Silde các định luật trong hóa học

10 818 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Silde các định luật trong hóa học Phaàn 2Các đònh luật trong hóa họcCần nhớ 3 Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬTBẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI( ĐLTPKĐ)1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung dòch=ΣMol điện tích (-)ΣMol điện tích (+)Trên phương trình ion:= Σđ.tích vế phảiΣđ.tích Vế trái Các quá trình oxi hóa khử= Σsố e nhậnΣSố e cho= Σ mole nhậnΣ mole choVới:2. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL): Có 3 nội dung cần nhớ•nion p dụngï 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muối trong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ionGiải:Theo ĐLBTKL có:  p dụng 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khối lương muốitrong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ion p dụng 2: (ĐHQGTP.HCM –1999)ddAFe2+: 0,1 molAl3+ : 0,2 molSO4 : x molCl : y mol2--Khi cô cạn ddA, thu được46,9 gam rắn. Tính x,y ?Trong dung dòch= Σmchất tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên tố tạo ion•nionTrong hợp chất= Σm hợp chấtΣmnguyên tố Trên phản ứng= Σmvế phảiΣmvế tráip dụng 3: (Trích đề thi ĐHQG – 1999)Hỗn hợp R: C2H4, C3H6(C3H6chiếm71,43% theo thể tích). Hỗn hợp X:R, H2với số mol R gấp 5 lần số mol H2.Lấy 9,408 lit X(đkc) đun nóng với Ni, sau một thời gian; thu được hhZ.Tính khối lượng hỗn hợp Zp dụng 4: (Trích ĐHYD – 1998)Dẫn CO dư qua ống sứ đựng 5,8 gamFexOynóng đỏ Sau 1 thời gian thược hh X chứa các chất rắn. Cho hhX phản ứng hết với HNO3 đặc(dư), thu được 18,15 gam muối sắt.Tìm công thức oxit trên.p dụng5:( ĐHYDTP.HCM – 2000)Cho pứ:0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O Tìm CTPT- CTCT A, biết : số mol A : số mol H2O = 1:2 . Phaàn 2 Các đònh luật trong hóa họcCần nhớ 3 Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬTBẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH. ion:= Σđ.tích vế phảiΣđ.tích Vế trái Các quá trình oxi hóa khử= Σsố e nhậnΣSố e cho= Σ mole nhậnΣ mole choVới:2. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG( ĐLBTKL):
- Xem thêm -

Xem thêm: Silde các định luật trong hóa học, Silde các định luật trong hóa học, Silde các định luật trong hóa học