Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ .doc

78 1,066 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ [...]... Nghiệp Vụ Option 2.2.1Một số khái niệm cơ bản trong giao dịch quyền chọn a. Quyền chọn (Option) là quyền được mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định với một tỷ giá thỏa thuận ấn định tại thời điểm thực hiện giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. Có hai loại quyền chọn : quyền chọn mua quyền chọn bán ngoại tệ Quyền chọn mua (Call option) là quyền được mua một số lượng ngoại tệ nhất... mỗi giao dịch có tới hai đồng tiền hai tỷ giá tham gia. Do đó để cho việc tiếp cận nghiên cứu giao dịch quyền chọn tiền tệ được thuận lợi đạt kết quả tốt chúng ta cần tìm hiểu đôi nét sơ lược về Thị Trường Ngoại Hối 2.1 SƠ LƯC VỀ THỊ TRƯỜNG NGỌAI HỐI 2.1.1 Niêm yết tỷ gia ùKí hiệu đơn vị tiền tệ Theo tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong giao dịch ngoại hối người ta ký hiệu đơn vị tiền. .. Kinh Doanh Tiền Tệ 1.2.2.1 Bộ Máy Tổ Chức a. Bộ phận kinh doanh (front office)Bao gồm nhân viên trực tiếp kinh doanh (Dealer), giao dịch mua bán chuyển đổi giữa các ngoại tệ, vàng với nhau giữa các loại ngoại tệ với Đồng Việt Nam nhằm thu lợi nhuận về cho Ngân Hàng trong khuôn khổ quy định về ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước , quy chế giao dịch ngoại hối quy trình kinh doanh ngoại tệ, quy... đối với hợp đồng quyền chọn mua thấp hơn tỷ giá quyền chọn của hợp đồng quyền chọn bán. Do đó, thời hạn hợp đồng càng dài , thì người mua sẵn sàng trả giá hợp đồng quyền chon càng lớn người bán yêu cầu phí quyền chọn càng cao 2.2.2.4 Kiểu quyền chọn yếu tố lãi suất a. Kiểu quyền chọn kiểu Mỹ kiểu quyền chọn Châu Âu− Trước hết quyền chọn kiểu Mỹ là linh hoạt hơn quyền chọn kiểu châu Âu.... thiếu trong khâu định giá quyền chọn. Do đó nếu chỉ tiến hành so sánh tỷ giá quyền chọn với tỷ giá giao ngay thì sẽ bỏ sót ảnh hưởng của yếu tố điểm kỳ hạn lên giá cả ngoại hối . Kết quả là giá cả quyền chọn chịu ảnh hưởng cuả điểm tỷ giá kỳ hạn, (hay nói cách khác các mức lãi suất của 2 đồng tiền tham gia giao dịch quyền chọn có ảnh hưởng lên giá quyền chọn) 2.2.3 Các loại giao dịch quyền lựa chọn. .. các hợp đồng quyền chọn tiền tệ thì không hoàn toàn như vậy mà giá thực hiện quyền chọn trong các hợp đồng quyền chọn phụ thuộc vào ý muốn của người mua quyền chọn , do đó nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với tỷ giá giao ngay hay kỳ hạn. Điều này có nghóa là “giá thực hiện quyền chọn có thể là bất cứ như thế nào nếu như người mua muốn; bởi vì giá quyền chọn phí quyền chọn mà người... •Người bán quyền chọn là người có nghóa vụ phải thực hiện quyền chọn theo hợp đồng đã ký kết với người mua quyền chọn. •Thời hạn hiệu lực là khoảng thời gian quyền chọn có thể được thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền chọn . •Thời điểm chấm dứt hợp đồng quyền chọn là thời điểm (trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng quyền chọn) người mua quyền chọn yêu cầu thực hiện quyền chọn và hoàn thành... phí quyền chọn cao hơn cho hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ có cùng tỷ giá quyền chọn kỳ hạn với hợp đồng quyền chọn kiểu châu Âu− Thật vậy với mức tỷ giá quyền chọn, mức độ biến động của tỷ giá kỳ hạn đến hạn của hợp đồng đã cho thì hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ luôn được đánh giá cao hơn (có phí cao hơn) hợp đồng kiểu Châu Âub. Yếu tố lãi suất− Nếu đồng tiền chọn mua có lãi suất cao hơn đồng tiền. .. trên Option 2.2.4.1 Cáchiệu Hy lạp a. Delta : + Là tỷ lệ giữa sự thay đổi của giá của một quyền chọn so với sự thay đổi của giá vàng ( hoặc các loại hàng hoá , cổù phiếu tiền tệ …)+ Ví dụ : Khi phí của một quyền chọn mua vàng tăng 30 điểm giá vàng tăng 60 điểm . Cho nên delta của quyền chọn mua này sẽ bằng 0.5 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quốc Anh1.2.2 Tìm Hiểu Về Phòng Kinh. .. Các nhân tố ảnh hưởng đến giao dịch quyền chọn 2.2.2.1 Giá trị nội tại của hợp đồng quyềøn chọn Giá trị nội tại của hợp đồng quyền chọn là giá trị của hợp đồng ở trạng thái được giá quyền chọn – ITM . Nói một cách khác , giá trị nội tại là chênh lệch giữa tỷ giá quyền chọn tỷ giá hiện hành của thị trường Nhận định : Phải nói rằng giao dịch quyền chọn tiền tệ là tương đối phức tạp, bởi lẽ trong . với các thò trường khốc liệt này. Và đó là nguyên nhân tạo cho tôi động lực đi tới “ Tìm hiểu về giao dòch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm. năng phòng kinh doanh tiền tệ a. Công tác kinh doanh tiền tệ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh tiền tệ của Ngân Hàng Tổ chức quản lý và thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ .doc, Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ .doc, Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ .doc, Mạng lưới hoạt động : Bộ máy tổ chức Thành tựu đạt đượctính đến cuối năm2004, Mở rộng mạng lưới Thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Bộ phận kinh doanh front office, Công tác quản lý thanh khoản Công tác quản løý tài sản nợ , tài sản có và quản lý rủi ro Công tùác nghiên cứu và đề xuất phát triển các sản phẩm mới Công tác xây dựng, hiệu chỉnh, hướng dẫn, phổ biến các quy đònh,, Tỷ giá chéo Hoạt động kinh doanh mua bán vàng , ngoại tệ, Giá trò nội tại của hợp đồng quyềøn chọn Giá trò ngoại lai của hợp đồng quyền chọn, Mua quyền chọn mua, Bán quyền chọn mua, Mua quyền chọn bán, Vega : Theta : Rho : Gamma :, Lợi nhuận từ chiến lược đầu tư giá xuống, Short Straggle Long Butterfly Long Straddle, Các chủ thể tham gia giao dòch quyền chọn Loại tiền thực hiện Thời hạn hiệu lực Phí giao dòch quyền chọn Ký kết hợp đồng quyền chọn, Thực hiện quyền chọn Thanh toán quyền chọn Kết thúc hợp đồng Quy đònh chung : Đặc điểm :, Tại phòng kinh doanh tiền tệ PKDTT:, Tại phòng kinh doanh tiền tệ, Một số giải pháp

Từ khóa liên quan