giaoan tuan 24 lop ghep 1-2

24 196 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

== Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == == Tuần 24 == Ngày soạn 12/2/2011 Ngày giảng : Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 ** Tiết 1 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Toán Tên bài Bài 100 : uân uyên (Tiết 1) $116. luyện tập I-Mục đích yêu cầu - HS đọc viết đợc uân,uyên, mùa xuân, bóng chuyền - HS đọc đợc các từ ứ/dụng - Gd hs ham thích học Tiếng Việt -Biết cách tìm thừa số trong các dạng phép nhân -Biết tìm 1 thừa số cha biết -Biết giải bài toán có 1 phtính chia(trong bảng chia 3) II-Đồ dùng G: trvẽ cảnh mùa xuân H: BĐD Tiếng Việt G: Phiếu BT3 (tr 117) H: III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 4 1 G:KTBC gọi đọc bài 99( tr 36-SGK) => nxét,ghi điểm +GTBM, HD qsát tr/vẽ h/d nhdiện vần uân .Giao việc H: 2 hs lên bảng làm BT3/a,b (tr 116) -cá nhân ôn bảng chia 3 7 2 H: Luyện ghép đvần, đọc uân-xuân- mùa xuân G: Chữa bài,; nhận xét, ghi điểm; - -GTBM; HD BT1 (tr 117),h/d lại cách tìm thừa số, giao việc - 4 3 G: Gọi hs đọc. HD nh/diện vần uyên, đvần và đọc.Giao việc H: Th/h làm vở, 3 hs lên bảg 7 4 H: đvần và đọc : uyên-chuyền-bóng chuyền.So sánh 2 vần G: KT,chữa, c/cố về cách tìm thừa số HD làm bài tập 3 (tr.117) .G/việc 6 5 G:Gọi hs đọc tổng hợp; Gthiệu từ /d, h/d tìm tiếng có vần mới. G/v H: làm vào phiếu 3 6 H: Luyện đọc từ /d Huân chơng chim khuyên Tuần lễ kể chuyện G:NX,chữa bài; HD bài 4 (tr 117) đọc bài tóm tắt và h/d giải.giao việc 5 7 G: KT,N/xét. H/d hs viết bảng con vần và tiếng từ /d. Giao việc H:làm bài,th/h phtính: 12 : 3 = 4 (kg) == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 1 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 4 8 H: Viết vần tiếng /d: uân,uyên, mùa xuân, bóng chuyền . Đọc toàn bài GV: NX ,chữa bài . c/cố lại cách tìm thừa số +Dặn dò:VN làm BT2,5 (tr 117).Ch/bị bài sau: Bảng chia 4 ** Tiết 2 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Tập đọc Tên bài Bài 100 : uân uyên (Tiết 2) $70. Quả tim khỉ ( Tiết 1) I-Mục đích yêu cầu - C/cố đọc viết đợc các vần từ uân,uyên, mùa xuân, bóng chuyền và câu ứ/dụng -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện - Hs đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện - Hiểu nội dung: Khỉ kết bạn với Cá Sấu,bị Cá Sấu lừa nhg Khỉ đã khôn khéo thoát nạn -GD hs đức tính thật thà với bạn II-Đồ dùng G:BĐD H: BĐD Tiếng Việt G: Bảng phụ ghi câu luyện đọc H: Sgk, vở. III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 5 1 H: Đọc lại bài tiết 1 trên bảng. G: KTBC hs đọc bài :Nội quy dảo Khỉ ,NX ghi điểm - GTBM; Đọc mẫu toàn bài , HD đọc câu nối tiếp 5 2 G: KT cá nhân, HD đọc và đánh vần bài trong SGK . Cung cấp câu /d, h/d đvần đọc. Giao việc H: luyện đọc nối tiếp câu, k/h đọc từ khó : trờn, quẫy,trấn tĩnh 6 3 H: L/đọc trong SGK(tr 36, 37)đọc câu /d, tìm tiếng có vần mới: xuân G: KT, NX, - H/d nối tiếp đoạn, chia 4 đoạn. Giao việc. 7 4 G: KT đọc bài trong SGK; HD viết bài vào vở. G/việc H: đọc nối tiếp đoạn k/h đọc từ chú giải: bội bạc, tẽn tò ,đọc câu dài 6 5 H:luyện viết vở: uân,uyên, mùa xuân, bóng chuyền G: KT, NX:H/d đọc đoạn trong nhóm, đọc cả bài. Giao việc == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 2 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 6 6 G: Nhận xét chữ viết của HS; - - H/d luuyện nói :Em thích đọc truyện .Y/c qsát và nói - + Củng cố: 1HS đọc lại toàn bài trong SGK.Giao việc H: đọc đoạn trong nhóm . 5 7 H: đọc và chuẩn bị bài sau G:gọi nhóm thi đọc, gọi hs đọc cả bài. Cả lớp đọc ĐT đoạn 1,2 ** Tiết 3 ** Nhóm N1 N2 Môn Toán Tập đọc Tên bài $93. luyện tập $71. Quả tim khỉ (Tiết 2) I-Mục đích yêu cầu - Củng cố đọc viết , so sánh các số tròn - Bớc đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục từ 10 đến 90. - - GD hs yêu thích học toán - Nh tiết 1 II-Đồ dùng G: Phiếu BT1 H: sách, các thẻ que tính G: Bảng phụ ghi câu luyện đọc H: Sgk, vở. III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 5 1 G:KTBC: gọi hs đọc: 10,20,50;20 còn gọi là mấy chục? NX ghi điểm - - GTB: GTBM; HD BT1(tr 128) G/việc - H: Tự đọc lại toàn bài 5 2 - H: làm vào phiếu:nối số và đọc số G: gọi hs đọc đoạn 1,2 và TLCH 1,2 trớc lớp. Chốt ý đoạn 1,2. G/v 6 3 G:KT,c/cốsố tròn chục. H/d BT2 (tr 128) ,gọi hs đọc mẫu. G/v H:đọc tiếp đoạn 3,4 và TLCH 3,5 trong SGK 7 4 H: Làm BT 2 (tr 128) vào vở: Hs trả lời theo cặp VD: số 70 gồm 7 chuạc và 0 đơn vị G: KT, chốt ý đoạn 3,4=>Nội dung bài: Khỉ kết bạn với Cá Sấu,bị Cá Sấu lừa nhg Khỉ đã khôn khéo thoát nạn -HD luyện đọc lại( đọc mẫu, h/d đọc) gọi h/s đọc thi. Giao việc == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 3 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 8 5 G: KT, chữa , H/d BT3( tr 128). gọi hs đọc yêu cầu G/việc H: Luyện đọc đoạn 1, 2. 6 6 H:làm bài, 2 hs lên bảng khoanh vào số theo yêu cầu G: KT, ghi điểm - Ccố:Với bạn chúng ta phải đxử ntn - Dặn dò VN: đọc lại bài ch/bị bài sau: Voi nhà .Giao việc 3 7 G: KT, chữa.H/d BT4 (tr 128) h/d xứêp số tròn chục theo y/c + Củng cố nhắc lại các số tròn chục +Ddò lại bài. Ch/bị bài :Cộng các số tròn chục H:Ghi bài ** Tiết 4 ** Nhóm N1 N2 Môn Đạo đức Đạo đức Tên bài $24. đi bộ đúng quy định (Tiết 2) $24. lịch sự khi gọi và nhận điện thoại ( Tiết 2) I-Mục đích yêu cầu -Nêu đc 1 số quy định đối với ngời đi bộ phù hợp với điều kiện gthông địa phơng -Nêu đc ích lợi của việc đi bộ đúng quy định -Th/h đi bộ đúng qđịnh và nhắc nhở mọi ngời cùng th/hiện - Biết 1 số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại - HS biết sử lý 1 số tình huống đơn giản thờng gặp khi nhận và gọi điện thoại. II-Đồ dùng G: H: sách, đồ dùng học tập G: mô hình điện thoại bàn H: Sgk, vở. III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 3 1 G:KT sự chbị của hs. - GTBM;cả lớp hát bài đèn xanh đèn đỏ->vào bài. HD th/luận BT3,G/việc H : đọc ghi nhớ và tự truyền hộp th TLCH 5 2 H: đóng xai theo t/h để th/hiện việc đi bộ đúng qđịnh G:KT hs TLCH trong hộp th GTBM; Nêu tình huống BT4 ;G/việc 5 3 G:gọi hs trbày, NX; KL:đi sát lề đ- ờng bên phải . G/việc BT4 H: Thảo luận phân tích tình huống Khi nhận và gọi điện thoại == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 4 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 4 4 H: kể những viẹc em hay bạn đã đi bộ đúng qđịnh G: Gọi hs trình bày; N/xét; KL. H/d BT5. G/ v 6 5 G: Gọi trbày,NX, KL: nhắc nhở mọi ngời cùng th/hiện đi bộ đg qđ. G/việc HĐ3 H: Đóng vai xử lý tình huống 6 6 H:chơi trò chơi vận dụng đi bộ trên vỉa hè hay sát lề đờng bên phải - G:Nx ; KL:.H/d liên hệ - +c/cố:khi nhận và gọi đth em cần thể hiện thái độ n.t.n? - +D/dò:th/h tốt n/d bài .Giao việc 6 7 G:+ Củng cố gọi hs nhắc lại ghi nhớ trong SGk + Dặn dò: Học bài và chuẩn bị giờ học bài: Th/hành kỹ năng giữa kỳ II H: ghi bài, đọc lại ghi nhớ.Chuẩn bị bài : Th/hành kỹ năng giữa kỳ II Ngày soạn :12/2/2011 Ngày giảng : Thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011 ** Tiết 1 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Toán Tên bài Bài 101: uât uyêt (Tiết 1 ) $117. bảng chia 4 I-Mục đích yêu cầu - HS đọc viết đợc uât,uyêt,sản xuất, duyệt binh - HS đọc đợc các từ ứ/dụng - Gd hs ham thích học Tiếng Việt - -Lập đợc bảng chia 4,nhớ đc bảng chia 4 - Biết giải bài toán có 1 phép chia trong bảng chia 4 - GD hs yêu thích học toán II-Đồ dùng G: H: BDD tiếng việt, bảng con G: các thẻ có 4 chấm tròn H: III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 4 1 G: KTBC : 1 hs đọc trong SGK- tr 36,37 ) n/xét ghi điểm +GTBM, HD nh/diện vần uât, h/d đvần và đọc. Giao việc H:ôn đọc thuộc bảng chia 3 Xem và tự chữa bài KT 5 2 H: Luyện ghép đvần, đọc uât-xuất- sản xuất G: Chữa ,nhận xét, ghi điểm; - - GTBM; H/d lập bảng chia 4 qua các thẻ 4 chấm tròn và bảng nhân == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 5 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 4 .G/ việc 5 3 G: Gọi hs đọc. HD nh/diện vần uyêt đvần và đọc.Giao việc H: tự lập bảng chia 4 và đọc thuộc 6 4 H: đvần và đọc : uyêt-duyệt-duyệt binh.So sánh vần uât với uyêt. G: gọi hs đọc bảng chia 4. H/d BT1 (tr. 118) .Giao việc 5 5 G:Gọi hs đọc tổng hợp; Gthiệu từ /d, h/d tìm tiếng có vần mới. G/v H:làm vào vở 3 hs lên bảng 5 6 H: Luyện đọc từ /d Luật gthông băng tuyết Nghệ thuật tuyệt đẹp G: Nhận xét chữa bài HD bài tập 2 (tr 118).gọi hs đọc bài toán, h/d tóm tắt và giải. giao việc 4 7 G: KT,N/xét. H/d hs viết bảng con vần và tiếng từ /d. Giao việc H: Làm bài tập 2(tr 113) 32 : 4 = 8 (học sinh) 6 8 H: Viết vần tiếng /d: uât,uyêt,sản xuất, duyệt binh. Đọc toàn bài G: chữa bài 2 ,H/d BT3 VN (tr 118) + C/ cố: Gọi hs đọc lại bảng chia 4 +Dặn dò: VN học thuộc bảng chia4 .Chbị bài sau:Một phần t ** Tiết 2 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Kể chuyện Tên bài Bài 101: uât uyêt (Tiết 2 ) $24. quả tim khỉ I-Mục đích yêu cầu - C/cố đọc viết uât,uyêt,sản xuất, duyệt binh, đọc đợc các từ và câu ứ/dụng -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Đất nớc ta tuyệt đẹp - Dựa theo tranh kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện. - Rèn kỹ năng nghe: nghe bạn kể và nhận xét bạn kể. II-Đồ dùng G:,tr/vẽ minh hoạ câu luyện đọc H: BDD tiếng việt, bảng con G: Trvẽ SGK H:SGK III-Các hoạt động dạy học TG HĐ N1 N2 4 1 H: Đọc lại bài tiết 1 trên bảng. G:KTBC:gọi hs kể lại đoạn 1 Bác sĩ Sói ,NX, ghi đ - -GTBM; HD đọc yêu cầu 1.H/d qsát từng tranh ứng với từng đoạn == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 6 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == (BT1) .G/ v - 6 2 G: KT cá nhân, HD đọc và đánh vần từ trong SGK. Cung cấp câu /d, h/d đvần đọc. Giao việc H: qsát tranh vẽ th/luận n/d từng tranh 8 3 H: Luyện đọc trong SGK( tr 38,39), đọc câu /d, , tìm tg có vần mới: khuyết G: NX HD kể đoạn theo tranh trong nhóm (BT1) 7 4 G: KT đọc bài trong SGK; HD viết bài vào vở. G/việc H: kể lại từng đoạn trong nhóm 5 5 H: luyện viết vở vần, từ : uât,uyêt,sản xuất, duyệt binh G: Gọi hs nhận xét, ghi điểm cho hs kể tốt. Giao việc:Câu chuyện nói lên điều gì ? 6 6 G:KT,HD qsát tr/vẽ và luyện nói theo chủ đề : đất nớc ta tuyệt đẹp + C/cố: 1HS đọc lại toàn bài, ĐT + Dặn dò: về học thuộc bài; Chuẩn bị bài sau:uynh- uych H: tự kể lại đoạn tr ớc lớp 4 7 H: Luyện đọc lại bài trong SGK và ch/bị bài sau G:gọi hs nêu ý nghĩa câu chuyện +C/cố: không nên bội bạc với bạn +Dặn dò: Tập kể lại chuyện cho ngời thân nghe. ** Tiết 3 ** Nhóm N1 N2 Môn Toán Chính tả (Nghe viết ) Tên bài $94. cộng các số tròn chục $47. quả tim khỉ I-Mục đích yêu cầu - Biết đặt tính,làm tính cộng các số tròn chục -Biết cộng nhẩm các số trònchục, giải toán có phép cộng -GD hs yêu thích học toán - - Nghe viết chính xác ,trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật -Hs làmđúngBT phbiệt x/s - GD hs ý thức viết sạch đẹp II-Đồ dùng G: các thẻ chục qtính H: Que tính, BĐD, bảng con G: bảng phụ chép bài tập HS: SGK, vở viềt chính tả. III-Các hoạt động dạy học == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 7 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == TG HĐ N1 N2 5 1 H: 1 hs lên bảng tl: số 60 gồm mấy chục và mấy đơn vị? G:KT vở, GTBM; Đọc bài viết ; HD tìm hiểu nội dung bài; HD tìm hiểu n/d ,từ khó viết, giao việc 5 2 G:KT, chữa,ghi điểm. GTB :H/d hs thao tác lấy 3 chục qt thêm 2 chục qtính nữa. G/việc H:đọc bài và tìm hiểu n/d h/tg chtả viết những chữ y/c vào bảng con: kết bạn, chả ai 10 3 H: Th/h trên qtính và nêu cách th/hiện nh SGK G: chữa bài, HD cách tr/bày bài viết ,đọc cho hs viết .Giao việc 4 4 G:KT,c/cố lại cách th/h cộng số tròn chục. H/d BT1 (tr129) G/v H: soát lại đoạn vừa viết 5 5 H: Làm BT 1(tr 129):Thực hiện tính cộng vào vở, 2 hs lên bảng G: tiếp tục đọc cho hs viết,đọc soát bài. HD BT 2,3/a .G/việc. Chấm bài viết của hs 4 6 G: KT , H/d BT2 ( tr 129).gọi hs đọc,h/d tóm tắt và giải G/việc H: điền s/x:say sa, xay lúa xông lên, dòng sông 4 7 H:tính nhẩm và nêu kết quả G:chữa bài , nhận xét + C/cố lại càch trbày bài viết - - Dặn dò: BTVN :Làm BT2,3/b Nhxét bài viết của hs. G/việc - 3 8 G: KT, chữa.H/d BT3(tr 129), gọi hs đọc,h/d tóm tắt và giải h/d cách thực hiện :20 + 30 = 50(gói bánh) + Củng cố lại cộng số tròn chục +Ddò: xem lại bài .Ch/bị bài sau Luyện tập (tr 130) H: xem lại bài của các bạn điểm cao ** Tiết 5 ** Nhóm Nhóm 2 Môn Thể dục Tên bài $47. Bài thể dục RLTTCB - đi nhanh chuyển sang chạy I-Mục đích - - Giữ đợc thăng bằng khi đi kiễng gót 2 tay chống hông - - Biết cách thực hiện đi nhanh chuyển sang chạy == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 8 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == yêu cầu - - Làm quen với trò chơi:Nhảy ô và Kết bạn.Yêu cầu hs biết chơi và thgia chơi đợc trò chơi - - GD học sinh ý thức nhanh nhẹn, kỷ luật, hỗ trợ nhau khi chơi - II- Đồ dùng - G: Vệ sinh sân tập, còi, - H: III-Các hoạt động dạy học TG HĐ Nội dung 5 1 1. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên, đi thờng theo vòng tròn - Khởi động: xoay các khớp cổ chân, tay, hông, đầu gối 25 2 2. Phần cơ bản - ô -H/d hs đi và giữ thăng bằng khi đi kiễng gót 2 tay chống hông - - - H/d hs th/hiện đi nhanh chuyển sang chạy.Gv làm mẫu, h/d hs th.hiện - -Ôn phối hợp cả 2 động tác -Chơi trò chơi: Nhảy ô và Kết bạn. Gv nêu tên trò chơi, h/d cách chơi, chơi thử, + Tổ chức chơi thật 5 3 3. Phần kết thúc - Làm một số động tác thả lỏng,lắc ngời - Giáo viên hệ thống lại bài nhận xét giờ học - Dặn dò VN chơi lại trò chơi ôn các t thế RLCB Ngày soạn :13/2/2011 Ngày giảng : Thứ t ngày 23 tháng 2 năm 2011 ** Tiết 1 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Toán Tên bài Bài 102: uynh -uych (Tiết 1 ) $118. một phần t I-Mục đích yêu cầu -HS đọc đợc các vần từ uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch -HS đọc viết đợc vần từ ứ/dụng - Luyện đọc to rõ đúng vần từ - HS nhận biết bằng hình ảnh trực quan một phần hai,biết đọc, viết 1/4 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau - - GD hs yêu thích học toán II-Đồ dùng G: H: BĐD Tiếng Việt G: hình vẽ thể hiện 1/4 H: Vở,SGK III-Các hoạt động dạy học == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 9 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == TG HĐ N1 N2 4 1 G: KTBC : 1 hs đọc trong SGK- tr 38,39 ) n/xét ghi điểm +GTBM, HD nh/diện vần uynh, h/d đvần và đọc. Giao việc H: Ôn lại bảng chia 4 6 2 H: Luyện ghép đvần, đọc uynh- huynh-phụ huynh G:gọi hs đọc, nhận xét, ghi điểm; - -GTBM; nêu n/d giờ học.H/d nhận biết 1/4 qua cách chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau. Giao việc - 5 3 G: Gọi hs đọc. HD nh/diện vần uych đvần và đọc.Giao việc H: tô màu 1 phần hình vuông tức tô màu. 4 1 Đọc một phần hai : 4 1 4 4 H: đvần và đọc : uych-huỵch ngã huỵch.So sánh vần uynh với uych. G: KT đọc. HD bài tập 1(tr 119): G/việc 7 5 G:Gọi hs đọc tổng hợp; Gthiệu từ /d, h/d tìm tiếng có vần mới. G/v H: làm bài theo nhóm, TL hình A, Hình B, hình C tô màu 4 1 3 6 H: Luyện đọc từ /d Luýnh quýnh huỳnh huỵch Khuỳnh tay uỳnh uỵch G:chữa bài, HD BT3 (tr 119) giao việc 4 7 G: KT,N/xét. H/d hs viết bảng con vần và tiếng từ /d. Giao việc H: Làm bài tập 3/ (tr 119 ); Hình a đợc khoanh 4 1 số con thỏ 7 8 H: Viết vần từ /d: uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch. Đọc toàn bài G: chữa.H/d BT2 (tr 119) VN + Củng cố: Gọi hs đọc 4 1 +Ddò:Ch/bị bài sau: Luyện tập ** Tiết 2 ** Nhóm N1 N2 Môn Học vần Tập đọc Tên bài Bài 102: uynh -uych (Tiết 2) $72. voi nhà I-Mục đích yêu cầu - C/cố đọc viết đọc đợc các vần từ uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch và câu ứ/dụng -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ đọc rõ lời nhân vật trong bài - Hiểu n/d: Voi rừng đc nuôi dạy thành voi nhà làm nhiều việc có ích cho con ngời -GD hs BV loài vật quý hiếm == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 10 [...]... sinh hoạt tuần 24 == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == I-Mục đích yêu cầu - Nhận xét mọi u, khuyết điểm trong tuần 24 của học sinh - Đề ra phơng hớng, nhiệm vụ của tuần tới - HS có ý thức sửa chữa mọi khuyết điểm và giúp bạn cùng tiến bộ II-Đồ dùng G: n/d phơng hớng tuần 25 H: III-Các hoạt động dạy học TG HĐ HĐ chung a.Nhận xét chung tuần 24 15 1 - G/v... của hs ch/bị bài sau + Củngcố:lại cách viết chữ hoa U,Ư + Dặn dò: Về viết tiếp bài ở nhà và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa V **Tiết 3 ** Nhóm N1 Môn Tên bài I-Mục đích yêu cầu Thủ công Thủ công $24 cắt dán hình chữ nhật $24 ôn tập chủ đề: phối hợp gấp cắt dán II-Đồ dùng N2 (tiết 2) -Biết cách kẻ ,cắt dán hình chữ nhật -Kẻ cắt dán đợc h.c.n theo cách đơn giản, đg cắt dán tơng đối thẳng,phẳng - GD hs an toàn... hs chậm G:Đánh giá sản phẩm,khen hs ht +Dặn dò: VN tập cắt dán Ch/bị giấy kéo hồ dán giờ sau:Làm dây xúc xích **Tiết 4 ** Nhóm Môn Tên bài I-Mục đích yêu cầu II-Đồ dùng N1 N2 Âm nhạc Âm nhạc $24. Học bài hát: quả $24 Ôn bài hát: chú chim nhỏ dễ thơng -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đêm theo bài hát -GD hs yêu thích ca hát -Biết hát theo giai điệu và... đgiá kết quả thi đua + Củng cố lại cách cộng số Tròn Chục +Ddò: xem lại bài Ch/bị bài: Trừ các số tròn chục **Tiết 4 ** Nhóm N1 Môn Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Tên bài I-Mục đích yêu cầu $24 cây gỗ $24 cây sống ở đâu? II-Đồ dùng N2 -Kể đợc tên và nêu ích lợi của 1 số cây gỗ -Chỉ đợc thân, rễ, lá, hoa của cây gỗ -Biết so sánh bộ phận chính của cây gỗ với cây rau - HS biết đợc cây cối sống đợc... bài; Chuẩn bị giờ sau luyện tập tổng hợp **Tiết 3 ** == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 11 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == Nhóm N1 N2 Môn Tên bài Toán Luyện từ và câu $95 luyện tập $24 từ ngữ về loài thú- dấu chấm, dấu phẩy I-Mục đích yêu cầu -Biết đặt tính,làm tính cộng nhẩm các số tròn chục -Bớc đầu biết đợc tính chất của phcộng, giải toán có phép cộng - GD hs yêu thích học toán... 4 6 HS: Xem lại nội dung bài học G: KT,NX+ Ccố và liên hệ:nêu 1 số cây sống trên cạn, dới nớc mà em biết? + Dặn dò: chuẩn bị bài: 1 số cây sống trên cạn Ngày soạn :13/2/2011 Ngày giảng : Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2011 **Tiết 1 ** Nhóm Môn Tên bài I-Mục đích yêu cầu II-Đồ dùng N1 N2 Học vần Bài 103: ôn tập Toán $119 luyện tập (Tiết 1) - HS đọc viết đợc vần ,từ, câu /d từ - Thuộc đợc bảng chia 4 bài... ,nhận xét C/cố cách viết tiếng vần ut/uc +Dặn dò:VN làm BT2/a SGK, Ch/bị bài giờ sau : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh **Tiết 3 ** Nhóm N1 N2 Môn Tên bài I-Mục đích yêu cầu Toán Tập làm văn $96 trừ các số tròn chục $24 đáp lời phủ định- nghe trả lời câu hỏi - Biết đặt tính, làm tính ,trừ nhẩm các số tròn chục -Biết giải toán có lời văn - HS yêu thích học toán -Biết đáp lời phủ định phù hợp với tình huống giao tiếp... H: Xem và đọc lại bài 3 tóm tắt và giải: đáp số: 40 cái kẹo + Củng cố: nhắc lại cách trừ số tchục +Ddò:đọc viết lại các số tròn chục Ch/bị bài luyện tập **Tiết 4 ** Nhóm N1 Môn Thể dục Thể dục Tên bài $24 động tác điều hoà - điểm số hàng dọc $48 Bài thể dục RLTTCB -trò chơi: nhảy ô I-Mụcđích yêu cầu - - Hs biết cách th/h 6 đtác vơn thở, tay,chân, vặn mình, bụng ,toàn thân của bài TD phtriển chung - Hs... hơu + C/ cố: Gọi hs đọc lại bảng chia 4 +D/dò: VN học thuộc bảng chia 4.Chbị bài: Bảng chia 5 **Tiết 2 ** Nhóm N1 Môn Tên bài I-Mục đích yêu cầu Học vần II-Đồ dùng Bài 103: ôn tập N2 (Tiết 2) Tập viết $24 Chữ hoa U, Ư -C/cố đọc viết các vần, từ ngữ từ bài 98 đến bài 103 có u đứng đầu vần - HS đọc đợc các từ và câu ứ/dụng -Nghe hiểu và kể đợc 1 đoạn truyện kể theo tranh : Truyện kể mãi không hết - HS... trờng lớp sạch đẹp, giữ vệ sinh cá nhân gọn gàng, mặc ấm khi đi học, phòng tránh cháy rừng ở địa phơng == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == 23 == Trờng Tiểu học Quảng Sơn - Lớp ghép 1 + 2 == 24 == Ngời thực hiện : Chu Thị Hồng Lan == . số tròn chục H:Ghi bài ** Tiết 4 ** Nhóm N1 N2 Môn Đạo đức Đạo đức Tên bài $24. đi bộ đúng quy định (Tiết 2) $24. lịch sự khi gọi và nhận điện thoại ( Tiết 2) I-Mục đích yêu cầu -Nêu đc. 2, 3 vào vở ** Tiết 4 ** Nhóm N1 N2 Môn Tự nhiên và x hộiã Tự nhiên và x hộiã Tên bài $24. cây gỗ $24. cây sống ở đâu? I-Mục đích yêu cầu -Kể đợc tên và nêu ích lợi của 1 số cây gỗ -Chỉ đợc. chuẩn bị bài sau: Chữ hoa V ** Tiết 3 ** Nhóm N1 N2 Môn Thủ công Thủ công Tên bài $24. cắt dán hình chữ nhật $24. ôn tập chủ đề: phối hợp gấp cắt dán (tiết 2) I-Mục đích yêu cầu -Biết cách kẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: giaoan tuan 24 lop ghep 1-2, giaoan tuan 24 lop ghep 1-2, giaoan tuan 24 lop ghep 1-2