trung quốc (tiết 1)

33 271 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Vaùn lyự trửụứng thaứnh Diện tích: 9572,8 nghìn km2 Dân số: 1303,7 triệu người Thủ đô: Bắc Kinh TiẾT 1: TỰ NHIÊN – DÂN CƯ – XÃ HỘI I/ VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ VAØ LAÕNH THOÅ - Là nước lớn thứ 4 trêm Thế giới nằm ở Đông và Trung Á - Giáp 14 nước, gần với một số nước và lãnh thổ có nền kinh tế phát triển: Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc - Thủ đô là Bắc Kinh, cả nước có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương - Đường bờ biển dài, tạo thuận lợi cho việc giao lưu và phát triển kinh tế HOÀNG KOÂNG Ma cao II.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu Trung quốc? . hình và khí hậu Trung quốc? Quan sát các hình ảnh sau, bản đồ tự nhiên Trung Quốc và nội dung SGK trình bày sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa hai miền của Trung Quốc: - Đòa hình. -. thứ 4 trêm Thế giới nằm ở Đông và Trung Á - Giáp 14 nước, gần với một số nước và lãnh thổ có nền kinh tế phát triển: Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc - Thủ đô là Bắc Kinh, cả nước có. Nam Á, Hàn Quốc - Thủ đô là Bắc Kinh, cả nước có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương - Đường bờ biển dài, tạo thuận lợi cho việc giao lưu và phát triển kinh tế HOÀNG KOÂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: trung quốc (tiết 1), trung quốc (tiết 1), II.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN