hoat dong chung.doc

2 517 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

hoat dong chung Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội- Chi nhánh Bắc HảiLỜI MỞ ĐẦUTrong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những biến chuyển đáng kể. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế diễn ra ngày cáng sôi động, đưa kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ. Góp phần không nhỏ vào sự sôi động của các hoạt động kinh tế này không thể không kể đến vai trò của hệ thống Ngân hàng Việt Nam với các chức năng như tích tụ, tập trung và phân phối vốn cho các doanh nghiệp sản xuất. Có thể nói hoạt động của hệ thống Ngân hàng đã đóng góp đáng kể cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, từ đó khẳng định được vị trí quan trọng của ngành Ngân hàng trong việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Đồng thời cũng nhờ sự phát triển của nền kinh tế và những nhu cầu ngày càng cao của nó mà hệ thống ngân hàng đã có những bước tiến vượt bậc về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ .Là một sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, em luôn mong muốn có một cái nhìn chân thực và sinh động về hoạt động của các Ngân hàng thương mại trong tiến trình phát triển kinh tế. Cùng với hi vọng sẽ được áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế và học hỏi nhiều hơn trong thực tiễn để thấy lên được một bức tranh mang tính động của hoạt động Ngân hàng nên em đã đăng ký thực tập tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải- Hải Phòng. Dưới đây là những hiểu biết của em qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh Bắc Hải. Được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng cùng sự tao điều kiện trong quá trình thực tập song do thời gian và sự hiểu biết còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô và quý ngân hàng quan tâm giúp đỡ em hoàn thiện bản báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2009LỜI MỞ ĐẦU .1Chương 1: Qúa trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải 21.1 Vài nét về Ngân hàng TMCP Quân đội 21.2. Qúa trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải 3Chương 2: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải .52.1. Mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải 52.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải 6Chương 3: Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải 83.1. Hoạt động huy động vốn 83.2. Hoạt động tín dụng .93.3. Hoạt động phi tín dụng .11Chương 4: Thành công và hạn chế của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải giai đoạn 2006- 2008 134.1. Thành công của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải giai đoạn 2006- 2008 134.2. Hạn chế của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải giai đoạn 2006- 2008 .15Chương 5. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Hải trong thời gian tới .17KẾT LUẬN .19
- Xem thêm -

Xem thêm: hoat dong chung.doc, hoat dong chung.doc, hoat dong chung.doc