Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

36 1,282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 22:25

Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương MỤC LỤC 3.1. Khái quát về Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 6 1. Quản lý hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước 6 Quản lý hành chính Nhà nước 6 2. Cải cách nền HCNN 7 2.1 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 9 2.1.1Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính 9 2.1.2Sự cần thiết phải cải cách TTHC ở Việt Nam 12 3.Cơ chế một cửa 14 3.1 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện 14 3.1.1Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 15 3.1.2Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 15 4.Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 16 5.Qui trình giải quyết 18 CHƯƠNG II 19 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19 THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN 19 QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI 19 1. Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” ở Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 19 1.1 Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 19 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 26 HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND 26 QUẬN THANH XUÂN 26 3.1 Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 và định hướng cơ bản cho cải cách TTHC ở Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội Hà Nội 26 3.2Các giải pháp và kiến nghị thực thi 27 3.2.1Công khai phần mềm một cửa 28 3.2.2Hướng đến thực hiện một cửa liên thông 28 3.2.3Phát triển các dịch vụ trực tuyến 31 3.2.4Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở hạ tầng của bộ phận một cửa 32 C. KẾT LUẬN 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương A. MỞ ĐẦU 1. LỜI CẢM ƠN Để ngày càng hiểu sâu hơn vào giải pháp vào cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” nên trong quá trình thực tập tại UBND quận Thanh Xuân em đã lựa chọn vấn đề này. Quá trình thực hiện viết đề tài mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, thông tin, tư liệu. Nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình và tận tâm của các giảng viên Học Viện Hành Chính, các anh chị trong cơ quan đã giúp em hoàn thành chuyên đề “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội” theo đúng thời gian yêu cầu của Học viện. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chú Trần Đình Hùng - chuyên viên phòng nội vụ - Trưởng phòng cải cách hành chính và bác Đặng Huy Tiệp – phó phòng cải cách hành chính và cô giáo Nguyễn Thu Hương khoa quản lý nhà nước về tài chính công đã tạo mọi điểu kiện thuận lợi nhất để hướng dẫn, cung cấp và truyền thụ cho em những kiến thức cơ bản và bổ ích giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập này. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm hiểu tài liệu học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp báo cáo. Do sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý của thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là cô Nguyễn Thu Hương, chú Trần Đình Hùng, bác Đặng Huy Tiệp. Em xin chân thành cảm ơn! 2. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Thời gian : Từ ngày 23/2/2011 – 26/4/2011 Địa điểm thực tập: Phòng cải cách hành chính của UBND Quận Thanh Xuân SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 1 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương Tuần 1 từ ngày 23/2 – 9/3 Tham gia tuần sinh hoạt công dân cuối khóa và lễ ra quân đoàn thực tập tại Học Viện - Nhận phòng, ban được phân công thực tập. Tuần 2 từ ngày 09/3 – 14/3 - Tìm hiểu chung về cơ cấu, chức năng, nhiêm vụ của các phòng, ban thuộc UBND quận Thanh Xuân. - Chọn đề tài viết báo cáo thực tập. - Xin số liệu thực tập. - Làm đề cương báo cáo thực tập theo đề tài đã chọn. Tuần 3 từ ngày 15/3 – 21/3 - Tìm hiểu chi tiết, cụ thể về văn phòng UBND quận. - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng UBND quận. - Họp đoàn thực tập. - Nộp đề cương báo cáo thực tập cho giảng viên hướng dẫn. Tuần 4 từ ngày 22/3 – 28/3 - Nhận tài liệu tại Phòng nội vụ của UBND quận Thanh Xuân. - Thu thập tài liệu, tổng hợp nghiên cứu. - Bắt đầu viết báo cáo sơ lược. Tuần 5 từ ngày 29/3 – 04/4 - Tìm hiểu quy trình làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phòng “một cửa” của UBND quận. Tuần 6 từ ngày 05/4 – 11/4 - Tìm hiểu thực trạng hoạt động của bộ phận “một cửa”. - Viết báo cáo sơ lược, chỉnh sửa. Tuần 7 từ ngày 12/4 – 18/4 - Xin tài liệu về số lượng các loại tài liệu liên quan đến cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại phòng nội vụ của UBND quận Thanh Xuân. - Tổng kết, đánh giá, rút ra nhận xét. - Viết báo cáo chi tiết nộp cho giao viên hướng dẫn chính sửa. SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 2 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương Tuần 8 từ ngày 19/4 – 02/5 - Tổng kết và viết báo cáo hoàn chỉnh. - Nộp cho giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện. - Gặp Trưởng phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực tập, đề nghị ký xác nhận và nhận xét đánh giá quá trình thực tập. - Tổ chức liên hoan chia tay đơn vị thực tập. - Nộp báo cáo thực tập cho giảng viên hướng dẫn chấm. 3. TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP 3.1. Khái quát về Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội. UBND quận Thanh Xuân gồm có 10 Phòng chuyên môn: Thường trực Hội đồng nhân dân – UBND, Văn Phòng HĐND –UBND, Phòng nội vụ, Thanh tra Nhà nước, Phòng kế hoạch – Kinh tế, Phòng Tài chính, Phòng Đại chính nhà đất và đô thị, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Phòng giáo dục đào tạo, Phòng văn hóa thông tin TDTT, UB dân số gia đình và trẻ em. Đơn vị trực thuộc gồm: + Đơn vị hành chính 03: Ban quản lý dự án, Ban quản lý chợ, Trung tâm thể dục thể thao. + Đơn vị hành chính 01: Thanh tra xây dựng quận + Tổ chức xã hội 03: Hội chữ thập đỏ, Hội luật gia, Hội người mù. + Các khối trường THSC, Tiểu học, Mầm non, Trung tâm giáo dục thường xuyên 29: 07 trường THCS, 09 trường Tiểu học, Mầm non, 01 Trung tâm GDTX. 3.2. Hoạt động của UBND quận Thanh Xuân UBND quận Thanh Xuân hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Thành phố. Hoạt động của cơ quan được thông qua chế độ làm việc của các bộ phận của từng thành viên trong cơ quan. *Chế độ làm việc của thủ trưởng cơ quan -Chủ tịch UBND quận đồng thời là thủ trưởng cơ quan UBND quận. Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 3 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương cấp trên về mọi hoạt động của cơ quan theo điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND. -Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm và quyền hạn sau. +Điều hành mọi hoạt động của cơ quan đảm bảo thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của Thành phố. +Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất theo phạm vi quản lý của cơ quan. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do cấp trên triệu tập, tùy theo yêu cầu của công việc nội dung hội nghị có thể ủy quyền cho phó chủ tịch họp thay. Những vấn đề thuộc chủ trương, phương hướng lớn của cơ quan như: Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, công tác tổ chức cán bộ, phải thong qua hội nghị gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, đại diện cấp ủy Đảng, công đoàn để đề bạt góp ý kiến trước khi Chủ tịch quyết định hoặc trình cấp trên Lập kế hoạch, xây dựng chương trình thời gian làm việc và kiểm tra các đơn vị cơ sở, bố trí lịch tiếp công dân để nghe và giải quyết công việc có liên quan. Chịu trách nhiệm trước tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Khi thủ trưởng đi công tác, nghỉ phép dài hạn (quá 3 ngày) thì ủy quyền bằng văn bản cho phó thủ trưởng điều hành chung mọi công việc của cơ quan, đồng thời có văn bản báo cáo cơ quan cấp trên tiếp. *Chế độ làm việc của phó chủ tịch Các phó chủ tịch UBND quân được chủ tịch UBND quận phân công trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của quận, chỉ đạo hoạt động của một số phòng ban chuyên môn, UBND cấp phường. Thường xuyên thông báo kết quả hoạt động cho thủ trưởng cơ quan những vấn đề phức tạp cần xin ý kiến đề giải quyết. *Chế độ làm việc của các phòng ban Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ là bộ phận của bộ máy cơ quan giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý của Nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn quận, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo quy định của Nhà nước và của ngành. SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 4 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương Phòng chịu trách nhiệm trước UBND và các sở chuyên ngành về công tác chuyên môn, chịu sự kiểm tra của UBND quận và các sở đối với các hoạt động được giao. -Các trưởng, phó phòng ban chuyên môn: Trưởng ban