THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI V.doc

69 372 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI V Chuyên đề tốt nghiệpLời mở đầuTrong những năm qua,nhìn chung hoạt động của doanh nghiệp lớn (DNL) đã phát huy tác động tích cực đóng góp đáng kể với tăng trởng của nền kinh tế tuy nhiên hiệu quả phát triển trong nền kinh tế cha cao, còn gặp nhiều gian nan.Một trong những nguyên nhân quan trọng cản trở đến quá trình đó là vấn đề thiếu vốn. Quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng công thơng Ba Đình với cho vay doanh nghiệp lớn còn cha tơng thích với tiềm năng của một ngân hàng thơng mại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển , còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhằm kinh doanh an toàn, hiệu quả, và phát triển. Xuất phát từ thực trạng đó, việc đặt cơ sở lý luận ,đánh giá thực tế và tìm giải pháp để mở rộng quan hệ tín dụng của ngân hàng công thơng Ba Đình với doanh nghiệp lớn là rất cần thiết.Kết cấu của báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo chuyên đề gồm có 3 chơng: Chơng 1: Hoạt động cho vay của các ngân hàng thơng mại đối với các doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng cho vay DNL tại ngân hàng công thơng Ba Đình từ năm 2003 đến nay ( năm 2005) Chơng 3: Giải pháp mở rộng cho vay tại phòng khách hàng 1-Ngân hàng công thơng Ba ĐìnhPhạm Thị Vân Anh - NH44C1Chuyên đề tốt nghiệpChơng I: Hoạt động cho vay của ngân hàng thơng mại đối với các doanh nghiệp1.1 Một số vấn đề về tín dụng ngân hàng1.1.1 Khái niệm và đặc trng của tín dụng- Tín dụng là sự chuyển nhợng tạm thời một lợng giá trị từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau một thời gian sẽ thu hồi đợc một lợng giá trị lớn hơn lợng giá trị ban đầuTrong quan hệ giao dịch này thể hiện các nội dung sau:- Ngời cho vay chuyển giao cho ngời đi vay một lợng giá trị nhất định,giá trị này có thể dới hình thái tiền hoặc dới hình thức hiện vật nh hàng hoá, máy móc thiết bị, bất động sản.- Ngời đi vay chỉ đợc sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định,sau khi hết thời hạn sử dụng theo thoả thuận ngời đi vay phải hoàn trả cho ngời cho vay- Giá trị đợc hoàn trả thông thờng lớn hơn gía trị lúc cho vay hay nói cách khác ngời đi vay phải trả thêm phần lợi tứcĐặc trng của tín dụng là: lòng tin, tính thời hạn, và tính hoàn trả1.1.2 Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thơng mại đối với doanh nghiệp1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích: Theo căn cứ này tín dụng của ngân hàng thơng mại đợc chia thành:- Tín dụng bất động sản: là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm bất động sản nhà ở, bất động sản trong công nghiệp, thơng mại và dịch vụ- Tín dụng công nghiệp và thơng mại: đây là hình thức cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thơng mại và dịch vụPhạm Thị Vân Anh - NH44C2Chuyên đề tốt nghiệp- Tín dụng nông nghịêp: đây là hình thức tín dụng cung cấp vốn cho các cá nhân ,tổ chức ,doanh nghịêp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để mua sắm phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng ,thức ăn gia súc- Tín dụng thuê mua1.1.2.2 Căn cứ vào thời hạn cho vay: Đợc chia thành các loại:- Tín dụng ngắn hạn: Hình thức tín dụng có thời hạn dới 1 năm chủ yếu bù đắp cho sự thiếu hụt vốn lu động của các doanh nghiệp và nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân- Tín dụng trung hạn: Là hình thức tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm- Tín dụng dài hạn: Hình thức tín dụng có thời hạn trên 5 năm.Đây là hình thức tín dụng đợc sử dụng chủ yếu đối với những dự án xây dựng lớn nh : Xây dựng cầu cảng, đờng quốc lộ1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:- Tín dụng không bảo đảm: Là hình thức tín dụng không có tài sản đảm bảo thế chấp, cầm cố, hay có sự bảo lãnh của ngời thứ 3. Trong hình thức này ngời đi vay chu yếu dựa vào uy tín và mối quan hệ truyền thống của bản thân mình với ngân hàng để đợc cho vay. Những khách hàng của hình thức tín dụng này chủ yếu là những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh và đồng thời có năng lực quản lý tốt.- Tín dụng có bảo đảm: Đây là hình thức tín dụng mà các khoản tiền của ngân hàng khi cho vay đợc đảm bảo bằng tài sản thế chấp cầm cố hoặc dứơi sự bảo lãnh của bên thứ 3. Nh trên đã nói tín dụng chủ yếu là căn ca vào uy tín, tuy nhiên tài sản đảm bảo là một giải pháp khôn ngoan đối với đối tợng vay cha đủ tin cậy nhng ngân hàng cũng không muôn đánh mất khách hàng này1.1.2.4 Căn cứ vào hình thái tín dụng của ngân hàng:- Tín dụng bằng tiền: là hình thức tín dụng mà hình thái giá trị đợc biểu hiện dới dạng tiền- Tín dụng bằng tài sản: Là hình thức tín dụng hình thái giá trị đợc biểu hiện bằng tài sản phổ biến là tài trợ thuê mua.Trong hình thức thuê mua,ngân Phạm Thị Vân Anh - NH44C3Chuyên đề tốt nghiệphàng cung cấp trực tiếp cho khách hàng và định kỳ khách hàng sẽ trả nợ bao gồm cả gốc và lãi.1.1.2.5 Căn cứ vào phơng pháp hoàn trả:- Tín dụng trả góp: Đây là hình thức tín dụng mà khách hàng phải trả gốc và lãi theo định kỳ-- Tín dụng phi trả góp: Là loại tín dụng đợc thanh toán một lần theo thời hạn ghi trên hợp đồng- Tín dụng theo yêu cầu (hình thức thấu chi)1.1.2.6 Căn cứ vào xuất sứ của tin dụng:-Tín dụng trực tiếp: Đây là hình thức tín dụng mà trong đó ngân hàng là ngời cung cấp trực tiếp cho khách hàng và khách hàng là ngời hoàn trả trực tiếp cho ngân hàng-Tín dụng gián tiếp: Hình thức tín dụng mà ngời đi vay và ngời thanh toán là những ngời khác nhauCho vay gián tiếp bao gồm các loại:-Chiết khấu thơng mại: Ngời thụ hởng thơng phiếu cha đáo hạn khi cần tiền có thể nhợng lại cho ngân hàng và ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một số tiền bằng mệnh giá trừ đi một khoản gồm lãi chiết khấu và hoa hồng.Khi th-ơng phiếu đáo hạn ngời thụ lệnh sẽ phải thanh toán cho ngân hàng -Mua các khoản nợ của doanh nghiệp: Nghiệp vụ này gần giống với chiết khấu chỉ có điểm khác biệt nh sau:+Hợp đồng mua nợ là là hợp đồng không đợc truy đòi+ Lãi suất ngân hàng đợc hởng trong trờng hợp này cao hơn so với các nghiệp vụ khác do rủi ro của hoạt động này thờng lớn (do không đợc truy đòi)- Nghiệp vụ bảo lãnh : Ngân hàng dùng uy tín của mình để bảo lãnh cho khách hàng có thể vay vốn . Trong hình thức này ngân hàng không phải trực tiếp cung cấp tín dụng cho khách hành nhng nếu khách hàng không thực hiện đợc nghĩa vụ trong hợp đồng thì ngân hàng phải thay khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.Phạm Thị Vân Anh - NH44C4Chuyên đề tốt nghiệp1.1.3 Quy trình cho vay doanh nghiệp1.1.3.1 Tiếp nhận và hớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn- Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu : Cán bộ tín dụng hớng dẫn khách hàng cung cấp những thông tin về khách hàng ; Các quy định cuả ngân hàng mà khách hàng phải đáp ứng về điều kiện vay vốn và t vấn việc thiết lập hồ sơ cần thiết để đợc ngân hàng cho vay.- Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng : Cán bộ tín dụng hớng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu và thiết lập hồ sơ.1.1.3.2 Thẩm định các điều kiện vay vốna,Kiểm tra hồ sơ vay vốn và mục đích vay vốn : Cán bộ tín dụng kiểm tra tính đâỳ đủ, xác thực và hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn qua cơ quan phát hành ra chúng hoặc qua các kênh thông tin. Bao gồm các công việc sau:-Kiểm tra hồ sơ khách hàng-Kiểm tra hồ sơ khoản vay và hồ sơ đảm bảo tiền vay-Kiểm tra mục đích vay vốnb,Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phơng án sản xuất kinh doanh/dự án đầu t-Về khách hàng vay vốn, cán bộ tín dụng phải tìm hiểu thêm thông tin về:+ Ban lãnh đạo của khách hàng vay vốn+Tình trạng nhà xởng, máy móc thiết bị, kỹ thuật, quy trình công nghệ hiện có của khách hàng+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của khách hàng+ Đánh giá tài sản nợ vay( nếu có)- Về phơng án sản xuất kinh doanh /dự án đầu t: Cán bộ tín dụng tìm hiểu giá cả, tình hình cung cầu trên thị trờng đối với các yếu tố đầu vào, đầu ra cuả sản phẩm mà phơng án sản xuất kinh doanh dự án đầu t tạo ra ;Kinh nghiệm, năng lực triển khai phơng an/dự án ,khả năng quản lý và thực hiện của chủ dự án .C,Kiểm tra xác minh thông tin ,qua các nguồn sau:- Hồ sơ vay vốn trớc đây và hiện tại của khách hàng tại ngân hàngPhạm Thị Vân Anh - NH44C5Chuyên đề tốt nghiệp-Thông qua trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nớc và phòng thông tin kinh tế-tài chính-ngân hàng-ngân hàng công thơng Việt Nam- Thông qua các bạn hàng, đối tác làm ăn- Các cơ quan quản lý trực tiếp khách hàng xin vay- Các ngân hàng mà khách hàng hiện vay vốn/Trớc đó vay vốnd, Phân tích ngành Cán bộ tín dụng tiến hành tìm hiểu và phân tích về ngành mà phơng án vay vốn/ dự án đầu t thực hiện theoe, Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn*Thẩm định t cách và năng lực pháp lý, năng lực điều hành, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, hình tổ chức, bố trí lao động trong doanh nghiệp.*Phân tich, đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tài chínhg, Dự kiến lợi ích của ngân hàng nếu khoản vay đợc phê duyệth, Phân tích thẩm định phơng án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu ti, Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay1.1.3.3 Xác định phơng thức cho vay1.1.3.4 Xem xét khả năng nguồn vốn, điều kiện vay vốn, điều kiện thanh toán và xác định lãi suất cho vay1.1.3.5 Lập tờ trình thẩm định cho vay1.1.3.6 Tái thẩm định khoản vay1.1.3.7 Trình duyệt khoản vay1.1.3.8 Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản đảm bảo1.1.3.9 Giải ngân1.1.3.10 Kiểm tra giám sát khoản vay1.1.3.11 Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh1.1.3.12 Thanh lý hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay1.1.3.13 Giải chất tài sản đảm bảoPhạm Thị Vân Anh - NH44C6Chuyên đề tốt nghiệp- Xuất kho giấy tờ và tài sản đảm bảo- Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm1.1.3.14 Lu trữ hồ sơ tín dụng và hồ sơ bảo đảm tiền vay1.1.4 Chính sách tín dụng của ngân hàng thơng mạiChính sách tín dụng phản ánh cơng lĩnh tài trợ của một ngân hàng, trở thành cơng lĩnh chung cho các nhân viên ngân hàng, tăng cờng chuyên môn hoá trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.1.1.4.1 Các nhân tố ảnh hởng đến chính sách tín dụng:- Nhu cầu tín dụng của khách hàng- Khả năng sinh lời và rủi ro tiềm năng của khách hàng sẽ quyết định tính an toàn và sinh lợi của hoạt động tín dụng. Do đó chính sách tín dụng của ngân hàng đợc xây dựng dựa trên dự đoán tơng lai cũng nh dự đoán trong quá khứ về rủi ro tín dụng.- Chính sách của Chính Phủ và ngân hàng nhà nớc nh chính sách u đãi, chính sách tỷ giá, chính sách phát triển hệ thống tài chính .ảnh h ởng đến chính sách tín dụng.- Quy mô, kết cấu, tính ổn định của các khoản tiền, khả năng vay mợn của ngân hàng, .đã ảnh h ởng rất lớn đến chính sách tín dụng1.1.4.2 Chính sách tín dụng chung của ngân hàng công thơng: Nguyên tắc chung :- Tự chủ ,và tự chịu trách nhiệm: Cá nhân ,tập thể đợc phân cấp uỷ quyền quyết định cấp tín dụng tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không đợc chấp hành bất cứ sự can thiệp trái pháp luật của tổ chức ,cá nhân nào đối với quyền tự chủ trong quá trình cấp tín dụng và thu hối nợ của ngân hàng công thơng Việt NamTrách nhiệm của từng cá nhân trong quy trình tín dụng phải đợc phân định rõ ràng. Cán bộ tín dụng ,cán bộ thẩm định, lãnh đạo phòng nghiệp vụ tín dụng và cán bộ có thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Ngân Hàng Công Phạm Thị Vân Anh - NH44C7Chuyên đề tốt nghiệpThơng Việt Nam Phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân mình trong phần việc đợc giao. Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm sai sót chủ quan của bản thân mình trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ theo quy địnhNgời thẩm định tín dụng phải độc quyền với ngời ra quyết định cấp tín dụng nhằm đảm bảo tính khách quan, giảm thiểu rủi ro tín dụng.- Kinh doanh tín dụng theo nguyên tắc thơng mại và thị trờng:+Hoạt động cấp tín dụng phải đảm bảo nguyên tắc kinh doanh : lấy thu để bù chi ,trích lập đủ dự phòng rủi ro và có lãi.+ Chỉ cấp tín dụng cho các phơng án /dự án vay vốn có hiệu quả kinh tế đảm bảo tạo ra nguồn để trả nợ vay ngân hàng cả gốc và lãi. Không cấp tín dụng đối với các phơng án/ dự án thuộc loại tín dụng chính sách; hoặc các ph-ơng án/ dự án không có hiệu quả ,khả năng trả nợ khó khăn hoặc mức rủi ro lớn.+ Phát triển các dịch vụ tín dụng của Ngân Hàng Công Thơng trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của khách hàng+ Điều kiện cấp tín dụng không phân biệt đối với các khách hàng có hình thức sở hữu khác nhau.- Chọn lọc khách hàng: Ngân hàng cho vay cấp tín dụng cho khách hàng trên nguyên tắc phải chọn lọc khách hàng trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng, tiêu chuẩn, chất lợng tín dụng cao và các quan điểm chiến lợc khách hàng của Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam.- Lãi suất linh hoạt: áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt; mức lãi suất cho vay không giống nhau đối với các khoản vay khác nhau tuỳ thuộc vao phơng an/ dự án vay vốn và khách hàng vay vốn cụ thể- Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và của Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam: Cán bộ tín dụng và cán bộ lãnh đạo các cấp có liên quan đến cấp tín dụng phải chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và của Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam về cấp tín dụng. Nghiêm cấm việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo các quy đinh của pháp luật và của Ngân Hàng Phạm Thị Vân Anh - NH44C8Chuyên đề tốt nghiệpCông Thơng Việt Nam. Những vớng mắc khó khăn và các vấn đề phát sinh trong thực tế cha có quy định phải trình cấp có thẩm quyền xem xét ,giải quyết và phê duyệt.- Chính xác và minh bạch: Tổ chức hạch toán, phân loại nợ ,thống kê thông tin tín dụng đảm bảo tính chính xác, minh bạch để làm cơ sở cho việc quản lý tín dụng có hiệu quả; trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy địnhCác quan điểm định hớng chung về chính sách tín dụng -Đầu t:- Phát triển an toàn ,hiệu quả và bền vữngTập trung vốn cho các đối tợng khách hàng chiến lợc và ngành hàng chiến lợc- Hạn chế và không cấp tín dụng cho một số đối tợng đặc biệt: Ngân hàng cho vay hạn chế và không cấp tín dụng cho những đối tợng thuộc diện Ngân Hàng Nhà Nớc việt Nam và Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam quy định hạn chế và không cấp tín dụng từng thời kỳ.Phân cấp quản lý kinh doanh tín dụng cho các ngân hàng cho vay phù hợp với giới hạn về địa lý và lĩnh vực chuyên môn.Nâng cao tiêu chuẩn chất lợng tín dụng trong các điều kiện cấp tín dụng- Hạn chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản- Nâng cao tiêu chuẩn chất lợng của tài sản đảm bảo- Lựa chọn phơng thức cho vay phù hợp- Xác định gía trị khoản tín dụng dựa trên cơ sở kinh tế và pháp lý phù hợp- Quản lý giới hạn kỳ hạn nợ và thời hạn cho vay phù hợp với chiến lợc quản lý rủi ro của ngân Hàng Công Thơng Việt NamChính sách quản lý rủi ro tín dụng:- Nguyên tắc chung: + Phân tán rủi ro: Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng có liên quan với nhau, một ngành hàng/lĩnh vực kinh tế hoặc một nhóm ngành hàng/ lĩnh vực kinh tế có liên quan với nhau .Phạm Thị Vân Anh - NH44C9Chuyên đề tốt nghiệp+Quy trình xét duyệt cấp tín dụng phải thông qua nhiều cấp nhiều ngời hoặc tập thể+ Kiểm tra giám sát thờng xuyên: Quy trình cấp tín dụng và các khoản cấp tín dụng phải chịu sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ của cán bộ các cấp liên quan tới cấp tín dụng và bộ phận kiểm tra và giám sát tín dụng độc lập.- Các hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng:Ngân hàng công thơng việt Nam thực hiện việc quản lý rủi ro tín dụng bằng cách thiết lập các hạn mức kiểm soát rủi ro đợc xác định bằng một chỉ số so với vốn chủ sở hữu của NHCT hoặc các chỉ số trên tổng d nợ cho vay và đầu t của ngân hàng cho vay.Việc thiết lập và tuân thur các hạn mức nay giúp hạn chế cấp tín dụng quá lớn vào một khách hàng, nhóm khách hàng, ngành hàng và đảm bảo rằng không co khoản vay nao có thể gây ảnh hởng lớn đến kết quả kinh doanh của toàn bộ hệ thống.Chính sách u đãi khách hàng:NHCTVN thực hiện chính sách u đãi khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng thông qua các u đãi về lãi suất và phí suất tín dụng. NHCT VN không cấp tín dụng u đãi theo vào thành phần kinh tế hoặc ngành hàng mà căn cứ vào:-Khách hàng phải đạt tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng cao- Khối lợng giao dịch qua ngân hàng đạt độ lớn nhất định- Doanh thu của ngân hàng từ các dịch vụ cung cấp cho khách hàng đạt độ lớn nhất định- Phơng án/ dự án khả thi cao và có rủi ro thấp.Tuỳ theo từng thời kỳ, mức u đãi cụ thể đợc quy định trong quy chế do HĐQT ban hành và do tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.Chính sách cạnh tranh/ Marketing :Nguyên tắc cơ bản của Ngân hàng Công Thơng Việt Nam trong chính sách cạnh tranh tín dụng là cạnh tranh bằng lãi suất, phí tín dụng, chất lợng sản phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng.1.2 Mở rộng cho vayPhạm Thị Vân Anh - NH44C10[...]... doanh nghiệp tuy nhiên vẫn ở mức chấp nhận đợc. Điều đó cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng khá an toàn, hầu hết các khoản vay đợc trả đúng hạn. Đó là chi nhánh đà chú trọng nâng cao chất lợng tín dụng đi đôi với việc tăng trởng d nợ đảm bảo an toàn vốn cho vay và hiệu quả vốn tín dụng.2.2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân Hàng Công Thơng chi nhánh Ba ĐìnhPhạm... lại lợi nhuận cao cũng nh tạo đợc sự tin tởng đối với ngân hàng. Các doanh nghiệp ngày càng phổ biến hoá với số lợng ngày càng tăng lên khiến cho số lợng d nợ cho vay với khách hàng là doanh nghiệp lớn ngoài quốc doanh cũng tăng lên đó là điều dễ thấy. D nợ cho vay phân loại theo thời hạn cho vay Bảng d nợ cho vay doanh nghiệp lớn theo thời hạn cho vay Đơn vị : Triệu đồngChỉ tiêu Năm 2003 Năm... ngân hàng nếu khoản vay đợc phê duyệth, Phân tích thẩm định phơng án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu ti, Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay 1.1.3.3 Xác định phơng thức cho vay 1.1.3.4 Xem xét khả năng nguồn vốn, điều kiện vay vốn, điều kiện thanh toán và xác định lÃi suất cho vay 1.1.3.5 Lập tờ trình thẩm định cho vay 1.1.3.6 Tái thẩm định khoản vay 1.1.3.7 Trình duyệt khoản vay 1.1.3.8 Ký hợp đồng... Hàng Công Thơng Ba Đình cũng quan tâm hơn và cho vay nhiều hơn. Điều này thể hiện qua doanh số cho vay hàng năm của ngân hàng đối với doanh nghiệp lớn về cả số tuyệt đối và tơng đối. Bảng :doanh số cho vay và doanh số thu nợ doanh nghiệp lớnĐơn vị: Triệu đồngChỉ tiêuNăm 2003 Năm 2004 Năm2005Số tiền Số tiền Tăng trởng Số tiền Tăng trởngDoanh số cho vay 188.576 247.035 31% 336.386 36,17%Doanh... 20,26%Tỉng d nỵ cho vay 1.532.700 1.512.803 -1,3% 2.343.514 54,91%Nguồn: Báo cáo d nợ tổng hợp doanh nghiệp lớn năm 2003-2005Biểu đồ: Tăng trởng doanh số cho vay và thu nợ đối với doanh nghiệp lớn050000010000001500000200000025000002003 2004 2005Du no vay Doanh so cho vay Doanh so thu noNhËn xÐt: Ng©n hàng rất quan tâm và chú trọng cho vay doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp... trâm an toàn và hiệu quả cho hoạt động sử dụng vốn, ngân hàng đà tích cực tìm kiếm khách hàng mới và có xu hớng giảm dần với các doanh nghiệp nhà nớc, tăng dần tỷ trọng cho vay đối với khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên tỷ trọng cho vay khách hàng là doanh nghiệp nhà nớc vẫn là còn cao: năm 2003 là 87,5%, năm 2004 là 83%, 71% đối với năm 2005. Cho vay khách hàng và doanh... tỷ lệ cho vay trung dài hạn và phát triển cho vay doanh nghiệp lớn là các dấu hiệu cho thấy chi nhánh Ngân Hàng Công Thơng Ba Đình đà thực hiện tích cực việc điều chỉnh cơ cấu và hình thức cho vay để ổn định doanh số, phân tán rủi ro.Phạm Thị Vân Anh - NH44C46 Chuyên đề tốt nghiệp- Tín dụng nông nghịêp: đây là hình thức tín dụng cung cấp vốn cho các cá nhân ,tổ chức ,doanh nghịêp hoạt động trong... hanTuy nhiên, cơ cấu giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn ngày càng cân đối hơn. Tỷ trọng cho vay dài hạn của chi nhánh đối với doanh nghiệp lớn tăng từ 34,7% năm 2003 lên 37,17% năm 2005. Tốc độ tăng trởng của tín dụng ngắn hạn là - 3,2% năm 2004, và 51,9% năm 2005. Trong khi đó tốc độ tăng trởng của tín dụng chung và dài hạn là 2,27% năm 2004 và 60,1% năm 2005 .Cho thấy Tốc độ tăng trởng... ngoài ra các khoản vay của các doanh nghiệp lớn chủ yếu là doanh nghiệp nhà nớc nên khả năng sử lý nợ dễ dàng hơn, nếu là các khoản vay của doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì đà có tài sản đảm bảo nên vấn đề sử lý nợ dễ dàng.2.3 Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại phòng khách hàng 12.3.1 kết quả đạt đợcQua phân tích các số liệu trên cho thấy tín dụng đối với DNL tại chi... động thực tế của Ngân hàng và gây bó buộc hoạt động của doanh nghiệp lớn.Quy định của Ngân hàng nhà nớc ban đầu không có sự phân biệt đối sử giữa các thành phần kinh tế quy định về cho vay nh quy định về đảm tiền vay là những cản trở đối với loại hình doanh nghiệp lớn khi tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng. Nghị định về đảm bảo tiền vay quy định khi khách hàng vay vốn Ngân hàng phải có tài sản thế chấp,có . suất cho vay linh hoạt; mức lãi suất cho vay không giống nhau đối với các khoản vay khác nhau tuỳ thuộc vao phơng an/ dự án vay vốn và khách hàng vay vốn. Chơng 2: Thực trạng cho vay DNL tại ngân hàng công thơng Ba Đình từ năm 2003 đến nay ( năm 2005) Chơng 3: Giải pháp mở rộng cho vay tại phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI V.doc, THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI V.doc, THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI V.doc, Căn cứ vào mục đích: Căn cứ vào thời hạn cho vay: Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:, Căn cứ vào hình thái tín dụng của ngân hàng: Căn cứ vào phơng pháp hoàn trả: Căn cứ vào xuất sứ của tin dụng:, Thẩm định các điều kiện vay vốn, Các nhân tố ảnh hởng đến chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng chung của ngân hàng công thơng: Nguyên tắc chung :, Kh¸i niƯm, M«i trêng kinh tÕ x· héi, Nh©n tè thc vỊ phÝa doanh nghiƯp, Nhân tố thuộc về phía ngân hàng, Thùc tr¹ng më réng cho vay nãi chung, kết quả đạt đợc, Hạn chế trong hoạt động cho vay DNL trong thời gian qua, Nguyên nhân chủ quan, Định hớng phát triển trong thời gian tới, Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, Hoàn thiện quá trình tín dụng,cải tiến thủ tục,điều kiện vay vốn Giải pháp trong công tác tổ chức và đào tạo cán bộ tín dụng, Xây dựng hệ thống thông tin và tín dụng, Tăng cờng kiểm tra, kiểm soát nội bộ Phòng chống lừa đảo trong quan hệ tín dụng Ngân hàng, Kiến nghị với Ngân hàng nhà nớc

Từ khóa liên quan