THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc

87 1,232 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ. Khóa luận tốt nghiệpPHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ1. Sự cần thiết của nghiên cứuTrong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và được sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó hệ thống ngân hàng còn kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường, việc gặp phải các rủi ro trong hoạt động của các tổ chức nói chung là không thể tránh khỏi và hệ thống ngân hàng càng không thể nằm ngoài quy luật ấy. Và vì sự ảnh hưởng đặc biệt như đã nêu trên, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ảnh hưởng rất tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế chính trị, xã hội của một nước và thể lan rộng sang quy mô quốc tế. Trong hệ thống ngân hàng quốc gia, NHTM1 là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất của nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung lại, đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam khi chuyển qua chế thị trường cũng đã những thành tựu và lớn mạnh không ngừng nhưng cũng vấp phải những rủi ro và tổn thất nặng nề. Năm 2008, ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều biến động khó khăn đó là trải qua các “cơn bão” lạm phát, sụp đổ tài chính ở Mỹ, cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, cạnh tranh với thị trường chứng khoán… Tuy vậy đến năm 2009, dấu hiệu về tình hình tài chính của ngân hàng đã nhiều khả quan.Nổi bật về các thành tựu to lớn trong hệ thống NHTM ở Việt Nam, không thể không nhắc đến NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Viết tắt là VCB2). Với kinh nghiệm hoạt động trải qua 45 năm, VCB đã khẳng định vị thế là Ngân hàng 1 NHTM.2 Vietcombank.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 1 Khóa luận tốt nghiệphàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian tiếp theo, VCB sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn 2015 đứng trong hàng ngũ 70 định chế tài chính hàng đầu Châu Á với phạm vi hoạt động cả trong nước và quốc tế. Những giải pháp chủ đạo bao gồm đa dạng hoá hình thức sở hữu nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động; tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng; tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của VCB trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nguồn nhân lực thông qua các giải pháp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân tài trongngoài nước cũng như thu hút chất xám từ các khu vực kinh tế phát triển .Như chúng ta đã biết, tín dụng luôn được đánh giá là một trong những loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và độ rủi ro cao, đòi hỏi các cán bộ liên quan phải am hiểu toàn diện mọi lĩnh vực, đạo đức nghề nghiệp và phải tuân thủ cùng lúc nhiều loại chính sách và chế độ khác nhau. VCB đang trong quá trình chuyển đổi, hướng tới mô hình một NHTM đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và vững mạnh. Muốn vậy yêu cầu kiểm soát tốt rủi ro phải được đặt lên hàng đầu, trong đó tất yếu phải RRTD3. Chính vì lý do rằng quy mô HĐTD4 chiếm phần lớn trong tài sản của NHTM và thu nhập từ HĐTD chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu nhập. Cụ thể là dù danh nghĩa là hoạt động đa năng, nhưng thu nhập từ HĐTD hiện vẫn chiếm trên/dưới 70% tổng thu nhập của từng NHTM ở Việt Nam. Quy trình cấp tín dụng đòi hỏi kĩ thuật phức tạp; sản phẩm tín dụng đa dạng; khách hàng vay vốn thuộc nhiều ngành kinh tế khác nhau, loại hình DN5 khác nhau, điều kiện kinh doanh khác nhau, trình độ và phẩm chất đạo đức của các nhà quản trị khác nhau. Từ đó dẫn đến HĐTD ẩn chứa rất nhiều rủi ro. 2. Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ đặc thù của HĐTD, đề tài thể cung cấp thêm các nhận biết về rủi ro phổ biến và thường gặp trong các nghiệp vụ.3 RRTD.4 Hoạt động tín dụng.5 DN.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 2 Khóa luận tốt nghiệp Tăng hiểu biết về các biện pháp mà VCB Huế thường tiến hành để kiểm soát các rủi ro trong HĐTD. Sử dụng kiến thức và hiểu biết của một sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, đề xuất một số biện pháp góp phần vào việc phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro trong HĐTD.3. Đối tượng nghiên cứu Công tác kiểm soát rủi ro trong HĐTD của NHTM cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Huế.4. Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Đề tài nghiên cứu về công tác kiểm soát các rủi ro thường gặp trong HĐTD của VCB Huế. Thời gian: Đề tài được thực hiện từ tháng đầu tháng 2/2010 đến tháng hết tháng 4/2010. Số liệu thu thập từ đầu năm 2008 đến hết năm 2009. Không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại VCB Huế - 78 Hùng Vương – Thành phố Huế.5. Phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu chuyên ngành về kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng; Các tạp chí kinh tế (Báo giấy hoặc báo điện tử…); Khóa luận, chuyên đề của các sinh viên đã tốt nghiệp ở trường đại học kinh tế Huế, Đà Nẵng. Quan sát thực tế công tác của các cán bộ làm việc trong VCB Huế. Phỏng vấn trực tiếp các cán bộ về các thông tin trong công tác ngân hàng của phòng Kiểm tra nội bộ của VCB Huế. Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu từ ngân hàng.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 3 Khóa luận tốt nghiệpPHẦN IINỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 Khái qt về NHTM1.1.1 Khái niệm NHTM6NHTM là loại hình TCTD7 được thực hiện tồn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan (Trong đó hoạt động ngân hàng được hiểu là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xun là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh tốn).1.1.2 Chức năng NHTM8 Chức năng trung gian tín dụng. Chức năng trung gian thanh tốn.  Chức năng tạo tiền.1.1.3 Vai trò NHTM9 NHTM giúp các DN vốn đầu tư mở rộng SXKD10, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các NHTM góp phần phân bố hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển cân đối nền kinh tế. NHTM tạo ra mơi trường cho việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. NHTM là cầu nối cho việc phát triển nền kinh tế đối ngoại giữa các quốc gia.1.1.4 Các hoạt động chủ yếu của NHTM116 TS Hồng Văn Liêm (2007), Giáo trình tài chính tiền tệ, NXB Đại học Huế, Huế.7 Tổ chức tín dụng.8 TS Hồng Văn Liêm (2007), Giáo trình tài chính tiền tệ, NXB Đại học Huế, Huế.9 TS Hồng Văn Liêm (2007), Giáo trình tài chính tiền tệ, NXB Đại học Huế, Huế.10 SXKD.11 Tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh.SVTH: Hồng Thị Mỹ Dung – K40 Kế tốn kiểm tốn 4 Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động huy động vốn. Hoạt động cấp tín dụng:• Cho vay• Bảo lãnh• Chiết khấu• Cho thuê tài chính• Bao thanh toán• Tài trợ nhập khẩu• Tài trợ xuất khẩu• Cho vay thấu chi• Cho vay theo hạn mức tín dụng và hạn mức tín dụng dự phòng Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Các hoạt động khác:• Góp vốn và mua cổ phần• Tham gia thị trường tiền tệ• Kinh doanh ngoại hối• Ủy thác và nhận ủy thác• Cung ứng dịch vụ bảo hiểm• Tư vấn tài chính• Bảo quản vật quý giá1.2 Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ1.2.1 Khái niệm“Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ các quy định về tổ chức quản lý, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp công tác mà một đơn vị phải tuân theo.”1212 Th.s Lâm Thị Hồng Hoa (2002), Giáo trình kiểm toán ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 5 Khóa luận tốt nghiệp“Kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính sách và thủ tục (Kiểm soát nội bộ) do Ban Giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và sự hiệu quả của các hoạt động trong khả năng thể. Các thủ tục này đòi hỏi việc tuân thủ các chính sách quản lý, bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện gian lận hoặc sai sót, tính chính xác và đầy đủ của các ghi chép kế toán và đảm bảo lập trong thời gian mong muốn”13.Hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của các TCTD Việt Nam được xây dựng và vận hành trên sở Luật các TCTD ban hành năm 1997 và Quy chế về kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 03/1998/QĐ-NHNN3 ngày 3/1/1998 của Thống đốc NHNN.1.2.2 Nhiệm vụ14 Ngăn ngừa thiếu sót trong hệ thống xử lý nghiệp vụ: Các thủ tục kiểm soát phải được thiết kế sao cho thể hướng các nghiệp vụ kinh tế được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, nhằm ngăn chặn kịp thời các sai sót, nhầm lẫn vô tình hay cố ý thể gây thất thoát tiền bạc hoặc tài sản của ngân hàng, gây ra thiệt hại trong kinh doanh. Bảo vệ ngân hàng trước những thất thoát tài sản thể tránh: Ngân hàng phải giữ gìn một lượng tiền mặt lớn đủ loại bao gồm tiền mặt và các phương tiện chuyển nhượng, chúng đòi hỏi phải được bảo vệ về mặt vật chất cả trong khâu lưu trữ cũng như khi chuyển tiền. Vì lý do này ngân hàng cần phải thiết lập các quy trình hoạt động, xác định giới hạn tự do cá nhân và lập ra một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với tài sản. Ngoài đặc trưng trên, hầu hết các tài sản của ngân hàng đều không thể kiểm đếm được. Những tài sản này phần lớn bao gồm một giá trị lớn các khoản phải thu (Tiền vay phải thu, tiền lãi phải thu, khoản dự phòng nợ khó đòi), các tài sản ngoại bảng (Cam kết bảo