Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.DOC

73 671 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long Lờ i nó i đ ầu------------------Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, với chế quản lý kinh tế thực hiện hạch toán kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại phát triển phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải lợi nhuận.Để đạt đợc yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả các loại tài sản, vật t, lao động, tiền vốn của mình. Việc hạch toán đúng đủ chi phí thực tế bỏ ra sẽ giúp cho các doanh nghiệp đánh giá đợc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều đặt ra mục tiêu là đạt đợc lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất.Bởi vậy, hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ vai trò quan trọng vì đó là yếu tố bản tạo ra thực thể sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, tác động trực tiếp đến hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu sự thay đổi đột xuất về chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ tất yếu sẽ ảnh hởng đến giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hởng đến thu nhập của doanh nghiệp.Công ty Cổ phần may dịch vụ Hng Long là một doanh nghiệp mà trong những năm vừa qua đã không ngừng lớn mạnh phát triển. Mặc dù trong điều kiện chế thị trờng sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, nhất là trong ngành công nghiệp may mặc - một ngành nhiều doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Nhân tố quyết định sự thành công của Công ty là ở chỗ Ban lãnh đạo Công ty đã xác định đợc mặt hàng sản xuất với chất lợng cao, uy tín trên thị tr-ờng trong ngoài nớc, nhiều khách hàng lớn, ổn định đợc sản phẩm tiêu thụ đợc số lợng lớn. Bên cạnh đó phải kể đến sự đóng góp hiệu quả của công tác kế toán nói chung công tác tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ nói riêng.Sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán của Công ty, đợc tìm hiểu về công tác kế toán ở đây. Tôi nhận thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ của Công ty đã tơng đối ổn định, đáp ứng đợc yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những mặt hạn chế, nếu đợc khắc phục thì vai trò kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức đợc những mặt mạnh những mặt còn hạn chế của công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ. Tôi đi sâu vào nghiên đề tài Tổ chức kế toán vật 1liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may dịch vụ Hng Long nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty.Chuyên đề này gồm 3 phần:Phần I: Lý luận chung về kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp sản xuất.Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụCông ty Cổ phần May dịch vụ Hng LongPhần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần May dịch vụ Hng Long.Để hoàn thành chuyên đề này, tôi đã cố gắng rất nhiều trên sở những kiến thức đợc các Thầy giáo, giáo truyền đạt lại ở trờng cùng với thời gian thực tập ở Công ty, nhng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung cũng nh hình thức trình bày. Tôi rất mong đợc sự góp ý, chỉ đạo của các Thầy, các cùng các cán bộ phòng kế toán Công ty.Tôi xin chân thành cảm ơn giáo hớng dẫn Lê thanh hơng các cán bộ phòng kế toán Công ty Cổ phần May dịch vụ Hng Long đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi thể hoàn thành chuyên đề này. 2Phần ILý luận về kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp sản xuấtI. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất:1. Đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của vật liệu - công cụ dụng cụ:1.1. Đặc điểm, vai trò của vật liệu - công cụ dụng cụ:- Vật liệu là đối tợng lao động chủ yếu, một trong ba yếu tố bản của quá trình sản xuất là sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm.- Công cụ dụng cụ là những t liệu lao động không đủ điều kiện, về tiêu chuẩn quy định về giá trị thời gian sử dụng của tài sản cố định.a. Vật liệu - công cụ dụng cụ đặc điểm sau:* Vật liệu:- Về mặt hiện vật: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vật liệu không ngừng chuyển hoá, tham gia toàn bộ một lần vào quá trình sản xuất, không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu mà biến đổi cấu thành nên thực thể sản phẩm mới.- Về mặt giá trị: Kết chuyển toàn bộ một phần giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.Trong quá trình đa vật liệu vào sản xuất thì vật liệu thể tồn tại dới nhiều hình thức khác nhau, ở các công đoạn khác nhau nh:+ Công đoạn chuẩn bị sản xuất: Vật liệu ở dạng ban đầu cha chịu tác động của một quy trình nào.+ Công đoạn sản xuất khác: Vật liệu thể là các sản phẩm dở dang, bán thành phẩm để tiếp tục đa vào sản xuất để tạo ra thực thể của sản phẩm mới.Ngoài ra, vật liệu còn chịu tác động của các yếu tố khác nh: Môi trờng, các yếu tố lý, hóa học.* Công cụ - dụng cụ:- Là t liệu lao động thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhng vẫn giữ nguyên đợc hình thái vật chất ban đầu, chỉ giá trị của nó bị hao mòn dần chuyển dịch từ phần vào giá trị sản xuất (giống TSCĐ).- Công cụ dụng cụ giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên nó thể tham gia một lần vào chu kỳ sản xuất kinh doanh (giống vật liệu).b. Vật liệu - công cụ dụng cụ vai trò quan trọng trong sản xuất sản phẩm: 3- Vật liệu là yếu tố chi phí chính cấu tạo nên thực thể của sản phẩm, quyết định đến giá trị giá trị sử dụng của sản phẩm. Đối với một sản phẩm hoàn chỉnh thì vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí giá thành.- Công cụ dụng cụ là t liệu lao động mặc dù không trực tiếp cấu tạo nên thực tế sản phẩm nhng cũng không thể không nói đến vai trò của nó, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhng chính công cụ - dụng cụ đã góp phần làm cho quá trình sản xuất đợc thực hiện một cách thuận lợi, nhanh gọn tạo điều kiện cho vật liệu đợc chuyển hoá nhanh hơn.1.2. ý nghĩa yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ:Để sản xuất ra sản phẩm chất lợng đảm bảo về số lợng, đúng yêu cầu về mẫu mã thiết kế, kỹ thuật của khách hàng thì vật liệu - công cụ dụng cụ ý nghĩa vô cùng to lớn.Nói chung, yếu tố vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất để tạo ra sản phẩm, do đó việc cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời hay không sẽ ảnh hởng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời chất lợng nguyên vật liệu cũng quyết định đến chất lợng của sản phẩm. Nên việc kiểm tra chất lợng của nguyên liệu, việc sử dụng nguyên liệu hợp lý hay không, tiết kiệm đợc hay không trên sở các định mức dự toán chi phí sản xuất là một việc làm ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất giá thành của sản phẩm làm ra, từ đó thể tăng thu nhập, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Vì vậy khi nhu cầu sử dụng nguyên liệu cần phải tổ chức tốt công việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng, sử dụng nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh.Đối với công cụ - dụng cụ cũng vậy, phải bảo đảm tổ chức tốt từ khâu cung cấp đến khâu bảo quản, sử dụng, từ số lợng đến chất lợng sẽ tạo điều kiện cho quá trình sản xuất đợc liên tục, giảm bớt những rủi ro thiệt hại cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp.Xuất phát từ những ý nghĩa đó thì các doanh nghiệp phải biện pháp quản lý chặt chẽ, chính xác vật liệu - công cụ dụng cụ ở tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu trong quá trình sản xuất tránh tình trạng thừa, thiếu ứ đọng, lãng phí . Những việc làm đó quyết định đến thành công của công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Quản lý chặt chẽ tình hình thu mua vật liệu - công cụ dụng cụ về số lợng, chất lợng . thực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc bình thờng, không bị gián đoạn.42. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ:Trong hệ thống quản lý, kế toán là một công cụ quan trọng, kế toán đợc sử dụng nh một công cụ sắc bén hiệu lực nhất để phản ứng một cách khách quan giám đốc một cách toàn diện mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong doanh nghiệp sản xuất, nhiều hình thức khác nhau để quản lý tốt hoạt động sản xuất. Trong số các hình thức đó thì việc tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ một cách khoa học, hợp lý, đúng với chế độ tài chính - kế toán của Nhà nớc sẽ đảm bảo phản ánh một cách chính xác tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu - công cụ dụng cụ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm, do đó cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:- Tổ chức thực hiện đánh giá phân loại vật liệu - công cụ phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhất của Nhà nớc yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. - Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho đợc áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện sự biến động tăng giảm của vật liệu - công cụ dụng cụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.- Tham gia việc phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình thanh toán với ngời bán, ngời cung cấp, tình hình sử dụng vật liệu - công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh.II - Phân loại, đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ:1. Phân loại vật liệu - công cụ dụng cụ:Để thuận tiện cho việc quản lý tổ chức hạch toán chi tiết với từng loại, từng thứ vật liệu - công cụ thì cần thiết phải tiến hành phân loại chúng theo những nội dung tiêu thức nhất định.1.1. Phân loại vật liệu:Căn cứ vào nội dung kinh tế, chức năng của vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì vật liệu đợc chia thành các loại sau:+ Nguyên liệu chính: là đối tợng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm, hàng hoá, VD: Sợi mua ngoài trong các doanh nghiệp dệt.+ Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành nên thực thể chính cuả sản phẩm mà nó chỉ tác dụng khi kết hợp với nguyên liệu chính làm tăng chất lợng của nguyên liệu chính, tăng chất l-5ợng sản phẩm thể thay đổi hình dáng bề ngoài của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho qúa trình chế tạo sản phẩm đợc thực hiện bình thờng, hoặc phục vụ cho công tác quản lý, nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, cho việc bảo quản bao gói sản phẩm nh: Thuốc nhuộm, sơn, dầu nhờn .+ Nhiên liệu: Thực chất đây thể coi là loại vật liệu phụ nhng nó tác dụng cung cấp nhiệt lợng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó tồn tại ở các dạng nh: Chất lỏng, chất khí, chất rắn dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho các phơng tiện vận tải, máy móc thiết bị hoạt động trong quá trình sản xuất nh: Xăng, dầu, than củi .+ Phụ tùng thay thế: Là những loại vật t dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải.+ Thiết bị xây dựng bản: Là những thiết bị, phơng tiện đợc sử dụng cho công việc xây dựng bản. Đối với thiết bị xây dựng bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, công cụ khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt các công trình xây dựng bản.+ Vật liệu khác: Là các loại vật liệu thải loại ra trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: Gỗ, sắt thép vụn hoặc phế liệu thu nhặt, thu hồi khi thanh lý tài sản cố định.Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý hạch toán chi tiết, cụ thể của từng loại doanh nghiệp mà trong từng loại vật liệu nêu trên lại đợc chia thành từng nhóm, thứ . dựa vào qui cách, tính chất lý hoá học của chúng bằng cách lập sổ danh điểm vật liệu bởi vì cách phân loại trên cha đảm bảo quản lý chặt chẽ tiến hành kiểm tra một cách toàn diện, cụ thể. Ngoài ra, để phục vụ cho yêu cầu quản lý hạch toán vật liệu trên những giác độ khác ngời ta thể phân loại vật liệu theo các tiêu thức khác. Chẳng hạn: Căn cứ vào mục đích công dụng của vật liệu cũng nh nội dung qui định phản ánh chi phí vật liệu trên các tài khoản kế toán thì vật liệu của doanh nghiệp lại đợc chia thành:- Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm.- Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: Phục vụ quản lý ở các phân x-ởng, cho nhu cầu bán hàng, quản lý doanh nghiệp .1.2. Phân loại công cụ - dụng cụ:Công cụ - dụng cụ trong các doanh nghiệp bao gồm các lán trại tạm thời, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất, dụng cụ đồ nghề, quần áo bảo hộ lao động . Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý mà công cụ - dụng cụ đợc phân làm 3 loại sau:- Công cụ - dụng cụ.- Bao bì luân chuyển- Đồ dùng cho thuê6Cũng nh vật liệu, để phục vụ cho yêu cầu quản lý hạch toán chi tiết công cụ - dụng cụ thì công cụ - dụng cụ thể phân loại chi tiết hơn thành từng nhóm, trong mỗi nhóm lại phân thành từng thứ .2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ:Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ là việc biểu hiện vật liệu - công cụ dụng cụ bằng thớc đo tiền tệ theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời, đầy đủ.Đây là khâu quan trọng trong công tác quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ. Vì thông qua đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ trong tổng chi phí sản xuất, từ đó mới tính toán một cách chính xác giá thành sản phẩm xác định đợc định mức vật t đã sử dụng trong kỳ lập định mức cho kỳ sau.Về nguyên tắc, vật liệu - công cụ dụng cụ đợc phản ánh, đánh giá theo giá vốn thực tế của chúng. Nhng đối với các doanh nghiệp qui mô lớn, chủng loại vật liệu - công cụ dụng cụ nhiều, sự biến động của vật liệu - công cụ dụng cụ diễn ra thờng xuyên thì vật liệu - công cụ dụng cụ còn đợc đánh giá theo giá hạch toán để phục vụ cho hạch toán chi tiết hàng ngày tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu - công cụ dụng cụ.2.1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ theo giá thực tế:2.1.1. Giá thực tế nhập kho:Tuỳ theo từng nguồn nhập mà nội dung giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho đợc xác định cụ thể nh sau:- Đối với vật liệu - công cụ dụng cụ mua ngoài thì giá vốn thực tế nhập kho bao gồm: Giá mua theo hoá đơn (+) chi phí thu mua thực tế (bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, chi phí thuê kho, thuê bãi .) (+) thuế nhập khẩu, thuế khác (nếu có) (-) các khoản giảm giá, triết khấu, giá trị hàng mua trả lại cho ngời bán (nếu có).- Đối với vật liệu - công cụ dụng cụ do doanh nghiệp tự gia công chế biến thì giá vốn thực tế nhập kho bao gồm: Giá trị thực tể của vật liệu xuất gia công, chế biến (+) các chi phí gia công chế biến.- Đối với vật liệu - công cụ dụng cụ thuê ngoài gia công chế biến giá vốn thực tế nhập kho bao gồm: Giá thực tế của vật liệu xuất đa đi gia công, chế biến (+) chi phí vận chuyển bốc xếp khi đa vật liệu đi về nhập kho (+) số tiền phải trả cho đơn vị nhận gia công, chế biến.- Đối với vật liệu - công cụ dụng cụ do các đơn vị, cá nhân khác góp vốn liên doanh thì giá thực tế nhập kho là giá do hội đồng các bên tham gia đánh giá chấp nhận. Đối với phế liệu thu hồi nhập kho, giá thực tế của chúng là giá ớc tính thể sử dụng, thể tiêu thụ đợc chúng (giá thể bán đợc trên thị trờng).2.1.2. Giá thực tế xuất kho:7Đối với giá vốn thực tế xuất kho, khi xuất dùng vật liệu - công cụ dụng cụ thì kế toán phải tính toán chính xác giá vốn thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ dùng cho các nhu cầu, đối tợng khác nhau.Để tính giá thực tế xuất kho của vật liệu - công cụ dụng cụ thì doanh nghiệp thể sử dụng một trong các phơng pháp tính toán giá vốn thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho nh sau:a. Tính theo đơn giá thực tế bình quân tồn đầu kỳ:Theo phơng pháp này thì giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho đ-ợc tính trên sở số lợng vật liệu - công cụ dụng cụ xuất cùng đơn giá bình quân vật liệu - công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ đợc xác định nh sau:Đơn giá bình quân vật liệu - Giá vốn thực tế VL - CCDC tồn đầu kỳ công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ Số lợng VLCCD tồn đầu kỳGiá vốn thực tế vật liệu - Đơn giá bình quân vậtcông cụ dụng cụ xuất = liệu -công cụ dụng cụ x kho trong kỳ tồn đầu kỳPhơng pháp này tiện lợi, đơn giản nhng không chính xác, đặc biệt là trong tình trạng sự biến động giá cả vật t lớn.b. Tính theo giá thực tế bình quân gia quyền: (Giá thực tế bình quân của số tồn đầu kỳ nhập trong kỳ).Theo phơng pháp này, giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho cũng đợc tính căn cứ vào số lợng xuất kho trong kỳ đơn giá thực tế bình quân để tính nh sau:Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn đầu kỳ + Giá thực tế nhập trong kỳbình quân Số lợng tồn đầu kỳ + Số lợng nhập trong kỳ= xViệc xác định đơn giá thực tế bình quân thể thực hiện cho cả kỳ hạch toán hoặc thể xác định đơn giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập.c. Tính theo giá thực tế nhập tr ớc - xuất tr ớc (FIFO): Theo phơng pháp này, trớc hết ta phải xác định đơn giá thực tế nhập kho của từng lần nhập. Sau đó căn cứ vào số lợng xuất ra để tính giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế nhập trớc đối với lợng xuất kho thuộc lần nhập trớc, số còn lại (Tổng số xuất kho - số đã xuất thuộc lần trớc) đợc tính theo đơn giá thực tế lần nhập tiếp sau:8=Số lợng vật liệu - công cụ dụngcụ xuất trong kỳ=Giá thực tế vật liệu -công cụ dụng cụ xuất khoSố lợng vật liệu - công cụ dụng cụ xuất khoĐơn giá thực tế bình quânNh vậy, giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ tồn cuối kỳ chính là giá thực tế của số vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho thuộc các lần nhập sau cùng.d. Tính theo giá thực tế nhập sau - xuất tr ớc (LIFO): Theo phơng pháp này, ta phải xác định đợc đơn giá thực tế của từng lần nhập kho. Sau đó căn cứ số lợng xuất kho tính ra giá trị thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế của lần nhập sau cùng hiện trong kho đối với số lợng xuất kho thuộc lần nhập sau cùng, số còn lại đợc tính theo đơn giá thực tế của các lần nhập trớc đó.Nh vậy giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ lại là giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ thuộc các lần nhập đầu kỳ.e. Tính theo giá thực tế đích danh:Phơng pháp này đợc áp dụng đối với những loại vật liệu - công cụ dụng cụ giá trị lớn, phơng pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi vật liệu - công cụ dụng cụ theo từng lô hàng. Giá thực tế xuất kho đợc tính căn cứ vào đơn giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho từng lô hàng số lợng xuất kho.Nhìn chung mỗi phơng pháp tính giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho nêu trên đều những u điểm hạn chế riêng những điều kiện áp dụng nhất định. Các doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán cũng nh yêu cầu quản lý để thể áp dụng phơng pháp tính giá thực tế đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong các niên độ kế toán.2.2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ theo giá hạch toán:Đối với những doanh nghiệp các nghiệp vụ nhập - xuất diễn ra thờng xuyên đối hàng ngày thì việc xác định giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ hàng ngày thì công việc hạch toán trở lên phức tạp, tốn nhiều công sức khi không thực hiện đợc. Trong trờng hợp này kế toán phải sử dụng giá hạch toán để tiến hành hạch toán chi tiết hàng ngày tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu - công cụ dụng cụ.Giá hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ là giá qui định thống nhất trong phạm vi xây dựng đợc sử dụng ổn định trong một thời gian dài. Sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ làm giảm khối lợng công việc hàng ngày của kế toán.Tuy nhiên, cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế nhằm đảm bảo chính xác giá vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho bằng cách sử dụng hệ số giá vật liệu - công cụ dụng cụ.Giá thực tế tồn đầu kỳ + giá thực tế nhập trong kỳ Giá hạch toán tồn đầu kỳ + giá hạch toán nhập trong kỳ9H =- Tính giá thực tế xuất kho căn cứ vào giá hạch toán hệ số giá: Giá thực tế xuất kho = H x Giá hạch toán xuất khoTuỳ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu trình độ quản lý của doanh nghiệp mà trong các phơng pháp tính giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho đơn giá thực tế hay hệ số giá thể tính riêng cho từng nhóm hoặc cả loại vật liệu - công cụ dụng cụ. Trờng hợp đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ khi thuế giá trị gia tăng:- Đối với sở sản xuất kinh doanh không thuộc đối tợng nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ, giá vật t mua vào là giá thực tế không thuế giá trị gia tăng đầu vào.- Đối với sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ, giá trị vật t mua vào là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đầu vào).III. Kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ:1 .Yêu cầu đối với hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ:Vật liệu - công cụ dụng cụ là một trong những đối tợng kế toán cần phải đ-ợc hạch toán chi tiết, phải theo dõi đợc số hiện tình hình nhập - xuất vật liệu - công cụ dụng cụ của từng thứ, từng nhóm, từng loại theo từng kho của doanh nghiệp trên sở các chứng từ nhập - xuất kho đợc tiến hành đồng thời cả kho phòng kế toán.Trong doanh nghiệp sản xuất, việc quản lý nói chung, công tác quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ nói riêng là do nhiều bộ, đơn vị tham gia chịu trách nhiệm. Song việc quản lý tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu - công cụ dụng cụ hàng ngày lại đợc thực hiện chủ yếu ở bộ phận kho phòng kế toán .Tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ ở kho là một phận kế toán trong doanh nghiệp vì thủ kho là ngời quản lý tất cả vật liệu - công cụ dụng cụ, chịu trách nhiệm tổ chức về tình hình nhập - xuất - bảo quản, dự trữ vật liệu - công cụ dụng cụ ghi chép vào sổ sách bằng chỉ tiêu hiện vật. Còn ở phòng kế toán thì với chức năng nghiệp vụ của mình trên sở một cách chi tiết tập hợp bằng chỉ tiêu giá trị để phản ánh, Giám đốc, kiểm tra tình hình hiện quá trình nhập - xuất vật liệu - công cụ dụng cụ.2. Chứng từ sổ kế toán chi tiết vật liệu -công cụ dụng cụ:2.1. Chứng từ kế toán sử dụng:* Chứng từ sử dụng: Theo chế độ chứng từ kế toán qui định ban hành theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/1/1995 của Bộ trởng Bộ Tài chính, các chứng từ kế toán về vật liệu - công cụ dụng cụ bao gồm:- Phiếu nhập kho (Mẫu 01 - VT)- Phiếu nhập kho (Mẫu 02 - VT)- Phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03 - VT)10[...]... đ3. Kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: Công ty Cổ phần May dịch vụ Hng Long là một đơn vị kinh doanh hàng may mặc qui mô lớn trên địa bàn tỉnh Hng Yên. Hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụcông việc hạch toán kết hợp giữa kho phòng kế toán nhằm mục đích theo dõi đợc từng lần nhập, xuất vật t tồn kho cuối tháng. Trong Công ty, vật liệu - công cụ dụng cụ đợc sử dụng. .. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ: Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụdùng thớc đo tiền tệ để hiểu hiện giá trị của vật liệu - công cụ dụng cụ theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo đợc tính chân thực tính thống nhất.ở Công ty, kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ đà sử dụng giá vốn thực tế để hạch toán chi tiết tổng hợp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt t. Vật t của Công ty chủ... giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất kho - ợc tính trên sở số lợng vật liệu - công cụ dụng cụ xuất cùng đơn giá bình quân vật liệu - công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ đợc xác định nh sau:Đơn giá bình quân vật liệu - Giá vốn thực tế VL - CCDC tồn đầu kỳ công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ Số lợng VLCCD tồn đầu kỳGiá vốn thực tế vật liệu - Đơn giá bình quân vật công cụ dụng cụ xuất = liệu -c«ng cơ... xt - nhËp, kÕ to¸n ghi sỉ (thẻ) hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ nhập - xuất.Mẫu số (thẻ) hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ cũng tơng tự nh mẫu thẻ kho nhng thêm các cột thành tiền. Cuối tháng căn cứ vào số liệu trên sổ (thẻ) hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ để lập ra bảng Nhập - xt tån kho vËt liƯu - c«ng dơng mỗi thứ vật liệu - công cụ dụng cụ. .. lớn, ổn định đợc sản phẩm tiêu thụ đợc số lợng lớn. Bên cạnh đó phải kể đến sự đóng góp hiệu quả của công tác kế toán nói chung công tác tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ nói riêng.Sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán của Công ty, đợc tìm hiểu về công tác kế toán ở đây. Tôi nhận thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ của Công ty đà tơng đối ổn định, đáp... đợc yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những mặt hạn chế, nếu đợc khắc phục thì vai trò kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức đợc những mặt mạnh những mặt còn hạn chế của công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ. Tôi đi sâu vào nghiên đề tài Tổ chức kế toán vật 1 Biểu số 6:Đơn vị: Công ty CP may & DV Hng LongĐịa... ngày tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu - công cụ dụng cụ. Giá hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ là giá qui định thống nhất trong phạm vi xây dựng đợc sử dụng ổn định trong một thời gian dài. Sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ làm giảm khối lợng công việc hàng ngày của kế toán. Tuy nhiên, cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực... nhập vật liệu - công cụ dụng cụ còn sử dụng một số loại sổ kh¸c nh: NhËt ký chøng sè 1 - ghi cã TK 111.NhËt ký chøng sè 2: Ghi cã TK 112 * Đối với kế toán tổng hợp xuất vật liệu - công cụ dụng cụ đợc phản ánh trên một số sổ kế toán sau: - Bảng số 3: Dùng để tính giá thành thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ xuất dùng trong tháng.Bảng này gồm hai phần: - Phần tổng hợp giá trị nguyên vật. .. ghi:Nợ TK 133Có TK 3331217 Cũng nh vật liệu, để phục vụ cho yêu cầu quản lý hạch toán chi tiết công cụ - dụng cụ thì công cụ - dụng cụ thể phân loại chi tiết hơn thành từng nhóm, trong mỗi nhóm lại phân thành từng thứ 2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ: Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ là việc biểu hiện vật liệu - công cụ dụng cụ bằng thớc đo tiền tệ theo những nguyên tắc nhất định... vào thẻ kho2.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: Tuỳ thuộc vào phơng pháp kế toán chi tiết áp dụng trong doanh nghiệp mà sử dụng các sổ (thẻ) sau: Sổ (Thẻ ) kho, Sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ, Sổ đối chiếu luân chuyển, Sổ số d.Sổ (thẻ) kho (mẫu 06 - VT) đợc sử dụng để theo dâi sè lỵng nhËp - xt - tån kho của từng loại vật liệu - công cụ dụng cụ theo từng kho. . liệu - công cụ dụng cụ. Tôi đi sâu vào nghiên cú đề tài Tổ chức kế toán vật 1 liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hng Long nhằm hoàn. nữa công tác tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty. Chuyên đề này gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.DOC, Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.DOC, Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.DOC, Hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ theo phơng pháp thẻ song song:, Kế toán tổng hợp vật liệu - công cụ dụng cụ:

Từ khóa liên quan