GA LOP 1 TUAN 23 CKT

51 447 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Đạo đức TiÕt 23 : §i bé ®óng quy ®Þnh (tiÕt 1) I.MỤC TIÊU -HS hiểu :Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường -Qua đường ở ngã ba, ngã tư phải đi theo đèn hiệu ( và vạch quy đònh ) -Đi bộ đúng quy đònh là đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Vở BT đạo đức 1 - Tranh minh hoạ bài học III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi - Em thích chơi một mình hay cùng học cùng chơi với bạn? - Khi chơi với bạn, em phải cư xử như thế nào * 4-5 HS lên bảng trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét - Em thích cùng học cùng chơi với bạn - Khi chơi với bạn, em phải cư xử tốt với bạn bè. 2/Bài mới Gt bµi Hoạt động 1 HS làm bài tập 7-8’ * GV giới thiệu bài “ Đi bộ đúng quy đònh ”. ghi b¶ng - Cho HS quan sát tranh trong bài tập 1 và hỏi: - Ở thành phố đi bộ phải đi ở phần đường nào? Tại sao? - Ở nông thôn, khi đi bộ phải đi ở phần đường nào? Tại sao? - Gọi HS lên trình bày ý kiến của mình - GV kết luận: Ở nông thôn cần đi sát lề đường. Ở thành phố cần đi trên vỉa hè. Khi đi qua đường cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và vạch quy đònh * Lắng nghe. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo ý của mình - Ở thành phố đi bộ phải đi ở vỉa hè.Vì phải theo hướng dẫn của đèn tín hiệu. - Ở nông thôn, khi đi bộ phải đi ở phần lề đường. -HS khác theo dõi nhận xét bổ xung. - Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động 2 Thảo luận theo cặp( bài tập 2) 7-8’ * HS làm bài tập 2 - Yêu cầu một số HS nên trình bày kết quả của mình GV kết luận: Tranh 1: Đi bộ đúng quy đònh Tranh 2: Bạn nhỏ chạy ngang qua đường là sai quy đònh Tranh 3: Hai bạn sang đường đi đúng quy đònh * HS thảo luận hỏi đáp theo nhóm 2 - Các nhóm khác theo dõi nhận xét. Hoạt động 3 Trò chơi “Qua đường” 7-8’ * GV vẽ sơ đồ ngã tư có vạch quy đònh cho người đi bộ và chọn HS vào các nhóm: Người đi bộ. Người đi xe ô tô. Người đi xe máy, xe đạp ( HS có thể đeo hình vẽ ô tô trên ngực hoặc trên đầu ) * GV phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm chia thành 4 nhóm nhỏ đứng ở 4 phần đường. Cho HS tiến hành chơi trò chơi - Cùng cả lớp nhận xét, khen những bạn đi đúng luật * Quan sát * Lắng nghe nắm luật chơi. HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ .Khi người điều khiển giơ đèn đỏ cho tuyến đường nào thì xe và người đi bộ phải dừng lại trước vạch. Còn người đi bộ và xe của tuyến đèn xanh được đi. Những người phạm luật sẽ bò phạt -Theo dõi tỉm ra những bạn thực hiện đúng luật an toàn giao thông Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 3/Củng cố 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - Khi đi bộ trên đường ta phải đi như thế nào? -Khi muốn qua đường ta phải làm gì? - HD HS thực hành khi đi học Nhận xét tiết học * Đi bộ đúng quy đònh. - Khi đi bộ trên đường ta phải chấp hành luật an toàn giao thông -Khi muốn qua đường ta phải xem đèn tín hiệu ,khi không có xe. - HS lắng nghe Tn 25 Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 Tập đọc Trêng em I.MỤC TIÊU 1 :Đọc : HS đọc tr¬n ®óng, nhanh được cả bài “ Trường em”. Luyện đọc ®óng các từ: cô giáo, bạn bè, thân thiết, anh em, dạy em, điều hay, mái trường .Luyện ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy 2. Ôn các tiếng có vần ai, ay Tìm tiếng có vần ai, ay trong bài Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ai, ay Nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay 3. Hiểu :Hiểu được nội dung bài: Sự thân thiết của ngôi trường với HS. Bồi dưỡng cho HS tình cảm yêu mến mái trường. Hiểu được các từ: ngôi nhà thứ hai, thân thiết 4.HS chủ động nói theo đề tài: Hỏi nhau về trường lớp của mình II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk Bảng phụ, bộ chữ HVBD, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Kiểm tra đồ dùng học tập - Sau giai đoạn học vần, các em đã biết chữ, biết đọc, biết viết. Từ hôm nay chúng ta sẽ luyện * HS mở dụng cụ để KT - Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 đọc, viết, nghe, nói theo các chủ điểm 2/Bài mới a) Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc *HD HS luyện đọc các tiếng từ *Luyện đọc câu *Luyện đọc đoạn , bài * Thi đọc trơn cả bài Hoạt Tiết 1 * Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Hằng ngày các em đến trường học. Trường học rất thân thiết với chúng ta. Trường học có ai? Trường học dạy chúng ta điều gì? Hôm nay ta học bài “Trường em” bài mở đầu cho chủ điểm nhà trường để tìm hiểu điều đó. Ghi b¶ng * GV đọc mẫu lần 1 Chú ý giọng đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm * GV ghi các từ : cô giáo, dạy em, rất yêu, trường học, thứ hai, mái trường, điều hay lên bảng và gọi HS đọc bài - Yêu cầuHS phân tích các từ khó: trường, cô giáo - GV giải nghóa từ khó:ngôi nhà thứ hai, thân thiết ( rất thân, rất gần gũi) * Yêu cầu học sinh đọc theo câu -Yêu cầu đọc đoạn - Yêu cầu đọc cả bài * Cho thi đua đọc theo tổ -GV nhận xét cho điểm 1/ Tìm tiếng trong bài có vần ai, ay? * Nghe và trả lời câu hỏi - Vẽ cô và các bạn đang vui chơi ở sân trường - Lắng nghe. * Lắng nghe Hs ghi ®Çu bµi vµo vë * 1 đến 2 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh -Tiếng trường gồm có âm tr đứng trước vần ương đứng sau dấu huyền trên đầu âm ơ - Lắng nghe. -Hs ghÐp tõ trong b¶ng gµi * Mỗi câu 2 HS đọc. Mỗi bàn đọc đồng thanh 1 câu - 3 HS nối tiếp nhau đọc bài ( mỗi em một đoạn) -2 HS đọc toàn bài. Cả lớp đọc đồng thanh * Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm *Tìm nêu miệng tại Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 động 2 Ôn các vần ai, ay -HS đọc và phân tích các tiếng có vần trên 2/ Tìm tiếng ngoài bài có vần ai, ay? 3/Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai hc ay Hs quan s¸t tranh hái: -Tranh vÏ g×? - HS đọc câu mẫu trong sgk - Nói câu chứa tiếng có vần ai, ay Chia lớp thành 2 dãy, 1 dãy nói tiếng có vần ai, một d·y nói tiếng có vần ay -Gv nhËn xÐt tiÕt häc chỗ:,hay,hai - 5-7 em -bài,tay ,mai,ngày,nay, - 3-4 em -HS thi đua giữa hai dãy với nhau dãy nào không nói được bò trừ 10 điểm -Hs nhËn xÐt tranh Hs ®äc c©u mÉu: T«i lµ m¸y bay chë kh¸ch Tai ®Ĩ nghe b¹n nãi -Hs thi ®ua nhau nãi Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc Hoạt động 2 Luyện nói theo chủ đề: Tiết 2 - GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc bài theo đoạn và trả lời câu hỏi -Trong bài, trường học được gọi là gì? -Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, vì sao? * Hỏi nhau về trường lớp của mình - GV cho HS quan sát tranh và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Cho HS hỏi đáp theo mẫu câu - Lắng nghe. - Đọc từng đoạn kết hợp trả lời câu hỏi. -Trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai - Vì ở trường có cô giáo như mẹ hiền, … - 2 bạn HS đang trò chuyện - Quan sát tranh trả lời câu hỏi. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 VD:+ Trường của bạn là trường gì? + Ở trường bạn yêu ai nhất? + Ở trường bạn thích cái gì nhất? + Trong lớp bạn thân nhất của em là ai? +Ở lớp bạn thích học môn gì nhất? + Ở lớp môn gì bạn được điểm cao nhất + Ở trường bạn có gì vui? - GV khuyến khích HS hỏi những câu khác GV nhận xét, cho điểm HS - HS hỏi đáp theo câu các em nghó ra - Có thể nêu: + Trường của tôi là trường TH TiĨu häc T©n X· + Nêu theo thực tế. + Nêu theo ý thích. + Nêu bạn thân + Nêu theo ý thích + Nêu theo thực tế. + Nêu theo thực tế. - Có thể nêu câu trả lời hay hơn 3 /Củng cố dặn dò * Hôm nay học bài gì? Yêu cầu HS đọc lại toàn bàivà trả lời câu hỏi: - Vì sao em yêu ngôi trường của mình? Dặn HS về đọc lại bài ở nhà -NhËn xÐt tiÕt häc * Trường em - 3-4 em đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi. -Em yêu ngôi trường của mìnhvì có cô ,có bè bạn thân thiết như anh em - Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 TOÁN TiÕt 89 : VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tríc I.MỤC TIÊU -Giúp HS bước đầu -Biết dùng thước có vạch chia thành từng xăngtimet để vẽ §T có độ dài cho trước -Giải toán có lời văn có số liệu là các số đo độ dài với đơn vò đo là xăng ti met. -Có thói quen thích thú tự khám phá kiến thức mới trong học tập. II.ĐỒ DÙNG Thước có vạch chia thành từng xăngtimet III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/Bài cũ 3-5’ + gọi HS lên bảng giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Có : 5 quyển vở Có : 5 quyển sách Có tất cả: quyển vở và quyển sách? -Gọi HS nhận xét bài của bạn -GV nhận xét cho điểm + 1HS lên bảng làm HS cả lớp làm vào phiếu Bài giải Có tất cả số quyển vở và quyển sách 5+5=10 ( quyển) Đáp số: 10 quyển -Nhận xét trên bảng - Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 2/Bài mới Hoạt động 1 Hướng dẫn cách vẽ đoạn thẳng Hoạt động 2 Luyện tập Bài 1 Làm vở Bài 2 Làm việc theo nhóm * GV gt bài : “vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước”. Ghi b¶ng - Hd HS thực hiện các thao tác vẽ §Tcó độ dài cho trước Chẳng hạn: vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm thì làm như sau: Đặt thước (có vạch chia thành từng xăngtimet) lên tờ giấytrắng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút. Chấm 1 điểm trùng với vạch 0, chấm 1 điểm trùng với vạch 4. Dùng bút nối điểm ở vạch 0 với điểm ở vạch 4 thẳng theo mép thước. Nhấc thước ra, viết chữ A lên điểm đầu, viết chữ B lên điểm cuối của §T. Ta đã vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài là 4 cm - GV vừa HD vẽ vừa thao tác bằng tay trên bảng - HS nhắc lại cách vẽ * GV hd HS làm bài trong sgk - Gọi HS nêu yêu cầu -HD yêu cầu học sinh vẽ. - GV đi quan sát giúp đỡ HS Lưu ý HS tay trái phải giữ chặt thước để khi kẻ không bò xô lệch, đoạn thẳng sẽ xấu hoặc sai * HS nêu yêu cầu : - Yc HS đọc tóm tắt, sau đó thực hiện bài giải theo các bước đã học - Lưu ý HS: không cần viết kèm cm vào số 5 và số 3 trong phép cộng 5 + 3 mà chỉ viết cm trong ngoặc đơn ở bên phải kq của phép cộng - Yêu cầu làm theo nhóm. * HS quan sát nắm bắt cách vẽ đoạn thẳng -Quan sát. -3-5 em * Lắng nghe. - Thực hành vẽ đoạn thẳng -HS vẽ theo các thao tác như trên và sử dụng chữ cái in hoa để đặt tên cho các đoạn thẳng - Thực hành vẽ trên vở * Giải bài toán theo tóm tắt sau -1HS đọc ,lớp theo dõi đọc thầm. - Lắng nghe. -Các nhóm thảo luận làm bài .Các tổ trưởng trình bày bài trên bảng phụ gắn lên bảng Cả hai đoạn thẳng dµi sè cm lµ: Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Bài 3 Làm việc nhóm 2 3 /Củng cố dặn dò 3-5’ - Chữa bài trên bảng. *Gọi HS nêu yêu cầu -GV HD : Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC có chung điểm nào? - GV nên khuyến khích vẽ theo nhiều cách khác nhau -Chữa bài trên bảng *Hôm nay học bài gì? -Cho HS thi đua vẽ đoạn thẳng EF có độ dài 10 cm và đoạn thẳng IK có độ dài 9 cm -GV kiểm tra, nx bài vẽ của HS GV nhận xét chung tiết học. 5+3=8 (cm ) Đáp số: 8cm - Các nhóm nhận xét chéo. * 1-2 em nêu - Có chung 1 điểm đó là điểm B -HS TL theo nhóm vẽ §T theo yc bài 3, 1HS lên bảng vẽ. -Các nhóm đổi chéo bài dùng thước kẻ kiểm tra. * Vẽ §T có độ dài cho trước - Mỗi nhóm cử 1 bạn thi vẽ trên bảng. - Theo dõi nhận xét. -Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Giáo án Lớp 1 Năm học 2009- 2010 Gv: Cấn Thị Vân Trờng Tiểu học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội [...]... ThÞ V©n 11 +3 14 1 +3 4 +4 8 -Theo dõi sửa bài * Lắng nghe * Tính - 12 +3 tách 12 =10 và 2 Lấy 2+3=5 ,10 +5 =15 a/ 12 +3 =15 15 +4 =19 8+2 =10 15 -3 =12 19 -4 =15 10 -2=8 14 +3 =17 17 -3 =14 b/ 11 +4+2 =17 19 -5-4 =10 14 +2-5 =11 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp ,1 HS nêu phép tính ,1 HS nêu kết quả - Nhóm khác theo dõi bổ xung * Khoanh vào số lớn nhất (hoặc bé nhất ) Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 con N¨m... * Lắng nghe 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20 Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống -Lắng nghe - Các đội viết tiếp sức trên bảng - Nhận xét chéo bài trên bảng * Điền số thích hợp vào ô trống + 2 13 +3 16 1 1 -Các nhóm thảo luận tìm số cần gắn ,cử người lên hái số gắn theo yêu cầu trên bảng -Các đội kiểm tra chéo nhóm * 2-3 em đọc - HS tự giải bài toán và trình bày bài toán - 1 HS lên làm... 11 và bé hơn 19 ? Đó là những số nào? - Nhận xét tiết học Gv: CÊn ThÞ V©n - Đổi chéo vở dùng bút chì chấm điểm *-Điền số thích hợp vào ô trống -Làm cá nhân -Theo dõi sửa bài.Nêu cách làm *- Thi đua trả lời câu hỏi - Trên tia số từ 0 đến 20, số 20 lớn nhất Số 0 bé nhất - Trên tia số, một số bé hơn số khác nằm ở bên trái số đó - Có 7 số lớn hơn 11 và bé hơn 19 Đó là những số :12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ... giáo viên - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 1/ Bài cũ 13 + 4 … +2 18 - 7 … Hoạt động của HS - HS cả lớp làm vào phiếu bài tập 13 + 4 17 + 2 19 +3 18 - 7 1 +3 … +4 -Hướng dẫn nhận xét bài trên bảng.Cho ®iĨm hs NhËn xÐt bµi cò 2/Bài mới * GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung” Ghi b¶ng Tổ chức cho HS tự làm bài tập Hoạt trong sgk động 1 * HS nêu yêu cầu bài 1 Bài 1 Làm việc - Cho HS nêu cách làm nhóm 2 -... là thắng cuộc NhËn xÐt tiÕt häc Gv: CÊn ThÞ V©n -Tìm số bé nhất và số bé nhất để khoanh -Dãy 1: * Khoanh vào số lớn nhất :14 ,18 ,11 ,15 * Khoanh vào số bé nhất 17 ,13 ,19 ,10 -Theo dõi sửa sai * Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm -Nêu lại cách thực hiện -HS vẽ đoạn thẳng và đổi vở dùng thước kẻ để kiểm tra lẫn nhau * 1- 2 HS đọc đề,kết hợp quan sát - HS Quan sát thảo lụân làm bài và trình bày bài giải trên phiếu... tập 1/ Bài cũ Bài 1: tính a) 15 + 3 = b) 8 + 2 = 19 – 4 = 10 – 2 = Bài 2: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng BC dài 6 cm Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy cm ? -HD HS sửa bài trên bảng -GV nhận xét 2/Bài mới *GV hỏi HS Giíi thiƯu - Hai mươi còn gọi là bao nhiêu? bµi - Vậy còn những số nào tròn Hoạt động HS * HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập Bài 1: tính a) 15 + 3 = 18 b) 8 + 2 =10 19 – 4 =15 10 – 2 =8 Giải Đoạn... phép tính ,1 HS nêu kết quả - Nhóm khác theo dõi bổ xung * Khoanh vào số lớn nhất (hoặc bé nhất ) Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 con N¨m häc 2009- 2 010 - HS nêu yêu cầu bài 2 - Đọc các số: 14 ,18 ,11 ,15 17 ,13 ,19 ,10 Bài 3 Làm vở Bài 4 Làm phiếu bài tập -Chữa bài :Gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp *HS nêu nhiệm vụ bài 3 -Hướng dẫn học sinh cách vÏ - Yêu cầu làm bài * HD HS đọc bài... b¶ng Hoạt động 1 Giới thiệu các số tròn chục từ 10 đến 90 * HS lấy 1 bó 1 chục que tính *HS lấy que tính ra để thực theo yêu cầu hiện - GV hỏi HS “ Một chục còn gọi -Một chục còn gọi là 10 là bao nhiêu?” - GV viết số 10 vào cột viết số và viết chữ mười vào cột đọc số Cho HS đọc số 10 Gv: CÊn ThÞ V©n - Đọc cá nhân Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 - GV giới thiệu... bài toán và trình bày bài toán - 1 HS lên làm bài,cả lớp làm vở Tóm tắt Có : 12 bút xanh Có : 3 bút đỏ Có tất cả:… cái bút? Bµi giải Hép ®ã có tất cả sè c¸i bót là: 12 +3 =15 ( cái bút ) Đáp số :15 cái bút Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Làm phếu -Yêu cầu làm bài bài tập -Chữa bài.Gọi 1 HS làm trên bảng *- Cho HS thi trả lời các câu hỏi 3/Củng cố dặn dò sau -... 1/ Bài cũ tập 3-5’ - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm, 7 cm, 10 cm - GV kiểm tra nhận xét bài của HS Gv: CÊn ThÞ V©n Hoạt động của HS - HS làm vào phiếu bài tập ……4cm… ……7cm … 10 cm………………… Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 2/Bài mới * Giới thiệu bài Hoạt động 1 Bài 1 Trò chơi tiếp sức Bài 2 Trò chơi gắn số Bài 3 Làm vở N¨m häc 2009- 2 010 * GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung” Ghi b¶ng . Th¹ch ThÊt- Hµ Néi 1 1 13 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Làm phếu bài tập. 3/Củng cố dặn dò -Yêu cầu làm bài. -Chữa bài.Gọi 1 HS làm trên. Có 7 số lớn hơn 11 và bé hơn 19 . Đó là những số :12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 -Lắng nghe. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Giáo án Lớp 1 Năm học 2009- 2 010 Gv: Cấn Thị. ThÊt- Hµ Néi Giáo án Lớp 1 Năm học 2009- 2 010 Gv: Cấn Thị Vân Trờng Tiểu học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2 010 Tập viết Bài : T« ch÷ hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 1 TUAN 23 CKT, GA LOP 1 TUAN 23 CKT, GA LOP 1 TUAN 23 CKT, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC