Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,

163 931 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 19:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH : NÔNG HỌC KHÓA : 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ HỮU ĐỨC Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả Đỗ Hữu Đức Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành nông Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bố mẹ, các anh chị em trong gia đình đã luôn lo lắng, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nông học và tất cả quý thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian tôi học tập tại trường. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, người đã tận tình hưỡng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoài Trâm và các anh chị cùng công tác ở Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu tạo mọi điều kiện cho em thực hiện và hoàn thành đề tài. Xin cảm ơn tất cả bạn bè, tập thể lớp DH09NH đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 Sinh viên thực hiện Đỗ Hữu Đức iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3/2013 đến 6/2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố với 3 lần lặp lại. Kết quả đạt được như sau: Các giống đều sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương (75 – 80 ngày). Giống có chiều cao cây cao nhất là VDM 60 (136,9 cm) cao hơn so với giống đối chứng V6 (123,8 cm). Giống VDM 58 có chiều cao đóng trái thấp nhất (26,2 cm). Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái đạt ngắn nhất ở giống VDM 61 (5,4 cm). Số trái trên cây nhiều nhất là 37,1 (trái/cây) ở giống VDM 60. Giống VDM 23 có chiều dài trái dài nhất (3,71 cm) và có số hạt trên trái nhiều nhất (87,3 hạt/trái). Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở giống VDM 56 (3,22 g). Năng suất thực thu cao nhất là 17,51 tạ/ha ở giống VDM 34. Tất cả các giống trong thí nghiệm đều có hàm lượng dầu trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%). Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34. iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii Đề tài “So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3/2013 đến 6/2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố với 3 lần lặp lại. Kết quả đạt được như sau: iii Các giống đều sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương (75 – 80 ngày) iii Giống có chiều cao cây cao nhất là VDM 60 (136,9 cm) cao hơn so với giống đối chứng V6 (123,8 cm). Giống VDM 58 có chiều cao đóng trái thấp nhất (26,2 cm). Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái đạt ngắn nhất ở giống VDM 61 (5,4 cm) iii Số trái trên cây nhiều nhất là 37,1 (trái/cây) ở giống VDM 60. Giống VDM 23 có chiều dài trái dài nhất (3,71 cm) và có số hạt trên trái nhiều nhất (87,3 hạt/trái). Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở giống VDM 56 (3,22 g) iii v Năng suất thực thu cao nhất là 17,51 tạ/ha ở giống VDM 34. iii Tất cả các giống trong thí nghiệm đều có hàm lượng dầu trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%) iii Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34 iii MỤC LỤC iv Trang iv DANH SÁCH CÁC BẢNG xx Trang xx LỜI CẢM ƠN ii xx TÓM TẮT iii xx Đề tài “So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3/2013 đến 6/2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố với 3 lần lặp lại. Kết quả đạt được như sau: iii xx Các giống đều sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương (75 – 80 ngày). iii. xx vi Giống có chiều cao cây cao nhất là VDM 60 (136,9 cm) cao hơn so với giống đối chứng V6 (123,8 cm). Giống VDM 58 có chiều cao đóng trái thấp nhất (26,2 cm). Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái đạt ngắn nhất ở giống VDM 61 (5,4 cm). iii xx Số trái trên cây nhiều nhất là 37,1 (trái/cây) ở giống VDM 60. Giống VDM 23 có chiều dài trái dài nhất (3,71 cm) và có số hạt trên trái nhiều nhất (87,3 hạt/trái). Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở giống VDM 56 (3,22 g). iii xx Năng suất thực thu cao nhất là 17,51 tạ/ha ở giống VDM 34. iii xxi Tất cả các giống trong thí nghiệm đều có hàm lượng dầu trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%). iii xxi Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34. iii xxi MỤC LỤC iv xxi Trang iv xxi LỜI CẢM ƠN ii iv xxi TÓM TẮT iii iv xxi Đề tài “So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3/2013 đến 6/2013 trên vii 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố với 3 lần lặp lại. Kết quả đạt được như sau: iii iv xxi Các giống đều sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương (75 – 80 ngày). iii iv xxi Giống có chiều cao cây cao nhất là VDM 60 (136,9 cm) cao hơn so với giống đối chứng V6 (123,8 cm). Giống VDM 58 có chiều cao đóng trái thấp nhất (26,2 cm). Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái đạt ngắn nhất ở giống VDM 61 (5,4 cm). iii iv xxi Số trái trên cây nhiều nhất là 37,1 (trái/cây) ở giống VDM 60. Giống VDM 23 có chiều dài trái dài nhất (3,71 cm) và có số hạt trên trái nhiều nhất (87,3 hạt/trái). Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở giống VDM 56 (3,22 g). iii iv xxii Năng suất thực thu cao nhất là 17,51 tạ/ha ở giống VDM 34. iii v xxii Tất cả các giống trong thí nghiệm đều có hàm lượng dầu trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%). iii v xxii viii Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34. iii v xxii MỤC LỤC iv v xxii Trang iv v xxii DANH SÁCH CÁC BẢNG vii v xxii Trang vii v xxii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii v xxii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix v xxii 1.2.2Yêu cầu 2 v xxii Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 v xxii 2.2.1Rễ 5 v xxii 2.2.2Thân 5 v xxiii 2.2.3Lá 6 v xxiii 2.2.4Cành 6 v xxiii 2.2.5Hoa 6 v xxiii 2.2.6Quả 6 v xxiii 2.2.7Hạt 7 v xxiii 2.3.1Khí hậu 7 v xxiii 2.3.2Đất đai 9 vi xxiii 2.3.3Các chất dinh dưỡng 9 vi xxiii PHỤ LỤC 41 vi xxiii ix Phụ lục 1: Bảng tính toán tổng chi phí sản xuất trên 1 ha trồng mè 41 vi xxiii DANH SÁCH CÁC BẢNG vii xxiii Trang vii xxiii DANH SÁCH CÁC HÌNH xii xxiii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiii xxiii 1.2.2Yêu cầu 2 xxiii Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 xxiii 2.2.1Rễ 5 xxiii 2.2.2Thân 5 xxiii 2.2.3Lá 6 xxiii 2.2.4Cành 6 xxiii 2.2.5Hoa 6 xxiv 2.2.6Quả 6 xxiv 2.2.7Hạt 7 xxiv 2.3.1Khí hậu 7 xxiv 2.3.2Đất đai 9 xxiv 2.3.3Các chất dinh dưỡng 9 xxiv PHỤ LỤC 41 xxiv Phụ lục 1: Bảng tính toán tổng chi phí sản xuất trên 1 ha trồng mè 41 xxiv DANH SÁCH CÁC HÌNH xxv [...]... trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%) iii Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34 iii MỤC LỤC iv Trang iv LỜI CẢM ƠN ii iv TÓM TẮT iii iv Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM... CẢM ƠN ii iv viii .xxix TÓM TẮT iii iv viii xxx Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu... 9 2.3.3Các chất dinh dưỡng 9 PHỤ LỤC 41 Phụ lục 1: Bảng tính toán tổng chi phí sản xuất trên 1 ha trồng mè .41 xx DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,...x LỜI CẢM ƠN ii xxv TÓM TẮT iii .xxv Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu... LỜI CẢM ƠN ii iv xxi vi TÓM TẮT iii iv xxi vi Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu... ƠN ii iv viii xxix xv TÓM TẮT iii iv viii xxx xv Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 và giống đối chứng V6 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu... 2.3.3Các chất dinh dưỡng 9 xxiv ix PHỤ LỤC 41 xxiv ix Phụ lục 1: Bảng tính toán tổng chi phí sản xuất trên 1 ha trồng mè 41 xxiv ix DANH SÁCH CÁC HÌNH xxv ix LỜI CẢM ƠN ii xxv .x TÓM TẮT iii xxv x Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống. .. Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34 iii .xxvi MỤC LỤC iv xxvi Trang iv xxvi LỜI CẢM ƠN ii iv xxvi TÓM TẮT iii iv xxvi Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56,... lượng dầu trên 51%, cao nhất là giống VDM 60 (55,65%) iii v Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở các giống VDM 23 và VDM 34 iii v MỤC LỤC iv v Trang iv v DANH SÁCH CÁC BẢNG xx .v Trang xx v LỜI CẢM ƠN ii xx .v TÓM TẮT iii xx v Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”... ƠN ii iv xxvi .xi TÓM TẮT iii iv xxvi xi Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, xxix VDM 62 và giống đối chứng V6 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu . iii Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,. xxviii Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,. xxx Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,, Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,, Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,, Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Bảng 2.3: Thực trạng về diện tích, năng suất, sản lượng của cây mè ở Việt Nam, f. Phòng trừ sâu bệnh, Bảng 4.10: Bảng hiệu quả kinh tế, Phụ lục 1: Bảng tính toán tổng chi phí sản xuất trên 1 ha trồng mè, Hình PL2.3: Máy phân tích hàm lượng dầu minispec mq10, Phụ lục 3: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều cao cây và số lá qua các giai đoạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm