Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và quy định của chính phủ về tài trợ DNVN.doc

26 626 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:30

Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và quy định của chính phủ về tài trợ DNVN. Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . Chương 1: Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tổng quan về chi nhánh chợ lớn Doanh nghiệp nhỏ vừa – Những quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 1 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍNNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) khai trương hoạt động vào cuối năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát Triển KT Gò Vấp với 3 hợp tác xãc tín dụng Tân Bình, Thành Công Lữ Gia với nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng thực hiện các dòch vụ ngân hàng.Là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại thành TP.HCM, trong bối cảnh của nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn dễ biến động. Ngân hàng SGTT đã kiên trì khắc phục những tồn tại cũ, từng bước củng cố kiện toàn, không ngừng đổi mới để phát triển ngày nay được đánh giá là một trong số các ngân hàng TMCP doanh số hoạt động lớn ở Tp.HCM.Khởi đầu từ vốn điều lệ 3 tỷ đồng với hội sở chính đặt tại quận ven, từ năm 2003 Sacombank là ngân hàng TMCP vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm cuối quý 1 năm 2006 vốn điều lệ của Sacombank tăng từ mức 1.250 tỷ lên 1.900 tỷ, dẫn đầu khối ngân hàng cổ phần về quy mô vốn. Sacombank còn là ngân hàng TMCP số cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam.Sacombank là ngân hàng bán lẻ ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ chú trọng đến sản phẩm dòch vụ phục vụ khách hàng cá nhân. Năm 2002, Sacombank được công ty Tài Chính Quốc Tế(IFC) trực -thuộc World Bank góp vốn đầu tư. Với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, IFC trở thành cổ đông lớn nước ngoài thứ hai của Sacombank sau Quỹ đầu tư Dragon Financial Holdings (Anh Quốc). Ngày 08/08/2005 ANZ chính thức kí hợp đồng góp vốn cổ phần với tỷ lệ 10% vốn điều lệ vào Sacombank trở thành cổ đông nước ngoài thứ 3 của Sacombank. Hiện nay ngân hàng 103 điểm giao dòch mặt tại hầu hết các tỉnh thành trọng điểm.Hoạt động chính của ngân hàng là huy động vốn ngắn hạn, trung hạn dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm; tiền gửi thanh toán; chứng chỉ tiền gửi; tiếp SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 2 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . nhận vốn ủy thác đầu tư phát triển; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; chiết khấu thương phiếu công trái các giấy tờ giá; hùn vốn tham gia đầu tư vào các tổ chức kinh tế; làm dòch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc thanh toán quốc tế; huy động vốn từ nước ngoài cung cấp các dòch vụ ngân hàng khác. Sản phẩm dòch vụ của Sacombank đã không ngừng được cải thiện mở rộng. Ngoài các nghiệp vụ huy động cho vay truyền thống ngân hàng đã cung ứng, nhiều dòch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng xu hướng phát triển của thò trường tiền tệ. Các dòch vụ như chuyển tiền nội đòa, thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài, kiều hối, chi hộ thu hộ, thanh toán lương, quản lý quỹ, cho thuê ngăn tủ sắt, bảo lãnh, tài trợ thương mại, tiết kiệm tích luỹ đặc biệt là dòch vụ thẻ hệ thống máy rút tiền tự động(ATM) … thời gian qua đã thực sự mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng của Sacombank. 1.2. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CH LỚN – NH SGTT: Chi nhánh Chợ Lớn là chi nhánh cấp 1, được hình thành trong xu thế mở rộng phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Bắt đầu hoạt động vào ngày 28/06/1993.Trụ sở đặt tại Quận 11, là nơi thế mạnh trong sản xuất Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hầu hết các mặt hàng tiêu dùng nội đòa cung ứng các sản phẩm này trong cả nước. Với đòa bàn tính đặc thù như vậy, nên sức hút về vốn trong sản xuất kinh doanh thương mại rất lớn. SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 3 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . 1.2.1. SƠ ĐỒTỔ CHỨC BỘ MÁY CHỨC NĂNG TỪNG PHÒNG: SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 4 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . 1.2.2. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU: SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 5 Bộ phận quản lý nợBộ phận kiểm soát tín dụngPhòng quản lý tín dụngPhòng kế toán ngân quỹPhòng dòch vụ khách hàngTổ hành chánh quản tròPhó Giám đốcGiám đốcPhó Giám đốcBộ phận tín dụng doanh nghiệpBộ phận tín dụng cá nhânBộ phận thanh toán quốc tếBộ phận dòch vụ tiền gửiBộ phận kinh doanh vàngBộ phận quan hệ khách hàngPGD Bình ChánhPGD Chợ LớnPGDPhú LâmPGD Kim BiênPGD Bình PhúTTD Tiền Giang Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển .  Tiền gởi: tiền gởi tiết kiệm kỳ hạn, tiền gởi thanh toán cá nhân doanh nghiệp, tiết kiệm tích luỹ. Cho vay: Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân doanh nghiệp, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm, Cho vay góp chợ, Cho vay thấu chi. Dòch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Thanh toán quốc tế: thẻ tín dụng nội đòa Sacompassport, thẻ quốc tế. Dòch vụ khác: dòch vụ cho thuê ngăn tủ sắt, dòch vụ Phone-banking, dòch vụ bất động sản, dòch vụ bảo lãnh, dòch vụ kinh doanh ngoại tệ, dòch vụ chi trả lương hộ, dòch vụ chi hộ tiền bán hàng, dòch vụ chuyển đôỉ ngoại tệ.1.2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:Ngân hàng TMCP SGTT là một trong những ngân hàng uy tín tài chính mạnh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Để củng cố vò thế của mình trên thò trường, ngân hàng SGTT đã đang nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động cả về chất lượng số lượng. Hiện nay SGTT đang là ngân hàng dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại về quy mô vốn. Các hoạt động kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá tốt sacombank là một trong những ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ chú trọng đến dòng sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân. Để đạt được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp to lớn của chi nhánh Chợ Lớn, một trong những chi nhánh đi đầu trong hệ thống ngân hàng TMCP SGTT. Tình hình hoạt động hiện nay của chi nhánh: - Hệ thống thông tin: đang được đầu tư mới để đủ sức đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, mở rộng các dòch vụ ngân hàng điện tử các loại hình dòch vụ khác. Hiện nay chi nhánh đang triển khai thử nghiệm hệ thống SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 6 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . ngân hàng lõi T24 để đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe của một hệ thống ngân hàng hiện đại, đặc biệt trong vấn đề rủi ro. - Nguồn nhân lực: chi nhánh chú trọng đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của tiến trình phát triển. - Thò trường hoạt động: chi nhánh tiếp tục chủ động trong việc tiếp cận khách hàng mới, chiếm lónh thò trường hoạt động. - Chi nhánh sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển tài sản ở mức cao, đồng thời quan tâm đến yếu tố phát triển an toàn – bền vững. Các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới là tăng nhanh năng lực tài chính – đa dạng hóa sản phảm dòch vụ – mở rộng mạng lưới, phát triển thò phần – đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – hiện đòa hóa công nghệ ngân hàng – chuẩn hóa các quy trình, thao tác nghiệp vụ – tiếp cận từng bước ứng dụng các chuẩn mực kế toán quản trò ngân hàng theo thông lệ quốc tế – tập trung đúng mức cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành tăng cường khả năng kiểm toán nội bộ. Kết quả hoạt động của chi nhánh 2004-2005Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, đã là doanh nghiệp thì phải lấy lợi nhuận làm mục tiêu để hoạt động. Tuy nhiên đứng về góc độ xã hội thì thông qua hoạt động ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Kết quả tài chính của ngân hàng được tập hợp từ kinh doanh tín dụng hoạt động kinh doanh khác. Nhưng lợi nhuận của ngân hàng thương mại chủ yếu là do kết quả hoạt động tín dụng mang lại.Đối với chi nhánh, mặc dù dân cư trên đòa bàn đa số là người Hoa chiếm tỷ lệ khá đông, hoạt động chủ yếu của họ là sản xuất, kinh doanh do vậy tiền nhàn rỗi trong dân cư là không nhiều. Trong khi đó, trên đòa bàn hoạt động trên 30 các tổ chức tín dụng đang hoạt động, trong đó ngân hàng Ngoại Thương, ngân hàng Công Thương, ngân hàng Á Châu . đều đã hoạt động lâu năm trên đòa bàn, khách hàng truyền thống dòch vụ ngân hàng hiện đại được áp dụng nhưng nhờ sự chỉ chỉ đạo kòp thời, SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 7 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . sâu sắc của ban lãnh đạo sự nỗ lực phấn đấu không ngừng mệt mỏi của toàn thể công nhân viên toàn chi nhánh nên trong năm qua tình hình tài chính của chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan:BẢNG 1: Tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh Chợ Lớn Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 So sánh 2005/2004Chênh lệch % tăng trưởng1-Tổng doanh thu 83.598 120.864 37.266 44.58%2- Tổng chi phí 63.803 90.259 26.456 41.47%3-Lợi nhuận trước thuế 19.795 30.605 10.810 54.61%4-Lợi nhuận sau thuế 14.252 22.036 7.784 54.61%(Nguồn: báo cáo tài chính CNCL 2005)Thu nhập của chi nhánh bao gồm các khoản cho vay lãi tiền gởi, thu về hoạt động kinh doanh khác, thu dòch vụ thanh toán phí bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý . các khoản chi phí bao gồm: chi phí trả lãi tiền gởi, tiền vay, lãi tiền gởi tiết kiệm, chi nộp thuế, chi lương thưởng, chi khấu hao TSCĐ các khoản chi phục vụ cho quá trình kinh doanh như chi phí quảng cáo, công tác phí, phí giao tế, thưởng cho các cá nhân ngoài ngành đã giúp cho ngân hàng hoạt động hiệu quả cao. Nhìn chung tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh diễn biến tốt. Doanh thu tăng trưởng nhanh, cụ thể năm 2005 tăng 44.58% so với năm 2004 làm cho lợi nhuận năm 2005 cũng tăng lên 54.61%. 