Đề Toán vào lớp 10( 2010 - 2011)

1 168 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Chúc các em thi tốt! http://violet.vn/thayNSTHcoL http://violet.vn/thcs-nguyenvantroi-hochiminh ĐỀ THI TOÁN TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2010 – 2011 Thời gian: 120 phút Bài 1: ( 1,5đ ) Giải phương trình và hệ phương trình a) 2x 4 – 3x 2 – 2 = 0 b) x 2 - 4 3 x + 12 c) 3x + 2y = -1 2x + 3y = -4 Bài 2 : ( 1,5 đ ) Rút gọn các biểu thức a) ( ) 323 622 + + b)       + −         − + + + − 1 2 1 1 1 1 1 a a a a a ( 0 ≤ a ≠ 1) Bài 3 : ( 1,5 đ ) Tìm tọa độ giao điểm của (P) : y = - 2 1 x 2 và ( D) : y = -2x bằng đồ thị và bằng phép toán Bài 4 : ( 1,5đ ) Cho phương trình : x 2 – (m + 1)x + m – 1 ( m là tham số) a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để biểu thức x 2 1 .x 2 + x 2 2 .x 1 = 8 Bài 5 : ( 3,5 đ ) Từ điểm A ở ngoài đường tròn ( 0 ) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC ( B, C là 2 tiếp điểm ) và cát tuyến AEF với đường tròn. a) Chứng minh AO ⊥BC tại D. b) Chứng minh AB 2 = AE.AF c) Chứng minh tứ giác ODEF nội tiếp d) Gọi I, V lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tiếp tuyến của (0) tại E và trung trực của AE cắt nhau tại H. Chứng minh 3 điểm H, I, V thẳng hàng. . http://violet.vn/thcs-nguyenvantroi-hochiminh ĐỀ THI TOÁN TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2010 – 2011 Thời gian: 120 phút Bài 1: ( 1,5đ ) Giải phương trình và hệ phương trình a) 2x 4 – 3x 2 – 2 = 0 b) x 2 - 4 3 x.       + −         − + + + − 1 2 1 1 1 1 1 a a a a a ( 0 ≤ a ≠ 1) Bài 3 : ( 1,5 đ ) Tìm tọa độ giao điểm của (P) : y = - 2 1 x 2 và ( D) : y = -2 x bằng đồ thị và bằng phép toán Bài 4 : ( 1,5đ ) Cho phương trình : x 2 – (m + 1)x + m – 1 ( m. phương trình và hệ phương trình a) 2x 4 – 3x 2 – 2 = 0 b) x 2 - 4 3 x + 12 c) 3x + 2y = -1 2x + 3y = -4 Bài 2 : ( 1,5 đ ) Rút gọn các biểu thức a) ( ) 323 622 + + b)       + −         − + + + − 1 2 1 1 1 1 1 a a a a a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Toán vào lớp 10( 2010 - 2011), Đề Toán vào lớp 10( 2010 - 2011), Đề Toán vào lớp 10( 2010 - 2011)