nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long

46 785 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 10:14

GVHD: TS.Nguyễn Vinh Quy NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH CHO LÒ BÁNH MÌ BẢO LONG THỰC HIỆN : NHÓM 6 _DH08MT PHẦN I: MỞ ĐẦU Mục đích của đề tài Giảm thiểu nguyên liệu, chất thải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 1 Đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho môi trường, xã hội. 2 NỘI DUNG PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT PHẦN V: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH PHẦN IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHẦN III: ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN PHẦN VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHẦN VII. DUY TRÌ SẢN XUẤT SẠCH HƠN PHẦN VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khảo sát thực tế Thu thập thông tin, số liệu Tìm hiểu quy thình sản xuất Phỏng vấn trực tiếp chủ lò bánh Thảo luận nhóm. Phương pháp tìm kiếm thông tin A Thành lập năm 2005 tại đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp HCM. Với Diện tích 100m2 B C Bánh mì đặc ruột loại 70g.Công suất của lò hiện nay là 580 – 660 ổ/1ca sản xuất. D Cơ sở có 1 thợ chính và 1 thợ phụ. Nguyên liệu chính: bột mì. Nhiên liệu chính: củi & điện. Mô tả về lò bánh mì Bảo Long [...]... CÁC GIẢI PHÁP SXSH LOGO LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH Sàng lọc các giải pháp SXSH Đánh giá sơ bộ các giải pháp SXSH đề xuất Nghiên cứu tính khả thi cho các giải pháp Sàng lọc các giải pháp SXSH Giải pháp Giải pháp Giử thời gian nướng bánh hợp lý từ - Đốt củi từ Thay đổi thiết kế bên - Xây lò dày thêm trong của lò - Thay đổi hợpliệulượng Điều chỉnh vật lý bên trong lò củi đưa vào Đặt công cụ hẹn giờ cho. .. NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP Nhiệt dư Dòng thải Nguyên nhân - Do đốt củi Nhiệt nhanh và nhiều dư - Do lò bánh tỏa nhiệt Giải pháp - Đốt củi từ từ - Xây lò dày thêm - Thay đổi vật liệu bên trong lò Chương IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP Tro Dòng thải Nguyên nhân - Do đốt củi lò Tro Giải pháp - Làm phân bón cho các hộ làm cây cảnh - Bán cho cơ sở làm bánh, làm giá Chương IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ... cho cáccao cột X Nâng hộ làm ống khói cây cảnh - Tận dụng lượng -Bán dư cơ sở than cho - làm bánh, làm giá Hạn chế dầu X X X X X X X X X X X X Nghiên cứu tính khả thi cho các giải pháp Mô tả giải pháp A Tính khả thi về kĩ thuật B Tính khả thi về kinh tế C Đánh giá tính khả thi về môi trường D Lựa chọn các giải pháp SXSH E Mô tả giải pháp Giải pháp Giải pháp - - Giữ thời từ từ nướng - Đốt củi gian bánh. .. nhiệt, khói, mồ Nhân công, dụng cụ trở bánh Trở bánh Nhiệt, mồ hôi, mùi Nhân công, khay bánh Đưa bánh vào lò Nhiệt, khói, mồ hôi Nhân công, dụng cụ lấy khay Lấy khay bánh ra Khay bánh, nhiệt, mồ hôi Lấy bánh Bánh ngon, bánh cháy Nhân công, dụng cụ lấy bánh LOGO Cân bằng vật liệu  Bột : 88950 kg  Nước: 0,002 m3  Củi: 1 m3 0,5 kg Nướng bánh (tính cho 1 ngày sản xuất) bánh chín: 84206 kg hơi: chưa tính... NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP Bánh cháy Dòng thải Nguyên nhân - Giải pháp Do thời gian đun lâu Nhiệt phân phối không đều - Giữ thời gian hợp lý - nhân Chất lượng bột kém - Thay đổi thiết kế bên trong của lò Điều chỉnh hợp lý lượng củi Đặt công cụ hẹn giờ Bánh cháy Sơ ý của công - Chương IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP Khí thải Dòng thải Nguyên nhân - Đốt củi Khí - Châm dầu thải Giải pháp - Nâng... bón cho các Nâng làm cây cảnh khói hộ cao cột ống Tận dụng than dư - Bán cho cơ sở làm Hạn chế làm giá bánh, dầu Phân loại Phân loại KSQT - KSQT CTTB - CTTB Thực hiện Thực hiện ngay ngay Bị loại Bị loại bỏ bỏ X X X X X - CTTB KSQT QLNV - TSD LĐTB - TSD TSD TSD Phân Phân tích tích thêm thêm X X X X X X X Đánh giá sơ bộ các giải pháp SXSH đề xuất Yêu cầu về kĩ thuật Yêu cầu về kĩ thuật Giải pháp SXSH Giải. .. Giải pháp Giải pháp Thay đổi thiết kế bên Đốt củi từ từ trong của lò Xây lò dày Điều chỉnh thêm hợp lý lượng Thay đổi vật củi liệu bên Đặt công cụ trong lò hẹn giờ cho Làm phân công nhân bón cho các Nâng hộ làm cao cây cột ống khói cảnh Bán cho cơ Tận dụng sở làm bánh, lượng than làm giá dư Giữ thời gian nướng bánh Hạn chế dầu hợp lý Thiết bị Thiết bị x Yêu cầu kĩ thuật Yêu cầu kĩ thuật AH Bảo công... nhiễm cho môi trường Dùng lượng tro dư khi đó bán cho các họ làm cây Khi đốt củi thì lượng than lớn còn dư thì tận dụng cảnh để cho họ làm phân lại, lượng than nhỏ thì bán cho cơ sở làm bánh Dùng lượng than dư khi đốt mồi lửa, không nên Dùng một lượng dầu vừa đủ để củi bán cho các hộ làm quá nhiều dầu, dùng bánh, làm giá vừa tốn nguyên liệu lại gây ô nhiễm môi trường - Tính khả thi về kĩ thuật Giải pháp. .. sản xuất sạch hơn STT Họ và tên 1 Trần Bảo Long 2 3 Nguyễn Văn Phong Lê Thị Bình 4 5 6 7 8 9 10 Đặng Công Danh Nguyễn Văn Huy Đặng Hữu Sơn Võ Duy Thanh Võ Thị Huyền Trang Dương Thị Hồng Trúc Nguyễn Thị Hồng Yến Chức vụ Vai trò trong đội Chủ lò Quyết định nguồn vốn và kĩ thuật Thợ phụ Trực tiếp sản xuất Chuyên Tư vấn các quy trình gia SXSH làm CP - - QUY TRÌNH SẢN XUẤT Cân Nướng Lên men Quy trình Se bánh. .. thải Củi, nhân công Củi vào lò Mồ hôi, bụi Chọn lửa,dầu Nhân công,trọng tâm kiểm toán:khâu Củi, nhân công nướng bánh Đốt lửa Nhiệt, khói, SO2, NOx, mồ hôi Giữ lửa (30 phút) Nhiệt Mồ hôi, bụi Công nhân, dụng cụ tạt nước, Tạt nước vào buồng nướng Nhiệt, khói, hơi nước, mồ hôi Nhân công, khay bánh Đưa khay bánh vào lò Nhiệt, khói,mồ hôi Nhân công, dụng cụ lấy khay Lấy khay bánh Khay bánh, nhiệt, khói, mồ . TS.Nguyễn Vinh Quy NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH CHO LÒ BÁNH MÌ BẢO LONG THỰC HIỆN : NHÓM 6 _DH08MT PHẦN I: MỞ ĐẦU Mục đích của đề tài Giảm thiểu nguyên liệu, chất thải và phòng ngừa. kinh tế và lợi ích cho môi trường, xã hội. 2 NỘI DUNG PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT PHẦN V: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH PHẦN IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHẦN. 70g.Công suất của lò hiện nay là 580 – 660 ổ/1ca sản xuất. D Cơ sở có 1 thợ chính và 1 thợ phụ. Nguyên liệu chính: bột mì. Nhiên liệu chính: củi & điện. Mô tả về lò bánh mì Bảo Long
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, Phương pháp tìm kiếm thông tin, Thành lập đội sản xuất sạch hơn, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, Chương IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn