ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG.doc

92 775 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNGGiáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiệnNGUYỄN VĂN NGÂN HỒNG HOÀNG ANH Mã số SV: 4043400 Lớp: Tài chính Ngân hàng 2 Khóa 30iCần Thơ – 2008iiLỜI CẢM TẠTrong suốt quá trình học tập tại Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của Quý thầy cô đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là trong quá trình thực hiệnLuận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Nguyễn Văn Ngân. Thầy đã chỉ dẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trìnhthực hiện đề tài. Xin cảm ơn sự hỗ trợ Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - QTKD trongviệc thực hiện đề tài này, cảm ơn các bạn cùng nhóm trong việc thu thập số liệuvà trao đổi kinh nghiệm. Sau cùng, em xin gởi lời cám ơn đến gia đình đã khuyến khích, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn Lớp Tài Chính Ngân hàng khóa 30 trong học tập cũng như lúc em thực hiện Luận văn tốt nghiệp.Kính chúc sức khỏe Quý Thầy cô, gia đình các bạn.Cần Thơ, ngày 15 tháng 05 năm 2008Sinh viên thực hiệnHồng Hoàng AnhiiiLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.Sinh viên thực hiệnHồng Hoàng AnhivDANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮTTiếng ViệtĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu LongNH CSXH Ngân hàng chính sách xã hộiNHNN & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thônTiếng AnhNGOs Non-government organizations (các tổ chức phi chính phủ) PCFs People’s credit funds (Quỹ tín dụng nhân dân)RSBs The Rural Shareholding Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn)VBARD The Vietnam Bank for Agricultural and rural Development (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam)VBSP The Vietnam Bank for Social Policies (Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam)VLSS Vietnam Living Standards Survey (Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam)vTÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨUĐề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ huyện Kế Sáchtỉnh Sóc Trăng” có cấu trúc gồm 6 chương với các nội dung như sau:Chương 1: Trình bày các về sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các giả thuyết cần kiểm định, phạm vi nghiên cứu các tài liệu liên quanChương 2: Trình bày phương pháp luận phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài.Chương 3: Giới thiệu khái quát về địa bàn nghiên cứu, các tổ chức tín dụng chính thức đang hoạt động tại huyện Kế Sách một số thống về tình hình vay vốn cũng như sử dụng vốn vay của nông hộ theo kết quả điều tra.Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ thông qua mô hình Probit TobitChương 5: Tìm ra một số nguyên nhân tồn tại từ đó đề ra một số giải pháp nhằm giúp nông hộ nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay cũng như hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ.Chương 6: Từ phân tích trên đưa ra kết luận một số kiến nghị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ cũng như giúp nông hộ sử dụng vốn vay hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.viMỤC LỤC . I LỜI CẢM TẠ III LỜI CAM ĐOAN . IV DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC BIỂU BẢNG XI DANH MỤC HÌNH XIVCHƯƠNG 1 . 1 GIỚI THIỆU . 1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 Sự cần thiết nghiên cứu 1 Căn cứ khoa học thực tiễn 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 Mục tiêu chung . 2 Mục tiêu cụ thể . 2 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 Các giả thuyết cần kiểm định 3 Câu hỏi nghiên cứu . 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3 Không gian . 3 Thời gian . 4 Đối tượng nghiên cứu . 4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 4 CHƯƠNG 2 . 8 PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 8 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 8 Khái niệm, chức năng phân loại tín dụng nông thôn . 8 Một số vấn đề về tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp 10 Vai trò của Tín Dụng trong phát triển nông thôn . 11 Các lý thuyết về thị trường tài chính nông thôn . 12 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 16 Phương pháp chọn mẫu . 17 Phương pháp thu thập số liệu . 18 Phương pháp phân tích số liệu . 18 CHƯƠNG 3 . 20 viiPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG 20 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG . 20 Điều kiện tự nhiên 20 Tài nguyên thiên nhiên . 22 Vị trí địa lý kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kế Sách . 23 TỔNG QUAN VỀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐBSCL HUYỆN KẾ SÁCH 23 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (VBARD) 24 Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) . 25 Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn (RSBs) . 26 Quỹ tín dụng nhân dân (PCFs) 26 Những ngân hàng thương mại khác những chương trình đặc biệt . 27 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỘ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC TRĂNG TRONG NĂM 2007 28 Tình hình đất đai của nông hộ theo kết quả điều tra 28 Tình hình chung 29 Cơ cấu hộ tham gia tín dụng . 31 Thị phần vốn vay của các ngân hàng 32 Tình hình lượng vốn vay, kỳ hạn nợ lãi suất . 33 Mục đích xin vay tình hình sử dụng vốn vay 35 Về việc tư vấn hỗ trợ từ phía ngân hàng việc trả nợ vay . 36 Nguồn thông tin vay . 37 Thời gian chờ đợi trung bình 37 Nguồn tiền trả nợ ngân hàng . 38 Tình hình thu nhập trung bình trước sau khi vay vốn phần trăm đáp ứng nhu cầu . 39 Thu nhập trung bình của nông hộ . 40 Tình hình lực lượng lao động 41 Khó khăn khi vay vốn ngân hàng . 42 CHƯƠNG 4 . 44 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG . 44 GIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH (PROBIT) XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VAY ĐƯỢC HAY KHÔNG CỦA NÔNG HỘ 44 DẤU KỲ VỌNG CỦA CÁC BIẾN GIẢI THÍCH SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VAY ĐƯỢC HAY KHÔNG CỦA NÔNG HỘ (PROBIT) 46 KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH PROBIT VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC TRĂNG 46 viiiGIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY ĐƯỢC CỦA NÔNG HỘ (TOBIT) 52 DẤU KỲ VỌNG CỦA CÁC BIẾN GIẢI THÍCH SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH TOBIT . 54 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC TRĂNG: MÔ HÌNH TOBIT 54 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH 57 CHƯƠNG 5 . 61 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC TRĂNG 61 TỒN TẠI NGUYÊN NHÂN 61 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP NÔNG HỘ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC 62 CÁC BIỆN PHÁP GIÚP NÔNG HỘ GIA TĂNG LƯỢNG VỐN VAY 63 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ . 64 CHƯƠNG 6 . 66 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 KẾT LUẬN . 66 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 70 ixDANH MỤC BIỂU BẢNGBẢNG 1: TÓM TẮT NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ QUYẾT ĐỊNH TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC 6BẢNG 2: SỐ XÃ ĐƯỢC CHỌN PHỎNG VẤN SỐ MẪU TƯƠNG ỨNG .17BẢNG 3: DIỆN TÍCH ĐẤT TRUNG BÌNH/ HỘ 29BẢNG 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG TỪ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 30BẢNG 5: THỐNG TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA CHỦ HỘ 31BẢNG 6 : THỐNG TỈ LỆ HỘVAY VỐN NGÂN HÀNG .32BẢNG 7: THỊ PHẦN VỐN VAY NGÂN HÀNG .32BẢNG 8: TÌNH HÌNH VAY VỐN, KỲ HẠN NỢ LÃI SUẤT CHO VAY TRUNG BÌNH .35BẢNG 9: MỤC ĐÍCH XIN VAY TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY .35BẢNG 10: TÌNH HÌNH TƯ VẤN HỔ TRỢ TRẢ NỢ NGÂN HÀNG 37BẢNG 11: NGUỒN THÔNG TIN VAY .37BẢNG 12: THỜI GIAN CHỜ ĐỢI TRUNG BÌNH 38BẢNG 13: NGUỒN TIỀN TRẢ NỢ TRẢ LÃI NGÂN HÀNG .38BẢNG 14: TÌNH HÌNH THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA HỘ TRƯỚC SAU KHI VAY VỐN PHẦN TRĂM ĐÁP ỨNG NHU CẦU .39BẢNG 15: THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA NÔNG HỘ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT .40BẢNG 16: TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG .42BẢNG 17: NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NÔNG HỘ KHI VAY VỐN NGÂN HÀNG .42x[...]... hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng nơng hộ, về vấn đề thơng tin khơng hồn hảo Nhưng chưa có nghiên cứu sâu về hiệu quả sử dụng vốn vay của nơng hộ. Vì vậy nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ là hết sức cần thiết.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUMục tiêu chungPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện Kế Sách - tỉnh Sóc. .. hiệu quả 2) Đời sống của nông hộ được cải thiện đáng kể sau khi vay được vốn 3) Lượng vốn vay là đáp ứng đủ nhu cầu của nông hộ trong huyện 4) Nông hộ của huyện sử dụng vốn vay đúng mục đích như trong hồ sơ vay vốn của ngân hàngCâu hỏi nghiên cứu1. Nông hộ của Huyện tiếp cận vốn thơng qua các hình thức tín dụng chính thức nào là chủ yếu?2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc vay được vốn của nông. .. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC TRĂNG 61 TỒN TẠI NGUYÊN NHÂN 61 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP NÔNG HỘ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC 62 CÁC BIỆN PHÁP GIÚP NÔNG HỘ GIA TĂNG LƯỢNG VỐN VAY 63 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ 64 CHƯƠNG 6 66 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 KẾT LUẬN 66 KIẾN... dụng vốn vay của các nông hộ như thế nào. Điều này đã đặt ra hướng nghiên cứu cho đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nơng hộ huyện Kế Sách- tỉnh Sóc Trăng” với mục đích tìm ra một số giải pháp giúp nông hộ của huyện sử dụng vốn vay hiệu quả hơn góp phần phát triển kinh tế địa phương.Căn cứ khoa học thực tiễnNhìn... Trăng trong năm 2007, nhằm góp phần tăng thu nhập của hộ cũng như phát triển kinh tế huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng.Mục tiêu cụ thể- Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức thực trạng sử dụng vốn vay của nơng hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng,- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức lượng vốn vay của nông hộ, 2 ... trong đề tài.Chương 3: Giới thiệu khái quát về địa bàn nghiên cứu, các tổ chức tín dụng chính thức đang hoạt động tại huyện Kế Sách một số thống về tình hình vay vốn cũng như sử dụng vốn vay của nông hộ theo kết quả điều tra.Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ thông qua mơ hình Probit TobitChương 5: Tìm ra... đình, tuổi, trình độ học vấn…Tuy nhiên đề tài không xác định nhu cầu vay vốn của nông hộ cũng như hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ. Trong đề tài này có điểm mới đó là tác giả sẽ tìm hiểu về hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nơng hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Đề tài “The impact of credit for the poor on the poverty... giúp nông hộ nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay cũng như hiệu quả sử dụng vốn vay của nơng hộ. Chương 6: Từ phân tích trên đưa ra kết luận một số kiến nghị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ cũng như giúp nông hộ sử dụng vốn vay hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.vi • Các tổ chức tài chính chính thức có những nguồn quỹ có hạn mức trực tiếp. .. SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY ĐƯỢC CỦA NÔNG HỘ (TOBIT) 52 DẤU KỲ VỌNG CỦA CÁC BIẾN GIẢI THÍCH SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH TOBIT 54 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY CỦA NƠNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SĨC TRĂNG: MƠ HÌNH TOBIT 54 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH 57 CHƯƠNG 5 61 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN... HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG 44 GIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH (PROBIT) XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VAY ĐƯỢC HAY KHÔNG CỦA NÔNG HỘ 44 DẤU KỲ VỌNG CỦA CÁC BIẾN GIẢI THÍCH SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VAY ĐƯỢC HAY KHÔNG CỦA NÔNG HỘ (PROBIT) 46 KẾT QUẢ XỬ LÝ MƠ HÌNH PROBIT VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA NƠNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCHTỈNH SÓC . các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện Kế Sách- tỉnh Sóc Trăng với mục đích. TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG.doc, 1 GIỚI THIỆU, 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA, trăm lựa chọn Khơng 4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN, Số quan sát dương trăm dự báo đúng, 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Từ khóa liên quan