Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân.docx

49 562 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân. LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế hiện nay NHTM đã trở thành một trung gian tài chính đáng tin cậy, giúp nền kinh tế khỏi thông vốn, dẫn vốn từ những người thừa sang những người thiếu. Nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống ngân hàng lành mạnh, điều này đòi hỏi từng ngân hàng phải phát triển tương xứng.Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, NHTM là loại hình kinh doanh đặc biệt, sản phẩm chủ yếu của nó là tiền, kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ bên ngoài, vốn chủ sở hữu chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn. Mục tiêu kinh doanh của ngân hàng là lợi nhuận, phần lớn lợi nhuận của NHTM là thu được từ hoạt động tín dụng.Trong quá trình chuyển quyền sở hữu vốn NHTM luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro trên cả phương diện huy động và sử dụng vốn do đó trước kia các NHTM chỉ chú trọng quản lý tài sản có thể đầu tư vào đâu để có lợi nhuận cao nhất.Việt Nam sau nhiều năm đổi mới, nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc, cơ chế kinh tế thị trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt độnghiệu quả, nhu cầu về vốn cho nền kinh tế càng cao. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là tất yếu, các NHTM cũng không nằm ngoài quy luật đó, sự cạnh tranh của các NHTM trong việc tìm kiếm nguồn vốn hoạt đọng đã đặt ra câu hỏi cho những nhà quản lý ngân hàng là làm thế nào để có đủ vốn, với một cơ cấu tối ưu và chi phí thấp nhất cho đầu tư giữa môi trường cạnh tranh.Để góp phần giải quyết câu hỏi trên, sau một thời gian thực tập tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân em đã chọn đề tài chuyên đề "Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân".Với thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự giúp đỡ của các thầy cô.1CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTMI. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTM1. Khái niệm về NHTMNHTM xuất hiện từ rất sớm, bắt đầu từ những người thợ vàng. Trước kia thỏi vàng được dùng làm tiền, người có càng muốn có một nơi cất giữ an toàn đã đem ký gửi nó cho các thợ vàng và lấy ra khi cần thiết thanh toán. Cùng với sự phát triển của quá trình lưu thông tiền tệ khiến từ việc giữ hộ những người thợ vàng trở thành những người kinh doanh tiền tệ. Họ có thể đổi tiền ở biên giới vận chuyển tiền lấy phí và khi nhận thấy rưàng họ có vô số tiền nhàn rỗi, cung về tiền xuất hiện.Thị trường luôn tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh do đó các nhà kinh doanh cần có vốn, cầu về vốn xuất hiện, khi cung cầu về vốn gặp nhau thì nghiệ vụ cho vay xuất hiện. Khi xuất hiện cả 4 nghiệp vụ.* Nhận tiền gửi.* Đổi tiền.* Trung gian thanh toán* Cho vay.Thì một Ngân hàng Thương mại thực thụ ra đời.Vậy "NHTM là một trung gian tài chính mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, tiến hành các hoạt động cho vay, đồng hệ thốngời làm nhiệm vụ trung gian thanh toán, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu".2. Các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM2.1. Huy động vốnVới nguồn vốn tự có của mình, cho dù nguồn vốn đó có lớn đến đâu chăng nữa, một ngân hàng cũng không thể nào đáp ứng thoả mãn các nhu 2cầu tín dụng chính đáng của tất cả khách hàng, cho nên muốn có đủ khả năng tài chính để hoạt động, ngân hàng phải tìm mọi cách để thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài.Việc thu hút các nguồn vốn của ngân hàng có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức.* Nhận tiền gửi của các cá nhân, tổ chức.* Vay trên thị trường tăng bằng cách phát hành kỳ phiếu, trái phiếu.* Vay NHTW, các tổ chức tín dụng và NHTM khác.Theo luật ngân hàng các NHTM có thể huy động vốn gấp 20 lần vốn tự có của mình, tròng đó số vốn ngân hàng huy động bằng cách nhận tiền gửi có quy mô lớn hơn nhiều so với các khoản vay mượn khác.2.2. Hoạt động sử dụng vốnCùng với sự phát triển của nền kinh tế các hình thức cho vay khác nhau đã hình thành và phát triển.* Theo thời gian: tín dụng ngắn hạn* Theo mục đic hs sử dụng: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng đầu tư, tín dụng thời vụ, tín dụng xuất nhập khẩu.* Cách thức cho vay có thể cho vay trực tiếp như chuyển tiền vào tài khoản khách hàng hoặc phát tiền mặt, cũng có thể là chiết khấu thương phiếu.Khi cho vay ngân hàng quan tâm đến việc bảo toàn vốn của mình và có lợi nhuận tối đa, khách hàng thì muốn nhận được khoản tín dụng với những điều kiện ưu đãi nhất.Hoạt động của NHTM liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và liên quan tới lợi ích của nhiều người, hoạt động của ngân hàng gặp nhiều rủi ro do đó để phòng ngừa và hạn chế rủi ro đó, trong hoạt động tín dụng phải đảm bảo nguyên tắc tín dụng NHTM "Vốn vay phải được hoàn trả đày đủ cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn đã ký, vốn vay phải được sử dụng 3đúng mục đích, có hiệu quả, vốn vay phải được đảm bảo bằng hàng hoá có giá trị tương đương.2.3. Hoạt động thanh toánNgày nay với sự ra đời của nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt dã tạo một bước chuyển mới của hệ thống thanh toán cho phép các giao dịch diễn ra mà không cần lượng lớn tiền mặt. Có hai loại.* Thanh toán ngay* Thanh toán trả chậm2.3.1.Thanh toán ngayCác công cụ thanh toán ngay gồm:* Séc: Séc bảo chi, séc đinịh mức, séc chuyển tiền, séc chuyển khoản.* Thư tín dụng* Uỷ nhiệm chi* Uỷ nhiệm thu2.3.2. Thanh toán trả chậmLà sự thanh toán mà sự chi trả không có hiệu lực chấp hành tức th ời và dứt khoát, mà chỉ có sự chi trả sau thời gian thoả thuận giữa người chủ nợ và người mắc nợ. Các công cụ thanh toán trả chậm gồm:* Các thương phiếu: Hối phiếu, kỳ phiếu.* Các giá khoán động sản: Cổ phiếu, trái phiếu.2.4. Tham gia các hoạt động khácCác NHTM có nhiều khách hàng tham gia xuất nhập khẩu, thu chi nhiều ngoại tệ, nên hình thành ra nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ này đem lại lợi nhuận cho ngân hàng bằng việc mua ngoại tệ vào với giá thấp, bán ra với giá cao hơn hoặc do những biến động về tỷ giá trên thị 4trường nên việc cho vay, mua bán có lợi qua chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra các NHTM còn tham gia đầu tư chứng khoán, từ vốn khách hàng…5II. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN1. Vai trò của vốn1.1. Khái niệm về vốnCó rất nhiều quan điểm khác nhau khi nói về vốn, vậy vốn là gì? Theo em hiểu "vốn là tư bản mang lại giá trị thông dư" từ quan điểm đó ta thấy sự cần thiết của vốn trong nền kinh tế: thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đáp ứng mọi yêu càu cải tạo, đầu tư, đổi mới trong mọi ngành mọi lĩnh vực.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh tế NHTMSản phẩm của các NHTM là "tiền", các ngân hàng kinh doanh tiền tệ nên chức năng chủ yếu của ngân hàng là "huy động để cho vay" đây là nghiệp vụ mang lại phần lớn lợi nhuạn của các NHTM, do đó vốn là cần thiết giúp các NHTM chủ động trong việc cho vay và đầu tư. Khi một ngân hàng có nguồn vốn dồi dào, ổn định cũng giúp trong khả năng đa dạng hoá loại hình dịch vụ của mình.Vốn của một NHTM cũng tác động vào yếu tố tâm lý khách hàng, tạo ra uy tín ngân hàng trên thị trường. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng, quy mô, phương tiện hiện đại là tiền đề thuậ lợi để ngân hàng mở rộng quan hệ tín dụng, kinh doanh đa dạng, phân tán rủi ro.Như vậy vốn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp tăng trưởng và phát triển kinh tế, là nhân tố đóng vai trò quyết định cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đối với các NHTM vốn có vai trò nền tảng quyết định đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Để có thể huy động tối đa các nguồn vốn và chiếm được tỷ trọng huy động vốn cao trên thị trường khi lựa chọn hình thức huy động các ngân hàng nên chú ý đến một số nguyên tắc sau.2. Nguyên tắc khi tiến hành huy động vốn6Các NHTM muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận phải lựa chọn các nguồn vốn đảm bảo.* An toàn* Chi phí thấp* Tăng khả năng sinh lời2.1. Nguyên tắc chi phí thấpMột số phương pháp xác định mức lãi suất huy động.Phương pháp "chi phí lãi suất"Chi phí lãi suất bình quân =Tổng lãi phải trảTổng vốn huy độngChi phí lãi suất huy động hoà vốn=Chi phí lãi suất + Chi phí hoạt động khácTổng tài sản sinh lợiTổng chi phí vốn bình quân = chi phí lãi suất huy động hoà vốn + tỷ suất lợi nhuận trước thuế của cổ đông góp vốn vào ngân hàng.Phương pháp "chi phí bình quân"Tổng chi phí vốn huy động mới=Tổng chi phí hoạt độngTổng vốn mới huy độngLãi suất cho vay hoà vốn =Tổng chi phí hoạt độngTổng vốn khả dụng sinh lờiPhương pháp " Chi phí và thu nhập mong đợi"Để có thể cung cấp các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản miễn phí, các ngân hàng phải tiến hành tính phí cho việc cung cấp các nghiệp vụ tài kh oản tiền gửi theo công thức.Đơn giá cho mỗi dịch vụ tiền gửi=Chi phí hoạt động cho một đơn vị dịch vụ tiền gửi+Phân bổ chi phí hoạt động chung của ngân hàng cho chức năng huy động vốn+Mức lợi nhuận mong đợi từ việc cung cấp một đơn vị dịch vụ tiền gửi7Phương pháp "Chi phí bình quân gia quyền"Ngân hàng phải tính toán mức chi phí của từng nguồn vốn kinh doanh, có tính đến cơ cấu vốn.Chi phí vốn trước thuế.I = I: Chi phí vốn bình quânRt: Nguồn vốn huy động loại tIt: Lãi suất huy động của nguồn vốn loại tA: Tổng nguồn vốn huy động.rt: Tỷ trọng vốn khả dụng của nguồn vốn loại tn: Số loại nguồn vốn huy động.Phương pháp "Chi phí biên"Chi phí biên = Thay đổi trong tổng chi phí = Lãi suất mới x Tổng số huy động theo lãi suất mới - Lãi suất cũ x tổng số vốn huy động theo lãi suất cũ.Tỷ lệ chi phí biên =Thay đổi trong tổng chi phíVốn huy động tăng thêmPhương pháp "thâm nhập thị trường"Phương pháp "khách hàng mục tiêu"2.2. Nguyên tắc đảm bảo an toànMỗi NHTM trong hoạt động kinh doanh đều gặp khó khăn phải đối mặt với rủi ro. Rủi ro trong ngân hàng là rất lớn khác hẳn so với các ngành nghề khác, đặt ra cho những người làm ngân hàng phải hạn chế rủi ro.Vốn của ngân hàng 70% là của xã hội, mối quan hệ trong ngân hàng hết sức đa dạng trong lòng thị trường, sản phẩm mang tính xã hội hoá và tính cộng đòng cao, sự đổ vỡ của ngân hàng không chỉ mình ngân hàng phải gánh chịu mà nó gây phản ứng dây truyền tạo ra hậu quả nghiêm trọng 8Obj100cho xã hội. Do vậy trong quá trình huy động vốn mọi NHTM phải đảm bảo tìm kiém vùng an toàn.Về mặt nguyên tắc những nguồn vốn hạn sẽ được đầu tư vào những tài sản dài hạn tuy nhiên trong thực tế các NHTM phải tính tới yếu tố vòng quay của vốn, tức là có thể hoàn đổi kỳ hạn dùng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.Để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng mất khả năng thanh toán các NHTM phải làm cân bằng kỳ hạn đến hạn của tài sản và kỳ hạn đên shạn của nguồn vốn, tuy nhiên trong thực tế dù kỳ hạn đến hạn của tài sản bằng kỳ hạn đến hạn của nguồn vốn, NHTM vẫn phải chịu thiệt hại do lãi suất thay đổi, nếu như phương thức thanh toán gốc và lãi khác nhau. Các NHTM cũng nên xem xét độ nhạy cảm của lãi suất đối với các khoản mục vốntài sản.Tóm lại quá trình huy động vốn các NHTM nên chú ý tới các nguyên tắc trên để đảm bảo lựa chọn được những nguồn tốt nhất.* Gia tăng thu nhập cho ngân hàng* Ổn định thu nhập cho ngân hàng* Phòng chống rủi ro3. Hoạt động huy động vốn3.1. Bảng cân đối kế toán của một NHTMTài sản Nguồn vốnTiền mặt:Tiền trong két:Tiền gửi tại NHTWTiền gửi tại các NHTM khácTiền đang trong quá trình thuĐầu tư chứng khoán:Chứng khoán thanh khoảnChứng khoán sinh lờiCho vayTheo thời gian: (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).Theo đối tượng: (công nghiệp, nông Tiền gửi:Tiền gửi giao dịch (không kỳ hạn)Tiền gửi có kỳ hạnTiền gửi tiết kiệmVốn vay:Vay từ NHTWVay từ NHTM khácVay từ các trung gian tài chính khácPhát hành các công cụ trên thị trườngVốn chủ sở hữuVốn cổ phần9nghiệp)Theo lãi suất (cố định, thả nổi)Tài sản khác: (máy móc, thiết bị)Lợi nhuận giữ lạiCác quỹThặng dư vốnTổng tài sản = Tổng nguồn vốn3.2. Hoạt động huy động vốn3.2.1. Tiền gửiKhoản mục nợ đầu tiên và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của NHTM, là tiền gửi các khách hàng thể hiện các yêu cầu tài chính đối với ngân hàng từ các doanh nghiệp, các hộ gia đình và chính phủ.3.2.1.1. Tiền gửi giao dịchĐây là tiền gửi các doanh nghiệp, các đơn vị mở tài khoản tại ngân hàng để thanh toán, chi trả bằng các phương thức thanh toán.Các khoản tiền gửi có thể phát séc gồm: tài khảon séc không có lãi suất (tiền gửi không kỳ hạn), các tài khoản NHTM (Negotiable order of withdra wal - lệnh thu hồ vốn) có lãi.Khoản tiền này được gửi vào thực chát là khoản cho ngân hàng vay, ngân hàng phải trả lãi hàng tháng mặc dù rất thấp do đó đối với ngân hàng đó là một khoản nợ. Người gửi tiền có thể rút tiền bất cứ lúc nào khỏi tài khoản của họ và NHTM phải có nghĩa vụ thanh toán.Người gửi tiền vào ngân hàng không vì mục đích sinh lời mà chỉ tận dụng thế nâng của ngan hàng, tận dụng mạng lưới của ngân hàng để thanh toán, chi trả một cách nhanh chóng, an toàn do đó họ chỉ gửi vào một lượng tiền thích hợp với nhu cầu chi trả và rút tiền ra bất cứ lúc nào, đây là nguồn vốnchi phí thấp nhất. Tổng số tiền gửi loại này sẽ rất lớn, khi trình độ nghiệp vụ ngân hàng được nâng cao và là nguồn quan trọng của ngân hàng.Để thu hút được nguồn nàyĐối với doanh nghiệp ngoài khoản tiền gửi sử dụng séc, ngân hàng có thể cung ứng tiện nghi khác bằng cách mở cho họ những tài khoản vãng 10[...]... đã thu được kết quả cao trong việc cung ứng dịch vụ này, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thay đổi phương thức quản lý tài chính đạt tới trình độ cao. Khi đồng vốn được sử dụng hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng huy động vốn hiệu quả hơn. 5. Hoạt động Marketing trong ngân hàng.Để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, chi nhánh đã chú trọng công tác tiếp thị trong hoạt động ngân hàng. Trước... vốn, trong chi phí huy động vốn phải kể đến lãi suất huy động chi phí giao dịch.Trong chi phí của chi nhánh chi phí trả lãi ln chi m tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động của chi nhánh, biết được điều này để từ đó ban lãnh đạo có những chính sách, biện pháp làm giảm chi phí làm tăng lợi nhuận của ngân hàng.Về lãi suất chi nhánh NHCT - Thanh Xuân trả lãi theo kiểu lãi suất mà NHCT - Việt Nam... hoạt động huy động vốn. 4. Địa bàn kinh doanh 5. Yếu tố con ngườiĐây là yếu tố đóng vai trị quan trọng đối với hoạt động huy động vốn. Con người ở đây bao gồm cả nhà quản lý và nhân viên ngân hàng. Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu của NHTM, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể mỗi ngân hàng có phương thức riêng để huy động cho phù hợp, nhưng nâng cao, mở rông hoạt động huy động vốn là... vón cho những quận đó, một số chi nhánh mới của NHCT Việt Nam ra đời. Ngày 20/2/1999 chủ tịch hội đồng quản trị NHCT - Việt Nam đã ra quyết định số 13/QĐ/HĐBT /NHCT thành lập chi nhánh NHCT - Thanh Xuân trực thuộc NHCT - Việt Nam. Đây là một chi nhánh được hình thành và phát triển của một quận mới, quận Thanh Xuân.Năm 1997 NHCT - Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở nâng cấp phịng giao dịch Thượng... tại trường em đã hoàn thành song chuyên đề thực tập " ;Nâng cao hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân " Qua đó giúp em có thêm một số kiến thức thực tế về hoạt động huy động vốn tại các NHTM hiện nay. Để hoàn thành được bài chuyên đề thực tập này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cơ giáo khoa ngân hàng - tài chính, đặc biệt là sự hướng... các dự án lớn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Trong các năm qua vốn của chi nhánh huy động chủ yếu từ các nguồn:* Huy động từ tiền gửi dân cư, các tổ chức kinh tế.* Phát hành kỳ phiếu.* Ngồi ra cịn các nguồn vốn huy động khác.Sau đây là biến động của nguồn vốn qua các năm của chi nhánh. Bảng 1: Biến động của nguồn huy động vốn từ năm 2002 - 2005(Lấy số liệu từ phòng kinh doanh)Đơn vị:... đến kỳ thanh tốn, góp phần làm tăng lợi nhuận của chi nhánh. Nhưng nguồn này có tỷ trọng nhỏ nhất so với tổng nguồn vón huy động, biến đổi3. Chi phí nguồnTrong q tình hoạt động kinh doanh của mọi NHTM, chi phí nguồn ln gồm có chi phí huy động vốn, chi phí hợp lý, hợp lệ khác. Để đánh gá và lựa c họn được nguồn vốn, huy động hợp lý tối ưu nhất các NHTM đều p hải tính đến chi phí huy động vốn, trong... hình thức huy động Ngồi những hình thức huy động truyền thống, cần áp dụng những hình thức huy động mới. Huy động bằng vàng, ở Việt Nam người dân có thói quen giữ vàng, nguồn vốn này rất lớn nên chi nhánh cần mở rộng hình thức huy động này để mở rộng nguồn vốn của ngân hàng. Huy động bằng ngoại tệ: Một trong những nguồn vốn chưa được khai thác huy động vào ngân hàng hiện nay đó là nguồn vốn của... tình trạng bên, chi nhánh đã tham gia bảo hiểu vốn tiền gửi, khuyến khích người dân gưỉ trên vào ngân hàng. Chi nhánh cần nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng tiền vốn huy động, tiền ốn được đầu tư vào những dự án kinh tế có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo khả năng thu hồi, có như vậy mới đảm bảo an tồn cho người gửi tiền.7. Phát triển nguồn nhân lực Hiện nay cán bộ của chi nhánh ngày càng được... các NHTM cần từng bước phát triển các dạng đơn vị nhỏ, chuyên doanh, mở rộng chân nết hoạt động ở khắp nơi. Hiện nay chi nhánh NHTM - Thanh Xuân đã có 81 quỹ tiết kiệm, các quỹ này được đặt rải rác ở những địa điểm thuận lợi, tiện cho khách hàng đến giao dịch. Hoạt động huy động vốn hiệu quả chi nhánh cần quan tâm tới hiệu quả sử dụng vốn, do đó cần mở rộng mạng lưới tín dụng đến nhiều đối . gian thực tập tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân em đã chọn đề tài chuyên đề " ;Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân& quot;.Với. để mọi ngân hàng tồn tại và phát triển.15CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂNI. KHÁI QUÁT VỀ NHCT - THANH XUÂN1. Lịch sử hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân.docx, Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân.docx, Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHCT - Thanh Xuân.docx, Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động thanh toán Tham gia các hoạt động khác, Ngun tắc chi phí thấp Ngun tắc đảm bảo an tồn, Hoạt động huy động vốn, Khái niệm về NHTM Chính sách của NHTW Mơi trường kinh tế Mơi trường pháp lý Địa bàn kinh doanh 5. Yếu tố con người, Lịch sử hình thành và phát triển, Phòng kinh doanh đối nội Phòng kinh doanh đối ngoại Phòng tiền tệ kho quỹ Phòng tài chính - kế tốn, Nợ quá hạn qua các năm Các hoạt động khác, Tiền gửi tiết kiệm dân cư, Phát hành kỳ phiếu Huy động từ các nguồn khác, Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT - Thanh Xuân Chi phí nguồn, Chính sách lãi suất Đa dạng hồ các loại hình dịch vụ, Đa dạng hố các hình thức huy động Mở rộng mạng lưới và hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng., Hoạt động Marketing trong ngân hàng. Đảm bảo an toàn vốn và giá trị đồng vốn đối với người gửi. Phát triển nguồn nhân lực, Một số kiến nghị Đối với NHTW.