THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc

57 576 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Cơng Nghệ Việt NhậtTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CƠNG NGHỆ VIỆT NHẬTKhoa: Quản trị - Tài chính CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2011BẢN CAM KẾTKính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Cơng nghệ Việt Nhật- Phòng Đào tạo; Hội đồng Khoa học Ban giám khảo Chấm Đề cươngBáo cáo thực tập Tốt nghiệp Khóa luận Tốt nghiệp Họ tên sinh viên: Lê Thị Mai Giới tính: NữSố CMND số: 173326183 Sinh ngày: 16/9/1987Cấp ngày: 02/02/2007 Q qn: Thanh HóaNơi cấp: CA Thanh Hóa Điện thoại: 0973735585Ngun qn: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, TP Thanh HóaTên đề tài: Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh tốn thẻ tại ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Như Thanh, Thanh HóaTơi xin cam kết đây là Báo cáo do tơi tự thực hiện, khơng sao chép copy của người khác. Danh mục những tài liệu tham khảo phục vụ cho việc hồn thành nội dung hình thức được ghi rõ cuối văn bản.Kính mong nhà trường các ban liên quan tạo mọi điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ của mình.Người cam kếtSinh viên(Ký ghi rõ họ tên)Lê Thị MaiLê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtLỜI CẢM ƠNĐầu tiên, em xin kính gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu cùng cán bộ trong phòng Đào tạo Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trong quá trình học tập thực tập suốt thời gian qua.Qua đề tài này em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Thúy, đã dành thời gian công sức để hướng dẫn, giúp đỡ, theo sát em trong quá trình nghiên cứu đề tài. qua đây em cũng chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Quản Trị - Tài Chính. Đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Do thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi sai sót mong quý thầy cô giúp đỡ cho bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Lê Thị MaiLê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtMỤC LỤC 1.3. Sự ra đời phát triển thẻ của Việt Nam . . 6 5.2. Tác phẩm 2: “ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ phát hành thanh toán thẻ” . 16 5.3. Tác phẩm 3: “Lợi ích của việc sử dụng thẻ vào thanh toán ở NHTM” . 16 1.2. Phạm vi nghiên cứu. . 18 2. Th c tr ng thanh toán th t i Ngân h ng AGRIBANK Nh Thanh trong v i n m g n ây. à àự ạ ẻ ạ ư ă ầ đ . 31 2.1. Về công tác phát hành thẻ. 32 2.2. Về công tác thanh toán thẻ. . 33 2.3. Các loại thẻ của AGRIBANK Như Thanh. . 33 3. ánh giá v ho t ng thanh toán th t i Ngân h ng AGRIBANK Nh ThanhàĐ ề ạ độ ẻ ạ ư 34 3.1. Những thuận lợi. . 34 3.2. Những khó khăn . 34 4. Gi i pháp m r ng v nâng cao hi u qu ho t ng thanh toán th t i Ngân H ngà àả ở ộ ệ ả ạ độ ẻ ạ AGRIBANK Nh Thanh. ư 36 4.1. Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ. 36 4.2. Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ 37 4.3. Về tổ chức, con người . 38 4.4. Về công nghệ, kỹ thuật. 38 4.5. Về hoạt động Marketing. 39 4.5.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 39 4.5.2. Đa dạng các hình thức thẻ, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 40 4.5.3. Đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẻ 41 4.5.4. Đẩy mạnh công tác phân phối khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng. 41 5. Gi i pháp nh m m r ng m ng l i c s ch p nh n th ả ằ ở ộ ạ ướ ơ ở ấ ậ ẻ . 42 6. Gi i pháp h n ch r i ro trong thanh toán th .ả ạ ế ủ ẻ . 43 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN. . 44 1. K t lu n chung.ế ậ . 44 2. Ý ngh a c a t i.àĩ ủ đề 45 3. M t s ki n ngh nh m th c hi n gi i pháp m r ng v nâng cao hi u qu thanh toán th t iàộ ố ế ị ằ ự ệ ả ở ộ ệ ả ẻ ạ Ngân H ngAGRIBANK Nh Thanh.à ư . 45 3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 45 3.1.1. Ban hành hệ thống văn bản pháp lý bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia lĩnh vực thẻ 45 3.1.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng . 46 Lê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật 3.1.3. Đề ra những chính sách khuyến khích hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam 47 3.1.4. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định. 47 3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 48 3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ. . 48 3.2.2. Cần có các chính sách khuyến khích mở rộng kinh doanh thẻ. 48 3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng AGRIBANK. . 49 3.3.1. Cần mở rộng hoạt động Marketing . 49 3.3.2. Có các chính sách thu hút các cơ sở kinh doanh chấp nhận thanh toán thẻ của AGRIBANK. 49 Lê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtDANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ1. Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ…………….10Sơ đồ 2. Quy trình phát hành thẻ……………………………………… 11Sơ đồ 3. Quy trình thanh toán thẻ……………………………………….13Sơ đồ 4. Cơ cấu tổ chức AGRIBANK Huyện Như Thanh…………….26Bảng 1. Khảo sát 500 khách hàng………………………………………21Bảng 2. Kết quả huy động vốn…………………………………………27Bảng 3. Kết quả sử dụng vốn………………………………………… .28Bảng 4. cơ cấu nguồn vốn……………………………………………….30Bảng 4.5 Thị phần thanh toán thẻ tại AGRIBANK VN năm 2010…….31Lê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtDANH MỤC VIẾT TẮTAGRIBANK VN: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.AGRIBANK NT: Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh.NHTM: Ngân Hàng Thương Mại.ATM : Máy rút tiền tự động.UBND: Ủy Ban Nhân Dân.TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.VND: Việt Nam đồng.DVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ.CSCNT: Cơ sở chấp nhận thẻ.KH: Khách hàng.TKTG: Tài khoản tiền gửi.TK: Tài khoản.NHPH: Ngân hàng phát hành.TGTT: Tiền gửi thanh toán.NHTT: Ngân hàng thanh toán.ST: Số tiền.TCKT: Tổ chức kinh tế.Trđ: Triệu đồng.Lê Thi Mai - Năm 2011Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtLỜI NÓI ĐẦUCùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng chất lượng. Do đó, đòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng hiệu quả. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin. Kết hợp những điều này các ngân hàng thương mại đã đưa ra một loại hình thanh toán mới đó là thẻ ngân hàng.Thẻ ngân hàng là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lí ngân hàng. Thẻ có đặc điểm của một phương tiện thanh toán hoàn hảo:Đối với khách hàng: thẻ đáp ứng được về tính an toàn cao, khả năng thanh toán nhanh chính xác.Đối với ngân hàng: thẻ góp phần giảm áp lực tiền mặt, tăng khả năng huy động vốn phục vụ cho yêu cầu mở rộng hoạt động tín dụng, tăng lợi nhuận nhờ khoản phí sử dụng thẻ.Chính nhờ những ưu điểm trên mà thẻ ngân hàng đã nhanh chóng trở thành một phương tiện thanh toán thông dụng ở các nước phát triển cũng như trên thế giới.Sau những năm phục vụ trong lĩnh vực này Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa đã thu được những thành tựu nhất định. Bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn hạn chế để có thể phát triển dịch vụ thẻ trở nên phổ biến ở Việt Nam nhận thức được vấn đề này, sau quá trình tìm hiểu về hoạt động thẻ tại Ngân Hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa tôi đã chọn đề tàiGiải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa ” để làm chuyên đề của mình.1Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtCHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ.1. Lí do chọn đề tài.Những tiến bộ vĩ đại của công nghệ thông tin truyền thông trong thời gian vừa qua đã đưa nền kinh tế toàn cầu tiến lên một tầm cao mới với sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Điều này đặc biệt rõ nét đối với ngành ngân hàng, một trong những ngành kinh doanh được đánh giá là nhạy cảm cạnh tranh bậc nhất trên toàn cầu.Với hệ thống thông tin có thể dễ dàng truy nhập bất cứ lúc nào, khách hàng càng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời, yêu cầu của khách hàng cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Trong các hoạt động giao dịch có sự tham gia của ngân hàng, khách hàng đang nâng dần mức độ thoả mãn dịch vụ của mình lên, họ mong muốn các dịch vụ đó được đáp ứng một cách thuận lợi nhanh chóng. Dịch vụ thẻ ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, các giải pháp nhằm phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ thẻ nói riêng ngày nay đều nhằm hướng tới mục tiêu: cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng công nghệ tích hợp hiện đại ngày nay.Chính vì những lí do trên sau quá trình tìm hiểu về hoạt động thẻ tại Ngân Hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa” để làm chuyên đề của mình.2. Mục đích mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2.1. Mục đích nghiên cứu:2Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtĐể tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá về giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán của thẻ tại Ngân Hàng.2.2. Mục tiêu nghiên cứu.Một là, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thẻ ngân hàng hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của các ngân hàng thương mại.Hai là, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ tại ngân hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa trong những năm qua.Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm góp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa trong thời gian tới.3. Giới hạn của đề tài.3.1. Đối tượng nghiên cứu.Là quá trình hoạt động kinh doanh thẻ trọng tâm là hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa tại thị trường Việt Nam.3.2. Phạm vi nghiên cứu.Về không gian: Tại Ngân hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa.Về thời gian: Thời gian nghiên cứu 2 tháng. Từ ngày 15 tháng 03 đến ngày 15 tháng 5 năm 2011.4. Phương pháp nghiên cứu.4.1. Phương pháp lí luận.Phương pháp lí luận là phương pháp sử dụng nhiều ngôn ngữ văn bản để chứng minh, lí giải sự vật hiện tượng cần nghiên cứu.4.2. Phương pháp trực quan. Phương pháp trực quan là phương pháp dựa vào quan sát để đưa ra những nhận định về một vấn đề nào đó. Thông qua quan sát ghi chép phân tích tình hình.4.3. Phương pháp điều tra kết quả. 3Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtPhương pháp điều tra kết quả là phương pháp khai thác thu thập thông tin phục vụ cho yêu cầu về một hoặc nhiều vấn đề cụ thể thông qua các câu trả lời của đối tượng điều tra.5. Tóm tắt nội dung, bố cục của đề tài.5.1. Tóm tắt nội dung. Nêu tổng quan về hoạt động thanh toán thẻ. Nêu lên thực trạng, ý kiến đề xuất về giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa trong thời gian tới.5.2. Bố cục của đề tài.Đề tài được chia thành 5 chương:Chương I: Đặt vấn đề.Chương II: Tổng quan về hoạt động thanh toán thẻ.Chương III: Phương pháp nghiên cứu.Chương IV: Thực trạng, ý kiến đề xuất về giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh), Thanh Hóa trong thời gian tới.Chương V: Kết luận.CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ 1. Những vấn đề cơ bản về thẻ.1.1. Khái niệm thẻ đặc điểm cấu tạo.4[...]... cáo thực tập Tốt nghiệp Khóa luận Tốt nghiệp Họ tên sinh viên: Lê Thị Mai Giới tính: NữSố CMND số: 173326183 Sinh ngày: 16/9/1987Cấp ngày: 02/02/2007 Quê quán: Thanh HóaNơi cấp: CA Thanh Hóa Điện thoại: 0973735585Nguyên quán: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, TP Thanh HóaTên đề tài: Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh, ... lợi dụng: Rủi ro này phát sinh tại thời điểm ngân hàng gia hạn thẻ hoặc phát hành lại thẻ. Ngân hàng phát hành nhận được thông báo về thay 8 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtDANH MỤC VIẾT TẮTAGRIBANK VN: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.AGRIBANK NT: Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh. NHTM: Ngân Hàng Thương Mại.ATM : Máy rút tiền tự động.UBND:... của rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến cả ngân hàng phát hành ngân hàng thanh toán. 4. Hoạt động thanh toán thẻ tại NHTM.4.1. Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ. 9 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật5. Giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ AGRIBANK Như Thanh cần phải tăng nhanh mạng lưới CSCNT. Do thẻ được sử dụng quá ít tại Việt Nam nên các CSCNT chưa thấy... chức thẻ trong việc phát hành thẻ mang thương hiệu của mình. Ngân hàng phát hành trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ, xử lí phát hành thẻ, mở quản lí tài sản thẻ của khách hàng, quy định các điều khoản, điều kiện sử dụng thẻ cho khách hàng là chủ thẻ. Ngân hàng phát hành có quyền kí hợp đồng đại lý với bên thứ ba là một ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác trong việc thanh tốn hoặc phát. .. giải pháp nhằm phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ thẻ nói riêng ngày nay đều nhằm hướng tới mục tiêu: cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng công nghệ tích hợp hiện đại ngày nay.Chính vì những lí do trên sau quá trình tìm hiểu về hoạt động thẻ tại Ngân Hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa, tơi đã chọn đề tài Giải pháp mở rộng nâng. .. đối tác nước ngồi.Duy trì phát triển các cơ sở chấp nhận thẻ (CSCNT) song song với việc tự động hóa nâng cao chất lượng phục vụ thanh toán thẻ tại các cơ sở này. Hợp tác với các ngân hàng chưa thanh toán thẻ để mở rộng mạng lưới CSCNT. Giảm 37 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật Khi nhận đủ hồ sơ, ngân hàng tiến hành thẩm định lại. Thông thường ngân hàng xem xét lại hồ sơ lập... quản, kiểm đếm, nộp vào tài khoản của ngân hàng Ngoài ra, đối với một số cơ sở, việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ của ngân hàng cũng là một điều kiện để được hưởng các ưu đãi của ngân hàng về tín dụng, dịch vụ thanh tốn…3. Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ: 3.1. Rủi ro trong phát hành.Đơn xin phát hành thẻ giả: Do thẩm định không kĩ thông tin của khách hàng, ngân hàng thể phát hành thẻ. .. khi mang thẻ thanh toán quốc tế xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Hiện nay, việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế đồng nghĩa với việc chấp nhận chuyển đổi tự do giữa đồng VND USD mà không cần xin phép, điều này ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát lượng ngoại tệ mà cá nhân có thể mang ra nước ngoài.4. Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân Hàng AGRIBANK Như Thanh. 4.1.... khách hàng để có chính sách tín dụng riêng. Thơng thường có 2 loại: hạn mức theo thẻ vàng hạn mức thẻ thường.Sau khi thẩm định phân loại khách hàng, nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện, ngân hàng tiến hành phát hành thẻ cho khách hàng. Trước khi giao thẻ, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ kí tên đăng kí chữ kí mẫu ở ngân hàng. Sau đó bằng kỹ thuật riêng, từng ngân hàng tiến hành ghi những thông... ích, tiện ích của thẻ. 16 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt NhậtĐịa điểm: Tại Ngân hàng AGRIBANK Như Thanh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Như Thanh. Tiến hành nghiên cứu về số lượng khách hàng tham gia vào lĩnh vực thẻ, dùng thẻ để thanh toán. 4. Tiến hành nghiên cứu.Tiến hành khảo sát tính tiện ích của thẻ đối với khách hàng sử dụng, lợi ích khi sử dụng thẻ những bất cập . Thanh, Thanh Hóa tôi đã chọn đề tài Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK. Thanh, Thanh Hóa, tôi đã chọn đề tài Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Như Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc, THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc, THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc, Bố cục của đề tài. Khái niệm thẻ và đặc điểm cấu tạo. Phân loại thẻ., Nội dung liên quan đến đề tài. Chủ đề. Những đóng góp của đề tài. Những hạn chế của đề tài., Bạn có thể cho biết bạn đang làm nghề gì khơng ? Bạn có sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng khơng? Bạn thấy thẻ ATM Ngân hàng đem lại sự tiện như thế nào cho mình? Người thân của bạn có sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng khơng? Kế hoạch nghiên cứu., Lịch sử hình thành và phát triển., Hoạt động sử dụng vốn., Kết quả hoạt động kinh doanh., Về cơng tác phát hành thẻ. Về cơng tác thanh tốn thẻ. Các loại thẻ của AGRIBANK Như Thanh., Những thuận lợi. Những khó khăn, Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ. Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ, Đa dạng các hình thức thẻ, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đẩy mạnh cơng tác quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẻ, Tiến hành nghiên cứu. Giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ, Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán thẻ.

Từ khóa liên quan