Tóm tắt tính chất của Crom

2 1,742 28
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:20

Tóm tắt tính chất của Crom TÓM TẮT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM TÓM TẮT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM Bảng màu của các chất Chất Cr CrO Cr2O3 CrO3 Cr(OH)2 Cr(OH)3 Màu Màu xám Màu đen Màu lục thẫm Màu đỏ thẫm Màu vàng Màu lục nhạt Đặc điểm Tác dụng với axit, không tác dụng với kiềm. Có tính khử, tác dụng với axit, không tác dụng với kiềm Oxit lưỡng tínhtính oxi hóa mạnh, tác dụng với kiềm, không tác dụng với axit. Có tính oxi hóa và tính khử. Tác dụng với axit. Không tác dụng với kiềm! Có tính lưỡng tính. Chất CrO42- Cr2O72- MnO4- MnO2 Cr2+ Cr3+ Màu Màu vàng Màu đỏ - da cam Màu tím Màu đen Đặc điểm Có tính oxi hóa. Tác dụng với axit. Không tác dụng với dung dịch kiềm Có tính oxi hóa. Bền trong dung dịch axit và kiềm. Có tính oxi hóa. Tác dụng với axit, và dung dịch kiềm. Có tính oxi hóa. Tác dụng với axit. Không tác dụng với kiềm. Có tính khử, không tác dụng với axit, tác dụng với kiềm Có tính oxi hóa và tính khử. Tác dụng với kiềm. Không tác dụng với axit! . TÓM TẮT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM TÓM TẮT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM Bảng màu của các chất Chất Cr CrO Cr2O3 CrO3 Cr(OH)2. kiềm. Có tính khử, tác dụng với axit, không tác dụng với kiềm Oxit lưỡng tính Có tính oxi hóa mạnh, tác dụng với kiềm, không tác dụng với axit. Có tính oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt tính chất của Crom, Tóm tắt tính chất của Crom, Tóm tắt tính chất của Crom