1.2.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI:Năm 2006, năm bắt đầu của một thời kỳ kế hoạch phát triển 5 năm mới, thời kỳ 2006-2010. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phát triển nhanh với nhiều thời thách thức mới buộc chi nhánh cần xác lập hướng đi bước đi phù hợp với tình hình mới. Một số mục tiêu kế hoạch của chi nhánh trong năm 2006 là:- Đẩy nhanh tốc độ tăng nguồn vốn huy động, tăng 40% so với cuối năm 2005. SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 8 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . - Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức thích hợp, tăng 35% so với cuối năm 2005, khống chế tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2% so với dư nợ.- Duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với năm 2005.- Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ.1.3.DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA – NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TR GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA:1.3.1. ĐỊNH NGHĨA:Các tiêu chí để phân loại DNNVV thông thường là dựa vào vốn, lao động, doanh thu. Việc xác đònh thế nào là DNNVV thường được xem xét phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế, trình độ trang bò kỹ thuật, tình hình giải quyết việc làm mục đích của việc xác đònh. Như vậy, tiêu chí độâ lớn của các tiêu chí để xác đònh DNNVV thể thay đổi theo thời gian khi thực tiễn kinh tế- xã hội thay đổi.Trước đây, tiêu chí về DNNVV vẫn chưa được quy đònh trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà Nước, cho nên trong một thời gian dài khi cho vay đối với các doanh nghiệp, Ngân hàng không biết như thế nào là doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ để đánh giá, thẩm đònh cấp vốn vay cho phù hợp với từng doanh nghiệp.Mãi đến ngày 20/06/1998 Chính phủ mới ban hành Công văn 681/CP–KTN về việc đònh hướng chiến lược chính sách phát triển các DNNVV, tạm thời quy đònh những DNNVV ở Việt Nam là doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 5 tỷ VNĐ hoặc lao động trung bình hàng năm dưới 200 người. Theo Nghò đònh 90/2001/NĐ–CP thì: “DNNVV là sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, vốn đăng ký không quá 10 tỷ VNĐ hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 9 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển . người. Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội cụ thể của ngành, đòa phương trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên“. Với chỉ tiêu mới này, tỷ lệ DNNVV trong tổng số các doanh nghiệp ở Việt Nam càng cao.1.3.2. ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG:Nghò đònh 90/2001/NĐ–CP áp dụng đối với các DNNVV gồm : Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà Nước. Các Hợp tác xã thành lập hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghò đònh số 02/2000/NĐ–CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.1.3.3. CHƯƠNG TRÌNH TR GIÚP:Theo Nghò đònh 90/2001/NĐ–CP, chương trình trợ giúp DNNVV của Nhà Nước (gọi tắt là chương trình trợ giúp) là chương trình mục tiêu dành cho DNNVV, căn cứ vào đònh hướng ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội, phát triển các ngành các đòa bàn cần khuyến khích. Chương trình trợ giúp này được bố trí trong kế hoạch hàng năm kế hoạch năm năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tòch y Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết đònh.Chương trình trợ giúp gồm: Mục tiêu, đối tượng DNNVV cụ thể theo ngành nghề, lónh vực đòa bàn hoạt động; Nội dung trợ giúp, nguồn lực, kế hoạch biện pháp về chế chính sách, tổ chức thực hiện. Chú trọng ưu tiên chương trình trợ giúp các DNNVV do doanh nhân nữ quản lý.1.3.4. CÁC CHÍNH SÁCH TR GIÚP: SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 10 [...]... trình xuất khẩu của Nhà nước.Hiện nay, việc tài trợ xuất khẩu cho các DNNVV được thực hiện bởi các Ngân hàng thương mại của Việt Nam: các Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng thương mại cổ phần. Hiện 100% các Ngân hàng thương mại quốc doanh và khoảng 20% các Ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, đủ điều kiện tài trợ vốn cho xuất khẩu, hỗ trợ vốn cho DNNVV. Các DNNVV hoạt động kinh... Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín (SACOMBANK) khai trương hoạt động vào cuối năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát Triển KT Gò Vấp với 3 hợp tác xãc tín dụng Tân Bình, Thành Công Lữ Gia với nhiệm vụ chính là huy động... các chính sách hỗ trợ tài chính hiện hành như: thưởng kim ngạch xuất khẩu, xúc tiến thương mại phát triển thị trường, bù lỗ cho nguyên SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 17 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển Chương 1: Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tổng quan về chi nhánh chợ lớn Doanh nghiệp nhỏ và. .. nhỏ vừa – Những quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 1 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển B. Quỹ hỗ trợ xuất khẩu:Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu được thành lập nhằm thực hiện việc hỗ trợ về mặt tài chính để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển kinh doanh xuất khẩu, tìm kiếm và mở rộng thị trường,... góp quan SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 13 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển nhân bất kháng, còn được ưu tiên xem xét xuất khẩu nông sản theo các hợp đồng xuất khẩu thương mại của Chính phủ Việt Nam ký kết với nước ngoài.1.3.4.6. THÔNG TIN, TƯ VẤN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC:Theo Nghị định 90/2001/NĐ–CP, Chính phủ, các Bộ, Ngành UBND... phù hợp với chính sách lãi suất mà Ngân hàng Nhà Nước quy định ở thời điểm cho vay. SVTH: Đoàn Thị Thu Haûi Trang 24 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển Theo quy chế hoạt động, thì Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV là tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn bù đắp chi phí. Vốn hoạt động của Quỹ được... hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu. SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 16 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển – Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tài chính trên tinh thần sử dụng nhân lực trong quá trình sắp xếp tổ chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư để bố trí bộ máy của Cục gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động... khác liên quan đến phát triển DNNVV được Thủ tướng Chính phủ giao, kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp trong kinh phí hoạt động của Cục phát triển DNNVV. Hội đồng gồm 03 thành phần : SVTH: Đoàn Thị Thu Haûi Trang 20 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển người. Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội cụ thể của ngành, địa... thù như vậy, nên sức hút về vốn trong sản xuất kinh doanh thương mại rất lớn. SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 3 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển ngân hàng lõi T24 để đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe của một hệ thống ngân hàng hiện đại, đặc biệt trong vấn đề rủi ro. - Nguồn nhân lực: chi nhánh chú trọng đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên... Thu Hải Trang 2 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển 1.2.1. SƠ ĐỒTỔ CHỨC BỘ MÁY CHỨC NĂNG TỪNG PHÒNG: SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 4 Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển 1.3.4.5. XÚC TIẾN XUẤT KHẨU:Theo Nghị định 90/2001/NĐ–CP, Nhà nước khuyến khích DNNVV tăng cường xuất khẩu, . tài trợ xuất khẩu cho các DNNVV được thực hiện bởi các Ngân hàng thương mại của Việt Nam: các Ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng thương mại cổ. thương mại cổ phần. Hiện 100% các Ngân hàng thương mại quốc doanh và khoảng 20% các Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn, có đủ điều kiện tài trợ vốn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và quy định của chính phủ về tài trợ DNVN.doc, Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và quy định của chính phủ về tài trợ DNVN.doc, Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và quy định của chính phủ về tài trợ DNVN.doc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN, CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI:, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ:, THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DNNVV:, MẶT BẰNG SẢN XUẤT:, THỊ TRƯỜNG VÀ TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH: XÚC TIẾN XUẤT KHẨU:, THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TR KỸ THUẬT DNNVV:, Quỹ hỗ trợ phát triển:, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: Hiệp hội doanh nghiệp: