TC Gấp cắt dán bông hoa

23 658 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2009 THỦ CÔNG Kiểm tra bài cũ 1 HS lên thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh Quan sát và nhận xét: + Các bông hoa có màu sắc như thế nào ? Nhiều màu sắc: đỏ, cam, vàng…… + Các cánh của bông hoa có giống nhau không Đa dạng: hình tim, hình lá, … Quan sát và nhận xét: + Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào ? Bằng nhau Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa + Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp, cắt bông hoa 5 cánh được không ? Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa Cắt ngôi sao ta cắt theo đường thẳng, còn cắt bông hoa ta cắt theo đường cong. + Nếu được thì phải làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu ? Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa Bông hoa 4 cánh: ta gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần. Bông hoa 8 cánh: ta gấp tờ giấy hình vuông làm 8 phần. + Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh, 8 cánh ? Liên hệ thực tế : + Hãy kể tên một số bông hoa mà em biết về: số cánh hoa, hình dạng, màu sắc. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều loại hoa. Màu sắc, số cánh hoa và hình dạng cánh hoa của các loại hoa rất đa dạng, như : [...]... a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh theo các bước: + Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh 6 ô + Gấp tờ giấy để cắt bông hoa năm cánh: cách gấp giống như gấp giấy để cắt ngôi sao 5 cánh; + Vẽ đường cong như hình 1; + Dùng kéo cắt lượn theo đường cong để được bông hoa năm cánh Có thể cắt lượn vào sát góc để làm nhụy hoa Hướng dẫn mẫu: a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh theo các bước: Hướng dẫn mẫu: a) Gấp, cắt bông hoa. .. mẫu: b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, theo các bước: Hướng dẫn mẫu: b) Gấp, cắt bông hoa 8 cánh, theo các bước: + Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau Tiếp tục gấp đôi ta được 8 phần bằng nhau Gấp đôi lại được 16 phần bằng nhau; +Vẽ đường cong như hình , + Dùng kéo cắt theo đường cong để được bông hoa 8 cánh Có thể cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhụy hoa Hướng dẫn mẫu: b) Gấp, cắt bông hoa 8 cánh,... a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh theo các bước: Hướng dẫn mẫu: b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, theo các bước: + Cắt các tờ giấy hình vuông có kích thước to , nhỏ khác nhau; Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau Tiếp tục gấp đôi ta được 8 phần bằng nhau; +Vẽ đường cong như hình , + Dùng kéo cắt theo đường cong để được bông hoa 4 cánh Có thể cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhụy hoa Hướng dẫn mẫu: b) Gấp, ... theo đường cong để được bông hoa 8 cánh Có thể cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhụy hoa Hướng dẫn mẫu: b) Gấp, cắt bông hoa 8 cánh, theo các bước: Hướng dẫn mẫu: c) Dán các hình bông hoa: * Củng cố : 2 HS nhắt lại quy trình gấp cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh * Dặn dò : Chuẩn bò tiết thủ công sau thực hành . cánh hoa như thế nào ? Bằng nhau Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa + Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp, cắt bông hoa 5 cánh được không ? Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa Cắt. ta cắt theo đường thẳng, còn cắt bông hoa ta cắt theo đường cong. + Nếu được thì phải làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu ? Gợi ý về cách gấp, cắt bông hoa Bông hoa. Hướng dẫn mẫu: a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh theo các bước: + Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh 6 ô + Gấp tờ giấy để cắt bông hoa năm cánh: cách gấp giống như gấp giấy để cắt ngôi sao 5 cánh;
- Xem thêm -

Xem thêm: TC Gấp cắt dán bông hoa, TC Gấp cắt dán bông hoa, TC Gấp cắt dán bông hoa