Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc

58 646 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢIKHOA KINH TẾ VẬN TẢI tài: Đề Phân tích tình hình tài chính bi nệ pháp nâng cao hi u qu s d ng v n.ệ ả ử ụ ố Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Việt Thắng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hữu Quyết Lớp : 57 CĐQT1MSSV : HA NOI, May 20091Lời m đầuVốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế an toàn.Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta cha đánh giá hết đợc vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tợng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nớc hoạt động trong cơ chế này đợc bao tiêu cung ứng, chính vì thế hiệu quả sử dụng vốn không đợc chú ý đến, do đó không mang lại hiệu quả, làm lãng phí nguồn nhân lực .Hiện nay, đất nớc ta bớc vào thời kỳ đổi mới, cùng với việc chuyển dịch cơ chế quản lý kinh doanh đó là việc mở rộng quyền tự chủ, giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý sử dụng theo hớng lời ăn, lỗ thì chịu. Bên cạnh đó nớc ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nớc doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập. Điều này đã tạo cơ hội thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những doanh nghiệp năng động, sớm thích nghi với cơ chế thị trờng đã sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhng nó luôn đợc đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình.Công ty TNHH in Nissin Vit Nam là một trong những doanh nghiệp nc ngoi mi c thnh lp v i vo hot ng trong lnh vc sn xut c khớ cũn gp nhiu khú khn. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tại công ty em quyết định chọn đề tài: Phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh v bin phỏp nõng cao hiu qu s dng vn lm chuyờn tt nghip cho mỡnh.2Nội dung chủ yếu của chuyên đề ngoài phần mở đầu kết luận đợc chia làm ba phn :Phn I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn hiệu quả sử dụng vốn.Phn II: Phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng vốn DNPhn III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của DNChuyên đề này đợc hoàn thành, song đây là một vấn đề khó mà thời gian nghiên cứu lại có hạn, do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị doanh nghip của trờng mà đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của Thy Nguyn Vit Thng Ban lãnh đạo Công ty TNHH in Nissin Vit Nam em hon thnh chuyờn ny.Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009.34I. VN V TM QUAN TRNG CA VN TRONG HOT NG SXKD1. Khỏi nim v vn:Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại phát triển đợc đều cần phải có nguồn tài chính đủ mạnh, đây là một trong ba yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động của mình, nhiều quan niệm về vốn, nh:Theo nghĩa hẹp thì: vốn là tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia.Theo nghĩa rộng thì: vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế đợc bố trí để sản xuất hàng hoá, dịch vụ nh tài sản hữu hình, tài sản vô hình, các kiến thức kinh tế, kỹ thuật của doanh nghiệp đợc tích luỹ, sự khéo léo về trình độ quản lý tác nghiệp của các cán bộ điều hành, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp. Quan điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác đầy đủ hiệu quả của vốn trong nền kinh tế thị trờng. Tuy nhiên, việc xác định vốn theo quan điểm này rất khó khăn phức tạp nhất là khi nớc ta trình độ quản lý kinh tế còn cha cao pháp luật cha hoàn chỉnh.Theo quan điểm của Mác thì: vốn (t bản) không phải là vật, là t liệu sản xuất, không phải là phạm trù vĩnh viễn. T bản là giá trị mang lại giá trị thặng d bằng cách bóc lột lao động làm thuê. Để tiến hành sản xuất, nhà t bản ứng tiền ra mua t liệu sản xuất sức lao động, nghĩa là tạo ra các yếu tố của quá trình sản xuất. Các yếu tố này có vai trò khác nhau trong việc tạo ra giá trị thặng d. Mác chia t bản thành t bản bất biến t bản khả biến. T bản bất biến là bộ phận t bản tồn tại dới hình thức t liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nhà xởng,) mà giá trị của nó đợc chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm. Còn t bản khả biến là bộ phận t bản tồn tại dới hình thức lao động, trong quá trình sản xuất thay đổi về lợng, tăng lên do sức lao động của hàng hoá tăng.5Theo David Begg, Stenley Ficher, Rudiger Darubused trong cuốn (Kinh tế học) thì: vốn hiện vật là giá trị của hàng hoá đã sản xuất đợc sử dụng để tạo ra hàng hoá dịch vụ khác. Ngoài ra còn có vốn tài chính. Bản thân vốn là một hàng hoá nhng đợc tiếp tục sử dụng vào sản xuất kinh doanh tiếp theo. Quan điểm này đã cho thấy nguồn gốc hình thành vốn trạng thái biểu hiện của vốn, nhng hạn chế cơ bản là cha cho thấy mục đích của việc sử dụng vốn.Một số nhà kinh tế học khác lại cho rằng: Vốn có nghĩa là phần lợng sản phẩm tạm thời phải hi sinh cho tiêu dùng hiện tại của nhà đầu t, để đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong tơng lai. Quan điểm này chủ yếu phản ánh động cơ về đầu t nhiều hơn là nguồn vốn biểu hiện của nguồn vốn. Do vậy quan điểm này cũng không đáp ứng đợc nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng nh phân tích vốn.Có thể thấy, các quan điểm khác nhau về vốn ở trên, một mặt thể hiện đợc vai trò tác dụng trong điều kiện lịch sử cụ thể với các yêu cầu, mục đích nghiên cứu cụ thể. Mặt khác, trong cơ chế thị trờng hiện nay, đứng trên phơng diện hạch toán quản lý, các quan điểm đó cha đáp ứng đợc đầy đủ các yêu cầu về quản lý đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Trên cơ sở phân tích các quan điểm về vốn ở trên, khái niệm cần thể hiện đ-ợc các vấn đề sau đây: - Nguồn gốc sâu xa của vốn kinh doanh là một bộ phận của thu nhập quốc dân đợc tái đầu t, để phân biệt với vốn đất đai, vốn nhân lực. - Trong trạng thái của vốn kinh doanh tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh là tài sản vật chất (tài sản cố định tài sản dự trữ) tài sản tài chính (tiền mặt gửi ngân hàng, các tín phiếu, các chứng khoán) là cơ sở để ra các biện pháp quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.- Phải thể hiện đợc mục đích sử dụng vốn đó là tìm kiếm các lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội mà vốn đem lại, vấn đề này sẽ định hớng cho quá trình quản lý kinh tế nói chung, quản lý vốn doanh nghiệp nói riêng.6Từ những vấn đề nói trên,có thể nói quan niệm về vốn là: phần thu nhập quốc dân dới dạng tài sản vật chất tài chính đợc cá nhân, các doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tối đa hoá lợi ích. 2. Tm quan trn ca vn trong hot ng sn xut kinh doanhTrong nền kinh tế thị trờng, mọi vận hành kinh tế đều đợc tiền tệ hoá, do vậy bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào dù bất cứ cấp độ nào, gia đình, doanh nghiệp hay quốc gia luôn cần một lợng vốn nhất định dới dạng tiền tệ, tài nguyên đã đợc khai thác, bản quyền phát minh sỏng ch.Vốn là điều kiện tiền đề quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Vốn là cơ sở xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp, vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mục tiêu đã định.* Về mặt pháp lý:Mỗi doanh nghiệp khi muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp đó phải có một lợng vốn nhất định, lợng vốn đó tối thiểu phải bằng lợng vốn pháp định (lợng vốn tối thiểu mà pháp luật quy định cho từng loại doanh nghiệp) khi đó địa vị pháp lý mới đợc công nhận. Ngợc lại, việc thành lập doanh nghiệp không thể thực hiện đợc. Trờng hợp trong quá trình hoạt động kinh doanh, vốn của doanh nghiệp không đạt điều kiện mà pháp luật quy định, doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động nh phá sản, sát nhập vào doanh nghiệp khác Nh vậy, vốn đợc xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại t cách pháp nhân của một doanh nghiệp trớc pháp luật .* Về kinh tế:7Trong hoạt động sản xuất kinh doanh vốn là mạch máu của doanh nghiệp quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Vốn không những đảm bảo khả năng mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ cho quá trình sản xuất mà còn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra một cách liên tục, thờng xuyên.Vốn là yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời, tức là hoạt động kinh doanh phải có lãi đảm bảo cho doanh nghiệp đợc bảo toàn phát triển. Đó là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu t sản xuất, thâm nhập vào thị trờng tiềm năng từ đó mở rộng thị trờng tiêu thụ, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thơng trờng.Nhận thức đợc vai trò quan trọng của vốn nh vậy thì doanh nghiệp mới có thể sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả hơn luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.3. c trng ca vn- Vốn phải đại diện cho một lợng tài sản nhất định có nghĩa là vốn đợc biểu hiện bằng giá trị tài sản hữu hình tài sản vô hình của doanh nghiệp.- Vốn phải vận động sinh lời đạt đợc mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.- Vốn phải đợc tích tụ tập trung đến một lợng nhất định mới có thể phát huy tác dụng để đầu t vào sản xuất kinh doanh.- Vốn có giá trị về mặt thời gian tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vốn luôn biến động chuyển hoá hình thái vật chất theo thời gian không gian theo công thức : T - H - SX - H - T - Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định phải đợc quản lý chặt chẽ.8- Vốn phải đợc quan niệm nh một hàng hoá đặc biệt có thể mua bán hoặc bán bản quyền sử dụng vốn trên thị trờng tạo nên sự giao lu sôi động trên thị trờng vốn, thị trờng tài chính. Nh vậy vốn bắt đầu là hình thái tiền tệ chuyển sang hình thái vật t hàng hoá là t liệu lao động đối tợng lao động trải qua quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm lao vụ hoặc dịch vụ vốn sang hình thái hoá sản phẩm. Khi tiêu thụ sản phẩm lao vụ dịch vụ xong vốn lại trở về hình thái tiền tệ. Do sự luân chuyển vốn không ngừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên cùng một lúc vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thờng tồn tại dới nhiều hình thức khác nhau trong lĩnh vực sản xuất lu thông.4. Phõn loi vn* Căn cứ theo nguồn hình thành vốn: a./ Vốn chủ sở hữu:Là số tiền vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu t đóng góp, số vốn vay này không phải là một khoản nợ. Doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, không phải trả lãi suất. Vốn chủ sở hữu đợc xác định là phần còn lại trong tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi toàn bộ nợ phải trả tuỳ theo loại hình doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu đợc hình thành theo các cách khác nhau.b./Vốn vay :Là khoản vốn đầu t ngoài vốn pháp định đợc hình thành từ nguồn đi vay, đi chiếm dụng từ các đơn vị cá nhân sau một thời gian nhất định doanh nghiệp phải hoàn trả cho ngời cho vay cả gốc lẫn lãi. Vốn vay có thể sử dụng hai nguồn chính: Vay của các tổ chức tài chính phát hành trái phiếu doanh nghiệp.Doanh nghiệp càng sử dụng nhiều vốn vay thì mức độ rủi ro càng cao nhng để phục vụ sản xuất kinh doanh thì đây là một nguồn vốn huy động lớn tuỳ thuộc vào khả năng thế chấp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.* Căn cứ vào thời gian huy động sử dụng vốn:a./Nguồn vốn thờng xuyên:9Đây là nguồn vốn mang tính ổn định lâu dài mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đầu t vào TSCĐ một bộ phận tài sản lu động tối thiểu cần thiết cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm vốn chủ sở hữu vốn vay dài hạn của doanh nghiệp.b.Nguồn vốn tạm thời:Đây là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng tạm thời, bất thờng phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này thờng gồm các khoản vay ngắn hạn, các khoản chiếm dụng của bạn hàng. Theo cách phân loại này còn giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, hình thành nên những dự định về tổ nguồn vốn trong tơng lai trên cơ sở xác định về quy mô số lợng vốn cần thiết, lựa chọn nguồn vốn quy mô thích hợp cho từng nguồn vốn đó, khai thác những nguồn tài chính tiềm tàng, tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao.* Căn cứ vào phạm vi nguồn hình thành:a./ Nguồn vốn bên trong nội bộ doanh nghiệp :Là nguồn vốn có thể huy động từ hoạt động của bản thân doanh nghiệp bao gồm khấu hao tài sản, lợi nhuận để lại, các khoản dự trữ, dự phòng, các khoản thu từ nhợng bán, thanh lý tài sản cố định.b./ Nguồn vốn hình thành từ ngoài doanh nghiệp:Là nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động từ bên ngoài đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:- Nguồn tín dụng từ các khoản vay nợ có kỳ hạn mà các ngân hàng hay tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay có nghĩa vụ hoàn trả các khoản tiền vay nợ theo đúng kỳ hạn quy định.- Nguồn vốn từ liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp gồm nguồn vốn vay có đợc do doanh nghiệp liên doanh, liên kết từ các doanh nghiệp để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh.10[...]... khn. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tại công ty em quyết định chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.2 Nội dung chủ yếu của chuyên đề ngoài phần mở đầu kết luận đợc chia làm ba phn :Phn I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn hiệu quả sử dụng vốn.Phn II: Phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng. .. là không để nhàn rỗi không sinh lời.- Phải sử dụng vốn một cách hợp lý tiết kiệm.- Phải quản lý vốn một cách chặt chẽ, nghĩa là không để vốn bị sử dụng sai mục đích, không để vốn thất thoát do buông lỏng quản lý.2. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong DN* Phơng pháp so sánh:21 Giá trị tổng sản lợng (doanh thu thuần) Hiệu quả sử dụng vốn = Vốn lu động bình quân* Sức sinh... nghi với cơ chế thị trờng đà sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhng nó luôn đợc đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình.Công ty TNHH in Nissin Vit Nam là một trong những doanh nghiệp nc ngoi mới được thành lập đi vào hoạt động trong lĩnh vực... vật, tránh làm mất mát h hỏng TSCĐ trớc thời hạn khấu hao.+./ Quản lý TSLĐ, vốn lu động : Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung hiệu quả s dụng vốn lu động nói riêng phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lu động. Do vậy các doanh nghiệp cần phải tăng cờng các biện pháp quản lý TSLĐ vốn lu động. Xác định đúng nhu cầu vốn lu động cần thiết cho... kết quả tổng hợp nhất quá trình sử dụng các loại vốn. Đó là sự tối thiểu hoá vốn cần sử dụng tối đa hoá kết quả hay khối lợng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong một giới hạn nguồn nhân tài, vật lực, phù hợp với kinh tế hiệu quả nói chung. Hiệu quả sử dụng vốn đợc lợng hoá thông qua hệ thống chỉ tiêu về khả năng hoạt động, khả năng sinh lời độ luân chuyển vốn Nó phản ánh quan hệ giữa đầu vào và. .. quan, phụ thuộc vào nhân tố nh chất lợng của bản thân tài sản cố định, các yếu tố tự nhiên, cờng độ sử dụng tài sản cố định, Trong quá trình sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp phải xác định độ hao mòn của chúng để chuyển dần giá trị hao mòn vào giá trị của sản phẩm đợc sản sản xuất ra từ tài sản cố định đó. Việc xác định mức khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào thực tiễn sử dụng tài sản cố định... phát sinh, đo lờng hiệu quả sử dụng vốn. Từ đó phát hiện những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn đề xuất biện pháp giải quyết. Trình độ lao động của doanh nghiệp :Trình độ lao động của doanh nghiệp đợc thể hiện qua tay nghề, khả năng tiếp thu công nghệ mới, khả năng sáng tạo, ý thức giữ gìn tài sản. Nếu lao động có trình độ cao, tay nghề cao thì máy móc thiết bị đợc sử dụng tốt, năng suất... nghiệp Nhà N-ớc trong quá trình khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào ý đồ của Nhà Nớc thông qua quy định, chính sách cụ thể của cơ quan tài chính trong từng thời kỳ. Các doanh nghiệp khác có thể tự lựa chọn thời hạn sử dụng phơng pháp tính khấu hao cụ thể.* Tích luỹ tái đầu t: Tích luỹ tái đầu t luôn đợc các doanh nghiệp coi là nguồn tự cung ứng tài chính quan trọng vì nó có u điểm cơ bản... hiệu quả sử dụng vốn cao, doanh nghiệp có điều kiện bảo toàn phát triển vốn. Ngợc lại, nếu không lựa chọn đúng phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm thì dẫn đến tình trạng sản xuất sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trờng, không bán đợc hoặc bán chậm, vốn bị ứ đọng, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Để sản xuất kinh doanh đáp ứng tối đa nhu cầu thị trờng, các doanh nghiệp phải hiểu biết vận dụng. .. kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới, nếu chúng ta có khả năng về vốn, ngoại tệ hoặc có thể tạo ra nguồn vốn, ngoại tệ. Nh vậy, yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nớc ta hiện nay là vốn quản lý sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp.23 Đây là nguồn vốn mang tính ổn định lâu dài mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đầu t vào TSCĐ một bộ phận tài sản lu . đã sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. và kết luận đợc chia làm ba phn :Phn I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Phn II: Phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc, Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc, Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc, Khái niệm về vốn:, Tầm quan trọn của vồn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Vốn vay : Nguồn vốn tạm thời: Nguồn vốn hình thành từ ngoài doanh nghiệp:, Đặc trưng của vốn Cơ cấu vốn, Tự cung ứng CÁC NGUỒN HUY ĐỘNG VỐN, Các phương thức cung ứng từ bên ngoài, Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong DN, Ý nghĩa của hiệu quả sử dụng vốn, Các chỉ tiêu đánh giá chung: Các chỉ tiêu đánh gia hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Các chỉ tiêu đánh gia hiệu quả sử dụng vốn cố định, Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn Tổ chức và quản lý tốt quá trình kinh doanh, Mạnh dạn áp dụng Khoa học kỹ thuật vào SX, KD: Tổ chức tốt cơng tác kế tốn và phân tích hoạt động SX, KD, Nhân tố bên ngoài Nhân tố bên trong, Nợ ngắn hạn 46.736.747.974 Nợ dài hạn B, Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu 17.287.921.641 các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn các koản phải thu ngắn hạn 5.441.462.727 Hàng tồn kho 14.163.500.925 Tài sản NH khác 590.472.941, Hiệu quả sử dụng vốn cố định Hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty, Khấu hao TSCĐ Đáp ứng nhu cầu về vốn Kết Quả kinh doanh, Nâng cao hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định, Nâng cao năng lực thu hồi nợ

Từ khóa liên quan