Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm.doc

63 897 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm. LỜI NÓI ĐẦUHoà nhịp với sự phát triển của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang tiến những bước vững chắc. Sau một số năm tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng giảm sút thì đến năm 2000 tỉ lệ này đã tăng lên cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế.Đạt được những thành tựu này không thể bỏ qua vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Với cách là một trung gian tài chính trong nền kinh tế, ngân hàng đã điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, ngoài ra ngân hàng còn cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động thương mại : bảo lãnh, tài trợ ngoại thương, thanh toán quốc tế . Hệ thống ngân hàng trung ương cùng với các Ngân hàng Thương mại thực sự là “bà đỡ” của nên kinh tế.Là một trong bốn trụ cột của hệ thống Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đem lại sự thay đổi lớn lao cho sự phát triển nông nghiệp nói riêng cho nền kinh tế nói chung.Cùng với đóng góp của hệ thống, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Từ Liêm- một chi nhánh làm ăn có hiệu quả của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Dư nợ cùng với cho vay năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều đó chứng tỏ hoạt động tín dụng của ngân hàng là tốt.Nằm trên địa bàn có nhiều triển vọng phát triển trong những năm sắp tới (thị trấn Cầu Diễn), ban lãnh đạo ngân hàng luôn trăn trở một điều là làm sao hoạt động của ngân hàng luôn đáp ứng được sự phát triển đó. Do đó vấn đề được đặt ra là : để mở rộng hoạt động kinh doanh, thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng thì ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác huy động vốn - cơ sở làm ra tăng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.Sau một thời gian thưc tập tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm, nhận thức được tầm quan trọng của công tác huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Các 1giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Từ Liêm“ làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng từ năm 1998 cho đến nay.Vấn đề huy động vốn là một lĩnh vực rộng lớn phức tạp song trong quá trình tìm hiểu thực tiễn tại ngân hàng để giải quyết yêu cầu của khoá luận em xây dựng kết cấu như sau:Chương I : Một số vấn đề chung về công tác huy động vốnNgân hàng Thương mại.Chương II : Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Từ Liêm.Chương III : Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm.Đề tài nghiên cứu là một vấn đề phong phú. Trong thời gian thực tập tại ngân hàng em vẫn còn những hạn chế nhất định, cho nên bản khoá luận này không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong sự tham gia góp ý của cơ quan thực tiễn, các thầy cô các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn. 2CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁCHUY ĐỘNG VỐNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠII NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại: Sự phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của thị trường tài chính - tài chính trực tiếp các trung gian tài chính - tài chính gián tiếp. Các trung gian tài chính tiêu biểu là các Ngân hàng Thương mại với chức năng chủ yếu là chuyển tiền tiết kiệm từ người thừa vốn sang những đối tượng cần vốn, cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế không ngừng phát triển.Ở Việt Nam, hiện đang trong bước phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các Tổ chức tín dụng trong đó có các Ngân hàng Thương mại đã được thành lập để kinh doanh tiền tệ - tín dụng. Theo điều 20 luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam có đưa ra các khái niệm sau:“ Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.”“ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt dộng ngân hàng các hoạt dộng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm có Ngân hàng Thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác các loại hình ngân hàng khác.”2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại :2.1. Chức năng trung gian tài chính:Đây là chức năng đặc trưng nhất của các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tài chính các công ty bảo hiểm . Ngân hàng Thương mại nhận tiền gửi cho vay chính là đã thực hiện việc chuyển tiền tiết kiệm thành tiền đầu tư. 3Người có tiền dư thừa có thể thực hiện các công việc tài chính như : cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán của chính phủ công ty trực tiếp qua trung tâm tài chính. Tuy nhiên, Tài chính trực tiếp đôi khi không đem lại hiệu quả cao nhất cho người đầu tư, vì người có tiền đầu người sử dụng tiền đầu thiếu thông tin chính xác về nhau, hay chi phí giao dịch quá lớn do đó rủi ro đầu là tương đối cao.Chính vì những hạn chế đó các trung gian Tài chính đã ra đời phát triển rất nhanh, điển hình là các Ngân hàng Thương mại. Với mạng lưới giao dịch rộng khắp, các dịch vụ đa dạng, cung cấp thông tin nhiều chiều, hoạt động ngày càng phong phú chuyên môn hoá vào từng lĩnh vực, Ngân hàng Thương mại đã thực sự bổ sung được các hạn chế của Tài chính trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế thị trường. 2.2. Chức năng tạo tiền huỷ tiềnTạo tiền huỷ tiền là hai chức năng cực kỳ quan trọng của các Ngân hàng Thương mại. Các chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng đầu của các Ngân hàng Thương mại trong mối quan hệ với Ngân hàng Trung ương đặc biệt là trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ, mà mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định giá trị đồng tiền, tạo sự tăng trưởng kinh tế tạo được nhiều việc làm. Do đó khối lượng tiền cung ứng phải vừa đủ không được phép vượt. Nếu tiền cung ứng tăng quá nhanh, tất yếu sẽ xảy ra lạm phát gây ra những hậu quả xấu mà nền kinh tế phải gánh chịu. Khối lượng tiền được điều tiết qua các Ngân hàng Thương mại là :Trong đó D : khối lượng tiền qua hệ thống Ngân hàng Thương mại R : số lượng tiền ban đầu ngân hàng phát hành4dr1R.D =dr: tØ lÖ dù tr÷ b¾t buécdr 1: hÖ sè nh©n tiÒnCác Ngân hàng Thương mại hoạt động như một kênh dẫn để thông qua đó tiền cung ứng được tăng lên hay giảm xuống nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng nói trên.Sức mạnh của hệ thống Ngân hàng Thương mại nhằm tạo tiền mang ý nghĩa kinh tế to lớn. Hệ thống tín dụng năng động là điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế theo một hệ số tăng trưởng vững chẵc. Nếu tín dụng ngân hàng không tạo được tiền để mở ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất những hoạt động của nó thì trong nhiều trường hợp sản xuất không thực hiện được nguồn tích luỹ từ lợi nhuận, các nguồn khác sẽ bị hạn chế. Cho nên nói tạo tiền huỷ tiền là chức năng vô cùng quan trọng của các Ngân hàng Thương mại.2.3. Chức năng cung cấp quản lý các phương tiện thanh toán Cùng với sự phát triển của các Ngân hàng Thương mại đặc biệt là công nghệ ngân hàng, các phương tiên thanh toán cho ngân hàng cung cấp ngày càng đa dạng, phong phú rất thuận tiện cho khách hàng: các loại séc chuyển tiền, chuyển khoản, thẻ tín dụng, card điện tử . Sự xuất hiện các phương tiện thanh toán này tạo điều kiện dễ dàng cho các doanh nghiệp trong giao dịch thương mại, mua bán hàng hoá an toàn, nhanh chóng chi phí thấp. 2.4. Chức năng cung cấp các dịch vụ môi giới, bảo lãnh, tài trợ ngoại thương Các Ngân hàng Thương mại ngày nay thường cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, bên cạnh đó họ cũng vấn cho khách hàng. Do nhu cầu phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng mở rộng các hình thức phục vụ của mình : môi giới, mua bán chứng khoán, vấn đầu tư, bảo lãnh .3. Vị trí vai trò của công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mạiBất cứ một Ngân hàng Thương mại nào cũng hoạt động với mục đích chung là vì lợi nhuận vì sự tăng trưởng không ngừng của nguồn vốn. Đây là yếu tố không thể thiếu được để tiến hành phát triển các hoạt động kinh doanh.5Vốn là cơ sở để Ngân hàng Thương mại tổ chức mọi hoạt động kinh doanh của mình. Bởi vì với đặc trưng hoạt động Ngân hàng Thương mại, vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Thương mại. Chính vì vậy có thể nói vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng. Do đó ngoài nguồn vốn ban đầu cần thiết thì ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn trong suốt quá trình hoạt động của mình.Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng các hoạt động khác của ngân hàng. Vốn của ngân hàng quyết định đến việc mở rộng hay thu hẹp khối lượng tín dụng. Các ngân hàng trường vốn sẽ có lợi hơn so với các ngân hàng nhỏ vì khả năng vốn của họ có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu vay trên thị trường.Vốn quyết định năng lực cạnh tranh đăm bảo uy tín của ngân hàng trên thị trường. Để tồn tại ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải có uy tín cao, với tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả vừa giữ chữ tín vừa nâng cao uy tín của ngân hàng. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Khả năng vốn lớn là điều kiện thuân lợi đối với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế. Điều đó sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng, doanh số hoạt động của ngân hàng sẽ tăng lên nhanh chóng ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh. Đồng thời vốn lớn sẽ giúp ngân hàng có đủ khả năng tài chính để kinh doanh đa năng trên thị trường không chỉ đơn thuần là cho vay mà còn mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết .Bên cạnh vai trò quan trọng của nguồn vốn trong kinh doanh ngân hàng thì chức năng hoạt động của ngân hàng là “đi vay để cho vay”đã đặt ra cho các Ngân hàng Thương mại một vấn đề là: phải không ngừng chăm lo tới sự phát triển của nguồn vốn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình.Do đó, hiện nay cùng với công tác sử dụng vốn thì các ngân hàng cũng rất quan tâm đến công tác huy động vốn. Cho nên công tác huy động vốn có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi Ngân hàng Thương mại.6II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 1. Các hình thức huy động vốn 1.1. Phân loại theo thời gian huy động1.1.1 Huy động vốn ngắn hạnĐây là hình thức ngân hàng huy động vốn để cho vay ngắn hạn thường là dưới 1 năm. Vốn ngắn hạn thường chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động ( nếu ngân hàng thuộc khối phục vụ cho vay dân cư) : cho vay để mua đồ sinh hoạt, cho vay tiêu dùng, cho vay vốn lưu động .Do vậy nguồn vốn này được huy động với lãi suất thấp.1.1.2. Huy động vốn dài hạnĐây là hình thức ngân hàng để huy động để phục vụ hoạt động cho vay trung dài hạn, với thời hạn từ 1 năm trở lên. Nguồn vốn huy động dài hạn được sử dụng chủ yếu cho các khoản tín dụng trung hạn dài hạn như : đầu chiều sâu cho các doanh nghiệp thay đổi công nghệ, cải tiến sản phẩm, đầu xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ . Đây là khoản vốn huy độngngân hàng phải trả lãi cao.1.2. Phân loại theo đối tượng 1.2.1 Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cơ quan nhà nướcĐây là lĩnh vực ngân hàng huy động được nhiều vốn nhất vì các đơn vị này gửi một khối lượng lớn tiền vào ngân hàng để hưởng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Giao dịch tiền tệ giữa các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của họ. Do có sự đan xen giữa các khoản phải thanh toán các khoản phải thu tiền mà trên tài khoản của các tổ chức này tại ngân hàng luôn tồn tại một số dư tiền gửi nhất định trở thành một nguồn vốn có chi phí thấp giúp các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn đôi khi cả trung hạn. Tuy nhiên, tính ổn định độ lớn của nguồn vốn này phụ thuộc rất nhiều vào quy mô loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.71.2.2. Huy động vốn từ các tầng lớp dân cưMỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có những khoản tiền dự phòng cho những tiêu dùng rủi ro trong tương lai. Khi xã hội càng phát triển thì các khoản dự phòng càng tăng lên. Nắm bắt được những đặc tính đó, các Ngân hàng Thương mại tìm mọi hình thức để huy động các khoản tiết kiệm này, vì nếu gom được chúng ngân hàng sẽ có một nguồn vốn không nhỏ để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế đồng thời thu được lợi nhuận.1.2.3.Huy động vốn từ các ngân hàng khác các tổ chức tài chínhCác hình thức huy động vốn nói trên đóng vai trò chủ yếu trong công tác huy động vốn của Ngân hàng Thương mại. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh của các ngân hàng ngày nay, sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến nguồn vốn có thể huy động được bằng cách vay các Ngân hàng Thương mại khác thông qua thị trường nội tệ ngoại tệ liên ngân hàng. Các Ngân hàng Thương mại là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, giống như những doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác, ở các ngân hàng các tổ chức tài chính cũng thường xuất hiện tình trạng tạm thời thừa, thiếu vốn so với nhu cầu ở đầu ra của họ.1.3. Phân loại theo các công cụ huy động vốn của ngân hàng 1.3.1. Huy động các tài khoản tiền gửi của khách hàngĐây là bộ phận chủ yếu trong cơ cấu tài sản nợ của các Ngân hàng Thương mại. Huy động tiền gửi là đặc trưng cơ bản trong kinh doanh của các ngân hàng. Tiền gửi bao gồm :*Tiền gửi thanh toán (thường không có kỳ hạn)Đó là các khoản tiền gửi không kỳ hạn trước hết được sử dụng để tiến hành thanh toán, chi trả cho các hoạt động hàng hoá, dịch vụ các khoản chi khác phát sinh trong quá trình kinh doanh một cách thường xuyên, an toàn thuận tiện. Tiền gửi thanh toán thường được bảo quản tại ngân hàng trên hai loại tài khoản : tài khoản tiền gửi thanh toán tài khoản vãng lai. Đối với tài khoản tiền gửi thanh toán, việc rút tiền hoặc chi trả cho bên thứ ba được thực hiện bằng 8séc hay chuyển khoản. Tài khoản vãng lai là tài khoản có lúc dư Nợ có lúc dư Có. Với tài khoản này, khách hàng còn có thể được ngân hàng dáp ứng nhu cầu tín dụng trong một thời gian nhất định. Đứng trên góc độ ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn là một khoản nợ mà ngân hàng phải chủ động trả cho khách hàng vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong mỗi ngân hàng do có sự không khớp nhịp giữa xuất nhập trên mỗi tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp hay giữa các tài khoản của các doanh nghiệp làm cho nhập lớn hơn xuất, tạo nên tồn khoản mà ngân hàng được phép sử dụng một phần làm vốn kinh doanh.* Tiền gửi có kỳ hạnLà loại tiền được uỷ thác vào ngân hàng trên cơ sở có sự thoả thuận về thời gian rút tiền giữa khách hàng ngân hàng. Như vậy, theo nguyên tắc khách hàng ký thác chỉ được rút ra khi đến hạn đã thoả thuận. Đại bộ phận nguồn tiền gửi này có nguồn gốc từ tích luỹ xét về bản chất chúng được ký thác với mục đích hưởng lãi. Do đó, khác với tiền gửi không kỳ hạn yếu tố lãi suất có tác động rất lớn đến nguồn này. Các Ngân hàng Thương mại nhận hai loại tiền gửi có kỳ hạn : tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi báo rút (khi rút phải báo trước). Về cơ bản, các khoản tiền có kỳ hạn không được sử dụng để tiến hành thanh toán như các tài khoản chi trả bằng vốn trên tài khoản vãng lai. Thông thường, tiền gửi có kỳ hạn là các khoản tiền gửi có thời hạn dài có lãi suất cao.Tiền gửi có kỳ hạn giữ vai trò trung gian giữa tiền gửi thanh toán tiền gửi tiết kiệm. Đây là nguồn tiền tương đối ổn định, ngân hàng có thể sử dụng phần lớn tồn khoản vào kinh doanh. Để tăng cường khả năng huy động nguồn này, trước hết các Ngân hàng Thương mại thường áp dụng nhiều kỳ hạn khác nhau nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu của các loại khách hàng khác nhau. Mỗi kỳ hạn ngân hàng thường áp dụng một mức lãi suất tương ứng, với nguyên tắc thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao. * Tiền gửi tiết kiệmỞ các nước phát triển, trong các loại tiền gửi vào ngân hàng thì tiền gửi tiết kiệm đứng ở vị trí thứ hai về mặt số lượng. Tiền gửi tiết kiệm là khoản để dành 9của cá nhân được gửi vào ngân hàng nhằm hưởng lãi theo định kkỳ. Tiền gửi tiết kiệm gồm có : tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn. −Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là khoản tiền gửi có thể rút ra bất cứ lúc nào song không được sử dụng các công cụ thanh toán để chi trả cho người khác.−Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là khoản tiền có sự thoả thuận về thời hạn gửi rút tiền, có mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.1.3.2 Huy động vốn qua thị trườngCác Ngân hàng Thương mại còn tăng cường nguồn vốn bằng cách vay vốn trên thị trường, phát hành các phiếu nợ như kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu Ngân hàng Thương mại. Các hình thức này ngày càng phổ biến mang lại những kết quả tốt .∗Phát hành các loại phiếu nợ:Trái phiếu kỳ phiếu ngân hàng là những hình thức huy động vốn rất cơ động thoáng. Bằng các công cụ này các ngân hàng có thể tạo ra một khối lượng vốn lớn như mong muốn một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách. Điều này đặc biệt cần thiết khi nền kinh tế có lạm phát. Các trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng được phát hành ra vừa có tác dụng duy trì khối lượng huy động vừa có tác dụng chống lạm phát. Các Ngân hàng Thương mại phải trả lãi suất cao hơn cho các hình thức huy động này so với lãi suất tiền gửi huy động. Như vậy, khi thực hiện huy động vốn dưới các hình thức này, các ngân hàng phải căn cứ vào đầu ra để quyết định về khối lượng huy động, mức lãi suất thời hạn, phương pháp huy động vốn. Vốn này chỉ được huy động trong một thời gian nhất định, khi đã đủ khối lượng vốn theo dự kiến các ngân hàng sẽ ngừng việc huy động (bán) kỳ phiếu, trái phiếu.∗Huy động vốn thông qua việc vay các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng ngân hàng trung ương (huy động thông qua các hình thức vay vốn khác trên thị trường ):Các Ngân hàng Thương mại khi xuất hiện trên thị trường để vay vốn thường do một số nguyên nhân cấp thiết như thiếu hụt dự trữ tại ngân hàng trung 10[...]... nguồn vốn huy động, chứng tỏ nguồn vốn huy động đã được sử dụng có hiệu quả cơng tác huy động vốn của ngân hàng đã thành công. Bởi vì phần lớn thu nhập từ hoạt động sử dụng vốn sẽ bù đắp phần nào chi phí huy động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Hơn nữa việc sử dụng vốn tốt sẽ thúc đẩy hoạt động huy động vốn. Cho nên khi đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác huy động vốn người... trạng công tác huy động vốn của ngân hàng từ năm 1998 cho đến nay.Vấn đề huy động vốn là một lĩnh vực rộng lớn phức tạp song trong quá trình tìm hiểu thực tiễn tại ngân hàng để giải quyết yêu cầu của khoá luận em xây dựng kết cấu như sau:Chương I : Một số vấn đề chung về công tác huy động vốnNgân hàng Thương mại.Chương II : Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. toàn của các khoản tiền gửi, các Ngân hàng Thương mại nên phối hợp với công ty bảo hiểm để mở bảo hiểm tiền gửi. Nếu có rủi ro xảy ra, ngân hàng khơng có khả năng thanh tốn thì cơng ty bảo hiểm sẽ thanh tốn thay. Làm tốt bảo hiểm tiền gửi, các ngân hàng sẽ hạn chế 15 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Từ Liêm“ làm khố luận tốt nghiệp. .. đều thông qua máy việc quản lý nguồn vốn huy động cũng chính xác hơn, đơn giản hơn, góp phần vào hiệu quả công tác huy động vốn. 1.6. Ngân hàng đã phát huy được tinh thần đoàn kết tập thể trong việc huy động vốn Nhận thức được tầm quan trọng của vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đội ngũ cán bộ ngân hàng đã có nhiều sáng kiến đóng góp trong q trình huy động vốn tạo nên thành công. .. vốn tạo nên thành công của ngân hàng trong hoạt động huy động vốn. Từ 42 Về hạch toán: chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập, không phụ thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội, chi nhánh được phép quản lý vốn tự có.Về vốn để hoạt động: Do làm tốt công tác huy động vốn nên ngân hàng nông nghiệp Từ Liêm luôn đáp ứng tốt mọi yêu cầu của hoạt động kinh doanh, giúp cho... Phát triển Nông thôn Từ Liêm.Chương III : Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm.Đề tài nghiên cứu là một vấn đề phong phú. Trong thời gian thực tập tại ngân hàng em vẫn còn những hạn chế nhất định, cho nên bản khố luận này khơng tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong sự tham gia góp ý của cơ quan thực tiễn, các thầy... là khách hàng thường xun ngân hàng trung ương với cách là ngân hàng của các ngân hàng đồng thời là người “cứu cánh cuối cùng” đối với các Ngân hàng Thương mại.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả cơng tác huy động vốn: Điểm khác nhau cơ bản trong nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại với các doanh nghiệp phi tài chính là: Ngân hàng Thương mại kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động từ nền kinh... đáp ứng được sự phát triển đó. Do đó vấn đề được đặt ra là : để mở rộng hoạt động kinh doanh, thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng thì ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao chất lượng công tác huy động vốn - cơ sở làm ra tăng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng. Sau một thời gian thưc tập tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm, nhận thức... dụng vốn chính là cơng tác cân đối vốn của ngân hàng. Công tác cân đối vốn là hết sức quan trọng cần thiết đối với hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào. Đó là một biện pháp nghiệp vụ, là một công cụ quản lý của các nhà lãnh đạo ngân hàng, thông qua bảng cân đối vốn đã lập, các cán bộ ngân hàng xem xét, phân tích cơ cấu, tỷ trọng các nguồn vốn từng khoản sử dụng để dự đoán nhu cầu vốn biến động. .. huy động được từ dân cư, ta xét hệ số Nếu tỉ lệ này càng cao chứng tỏ hoạt động huy động vốn đạt kết quả tốt, bởi vì ngân hàng đã tác động vào ý thức tiết kiệm, ý thức gửi tiền vào ngân hàng và đã thu hút được một nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ dân cư để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế.−So sánh nguồn vốn huy động việc sử dung vốn: Nếu một Ngân hàng Thương mại có nguồn sử dụng vốn . ngân hàng, em đã mạnh dạn chọn đề tài : Các 1 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm . chung về công tác huy động vốn ở Ngân hàng Thương mại.Chương II : Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm.doc, Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm.doc, Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm.doc, Chức năng tạo tiền và huỷ tiền Chức năng cung cấp và quản lý các phương tiện thanh toán, Phân loại theo đối tượng, Phân loại theo các công cụ huy động vốn của ngân hàng, Khái niệm Ngân hàng Thương mại: Các tiêu chí đánh giá hiệu quả cơng tác huy động vốn:, Nhóm nhân tố khách quan:, Đối với ngân hàng:, Đối với khách hàng: Đối với nền kinh tế :, Hoạt động huy động vốn: Hoạt động tín dụng - đầu tư:, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ thanh toán quốc tế: Hoạt động dịch vụ của ngân hàng:, Huy động từ tiền gửi của tổ chức kinh tế:, Huy động từ tiền gửi dân cư:, Nguồn vốn chi nhánh huy dộng được tăng nhanh qua các năm Ngân hàng có cơ cấu vốn tương đối hợp lý và ổn định, Ngân hàng đã hiện đại hoá giao dịch ngân hàng: Nguồn vốn huy động được sử dụng chưa nhiều, Công tác sử dụng vốn: Lãi suất:, Ngân hàng nên chuyển đến nơi có địa điểm thuận lợi hơn Tập trung thực hiện chiến lược huy động vốn theo chỉ đạo của Trung ương Ln tạo sự an tâm đối với người gửi tiền, Công tác cán bộ Thành lập tổ nghiên cứu khách hàng Phân loại khách hàng, Tăng cường và không ngừng mở rộng các dịch vụ, Áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, hiện đại: Làm tốt công tác tiếp thị: Huy động thông qua các kênh khác, Tiếp tục hoàn thiện luật ngân hàng, Đẩy mạnh việc hình thành và phát triển thị trường chứng khốn, Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước:

Từ khóa liên quan