Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website httpdulichtrongoi.biz của công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt

74 793 4
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 09:02

TÓM LƯỢC Thuật ngữ thương mại điện tử hiện nay không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại trong thị trường cạnh tranh khi Việt Nam ra nhập WTO đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có những bước đi, những chiến lược đúng đắn. Hiện nay các doanh nghiệp đều lựa chọn tham gia kinh doanh trực tuyến để tối ưu hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.Khi tham gia vào thị trường trực tuyến đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những kế hoạch, những hướng đi , nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực có kiến thức về thương mại điện tử , những hiểu biết về thương mại điện tử . Khi kinh doanh thương mại điện tử các doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy trình quản trị kinh doanh trực tuyến. Các doanh nghệp cần hoàn thiện quy trình quản trị kinh doanh trực tuyến để đưa ra những chiến lược, những bước đi đúng hướng nhất giúp doanh nghiệp mình tồn tại trên thi trường đầy cạnh tranh này. Nhận thức được vấn đề này Công ty CPQT Truyền thông và du lịch Rồng Việt đã và đang dần hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại các website của công ty . Trong thời gian thực tập tại công ty, trên cơ sở những kiến thức đã được học.Và qua nghiên cứu tài liệu Tôi xin chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website http://dulichtrongoi.biz của công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt ”. Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến. Nội dung đề tài gồm 4 phần: Phần mở đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài Phần mở đầu đưa ra tính cấp thiết nghiên cứu về việc hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website http://dulichtrongoi.biz . Tính cấp thiết được đưa ra trên cơ sở thực tế về tình hình công ty. Bên cạnh đó ở phần này còn chỉ rõ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đề tài khóa luận và cung cấp cho người đọc kết cấu của toàn khóa luận. Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến Chương này chủ yếu đưa ra những khái niệm cơ bản về quy trình bán lẻ trực tuyến như : khái niệm quy trình quản trị bán lẻ, khái niệm quy trình quản trị bán lẻ , quy trình bán lẻ trực tuyến… Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu và thực trạng quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại Công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt Chương này chủ yếu phân tích tình hình quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến tại website http://dulichtrongoi.biz . Đưa ra các phương pháp nghiên cứu xử lý và phân tích dữ liệu. Trên cơ sở những thông tin và dữ liệu thu thập được nêu lên những yếu tố tác động tới quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến của website http://dulichtrongoi.biz Chương 3 : Các kết luận, đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại Công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt Chương này sẽ đưa ra những kết luận trong quá trình phân tích thực trạng, xác định vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết, từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trưc tuyến cho website http://dulichtrongoi.biz của Công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập và làm khóa luận tại công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt, em xin chân thành cảm ơn, Khoa Thương Mại Điện Tử, Trường Đại Học Thương Mại đã tạo điều kiện tốt cho em thực hiện đợt thực tập này. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy Đoàn Ngọc Ninh đã quan tâm giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em. Em cũng xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên trong công ty CPQT Truyền thông và du lịch Rồng Việt đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập. Thời gian thực tập chưa lâu nhưng em đã cố gắng hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong khả năng cho phép, cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài khóa luận được hoàn thiện. Sinh viên thực hiện Trần Thị Thủy MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2 3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN 3 CHƯƠNG I: 4 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 4 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN LẺ 4 1.1.1 Khái niệm về bán lẻ và quản trị bán lẻ 4 1.1.1.1 Khái niệm về bán lẻ 4 1.1.1.2 Khái niệm về quản trị bán lẻ 4 1.1.2 Nội dung của quản trị bán lẻ 5 1.1.3. Một số loại hình bán lẻ 6 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 8 1.2.1 Khái niệm bán lẻ trực tuyến 8 1.2.2 Đặc điểm bán lẻ trực tuyến 9 1.2.3 Các chỉ ^êu đánh giá hoạt động bán lẻ trực tuyến 10 1.2.4 Các yếu tố cấu thành trong bán lẻ trực tuyến 11 1.2.4.1 Các loại hàng hóa chủ yếu trong bán lẻ trực tuyến 11 1.2.4.2 Cơ cấu mặt hàng trong bán lẻ trực tuyến 12 1.2.4.3 Khách hàng 13 1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 13 1.3.1 Quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 13 1.3.2 Sơ đồ quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 16 1.3.3 Phân fch nội dung của quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 16 1.3.3.1. Quy trình quản trị đặt hàng 16 1.3.3.2. Quy trình quản trị thực hiện đơn hàng 18 1.3.3.3 Xử lý thanh toán 21 1.3.3.4 Xử lý sau bán 23 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 24 1.4.1 Hạ tầng công nghệ 24 1.4.2 Hệ thống luật pháp và các chính sách 25 1.4.3 Hệ thống thanh toán điện tử 25 1.4.4 Quan hệ khách hàng 26 1.4.5 Đối thủ cạnh tranh 26 CHƯƠNG II 27 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT 27 2.1. HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 27 2.1.1 Phương pháp khảo sát điều tra thực tế 27 2.1.1.1 Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp 27 2.1.1.2 Phương pháp điều tra dữ liệu thứ cấp 28 2.1.2 Phương pháp phân fch và xử lý dữ liệu 28 2.1.2.1.Các phương pháp định lượng 28 2.1.2.2. Các phương pháp định fnh 29 2.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 30 2.2.1 Tổng quan €nh hình liên quan đến quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 30 2.2.1.1 Thực trạng chung 30 2.2.1.2 Thực trạng tại doanh nghiệp 31 2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài tới quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 33 2.2.2.1 Yếu tố kinh tế 33 2.2.2.2 Yếu tố chính trị và pháp luật 34 2.2.2.3 Yếu tố công nghệ 35 2.2.2.4 Yếu tố văn hóa xã hội 35 2.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh 36 2.2.2.6 Khách hàng 36 2.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong tới quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 37 2.2.3.1 Ảnh hưởng của nhân tố con người 37 2.2.3.2 Ảnh hưởng của nguồn lực tài chính 37 2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 38 CHƯƠNG III 44 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT 44 3.1 CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 44 3.1.1 Những kết quả đạt được 44 3.1.2 Những tồn tại chưa giải quyết 44 3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại 45 3.1.4 Các vấn đề cần giải quyết 46 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 46 3.2.1 Dự báo €nh hình trong thời gian tới 46 3.2.1 Định hướng phát triển của công ty 47 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CPQT TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT 48 3.3.1 Một số đề xuất 48 3.3.1.1 Hoàn thiện từng bước trong quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 48 3.3.1.2 Tăng cường nguồn nhân lực về TMĐT 50 3.3.1.3 Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ 51 3.3.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và hệ thống thông ^n khách hàng 51 3.3.2 Một số kiến nghị 52 3.3.2.1 Kiến nghị với nhà nước 52 3.3.2.2 Kiến nghị với doanh nghiệp 53 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 1.1 Quy trình quản trị bán lẻ 5 Hình 1.2 Quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 14 Hình 1.3 Quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 16 Hình 1.4 Quy trình đặt hàng trong bán lẻ trực tuyến 17 Hình 1.5 Quy trình thực hiện đơn hàng 18 Hình 1.6 Giao diện trang chủ của website dulichtrongoi.biz 40 Hình 1.7 Ước tính doanh số thu được từ TMĐT B2C 2015 47 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ 1 TMĐT Thương mại điện tử 2 CPQT Cổ phần quốc tế 3 DN Doanh nghiệp 4 CNTT Công nghệ thông tin 5 KH Khách hàng 6 TT Truyền thống 7 TTLT Thông tư liên tịch 8 NĐ-CP Nghị định chính phủ PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhu cầu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp ngày càng gia tăng và trở nên cấp thiết, trong đó chi phí và hiệu quả là vấn đề thường được đặt ra. Thực tế cho thấy, thương mại điện tử có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu đó với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất. Cụ thể, thời gian giao dịch qua Internet chỉ bằng 7% thời gian giao dịch qua Fax, bằng khoảng 0,5% thời gian giao dịch qua bưu điện; Chi phí giao dịch qua Internet chỉ bằng 5% chi phí giao dịch qua Fax hay qua bưu điện chuyển phát nhanh; Chi phí thanh toán điện tử qua Internet chỉ bằng 10-20% chi phí thanh toán theo lối thông thường. Trong hai yếu tố cắt giảm này, yếu tố thời gian đáng kể hơn, vì việc nhanh chóng thông tin hàng hóa đến người tiêu dùng mà không phải qua trung gian có ý nghĩa sống còn trong cạnh tranh kinh doanh.TMĐT ngày càng chiếm một vị trí xứng đáng trong hoạt động kinh tế thương mại ở Việt Nam. TMĐT đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhờ ứng dụng TMĐT, các doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận những thông tin quan trọng liên quan tới thị trường, sản phẩm, các quy định pháp lý, tài chính, thiết lập và duy trì các mối liên hệ với khách hàng và đối tác khách hàng hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển của TMĐT, giờ đây việc tiêu dùng mua sắm qua mạng không còn lạ lẫm với nhiều người mà đã trở nên phổ biến. Người tiêu dùng mua bất cứ những thứ gì mà họ cần, mua sắm trực tuyến giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí. Cơ cấu mặt hàng được mua/bán trên thị trường trực tuyến càng ngày càng đa dạng. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp phải xây dựng và quản trị quy trình bán lẻ trên website của mình thật hiệu quả nhằm được doanh thu cao nhất từ thị trường kinh doanh trực tuyến. 1 Nắm bắt được xu hướng chung đó, Công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt đã có những bước bắt đầu xây dựng website và xây dựng quy trình quản trị bán lẻ ngay trên chính website của mình. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp mới bỡ ngỡ bước vào mảnh đất TMĐT, website của công ty CPQT truyền thông và du lịch Rồng Việt còn có nhiều mặt hạn chế: giao diện chưa thực sự được hoàn thiện, các tính năng chưa thực sự hoàn thiện, chưa có hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống thanh toán còn chưa đầy đủ, các dịch vụ sau bán vẫn chưa có, chưa có trung tâm phục vụ khách hàng, trung tâm trả lời điện thoại, trung tâm hỗ trợ kỹ thuật mà chỉ chủ yếu là trưng bày các sản phẩm dịch vụ của công ty. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao các tính năng website không chỉ là giới thiệu về sản phẩm và doanh nghiệp mà còn là một kênh bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp. 2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt đang ứng dụng TMĐT vào lĩnh vực kinh doanh của mình.Tuy nhiên, do mới chỉ tập chung đầu tư cho lĩnh vực này trong thời gian gần đây nên còn bộc lộ nhiều yếu kém trong khâu quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến.Cụ thể là trong các bước quản trị bán lẻ trực tuyến còn chưa thực hiện đúng và đầy đủ. Là một sinh viên thực tập tại công ty, trải qua quá trình thực tế tại công ty được tiếp xúc và làm việc với bộ phận TMĐT của công ty tôi đã quyết định thực hiện đề tài: “Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến các sản phẩm dịch vụ tại website http://dulichtrongoi.biz của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt” 3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm những nội dung sau: - Hệ thống hoá một số cơ sở lý luận cơ bản về bán lẻ, quản trị bán lẻ, bán lẻ trực tuyến và quản trị bán lẻ trực tuyến, nghiên cứu bằng những phương pháp khác nhau như thu thập các cơ sở dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. 2 [...]... hình và bảng, đề tài bao gồm 3 chương chính như sau: Chương I: Một số lý luận cơ bản về quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến Chương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt Chương III: Các giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt. .. thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến trên website dulichtrongoi.biz của công ty CPQT Truyền thông và du lịch Rồng việt trong giai đoạn 2011-2012, đồng thời trình bày nhóm giải pháp định hướng phát triển đến năm 2015 5 KẾT CẤU KHÓA LUẬN Ngoài phần. .. của công ty CPQT truyền thông và du lịch Rồng Việt 16 1.3.2 Sơ đồ quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến Hình 1.3 Quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 1.3.3 Phân tích nội dung của quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 1.3.3.1 Quy trình quản trị đặt hàng Khách hàng truy cập vào website để đặt hàng và chọn sản phẩm trong catalog vào giỏ hàng điện tử Chuỗi các bước trong đặt hàng và quản trị đặt hàng: -... đến việc mua hàng của họ 1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 1.3.1 Quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 14 Hình 1.2 Quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 15 Phân tích tình thế kinh doanh trực tuyến Trong bước này cần xác định được các vấn đề về cạnh tranh trên môi trường trực tuyến, đặc tính của khách hàng trực tuyến Lên kế hoạch mặt hàng, kỹ thuật bán hàng trong bán lẻ trực tuyến Cần xác định... xót và cần hoàn thiện hơn nữa trong việc quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến để quá trình kinh doanh TMĐT có được những thành công như mong đợi Trước tiên trong chương này tác giả xin nêu một số lý thuyết liên quan đến quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến, đến chương 2 tác giả sẽ nêu ra những thực trạng còn tồn tại trong quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến tại website dulichtrongoi.biz của công ty. .. - Trên cơ sở lý luận và các công cụ phân tích, tiến hành đánh giá phân tích thực trạng quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến của website dulichtrongoi.biz để đưa ra những ưu, nhược điểm - Đưa ra một số kiến nghị đề xuất một số giải phápvà kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến cho website www.dulichtrongoi.biz tại công ty CPQT Truyền thông và du lịch Rồng Việt 4 PHẠM VI NGHIÊN... QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN LẺ 1.1.1 Khái niệm về bán lẻ và quản trị bán lẻ 1.1.1.1 Khái niệm về bán lẻ Trong kinh doanh có hai phương thức cơ bản đó là bán buôn và bán lẻ Ở Việt Nam phương thức kinh doanh bán lẻ là phổ biến hơn cả vì các doanh nghiệp ở Việt Nam tồn tại chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ Vậy thế nào là bán lẻ? Theo Michael Levy và. .. môi trường trực tuyến là rất cao đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những hướng đi cụ thể thì mới có thể đạt tới những thành công như mong muốn 27 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT 2.1 HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 2.1.1... luận của sinh nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ mang tầm vi mô, giới hạn chỉ trong một doanh nghiệp và trong giới hạn khoảng thời gian ngắn hạn Cụ thể: Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến các sản phẩm dịch vụ tại website http://dulichtrongoi.biz của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. .. dịch trực tiếp, ví dụ cung cấp thông tin miễn phí hoặc xúc tiến thương hiệu, hình ảnh, được coi như một phần của thương mại điện tử B2C nhưng thường không được tính trong phạm vi bán lẻ trực tuyến 1.2.2 Đặc điểm bán lẻ trực tuyến Bán lẻ trực tuyến cũng giống như bán lẻ truyền thống, nó có rất nhiều đặc điểm nhưng đặc điểm của bán lẻ trực tuyến lại khác hoàn toàn so với những đặc điểm của bán lẻ truyền . giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt . 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN 1.1. 1.3.1 Quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến 13 1.3.2 Sơ đồ quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 16 1.3.3 Phân fch nội dung của quản trị quy trình bán lẻ trực tuyến 16 1.3.3.1. Quy trình quản trị. pháp hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và du lịch Rồng Việt. Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về quy trình quản trị bán lẻ trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website httpdulichtrongoi.biz của công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt, Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website httpdulichtrongoi.biz của công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt, Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ trực tuyến tại website httpdulichtrongoi.biz của công ty Cổ phần Quốc tế truyền thông và du lịch Rồng Việt, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN, 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN LẺ, 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN, 3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN, 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BÁN LẺ TRỰC TUYẾN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT, 2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN, 3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT, 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CPQT TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn