Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa.doc

47 692 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa. Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânLỜI NÓI ĐẦUHội nhập kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức mở ra đối với tất cả các ngành nghề ở Việt Nam. Trong đó, ngành Nông nghiệp được đánh giá là ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhất; do trình độ sản xuất còn thấp, các mặt hàng nông sản khi tham gia vào cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu lại vấp phải sự bảo hộ trong sản xuất của các nước phát triển. Điều đó càng tạo sức ép cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành Nông nghiệp Việt Nam.Hiện nay, Việt Nam còn khoảng gần 70% người dân số sống ở nông thôn và Nông nghiệp đang là nguồn sinh kế chính. Hàng năm, ngành Nông nghiệp cũng đóng góp hàng tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước… Với vị trí quan trọng như vậy nông nghiệp là chìa khóa của sự ổn định và phát triển đối với người dân. Trong bối cảnh hội nhập WTO, nông nghiệp nước ta có thể có thêm nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có không ít những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của ngành, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của người nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo.Mặt khác, vấn đề công nghiệp hóa và cơ khí hóa nông nghiệp để tăng năng suất và tăng cường khả năng cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam vẫn đang là một bài toán khó. Có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển giao công nghệ, phương pháp và sáng kiến nông nghiệp từ những nước công nghiệp phát triển sang các nước đang phát triển, chẳng hạn như thiếu vốn đầu tư và hệ thống tín dụng nông nghiệp và nông thôn, thiếu hoặc chưa có đủ các hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, không đủ khả năng và nguồn tài chính để thực hiện các nghiên cứu khoa học, đặc biệt về sinh học và tổ chức ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học. Đây thực sự là một điểm yếu của nông nghiệp Việt Nam. Để tăng cường nguồn vốn đầu tư cho nền sản xuất có nhiều biện pháp khác nhau, đa dạng và phong phú, trong đó biện pháp rất quan trọng là nâng cao khả năng hoạt động tín dụng.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo) ra đời không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi vùng có điều kiện địa lý, kinh tế khác nhau nên công tác hoạt động tín dụng cũng gặp những khó khăn nhất định. Với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cả nước NHNo đang từng bước hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân, giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của họ. Huyện Đông Hòa đóng vai trò trong chiến lược liên kết vùng phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên. Sau khủng hoảng tài chính, đời sống bà con càng khó khăn hơn, hạn hán, mất mùa dẫn đến nhiều hộ nông dân thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đông Hòa đang hoạt động trên địa bàn huyện. Từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Phân tích hoạt động Tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hòa” nhằm tìm ra giải pháp đầu tư tốt nhất cho Ngân hàng; nâng cao hiệu quả tín dụng. Đồng thời, giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn một cách tối ưu, tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.Đề tài gồm 4 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu về NHNo&PTNT huyện Đông HòaBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trang iTrường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc Nhân Chương 2: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa Chương 4: Kết luận và kiến nghịVì thời gian và điều kiện hạn chế nên đề tài chỉ nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến công tác tín dụng của NHTM nói chung và đi sâu nghiên cứu chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đông Hòa nói riêng trên cơ sở số liệu Ngân hàng trong hai năm 2009 và 2010 cho nên không tránh được những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý Thầy Cô và Ban lãnh đạo Ngân hàng giúp em khắc phục những hạn chế và khuyết điểm trong đề tài.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang iiTrường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânMỤC LỤCCHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA .11.1 SƠ LƯỢC VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, TÌNH HÌNH DÂN CƯ, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG HÒA . 1 1.1.1 Vị trí địa lý . 1 1.1.2 Tình hình dân cư . 1 1.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội . 1 1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HÒA 1 1.2.1 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 1 1.2.2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hòa 2 1.2.3 Tình hình hoạt động Tín dụng năm 2010 5 1.2.4 Phương hướng hoạt động trong năm 2011 6 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA 81.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN . 8 1.3.1 Tình hình tổng nguồn vốn kinh doanh . 8 1.3.2 Tình hình huy động vốn . 10 1.3.3 Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động 12 1.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 13 1.4.1 Phân tích doanh số cho vay 13 1.4.2 Phân tích tình hình thu nợ 16 1.4.3 Phân tích tình hình dư nợ . 19 1.4.4 Phân tích tình hình nợ xấu . 23 1.5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 27 1.5.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng . 27 1.5.2 Đánh giá chất lượng tín dụng . 29 1.6 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 30 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA 321.7 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT – CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 32 1.7.1 Điểm mạnh – Strengths 32 1.7.2 Điểm yếu – Weaknesses 32 1.7.3 Cơ hội – Opportunities . 33 1.7.4 Thách thức – Threats 33 1.8 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA 34 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .371.9 KẾT LUẬN . 37 1.10 KIẾN NGHỊ 37 1.10.1 Đối với NHNo&PTNT huyện Đông Hòa 37 1.10.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 39 1.10.3 Đối với Chính quyền địa phương 39 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 41Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang iiiTrường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1: Cơ cấu tổng nguồn vốn kinh doanh năm 2009 - 2010Bảng 2.2: Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn năm 2009 – 2010Bảng 2.3: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụngBảng 2.4: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tếBảng 2.5: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụngBảng 2.6: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụngBảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tếBảng 2.8: Nợ xấu theo thành phần kinh tếBảng 2.9: Nợ xấu theo ngành kinh tếBảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động Tín dụng năm 2009 - 1010Bảng 2.11: Phân loại nợ theo Quyết định 636/2005/QĐ-HĐQT của NHNo&PTNT Việt NamBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trang ivTrường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânDANH MỤC HÌNHHình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lýHình 2.1: Xu hướng tổng nguồn vốn kinh doanh trong giai đoạn 2005 – 2010 và kế hoạch năm 2015Hình 2.2: Kết quả huy động vốn từ tiền gửi dân cư và các TCTD, TCKT Hình 2.3: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tếHình 2.4: Xu hướng tổng dư nợ cho vay trong giai đoạn 2005 – 2010 và kế hoạch năm 2015Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang vTrường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTTCTD: Tổ chức tín dụngTCKT: Tổ chức kinh tếNHTM: Ngân hàng thương mạiNHNN: Ngân hàng Nhà nướcCBTD: Cán bộ tín dụngCBNV: Cán bộ nhân viênNHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trang vi Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânCHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA1.1 SƠ LƯỢC VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, TÌNH HÌNH DÂN CƯ, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG HÒA1.1.1 Vị trí địa lýHuyện Đông Hòa được thành lập theo Nghị định số 62/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở chia cắt huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa thuộc tỉnh Phú Yên. Đông Hòa là huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía Nam tỉnh Phú Yên. Phía Bắc giáp thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa và Biển Đông, phía Tây giáp huyện Tây Hòa, phía Đông giáp biển Đông. 1.1.2 Tình hình dân cưHuyện Đông Hòa có 26,959 ha diện tích tự nhiên và 115,246 nhân khẩu, gồm có 10 đơn vị hành chính gồm các xã: Hòa Tân Đông, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Vinh, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam và Xã Hòa Thành.1.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hộiHuyện Đông Hòa đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược liên kết vùng phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên. Địa bàn huyện nằm trong vùng trọng điểm kinh tế chiến lược gồm: Vùng phát triển thương mại và dịch vụ: nằm ở phía Đông – Nam; gồm có cụm kinh tế Thương mại xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam, Hòa Vinh; là vùng sẽ làm vệ tinh cho khu công nghiệp. Ngoài ra khai thác lợi thế bờ biển kéo dài từ xã Hòa Hiệp Bắc đến Vũng Rô để phát triển du lịch thu hút khách tham quan, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của huyện. Vùng nuôi trồng thủy sản: chủ yếu là khu vực hạ lưu sông Bàn Thạch. Vùng này sẽ được cải tạo lại và khôi phục phong trào nuôi tôm. Đa dạng hóa vật nuôi trong huyện như tôm hùm, cá mú, ốc hương, vẹm xanh, cá nước ngọt… để phát huy thế mạnh của lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện sẽ quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát. Vùng trọng điểm: vùng này sẽ gắn với công nghiệp chế biến và bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời kết hợp đa dạng hóa vật nuôi, phát triển quy mô hình cánh đồng sản xuất đạt năng suất cao, đem lại nhiều hơn nữa lợi nhuận cho bà con trong huyện. Vùng trồng hoa màu và cây công nghiệp: nằm ở phía Tây – Nam; bao gồm thôn Nam Bình - xã Hòa Xuân Tây, xã Hòa Tân Đông sẽ trồng các loại cây hoa màu, bông cải, cây thực phẩm, trồng hòa kết hợp với trồng cỏ chăn nuôi.1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HÒA1.2.1 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt NamThành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo) là Ngân Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 1 Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc Nhânhàng Thương mại Quốc doanh không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế Nông nghiệp, Nông thôn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam.NHNo là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến tháng 12/2009, vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện:  Tổng nguồn vốn kinh doanh: 434,331 tỷ đồng. Vốn tự có: 22,176 tỷ đồng.  Tổng tài sản: 470,000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay: 354,112 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động: 2,300 chi nhánh với các phòng giao dịch trên toàn quốc. Nhân sự: 35,135 cán bộ. Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Là ngân hàng đầu tiên hoàn thành dự án hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Hiện nay, Agribank đang có 10 triệu khách hàng là hộ sản xuất, 30,000 khách hàng là doanh nghiệp.Agribank là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với 1,034 ngân hàng đại lý tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ (tính đến tháng 12/2009). Agribank hiện là Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 2004, Hội nghị Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế CICA năm 2000, Hội nghị APRACA về thuỷ sản năm 2002.Agribank là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các dự án nước ngoài. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn với sự nghiệp An sinh xã hội của đất nước.Với vị thế là NHTM hàng đầu Việt Nam, Agribank đã và đang không ngừng nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước.1.2.2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông HòaCăn cứ trên Nghị định thành lập huyện Đông Hòa, Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam đã có quyết định mở chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đông Hòa thuộc chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Phú Yên, trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại chi nhánh liên xã Hòa Vinh. NHNo&PTNT huyện Đông Hòa được giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ mở rộng hoạt động kinh doanh trên phạm vi 9 đơn vị hành chính là 9 xã của huyện. Riêng xã Hòa Thành có diện tích tự nhiên 234 ha và 16,230 nhân khẩu giao cho NHNo&PTNT Nam Thành phố.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 2 Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc NhânNHNo&PTNT huyện Đông Hòa chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/9/2005 trên cơ sở cho vay hộ sản xuất. Nguồn vốn huy động từ địa phương chủ yếu là huy động trong dân cư. Trong thời gian qua, Ngân hàng vừa là người bạn, người đồng hành thân thiết của bà con nông dân. Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, từng giờ, đời sống của nhân dân trong huyện không ngừng cải thiện và nâng cao. Tuy còn không ít khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, sự hỗ trợ từ Chính quyền địa phương cùng với sự cố gắng của tập thể CBNV Ngân hàng không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Trụ sở chính: thôn 3, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Tên trong nước: NHNo&PTNT huyện Đông Hòa. Tên nước ngoài: Viet Nam bank agriculture and rural development Đong Hoa Branh. Điện thoại: 0573. 531.9321.2.1.1. Chức năng lĩnh vực hoạt độngVới chức năng của một NHTM Quốc doanh, NHNo&PTNT huyện Đông Hòa thực hiện các nghiệp vụ sau: Cho vay đến các thành phần kinh tế. Huy động vốn và làm các dịch vụ: • Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn.• Phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích và phát hành trái phiếu NHNo Việt Nam.• Nhận làm dịch vụ ủy thác chi trả kiều hối cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.• Nhận phục vụ việc mở tài khoản của doanh nghiệp tư nhân.• Làm dịch vụ cho Ngân hàng phục vụ người nghèo.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý1.2.2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lýĐối với bất cứ một tổ chức kinh tế hay chính trị nào thì cơ cấu tổ chức là vô cùng quan trọng. Bởi nó sẽ phản ánh được tính hợp lý, khả năng khai thác nguồn lực của tổ chức. Nguồn lực đó chính là đội ngũ nhân sự tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa với cơ cấu tổ chức hợp lý, đúng người đúng việc đã khai thác tối đa thế mạnh về nguồn nhân sự của Ngân hàng. Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lýBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 3 Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc Nhân(Nguồn: phòng Tín dụng)1.2.2.2.2. Chức năng của từng bộ phận quản lý Giám đốc: Có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng, hướng dẫn giám sát việc thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động mà Ngân hàng cấp trên giao. Thực hiện ký duyệt các hợp đồng Tín dụng. Là người có quyền đề bạt, quyết định tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật CBNV của đơn vị mình. Phó giám đốc: Gồm 2 phó giám đốc: Một trực tiếp điều hành hoạt động tín dụng, một trực tiếp điều hành kế tốn ngân quỹ. Phó giám đốc có nhiệm vụ lãnh đạo các phòng ban được uỷ nhiệm. Giám sát tình hình hoạt động của các bộ phận trực thuộc, đơn đốc thực hiện đúng các quy tắc đề ra. Phòng tín dụng: Có nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với khách hàng, hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn, kiểm sốt hồ sơ, trình Giám đốc ký hợp đồng tín dụng. Kiểm tra và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phương pháp phân cấp tín dụng. Trực tiếp kiểm tra, giám sát q trình sử dụng vốn của đơn vị vay, kiểm tra tài sản bảo đảm nợ vay, đơn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Phòng kế tốn ngân quỹ: Thực hiện chun sâu về cơng tác hoạch tốn về nguồn vốn tài sản và tham gia vào thị trường thanh tốn, tiền gửi. Đồng thời thực hiện thu chi và đảm bảo an tồn tiền mặt và giấy tờ có giá.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 4GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNG TÍN DỤNGPHỊNG TÍN DỤNGPHỊNG KẾ TỐN NGÂN QUỸPHỊNG KẾ TỐN NGÂN QUỸ[...]... lượng tín dụng 29 1.6 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 30 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐƠNG HỊA 321.7 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT – CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 32 1.7.1 Điểm mạnh – Strengths 32 1.7.2 Điểm yếu – Weaknesses 32 1.7.3 Cơ hội – Opportunities 33 1.7.4 Thách thức – Threats 33 1.8 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG... rủi ro, quyết định tín dụng, quản lý nợ mới chỉ về mặt hình thức tổ chức, thiếu tính độc lập, khách quan Một số vấn đề liên quan tới hiệu quả tín dụng cịn phải kể đến việc tổ chức hạch toán, phân loại nợ, thống kê thơng tin tín dụng chưa đảm bảo tính chính xác, minh bạch để làm cơ sở cho việc quản lý tín dụnghiệu quả; việc tổ chức hệ thống thơng tin phục vụ hoạt động tín dụng cịn thiếu và yếu,... nước.1.10 KIẾN NGHỊTrên cơ sở tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng; đồng thời vận dụng những kiến thức đã học được trong thời gian qua, em xin trình bày một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 1.10.1 Đối với NHNo&PTNT huyện Đông HịaTrong hoạt động tín dụng của ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, Chính quyền,... ĐỘNG VỐN 8 1.3.1 Tình hình tổng nguồn vốn kinh doanh 8 1.3.2 Tình hình huy động vốn 10 1.3.3 Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động 12 1.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 13 1.4.1 Phân tích doanh số cho vay 13 1.4.2 Phân tích tình hình thu nợ 16 1.4.3 Phân tích tình hình dư nợ 19 1.4.4 Phân tích tình hình nợ xấu 23 1.5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 27 1.5.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng. .. Thị Ngọc Nhân1.5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG1.5.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Với mục đích đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được trong một năm hoạt động, từ đó đưa ra những phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo được tốt hơn thì khi kết thúc một kỳ kinh doanh Ngân hàng thường làm báo cáo tổng kết đánh giá kết quả kinh doanh, chất lượng tín dụng gởi về Ngân hàng cấp trên. Qua những... - xã hội 1 1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐƠNG HỊA 1 1.2.1 Ngân hàng Nơng Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 1 1.2.2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn huyện Đơng Hịa 2 1.2.3 Tình hình hoạt động Tín dụng năm 2010 5 1.2.4 Phương hướng hoạt động trong năm 2011 6 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐƠNG HỊA 81.3... thành phần kinh tế trong huyện. Ngân hàng đã đưa ra nhiều cơ chế tín dụng phù hợp tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng, chủ động tìm kiếm khách hàng để đầu tư cho vay, cho vay các dự án mang tính khả thi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, hoạt động cho vay ln là vấn đề trọng tâm của Ngân hàng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trên địa bàn huyện; đồng thời gia tăng... chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tếNHTM: Ngân hàng thương mạiNHNN: Ngân hàng Nhà nướcCBTD: Cán bộ tín dụng CBNV: Cán bộ nhân viênNHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trang vi Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh SVTT: Trần Thị Ngọc Nhân Chương 2: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đơng Hịa Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu. .. Vốn huy động Nhờ áp dụng nhiều biện pháp huy động vốn đạt hiệu quả cao, năm 2010 vốn huy động đạt mức 135,195 triệu đồng chiếm tỷ trọng khá cao 84.15% trên tổng nguồn vốn kinh doanh; tăng 33,782 triệu đồng với tốc độ tăng 33.31% so với năm 2009. Việc sử dụng nguồn vốn tự huy động sẽ giúp Ngân hàng chủ động hơn trong cho vay; đồng thời, tạo ra thu nhập cao hơn vì khơng phải trả chi phí sử dụng vốn... can thiệp cụ thể đến hoạt động kinh doanh của các TCTD, thực sự trao quyền tự chủ kinh doanh cho các TCTD và tăng cường hoạt động quản lý, giám sát của NHNN để bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển thị trường mua bán nợ, thị trường Bảo hiểm tín dụng để có thể giảm thiểu phịng ngừa và phân tán rủi ro tín dụng. NHNN cũng cần . Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa Chương. .................................................................................................... 33 1.8 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HÒA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa.doc, Vị trí địa lý Tình hình dân cư Đặc điểm kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn huyện Đơng Hòa, Tình hình hoạt động Tín dụng năm 2010, Tình hình tổng nguồn vốn kinh doanh, Tình hình huy động vốn, Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động, Phân tích tình hình thu nợ, Phân tích tình hình dư nợ, Đánh giá chất lượng tín dụng, Điểm mạnh – Strengths Điểm yếu – Weaknesses, Cơ hội – Opportunities Thách thức – Threats, Đối với NHNoPTNT huyện Đơng Hòa, Đối với Ngân hàng Nhà nước

Từ khóa liên quan