BÁO GIẢNG LỚP 5

36 321 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 1: TỪ NGÀY 23 - 8. ĐẾN NGÀY 27 - 8 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định Ôn tập: Khái niệm về phân số Em là học sinh lớp 5 Giới thiệu trương trình - tổ chức lớp-Trò chơi “Kết bạn” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Thư gửi học sinh Nghe – viết: Việt Nam thân yêu Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Việt Nam đất nước chúng ta Sự sinh sản TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Từ đồng nghĩa Lý Tự Trọng Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ chạy đổi chỗ,vỗ tay nhau” Ôn tập một số bài hát Ôn tập: So sánh hai phân số Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Nam hay là nữ Quang cảnh làng mạc ngày mùa Cấu tạo của bài văn tả cảnh Ôn tập : So sánh hai phân số( Tiếp theo) Đính khuy 2 lỗ Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ đồng nghĩa Luyện tập tả cảnh Phân số thập phân Thường thức Mĩ thuật.Xem tranh thiếu nữ bên hoa Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 2 TỪ NGÀY 27 - 8. ĐẾN NGÀY 3- 9 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Luyện tập Em là học sinh lớp 5( tiết) Đội hình đội ngũ-trò chơi “ chạy tiếp sức” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Nghìn năm văn hiến Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Địa hình và khoáng sản Nam hay là nữ ( tiếp theo) TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Mở rộng vốn từ: Tổ quốc Kể chuyện đẫ nghe,đã đọc Đội hình đội ngũ –trồ chơi “ Kết bạn” Học hát: Bài Reo vang bình minh Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? Sắc màu em yêu Luyện tập tả cảnh Hỗn số Đính khuy 2 lỗ(tiết 2) Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ đồng nghĩa Luyện tập làm báo cáo thống kê Hỗn số ( tiếp theo) Vẽ trang trí .Màu sắc trong trang trí Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 3 TỪ NGÀY 6 - 9. ĐẾN NGÀY 10- 9 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Cuộc phản công kinh thành Huế Luyện Tập Có trách nhiệm về việc làm của mình Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ Đổi khăn” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Lòng dân Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh Luyện Tập chung Khí hậu Cần làm gì để mẹ và em bé đề khỏe ? TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Mở rộng vốn từ: Nhân đân Kể chuyện được chưnhs kiến hoặc tham gia Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ Đua ngựa” Ôn bài hát: Reo vang bình minh. Tập đọc nhạc Luyện Tập chung Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Lòng dân( tiếp theo) Luyện tập tả cảnh Luyện Tập chung Thêu dấu nhân Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ đồng nghĩa Luyện tập tả cảnh Ôn tập về giải toán Vẽ tranh Đề tài Trường em Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 4 TỪ NGÀY 13 - 9. ĐẾN NGÀY 17- 9 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XI X đầu thế kỉ X X Ôn tập về bổ sung về giải toán Có trách nhiệm về việc làm của mình( tiết 2) Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Hoàng anh hoàng yến” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Những con sếu bằng giấy Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Luyện tập Sông ngòi Tuổi vị thành niên đến tuổi già TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Từ trái nghĩa Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Mèo đuổi chuột” Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Ôn tập về bổ sung về giải toán ( tiếp theo) Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Vệ sinh tuổi dậy thì Bài ca về trái đất Luyện tập tả cảnh Luyện tập Thêu dấu nhân Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ trái nghĩa Tả cảnh( kiểm tra viết) Luyện tập chung Vẽ theo mẫu khối hộp và khối cầu Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 5 TỪ NGÀY 20 - 9. ĐẾN NGÀY 24- 9 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Phan Bội Châu và phong trào Đông du Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài Có trí thì nên Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ Nhãy ô tiếp sức” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Một chuyên gia máy xúc Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng Vùng biển nước ta Thực hành nói không với các chất gây nghiện TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN MRVT: Hòa bình Kể chuyện đã nghe,đẫ đọc Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ Nhãy đúng, nhãy nhanh” Học hát: Con chim hay hót Luyện tập Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Thực hành nói không với các chất gây nghiện TT Ê- mi li, con Luyện tập làm báo cáo thống kê Đề-ca- mét vuông.Héc-tô-mét vuông Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Từ đồng âm Trả bài văn tả cảnh Mi-li-mét vuông.Bảng đơn vị đo diện tích Tập nặn tạo dáng.Nặn con vật quen thuộc Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 6 TỪ NGÀY 27 - 9. ĐẾN NGÀY 1- 10 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Quyết trí ra đi tìm đường cứu nước Luyện tập Có trí thì nên ( tiếp theo) Đội hình đội ngũ-Trò chơi “ Chuyển đồ vật” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Sự sụp đổ của chế độ a- pác –thai Nhớ - viết: Ê- mi-li,con Héc-ta Đất và rừng Dùng thuốc an toàn ( Buổi chiều) TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN MRVT: Hiểu nghị hợp tác Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Lăn bong bằng tay” Học hát: Con chim hay hót Luyện tập Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Phòng bệnh sốt rét Tác phẩm của Si- le và tên phát xít Luyện tậ làm đơn Luyện tập chung Chuẩn bị nấu ăn ( Buổi chiều) Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Dùng từ đồng âm để chơi chữ Luyện tập tả cảnh Luyện tập chung Vẽ trang trí. Vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 7 TỪ NGÀY 4 - 10 ĐẾN NGÀY 8-10 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt đươi cờ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Luyện tập chung Nhớ ơn tổ tiên Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Trao tín gậy” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Những người bạn tốt Nghe – viết: Dòng kinh quê hương Khái niệm về số thập phân Ôn tập Phòng bệnh sốt xuất huyết ( Buổi chiều) TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Từ nhiều nghĩa Cây cỏ nước nam Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Trao tín gậy” Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. TĐNsố 2 Khái niệm về số thập phân (tiếp theo) Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Phòng bệnh viêm não Tiếng đàn ba-la-lai- ca trên sông Đà Luyện tập tả cảnh Hàng của số thập phân.Đọc viết số thập phân Nấu cơm (Buổi chiều) Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ nhiều nghĩa Luyện tập tả cảnh Luyện tập Vẽ tranh. Đề tài Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 8 TỪ NGÀY 11- 10. ĐẾN NGÀY 15- 10- 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Xô viết Nghệ - Tĩnh Số thập phân bằng nhau Nhớ ơn tổ tiên ( tiết 2) BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Kí diệu rừng xanh Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh So sánh hai số thập phân Dân số nước ta Phòng bệnh viêm gan A TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện đã nghe,đã đọc Ôn 2 bài hát: Reo vang bình minh,Hãy giữ cho em Luyện tập Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Phòng tránh HIV/ AIDS Trước cổng trời Luyện tập tả cảnh Luyện tập chung Nấu cơm Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Luyện tập về từ nhiều nghĩa Luyện tập tả cảnh( dựng đoạn mở bài,kết bài) Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân Vẽ theo mẫu.Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 9 TỪ NGÀY 18 -10. ĐẾN NGÀY 22- 10 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Cách mạng mùa thu Luyện tập Tình bạn ( tiết1) Động tác tay chân-Trò chơi “ Dẫn bong” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Cái gì quý nhất? Nhớ- viết: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Các dân tộc,sự phân bố dân cư Thái độ đối với người nhiễm HIV/ AIDS( Buổi chiều) TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn” Học hát: bài Những bong hoa những bài ca Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Phòng tránh bị xâm hại Đất Cà Mau Luyện tập thuyết trình,tranh luận Luyện tập chung Luộc rau (Buổi chiều) Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Đại từ Luyện tập thuyết trình tranh luận Luyện tập chung Thường thức mĩ thuật. Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 10 TỪ NGÀY 25 - 10. ĐẾN NGÀY 29- 10 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Luyện tập chung Tình bạn ( tiết 2) Động tác tay chân-Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” BA 24 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Ôn tập HKI (tiết 1) Ôn tập HKI (tiết 2) Kiểm tra định kì (giữa học kì I) Nông nghiệp Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ“ Buổi chiều” TƯ 25 1 2 3 4 5 LT- VC KC TD ÂM NHẠC TOÁN Ôn tập HKI (tiết3) Ôn tập HKI (tiết 4) Trò chơi “ Chạy nhanh theo số” Ôn tập bài hát: Những bong hoa những bài ca Cộng hain số thập phân Năm 26 1 2 3 4 5 KH TĐ TLV TOÁN KT Ôn tập: Con người và sức khỏe Ôn tập HKI (tiết 5) Ôn tập HKI (tiết 6) Luyện Tập Bày,dọn bữa ăn trong gia đình( Buổi chiều” Sáu. 27 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Ôn tập HKI (tiết 5) Ôn tập HKI (tiết 6) Tổng nhiều số thập phân Vẽ trang trí.Trang trí đối xứng qua trục Sinh hoạt cuối tuần [...]... ở đồ vật Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 1 5 TỪ NGÀY 29 - 11 ĐẾN NGÀY 3 - 12 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Chiến thắng biên giới thu- đông 1 950 Luyện tập Tôn trọng phụ nữ ( tiết 2) Bài thể dục phát triển chung- Trò chơi “ Thỏ nhãy” 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Buôn... Chiều) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TUẦN LỄ THỨ 24 TỪ NGÀY 21 - 2 ĐẾN NGÀY 25- 2 - 2011 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 21 BA 22 TƯ 23 Năm 24 Sáu 25 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC Kể chuyện THỂ DỤC Sinh hoạt đầu tuần Đường Trường Sơn Luyện tập chung Em yêu tổ quốc Việt Nam Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( Chiều) Phối hợp chạy mang vác,bật cao và phối hợp chạy và 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC...PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 11 TỪ NGÀY 1 -11 ĐẾN NGÀY 5 – 11- 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Ôn tập Luyện tập Thực hành giữa học kì I Động tác toàn thân- Trò chơi“ Chạy nhanh theo số” 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Chuyện một khu vườn nhỏ... Chiều) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TUẦN LỄ THỨ 23 TỪ NGÀY 14 - 2 ĐẾN NGÀY 18- 2 - 2011 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 14 BA 15 TƯ 16 Năm 17 Sáu 18 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC Kể chuyện THỂ DỤC Sinh hoạt đầu tuần Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta Xăng –ti-mét khối.Đề-xi mét khối Em yêu tổ quốc Việt Nam Kể chuyện đã nghe,đã đọc( chiều) Di chuyển tung và bắt bóng 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH... mẫu Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 13 TỪ NGÀY 15 - 11 ĐẾN NGÀY 19- 11 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu… nc Luyện tập chung Kính già ,yêu trẻ ( tiết) Động tác thăng bằng- Trò chơi”Ai nhanh và khéo hơn” 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA... 4 5 KTD TĐ TLV TOÁN KT Các trò chơi “ Nhãy ô tiếp sức”… “ Dẫn bóng” Nếu trái đất thiếu trẻ con Trả bài văn tả cảnh Luyện tập chung Lắp mô hình tự chọn ( chiều) 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Ôn tập về dấu câu(Dấu gạch ngang) Trả bài văn tả người Luyện tập chung Vẽ tranh đề tài tự chọn Sinh hoạt cuối tuần( Chiều) 1 2 3 4 5 TUẦN LỄ THỨ 35 TỪ NGÀY 9 - 5 ĐẾN NGÀY 14- 5 - 2011 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn 5A... nhiều ở nước ta : Buổi chiều” PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 1 7 TỪ NGÀY 13 - 12 ĐẾN NGÀY 17- 12 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Ôn tập,kiểm tra học kì I Luyện tập chung Hợp tác với nhưnhx người xung quanh( tiết 2) Trò chơi“Chạy tiếp sức theo hình tròn” 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ KH Ngu... giải toán về tỉ số PT Thức ăn nuôi gà “Buổi chiều” 1 2 3 4 5 LT- VC TLV TOÁN MT SHCT Ôn tập về câu Trả bài văn tả người Hình tam giác Thường thức mĩ thuật.Xem tranh du kích tập bắn Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 18 TỪ NGÀY 20 – 12 ĐẾN NGÀY 24 - 12 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Ôn... một số tự nhiên PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 1 4 TỪ NGÀY 22 - 11 ĐẾN NGÀY 26- 11 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Thu đông 1947 Việt Bắc “ mồ chon thực dân Pháp Chia một STN cho một số TN mà thương là số TP Tôn trọng phụ nữ Động tác điều hòa- Trò chơi “Thăng bằng” 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN... Nam Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 1 2 TỪ NGÀY 8 - 11 ĐẾN NGÀY 12- 11 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy 5A Hai 23 BA 24 TƯ 25 Năm 26 Sáu 27 1 2 3 4 5 SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh hoạt dưới cờ Vượt qua tình thế hiểm nghèo Nhân một số thập phân với 10,100,1000 Kính già ,yêu trẻ Động tác vươn thở,tay,chân và toàn thân – Trò chơi… 1 2 3 4 5 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN ĐỊA LÍ . và khối cầu Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 5 TỪ NGÀY 20 - 9. ĐẾN NGÀY 24- 9 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh. tranh. Đề tài Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 8 TỪ NGÀY 11- 10. ĐẾN NGÀY 15- 10- 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh. mĩ thuật. Sinh hoạt cuối tuần PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ 10 TỪ NGÀY 25 - 10. ĐẾN NGÀY 29- 10 - 2010 Thứ Ngày Tiết Lớp Môn Tên Bài Dạy Hai 23 1 2 3 4 5 5A SHĐT LỊCH SỬ TOÁN ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO GIẢNG LỚP 5, BÁO GIẢNG LỚP 5, BÁO GIẢNG LỚP 5