Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Áp dụng GMP tại công ty mỹ phẩm AVON

41 1,333 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 08:33

Company LOGO Đề tài: ÁP DỤNG GMP TẠI CÔNG TY MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM GVHD: TS. Tạ Thị Kiều An Người thực hiện: Nhóm 9 Danh sách thành viên nhóm 17 1. Nguyễn Viết Quỳnh Anh 2. Hồ Nam Đông 3. Lê Hồng Hà 4. Nguyễn Thị Bích Liên 5. Trương Bảo Long 6. Đào Mạnh Long 7. Phan Hoài Linh 8. Đào Ánh Tuyết Nội dung TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AVON VIỆT NAM II THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GMP TẠI CÔNG TY AVON VIỆT NAM III LÝ THUYẾT VỀ GMP I • I. LÝ THUYẾT VỀ GMP Good Manufacturing Practices Định nghĩa • Là hệ thống đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và dược phẩm.  GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn.  Quy phạm sản xuất thường tập trung vào các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị Nội dung quy phạm sản xuất GMP • Qui định các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị. • Qui định thành phần nguyên vật liệu trong từng công đoạn sản xuất, • Qui định tiêu chuẩn của sản phẩm • Mô tả rõ yêu cầu kỹ thuật hoặc qui trình chế biến • Lý do phải thực hiện yêu cầu hoặc qui trình trên • Mô tả chính xác các thao tác, thủ tục phải tuân thủ • Phân công cụ thể việc thực hiện và qui định giám sát việc thực hiện Hình thức quy phạm sản xuất GMP Được thể hiện dưới dạng văn bản, gồm hai phần 1. Các thông tin về hành chính 2. Bốn nội dung chính của quy phạm sản xuất GMP nêu trên 1. Viết ra những gì cần làm. 2. Làm theo những gì đó viết. 3. Ghi kết quả đã làm vào hồ sơ. 4. Thẩm định các quy trình 5. Sử dụng hợp lý thiết bị. 6. Bảo trì thiết bị theo kế hoạch. 7. Đào tạo thường xuyên và cập nhật. 8. Giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp. 9. Cảnh giác cao về chất lượng. 10.Kiểm tra sự thực hiện đúng. Mười nguyên tắc cơ bản của GMP Các yêu cầu của GMP Yêu cầu về nhà xưởng vị trí phải sạch sẽ thoáng mát, không gây ô nhiễm môi trường, không đặt ở những nơi có môi trường không lành mạnh .v.v. Phương tiện chế biến Yêu cầu về phương tiện vệ sinh, chiếu sáng, thông gió, hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất đảm bảo vệ sinh, an toàn. Qui định về các yêu cầu kiểm soát vệ sinh nhà xưởng Xử lý nước thải, sản phẩm phụ, bảo quản hoá chất gây hiểm, kiểm soát sinh vật gây hại và đồ dùng các nhân. • Kiểm soát quá trình chế biến :  Các điểm kiểm soát quan trọng được kiểm soát trong suốt quá trình chế biến.  Thực hiện các biện pháp đề phòng sản phẩm bị nhiễm bẩn, thử các chỉ tiêu vi sinh hoá học, tạp chất ở khâu cần thiết để xác định nguy cơ gây nhiễm. Các sản phẩm bị nhiễm bẩn hay biến chất phải bị loại bỏ hoặc được xử lý để giảm bớt độc chất. Các yêu cầu của GMP [...]... Kiểm tra chất lượng Kiểm tra chất lượng 1 2 3 4 5 Nhận ngun vật liệu và bao bì Bảo quản ngun vật liệu và bao bì Pha chế Bảo quản bán thành phẩm Đóng gói 6 7 8 9 Bảo quản thành phẩm Phân phối Thu hồi thành phẩm Bảo quản sản phẩm bị trả về • III THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GMP TẠI CƠNG TY MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM Quy phạm sản x́t GMP ở Cơng ty AVON Việt Nam Cơng ty Avon Việt Nam ban hành quy phạm sản x́t GMP dưới... ráo, thống mát và được theo dõi mỗi tuần  Việc sử dụng ngun vật liệu phải đảm bảo vệ sinh Đánh giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 1 Nhân sự và đào tạo:  Có sơ đồ tổ chức nhân sự về chất lượng  Nhân lực được đào tạo về GMP và chun mơn nghiệp vụ áp ứng u cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng Đánh giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 2 Nhà xưởng - Khu vực sản xuất... giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 3.Trang thiết bị:  Thiết bị máy móc tương đối phù hợp với quy mơ sản xuất  Có SOP về vận hành, vệ sinh, và bảo trì bảo dưỡng thiết bị dụng cụ, máy móc trong sản xuất và kiểm tra chất lượng Đánh giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 4.Vệ sinh và điều kiện vệ sinh  Nhân viên được khám sức khỏe trước khi tuyển dụng và khám sức... - máy móc 5 Sản xuất  Có quy trình sản xuất gốc cho các sản phẩm  Đã thiết lập và thực hiện hệ thống hồ sơ lơ sản phẩm Đánh giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 6 Kiểm tra chất lượng  Phòng kiểm tra chất lượng được thiết kế đúng chuẩn  Thực hiện lưu trữ hồ sơ ghi chép việc lấy mẫu, kiểm mẫu kiểm tra chất lượng lơ sản phẩm  Có hệ thống kiểm sốt mẫu lưu 7 Hồ sơ tài liệu  Có các... dán nhãn các loại mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân - Sản xuất, chề biến, gia cơng, đóng gói, dán nhãn các loại đồ giả kim hồn, sản phẩm thời trang (quần áo), sản phẩm phụ kiện thời trang, sản phẩm cá nhân SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY Các loại Mỹ phẩm AVON 1 2 3 4 Trang điểm Chăm sóc da Chăm sóc cá nhân Nước hoa Các hoạt động trong một cơng ty sản xuất mỹ phẩm Theo GMP principle Kiểm... hóa  Đạt được sự cơng nhận Q́c tế, bảo vệ thương hiệu của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh II TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM Tổng quan về cơng ty Mỹ phẩm AVON Việt Nam  Tên doanh nghiệp: Cơng ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam)  Tên giao dịch tiến Anh: AVON Cosmetics Vietnam Ltd  Địa chỉ trụ sở chính: số 8 VSIP, Đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình... và ban hành  Hệ thống hồ sơ lơ đã được xây dựng và quản lý theo quy định của GMP  Có hồ sơ lưu lại các hoạt động của cơng ty như: đào tạo GMP, hồ sơ lơ, hồ sơ kiểm nghiệm, tự thanh tra… Đánh giá hiện trạng áp dụng GMP tại Cơng ty Avon Các ưu điểm 8 Thanh tra nội bộ Có chương trình và kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra định kỳ để phát hiện những tồn tại trong q trình hoạt động Có quyết định thành lập... thiết bị máy móc được tự động hóa gần như tồn bộ từ q trình sơ chế, chế biến mỹ phẩm và áp dụng những cơng nghệ tiên tiến trong sản xuất mỹ phẩm với các dây chuyền hiện đại như dây chuyền nấu hương liệu tự động và khép kín, dây chuyền đóng chai nước hoa tự động, dây chuyền chiết rót tự động… Quy phạm sản x́t GMP ở Cơng ty AVON Việt Nam Quy định về kiểm sốt vệ sinh nhà xưởng:  Vấn đề vệ sinh nhà xưởng... tra mạng nhện, nơi ẩm mốc  Kiểm tra và xử lý chất thải: gồm chất thải rắn và chất thải lỏng  Kiểm sốt động vật gây hại như: chuột, mối, gián… Quy phạm sản x́t GMP ở Cơng ty AVON Việt Nam Kiểm sốt q trình chế biến:  Phòng ngừa trong sản xuất: tn thủ quy định về vệ sinh, thực hiện đúng các quy trình, kiểm sốt sản phẩm, xử lý các sản phẩm hay bán thành phẩm khơng phù hợp trong q trình sản xuất… ... trình soạn thảo và cập nhật: Quy phạm sản x́t GMP ở Cơng ty AVON Việt Nam Nhà xưởng: •Nhà máy Avon ở Bình Dương được đầu tư các thiết bị đảm bảo vệ sinh mơi trường trong việc sản xuất sản phẩm Khơng gian làm việc rộng rãi, thống mát đặt tại khu cơng nghiệp Việt Nam – Singapore với vốn đầu tư gần 3 triệu USD Quy phạm sản x́t GMP ở Cơng ty AVON Việt Nam Phương tiện chế biến: Các thiết bị máy . tranh II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM Tổng quan về công ty Mỹ phẩm AVON Việt Nam  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam)  Tên giao dịch tiến Anh: AVON Cosmetics Vietnam. VỀ CÔNG TY AVON VIỆT NAM II THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GMP TẠI CÔNG TY AVON VIỆT NAM III LÝ THUYẾT VỀ GMP I • I. LÝ THUYẾT VỀ GMP Good Manufacturing Practices Định nghĩa • Là hệ thống đảm bảo chất lượng, . Company LOGO Đề tài: ÁP DỤNG GMP TẠI CÔNG TY MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM GVHD: TS. Tạ Thị Kiều An Người thực hiện: Nhóm 9 Danh sách thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Áp dụng GMP tại công ty mỹ phẩm AVON, Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Áp dụng GMP tại công ty mỹ phẩm AVON, Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Áp dụng GMP tại công ty mỹ phẩm AVON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn