skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

33 948 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 08:58

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tiểu học là bậc học mở rộng cho kiến thức ở tương lai, là nền móng vững chắc cho tồn bộ hệ thống quốc dân. Trong đó Tiếng Việt chiếm thời lượng nhiều nhất so với thời lượng của các mơn học khác. Nó là cơ sở hình thành nhân cách con người Việt Nam và là cơ sở cho các mơn học khác. Tiếng Việt là mơn học cơng cụ, là chìa khóa, là phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức lồi người. Trong đó, phân mơn tập đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chương trình Tiểu học vì nó đảm nhiệm việc hình thành kĩ năng nghe- đọc- nói cho học sinh, những kĩ năng quan trọng hàng đầu trong q trình tiếp nhận tri thức, cho nên đọc (đặc biệt là đọc hiểu) trở thành đòi hỏi cơ bản, đầu tiên đối với người đi học. Đọc hiểu là một q trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thơng hiểu nó. Thơng qua dạy đọc bồi dưỡng cho học sinh tình u Tiếng Việt, u cái thiện, cái đẹp hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt mà cái đích cuối cùng là sự phát triển tồn diện của học sinh. Nhưng kĩ năng đọc hiểu của học sinh chưa cao, chất lượng đọc hiểu của các em chưa đạt u cầu, dẫn đến kết quả chưa đáp ứng được u cầu của việc hình thành kĩ năng đọc cơ bản quan trọng và khơng tránh khỏi việc tiếp thu kiến thức các mơn học khác chậm, kết quả học tập của học sinh thấp, chất lượng giáo dục khơng cao. Làm thế nào để nâng cao chất lượng đọc hiểu cho học sinh, giúp các em khơng chỉ biết đọc to, đọc rõ, đọc lưu lốt, biết ngắt, nghỉ, hạ giọng, cao giọng mà các em còn biết đọc hiểu văn bản, hiểu được nội dung tác phẩm, tư tưởng, tình cảm tác giả, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa? Câu hỏi ấy đặt ra với nhiều giáo viên, đặc Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 1 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô biệt là giáo viên giảng dạy lớp 4 thì câu hỏi ấy càng nung nấu, bởi vì u cầu đọc hiểu cao nhất ở bậc Tiểu học là lớp 4 để tiến tới đọc diễn cảm ở lớp 5. Trong mơn Tiếng Việt, Tập Đọc là quan trọng nhất, thơng qua phân mơn này sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng đọc. Cái đích là hướng tới kĩ năng đọc đồng thời là phương tiện để đạt được sự thơng hiểu văn bản của học sinh. Trong những năm gần đây việc đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng giảng dạy trên lớp kết hợp đi dự giờ bạn đồng nghiệp với phân mơn này qua nhận xét góp ý tơi thấy chưa có sự đổi mới đáng kể. Tơi đã trăn trở tìm hiểu để nắm được thực trạng qua trao đổi với đồng nghiệp và khảo sát học sinh, tơi thấy chất lượng phần đọc hiểu của trường còn thấp nên tơi quyết định đi sâu vào vấn đề này. Vì những trăn trở trên, với mong muốn cùng đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm dạy đọc hiểu cho học sinh, tơi đã chọn nghiên cứu và giới thiệu Đề tài: “Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4” để đồng nghiệp cùng tham khảo. Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 2 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô PHẦN 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐÚNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Mơn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành ngơn ngữ cho học sinh, trong đó đọc là quan trọng. Vì đọc khơng thể tách rời nội dung được, việc rèn luyện kĩ năng đọc là để làm giàu kiến thức về ngơn ngữ, đời sống, kiến thức văn học. Phát triển tư duy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thẩm mỹ cho học sinh. Cho nên đọc là kĩ năng cơ bản, giữ vai trò quan trọng trong việc giúp người học chiếm lĩnh kiến thức. Tuy nhiên khơng phải lúc nào đọc học sinh cũng hiểu được dễ dàng vì còn phải chú ý vào mặt chữ để đọc lưu lốt. Ngồi ra, do nghèo nàn về ngơn từ, hạn chế về khả năng liên kết câu, ý, nên việc hiểu nội dung rất khó khăn. 2. THỰC TRẠNG: - Hàng ngày các em thường giao tiếp bằng ngơn ngữ 1 (Ngơn ngữ 1: Tiếng H’re hay tiếng mẹ đẻ), nên khi đi học học sinh khó phát âm đúng ngơn ngữ 2 (Tiếng việt); - Thời gian sử dụng ngơn ngữ 1 gấp 6 lần ngơn ngữ 2; - Ở tại địa phương nơi các em ở cũng khơng có người rèn nói đúng cho các em; Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 3 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô - Chưa có ý thức tự học, tự rèn ở nhà, chưa chú ý khi nghe giáo viên đọc. 3. CÁC BIỆN PHÁP 3.1 Để học sinh đọc đúng giáo viên phân loại học sinh và tổ chức cho các em đọc theo nhóm đối tượng: BẢNG PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KHẢ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Năm học Lớp TS HS Số em biết đọc đúng Số em đọc chậm Số em đọc chưa đúng SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 2012-2013 4C 25 05 20 8 32 12 48 2013-2014 4C 22 03 14 5 23 14 63 3.2 Dự tính lỗi học sinh dễ mắc, những từ khó lần trước học sinh đọc chưa tốt để học sinh luyện đọc lại: - Học sinh đọc chưa đúng chính tả chủ yếu do các em chưa đọc đúng âm, vần, dấu thanh, chưa phân biệt được cách phát âm, chưa hiểu rõ nghĩa của từ; - Học sinh đọc sai chính tả do một số lỗi sau: Ví dụ: Lỗi do khơng hiểu nghĩa của từ (để dành/tranh giành, dở dang/giang sơn, ); + Lỗi do vơ ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh); + Lỗi về các vần khó (uya, uyu, nh, oang, oeo, ươu, un, ut, …); + Lỗi do phát âm sai (at/ac, et/ec, an/ang, iu/iêu, iêc/iêt, ươc/ươt, …); Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Đây là loại lỗi phổ biến và trầm trọng nhất trong các bài đọc của các em, trong tất cả bài đọc của học sinh trong lớp thì chỉ có một em duy nhất khơng sai lỗi nào đó là em: Nguyễn Nữ Trung Dun (Năm học 2013-2014). 3.3 Q trình đọc một văn bản: - Khi học sinh đọc giáo viên chú ý phát hiện những từ học sinh đọc sai, ghi bảng để học sinh đọc lại; - Nếu là học sinh yếu giáo viên cần đọc mẫu trước khi cho học sinh đó đọc lại. 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong q trình giảng dạy, tơi đã áp dụng các biện pháp trên và nhận thấy học sinh có sự tiến bộ rõ rệt. Học sinh hứng thú trong phần đọc đúng khơng còn “sợ” đọc như trước đây nữa. Kết quả điểm đọc cụ thể qua từng đợt kiểm tra như sau: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỌC ĐÚNG Năm học 2012 - 2013 TS HS Điểm Các Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm yếu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 25 KSCL đầu năm 02 8 03 12 8 32 12 48 25 KTĐK cuối kì I 05 20 07 28 09 36 04 16 25 KTĐK cuối kì II 08 32 07 28 10 40 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 5 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Năm học 2013 - 2014 T S HS Điểm Các Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm yếu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 22 KSCL đầu năm 01 5 02 9 05 23 14 63 22 KTĐK cuối kì I 03 14 06 27 09 41 04 18 5. TIỂU KẾT: Đọc đúng là kĩ năng tái hiện âm thanh một cách chính xác, khơng thừa, khơng sót âm, vần, tiếng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Kĩ năng đọc đúng giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn, tốt hơn. Vì vậy, rèn kĩ năng đọc đúng là một việc làm khơng thể thiếu trong giờ dạy tập đọc. Đây là cơ sở đề xuất các biện pháp tối ưu nhất nhằm giúp học sinh lớp 4 tự mình chiếm lĩnh tri thức mới và chất lượng đọc hiểu đạt được kết quả cao nhất. Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 6 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. LÝ DO HỌC SINH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Đọc đúng tiếng, từ của một văn bản là vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ nếu như các em chưa hiểu nghĩa của từ, của văn bản thì việc tiếp nhận nội dung của một vản bản cũng rất khó khăn. Để các em có thể hiểu nội dung của một văn bản thì các em phải biết cách đọc hiểu văn bản. Riêng với học sinh lớp 4 đọc hiểu là vấn đề cần thiết, có hiểu nội dung bài văn (thơ) thì học sinh mới đọc diễn cảm được. Việc luyện đọc hiểu thường thể hiện trong bước đọc thầm. Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng tiếp nhận, thơng hiểu văn bản đọc. Khi nào học sinh hiểu được điều mình đang đọc mới được coi là biết đọc, khi đọc và hiểu được nội dung thì học sinh sẽ hứng thú hơn, ham học hơn. 2. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC ĐỌC HIỂU Ở TIỂU HỌC 2.1. Tìm hiểu thực trạng: Là một giáo viên chủ nhiệm lớp 4C, là Chủ tịch Cơng đồn trường vừa là thành viên trong tổ chun mơn nhà trường, bản thân thường được đi dự giờ đồng nghiệp trong trường. Trong phần Tập đọc tơi được dự giờ thì phần tìm hiểu bài đa số giáo viên đều trung thành với câu hỏi sách giáo khoa. Phần đơng các câu hỏi sách giáo khoa thường là câu hỏi khó và khái qt nên học sinh rất khó trả lời. Phần lớn, giáo viên chưa quan tâm sâu phần đọc hiểu cho một bài Tập đọc, chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Đối với học sinh các em cứ đọc cứ trả lời các câu hỏi sách giáo khoa làm mất đi tính tích cực, chủ động và sáng tạo nên chưa tham gia hào hứng phần tìm hiểu nội dung bài. Hơn 99% học sinh là dân tộc Hre, Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 7 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô con nhà nơng nên ở nhà các em còn phải phụ giúp gia đình nên ít có thời gian chuẩn bị bài. * Lớp tơi phụ trách năm học này là một lớp học đặc biệt với 02 học sinh có vấn đề thần kinh (thiểu năng trí nhớ). Vì vậy, nhận thức của các em còn nhiều hạn chế, nhất là phần trả lời các câu hỏi cho nên chất lượng đọc hiểu còn thấp. 2.2. Thống kê phân loại học sinh: Trong 2 năm học gần đây, tơi đều được nhà trường phân cơng chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4. Năm nào cũng vậy, để định hướng cho việc lập kế hoạch bài giảng, kế hoạch dạy đọc hiểu cho học sinh một cách hiệu quả tơi đã tiến hành phân loại học sinh theo khả năng đọc hiểu của các em, kết quả cụ thể như sau: BẢNG PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU Năm học TS HS Số em biết đọc hiểu Số em đọc hiểu chậm Số em chưa biết đọc hiểu SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 2012-2013 25 05 20,0 7 28,0 13 52,0 2013-2014 22 02 9,1 7 31,8 13 59,1  Nhận xét : Từ kết quả trên, tơi nhận thấy rằng số học sinh có kĩ năng đọc – hiểu còn hạn chế. Các em chưa hiểu và vận dụng được một số khái niệm như đề tài, cốt truyện, nhân vật, tính cách…để hiểu ý nghĩa của bài và phát hiện một vài giá trị nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ. 2.3 Thực trạng 2.3.1 Thực trạng việc đọc hiểu của học sinh: Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 8 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Qua thống kê phân loại học sinh cho thấy thực trạng kĩ năng đọc hiểu của học sinh lớp 4 chưa đạt u cầu. Khả năng đọc hiểu của các em vừa yếu lại vừa chậm. Số em chưa biết đọc hiểu chiếm tới gần 50% tổng số học sinh trong lớp. Chất lượng giờ dạy Tập đọc chưa cao. Có những học sinh khơng hiểu gì sau một giờ học tập đọc. Trong tiết học tập đọc, học sinh khơng hứng thú với việc tìm hiểu nội dung bài đọc mà chỉ chú ý đọc to, đọc trơi chảy bài văn. Khi tìm hiểu nội dung bài đọc học sinh khơng nắm được u cầu của câu hỏi dẫn đến nói lan man khơng có trọng tâm câu trả lời, các em chỉ tập trung trả lời những câu hỏi mang tính tái hiện lại kiến thức. Với những câu hỏi mang tính phân tích, tổng hợp, khái qt nội dung kiến thức thì các em gặp nhiều khó khăn và thường hay sao nhãng với loại câu hỏi này. 2.3.2 Thực trạng việc dạy đọc hiểu của giáo viên: - Phần lớn giáo viên dạy học còn chạy theo thời gian, làm thế nào cho xong tiết dạy đúng thời gian qui định, dành nhiều thời gian cho việc rèn đọc thành tiếng, ít quan tâm đến kĩ năng đọc thầm, đọc lướt, khơng dành thời gian cho học sinh suy nghĩ về nội dung văn bản đọc. Trong bước tìm hiểu bài giáo viên ít tác động đồng đều đến các đối tượng học sinh mà chỉ loanh quanh với những học sinh giỏi. Nhiều giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc khai thác nội dung bài đọc giúp học sinh phát triển năng lực học tập, đơi lúc bỏ qua hoặc phớt lờ những trường hợp học sinh khơng hiểu hoặc hiểu sai câu hỏi giáo viên nêu ra, thay vào đó giáo viên cung cấp nội dung bài một cách áp đặt dẫn đến chất lượng giờ dạy tâp đọc chưa cao. 2.4 Ngun nhân 2.4.1. Ngun nhân từ học sinh: - Học sinh chưa phát huy tính tích cực trong học tập, kĩ năng đọc hiểu yếu, còn lúng túng khi trả lời câu hỏi hoặc giải nghĩa từ; Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 9 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô - Học sinh khơng có thói quen đọc thường xun, các em chỉ đọc những bài tập đọc do giáo viên u cầu, thời gian còn lại trong ngày các em quan tâm nhiều đến các lĩnh vực: trò chơi trên máy tính, phim ảnh, các trò chơi khác…; - Học sinh chưa có ý thức rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, khi đọc một câu chuyện, một tác phẩm văn học chỉ là đọc sng chứ khơng có ý tìm hiểu nội dung câu chuyện, nội dung văn bản mình đọc; - Học sinh khơng hiểu nghĩa từ, chưa biết tra cứu từ điển. 2.4.2 Ngun nhân từ giáo viên: - Giáo viên chưa xây dựng thói quen đọc thường xun cho học sinh; - Giáo viên chưa chú trọng đến việc rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh; - Một số giáo viên còn xem nhẹ việc rèn đọc nhất là đọc hiểu, chỉ chú trọng nhiều đến việc luyện tốn, luyện văn cho học sinh; - Chưa phát huy mối quan hệ giữa dạy phân mơn Tập đọc với dạy phân mơn Luyện từ và câu hay các mơn học khác; - Giáo viên còn nặng về truyền đạt qua sử dụng phương pháp dạy học truyền thống khơng kích thích được hứng thú học tập của học sinh. 2.4.3 Ngun nhân từ phụ huynh học sinh: - Trong xu thế hiện nay, nhiều phụ huynh chỉ mãi lo kiếm tiền khơng quan tâm đến việc học của con em mình mà đặc biệt là chưa quan tâm đến kĩ năng đọc hiểu của các em (99% là học sinh dân tộc Hre); - Một số phụ huynh còn gặp khó khăn trong việc giúp đỡ con em mình học ở nhà, nhất là gặp khó khăn trong việc giúp các em đọc hiểu. 3. NHỮNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU: 3.1 Đổi mới phương pháp giảng dạy và các hình thức hoạt động học tập cho học sinh: Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 10 [...]... sinh đã nắm nội dung chính của tồn văn bản Lúc này học sinh phải hiểu được nội dung văn bản như một chỉnh thể Để có kĩ năng làm rõ nội dung chính của văn bản, bằng những phương pháp và hình thức khác nhau, giáo viên u cầu học sinh phải làm các cơng việc như sau: 23 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học. .. các biện pháp cụ thể tơi có áp dụng những biện pháp này vào giảng dạy một số lớp do mình đảm nhiệm bộ mơn Đặc biệt tơi áp dụng có hiệu quả sáng 27 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô kiến kinh nghiệm này trong 2 năm học gần đây (năm học 2012 - 2013 và năm học 2013 - 20 14) với học sinh lớp 4 điểm... dắt học sinh đi tới câu trả lời hồn chỉnh hoặc cho học sinh khá nói trước rồi cho học sinh yếu nhắc lại Có những học sinh hiểu được ý nhưng khi diễn đạt bằng lời thì lại lúng túng Giáo viên tích cực gọi nhiều lần học sinh đó để khuyến khích tính bạo dạn của các em Với những học sinh đọc chậm, giáo viên đưa ra u cầu phù hợp để 21 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp. .. phân mơn Tập đọc hơn, các em đọc thành tiếng nhanh hơn, kĩ năng đọc hiểu cũng được nâng lên rõ rệt, kết quả học tập của học sinh ngày càng được nâng cao Đề tài Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 đã được áp dụng có hiệu quả với giáo viên, học sinh trường Tiểu học Ba Tơ và còn được nhân rộng đến các trường bạn Nhiều giáo viên trường bạn khi áp dụng những biện pháp do tơi... hợp lí thì có nghĩa là học sinh đã hiểu nghĩa của từ 3.2.3 Sử dụng câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản: Để khơi gợi kiến thức của học sinh vào việc kiến tạo nghĩa cho văn bản, để giờ đọc hiểu thực sự tác động đến nhận thức và tình cảm của học sinh, giúp các em qua hành động đọc khơng chỉ hiểu văn bản mà còn hiểu bản thân, hiểu người khác, hiểu cuộc sống, khi dạy đọc hiểu giáo viên có thể đưa... câu hỏi trước lớp Chỉ định 1 em điều khiển lớp trao về nội dung bài đọc dựa vào câu hỏi Giáo viên chỉ là người cố vấn, giải thích khi học sinh cần, kết luận những nội dung học sinh trao đổi được 3.2.8 Phối hợp với gia đình học sinh rèn kĩ năng đọc hiểu cho các em: Gia đình góp phần quan trọng trong việc rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh, nhất là học sinh lớp 4, các em cần có ý thức tự học ở nhà tốt,... vừa phải dễ hiểu với tất cả học sinh Một số văn bản có những câu văn có cấu trúc phức tạp mà giáo viên thường chọn để luyện đọc thành tiếng Phần lớn những câu này chứa đựng ý quan trọng thể hiện nội dung chính của bài 11 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Từ cuối lớp 1 đã có hình thức đọc thầm... viên cho học sinh tự phát hiện kiến thức bằng cách kiểm tra bạn, kiểm tra chính mình (học sinh đọc đoạn văn mình thích và nêu lí do mình thích) Hoạt động này diễn ra trong bước kiểm tra bài cũ; - Để tìm hiểu nội dung bài, giáo viên nên cho học sinh đọc đoạn văn, tự đặt câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn văn Sẽ có nhiều câu hỏi nêu ra 3 2 Rèn kĩ năng đọc cho học sinh: 3.2.1 Rèn kĩ năng đọc thầm (đọc lướt)... đầu năm 01 4 03 12 11 44 10 40 ,0 25 KTĐK cuối kì I 02 8 05 20 14 56 04 16 25 KTĐK cuối kì II 06 24 10 40 09 36 28 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Năm học 2013 - 20 14 Điểm Điểm giỏi TS HS SL TL% Điểm khá SL TL% Điểm TB SL TL% Điểm yếu SL TL% 22 KSCL đầu năm 01 5 05 23 06 27 10 45 22 KTĐK cuối... giấy + Tự đặt câu hỏi sau khi đọc xong bài văn (thơ), đoạn văn (thơ) + Tìm hiểu chủ đề mình đọc * Chú ý: Giáo viên nên có tổng kết kết quả tìm đọc sách của học sính sau mỗi chủ đề, mỗi tiết kể chuyện để kích thích hứng thú đọc của học sinh và làm cho việc đọc sách trở thành nhu cầu của mỗi em 26 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng . dạy đọc hiểu cho học sinh, tơi đã chọn nghiên cứu và giới thiệu Đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 để đồng nghiệp cùng tham khảo. Tên đề tài:: Một số biện. BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU: 3.1 Đổi mới phương pháp giảng dạy và các hình thức hoạt động học tập cho học sinh: Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 10 Người. đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 8 Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô Qua thống kê phân loại học sinh cho thấy thực trạng kĩ năng đọc hiểu của học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4, skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4, skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn