Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường

21 1,995 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:02

Bài thảo luận: Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới thì quá trình hội nhập kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các nước là tất yếu khách quan. Quá trình này không chỉ tác động đến nền kinh tế các nước trong khu vực hội nhập mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong mỗi quốc gia. Nó đem lại cho các doanh nghiệp những thị trường mới, sân chơi mới, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít những rào cản, những khăn. Mở rộng thị trường đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải mặt với ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh khác nhau trên toàn thế giới, sự cạnh tranh ngày càng diễn ra khốc liệt hơn. Vì thế, để có thể tồn tại trên thị trường và nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, các công ty cần xây dựng cho mình những bước đi đúng đắn, chú trọng quan tâm đúng mức đến hoạt động Marketing mục tiêu của doanh nghiệp, vì nó chính là nền tảng là cơ sở cho các quyết định quản trị Marketing. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là sự biến động của môi trường và thị trường. Vậy các công ty đã thích ứng với sự biến động ấy như thế nào? Các quyết định xúc tiến ra sao? Để đánh giá được vấn đề đó, nhóm 11 đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường”. 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU. 1.1. Bản chất của quá trình marketing mục tiêu. Marketing mục tiêu là quá trình xác định các thị trường trung tâm, đặt mục tiêu cùng các nỗ lực marketing cho các phân đoạn được lựa chọn. Thực chất của marketing mục tiêu là xuất phát từ nhu cầu của thị trường rất đa dạng và khác biệt. Trong các công ty sản xuất kinh doanh, marketing mục tiêu là một quá trình được quản lý. Như vậy, marketing mục tiêu không phải là một hành vi riêng lẻ mà nó bao gồm các hoạt động mang tính hệ thống. Các hoạt động đó bao gồm: nghiên cứu thị trường và khách hàng trong đó bao gồm cả nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch sản xuất, thiết lập và thực hiện chiến lược cạnh tranh, kiểm tra các quá trình thực hiện. Theo quan điểm marketing, điều kiện tiên quyết để đạt được những mục tiêu kinh doanh, công ty phải xác định được nhu cầu và mong muốn của các thị trường mục tiêu bằng phương thức có hiệu quả hơn, có ưu thế hơn đối với đối thủ cạnh tranh. Marketing mục tiêu giúp cho công ty tập trung nguồn lực vào một nhóm phân đoạn thị trường cho phù hợp, tạo ra sự hấp dẫn cho sản phẩm của mình, lôi cuốn khách hàng về phía mình. Marketing mục tiêu giúp cho công ty cạnh tranh hữu hiệu hơn so với đối thủ cạnh tranh. Áp dụng marketing mục tiêu là cần thiết và tất yếu đối với mỗi công ty. 1.2. Quá trình thực hiện marketing mục tiêu. Quá trình thực hiện marketing mục tiêu phải trải qua 3 quá trình cơ bản: + Phân đoạn thị trường: Xác định các cơ sở căn cứ phân đoạn và tiến hành phân đoạn thị trường. + Chọn thị trường mục tiêu: Đánh giá mức độ hấp dẫn của từng đoạn thị trường. + Định vị thị trường: Xây dựng khái niệm định vị và lựa chọn vị thế trên thị trường mục tiêu. Xây dựng chương trình marketing-mix phục vụ chiến lược định vị. Bước 1: Phân đoạn thị trường. a, Khái niệm. 2 Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, ước muốn và các đặc điểm trong hành vi. Đoạn thị trường là một nhóm khách hàng trong thị trường tổng thể có đòi hỏi (phản ứng) như nhau đối với cùng một tập thể các kích thích Marketing. b, Yêu cầu của phân đoạn thị trường. Phân đoạn thị trường nhằm giúp doanh nghiệp xác định được đoạn thị trường mục tiêu hay thị trường trọng điểm để đạt kết quả kinh doanh cao. Hoạt động tìm kiếm đoạn thị trường có hiệu quả đòi hỏi việc phân đoạn thị trường phải đảm bảo được những yêu cầu cơ bản sau: + Đo lường được: Phân đoạn thịt rường phải đảm bảo đo lường được quy mô, sức mua và các đặc điểm khác của khách hàng ở từng giai đoạn. Yêu cầu này là tối cần thiết để dự báo khối lượng tiêu thụ, chi phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. Yêu cầu đo lường được các mối quan hệ khá chặt chẽ với những cơ sở được sử dụng để phân đoạn. Trên thực tế có nhiều cơ sở để phân đoạn thijt rường rất dễ đo lường (ví dụ: tuổi, thu nhập ) nhưng lại có một số khác rất khó đo lường (ví dụ: những người thuận tay trái, tâm lý ). + Có quy mô đủ lớn: Việc phân đoạn thị trường phải hình thành được những nhóm khách hàng có quy mô đủ lớn húa hẹn khả năng sinh lợi, nghĩa là tạo được doanh thu lớn hơn chi phí khi cung ứng trên đoạn thị trường đó. + Có thể phân biệt được: Mục đích của phân đoạn thị trường là xác định được thị trường mục tiêu. Nếu các đoạnt hị trường được hình thành không có sự khác biệt có thể nhận thấy được thì khó lòng thiết kế được các chương trình Marketing riêng. + Có tính khả thi: Sau khi phân đoạn sẽ có vô số các đoạn thị trường khác nhau với các cơ hội kinh doanh khác nhau. Với mỗi doanh nghiệp những đoạn thị trường có giá trị phải là những đoạn mà doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được. “Khả năng tiếp cận” có nghĩa là: các hoạt động Marketing của doanh nghiệp phải tiếp cận được với khách hàng và phải có đủ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các chương trình Marketing hiệu quả, có khả năng thu hút, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng ở phân đoạn đó. c, Cơ sở phân đoạn thị trường. 3 - Phân đoạn thị trường người tiêu dùng: Marketing thường sử dụng bốn cơ sở chính để phân đoạn thị trường, bao gồm: địa lý, nhân khẩu, tâm lý, hành vi. Các cơ sở này đều là nguồn gốc tạo nên sự khác biệt nhu cầu, ước muốn, các đặc điểm về hành vi là những đòi hỏi Marketing riêng. Mỗi một cơ sở lại bao gồm nhiều tiêu thức (biến số cụ thể hàm chứa một ý nghĩa riêng trong việc phản ánh đặc điểm của các đoạn thị trường). - Phân đoạnt hị trường theo cơ sở địa lý: Khi phân đoạn thị trường theo cơ sở này, Thị trường tổng thể sẽ được phân cách thành các yếu tố địa dư, vùng khí hậu, mật độ dân cư Phân đoạn thị trường theo địa lý được áp dụng phổ biến. Phân đoạn thị trường theo địa lý không chỉ hữu ích với việc nắm bắt với những đặc điểm của khách hàng mà còn có ý nghĩa với việc quản lý hoạt động marketing theo khu vực. - Phân đoạn thị trường theo nhân khẩu học: Phân đoạn thị trường theo nhân khẩu học là phân chia thành các nhóm căn cứ vào giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, quy mô gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập, gia tâng xã hội Các tiêu thức của phân đoạn này được coi là những căn cứ sử dụng phổ biến nhất để phân đoạn thị trường. - Phân đoạn theo tâm lý: Cơ sở lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, các yếu tố thuộc tâm lý đóng vai trò quan trọng trong hành vi lựa chọn và mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng. Phân đoạn này chia thị trường thành các nhóm khách hàng căn cứ vào vị trí xã hội, lối sống và nhân cách của họ. - Phân đoạn theo hành vi: Các chuyên gia đánh giá rằng phân đoạn thị trường theo hành vi là khởi điểm tốt nhất đẻ hình thành các đoạn thịt rường, tìm kiếm các giải pháp gia tăng doanh số, thị trường người tiêu dùng sẽ được phân chia