kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2011

1 833 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2011 1.Biện pháp giáo dục: - Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc nội qui học sinh, chú ý khâu vệ sinh môi trường – vệ sinh cá nhân, thực hiện nghiêm túc tác phong học sinh: + Trang phục học sinh nghiêm túc, không còn tình trạng mang dép lê, học thể dục phải nghiêm túc việc mang đồng phục thể dục. + Đi học đúng giờ,ra vào lớp theo hiệu lệnh trống lưu ý chấm dứt tình trạng vào lớp trễ. + Đi học trái buổi theo đúng thời khóa biểu tránh đến trường sớm gây mất trật tự cho các lớp đang học. + Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, lớp phó văn nghệ bắt hát bài hát đầu giờ.Sau đó tổ trưởng kiểm tra việc chuẩn bị bài của tổ viên. + Chuẩn bị bài vỡ nghiêm túc trước khi đến lớp.Chấm dứt hiện tượng không nghiêm túc trong các giờ học. 2.Công tác khác trong tháng: - Tất cả học sinh tham gia học phụ đạo 2 môn Toán – Anh văn theo thời khóa biểu của nhà trường. - Tập văn nghệ chuẩn bị cho hội trại 26/03/2011. - Thực hiện các khoản thu theo qui định (sơn sửa phòng học : 20.000 đồng/1 học sinh và 50.000đồng /1 học sinh tiền quĩ học phí theo công văn mới của BGD) - Chính thức áp dụng sổ phối hợp giáo dục giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh hàng tuần. Gia An ngày 13 tháng 02 năm 2011 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trần Sơn Anh Nhất Linh KẾ HOẠCH THÁNG 02/2011 1.Biện pháp giáo dục: - Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc nội qui học sinh, chú ý khâu vệ sinh môi trường – vệ sinh cá nhân, thực hiện nghiêm túc tác phong học sinh: + Trang phục học sinh nghiêm túc, không còn tình trạng mang dép lê, học thể dục phải nghiêm túc việc mang đồng phục thể dục. + Đi học đúng giờ,ra vào lớp theo hiệu lệnh trống lưu ý chấm dứt tình trạng vào lớp trễ. + Đi học trái buổi theo đúng thời khóa biểu tránh đến trường sớm gây mất trật tự cho các lớp đang học. + Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, lớp phó văn nghệ bắt hát bài hát đầu giờ.Sau đó tổ trưởng kiểm tra việc chuẩn bị bài của tổ viên. + Chuẩn bị bài vỡ nghiêm túc trước khi đến lớp.Chấm dứt hiện tượng không nghiêm túc trong các giờ học. 2.Công tác khác trong tháng: - Tất cả học sinh tham gia học phụ đạo 2 môn Toán – Anh văn theo thời khóa biểu của nhà trường. - Tập văn nghệ chuẩn bị cho hội trại 26/03/2011. - Thực hiện các khoản thu theo qui định (sơn sửa phòng học : 20.000 đồng/1 học sinh và 50.000đồng /1 học sinh tiền quĩ học phí theo công văn mới của BGD) - Chính thức áp dụng sổ phối hợp giáo dục giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh hàng tuần. Gia An ngày 13 tháng 02 năm 2011 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trần Sơn Anh Nhất Linh . giáo dục giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh hàng tuần. Gia An ngày 13 tháng 02 năm 2011 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trần Sơn Anh Nhất Linh KẾ HOẠCH THÁNG 02/2011 1.Biện pháp giáo. thức áp dụng sổ phối hợp giáo dục giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh hàng tuần. Gia An ngày 13 tháng 02 năm 2011 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trần Sơn Anh Nhất Linh . KẾ HOẠCH THÁNG 02/2011 1.Biện pháp giáo dục: - Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc nội qui học sinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2011, kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2011, kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2011