Thượng Đình. Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

99 699 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 14:08

Thượng Đình.Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nhu cầu doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên về hiểu và ứng dụng những nguyên tắc, nội dung của Quản chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng gia tăng hiện nay chất lượng là lời giải quan trọng cho bài toán hội nhập kinh tế quốc tế. Toàn cầu hoá nền kinh tế có nghĩa là cả thế giới là một thị trường, không gian giữa các quốc gia dường như thu hẹp lại và được đặc trưng bởi 3C: • Change: sự thay đổi là thường xuyên và chắc chắn. • Custumer: khách hàng khó tính hơn, đa dạng hơn. • Competition: sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Có thể nói rằng, nửa đầu thế kỷ XX là của máy móc, kỹ thuật còn nửa cuối thế kỷ XX là của chất lượng và điều này vẫn tiếp tục được duy trì cùng với công nghệ sinh học, siêu vi, kỹ thuật số trong thế kỷ XXI. Các hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đó là những tinh tuý của khoa học và nghệ thuật quản được đúc kết từ rất nhiều các nhà quản giỏi, từ rất nhiều các phương pháp quản chất lượng hiệu quả đã được kiểm nghiệm trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp các nước trên khắp thế giới. Trong đó Bộ tiêu chuẩn quản chất lượng ISO 9000 được coi là bộ tiêu chuẩn tốt nhất, và được sử dụng nhiều nhất trong các bộ tiêu chuẩn của ISO(đã có trên 360.000 chứng nhận tại trên 150 quốc gia). ISO 9000 là phương pháp làm việc khoa học, được coi như là một quy trình công nghệ quản mới, hiện đại giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Với tầm quan trọng của việc Quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nói chung và theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 nói riêng, em nhận thấy rằng việc nghiên cứu vấn đề này rất phù hợp với sinh viên khoa khoa học quản khi tham gia thực tập tai công ty Giầy Thượng Đình. vậy em chọn đề tài : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở luận về chất lượnghệ thống quản chất lượng. - Có một cái nhìn khái quát về Hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của công ty giầy Thượng Đình. - Đưa ra một số giải phápcông ty có thể triển khai trong các kế hoạch trung và dài hạn và một số kiến nghị đối với công ty trong năm 2008 để hoàn thiện hệ thống quản chất lượng của công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống Quản chất lượng ISO 9001:2000 của công ty Giầy Thượng Đình. 4. Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong hoạt động quản Hệ thống chất lượng ISO 9001:2000 của công ty Giầy Thượng Đình. 5. Kết cấu chuyên đề: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận , chuyên đề của em có kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở luận: Nêu một số vấn đề cơ bản về chất lượngquản chất lượng; giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Chương II: Thực trạng việc áp dụng Hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình: - Một số đặc điểm của công ty - Mô tả khái quát hệ thống quản chất lượng của công ty. - Đánh giá thực trạng áp dụng hệ thống ISO 9001:2000 trong công ty. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình. 6. Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp duy vật biện chứng.  Phương pháp so sánh.  Phương pháp thu thập - thống kê – đánh giá – phân tích.  Phương pháp quan sát – phân tích - tổng hợp. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và các cô, các anh chị ở phòng Tổ Chức công ty Giầy Thượng Đình đã giúp đỡ và hướng dẫn em tận tình trong quá trình em thực tập ở công tyhoàn thành đề tài này. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN 9 I. Những vấn đề cơ bản về chất lượngQuản trị chất lượng: .9 I.1. Chất lượng: 9 I.1.1. Một số sai lầm khi hiểu về chất lượng 9 I.1.2. Khái niệm về chất lượng : .10 I.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng : .12 I.2. Quản trị chất lượng(QCS- Quality Cost Schedule): .17 III.1. Khái niệm: 17 III.1. Các đặc điểm cơ bản của Quản trị chất lượng : .18 III.1. Các thuật ngữ cơ bản của Quản trị chất lượng: .19 III.1. Sự cần thiết có một hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp : .22 II. Tổng quan về ISO và bộ ISO 9000: 23 II.1. Giới thiệu chung : 23 II.2. Sự hình thành và phát triển của ISO 9000: 24 II.3. ISO 9000 phiên bản 2000 : 25 II.4. Các nguyên tắc cơ bản của quản chất lượng theo ISO: 26 II.5. Tầm quan trọng của việc áp dụng ISO 9000: .28 II.5.1. do nào doanh nghiệp áp dụng ISO 9000: .28 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.5.2. Các lợi ích : .30 II.6. ISO 9001: 2000 : 31 II.6.1. ISO 9001:2000 là gì: .31 II.6.2. Nội dung cơ bản của ISO 9001:2000 : .32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TRONG CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 34 I. Giới thiệu chung về công ty: .34 I.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: .34 I.2. Một số đặc điểm của công ty: .37 III.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ : 37 III.1. Nguồn nhân lực: .39 III.1. Thị trường: .41 II. Hệ thống ISO của công ty: .43 II.1. Các tiêu chuẩn trong ISO 9001:2000công ty Giầy Thượng Đình áp dụng: .44 II.1.1. Tiêu chuẩn 4.2.2 - Sổ tay chất lượng: .44 II.1.2. Tiêu chuẩn4.2.3 - Kiểm soát tài liệu: 45 II.1.3. Tiêu chuẩn 4.2.4 - Kiểm soát hồ sơ: 45 II.1.4. Tiêu chuẩn 5.6 – Xem xét của lãnh đạo: 45 II.1.5. Tiêu chuẩn 6.2.2 – Năng lực nhận thức và đào tạo: .46 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.1.6. Tiêu chuẩn 6.3- Cơ sở hạ tầng: .47 II.1.7. Tiêu chuẩn 6.4 – Môi trường làm việc: 47 II.1.8. Tiêu chuẩn 7.2 – Các quá trình liên quan đến khách hàng: 47 II.1.9. Tiêu chuẩn7.4.1 - Quá trình mua hàng: .48 II.1.10. Tiêu chuẩn7.5.1 - Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ: .48 II.1.11. Tiêu chuẩn 7.6 - Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường:49 II.1.12. Tiêu chuẩn 8.2.2 – Đánh giá nội bộ .50 II.1.13. Tiêu chuẩn 8.3 - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 50 II.1.14. Tiêu chuẩn 8.5.2 - Hoạt động khắc phục: 51 II.1.15. Tiêu chuẩn8.5.3 – Hành động phòng ngừa: .52 II.2. Sổ tay chất lượng : .52 II.2.1. Chính sách chất lượng : .52 II.2.2. đồ tổ chức: .52 II.2.3. Trách nhiệm , quyền hạn: .54 II.3. Các thủ tục của hệ thống quản chất lượng của công ty: .58 II.3. Thủ tục kiểm soát tài liệu: - TT.01: .58 II.3. Thủ tục xem xét của lãnh đạo- TT.02: 61 II.3. Thủ tục quản nguồn nhân lực – TT.03: 63 II.3. Thủ tục các vấn đề liên quan đến khách hàng – TT.04: 64 II.3. Thủ tục mua hàng – TT.05: 67 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.3. Thu tục kiểm soát sản xuất – TT.06: .68 II.3. Thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường – TT.07: .69 II.3. Thủ tục đánh giá nội bộ - TT.08: .70 II.3. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp – TT.09: 72 II.3. Thủ tục hành động khắc phục, hành động phòng ngừa – TT.10:74 III. Kết quả việc thực hiện hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 trong những năm gần đây: .75 III.1. Kết quả đánh giá nội bộ: .75 III.1.1. Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2007 của công ty: .75 III.1.2. Nhận xét chung về kết quả đánh giá nội bộ: 76 III.2. Việc thực hiện các quá trình trong công ty: 77 III.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến hết tháng 10/2007: .77 III.2.2. Đánh giá việc kiểm tra và xác nhận: .77 III.2.3. Phân tích xu hướng các quá trình công nghệ và sản phẩm: .78 III.2.4. Sự đáp ứng các yêu cầu của nhà cung ứng: .78 III.2.5. Kết quả thực hiện việc mua hàng: 78 III.2.6. Máy móc thiết bị: 78 III.3. Các vấn đề liên quan đến khách hàng: 79 III.3.1. Xem xét hợp đồng: 79 III.3.2. Quá trình giao mẫu: .79 III.3.3. Kết quả đo lường sự thoả mãn của khách hàng: .79 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III.3.4. Nhận giải quyết các thông tin của khách hàng: .80 III.4. Nguồn lực: 80 III.4.1. Tổng hợp phân tích nguồn lực: .80 III.4.2. Công tác tuyển dụng: .81 III.4.3. Công tác đào tạo: 81 III.4.4. Về cơ sở hạ tầng: .81 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH: .82 I. Một số giải pháp: .82 I 1. Đào tạo về chất lượng : 82 I 2. ISO Oline: 86 I 3. Thành lập các nhóm chất lượng trong công ty: .89 I 4. Xây dựng một hệ thống sản xuất tức thới(Just-in-time JIT): .91 II. Một số kiến nghị vơi công ty: 92 II 1. Một số tồn tại: .92 II 2. Một số kiến nghị: 93 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LUẬN I.Những vấn đề cơ bản về chất lượngQuản trị chất lượng: I.1.Chất lượng: I.1.1.Một số sai lầm khi hiểu về chất lượng 1 − Sai lầm 1: Chất lượng là gì ? Trước đây người ta cho rằng chất lượng là toàn mỹ, công nghệ hiện đại, khó làm chất lượng. Nhưng thật ra chất lượng chỉ là sự phù hợp với nhu cầu của chúng ta trong và ngoài tổ chức. − Sai lầm 2: Chất lượng có đo được không và đo bằng gì? Trước đây, người ta cho là chất lượng không đo được nó trìu tượng, cao cấp. Thực ra chất lượng dễ dàng đo được bằng tiền(chí phí chất lượng ) và các hệ số chất lượng . − Sai lầm 3: Làm chất lượng tốn kém lắm chăng? Họ nghĩ là cần đầu tư nhiều cho nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất. Thật ra, chất lượng là thứ cho không bằng cách làm đúng, làm tốt ngay từ đầu, làm khách hàng luôn hài lòng, không có phế phẩm, ít sai lỗi, nhanh chóng cung ứng 1 Lưu Thanh Tâm -Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Nhà xuất bản ĐH quốc gia tphố HCM [trang 20]. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 − Sai lầm 4: Ai chịu trách nhiệm về chất lượng ? Họ nghĩ là công nhân trực tiếp đứng máy phải chịu trách nhiệm hầu hết khi chất lượng tồi. Thật ra, người Mỹ cho rằng 85% lỗi về chất lượng thuộc về lãnh đạo, người Nhật cho là 94%, còn người Pháp cho là 50%do lãnh đạo, còn 25%do giáo dục 2 : − Sai lầm 5: chú ý tới chất lượng sẽ làm giảm năng suất hoặc ngược lại.Thật ra nếu mọi người, mọi khâu trong tổ chức làm việc nghiêm túc, hiệu quả cao thì sẽ vừa đảm bảo sản phẩm , dịch vụ làm ra vừa có chất lượng lại còn hoàn thành kế hoạch hoặc vựơt mức. Điều đó có thể do ít sai sót, không phải tái chế, làm lại nên giá thành còn có thể hạ thấp. I.1.2.Khái niệm về chất lượng : Chất lượngmột khái niệm xuất hiện từ khá lâu, ngày xưa con người còn phải bận lo “cơm ăn áo mặc”, nên ít quan tâm đến chất lượng . Nay kinh tế đã phát triển nhờ những tiến bộ lớn trong khoa học công nghệ nên con người lại muốn “ăn ngon mặc đep”, nói chung là nhu cầu con người ngày càng cao và khắt khe hơn về chất lượng . Giá cả đã dần nhường chỗ cho chất lượng hàng hóa. Chất lượng hàng hoá là một khái niệm vừa trìu tượng vừa cụ thể. Nhà doanh nghiệp, 2 Theo 1 10 50% do lãnh đạo 25% do giáo dục 25% do người thừa hành [...]... mặt) − Quản hệ thống văn bản, tài liệu văn thư lưu trữ Website: http://www.docs.vn Email 34 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 900 1:2 000 TRONG CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I.Giới thiệu chung về công ty: I.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH Địa ch : 277 Nguyễn... nhận ISO 9000 như tiêu chuẩn chất lượng quốc gia II.3 .ISO 9000 phiên bản 2000 : Bộ ISO 9000 : 2000 bao gồm 4 bộ tiêu chuẩn chủ yếu như sau : − Bộ ISO 9000 : 2000 - mô tả cơ sở của hệ thống quản chất lượng giải thích các thuật ngữ − Bộ ISO 900 1: 2000 - quy định những yêu cầu cơ bản của hệ thống quản chất lượng của một tổ chức thay cho các bộ ISO 9001/9002/900 3:9 4 Website: http://www.docs.vn Email... sách, mục tiêu chất lượng của cán bộ quản Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 của doanh nghiệp Theo W Edwards Deming thì có tới 85% những vấn đề về chất lượng do hoạt động quản gây ra vậy, hoàn thiện quản là cơ hội tốt cho nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn nhu cầu của khách hàng cả về chi phí và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật I.2 Quản trị chất lượng( QCS-... II.6 .ISO 900 1: 2000 : II.6.1 .ISO 900 1:2 000 là g : Đó là tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về hệ thống quản chất lượng đã được Tổ chức Tiêu chẩn hóa Quốc tế ISO ban hành vào tháng 12/2000 sau khi sửa đổi các tiêu chẩn phiên bản 1994 Website: http://www.docs.vn Email 32 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ISO 900 1:2 000 là phương pháp làm việc khoa học, được coi như là một quy trình công nghệ quản mới,... cần có một hệ thống quản trị chất lượng xuất phát từ những do sau: a) Hệ thống quản kinh tế thống nhất: quản trị chất lượngquản về mặt chất của hệ thống( doanh nghiệp) trong mối liên quan đến bộ phận, mọi con người, mọi công việc trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống( doanh nghiệp) Để đạt được mức chất lượng cao nhưng ít tốn kém nhất, cần phải quản và kiểm soát mọi yếu tố của các... toàn diện − Các yêu cầu của hợp đồng: khách hàng định rõ nhà cung ứng phải có hệ thống quản chất lượng được công nhận hoạc áp dụng theo hệ thống tiêu chuẩn của khách hàng − Các yêu cầu pháp quy: theo quy định các tổ chức sản xuất phải có hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn được quy định − Xuất phát từ thị trường: nâng cao danh tiếng của tổ chức thông qua việc đạt công nhận do tổ chức độc... thành hệ thống tư liệu h) Tư liệu của quản trị chất lượng (Quality management system documentationQMSD) là những bằng chứng khách quan của các hoạt động đã được thực hiện hay của các kết quả đã đạt được Gồm: Website: http://www.docs.vn Email 21 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 − Sổ tay chất lượng :tài liệu công bố chính sách chất lượng và mô tả hệ thống chất lượng của tổ chức − Các thủ tục: là... http://www.docs.vn Email 26 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 − Bộ ISO 9004 : 2000 - hướng dẫn cải tiến việc thực hiện hệ thống quản chất lượng − Bộ ISO 19011 : 2001 - hướng dẫn đánh giá hệ thống quản chất lượnghệ thống quản môi trường Đối với nước ta hiện nay bộ ISO được coi như là một quy trình công nghệ quản mới, giúp cho mỗi tổ chức có khả năng tạo ra sản phẩm (dịch vụ) có chất lượng thảo mãn... soát chất lượng Mỹ (ANSI) ban hành Q-90 dựa trên ISO 9000 + Công bố tiêu chuẩn ISO 9000 − 199 4: soát xét chỉnh lại bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm 24 tiêu chuẩn khác nhau) − 199 5: + Ban hành ISO 14000,01,04 về hệ thống quản môi trường EMS − 199 9: Soát xét, lấy ý kiến và chỉnh lại toàn bộ tiêu chuẩn ISO 900 0:1 994 − 200 0: công bố phiên bản mới ISO 900 0:2 000 (15112) cuối tháng 12/2001 đã có trên 140... của chức năng quản trị nhằm xác định mục tiêu, chính sách chất lượng cũng như trách nhiệm thực hiện chúng thông qua các biện pháp: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng , cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thốngQuản trị chất lượng thể hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh và được mô tả thành vòng tròn chất lượng 5 Lưu Thanh Tâm -Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, . công ty Giầy Thượng Đình. Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 900 1:2 000 CỦA CÔNG TY. ISO 900 1:2 000 trong công ty. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900 1:2 000 trong công ty Giầy Thượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thượng Đình. Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, Thượng Đình. Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, Thượng Đình. Vì vậy em chọn đề tài : “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, Tính cấp thiết của đề tài:, II: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

Từ khóa liên quan