giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện.

78 453 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 09:01

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Doanh nghiệp thương mại và Bộ môn Quản trị chiến lược Trường Đại học Thương mại đã trang bị cho em những kiến thức quý báu về lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung và chiến lược nói riêng. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn – Thạc sĩ Đỗ Thị Bình đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị thư viện đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng cũng giúp em có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động kinh doanh và thâm nhập thị trường Hà Nội đối với mặt hàng sách của doanh nghiệp. Do thời gian và vốn kiến thức bản thân có hạn nên bài Luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô cũng như của các cán bộ trong doanh nghiệp để bài Luận văn này đạt được tính thực tế và có tính áp dụng cao trong hoạt động thâm nhập thị trường Hà Nội đối với sản phẩm sách của Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị thư viện. Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hường Lớp K5 – HQ1A i MỤC LỤC ii Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt Giải thích DT Doanh thu LN Lợi nhuận CP Cổ phần NXB Nhà xuất bản TNTT Thâm nhập thị trường iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Đặc điểm chiến lược thâm nhập thị trường . Error: Reference source not found BH 2.1 Mô hình tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Error: Reference source not found BH 2.2 : Cấu trúc mô thức TOWS Error: Reference source not found BH 2.3 : Các vấn đề quản trị triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. Error: Reference source not found BH 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện Error: Reference source not found Bảng 3.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty . Error: Reference source not found BH 3.2 Biều đồ so sánh doanh thu bán hàng Error: Reference source not found BH 3.2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm sách của công ty Error: Reference source not found Bảng 3.1: Bảng tổng hợp phiếu điều tra khảo sát Error: Reference source not found Bảng 3.2: Bảng tổng hợp khó khăn và thuận lợi khi thực thi chiến lược Error: Reference source not found BH 4.1: Mô hình tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Error: Reference source not found BH 4 .2 : Mô thức TOWS Error: Reference source not found iv CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI SẢN PHẨM SÁCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ THƯ VIỆN 1.1Tính cấp thiết nghiên cứu về việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách. Trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam có những bước dài chuyển biến tích cực sang nền kinh tế thị trường không ngừng phát triển, mở rộng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với xu thế hội nhập đó vấn đề thị trường trở nên nóng bỏng hơn đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng thị phần giữ vững được thị trường tiếp cận thị trường mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trước các đối thủ khác mới có thể tồn tại được. Làm thế nào để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, có sức mạnh cạnh tranh và giành thắng lợi trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và cạnh tranh ấy. Đó là mối quan tâm thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp trong nước về quản lý kinh tế nhằm tìm kiếm và phát huy tối đa lợi thế so sánh trong môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt nhưng không ít cơ hội và thử thách. Trong điều kiện ấy, kiến thức về quản trị chiến lược hiện đại, các học thuyết kinh tế là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của nhà quản trị các cấp trong điều hành, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó,việc đề ra các chiến lược kinh doanh hay cụ thể là chiến lược thâm nhập thị trường của công ty đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng việc thực thi triển khai nó như thế nào lại là vấn đề then chốt. Nếu công ty, doanh nghiệp làm tốt các công tác quản trị trong thực thi chiến lược thâm nhập thị trường của công ty sẽ gia tăng thị phần và quy mô thị trường cho sản phẩm sách của mình. v Để đạt được mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, mỗi doanh nghiệp đều chọn cho mình hướng đi và sử dụng những biện pháp riêng phù hợp với thực tế kinh doanh của mình để đưa ra quá trình sản xuất kinh doanh đến thành công và thắng lợi. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp đó là công tác tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy việc nhận thức vai trò của việc thâm nhập thị trường của Công ty là rất quan trọng. Hiện nay thị trường sách tại nước ta đặc biệt là thị trường Thủ đô Hà Nội khá sôi động và có nhiều tiềm năng, có nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia vào kinh doanh lĩnh vực này. Hà Nội là trung tâm kinh tế, thương mại của miền Bắc, là thành phố đông dân cư với rất nhiều các trường đại học, cơ quan, văn phòng,…Đây cũng là một khá thị trường lớn, nhưng cạnh tranh cao và ngày càng gay gắt. Có rất nhiều các nhà xuất bản, công ty phát hành, doanh nghiệp kinh doanh tham gia vào lĩnh vực hấp dẫn này. Thực tế không chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam mà có rất nhiều các công ty nước ngoài nhận thấy sự hấp dẫn của nó và hoạt động rất hiệu quả. Vì vậy, để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển hơn nữa trên thị trường sách công tác quản trị chiến lược là rất cần thiết, đặc biệt là việc tập hợp các hành động và quyết định cần thiết cho việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty là vô cùng quan trọng nhằm giúp công ty trong việc gia tăng thị phần và quy mô thị trường đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của mình với các đối thủ trong ngành. Trên cơ sở nhận thức và phân tích tầm quan trọng của công tác quản trị chiến lược, đặc biệt là việc thực thi triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của doanh nghiệp trong quá trình thực tập thực tế tại công ty, em thấy công ty vẫn chưa làm tốt và quan tâm thực sự tới điều này. Thực tế các chương trình nghiên cứu hoạt động chiến lược thâm nhập thị trường sách của công ty trước đây vẫn chưa thực sự tốt và tỏ ra có hiệu quả nên em quyết định thực hiện để tài: “Một số giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị thư viện.” 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 1.3Các mục tiêu nghiên cứu Đề tài làm rõ 3 mục tiêu nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. vi - Phân tích thực trạng công tác triển khai chiến lược thâm nhập thị trường tại công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện. - Đề xuất một số giải pháp để tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường cho công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện. 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố cấu thành, nhân tố môi trường ảnh hưởng và các hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. - Phạm vi nghiên cứu: +Phạm vi về không gian: Nghiên cứu việc tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường tại công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện trên địa bàn Hà Nội. + Phạm vị về thời gian: Thực hiện nghiên cứu và phân tích các số liệu của ba năm 2008, 2009, 2010. Hướng giải pháp của đề tài là hướng tới năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. + Phạm vi về giới hạn nội dung: một số giải pháp trong thực thi chiến lược nhằm tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty. Cụ thể là:  Mô hình tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược thâm nhập thị trường.  Nhận diện và đánh giá hiệu lực thực thi chiến lược thâm nhập thị trường hiện tại. • Nhận diện chiến lược thâm nhập thị trường hiện tại. • Đánh giá hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường hiện tại.  Nội dung của việc tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. • Phân tích tình thế triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. • Tăng cường hiệu lực quản trị các mục tiêu ngắn hạn để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. • Tăng cường hiệu lực xây dựng các chính sách để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. • Tăng cường hiệu lực phân bổ các nguồn lực để triển khai chiến thâm nhập thị trường. • Tăng cường hiệu lực tái cấu trúc tổ chức để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. vii • Tăng cường hiệu lực phát huy văn hóa doanh nghiệp để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. • Tăng cường hiệu lực phát triển lãnh đạo chiến lược để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. 1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài các phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, hình vẽ danh mục từ viết tắt luận văn bao gồm các chương: - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài - Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu. - Chương 4: Các kết luận và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện. viii CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐẾ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 2.1 Một số khái niệm cơ bản. 2.1.1. Chiến lược Chiến lược là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Strategos” dùng trong quân sự. Một nhà xuất bản từ điển Larous coi: Chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng. Từ thập niên 60, thế kỷ XX chiến lược được ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh và thuật ngữ “Chiến lược kinh doanh” ra đời. Quan niệm về chiến lược kinh doanh phát triển dần theo thời gian và người ta tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau. Theo Alfred Chandler (1962) định nghĩa: “Chiến lược bao hàm việc xác định các mục tiêu, mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”. Johnson và Scholes (1999): “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”. Kenneth Andrews: “Chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa”. (The Cencept of Corporate Strategy). 2.1.2. Thực thi chiến lược. Thực thi chiến lược được hiểu là tập hợp các hành động và quyết định cần thiết cho việc triển khai chiến lược. Thực thi chiến lược thường được gọi là giai đoạn hành động của quản trị chiến lược. Thực thi chiến lược có nghĩa là huy động quản trị viên và nhân viên để thực hiện các chiến lược đã được lập ra. 2.1.3. Chiến lược thâm nhập thị trường. Thâm nhập thị trường là các nỗ lực marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng doanh số sản phẩm bán ra trên thị trường hiện tại của công ty kinh doanh. 1 Chiến lược thâm nhập thị trường là một trong ba chiến lược cường độ, là chiến lược gia tăng thị phần của các sản phẩm và dịch vụ hiện tại thông qua các nỗ lực Marketing. 2.2 Một số lý luận liên quan việc tăng cường hiệu triển khai chiến lược thâm nhập thị trường. 2.2.1. Đặc điểm của chiến lược thâm nhập thị trường. Bảng 2.1 Đặc điểm chiến lược thâm nhập thị trường Sản phẩm Thị trường Ngành Trình độ sản xuất Quy trình công nghệ Hiện tại Hiện tại Hiện tại Hiện tại Hiện tại (Nguồn: Slide Bộ môn QTCL trường Học viện Ngân hàng) Khi một công ty tập trung vào việc mở rộng thị phần trong thị trường sản phẩm hiện tại, thì nó đang tham gia vào một chiến lược thâm nhập thị trường. Thâm nhập thị trường bao gồm sự quảng cáo mạnh mẽ để khuyến khích và tạo lập sự khác biệt sản phẩm bên cạnh các hoạt động để tăng cường sự hiện diện sản phẩm của công ty kinh doanh trên thị trường hiện tại của mình. Trên nền tảng trình độ sản xuất và quy trình công nghệ hiện tại thông qua các hoạt động marketing công ty nỗ lực gia tăng thị phần trên thị trường hiện tại và gia tăng doanh số bán hàng, lôi kéo thu hút được khách hàng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ hiện tại của công ty. 2.2.2. Vai trò và các trường hợp sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường 2.2.2.1. Vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường. Lịch sử kinh doanh trên thế giới đã từng chứng kiến không ít người gia nhập thương trường kinh doanh từ một số vốn ít ỏi, nhưng họ đã nhanh chóng thành đạt và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhờ có được chiến lược kinh doanh đúng. Chiến lược kinh doanh được ví như bánh lái của con tàu để nó vượt trùng khơi về trúng đích khi mới khởi sự doanh nghiệp. Tuy nhiên áp dụng chiến lược nào, họ phải xem xét căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau: tiềm lực công ty, sản phẩm mặt hàng kinh doanh, thị trường, môi trường, giai đoạn phát triển của công ty, mục tiêu của công ty, … để từ đó áp dụng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả nhất. Cũng như chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược thâm nhập thị trường có vai trò quan trọng với công ty kinh doanh, và nó thể hiện trên các khía cạnh sau: - Chiến lược thâm nhập thị trường giúp doanh nghiệp nhận rõ hướng đi cụ thể cho mình trong quá trình hoạt động kinh doanh. 2 [...]... chiến lược thâm nhập thị trường của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện – Nhà sách Hoàng Long đã có những kết quả, bên cạnh đó cũng có những việc chưa làm được 3.4.1 Thực trạng quản trị các mục tiêu ngắn hạn để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Mục tiêu triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện là gia tăng thị phần; lôi kéo tăng. .. phát hành sách và thiết bị thư viện” là đề tài hoàn toàn mới mà chưa cso nghiên cứu nào trong sinh viên đề cập đến 2.4 Phân định nội dung tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 2.4.1 Mô hình tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 4 BH 2.1 Mô hình tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Phân tích tình thế triển khai chiến lược. .. ngành thì công ty cần phải cố gắng hơn nữa trong chính sách sản phẩm của mình để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả cao nhất 3.3.2 Nhận diện những nhân tố môi trường ảnh hưởng đến việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của Công ty 3.3.2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên ngoài đến việc triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách công ty 22 Qua... lược Tăng cường hiệu lực quản trị các mục tiêu ngắn hạn Tăng cường hiệu lực triển khai các chính sách Thông tin Phản hồi Tăng cường hiệu lực phân bổ các nguồn lực Tăng cường hiệu lực tái cấu trúc tổ chức Tăng cường hiệu lực phát huy văn hóa doanh nghiệp Tăng cường hiệu lực phát triển lãnh đạo chiến lược Đánh giá hiệu lực triển khai chiến lược 2.4.2 Nhận diện và đánh giá hiệu lực thực thi chiến lược thâm. .. chiến lược WT) 2.4.4 Nội dung của việc tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường 8 Đối với triển khai chiến lược thâm nhập thị trường thì việc xây dựng và triển khai chính sách marketing đóng vai trò quan trọng nhất Do đó, xây dựng các chính sách để tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược chỉ tập trung vào chính sách marketing BH 2.3: Các vấn đề quản trị triển khai chiến lược thâm. .. hồi của họ về công ty - Đối với dữ liệu thứ cấp: dựa trên 2 hướng nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài công ty 15 + Mục đích:  Dữ liệu bên trong: phỏng vấn nghiên cứu thực trạng của công ty, và các đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sách Hà Nội; các số liệu thông tin về hoạt động kinh doanh và triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty CP phát. .. nghiên cứu về giải pháp triển khai chiến lược thâm nhập thị trường như: 3 - Giải pháp Marketing nhằm thâm nhập thị trường miền Bắc cho sản phẩm vật tư của Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VVMI (Nguyễn Ngàn My 2010) Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng văn phòng phẩm ở thị trường Hà Nội của công ty Thư ng mại và dịch vụ Ngọc Hà (Ngô Thị Thanh Nga 2010) Phát triển chiến lược thâm nhập thị trường nội địa... nội địa băng đĩa nhạc tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên nghe nhìn Hà Nội (Vũ Hải Đăng 2008) Phát triển chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm muối của Tổng công ty Muối Việt Nam (Phí Thị Hường 2009) Tuy nhiên để đi sâu nghiên cứu và đưa ra giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường cho mặt hàng sách thì có rất ít đề tài đề cập đến Các giải pháp được đưa ra trong... dùng của người dân(KH) (Nguồn: sinh viên tự tổng hợp) 3.2 4 3.3.1.1 Mục tiêu chiến lược Qua tiến hành điều tra khảo sát thực tế tại công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện mục tiêu triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sách Hà Nội là tăng thị phần cùng với việc tăng số lượng sách bán ra từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận; nâng cao sự ảnh hưởng của công ty, củng cố vị thế trên thị trường sách. .. hạn của mình 3.4.2 Thực trạng xây dựng chính sách marketing để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Qua tiến hành điều tra khảo sát, chính sách marketing được công ty triển khai và có những kết quả đạt được - Chính sách sản phẩm: sách là sản phẩm rất đa dạng về chủng loại, nội dung công ty tiến hành thâm nhập thị trường một số đầu sách là thế mạnh của mình: sách nghiên cứu kinh tế, thư ng mại, công . TÀI TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI SẢN PHẨM SÁCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ THƯ VIỆN 1.1Tính cấp thiết nghiên cứu về việc triển khai. hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện. viii CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐẾ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC. hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty. Cụ thể là:  Mô hình tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược thâm nhập thị trường.  Nhận diện và đánh giá hiệu lực
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện., giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện., giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty CP phát hành sách và thiết bị thư viện.

Từ khóa liên quan