Tài liệu ôn tập Toán Lớp 5 cuối năm

49 796 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Đề tự kiểm tra số 1 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 245,58 + 7,492 59,64 + 38 104 – 36,85 2,49 – 0,8745 28,52 x 4,9 12,75 x 38 26 : 2,5 20,88 : 3,6 2/ Tìm y, biết : 13,104 : y – 8,72 = 6,88 (312 – y) : 12,6 = 24,5 3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm : 0,49 km = 490 2km 50m = m 16tạ 40kg = tấn 1280g = 1,28 5m 2 8dm 2 = 508 0,364m 2 = dm 2 7,084m 3 = m 3 dm 3 9m 3 15dm 3 = 9,015 2 giờ 15 phút = giờ 150 giây = phút giây 4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích. Giải 5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ. Giải 6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau Giải 1 A B D C 2dm Tên : Đề tự kiểm tra số 2 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 2/ Tìm y, biết : 7 3 1 y × = 10 4 5 − ( ) 5 3 7 : y + = 9 6 4 3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b. Tính 40% của 32 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ? Giải 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải 2 Tên : Đề tự kiểm tra số 3 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156,32 + 49 102 – 38,75 27,48 x 65 9,96 : 4,8 + = 7 3 8 4 − = 2 5 3 3 × = 4 5 9 6 = 3 : 6 8 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức : 60 – y x 12,8 = 2,4 (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1,25 Xếp tăng dần : 2 32 2 3 ; 3,25 ; ; 3,5 ; 5 5 5 3 4/ 120 m = 0,12 8tạ 15kg = tấn 4m 2 70dm 2 = 470 1,15 m 3 = m 3 dm 3 3 giờ 45 phút = giờ 140 giây = phút giây 5/ Thùng, bình và can đựng tất cả 44 lít dầu . Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng phân nửa số dầu trong thùng . Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải 6/ Cùng lúc 7giờ, một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều nhau . Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút . Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đường AB dài 94,5 km Giải 3 Đề tự kiểm tra số 4 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519,32 + 78 204 – 86,53 12phút 40giây x 6 5giờ 20phút : 8 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức : 13,104 : y – 8,72 = 6,88    ÷   7 5 3 19 + × : 12 9 8 15 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh. Dựa vào biểu đồ, em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : bạn – Số học sinh khá của lớp 5A là : bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : bạn 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0,49 km = 490 4tạ 70kg = tấn 3ha 50m 2 = 300,5 3075 dm 3 = m 3 dm 3 2 giờ 36 phút = giờ 160 giây = phút giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD, biết : 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp AB = 36m có cạnh 0,6m. BM = 45m a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? CM = 14m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể. ND = 20m Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm 3 = 1 lít) Giải Giải 4 Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% A B C D M N Đề tự kiểm tra số 5 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798,5 + 64,39 1020 – 749,65 12phút 30giây x 8 5giờ : 6 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức : 12,4 – y : 34,2 = 3,9 (42,8 x 6,9 – 154,56) : 34,5 3/ Tìm y, biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0,58 km = 580 1tấn 60kg = tạ 3m 2 70dm 2 = 3,7 12040 dm 3 = m 3 dm 3 2 giờ 45 phút = giờ 105 giây = phút giây 5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà 6/ A cách B 162 km. Lúc 7giờ 30phút một xe trong 40 ngày . Sau khi làm được 10 ngày thì máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ A về B. có 3 người nữa đến cùng làm. Hỏi như vậy Sau đó 50phút, một ôtô có vận tốc 48,6 km/g ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? khởi hành từ B đi về A . Hỏi : (sức làm mỗi thợ là như nhau) a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải Giải 5 Đề tự kiểm tra số 6 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây 35,78 x 6,4 146,7 : 4,5 2/ Tìm y, biết : (312 – y) : 12,6 = 24,5 13,104 : y – 8,72 = 6,88 3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 b. Tính A, biết 40% của A bằng 32 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m. Hai trục bánh xe cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây. Giải 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp). b) Tính thể tích bể cá đó. c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó. Giải 6 3,1m 0 , 3 5 m Đề tự kiểm tra số 7 I - Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm) Bài 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 28,257 là bao nhiêu? a) 50 b) 500 c) 10 5 d) 100 5 Bài 2: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như vậy tỉ số phần trăm giữa số trận thắng và số trận thi đấu của đội bóng đó là: a) 19% b) 95% c) 90% d) 85% Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “5km 25m = … km” là số nào? a) 5,025 b) 5,25 c) 525 d) 5,205 Bài 4: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5dm, chiều rộng 2,5dm, chiều cao3dm. Thể tích hình hộp chữ nhật là bao nhiêu? a) 8,75 cm 3 b) 26,25 dm 3 c)18 dm 3 d) 36 dm 3 II - Phần tự luận (8 điểm) Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 1976,25 + 213, 2 b) 428,4 – 28,04 c) 26,5 x 2,4 d) 52,9 : 2,3 Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 69,78 + 35,97 + 30,22 b. 6,8 x 9,7 + 9,7 x 3,2 Bài 7: Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 38km/giờ, đến B lúc 9 giờ. Hỏi độ dài quãng đường AB là bao nhiêu ki-lô-mét? Bài 8: hình thang có đáy lớn 2,5dm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang đó. Đề tự kiểm tra số 8 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : ( 2 điểm ) a). Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào ? A. Hàng đơn vò B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn b). Phân số 5 2 viết dưới dạng số thập phân là : A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0 c). Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có : A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút d). 0,5% = ? A. 10 5 B. 100 5 C. 1000 5 D. 10000 5 2. a). 5,009 5,01 b). 11,389 11,39 c). 0,825 0,815 d). 20,5 20,500 3. Đặt tính rồi tính : a) 1,345 + 25,6 + 8,29 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b) 78 – 20,05 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… c) 17,03  0,25 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… … d) 10,6 : 4,24 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1,5điểm ) a). 570dm 3 = m 3 b). 5 10 3 kg = g c). 25% của 250 L là 5. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180km. Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. a). Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? b). Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 3 2 vận tốc ô tô đi từ B Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Cho hình vẽ bên : a). Tính diện tích hình vuông. b). Tính diện tích phần tô màu trong hình vuông. c). Tính diện tích phần không tô màu trong hình vuông. > < = 20cm 20cm 20cm 20cm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 9: Phân tích các số sau thành tổng theo mẫu: a. 12,346 = 10 + 2 + 0,3 + 0,04 + 0, 005 345,0987 1,003 1043, 2340 0,00456 4040,3407 223 678 231 190 765 100 Đề tự kiểm tra số 9 1. Đặt tính rồi tính : ( 21 điểm ) a). 465,74 + 352,48 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b) 196,7 – 97,34 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… c) 67,8  1,5 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… … d) 52 : 1,6 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : ( 1 điểm ) Biểu đồ dưới đây cho biết số điểm 10 của bốn bạn đã đạt được . 27 50 50 (Số điểm 10 ) (bạn)HồngHương Hòa Hiền 0 5 0 10 50 15 0 20 25 05 0 30 25 05 0 35 02 50 50 a). Bạn ……………. được nhiều điểm 10 nhất. b). Bạn ……………. được ít điểm 10 nhất. c). Bạn Hòa được ………… điểm 10 và ít hơn số điểm 10 của bạn Hiền là ……… điểm 10. 3. a). 5,1 …………… 5,08 b). 12,030 ……………. 12,03 c). 25,679 …………… 25,68 d). 0,919 ……………… 0,92 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : a). Hỗn số 4 9 8 viết dưới dạng phân số là : A. 9 12 B. 9 32 C. 9 41 D. 9 44 b). 100 32 viết dưới dạng số thập phân là : A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 c). Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m 3 = …………… dm 3 là : A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20 000 d). Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 8cm là : A. 30cm 2 B. 240cm C. 240 cm 2 D. 240cm 3 e). Một ô tô đi với vận tốc 51km/giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu mét/ phút ? A. 850m/phút B. 805m/phút C. 510m/phút D. 5100m/phút 5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống : a). 135 phút = 13,5 giờ b). 2dm 3 35cm 3 = 2,035dm 3 c). 3ngày 15giờ + 2ngày 12giờ = 6 ngày 3giờ 6. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3m. Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học, mỗi mét vuông hết 25 000 đồng tiền sơn. Biết diện tích các cửa là 15m 2 , hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn ? ( 2 điểm ) Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. > < = [...]... tra số 13 Bài 1 : Tính (có đặt tính) 52 4 - 49,62 426 + 59 3,8 1202 ,5 + 949, 65 603,7 - 142 ,58 1202, 05 + 949 ,5 603,327 - 142 ,58 2,97 x 4,6 54 , 25 x 9,14 351 : 14, 04 270 : 1, 25 3042 : 75 5,662 : 0, 95 Bài 2 : Tính nhanh : 0, 25 x 4,37 3, 75 x 19,6 + 19,6 x 6, 25 29,4 x 99 + 29 + 0,4 0 ,5 x 37 ,5 x 200 Bài 3 : Tìm x x + 4, 75 = 9268 x - 62,9 = 38,47 2,7 x x = 141,48 54 ,6 - x = 9 ,52 493,12 : x = 4,9312 x : 3,07 =... h×nh ®ã Bµi 5: TÝnh nhanh: 7,34 + 0, 45 + 2,66 + 1,4 + 2,6 + 0 ,55 Đề tự kiểm tra số 16 Bài 1 : Tính (có đặt tính) 1202 ,5 + 949, 65 603,7 - 142 ,58 2,97 x 4,6 3042 : 75 426 + 59 3,8 52 4 - 49,62 54 , 25 x 9,14 5, 662 : 0, 95 Bài 2 : Tính nhanh : 0, 25 x 4,37 3, 75 x 19,6 + 19,6 x 6, 25 29,4 x 99 + 29 + 0,4 0 ,5 x 37 ,5 x 200 Bài 3 : Tìm x x + 4, 75 = 9268 493,12 : x = 4,9312 x - 62,9 = 38,47 54 ,6 - x = 9 ,52 x : 3,07... 4 5 7 C 1; 3 ; 7 ; 8 45 B D Câu 2: Phân số 20 bằng phân số nào sau đây: 4 7 5 1; 3 ; 8 ; 7 4 7 5 ; 1; 8 ; 7 3 A 90 40 85 40 B C 80 40 75 40 D 5 Câu 3: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 7 là học sinh nam Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? A 11 B 24 C 10 D 25 5 7 8 15 Câu 4: Trong các phân số 8 ; 9 ; 5 ; 7 ; phân số nào có thể viết thành phân số thập phân có mẫu là 100 ? A 5 8 7 9 B C 15 7 8 5. .. x: A C x= 5 2 B x= 1 4 5 4 Câu 8: x + 18,7 = 50 ,5 : 2 ,5 A x = 3,3 B x = 1 ,5 C x = 12,72 Câu 9: Lớp 5A có 25 học sinh trong đó có 15 học sinh nữ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp 5A là A 0,6 % B 10 % C 60% Câu 10: Diện tích tam giác vuông MNP là M 2 A 66 cm B C 33cm 660 cm2 1320 cm2 N II - Phần 2: Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 75, 8 + 249,19 b) 8 giờ 13 phút – 6 giờ 25 phút 40cm... gồm 5 triệu, 3 chục nghìn, 8 chục là A 53 0 850 B 53 00080 C 50 30080 3 bằng phân số nào dưới đây 7 9 9 A B 21 14 Câu 2: Phân số 6 21 C Câu 3: 4 tạ 32 kg =………………… tấn A 43,2 tấn B 0,432 tấn 2 Câu 4: 718m =……… ha A 0,718 ha B 0,0718 ha Câu 5: Kết quả của phép tính nhân 3,47 × 0,6 là A 20,82 B 18,82 Câu 6: Giá trò của biểu thức: 15, 05 – 6, 25 : 0 ,5 là A 19 ,5 B 2 ,55 432 tấn C 7,18 ha C 2,082 C 17,6 C x= 5 1... 7 9 B C 15 7 8 5 D Câu 5: Hãy nối biểu thức để được kết quả đúng: 1 4 1 A 5 2 − 2 3 1 2 6 B 1 6 + 4 5 2 5 C 3 5 × 4 1 3 7 1 4 6 64 12 35 D 4 : 2 3 3 1 Câu 6: Trung bình cộng của 2 và 4 là: 3 A 8 7 7 B 4 3 C 8 5 D 4 7 Câu 7: Trung bình cộng của số x và 3 là số 3 Tìm x? A x = 4 B x = 2 D x = 3 C x = 1 1 Câu 8: 5 4 dm2 …………mm2 : A 51 00mm2 52 500mm2 Câu 9: B 52 00mm2 C 52 000mm2 D 750 00m2 = …………hm2? A 7 1... 8 D 0,1413 cm D a × ( 4dm3 – 56 6 cm3) = 24,038 B a = 6 C C a = 7 D a = 5 Câu 208: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng số thập phân có đơn vò đo là milimét khối: ( 0,00 35 lít -0,46 cm3) x 0, 05% A 152 m3 B 0, 152 m3 C 15, 2 mm3 D 1 ,52 mm3 CHƯƠNG V : CÁC BÀI ÔN TẬP Câu 209: Thực hiện phép tính: 5 7 4  −  : 2 6 7 5 7 4 − : 2 6 7 1  1  5 − 2  : 370% = ... dm ; D Bài 10: Chu vi hình tròn có bán kính bằng 2cm: A 1, 256 cm B 1 25, 6cm II PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính rồi tính: C 6,28cm 6 dm C D.12 ,56 cm a 4 65, 74 + 352 ,48 b 196,7 – 97,34 c 3,24 x 7,2 d 216,72 : 4,2 Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 5, 8dm3 = cm3 b) 2400cm3 = dm3 Bài 3 Tính: (0 ,5) a) 22 giờ 55 phút – 12 giờ 35 phút b) 4 phút 25 giây x 2 Bài 4 Bài tốn (2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có... lµ : 5 0,6% = ? A 6 10 B 4 ,5 B 6 100 C 80 C 6 1000 D 0, 45 D 6 10000 3 Kho¶ng thêi gian tõ lóc 7 giê kÐm 10 phót ®Õn lóc 7 giê 30 phót lµ : A 10 phót B 20 phót C 30 phót D 40 phót 4 Cã 6 h×nh lËp ph¬ng b»ng nhau, c¹nh cđa mçi h×nh lËp ph¬ng lµ 3cm; thĨ tÝch cđa 6 h×nh lËp ph¬ng ®ã lµ: A 18 cm3 B 54 cm3 C 162 cm3 D 243 cm3 5 BiÕt 95% cđa mét sè lµ 4 75, vËy 1 cđa sè ®ã lµ: 5 A 19 B 95 C 100 D 50 0... nhiêu học sinh? A 59 0 B 57 0 C 630 D 624 Câu 16: Một người đi bộ từ A đến B mất 2 giờ Giờ đầu đi được 60% quãng đường AB và giờ thứ hai đi được 7,6 km Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? A 15km B 19km C 16km D 16,5km Câu 17: Nối biểu thức để được kết quả đúng A 55 giờ 20 phút : 7 1 18 giờ 30 phút 6 B 7 tuần 4 giờ : 8 2 10 giờ C 1 giờ 15 phút × 8 3 7 ,5 giờ D 12 giờ 15 phút – 4 giờ 45phút 4 8 giờ 20 phút . b) 95% c) 90% d) 85% Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “5km 25m = … km” là số nào? a) 5, 0 25 b) 5, 25 c) 52 5 d) 5, 2 05 Bài 4: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5dm, chiều rộng 2,5dm,. D. 40 phút d). 0 ,5% = ? A. 10 5 B. 100 5 C. 1000 5 D. 10000 5 2. a). 5, 009 5, 01 b). 11,389 11,39 c). 0,8 25 0,8 15 d). 20 ,5 20 ,50 0 3. Đặt tính rồi tính : a) 1,3 45 + 25, 6 + 8,29 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… . H 5cm Đề tự kiểm tra số 13 Bài 1 : Tính (có đặt tính) 52 4 - 49,62 426 + 59 3,8 2,97 x 4,6 351 : 14, 04 1202 ,5 + 949, 65 603,7 - 142 ,58 54 , 25 x 9,14 270 : 1, 25 1202, 05 + 949 ,5 603,327 - 142 ,58
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập Toán Lớp 5 cuối năm, Tài liệu ôn tập Toán Lớp 5 cuối năm, Tài liệu ôn tập Toán Lớp 5 cuối năm