là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước UBND quận, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc sở về các mặt công tác chuyên môn do sở chỉ đạo. Được Chủ tịch UBND giao giải quyết một số công việc cụ thể và được ký một số văn bản theo ủy quyền của Chủ tịch Trưởng phòng, ban phải kiểm tra, ký tắt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, phó chủ tịch về các dự thảo văn bản, thuộc lĩnh vực công tác của phòng trước khi trình Chủ tịch và Phó Chủ tịch ký và chịu trách nhiệm chuyển văn bản gốc đến bộ phận lưu trữ hồ sơ. Phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng, phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trực tiếp với trưởng phòng về những công việc được giao, thay mặt trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng. Chánh, phó văn phòng được Chủ tịch ủy quyền ký lệnh điều xe ô tô của cơ quan, ký giấy giới thiệu cho cán bộ, công chức cơ quan đi liên hệ công tác theo phân cấp của chủ tịch và giải quyết công việc riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước, ký giấy mời họp đối với các đơn vị thuộc quận. Công chức, nhân viên hợp đồng là người được giao nhiệm vụ chuyên sâu về một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, ban về nhiệm vụ công tác được giao SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 5 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương B. NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 1. Quản lý hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước Quản lý hành chính Nhà nước Quản lý hành chính Nhà nước (HCNN) là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và hành chính thực hiện để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 1.2.Nhà nước quản lý, quản lý Nhà nước và quản lý HCNN Nhà nước quản lý: Đó là chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện và bằng pháp luật với bộ máy Nhà nước gồm 3 quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là điểm khác cơ bản giữa Nhà nước với các chủ thể quản lý khác: Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. Quản lý Nhà nước: Đó là dạng quản lý xã hội hành vi hoạt động của con người do tất cả các cơ quan Nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) tiến hành để thực hiện các chức năng của Nhà nước đối với xã hội. Quản lý HCNN là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nước với chức năng chấp hành luật và tổ chức thực hiện luật của các cơ quan trong hệ thống hành pháp và HCNN (hệ thống Chính phủ và chính quyền địa phương) Các đặc điểm của quản lý HCNN - Quản lý HCNN xã hội chủ nghĩa (XHCN) mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước. Khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý một cách nghiêm túc. Nếu không thì phải truy cứu trách nhiệm và phải xử lý theo pháp luật một cách nghiêm minh, bình đẳng. SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 6 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương - Quản lý HCNN là hoạt động có mục tiêu chiến lược, có chương trình và có kế hoạch để thực hiện mục tiêu. Đặc điểm này đòi hỏi công tác quản lý hành chính phải có chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm. Có chỉ tiêu chủ yếu vừa mang tính định hướng, vừa mang tính pháp lệnh và có biện pháp cơ bản để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đó ở tầm vĩ mô là chủ yếu. - Quản lý HCNN có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức lại nền sản xuất xã hội và cuộc sống của con người trong địa bàn của mình theo sự phân công, phân cấp, đúng thẩm quyền và theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. - Quản lý HCNN XHCN không có sự cách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và người bị quản lý. Cán bộ quản lý HCNN phải sâu sát dân, có tác phong quần chúng, liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của quần chúng, biết làm công tác vận động quần chúng tham gia thật sự rộng rãi vào công việc quản lý của Nhà nước và xã hội. - Bảo đảm tính liên tục và ổn định trong tổ chức và trong hoạt động quản lý HCNN. Các quyết định của cơ quan và người lãnh đạo phải được tác động liên tục. Các văn bản, giấy tờ của dân, của Nhà nước phải được gìn giữ, lưu trữ: ngắn hạn, dài hạn, vĩnh viễn. Đây là đặc điểm rất quan trọng mang tính trách nhiệm của cơ quan HCNN đối với dân, với xã hội. 2. Cải cách nền HCNN Hiểu một cách đơn giản Cải cách là thay đổi những bộ phận cũ không hợp lý cho thành mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình khách quan. Cải cách bao gồm tập hợp của nhiều cải tiến, sáng kiến, biến đổi… Cải cách hành chính: là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền HCNN (thể chế, cơ cấu tổ chức, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại. Tóm lại CCHC là sự thay đổi có kế hoạch nền HCNN phù hợp với tình hình mới. SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 7 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta xác định CCHC phải được tiến hành toàn diện trên 4 nội dung: * Cải cách thể chế hành chính: Thể chế ở đây được hiểu là một hệ thống pháp luật để tạo khung pháp lý cho bộ máy hành chính nền công vụ. Cải cách thể chế nhằm vào hai mục tiêu chính là hoàn thiện nền dân chủ, bảo đảm các quyền con người và quyền công dân trong thực tiễn cuộc sống và trong quan hệ hàng ngày giữa Nhà nước và nhân dân theo quy định của Hiến pháp và các đạo luật. Mặt khác, nó nhằm thúc đẩy và phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách kinh tế và tài chính. Một trong các nội dung chính của cải cách thể chế hành chính chính là cải cách TTHC, đây được coi là khâu đột phá của CCHC nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và các chủ thể khác nhau trong xã hội và các công dân, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài và bảo đảm sự phát triển kinh tế. * Cải cách tổ chức bộ máy: nhằm làm cho nó trở nên thích ứng hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Bộ máy hành chính Nhà nước phải tập trung chủ yếu vào quản lý kinh tế vĩ mô (quy hoạch chiến lược phát triển, xây dựng chính sách, pháp luật…) đảm bảo an toàn, ổn định chính trị, an ninh và chủ quyền quốc gia, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng và thi hành đúng đắn chính sách đối ngoại. * Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho ngang tầm nhiệm vụ mới. Ngày nay, nguồn nhân lực (con người) được thừa nhận là trung tâm của toàn bộ hệ thống chính trị của bộ máy Nhà nước, của nền hành chính và của toàn bộ quá trình phát triển. Với nhận thức như vậy, công cuộc đổi mới nói chung của cả nước và CCHC nói riêng đặt ra yêu cầu rất lớn đối với con người. Nền hành chính hiện đại và cải SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 8 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương cách đòi hỏi đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức cao, có trình độ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ngày càng tinh xảo. * Cải cách tài chính công: Đây là nội dung cơ bản thứ tư mà CCHC tập trung giải quyết. Trên thực tế thì nền hành chính Nhà nước là nơi chi tiêu những khoản ngân sách khổng lồ cho các hoạt động và chương trình của nó. Do vậy, mục tiêu quan trọng là nhằm cải tiến hệ thống quản lý tài chính để tăng cường nguồn thu, thực hiện chi tiêu của nhà nước một cách có hiệu quả cao hơn về chi phí và có thêm vốn để đầu tư vào các dự án phát triển mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy, công cuộc cải cách hành chính đòi hỏi tất cả các bộ phận cấu thành nền HCNN đều phải có những bước chuyển biến tích cực cho phù hợp với tình hình mới. Trong khuôn khổ bài viết của mình em chỉ đề cập tới vấn đề cải cách TTHC theo cơ chế một cửa trong giai đoạn hiện nay với tư cách là một trong những biện pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần làm thay đổi căn bản phương thức điều hành và hoạt động của các cơ quan HCNN. 2.1 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm: Thủ tục hành chính (TTHC) là một loại quy phạm pháp luật qui định về trình tự về thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan HCNN trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. TTHC được đặt ra để các cơ quan Nhà nước có thể thực hiện mọi hình thức hoạt động cần thiết của mình trong đó bao gồm cả trình tự thành lập các công sở, trình tự bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động viên chức, trình tự lập quy, áp dụng quy phạm để đảm bảo các quyền của chủ thể và xử lý vi phạm, trình tự điều hành, tổ chức các hoạt động tác nghiệp hành chính. Đó chính là các quy tắc phải tuân thủ theo trong quá trình ra các quyết định hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước. TTHC là một bộ phận chế định của Luật hành chính. Nói cách khác, TTHC là một loại hình quy phạm mang tính công cụ để giúp các cơ quan Nhà nước có điều kiện thực hiện chức năng của mình. SV: Đoàn Quang Thắng Lớp: KH8D 9 [...]... –TP HÀ NỘI 1 Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa ở Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1 Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội Cải cách hành chính là một trong những chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành Dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. .. Thanh Xuân Hà Nội đã được cải thiện một bước đáng kể Đánh giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1.1.Những thành công Sau 7 năm, việc thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng kể, đem lại những lợi ích cho nét cho cả người dân và lợi ích cho Ủy ban nhân dân quận Thanh. .. và việc cải cách TTHC theo cơ chế một cửa Tất cả mới chỉ là trên lý thuyết còn việc áp dụng vào thực tế như thế nào thì chúng ta hãy xem xét việc thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội SV: Đoàn Quang Thắng 18 Lớp: KH8D Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP... “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006), NXB Chính trị quốc gia 3 Quyết định 181/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước 4 Quyết định của UBND Thành phố về việc thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của TP Hà Nội 5 Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội, “Báo cáo tình... kết hợp với phương tiện kỹ thuật hiện đại tin rằng cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính nói riêng tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội sẽ đạt được những thành quả nhất định SV: Đoàn Quang Thắng 32 Lớp: KH8D Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Hương C KẾT LUẬN Cải cách hành chính trong đó có cải cách thủ tục hành chính là một công việc lâu dài và khó khăn, chúng ta đã và đang... trên Website của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội Điều này sẽ rút ngắn một cách đáng kể qui trình giải quyết TTHC tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội Tất các biểu mẫu, form của các loại thủ tục sẽ được post lên Website, người dân có thể điền trực các thông tin rồi gửi mà không cần trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội Mô hình một cửa liên thông” có những ưu và nhược... hiện cơ chế một cửa trong các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội/ NXB Hà Nội 9 Mai Hữu Khuê, Bùi Văn Nhơn (1995), Một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính , Chính trị Quốc gia 10.Nguyễn Duy Gia, “Giáo trình quản lý hành chính Nhà nước”, Học viện Hành chính Quốc gia 11.Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn (2002), Thủ tục hành chính: Lý luận và thực tiễn”, Chính trị Quốc gia 12.PGS.TS Đinh Văn Mậu, “Luật hành. .. Sơn (2006), Cải cách hành chính – những vấn đề cần biết”, NXB Lao động 4 Đoàn Trọng Tuyến (1996), Một số vấn dề xây dựng & cải cách nền hành chính Nhà nước Việt Nam”, Chính trị Quốc gia 5 Học viện hành chính Quốc gia, “Nâng cao năng lực triển khai cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp” 6 Học viện Hành chính Quốc gia, “Những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính , NXB Giáo... tổ chức, công dân 3.1.2 Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Sau hơn 7 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, cơ chế "một cửa" đã trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển căn bản về việc đơn giản và minh bạch hoá trong mối quan hệ giữa cơ quan HCNN với tổ chức và công dân + Rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ Các... hóa, mở cửa hội nhập quốc tế * Định hướng trong công tác cải cách TTHC của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội trong giai đoạn tới: 1- Tiếp tục rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, xây dựng và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, giảm tối đa về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh phiền hà cho tổ chức và công dân Thực . cách TTHC theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 19 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 26 HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND 26 QUẬN THANH XUÂN 26 3.1. Viện Hành Chính, các anh chị trong cơ quan đã giúp em hoàn thành chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI 1. Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa ở Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội, 1 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính, Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI, 1 Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội, HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND, 2 Các giải pháp và kiến nghị thực thi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm