Giáo án lơp 5, tuần 24 Sơn La

58 185 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

TUẦN 24 THỨ 2 Ngày soạn: 12/02/2011 Ngày giảng: 14/02/2011 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2: Tập đọc LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê - ĐÊ A. Mục tiêu: - Đọc đúng: bẻ nhánh cây, lấy nước, địch bắt. - Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. - Từ ngữ: luật tục, song, co, tang chứng, nhân chứng. - Hiểu nội dung của bài: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa; kể được một đến hai luật của nước ta. - HS có ý thức thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường và của địa phương quy định. B. Đồ dụng dạy - học: GV: - Trang minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết tên 5 luật ở nước ta. HS: SGK, vở ghi. C. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy ĐL Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi: (?) Chú chiến sĩ đi tuần tỏng hoàn cảnh nào. (?) Bài thơ cho ta thấy điều gì. - GV nhận xét + ghi điểm. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (trực tiếp) 2. Luyện đọc: 1' 3' 1' 12' - Lớp hát. - 2 HS lần lượt đọc bài Chú đi tuần và trả lời câu hỏi. - HS nhắc lại đầu bài. - HS ghi đầu bài. 114 - Gọi HS đọc bài. - 1 HS khá đọc. - GV chia 3 đoạn. + Đoạn 1: Về cách xử phạt. + Đoạn 2: Về tang chứng và nhân chứng. + Đoạn 3: Về các tội. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn. - Luyện đọc từ khó: luật tục, khoanh, xảy ra - Câu khó: "Kẻ địch không đi được quạ mổ" (ghi bảng). - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm 3. - Gọi HS đọc chú giải. - GV hướng dẫn giọng đọc toàn bài. - GV đọc mẫu toàn bài. 3. Tìm hiểu bài: - Yêu cầu đọc thầm toàn bài. (?) Người xưa đặt ra luật tục làm gì. (?) Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội. - GT: luật tục → Các loại tội trạng được người Ê- đê nêu rất cụ thể, dứt khoát, rõ ràng, theo từng khoản mục. (?) Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt công bằng. - GT: song, co, tang chứng, nhân chứng → Người Ê-đê đã dùng những luật tục ấy để giữ cho buôn làng có cuộc sống trật tự, thanh bình. 10' - HS dùng bút chì đánh dấu. - 3 HS đọc nối tiếp đoạn. - Cá nhân luyện đọc. - HS luyện đọc cá nhân. - Các nhóm luyện đọc, 2 nhóm thể hiện trước lớp. - 1 HS đọc. - HS nghe. - HS đọc thầm toàn bài. để phạt những người có tội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. - Những việc được xem là có tội: • Tội không hỏi cha mẹ; • Tội ăn cắp; • Tội giúp kẻ có tội; • Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. - Chuyện nhỏ thì xử nhẹ. - Chuyện lớn là xử nặng. - Người phạm tội là người bà con, anh em cũng xử như vậy. - Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mặt, bắt tận tay, lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao phải có vài ba người làm chứng 115 (?) Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. (?) Qua bài em hiểu điều gì. -> Người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quyết định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên bình của buôn làng. (?) Qua bài giúp các em hiểu thêm điều gì. 4. Đọc diễn cảm: - Treo bảng phụ đoạn 3. - GV đọc mẫu. - Yêu cầu luyện đọc theo cặp. - Tổ chức cho HS đọc. - Nhận xét, ghi điểm. IV. Củng cố, dặn dò: - Nêu các luật tục của người Ê-đê ? Kể tên 1 số luật tục quy định của địa phương em. - Tổng kết nội dung bài. - Hướng dẫn học ở nhà. - Nhận xét giờ học. 10' 3' - Luật giáo dục, luật hôn nhân, và gia đình, luật thương mại, luật giao thông, luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em - Xã hội nào cũng có pháp luật và mọi người phải sống, làm việc theo pháp luật. - Nội dung: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa; kể được một đến hai luật của nước ta. - HS nhắc lại nội dung bài. - HS lắng nghe. - HS luyện đọc theo cặp. - Đại diện các nhóm thi đọc. - 2 - 3 HS nêu. - Ôn lại nội dung bài. - CB bài sau. Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG (tr.123) 116 A. Mục tiêu: - Hệ thống hoá, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. - Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài tập liên quan có yêu cầu tổng hợp. - HS ham học toán. B. Đồ dùng dạy - học: GV: - Bảng phụ: kẻ bảng bài tập 2. - Hình vẽ bài tập 3 phóng to. HS: VBT, SGK. C. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy ĐL Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Củng cố quy tắc tính thể tích các hình đã học. - GV Nhận xét, ghi điểm. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Nội dung Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt. + Bài toán cho biết gì? + Bài toán yêu cầu tìm gì? - Gọi 1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở. 1' 3' 1' 11' - Lớp hát. + Một số HS nhắc lại quy tắc và công thức. - HS nhận xét. - HS nhắc lại đầu bài. - HS ghi đầu bài. (HĐ cá nhân) - 1 HS đọc yêu cầu bài. - Hình lập phương cạnh 2,5 cm. - S 1 mặt = ?, S tp = ?, V = ? - 1 HS lên làm bài, lớp làm vào vở. Bài giải: Diện tích một mặt hình lập phương là: 2,5 × 2,5 = 6,25 (cm 2 ) Diện tích toàn phần hình lập phương là: 6,25 × 6 = 37,5 (cm 2 ) Thể tích lập phương là: 6,25 × 2,5 = 15,625 (cm 3 ) Đáp số: 6,25(cm 2 ) 117 - Nhận xét, sửa sai. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - GV treo bảng phụ. + Bài toán yêu cầu gì? - Yêu cầu HS tự làm bài và điền vào bảng kẻ trong vở. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề bài, quan sát hình vẽ (như SGK trang 123). - Thảo luận nhóm và tìm cách giải. - Gọi HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào vở. - Yêu cầu HS nhận xét. GV đánh giá kết luận. IV. Củng cố, dặn dò: - Viết công thức tính DTXQ, 10' 11' 3' 37,5 (cm 2 ) 15,625 (cm 3 ) (HĐ cặp) - Viết số đo thích hợp vào ô trống, HS quan sát. - Tính diện tích mặt đáy; diện tích xung quanh và thể tích của 3 hình hộp chữ nhật đã cho các kích thước. a 11cm 0,4m b 10cm 0,25m H 6cm 0,9m S mặt đáy 110cm 0,1m S xq 252cm 1,17m V 660cm 0,09m - 3 HS lên điền bảng phụ. - HS nhận xét. - 1 HS đọc. - HS làm bài theo nhóm. Bài giải: Thể tích khối gỗ ban đầu là: 9 × 6 × 5 = 270 (cm 3 ) Thể tích khối gỗ cắt đi là: 4 × 4 × 4 = 64 (cm 3 ) Thể tích phần gỗ còn lại là: 270 - 64 = 206 (cm 3 ) Đáp số: 206 (cm 3 ) - Đại diện 1 HS lên bảng giải. - 2 HS lên bảng viết. 118 DTTP, thể tích HHCN, HLP. - Nhắc lại nội dung bài. - Hướng dẫn học ở nhà. - Nhận xét tiết học. - Ôn lại nội dung bài làm bài tập. - CB bài sau. Tiết 4: Lịch sử ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN A. Mục tiêu: - HS biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam. - Rèn kĩ năng quan sát, hình thành kiến thức. - GDHS nhớ ơn những người làm nên cuộc sống hoà bình như ngày nay. B. Đồ dùng dạy - học: GV: - Bản đồ Hành chính Việt Nam. HS: - Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về bộ đội Trường Sơn C. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Tg Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS nêu bài học bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. - Nhận xét, ghi điểm. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Tiến hành các hoạt động a) Hoạt động 1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - Treo bản đồ Hành chính VN, chỉ vị trí dãy núi Trường Sơn, đường Trường Sơn và nêu: Đường Trường Sơn bắt đầu từ Hữu Ngạn - Sông Mã - Thanh Hoá, qua miền Tây Nghệ An 1' 4' 1' 10' - 1 HS nêu, lớp theo dõi nhận xét. - Nghe, theo dõi trên bản đồ. 119 đến miền Đông Nam Bộ. - Đường Trường Sơn thực chất là một hệ thống bao gồm nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. (?) Đường Trường Sơn có vị thế ntn với hai miền Bắc - Nam của nước ta. (?) Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. (?) Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn. - Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn b) Hoạt động 2: Những tấm gương anh hùng trên đường Trường Sơn. - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. (?) Tìm hiểu và kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh. (?) Chia sẻ với các bạn về những bức ảnh, những câu chuyện, những bài thơ về những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn mà em sưu tầm được. - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. - Nhận xét, kết luận. c) Hoạt động 3: Tầm quan trọng của đường Trường Sơn. (?) Tuyến đường Trường Sơn có vai trò ntn trong sự nghiệp thống nhất đất nước cảu dân tộc ta. 10' 10' - Đường Trường Sơn là đường nối liền hai miền Bắc-Nam của nước ta. - Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày nay 19/5/1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - Vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù. (Thảo luận nhóm 6). - Lần lượt từng HS dựa vào sgk và tập kể câu chuyện của anh Nguyễn Viết Sinh. - Cả lớp tập hợp thông tin dán vào một tờ giấy khổ to. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác theo dõi nhận xét. - Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc, trên 120 (?) Em hãy nêu sự phát triển của con đường? Việc Nhà nước ta xây dựng lại đường Trường Sơn thành con đường đẹp, hiện đại có ý nghĩa ntn với công cuộc xây dựng đất nước của dân tộc ta. - Rút ra bài học, gọi HS đọc. IV. Củng cố, dặn dò: (?) Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - Nhấn mạnh nội dung bài. - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 4' con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào miền Nam chiến đấu, đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, - Dù giặc Mĩ liên tục chống phá nhưng đường Trường Sơn ngày càng mở thêm và vươn dài về phái Nam Tổ quốc - 3 HS đọc. - HS nêu lại mục đích của việc mở đường Trường Sơn. Tiết 5: Đạo đức EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (tiết 2) (Mức độ tích hợp TGĐHCM: Liên hệ) A. Mục tiêu: - Biết tổ quốc của em là tổ quốc VN; tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. - Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. - Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Giáo dục học sinh lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo tầm gương Bác Hồ. B. Đồ dùng dạy - học: GV: Tranh ảnh về đất nước, con người VN và một số nước khác. HS: VBT, SGK. C. Các hoạt động - học: 121 Hoạt động dạy ĐL Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS nêu bài học. - Nhận xét, đánh giá. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em học tiết 2 em yêu Tổ Quốc Việt Nam. 2. Nội dung a/ HĐ 1: Làm bài tập 1 trong SGK. * Mục tiêu: Củng cố kiến thức về đất nước VN * Cách tiến hành: - Tổ chức hoạt động nhóm. - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm: Hãy giới thiệu một sự kiện, một bài hát hay một bài thơ, tranh ảnh, nhân vật lịch sử liên quan đến mốc hời gian hoặc địa danh của Việt Nam đã nêu trong bài tập 1. - Gọi đại diện nhóm lên trình bày. →Kết luận: ngày 2-9-1945 là ngày Chủ tịch nước HCM đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, từ đó ngày 2-9 được lấy làm ngày quốc khánh của nước ta. - Ngày 7-5-1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. - Ngày 30-4-1975 là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Quân giải phóng 1' 3' 1' 9' - Lớp hát. - 2 HS nêu. - HS nhắc lại đầu bài. - HS ghi đầu bài. (Hoạt động nhóm 6) - HS thảo luận và trình bày theo sự hiểu biết của mình. - Đại diện các nhơm báo cáo kết quả thảo luận. - HS lắng nghe. 122 chiếm dinh độc lập nguỵ quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng. - Bến Nhà Rồng nằm trên sông Sài Gòn, nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. - Cây đa Tân Trào: Nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16/8/1945. b/ HĐ 2: Đóng vai: bài tập 3 SGK. * Mục tiêu: HS biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước trong vai một hướng dẫn viên du lịch. * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch. - Các nhóm chuẩn bị. - Đại diện một số nhóm lên trình bày. - GV nhận xét biểu dương nhóm giới thiệu hay. c/ HĐ 3: Triển lãm nhỏ (BT4 SGK). * Mục tiêu: HS thể hiện sự hiểu biết và tình yêu quê hương đất nước của mình qua tranh vẽ. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm tranh vẽ theo nhóm. - Lớp xem tranh và trao đổi. - GV nhận xét các nhóm. IV. Củng cố, dặn dò: - Lớp hát một bài về chủ đề em yêu tổ quốc Việt Nam. - Tổng kết ND bài, liên hệ. - Hướng dẫn học ở nhà. - Nhận xét tiết học. 9' 8' 4' (Hoạt động nhóm 6) - Các nhóm chuẩn bị đóng vai. - Đại diện 2 nhóm lần lượt lên đóng vai. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. (HĐ nhóm 6) - Trưng bày tranh theo nhóm. - Lớp xem tranh và trao đổi. - Lớp hát. - Xem lại nội dung bài làm bài tập. 123 [...]... giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp với hoạt động - Góp phần giáo dục Hs thêm yêu thích những làn điệu dân ca GDTGĐĐHCM: Giáo dục tình yêu cảnh đệp thiên nhiên nhiên, yêu quê hương, yêu cuộc sống hoà bình hạnh phúc, cố gắng học giỏi để xứng đáng là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước theo lời dạy của Bác Hồ B Đồ dùng: - Giáo viên: giáo án, SGK, đồ dùng học môn, nhạc cụ quen dùng 145 - Học sinh: SGK,... hoặc 15% = 10% + 5% - Yêu cầu HS đọc đề bài a a Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm (?) Có thể phân tích 17,5% thành để tìm 17,5% của 240 theo cách tính tổng của các tỉ số phần trăm nào của bạn Dung: 10 % của 240 là 24 5% của 240 là 12 2,5% của 240 là 6 - Vậy: 17,5% của 240 là 42 - Yêu cầu HS nhận xét - HS nhận xét - Nhận xét, sửa sai bài của HS - Yêu cầu HS đọc bài b - HS đọc y/c bài tập (?) Muốn tính... phòng, cơ quan an ninh, thẩm phán - Yêu cầu HS giải nghĩa của từng từ và đặt câu với từ đó * Từ và nghĩa của từ: - Đồn biên phòng: Nơi tổ chức cơ sở của các chú công an đóng góp và làm việc - Xét xử: Xem xét và xử các vụ án - Toà án: Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ xét xử các vụ phạm pháp, kiện tụng Bài 4: - Cho HS đọc yêu cầu bài tập - GV dán phiếu lên bảng để HS lên - 2 nhóm dán phiếu bài tập + Động từ... mẫu ĐT - ĐHTL: 124 - Chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”: + GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cho học sinh chơi + GV tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi thật III Phần kết thúc: - Đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà Tiết 2: GV * * * * * * * * 5' - ĐHKT: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * Toán LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 124) A Mục tiêu: -... thầm + Tại sao em không chọn đáp án a ? - Nhận xét câu trả lời của HS Bài 2: - Yêu cầu HS đọc nội dung bài - Tổ chức hoạt động nhóm - Cho HS làm bài GV phát phiếu cho các nhóm 129 - HS nhắc lại đầu bài - HS ghi đầu bài 9' - HS làm bài cá nhân - 1 HS phát biểu, HS khác bổ sung thống nhất ý kiến: Đáp án b yên ổn về chính trị và trật tự xã hội - Yên ổn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại là nghĩa của... ở đồn biên phòng Hà Giang 8' + Vụ án đang được xét xử + Toà án đang giải quyết một vụ tranh chấp đất đai (HĐ nhóm đôi) - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 130 bảng làm bài - GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng + Từ ngữ chỉ việc làm: • Nhớ số điện thoại của cha mẹ; • Nhớ số điện thoại của người thân; • Kêu lớn để người thân biết; • Chạy đến nhà người quen; • Đi theo nhóm, tránh chỗ tối; • Không mở cửa cho người... ĐIỆN ĐƠN GIẢN (tiếp theo) A Mục tiêu: - Hiểu thế nào là mạch kín, mạch hở - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn - GDHS ý thức học tìm hiểu và thực hành về cách lắp mạch điện đơn giản B Đồ dùng dạy - học: GV: Phiếu báo cáo kết quả thí nghiệm Vật liệu Kết quả §èn sáng Đèn không sáng Kết luận Nhựa Đồng HS: VBT, vở ghi C Các hoạt động dạy - học: §L Hoạt động dạy Hoạt động học... số? - Tổng kết nội dung bài: Bài học giúp các em ứng dụng cách tính tỉ số phần trăm và tính thể tích hình lập phương vào giải các bài toán trong thực tế - Hướng dẫn học ở nhà - Nhận xét tiết học Tiết 3: 3' Thể tích hình đã cho là: 8 × 3 = 24 (cm3) Vậy bạn Hạnh đã xếp 24 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm để tạo thành hình đó - 1 h\s chữa bài tập trên bảng b) Bài giải: Diện tích xung quanh của hình hộp... cả bài trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, thể hiện đúng những chỗ chuyển quãng 5, quãng 8 trong bài IV Củng cố, kiểm tra: (?) Bài hát ca ngợi những gì → Bài hát là tình yêu cảnh đệp thiên nhiên nhiên, yêu quê hương, yêu cuộc sống hoà bình hạnh phúc, cố gắng học giỏi để xứng đáng là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước theo lời dạy của Bác Hồ - H\s trình bày bài hát kết hợp gõ đệm với hai... có thể mang vật nhẹ và bật lên cao) - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi "Chuyền nhanh, nhảy nhanh" - GDHS ý thức tự giác khi tập luyện B Địa điểm – Phương tiện: - Sân thể dục - GV: giáo án, sách giáo khoa, còi 147 - HS: sân bãi, trang phục gọn gàng theo quy định, chuẩn bị mỗi em một dây nhảy và bóng để tập luyện C Nội dung – Phương pháp thể hiện: Nội dung I PhÇn mở đầu: 1 Nhận lớp 2 Phổ . số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung: 10 % của 240 là 24 5% của 240 là 12 2,5% của 240 là 6 - Vậy: 17,5% của 240 là 42. - HS nhận xét. - HS đọc y/c bài. miền Đông Nam Bộ. - Đường Trường Sơn thực chất là một hệ thống bao gồm nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. (?) Đường Trường Sơn có vị thế ntn với hai miền Bắc. hợp thông tin dán vào một tờ giấy khổ to. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác theo dõi nhận xét. - Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lơp 5, tuần 24 Sơn La, Giáo án lơp 5, tuần 24 Sơn La, Giáo án lơp 5, tuần 24 Sơn La, C. hoạt động dạy - học: