SKKN Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

52 782 1
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 14:34

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUY$N THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN" 1 PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài - Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: Với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội - khoa học công nghệ hiện nay, xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hoá đòi hỏi con người phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời tích cực, năng động và sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, dạy học cũng phải đáp ứng yêu cầu đó của xã hội. - Yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học (PPDH): Định hướng đổi mới PPDH hiện nay lấy người học làm trung tâm khắc phục lối dạy học truyền thụ kiến thức một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo thời gian và điều kiện tự học, tự nghiên cứu của học sinh (HS). - Thực tiễn dạy học môn Sinh học ở trường THPT: Nội dung chương trình sinh học lớp 12 chứa đựng các kiến thức về khái niệm, cơ chế, quy luật khá trừu tượng đối với HS phổ thông. Vậy để truyền tải những kiến thức đó như thế nào thì ở các trường phổ thông phương tiện dạy học (PTDH) chỉ mới dừng lại ở các tranh, ảnh, những mẫu vật hoặc hay phim được chiếu bằng phương tiện ti vi rất thụ động Với những PTDH đó người giáo viện (GV) gặp phải khó khăn rất lớn là không thể dùng lời để diễn tả hết những diễn biến phức tạp, những biến đổi trong các quá trình sinh học ở cấp độ vi mô đó để HS hiểu một cách sâu sắc. Hơn nữa, việc mô tả các quá trình đó GV khó kích thích HS chủ động khám phá tìm ra kiến thức mới cần lĩnh hội. - Vai trò PTDH trong dạy học Sinh học: Một trong những yếu tố góp phần rất lớn vào sự thành công của bài giảng đó là các PTDH đặc biệt trong đó là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học như: MS. Frontpage, PowerPoint, Flash, Violet, Paint, Sothink SWF quicker Vì nó cho phép chúng ta có thể xử lý, gia công, các tranh, ảnh hay 2 các đoạn phim phù hợp với nội dung dạy học mô tả các quá trình diễn ra ở bất kỳ cấp độ nào, có thể khắc phục mặt tĩnh của các PTDH đang dùng mà không bị động. Tuy nhiên, CNTT có những thế mạnh như vậy nhưng các GV muốn ứng dụng nó theo hướng trên vào dạy học còn gặp nhiều khó khăn như: cách xây dựng và khai thác các nguồn tư liệu đã có vận dụng vào thiết kế bài giảng. Xuất phát từ những lý do trên, Tôi đã tiến hành nghiên cứu đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “Thiết kế và sử dụng BGĐT Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện” Phần II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA Đ$ TÀI 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu a. Khái niệm phương tiện dạy học: PTDH là các phương tiện được sử dụng trong quá trình dạy học, bao gồm các đồ dùng dạy học, các trang thiết bị kỹ thuật dùng trong dạy học, các thiết bị hỗ trợ và các điều kiện cơ sở vật chất khác. b. Khái niệm phương tiện trực quan: PTTQ là khái niệm phụ thuộc khái niệm PTDH. PTTQ được hiểu là một hệ thống bao gồm mọi dụng cụ, đồ dùng, thiết bị kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp dùng trong QTDH với tư cách là mô hình đại diện cho hiện thực khách quan về sự vật hiện tượng, làm cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lĩnh hội kiến thức, kỹ năng kỹ xảo về đối 3 tượng đó cho HS. c. Khái niệm đa phương tiện (Multimedia): Theo tác giả Dương Tiến Sỹ “Đa phương tiện là việc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để truyền thông tin ở các dạng như văn bản, hình ảnh tĩnh và động, âm thanh, phim, video,… cùng với siêu liên kết giữa chúng với mục đích giới thiệu thông tin”. Kênh chữ: bao gồm nội dung kiến thức trong SGK được thể hiện bằng kênh chữ. Đây là yếu tố không thể thiếu trong bài giảng điện tử theo hướng tích hợp TT ĐPT. + Kênh hình: bao gồm ảnh tĩnh và động, phim, video, là nguồn tư liệu quan trọng giúp HS tìm tòi, khám phá tự lĩnh hội kiến thức mới. + Kênh âm thanh: bao gồm lời giảng của GV; tiếng thuyết minh của từng đoạn phim, hình ảnh; nhạc nền của các đoạn phim đã được xử lí phù hợp với nội dung dạy - học. Âm thanh là một yếu tố rất quan trọng gây cảm xúc rất mạnh và hứng thú đối với HS. + Hyperlink (siêu liên kết): được hiểu là một kết nối từ một vị trí này đến bất kỳ một đích nào khác như một văn bản, một hình ảnh, phim, video, Điểm đặt hyperlink có thể là text hay một biểu tượng hoặc một hình ảnh. Chỉ cần click vào Hyperlink, thì đích được hiển thị. d. Khái niệm tích hợp truyền thông đa phương tiện (Multimedia): Vai trò của đa phương tiện trong dạy học: Thế mạnh của CNTT là khả năng lưu trữ, chia sẻ và liên kết nhanh. Dữ liệu kỹ thuật số lưu trữ trong máy tính, trên internet có thể dễ dàng được sửa chữa, điều chỉnh cho phù hợp với mục đích sử dụng. 4 Sự phát triển của CNTT kéo theo hàng loạt các phương tiện tích hợp phát triển theo như máy chiếu (projector), loa, kính hiển vi, tivi kết nối máy tính tạo nên bộ phương tiện dạy học cực kỳ hiệu quả. Theo tác giả Dương Tiến Sỹ “Trong dạy học, các công cụ đa phương tiện sẽ giúp GV xây dựng được bài giảng sinh động theo hướng TH TTĐPT, thu hút sự chú ý của HS, thuận lợi áp dụng các PPDH tích cực và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS toàn diện, khách quan ngay trong quá trình học”. 1.1.2. Quá trình truyền thông QTTT nhằm thực hiện sự trao đổi qua lại về kinh nghiệm, tri thức, tư tưởng, ý kiến, tình cảm. Người ta có thể sử dụng các hệ thống ký hiệu khác nhau theo dạng phi ngôn từ hoặc ngôn từ để thông báo. QTTT là một quá trình bao gồm sự lựa chọn, sắp xếp và phân phối thông tin từ người truyền tin đến người nhận tin. 1.1.4. Mối quan hệ giữa quá trình truyền thông và quá trình dạy học Qua các mô hình truyền thông các thông điệp được truyền đi từ người phát đến người nhận đều được thông qua các phương tiện, các kênh thông tin. Trong QTDH các thông điệp từ người dạy cũng được các phương tiện chuyển tải đến người học trong một môi trường sư phạm thích hợp. 5 Người phát Lập mã *Kỹ năng truyền thông * Thái độ * Kiến thức * Hệ thống văn hoá xã hội Người thông dịch Người thu Giải mã Người thu Giải mã Người thông dịch Người phát Lập mã Thông điệp truyền Thông điệp đáp *Kỹ năng truyền thông * Thái độ * Kiến thức * Hệ thống văn hoá xã hội Tiếng ồn Hình 1.3 . Mô hình truyền thông hai chiều dạy học. Tóm lại, QTDH và QTTT có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: QTDH là một QTTT đều bao gồm sự lựa chọn, sắp xếp và phân phối thông tin trong một môi trường sư phạm thích hợp; sự tương tác giữa người học và các thông tin. Trong bất kì tình huống dạy học nào cũng có một thông điệp được truyền đi. Các thông điệp, các phản hồi trên, tùy theo PPDH, được các phương tiện chuyển tải đến cho người học. QTDH là một quá trình hai chiều: Thầy giáo truyền đạt các thông điệp khác nhau (các thông tin mà người học phải học được và hiểu được hay phải thực hành được một vài nhiệm vụ). Người học truyền đạt lại cho thầy giáo sự tiến bộ học tập (hay không tiến bộ), mức độ nắm vững kĩ năng đã được thầy giáo dạy. Những thông tin này được thầy giáo tiếp nhận, xử lí và quyết định điều chỉnh hay tiếp tục thực hiện công việc dạy học của mình. Thầy giáo phản hồi thông tin (uốn nắn, hướng dẫn động viên cho người học). 1.1.5. Vai trò của các giác quan trong quá trình tiếp nhận thông tin: Năng lực chuyển tải của một số kênh như sau: Kênh thị giác: 1,6.10 6 bit/s; Kênh thính giác: 0,32.10 6 bit/s; Kênh xúc giác: 0,16.10 6 bit/s. Như vậy trong QTTT dạy - học thì kênh thị giác đóng vai trò quan trọng nhất, đó là kênh nhanh nhất, rộng nhất và xa nhất. 1.2. Cơ sở thực tiễn Tập trung vào việc điều tra cơ bản về tình hình dạy - học môn sinh học THPT có liên quan trực tiếp đến SKKN như sau: 1.2.1. Điều tra những hiểu biết của GV về PPDH tích cực 6 Để điều tra về hiểu biết của GV về PPDH tích cực, tôi sử dụng phiếu điều tra (xem phụ lục 1.1). Phiếu điều tra gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm về PPDH. Quá trình điều tra được tiến hành với các GV đang trực tiếp giảng dạy môn sinh học 12 trên địa bàn huyện Văn Giang. Với cách tính điểm như sau: Mỗi ô trả lời đúng được 1 điểm, mỗi ô trả lời sai bị trừ 1 điểm, ô trống không có điểm. Điểm tối đa mỗi người có thể đạt được là 60 điểm. Kết quả điều tra thu được là: tỉ lệ GV hiểu biết và sử dụng PPDH tích cực là rất lớn, số người đạt điểm dưới trung bình thấp (<20%) trong đó chủ yếu là các GV đã lớn tuổi. Như vậy, đa số các GV có hiểu biết khá tốt về PPDH tích cực. Tuy nhiên, qua phỏng vấn và quan sát kết hợp với tham khảo giáo án của GV, chúng tôi thấy rõ họ chưa biết phối hợp các PPDH theo hướng phát huy tối đa ưu điểm của từng phương pháp cụ thể và hạn chế những nhược điểm của từng phương pháp được sử dụng, nên đã hạn chế nhiều đến chất lượng dạy và học, không tạo được hứng thú và không khơi dậy được tính tích cực tìm tòi của HS. 1.2.2. Điều tra thực trạng trang bị và sử dụng các PTDH, đặc biệt là máy vi tính, đầu đĩa DVD, tivi, radio, máy chiếu, mạng internet: Để điều tra thực trạng trang bị PTDH (xem phụ lục 1.2), tôi điều tra số lượng trang bị PTDH ở các trường. Qua điều tra 1 số trường THPT ở Tỉnh Hưng Yên tôi thấy các trường đều được trang bị tối thiểu 01 phòng máy vi tính, 01 phòng máy chiếu. Tình hình trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy – học khác theo danh mục tối thiểu của Bộ. Nhưng việc khai thác hiệu quả sử dụng các PTDH của GV ở các trường hiện nay còn rất thấp. Yếu tố chủ quan là do bản thân GV chưa thấy hết ưu thế của các PTDH trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy, chưa có kỹ năng sử dụng máy tính, và chưa có ý thức tự làm đồ dùng dạy học. Do đó tình trạng "dạy chay" dẫn đến không phát huy được tính tích cực nhận thức, hứng thú học tập của HS, làm hạn chế kết quả học tập. 7 Về các loại PTDH hiện có ở các trường THPT chủ yếu là tranh ảnh, mô hình có nguồn gốc từ các công ty thiết bị GD; một số tranh ảnh do GV tự vẽ, tự thiết kế phục vụ cho chính bài dạy của mình. Đánh giá chung của GV là các PTDH trang bị chưa đầy đủ nên chưa đáp ứng hết nội dung lấy kiến thức cũng như thuận lợi cho GV trong việc tổ chức các hoạt động học tập. Về các PTDH GV thường sử dụng trong DHSH: PTDH chủ yếu là tranh ảnh với mục đích minh hoạ cho các kiến thức trong SGK. Về hướng sử dụng CNTT trong DH đối với GV Phổ thông: Tuy rằng trang thiết bị ở các trường Phổ thông tương đối đầy đủ, song do trình độ tin học của GV nói chung và GV Sinh học nói riêng còn chưa cao do đó các thiết bị hiện đại còn ít được sử dụng. Đa số các trường chỉ sử dụng máy tính trong các giờ hội giảng, thi GV dạy giỏi, một số GV có sử dụng máy tính để thiết kế bài giảng trên word. Những khó khăn của GV khi sử dụng CNTT trong DH: Đa số GV cho rằng khó khăn lớn nhất đối với họ là chưa có kỹ năng sử dụng máy tính một cách thành thạo, do đó ngại, không dám sử dụng các thiết bị hiện đại của nhà trường, một số GV thành thạo thì thiếu tài liệu hỗ trợ như: Hình ảnh, các đoạn phim phù hợp với nội dung bài dạy do họ chưa biết khai thác chúng trên internet, hoặc do tiếng Anh còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tài liệu, do vậy hạn chế tính ứng dụng CNTT trong DH dẫn đến phần nào hạn chế chất lượng DH cũng như chất lượng lĩnh hội của HS. Nhu cầu của GV về việc hỗ trợ các tài liệu, PTDH theo hướng ứng dụng CNTT: Hầu như các GV đều mong muốn tham gia các lớp học tập huấn về kỹ năng về sử dụng máy tính và tập huấn về PPDH có sử dụng CNTT ở mức cơ bản và nâng cao về việc hỗ trợ TLHD, hệ thống tranh ảnh, phim phù hợp với nội dung từng bài học trong SGK. Do họ không thể bỏ nhiều thời gian sưu tầm và gia công sư phạm tài liệu, đó cũng có phần 8 vượt qua khả năng của họ. 1.2.3. Điều tra phương pháp và mức độ sử dụng các PTDH kĩ thuật số trong dạy học Sinh học: Điều tra về phương pháp và mức độ sử dụng các PTDH kĩ thuật số của GV (xem phụ lục 1.3),tôi nhận thấy trong các bài giảng còn đơn thuần chỉ là các bản trình chiếu (Presentation), nhưng nhiều GV nhầm lẫn gọi đây là “giáo án điện tử”. Đa số GV sử dụng bản trình chiếu như là một bảng phụ, nên mặc dù trên màn chiếu đã có các nội dung bài giảng, nhưng họ vẫn ghi lại trên bảng đen để HS ghi vào vở. GV không có các qui định hướng dẫn hoạt động cụ thể cho HS quan sát, theo dõi bài và ghi chép khi sử dụng các bản trình chiếu. Nhìn chung, rất ít GV sử dụng các PTDH kĩ thuật số là nguồn dẫn tới kiến thức mới, để hoàn thiện – củng cố kiến thức và để kiểm tra – đánh giá kết quả đạt mục tiêu bài học. Hầu hết GV chỉ sử dụng các PTDH kĩ thuật số để minh họa cho lời giảng của mình. Tình trạng này dễ dẫn đến nhận định việc ứng dụng CNTT là việc chuyển từ “đọc chép” sang “nhìn chép”. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do GV thiếu các nguồn tư liệu kĩ thuật số phù hợp với nội dung dạy học. Có một số ít GV sưu tầm được, nhưng không biết cách gia công sư phạm và gia công kỹ thuật các tư liệu đó, việc sử dụng thường chỉ là những ảnh (tĩnh hoặc động) có sẵn được sưu tầm từ các đĩa CD và các nguồn khác, có thể xem đó là nguồn tư liệu “thô”, nên mức độ sử dụng còn rất ít. Qua quá trình điều tra, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Phương pháp giảng dạy của GV vẫn chưa được đổi mới, không kích thích được tính tích cực của HS; chưa thực sự đầu tư tìm tòi, phối hợp sử dụng PPDH hợp lý. 9 2. GV đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của PTDH, nhưng mức độ sử dụng PTDH trong dạy – học bộ môn còn nhiều hạn chế 3. Các trường đều được trang bị máy vi tính, đầu đĩa DVD, tivi, máy chiếu, mạng internet, nhưng đa số các GV chưa khai thác có hiệu quả các phương tiện đó. 4. GV sưu tầm được các tư liệu dạy học từ các nguồn khác nhau, nhưng không biết cách gia công sư phạm và gia công kỹ thuật các tư liệu đó. Mọi GV đều có nhu cầu cao về các PTDH kĩ thuật số để xây dựng BGĐT trong dạy học Sinh học. Chương 2 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUY$N THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 2.1. Nguyên tắc thiết kế BGĐT sinh học 12 theo hướng TH TTĐPT 2.1.1. Nguyên tắc quán triệt mục tiêu dạy-học. Theo quan điểm dạy học lấy HS làm trung tâm phát huy vai trò cụ thể tích cực chủ động của người học thì mục tiêu đề ra cho HS, do HS thực hiện, GV phải hình dung được sau một bài, một cụm bài hay một chương, một phần của chương HS cần phải lĩnh hội được những kiến thức, kĩ năng gì, hình thành những thái độ gì, ở mức độ như thế nào. Căn cứ vào mục tiêu, khi thiết kế bài giảng theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện, mỗi mục tiêu phải được cụ thể hoá bằng hệ thống câu hỏi, các PHT dưới các dạng khác nhau kết hợp với việc quan sát các hình ảnh, các đoạn video, các file ảnh động để định hướng các hoạt động học và tự học cho HS. Tiến trình tổ chức cho HS từng bước giải quyết được các câu hỏi, PHT, đó cũng đồng thời là quá trình thực hiện các mục tiêu dạy học đã đề ra. 10 [...]... Nhập tên bài giảng và dàn ý bài giảng, sau đó copy đủ số lượng các slide để nhập liệu thông tin cho BGĐT (H.1) - Tạo riêng slide đầu tiên giới thiệu cấu trúc bài giảng cùng với những ký hiệu giúp HS tiện theo dõi bài học và ghi chép (H.2) 28 H.1: slide để nhập liệu thông tin bài giảng H.2: slide giới thiệu cấu trúc bài giảng Bước 2: Tạo hiệu ứng chuyển màu chữ thể hiện tiến trình của bài giảng Mục... cột dàn ý bài giảng đã tạo liên kết như trên rồi paste đè lên cột dàn ý bài giảng của các slide còn lại, ta sẽ được một BGĐT tích hợp đa phương tiện và cho phép liên kết được các đề mục lớn nhỏ trong toàn bài, có thể chuyển từ mục này đến bất kỳ mục nào khác trong bài giảng Trong khuôn khổ một SKKN, Tôi thiết kế 3 BGĐT theo hướng TH TTĐPT sau: STT Tên bài dạy Số tiết 1 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị... dung và PPDH và đều có cấu trúc như sau: Bài số… Tên bài I MỤC TIÊU 1 Kiến thức 26 2 Kỹ năng 3 Thái độ II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu đa phương tiện - Các PHT - Các file ảnh tĩnh + - Các file ảnh động + III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU - PPTQ kết hợp vấn đáp tìm tòi - PP tổ chức hoạt động nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1 Kiểm tra bài cũ 2 Bài mới Hoạt động 1 (Tùy nội dung bài học , mỗi bài. .. gen 1 2 Bài 32: Nguồn gốc sự sống 1 3 Bài 47: Môi trường sốngvà các nhân tố sinh thái 1 33 2.3 Phương pháp sử dụng BGĐT để tổ chức quá trình dạy - học trên lớp Phương pháp chủ yếu sử dụng trong các BGĐT là phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp vấn đáp tìm tòi và tổ chức hoạt động nhóm, trên cơ sở quan sát các tư liệu kĩ thuật số để trả lời các câu hỏi và công tác độc lập với SGK Các phương pháp... trên tạo thành một tổ hợp PPDH tích cực theo hướng phát huy cao độ ưu điểm của từng phương pháp và hạn chế tối đa nhược điểm của mỗi phương pháp đó 2.3.1 Qui trình sử dụng BGĐT để tổ chức bài học trên lớp Qui trình thực hiện các phương pháp nêu trên được thể hiện qua các bước sau: TT 1 2 Các bước Vai trò Vai trò Sản phẩm thực hiện của GV của HS Tri thức Nêu câu hỏi, bài tập, Hướng Tự PHT cứu dẫn nghiên... ràng và lượng thời gian đảm bảo, HS quan sát kỹ hơn về diễn biến cơ chế phiên mã 15 2.2 Quy trình xây dựng BGĐT theo hướng TH TTĐPT Bước 1 Xác định mục tiêu bài học Bước 2 Phân tích lôgic cấu trúc nội dung bài học Bước 3 Bước 4 Bước 5 Sưu tầm, gia công sư phạm và gia công kỹ thuật các tư liệu mutimedia phù hợp với nội dung bài học Thiết kế kịch bản các giáo án để chỉ định việc nhập liệu thông tin vào... 26-Công nghệ tế bào 14 2.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, hữu dụng Các nguồn tư liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy Sinh học có trên mạng rất nhiều, chúng ta khi download về để việt hóa và sử dụng cần lựa chọn những tư liệu bám sát với nội dung chương trình bài học Ví dụ: Khi giảng dạy phần: “Cơ chế phiên mã” -bài 2; chương 1 .Sinh học 12 nâng cao Trong 2 file ảnh động sau đều mô tả cơ chế phiên mã, Tôi... sau: 19 Tiếp theo nhập từ khoá vào mục tìm kiếm / giao diện mới sẽ là: Sau đó, kích chuột trái vào tư liệu ta đã nhập trước đó giao diện tiếp theo sẽ là: 20 Lưu tư liệu: Kích chuột vào biểu tượng trên góc trái của bộ phim đang chạy sau đó chọn thư mục để lưu: 2.2.1.2 Gia công sư phạm và gia công kỹ thuật các tư liệu Multimedia phù hợp với nội dung từng bài học a Hình ảnh tĩnh: Nếu sử dụng phần mềm... PowerPoint Nhập liệu thông tin vào phần mềm PowerPoint hình thành bài giảng điện tử 2.2.1 Sưu tầm, gia công sư phạm và gia công kỹ thuật các tư liệu mutimedia phù hợp với nội dung bài học 2.2.1.1 Sưu tầm các tư liệu mutimedia: Ta có thể sưu tầm các tư liệu mutimedia phục vụ dạy học SH từ các nguồn: các đĩa CD-Rom; các địa chỉ website; trên Internet a Đối với các hình ảnh tĩnh: 16 Sử dụng các công cụ tìm... nội dung bài học 3 Tổ chức thảo luận Trọng tài, Thể hiện qua theo nhóm Cố vấn nhóm Lời giải của cá nhân HS Lời giải của tập thể (nhóm, tổ, lớp) 34 4 Kết luận, chính xác hoá kiến thức Phân tích Tổng hợp kết luận Tự kiểm tra, Tri thức khoa tự điều chỉnh học Vận dụng 5 vào Vận dụng kiến thức Kiểm tra, Tự thể hiện các tình huống mới đánh giá sáng tạo trong học tập, đời sống Bảng 2.3 Qui trình sử dụng BGĐT . BGĐT trong dạy học Sinh học. Chương 2 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUY$N THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 2.1. Nguyên tắc thiết kế BGĐT sinh học 12 theo hướng TH TTĐPT 2.1.1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUY$N THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN" 1 PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài -. sáng kiến kinh nghiệm: “Thiết kế và sử dụng BGĐT Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện” Phần II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA Đ$ TÀI 1.1. Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện, SKKN Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện, SKKN Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn