LOP 5TUAN 23-2B CKN

27 522 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Trường tiểu học Hàm Nghi Ngày soạn: 13/2/2011 Ngày giảng: Thứ hai/ 14/2/2011 Tiết 2 TOÁN XĂNG- TI- MÉT KHỐI. ĐỀ- XI-MÉT KHỐI I- Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. - Biết tên gọi, kí hiệu “độ lớn” của đơn vị đo thể tích : xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. - Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. - Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. - HS khá, giỏi BT 2b. II- Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học toán 5(GV) III- Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: Nêu khái niệm về xăng – ti -mét vuông và đề- xi- mét vuông 2.Bài mới: Giới thiệu bài(1 phút) * Hình thành biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi- mét khối + GV giới thiệu từng hình lập phương cạnh 1dm và 1cm để HS quan sát - GV giới thiệu cm 3 và dm 3 *Xăng- ti- mét khối là thể tích của HLP có cạch dài 1 xăng ti mét. * Xăng- ti- mét khối viết tắt là : cm 3 *Đề- xi- mét khối là thể tích của HLP có cạch dài 1 đề- xi- mét. * Đề- xi- mét khối viết tắt là : dm 3 + Xếp các hình lập phương có thể tích một 1cm 3 vào “đầy kín” trong hình lập phương có thể tích 1dm 3 . trên mô hình là lớp xếp đầu tiên. Hãy quan sát và cho biết lớp này xếp được bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1cm 3 . + Xếp được bao nhiêu lóp như thế thì sẽ “đậy kín” hình lập phương 1 dm 3 ? + Như vậy hình lập phương thể tích 1dm 3 gồm bao nhiêu hình lập phương thể tích 1cm 3 ? - GV nêu : Hình lập phương cạnh 1dm gồm 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. Ta có : 1dm 3 = 1000 cm 3 3) Thực hành:( 20 phút) BT1:(116) Gọi HS nêu yêu cầu - Giao phiếu - Nhận xét, chốt ý đúng - vài HS nêu và nhận xét. + HS quan sát mô hình trực quan và nhắc lại về cm 3 và dm 3 - HS nghe và nhắc lại. - Đọc và viết kí hiệu cm 3 - HS nghe và nhắc lại. - Đọc và viết kí hiệu dm 3 - HS quan sát mô hình. - Trả lời câu hỏi của GV. + Lớp xếp đầu tiên có 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình, vậy có 10 x 10 = 100 hình. + Xếp được 10 lớp như thế (vì 1dm = 10cm) + Hình lập phương thể tích 1dm 3 gồm 1000 hình lập phương thể tích 1cm 3 - HS nhắc lại. 1dm 3 = 1000cm 3 - 1vài HS nhắc lại kết luận 1 HS nêu y/c - Cả lớp làm bài vào phiếu 1số HS nêu kết quả để thống nhất. - HS đổi phiếu để kiểm tra kết quả Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 1 Trường tiểu học Hàm Nghi * Chốt lại kĩ năng đọc, viết các số đo Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu - HD HS làm bài. - GV viết lên bảng các trường hợp sau: 5,8 dm 3 = …… cm 3 154000 cm 3 = ……. dm 3 - Yêu cầu làm 2 trường hợp trên. - GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - GV yêu cầu HS làm bài đúng nêu cách làm của mình. - GV nhận xét, giải thích lại cách làm. - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại. - Phần b dành cho HS khá, giỏi. - GV nhận xét, kết luận. - Củng cố mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo cm 3 và dm 3 4) Củng cố – dặn dò: 3 ’ -YC HS hệ thống lại kiến thức cm 3 và dm 3 - Chuẩn bị tiết : Mét khối 1-2 HS đọc số của bài. 1 HS đọc y/c - 1 HS khá lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở. - HS nhận xét. - HS trình bày: 5,8 dm 3 = …… cm 3 Ta có 1dm 3 = 1000 cm 3 Mà 5,8 x 1000 = 5800 cm 3 Nên 5,8 dm 3 = 5800cm 3 154000 cm 3 = ……. dm 3 Ta có 1000cm 3 = 1 dm 3 Mà 154000 : 1000 = 154 Nên 154000 cm 3 = 154 dm 3 - 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. a/ 1 dm 3 = 1000 cm 3 ; 375 dm 3 = 375000 cm 3 5,8 dm 3 = 5800cm 3 ; 4 5 dm 3 = 800 cm 3 b/ 2000 cm 3 = 2 dm 3 ; 154000 cm 3 = 154 dm 3 490000 cm 3 = 490 dm 3 ; 5100 cm 3 = 5,1 dm 3 - HS nhận xét. * 1-2 HS nêu lại mối quan hệ về cm 3 và dm 3. - HS nghe và nhắc lại. Tiết 3 TẬP ĐỌC PHÂN XỬ TÀI TÌNH I.Mục tiêu: -Biết đọc diễn cảm bài văn; giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật. -Hiểu được quan án là người thông minh, có tài xử kiện.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK). II.Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc (SGK). III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1- Kiểm tra: -Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Cao Bằng - GV nhận xét, cho điểm. 2- Bài mới: giới thiệu bài, ghi bài *Gọi HS đọc toàn bài văn . - Cho HS quan sát tranh, giới thiệu. - GV chia đoạn đọc : 3 đoạn. Đ 1: từ đầu đến Bà này lấy trộm Đ 2: Tiếp theo đến kẻ kia cúi đầu nhận tội. Đ 3: Phần còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa lỗi phát âm. - GV rút ra từ khó để HS luyện đọc. - 2HS đọc bài trả lời câu hỏi bài đọc. - 1 HS đọc bài văn. - HS quan sát thảo luận, nêu tên nhân vật. - HS đọc nối tiếp toàn bài. (lượt 1) Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 2 Trường tiểu học Hàm Nghi - Gọi HS đọc phần giải nghĩa từ SGK. - HS đọc các đoạn giải nghĩa thêm từ ngữ. giải nghĩa thêm từ: Cơng đường ,khung cửi, niệm phật. HD đọc theo cặp và luyện đọc tồn bài - GV đọc mẫu: Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện niềm khâm phục trí thơng minh, tài xử kiện của viên quan án…. b) Tìm hiểu bài: Đoạn 1 Cho hs đọc thầm và trả lời câu hỏi. - Vò quan án được giới thiệu là người như thế nào? - Hai người đàn bà đến cơng đường nhờ quan phân xử việc gì? - Mở đầu câu chuyện, vị quan án được giới thiệu là một vị quan có tài phân xử và câu chuyện của hai người đàn bà cùng nhờ quan phân xử việc mình bị trộm vải sẽ dẫn ta đến cơng đường xem quan phân xử như thế nào? +Đoạn 2Cho Hđọc lướt và trả lời câu hỏi + Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp? - Vì sao quan cho rằng người khơng khóc chính là người lấy cắp? - Quan án thơng minh hiểu tâm lý con người nên đã nghĩ ra phép thử đặc biệt – xé đơi tấm vải để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật làm cho vụ án tưởng đi vào ngõ cụt, bất ngờ bị phá nhanh chóng. + Đoạn 3 : HS đọc thành tiếng, đọc thầm . - Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa? - u cầu HS sử dụng thẻ chọn đáp án đúng. - Vì sao quan án lại dùng cách trên? - Quan án phá được các vụ án nhờ đâu? - Câu chuyện nói lên điều gì? - GV ghi bảng. c. Luyện đọc diễn cảm: - Gọi HS đọc bài văn theo cách phân vai, GV giúp HS nhận xét, nêu giọng đọc từng nhân vật GV chốt cách đọc: Tồn bài cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện niềm khâm phục trí thơng minh, tài xử kiện của viên quan án. + Người dẫn chuyện: giọng rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục. *HD luyện đọc kỹ đoạn : Quan nói Nhận tội. dùng phấn màu đánh dấu ngắt giọng , gạch dưới những từ cần nhấn giọng.(biện lễ, gọi hết, nắm thóc, … ) - HS luyện đọc tồn bài theo cặp. - 1 HS đọc tồn bài - HS theo dõi - Là một vị quan án rất tài. Vụ án nào ơng cũng tìm ra manh mối và phân xử cơng bằng. - Người nọ tố cáo người kia lấy vải của mình và nhờ quan xét xử. - HS nhận xét. (HS đọc thầm thảo luận nhóm 4. 2 phút) - Quan đã dùng nhiều cách khác nhau: + Cho đòi người làm chứng nhưng khơng có. + Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, thấy cũng có khung cửi, cũng đi chợ bán vải. - HS nhận xét. - Vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải, đặt hi vọng bán vải để kiếm tiền nên bỗng dưng bị mất một nửa nên bật khóc vì đau xót. - HS nhận xét. - HS đọc và trao đổi với bạn thuật lại. - Đại diện một số nhóm thuật lại. + Đáp án b. - Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên dễ lộ mặt. - Nhờ quan thơng minh quyết đốn, nắm vững được đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội… * Nội dung: Ca ngợi quan án là người thơng minh, có tài xử kiện. - 2HS nhắc lại. Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 3 Trường tiểu học Hàm Nghi - Gđọc mẫu Yêu cầu H luyện đọc theo cặp Tổ chức luyện đọc và thi đọc trước lớp. - Bình chọn nhóm đọc diễn cảm nhất. 3.Củng cố - dặn dò : - Gv gọi HS đọc toàn bài , nêu ND bài - GV nhận xét tiết học, dặn dò về nhà đọc lại bài và đọc trước bài sau - 4HS đọc phân vai: Người dẫn chuyện, hai người đàn bà bán vải, quan án. - HS nêu ý kiến. - HS nhận xét, nêu cách đọc. - Luyện đọc theo cặp. - 3 nhóm thi đọc trước lớp 2 HS nêu lại đại ý của bài Tiết 4 LỊCH SỬ NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I.Mục tiêu: - Biết hoàn cảnh ra đời của Nhà máy cơ khí Hà Nội: Tháng 12 năm 1955 với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công xây dựng và tháng 4 năm 1958 thì hoàn thành. - Biết những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khí cho bộ đội. II. Đồ dùng dạy học: ảnh tư liệu SGK ; phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học I.Kiểm tra bài cũ– GV gọi 3 HS + Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" ở tỉnh Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam ? II giới thiệu bài Hoạt động 1:Nhiệm vụ của miền Bắc sau 1954 và hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội + Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì ? + Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ? + Đó là nhà máy nào ? Hoạt động 2:Qúa tình xây dựng và những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc – GV chia HS thành các nhóm nhỏ, phát phiếu thảo luận cho từng nhóm, yêu cầu các em cùng đọc SGK, thảo luận và hoàn thành phiếu – GV gọi nhóm HS đã làm vào phiếu trên giấy khổ to dán phiếu lên bảng – GV kết luận về phiếu làm đúng, sau đó tổ chức cho HS trao đổi cả lớp theo những câu hỏi sau :+ Kể lại quá trình xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội.+ Phát biểu suy nghĩ của em về câu "Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vươn cao trên vùng đất trước đây là một cánh đồng, có nhiều đồn bốt và hàng rào dây thép gai của thực dân – 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sgk + Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam. + Đó là Nhà máy Cơ khí Hà Nội. – HS làm việc theo nhóm như hướng dẫn của GV để hoàn thành phiếu. Phiếu sau khi đã hoàn thành(1 nhóm làm vào phiếu viết trên giấy khổ to) – HS cả lớp theo dõi và nhận xét kết quả của nhóm bạn, kiểm tra lại nội dung của nhóm mình. + Một số HS nêu suy nghĩ trước lớp. Ví dụ : Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 4 Trng tiu hc Hm Nghi xõm lc" 3, Cng c , dn dũ: -nhn xột gi hc Hỡnh nh ny gi cho ta ngh n tng lai ti p ca t nc. -HS lng nghe. BUI CHIU Tit 2 LUYN TING VIT Luyn vit . phân xử tài tình I.Mc tiờu : - Giỳp HS nghe- vit chớnh xỏc, p on Quan núi s c nh nhn ti Trong bi Phõn x ti tỡnh . - Rốn k nng vit cho HS . - Giỏo dc HS cú ý thc rốn giữ vở sạch viết chữ đẹp . II. dùng : - GV : Ni dung bi vit . - HS : v ghi . III. Hot ng dy hc . Hot ng dy Hot ng hc I. n nh t chc II. Hng dn vit chớnh t . 1.Tỡm hiu on vn . - Quan ỏn phỏ c cỏc v ỏn nh õu? 2.Vit t khú , d ln . - Em hóy tỡm trong bi nhng t khú d ln khi vit bi ? - Yờu cu HS vit bng con . - Nhn xột, sa sai . - Gi HS c li cỏc t va vit . 3. Vit chớnh t . - GV c cho lp vit on Quan núi s c nh nhn ti Trong bi Phõn x ti tỡnh . - Thu v chm ti lp . - Sa mt s li sai c bn . III. Cng c- Dn dũ - Nhn xột gi hc - HS v luyn vit nhiu ln cho p . - Chun b bi sau - 1HS đọc - Nh s thụng minh, quyt oỏn. ễng nm c c im tõm lớ ca k phm ti. - Bin l, nim phn, ny mm, thnh thong -HS luyn vit vo bng con. 2 HS c li -Lp nghe - vit vo v -HS lng nghe. Tit 3 LUYN TON luyện tập: xăng-ti-mét-khối, đề -xi-métkhối I.Mc tiờu : - Giỳp HS ụn tp về tính thể tích một hình . - Gii bi toỏn cú liờn quan . - Giỏo dc HS yờu thớch mụn hc . II. dung : - GV : Ni dung ụn tp . - HS : VBT . - HTTC : Nhúm , cỏ nhõn, lp . III. Hot ng dy hc . Lp 5_T23 Nguyn Th Thựy 5 Trng tiu hc Hm Nghi Hot ng dy Hot ng hc I . n nh t chc II . Hng dn lm bi tp Bi 1 in s thớch hp vo ch . a) 21 dm 3 5cm 3 = dm 3 b) 2,87 dm 3 = dm 3 cm 3 c) 17,3dm 3 = dm 3 cm 3 d) 82345 cm 3 = dm 3 cm 3 Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a. 903 cm 3 = dm 3 b. 12,287dm 3 = cm 3 c. 17282cm 3 = dm 3 Bi 3: Tớnh th tớch 1 hỡnh hp ch nht cú chiu di l 13dm, chiu rng l 8,5dm ; chiu cao 1,8m. III. Củng cố - dặn dò - GV nhận xét giờ học - HS về ôn bài Chuẩn bị bài sau . Li gii: a) 21dm 3 5cm 3 = 21,005dm 3 b) 2,87 dm 3 = 2 dm 3 870cm 3 c) 17,3dm 3 = 17dm 3 300 cm 3 d) 82345 cm 3 = 82dm 3 345cm 3 - 3 HS lên bảng làm, GV hớng dẫn HS yếu. a. 903cm 3 =0,903dm 3 b. 12,287dm 3 = 12287 cm 3 c. 17282cm 3 =17,282dm 3 Li gii: i: 1,8m = 18dm. Th tớch 1 hỡnh hp ch nht ú l: 13 x 8,5 x 1,8 = 1989 (dm 3 ) ỏp s: 1989 dm 3 . -HS lng nghe. Ngy son: 13/2/2011 Ngy ging: Th ba,15/2/2011 Tit 4 TON MẫT KHI I.Mc tiờu: Giỳp HS: - Bit tờn gi, kớ hiu, ln ca n v o th tớch: một khi. - Bit mi quan h gia một khi, - xi một khi, xng ti một khi. - HS khỏ, gii lm BT3. II. dựng dy hc: - GV tranh v v một khi v mi quan h v một khi , - xi -một khi ,xng- ti -một khi III.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng dy Hot ng hc 1. Kim tra- Nờu mi quan h gia hai n v o cm 3 v dm 3 . - GV nhn xột, kt lun. 2.Bi mi: Gii thiu bi * Hỡnh thnh biu tng v một khi v mi quan h gia một khi vi -xi- một khi vi xng-ti-một khi. + GV gii thiu cỏc mụ hỡnh v m 3 ; cm 3 v dm 3 - GV gi ý HS nờu nhn xột - YC HS nhc li. - GV a hỡnh v HS nhn xột, kt lun v mi quan h + GV KL v dm 3 , cm 3 , cỏch c, vit v mi quan h - Yờu cu HS nờu nhn xột v mi quan h gia - 1 vi HS nờu v nhn xột. HS quan sỏt mụ hỡnh trc quan nhn xột v nờu: Một khi l th tớch ca hỡnh lp phng cú cnh di 1m - Vit tt: m 3 - HS quan sỏt hỡnh v v nờu mi quan h gia m 3 ; dm 3 v cm 3 - HS t rỳt ra KL v mi quan h gia m 3 ; dm 3 v cm 3 - 1vi HS nờu nhn xột. + Mi n v o th tớch gp 1000 ln n v bộ hn tip lin. + Mi n v o th tớch bng 1 1000 n v ln Lp 5_T23 Nguyn Th Thựy 6 Trường tiểu học Hàm Nghi 3 đại lượng đo thể tích. hơn tiếp liền. m 3 dm 3 cm 3 1 m 3 1 dm 3 1 cm 3 = 1000 dm 3 = 1000 cm 3 = 1 1000 dm 3 = 1 1000 m 3 Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Nhận xét, chốt ý đúng * Chốt lại kĩ năng đọc, viết các số đo. Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Em hiểu yêu cầu của bài như thế nào ? - Yêu cầu HS làm bài. GV yêu cầu HS giải thích cách làm của một số trường hợp. - GV nhận xét, kết luận. * Củng cố kĩ năng đổi đơn vị đo thể tích. Bài 3: Gọi HS đọc, phân tích bài toán. - Yêu cầu HS: Quan sát hình và dự đoán xem sau khi xếp đầy hộp ta được mấy lớp hình lập phương 1dm 3 ? - Yêu cầu HS làm bài. - Trong khi HS làm bài, GV giúp đỡ các HS yếu kém bằng cách vẽ hình để HS hình dung ra cách xếp và số hình cần để xếp cho đầy hộp như sau: 4) Củng cố – dặn dò: -YC HS hệ thống lại kiến thức m 3 dm 3 và cm 3 - Chuẩn bị tiết : Luyện tập a) HS đọc các số đo theo dãy một lượt. 15m 3 , 205 m 3 , 25 100 m 3 , 0,911 m 3 - HS khác nhận xét b)2 HS lên bảng viết các số đo. 7200 m 3 , 400 m 3 , 1 8 m 3 , 0,05 m 3 - HS khác tự làm bài rồi nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu. - HS: Bài yêu cầu chúng ta đổi các số đo thể tích đã cho sang dạng số đo có đơn vị là đề - xi – mét khối ở ý a và xăng – ti- mét khối ở ý b. - 2 HS lên bảng điền kết quả, HS khác nhận xét. a/ 1cm 3 = 1 1000 dm 3 ;5,216m 3 = 5216dm 3 13,8m 3 = 13800dm 3 ;0,22m 3 = 220dm 3 b/ 1dm 3 = 1000cm 3 ;1,969dm 3 = 1969cm 3 1 4 m 3 = 250000cm 3 ; 19,54m 3 = 19540000cm 3 - Chẳng hạn: * 13,8m 3 = dm 3 Ta có: 1m 3 = 1000dm 3 Mà 13,8 x 1000 = 13800 Vậy 13,8m 3 = 13800dm 3 - HS nêu: Được 2 lớp vì: 2dm :1dm = 2. - 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. Bài làm: - Sau khi xếp đầy hộp ta được hai lớp HLP 1dm 3 Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm 3 là: 5 × 3 = 15 (hình) Số hình lập phương 1dm 3 để xếp đầy hộp là: 15 × 2 = 30 (hình). * 1-2 HS nêu lại mối quan hệ giữa 3 đơn vị đo thể tích đã học. Tiết 5 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRẬT TỰ – AN NINH Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 7 Trường tiểu học Hàm Nghi I.Mục tiêu : 1. Hiểu nghĩa các từ : Trật tự, an ninh. 2. Làm được các BT1, BT2, BT3. II. Đồ dùng dạy học : Bộ thẻ A,B,C. Từ điển tiếng Việt. Bảng phụ kẻ sẵn BT2. III. Hoạt động dạy học: Ngày soạn: 13/2/2011 Ngày giảng: Thứ tư,16/2/2011 Tiết 1 TOÁN LUYỆN TẬP I- Mục tiêu: - Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề - xi – mét khối, xăng – ti – mét khối và mối quan hệ giữa chúng. Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 8 Trường tiểu học Hàm Nghi - Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích. - HS khá, giỏi làm BT1(b) dòng 4; BT3(c). II- Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm để HS làm BT III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Nêu mối quan hệ giữa đơn vị đo mét khối, đề-xi- mét khối, xăng-ti-mét khối. 2.Bài mới: Giới thiệu bài(1 phút) 3. Thực hành Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu a)GV viết lần lượt các số đo và gọi HS đọc - GV nhận xét cách đọc. b) Đọc cho HS viết. * Củng cố cách đọc, viết số đo thể tích. Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu. - GV yêu cầu HS tự đọc số và chọn cách đọc đúng. - GV nhắc lai cho HS cách đọc các số đo thể tích: Đọc phần giá trị như đọc số (ở dạng số tự nhiên, phân số, số thập phân) bình thường sau đó kèm theo tên đơn vị. Bài 3: - Gọi HS đọc đề bài. - GV lưu ý HS: Để so sánh đúng, các em phải đổi các số đo cần so sánh với nhau về cùng một đơn vị. Thực hiện so sánh như với các đại lượng khác. -Gtổ chức cho HS làm bài theo nhóm đôi. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả. - GV nhận xét, kết luận. - Yêu cầu các nhóm HS giải thích cách làm. 4) Củng cố – dặn dò: - YC HS hệ thống lại kiến thức về đọc, - 1-2 HS nêu. - HS nhận xét. - 1 HS nêu y/c a) 1 số HS đọc số HS nhận xét cách đọc. b)1 HS lên bảng viết, các HS khác viết vào bảng con. - Nhận xét đánh giá bài làm của bạn. - 1 HS đọc yêu cầu. + HS đọc: Không phẩy hai mươi lăm mét khối. + Hoặc: Hai mươi lăm phần trăm mét khối. - HS làm bài vào vở, đổi vở cho bạn tự nhận xét. - 1 số HS nêu kết quả và đánh giá bài làm của bạn a) Đ b) S c) Đ d) S - 1HS đọc yêu cầu. - Làm việc theo nhóm bàn. - Đại diện các nhóm trình bày. - Nhận xét đánh giá, thống nhất kết quả. a) 913,232413m 3 = 913 232 413cm 3 b) 1000 12345 m 3 = 12,345m 3 c) 100 8372361 m 3 > 8 372 361dm 3 chẳng hạn: Vì 1m 3 = 1000 000cm 3 Nên 913, 232413m 3 x 1 000 000 = 913 232 413cm 3 Tiết 4 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I - Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện dã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. II - Đồ dùng dạy học: - HS sưu tầm câu chuyện có ND theo YC của đề bài. III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1- Kiểm tra: - Yêu cầu HS kể lại truyện : Ông Nguyễn Khoa Đăng và nêu lại ý nghĩa câu chuyện. - GV nhận xét, cho điểm. - HS kể lại chuyện. - HS nhận xét. Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 9 Trường tiểu học Hàm Nghi 2- Bài mới Giới thiệu, ghi bài. * Hướng dẫn HS kể chuyện: - Gọi HS đọc đề bài; GV gạch chân. Hãy kể câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những những người đã góp phần bảo về trật tự – an ninh - GV yêu cầu HS giải nghĩa cụm từ “ bảo vệ trật tự – an ninh”. - Gọi HS đọc gợi ý sgk. - Gọi h/s giới thiệu câu chuyện đã chuẩn bị trước lớp. * HD HS thực hành kể và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức theo cặp. - GV đến các nhóm nghe HS kể. - Thi kể trước lớp. 5 - Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau: KC được chứng kiến hoặc tham gia - 2 HS đọc lại đề, xác định yêu cầu của đề. - 3HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1,2,3 - 1 số HS nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể. (5,6 HS) - HS kể theo cặp, trao đổi ý nghĩa - Thi kể trước lớp. - Nhận xét, bình chọn (theo tiêu chí) *2 HS nêu ND bài học Tiết 5 TẬP ĐỌC CHÚ ĐI TUẦN I - Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài thơ. - Hiểu được sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần.(Trả lời được các câu hỏi 1,2,2; học thuộc lòng những câu thơ yêu thích). II - Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài đọc(SGK) III - Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1- Kiểm tra: - Gọi HS đọc bài: Phân xử tài tình , trả lời câu hỏi bài đọc. - GV nhận xét, cho điểm. 2- Bài mới: Giới thiệu bài *) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: a)Luyện đọc - Gọi HS đọc toàn bài,(Lưu ý HS đọc cả lời đề tựa của tác giả) - Gọi HS đọc phần chú giải từ ngữ sau bài: HS miền Nam, đi tuần - GV nói về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Ông Trần Ngọc, tác giả của bài thơ này là một nhà báo quân đội. Vào năm 1956, ông là chính trị viên đại đội thuộc trung đoàn có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Hải Phòng, nơi có nhiều trường nội trú dành cho con em cán bộ miền Nam học tập. Ngôi trường mà ông thường đi tuần là trường miền Nam số 4 dành cho các em tuổi mẫu giáo. Xúc động trước hoàn cảnh của các em còn nhỏ đã phải sống xa cha mẹ ông đã làm bài thơ Chú đi tuần để tặng các em. - GV gọi HS đọc nối tiếp toàn bài thơ. - 2 HS đọc , trả lời câu hỏi, nhận xét. - HS nhận xét. - 1 HS đọc, HS theo dõi, đọc thầm. - 1 HS đọc chú giải các từ : HS miền Nam, đi tuần - HS lắng nghe. Lớp 5_T23 Nguyễn Thị Thùy 10
- Xem thêm -

Xem thêm: LOP 5TUAN 23-2B CKN, LOP 5TUAN 23-2B CKN, LOP 5TUAN 23-2B CKN, I.Mục tiêu: Giúp HS:, - 2 HS nêu.- làm cá nhân vào vở nháp.