tttyen my thuat

7 304 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

GV: Trần Thị Thanh Yến GV: Trần Thị Thanh Yến TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN Mỹ thuật lớp 3 Mỹ thuật lớp 3 Bài 10: Thường thức mĩ thuật Xem tranh tĩnh vật Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2010 Bài 10: Thường thức mĩ thuật Xem tranh tĩnh vật Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2010 Câu1: Trong tranh vẽ những loại quả nào? Câu3: Miêu tả đặc điểm của từng loại quả ( hình dáng, kích th ớc, ) Câu5: Vị trí, cách sắp xếp của từng loại quả trong tranh? Câu4: Quả đ ợc vẽ bằng những màu gì? Câu hỏi thảo luận KL: Bức tranh 1 vẽ loại quả đặc tr ng của vùng miền Bắc. Có bố cục độc đáo: chỉ là 1 chùm quả đặt trên chiếc nón nh ng lại rất phong phú về hình dáng quả. Câu2: Trong tranh hình ảnh n o chính, hình ảnh n o phụ? N2 Bi 10: Thng thc m thut Xem tranh tnh vt Th 5 ngy 20 thỏng 10 nm 2010 Câu1: Trong tranh vẽ những loại quả nào? Câu3: Miêu tả đặc điểm của từng loại quả ( hình dáng, kích th ớc, ) Câu5: Vị trí, cách sắp xếp của từng loại quả trong tranh? Câu4: Quả đ ợc vẽ bằng những màu gì? Câu hỏi thảo luận KL: Bức tranh 2 vẽ loại quả đặc tr ng của vùng miền Nam. Các quả rất phong phú về hình dáng (quả to, quả nhỏ) màu sắc ( đỏ, vàng, tím) Câu2: Trong tranh hình ảnh n o chính, hình ảnh n o phụ? N2 Bi 10: Thng thc m thut Xem tranh tnh vt Th 5 ngy 20 thỏng 10 nm 2010 Tranh 1 Tranh 2 Đều là thể loại tranh tĩnh vật (vẽ quả) Khác: Giống: - Bức tranh 2 vẽ nhiều loại quả, quả đ ợc sắp xếp trên thảm để mặt bàn. Quả bày ở đĩa. - Bức tranh 1 vẽ quả(chùm roi) đ ợc vẽ trên 1 chiếc mũ. Tranh tĩnh vật là tranh vẽ hoa, quả là chính. Chỉ cần sắp xếp các loại quả khác nhau ở những vị trí khác nhau thì chúng ta có nhiều bức tranh tĩnh vật đẹp. Em hãy cho biết những điểm giống và khác nhau của 2 bức tranh trên? - Quả đ ợc vẽ băng 1 màu. - Nền phông là khăn hoa màu tím. - Không có lọ hoa. - Quả đ ợc vẽ nhiều màu. - Nền đỏ màu xanh và chiếc khăn trải bàn có màu hồng kẻ trắng. - Có 1 giỏ hoa. Bi 10: Thng thc m thut Xem tranh tnh vt Th 5 ngy 20 thỏng 10 nm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: tttyen my thuat, tttyen my thuat, tttyen my thuat