thành các nhóm: Lý do mua hàng của khách hàng là gì? Lợi ích mà họ tìm kiếm sản phẩm như thế nào? Số lượng dùng của họ nhiều hay ít? Họ có trung thành với nhãn hiệu không? Bước 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu: Thị trường mục tiêu là một hoặc một đoạn thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn và giải quyết tập trung nỗ lực Marketing vào đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Để có các quyết định xác đáng về các đoạn thị trường được lựa chọn, người làm marketing cần thực hiện các nhóm công việc chủ yếu. Thứ nhất, là đánh giá sức hấp dẫn của đoạn thị trường. Thứ hai, lựa chọn những đoạn thị trường doanh nghiệp để phuc vụ. a, Đánh giá các đoạn thị trường. 4 Mục đích của đánh giá phân đoạn thị trường là nhận dạng được mức độ hấp dẫn của chúng trong việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp. Khi đánh giá các đoạn thị trường người ta sử dụng ba tiêu chuẩn cơ bản: + Quy mô và mức tăng trưởng của đoạn thị trường. Một đoạn thị trường được coi là có hiệu quả nếu nó đầy đủ tầm cỡ để bù đắp lại những nỗ lực Marketing không chỉ trong hiện tại mà trong cả tương lai cảu doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định đúng đắn quy mô và khả năng tăng trưởng luôn được coi là vấn đề đầu tiên khi lựa chọn lựa thị trường mục tiêu. Đoạn thị trường có quy mô lớn và mức tăng trưởng cao luôn hứa hẹn mức tiêu thụ và lợi nhuận cao trong tương lai song quy mô và mức tăng trưởng cao chắc chắn sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh. + Mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường. Áp lực cạnh tranh, theo M.Porter có 5 áp lực cạnh tranh: đe dọa thừ gia nhập của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sức ép từ phía nhà cung ứng, sức ép từ phía khách hàng, đe dọa của sản phẩm thay thế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. + Các mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp: nguồn lực, tào chính, nhân sự, công nghệ, năng lực quản lý b, Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu. Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu hoặc mong muốn mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, đồng thời cấc hoạt động marketing của doanh nghiệp có thể tạo ra ưu thế so với đối thủ cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Lựa chọn thị trường mục tiêu với 5 phương án: + Tập trung vào một đoạnt hị trường. + Chuyên môn hóa tuyển chọn. + Chuyên môn hóa theo đặc tính thị trường. + Chuyên môn hóa theo đặc tính sản phẩm. 5 + Bao phủ toàn bộ thị trường. Bước 3: Định vị thị trường. a, Khái niệm. Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh cho doanh nghiệp nhằm chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí khách hàng tiêu dùng. Định vị thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quyết định khuếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và những điểm khác biệt nào giành cho khách hàng mục tiêu. b, Lý do phải định vị thị trường. Có 3 lý do chính: - Quá trình nhận thức của khách hàng. - Yêu cầu tất yếu để cạnh tranh. - Hiệu quả của hoạt động truyền thông. c, Các bước tiến hành định vị thị trường. B 1 : Tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu theo đúng yêu cầu của marketing. B 2 : Vẽ biểu đồ định vị, đánh giá thực trạng của những định vị có mặt trên thị trường mục tiêu và xác định một vị thế cho sản phẩm/doanh nghiệp trên biểu đồ đó. B 3 : Xây dựng các phương án định vị. B 4 : Soạn thảo chương trình marketing mix để thực hiện chiến lược định vị đã lựa chọn. 6 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY SỮA VINAMILK. 2.1. Khái quát về công ty sữa Vinamilk. Vinamilk là tên viết tắt của công ty sữa Việt Nam, được thành lập trên quyết định số155/2003QĐ-BCN ngày 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công Ty sữa Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam. Giấy phép đăng ký kinh doanh: Lần đầu số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003. Lần 8 số: 0300588569 cấp ngày 12/10/2009. Tên giao dịch theo tiếng anh là: “VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY”.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Năm 1976: tiền thân là công ty Sữa, Cafè Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp thực phẩm, với 6 đơn vị là Nhà máy sữa Thống Nhất, Nhà máy sữa Trường Thọ, Nhà máy sữa Dielac, Nhà máy Café’ Biên Hòa, Nhà máy bột Bích Chi và Lubico. Năm 1978: Công ty được chuyển cho Bộ Công nghệp thực phẩm quản lý và đổi tên thành Xí Nghiệp Liên Hợp Sữa Café và Bánh kẹo I. Năm 1992: Chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm 1996: liên hiệp với công ty cổ phần Dông lạnh Quy Nhơn lập xí nghiệp liên doanh sữa Bình Định. Năm 2003: Chính thức chuyển đổi thành công ty Cổ phần vào tháng 11/2003 và đổi tên thành công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Năm 2004: Mua công ty Cổ phần sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ của công ty lên 1590 tỷ đồng. Năm 2005: Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh trong công ty liên doanh sữa Bình Định. Khánh thành nhà máy sữa Nghệ An vào ngày 30/06/2005 (đặt tại khu công nghiệp Cửa Lò- Nghệ An). Liên doanh với công ty SABmiller Asia B.V để thành lập công ty TNHH lên doanh SABMiller Việt Nam vào tháng 8/2005. Sản phẩm đầu tiên của công ty liên doanh mang thương hiệu Zorok tung ra thị trường vào giữa năm 2007. 7 Năm 2006: niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/01/2006. Vào tháng 11/2006 mở chương trình trang trại bò sữa. Năm 2007: Mua cổ phần chi phối 55% của công ty Sữa Lam Sơn vào tháng 9/2007 trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Lễ Môn- Thanh Hóa. Năm 2009: Phát triển được 135.000 đại lý phân phối, 9 nhà máy và nhiều trang trại nuôi bò sữa tại Nghệ An, Tuyên Quang. Năm 2010-2112: Xây dựng nhà máy sữa nước và sữa bột tại Bình Dương với trồng vốn đầu tư là 220 triệu USD. Năm 2011: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD. 2.2. Thực trạng quá trình marketing mục tiêu của công ty sữa Vinamilk. 2.2.1. Phân đoạn thị trường mục tiêu. Vinamilk có một danh mục các sản phẩm sữa đa dạng về chủng loại và khẩu vị: sữa bột, bột dinh dưỡng trẻ em, sữa nước UHT, sữa chua UHT, sữa chua ăn, sữa đặc có đường và phô mai. Vinamilk lựa chọn phân đoạn thị trường theo phương pháp phân chia với các tiêu thức được lựa chọn là: + Phân theo địa lý: Dựa vào mật độ dân số và khả năng tiêu thụ sản phẩm chia thành hai đoạn thị trường nông thôn và thành thị. + Phân theo nhân khẩu học: Dựa vào độ tuổi để phân chia ra các đoạn thị trường khác nhau là trẻ em, thanh niên và người già. Ngoài ra còn phân loại sữa dùng cho gia đình và cho cá nhân. + Phân theo hành vi mua của khách hàng: Dựa vào trạng thái sức khỏe và lợi ích tìm kiếm phân đoạn thành người bình thường, suy dinh dưỡng và người bệnh béo phì, tiểu đường Vinamilk chạm đến mọi phân khúc thị trường chủ chốt với đầy đủ chủng loại sản phẩm. Sự đa dạng và đầu tư chiều sâu đã giúp Vinamilk trở thành một đối thủ khó chơi. Một thực tế là các công ty khác có thể đánh bại Vinamilk ở một vài phân khúc nào đó chứ rất khó cạnh tranh với Vinamilk ở tất cả các phân khúc của thị trường sữa. 2.