻ mầm non, việc tiếp thu kiến thức thông qua các trò chơi, bài hát, câu chuyện, bài thơ, câu đố… Là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện Biện pháp 1: Xây. ..Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Hoạt cảnh cày ruộng trên đồng Thông qua hành động của người cày và con trâu (do người đóng) muốn nhắn nhủ người Thái tôn trọng và quý mến con trâu – “đầu cơ nghiệp” đối với cư dân trồng lúa nước Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội Hết chá – Dân tộc Thái Kết thúc hội, bà con lại tay trong tay múa điệu xòe đoàn kết Nguyễn Thị Bích Thảo III Đặt vấn đề 1 2 3... tích cực trong việc GD trẻ hướng về nguồn cội Nguyễn Thị Bích Thảo V Kết quả đạt được (Tiếp) 4 Đối với cộng đồng xã hội - Góp phần làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng về nội dung giáo dục văn hoá dân tộc cho trẻ mầm non - Tạo nên một môi trường thân thiện, tích cực trong trường mầm non Nguyễn Thị Bích Thảo VI Tính bền vững của đề tài - Đề tài đã góp phần giải quyết khó khăn thực trạng chung về việc... Thỉnh thoảng Nguyễn Thị Bích Thảo Không bao giờ V Kết quả đạt được (Tiếp) - Thiết kế Video Clip dùng dạy trẻ trong quá trình triển khai chủ đề “Quê hương đất nước” và lồng ghép GDVHDT  Du lịch Thành phố Sơn La  Mùa xuân trên quê hương Sơn La  Dân tộc Thái  Dân tộc HMông  Ngày Tết quê em  Hoa của mùa xuân Nguyễn Thị Bích Thảo V Kết quả đạt được (Tiếp) 2 Đối với trẻ - Trẻ hứng thú, tích cực hoạt... Thảo IV Các biện pháp thực hiện Biện pháp 1: Xây dựng kho tài nguyên về nội dung GDVHDT 1 Tìm hiểu về bản sắc văn hoá: lễ hội, trò chơi dân gian, phong tục tập quán và lao động của các dân tộc tỉnh Sơn La, đặc biệt là dân tộc Thái và dân tộc Mông Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện (Tiếp) 2 Khai thác nguồn tài nguyên qua Internet; báo hình, báo nói; tạp chí, tài liệu, tranh ảnh để nghiên... hương- đất nước trong chương trình GDMN với nội dung ca ngợi vẻ đẹp của quê hương Sơn La, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc - Thơ Ngày Tết quê em - Truyện Hoa của mùa xuân; Chuyện của hoa đồng tiền; Chuyện của các loài cây - Kịch bản Lễ hội đến trường Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện (Tiếp) Biện pháp 2: Thiết kế các sản phẩm ứng dụng CNTT 1 Thiết kế các Video Clip về đặc điểm tập... Kháng, La Ha, Lào, Tày, Hoa… Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện (Tiếp) 2 Thiết kế các trò chơi tương tác cho trẻ sử dụng trên máy tính Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện (Tiếp) 3 Đọc, kể thu âm, quay hình ảnh những bài thơ, câu chuyện đã sáng tác, dựng phim kể chuyện, phim tư liệu: Ngày Tết quê em, Hoa của mùa xuân… Nguyễn Thị Bích Thảo IV Các biện pháp thực hiện (Tiếp) Biện . La - Lễ hội “Cầu mưa” - dân tộc Thái Yên Châu. - Lễ hội “Cầu mùa” - dân tộc Khơ Mú, Yên Châu. - Lễ hội “Hoa ban”, “Chá nó” - dân tộc Thái Mộc Châu. - Lễ hội “Xên lẩu nó”, “Hạn khuống” - dân. Châu. - Lễ hội “Gội đầu”, “Xíp xí” - dân tộc Thái trắng Phù Yên. - Lễ hội “Xên bản xên mường” - dân tộc Thái đen Sông Mã. - Lễ hội “Lập tịnh” - dân tộc Dao Mộc châu. - Lễ hội “Gầu tào” - dân. Mộc Châu. - Lễ hội “Mợi” - dân tộc Mường Phù Yên… Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội King Pang Then – Dân tộc Thái Lễ hội King Pang Then – Dân tộc Thái Nguyễn Thị Bích Thảo Lễ hội M Lễ hội M ợi ợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng THTT, HSTC - Hà Tĩnh 8/2010, Báo cáo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng THTT, HSTC - Hà Tĩnh 8/2010, Báo cáo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng THTT, HSTC - Hà Tĩnh 8/2010, I. Vài nét về tỉnh Sơn La, IV. Các biện pháp thực hiện (Tiếp), V. Kết quả đạt được (Tiếp)

Từ khóa liên quan