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. Với nguồn lực của doanh nghiệp khá lớn, mức độ có thể đa dạng hóa sản phẩm cao nên sữa nước Vinamilk lựa chọn chiến lược tập trung toàn bộ thị trường với mỗi đoạn thị trường mỗi đối tượng khách hàng đều có những sản phẩm phù hợp. 8 + Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi thì có sữa hộp 110ml, trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn thì có hộp 180ml-200ml. Có nhiều cách đóng gói như hộp giấy, bịch giấy để tiện lợi khi sử dụng, mang theo dễ dàng + Người bình thường thì có thể dùng được nhiều loại sữa: sữa thanh trùng, tiệt trùng có đường, không đường, sữa hương dâu, hương socola + Người bị suy dinh dưỡng hay người già thì dùng sữa tiệt trùng giàu canxi + Người bị bệnh tiểu đường, béo phì thì dùng sữa ít béo flex không đường, tiệt trùng không đường. → Tuy nhiên đối tượng khách hàng mục tiêu mà Vinamilk hướng đến đó là trẻ em và thị trường tầm trung bình dân.  Đánh giá mức độ cạnh tranh trên đoạn thị trường: thông qua mô hình SWOT: S (điểm mạnh) W (điểm yếu) - S 1 : Vinamilk là công ty sữa hàng đầu Việt Nam được sự hỗ trợ bởi truyền thống hoạt động uy tín, cũng như thương hiệu đã được xây dựng lâu năm. - S 2 : Sản phẩm đa dạng thích hợp cho các độ tuổi và đáp ứng cac snhu cầu khác nhau của khách hàng. - S 3 : Vinamilk có mạng lưới kênh phân phối và bán hàng trải rộng trên 63 tỉnh thành. Các đại lý của Vinamilk cungc được trang bị hệ thống tủ mát, tủ đông để bảo quản sản phẩm sữa luông tươi ngon đến tay người tiêu dùng. - S 4 : Nhờ có ban lãnh đạo và điều hành tốt. Điều này thể hiện ở khả năng kiểm soát chi phí đầu vào ổn định, lợi nhuận của công ty tăng trưởng ổn ddingj qua các năm. - S 5 : Có nguồn lực về tài chính và nhân lực, đăc biệt hệ thống PR rất tốt. - W 1 : Hiện nay mặc dù Vinamilk đang có kế hoạch xây dựng trang trại bò sữa trong nước song nguyên liệu đầu vào phần lớn vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài do đó sẽ chịu tác động bởi các yếu tố: giá Thế Giới, tỷ giá hối đoái - W 2 : Giá thành các sản phẩm từ sữa hiện nay nếu như so sánh với các nước phát tiển trên thế giới vẫn đang ở mức khá cao. Điều này khiến cho một bộ phận đối tượng người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. - W 3 :Thị phần lớn, thương hiệu mạnh nhưng nếu so sánh về giá cả thid các sản phẩm của công ty chưa có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm khác. O (cơ hội) T (thách thức) - O 1 : Thị trường sữa Việt Nam ngày càng phát triển do thu nhập người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng cac sản phẩm tăng cường sức khỏe như sữa ngày một gia tăng. - O 2 : Với lợi thế là một doanh nghiệp - T 1 : Sữa (đặc biệt là sữa bột nhập khẩu dành cho trẻ em) hiện nay vẫn nhận được sự quan tâm cảu nhiều người tiêu dung trong nước. Sữa nước, sữa chua và sữa đặc là những sản phẩm mà Vinamilk đã chiếm được thị phần lớn. Tuy nhiên 9 nội địa trong ngành Vinamilk sẽ dễ dàng khi tìm hiểu thị yếu của người tiêu dùng nếu như so sánh với các hãng sữa nước ngoài khác. - O 3 :Hệ thống phân phối tốt cũng là một yếu tố hỗ trợ khi Vinamilk đưa vào thị trường các dòng sản phẩm mới (nếu cac sản phẩm này được người tiêu dung chấp nhận) - O 4 : Dân số Việt Nam đông 86 triêu dân cơ cấu dân số trẻ đây là một thị trường đầy tiềm năng trong việc tiêu thụ lượng lớn sữa. - O 5 : Nhà nước đang khuyến khích nông dân chăn nuôi bò sữa. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào thuạn lợi cho công ty. - O 6 : Dòng sữa bột, sữa đặc chưa có sản phẩm thay thế. sự cạnh tranh ở phân khúc sữa bột ngày càng khó khăn hơn do tâm lý người tiêu đung “sính ngoại” - T 2 : Thị trường xuất khẩu chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của Vinamilk, hiện naychur yếu tiêu thụ các sản phẩm sữa đặc và sữa bột. Tuy nhiên những thị trường xuất khẩu này cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị: Thái Lan, Irac - T 3 : Sữa ngoại đang thao túng phân đoạn thị trường suwaax Việt Nam, gây khó khăn trong cạnh tranh của công ty. - T 4 : Sữa nhiếm Melamin tại Trung Quốc ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng sữa trong nước, làm quá trình tiêu thu sữa trững lại. - T 5 : Dòng sữa tươi và sữa nước có sản phẩm thay thế như nước uống có ga, nước tăng lực 2.2.3. Định vị thị trường. a) Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường: Có nhiều lợi thế cạnh tranh nhưng theo nghiên cứu về hành vi mua của người tiêu dùng thì khách hàng quan tâm đến chất lượng hơn đồng thời chất lượng cũng là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của Vinamilk. b) Sự khác biệt về hình ảnh, thương hiệu: Vinamilk là một thương hiệu mạnh đạt được nhiều danh hiệu: Danh hiệu anh hùng lao động, Huân chương độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Đứng đầu topten hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1995-2009 (báo Đoàn Kết bình chọn). Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2009 (giải thưởng do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp). Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2009 ( do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, viện khoa học công nghệ Phương Nam và tạp chí Thương hiệu Việt). • Sự khác biệt về dịch vụ: Vinamilk mạnh về dịch vụ chăm sóc khách hàng: có phòng khám để tư vấn cho khách hàng, các dịch vụ quảng cáo, quảng bá thương hiệu, nội dung quảng cáo không ngừng thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn. c) Hoạt động Marketing - mix: 10 [...]... khác Với nhóm sản phẩm kem, sữa chua, sữa tươi: Công ty chủ trương mở rộng rãi và không hạn chế ngặt nghèo về các điều kiện của đại lý Hiện tại Vinamilk đưa sản phẩm tới khách hàng qua hai kênh phân phối: - Phân phối qua kênh truyền thông - Phân phối qua kênh hiện tại 12 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ SỰ THÍCH ỨNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁC XÚC TIẾN CỦA CÔNG TY SỮA VINAMILK VỚI SỰ THAY ĐỔI TÌNH THẾ CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ... CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG 3.1 Thực trạng các quyết định xúc tiến của công ty sữa Vinamilk 3.1.1 Quảng cáo - Xác định mục tiêu quảng cáo Đây là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng một chương trình quảng cáo Những mục tiêu này phải xuất phát từ những quyết định trước đó về thị trường mục tiêu định vị thị trường mục tiêu và Maketing mix Các chiến lược và Maketing-mix quyết định nhiệm vụ mà quảng... thì doanh nghiệp cần thiết lập cho mình những bước đi đúng đắnthực hiện quá trình marketing mục tiêu hiệu quả Bên cạnh đó, Vinamilk cần năng cao hơn nữa hoạt động quản trị marketing của mình, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến để đưa ra các quyết định xúc tiến hợp lý, hiệu quả sao cho phù hợp với thị trường Nắm bắt sự thay đổi của môi trường và thị trường rất quan trọng Điều đó quyết định đến hoạt động xúc tiến. .. trọng Điều đó quyết định đến hoạt động xúc tiến của công ty Hơn nữa, trước tình hình thị trường đang ngày càng có nhiều biến động như hiện nay thì công ty cần phải thật nhanh nhạy để có thể thích ứng và bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường và thị trường; đồng thời từ đó có thể đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao 21 ... hỗ trợ các hoạt động phân phối và phát triển các quan hệ với các nhà phân phối và bán lẻ mới Công ty có một đội ngũ tiếp thị và bán hàng có kinh nghiệm về phân tích, xác định thị yếu và xu hướng tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ các nhân viên bán hàng trực tiếp, những người hiểu rõ người tiêu dùng thông qua việc tiếp cận thường xuyên với khách hàng tại nhiều điểm bán hàng Với mục đích đưa sản phẩm của mình... tại” Với cam kết “Chất lượng quốc tế-Chất lượng Vinamilk” + Chiến lược giá: Mục tiêu định giá: Tối đa hóa giá trị của cổ đông, theo đuổi chiến lược kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận tối đa Vinanmilk thường định giá cao, bên cạnh đó cố gắng tác động vào tâm lý của người tiêu dùng trong mối quan hệ tương tác giữa giá cả và chất lượng Vinamilk chấp nhận hạ giá bán tới mức có thể để đạt quy mô thị trường. .. shop… 3.2 Đánh giá sự phù hợp của chính sách xúc tiến của công ty sữa Vinamilk 3.2.1 Những thành tựu đạt được Trong khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm của mình phải nhờ vào thương hiệu của nước ngoài thì Công ty Cổ phần sữa Vinamilk đã đưa sản phẩm của mình đi các nước trên thế giới bằng chính thương hiệu “Vinamilk - Việt Nam” Năm 2011, Vinamilk xuất khẩu hàng hóa vượt kế hoạch, đạt trên 140... chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của Dutch Lady (Cô gái Hà Lan), Netslé, Mộc Châu và Hà nội Milk - Các chiến lược về giá của Vinamilk trong thời gian qua + Chính sách giá của Vinamilk khá ổn định: Trong đợt tăng giá sữa của các công ty sữa từ giữa năm 2008 Chỉ có hai hãng Vinamilk và Nutifood không tăng giá, mặt khác giá sữa tươi nguyên liệu giảm + Chính sách đắt tiền hơn để có chất lượng tốt hơn: Một loạt... thiện hơn Vinamilk đang và sẽ có thêm nhiều chương trình hướng tới cộng đồng trong tương lai 3.1.3 Xúc tiến bán Mục đích của xúc tiến bán là kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng mua và Mua nhiều hơn các hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp hoặc phân phối Hoạt động xúc tiến bán hàng của Vinamilk đang rất được chú trọng Hiện nay, công ty có 14 phòng trưng bày sản phẩm và có nhiều đợt khuyến... colostrum của Vinamilk, Friso lên Friso Gold, 123 456 nâng cấp với TT ratio của Dutch Lady, Dumex nâng cấp thành Dumex Gold của Dumex Nếu như các sản 11 phẩm hiện tại có giá trị định vị thấp thì thường các công ty sử dụng hình thức định vị giá trị cao hơn nhưng giữ nguyên giá Rõ nét nhất là Vinamilk khi Vinanmilk định vị dòng sữa tiệt trùng và sữa chua của họ + Chính sách về giá thu mua sữa tươi của Vinanmilk . LÝ LUẬN VÀ QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU. 1.1. Bản chất của quá trình marketing mục tiêu. Marketing mục tiêu là quá trình xác định các thị trường trung tâm, đặt mục tiêu cùng các nỗ lực marketing. của marketing mục tiêu là xuất phát từ nhu cầu của thị trường rất đa dạng và khác biệt. Trong các công ty sản xuất kinh doanh, marketing mục tiêu là một quá trình được quản lý. Như vậy, marketing. với đối thủ cạnh tranh. Áp dụng marketing mục tiêu là cần thiết và tất yếu đối với mỗi công ty. 1.2. Quá trình thực hiện marketing mục tiêu. Quá trình thực hiện marketing mục tiêu phải trải qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường, Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường, Phân tích nội dung Marketing mục tiêu của một công ty kinh doanh cụ thể. Đánh giá sự thích ứng các quyết định các xúc tiến của công ty trên với sự thay đổi tình thế của môi trường và thị trường

Từ khóa liên quan