lãnh, cam kết cho vay…) đòi hỏi ngân hàng phải đặc biệt chú trọng đến việc thiết lập một quy trình chặt chẽ đảm bảo kiểm soát được đầy đủ các tài sản nợ và của ngân hàng.13 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 400.14 Th.s Lâm Thị Hồng Hoa (2002), Giáo trình kiểm toán ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 6 Khóa luận tốt nghiệp Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh: cấu kiểm soát nội bộ cần được thiết lập bao gồm những thủ tục để đảm bảo chính sách kinh doanh của ngân hàng được tất cả các nhân viên ngân hàng chấp hành. Chẳng hạn cần phải thiết kế các biện pháp kiểm tra để đảm bảo rằng, các cán bộ tín dụng sẽ thực hiện các khoản cho vay đúng theo quy định của ngân hàng; các kế toán giao dịch thực hiện đúng các quy trình ngân hàng đã quy định về mở tài khoản và chuyển tiền.1.2.3 Các bộ cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ151.2.3.1 Môi trường kiểm soát Nguyên tắc và phong cách điều hành của Ban Giám đốc – Hội đồng quản trị. cấu tổ chức. Các phương pháp truyền đạt sự phân công quyền hạn. Vị trí của bộ phận kiểm soát nội bộ.1.2.3.2 Mục tiêu Các nghiệp vụ chỉ thể được thực hiện nếu sự đồng ý chung hoặc cụ thể của Ban Giám đốc. Tất cả các nghiệp vụ và các sự kiện được hạch toán một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác vào tài khoản trong kỳ kế toán phù hợp, từ đó cho phép lập báo cáo tài chính theo những chuẩn mực xác định. Chỉ thể xâm nhập vào tài sản hay vào tài liệu khi sự cho phép của Giám đốc. Các tài sản trên sổ kế toán được so sánh với các tài sản thực trong khoảng thời gian tương đối thường xuyên và trong trường hợp chênh lệch, các biện pháp thích hợp được đưa ra.1.2.3.3 Các thể thức kiểm soát Phân chia trách nhiệm thích hợp. Các thủ tục phê chuẩn đúng đắn.15 Th.s Lâm Thị Hồng Hoa (2002), Giáo trình kiểm toán ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 7 Khóa luận tốt nghiệp Chứng từ và sổ sách đầy đủ. Bảo vệ tài sản vật chất và sổ sách. Kiểm tra độc lập. Phân tích rà soát.1.3 HĐTD của NHTM1.3.1 Khái niệm tín dụng“Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.”16 Như vậy, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba (03) nội dung: sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng. Sự chuyển nhượng này mang tính tạm thời hay nói cách khác là thời hạn. Sự chuyển nhượng này kèm theo chi phí nhất định.1.3.2 Phân loại tín dụng17Có nhiều tiêu thức phân loại tín dụng. Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu: Dựa vào mục đích của tín dụng: Cho vay phục vụ SXKD công thương nghiệp. Cho vay tiêu dùng cá nhân. Cho vay bất động sản. Cho vay nông nghiệp. Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu. Dựa vào thời hạn tín dụng:16 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh.17 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 8 Khóa luận tốt nghiệp Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay thời hạn dưới 1 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động. Cho vay trung hạn: Là loại cho vay thời hạn từ 1 đến 5 năm. Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định. Cho vay dài hạn: Là loại cho vay thời hạn trên 5 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng: Cho vay không đảm bảo: Là loại cho vay không tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay. Cho vay đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác. Dựa vào phương thức cho vay: Cho vay theo món vay. Cho vay theo hạn mức tín dụng. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay: Cho vay chỉ một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn. Cho vay nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp. Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy khả năng tài chính của mình, người đi vay thể trả nợ bất kỳ lúc nào.1.4 Rủi ro trong tín dụng1.4.1 Khái niệm về rủi ro trong tín dụng“RRTD là ngôn từ thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng hoặc trên thị trường tài chính. Đó là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn phải thanh toán. Luôn là người cho vay SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 9 Khóa luận tốt nghiệpphải chịu rủi ro khi chấp nhận một hợp đồng cho vay tín dụng. Bất kỳ một hợp đồng cho vay nào cũng RRTD”18“RRTD là loại rủi ro phát sinh do khách nợ không còn khả năng chi trả. Trong hoạt động ngân hàng, RRTD xảy ra khi khách hàng mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó.”19Như vậy, hiểu một cách khái quát RRTD là những biến cố không mong đợi xảy ra, gây thất thoát tài sản của ngân hàng trong các nghiệp vụ liên quan đến HĐTD. RRTD là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của một ngân hàng.1.4.2 Nguyên nhân dẫn đến RRTDRRTD xảy ra là khi khách hàng vay vốn mất khả năng trả nợ vay. Loại rủi ro này thể phát sinh do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan từ cả hai phía khách hàngngân hàng20. nhiều tiêu chí để phân loại các nguyên nhân, nhưng chủ yếu nguyên nhân được chia theo hai (02) cách sau:1.4.2.1 Nguyên nhân do tác động khách quan, chủ quan21 RRTD do nguyên nhân khách quan: Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định. - Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới.- Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế.- Sự tấn công của hàng nhập lậu.- Thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành. Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi.18 Theo Wikipedia.19 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh.20 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh.21 Tạp chí kế toán. (01/06/2006). RRTD và quản lý RRTD của các NHTM tại TP.HCM. Theo địa chỉ: http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai-chinh/ngan-hang-thuong-mai/rui-ro-tin-dung-va-quan-ly-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tai-t.htmlSVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế toán kiểm toán 10[...]... toán kiểm toán 47 Khóa luận tốt nghiệpPHẦN IINỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 Khái quát về NHTM1.1.1 Khái niệm NHTM6NHTM là loại hình TCTD7 được thực hiện tồn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan (Trong đó hoạt động ngân hàng được hiểu là hoạt động. .. để kiểm soát các rủi ro trong HĐTD. Sử dụng kiến thức và hiểu biết của một sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, đề xuất một số biện pháp góp phần vào việc phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro trong HĐTD.3. Đối tượng nghiên cứu Cơng tác kiểm sốt rủi ro trong HĐTD của NHTM cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Huế.4. Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Đề tài nghiên cứu về công tác kiểm soát. .. triển của NHTM cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Huế Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Huế được thành lập theo quyết định số 68-QĐ NH3 ngày 10/8/1993 của Tổng Giám đốc VCB và đi vào hoạt động ngày 02/11/1993. Tên giao dịch của ngân hàng với các tổ chức, cá nhân trong nước là VCB Chi nhánh Huế, tên giao dịch quốc tế là Vietcombank Huế, trụ sở đóng tại 78 Hùng Vương – Thành phố Huế. Sự ra đời của Chi nhánh. .. đồngchi m tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của Chi nhánh. Bên cạnh hoạt động cho vay thì Chi nhánh cũng các hoạt động khác để đem lại thu nhập như hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối…Về chi phí: Để thể đẩy mạnh hoạt động cho vay, Chi nhánh phải một lượng vốn lớn mới đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng. Chi nhánh đã những biện pháp để thu hút tiền gửi của các tổ... ngân hàng và an tồn của hệ thống.2.4 Chương trình cơng tác kiểm tra nội bộ cơng tác tín dụng q 1 năm 2010Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2010 và thực tế yêu cầu công tác của Chi nhánh, Phòng Kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình cơng tác kiểm tra nội bộ trong q 1 năm 2010 như sau:2.4.1 Cơng tác kế tốn Kiểm tra các báo cáo quyết toán năm 2009. Kiểm tra cân đối kế toán hàng. .. được rủi rohoạt động của Kiểm tốn độc lập hồn tồn độc lập, khơng giới hạn phạm vi cơng tác, trong một thời gian ngắn thể kiểm tra rất nhiều DN, tổ chức trên nhiều khu vực và lãnh thổ…1.4.4 Các biểu hiện của rủi ro trong HĐTD Trong HĐTD, khi ngân hàng thực hiện một nghiệp vụ cho vay thì đó mới chỉ là một giao dịch chưa hồn thành. Giao dịch tín dụng chỉ được xem là hoàn thành khi nào ngân hàng. .. kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong mọi quy trình nghiệp vụ, tại tất cả các đơn vị, bộ phận của ngân hàng Ngoại thương.  Hoạt động độc lập với các bộ phận nghiệp vụ khác. Độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về kết luận và kiến nghị của mình. Các đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động. .. toán kiểm toán 10 Khóa luận tốt nghiệp2.3.2.2 Nguyên tắc hoạt động  Mọi rủi ro nguy ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của VCB đều phải được nhận dạng, đo lường, đánh giá một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện ngăn ngừa và biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Hoạt động KTNB là một phần không tách rời của các hoạt động hàng ngày của VCB. chế kiểm tra, kiểm. .. so với các Chi nhánh VCB khác nhưng đã góp phần giải quyết được những khó khăn trong kinh doanh xuất nhập khẩu, chuyển tiền ngồi nước… góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương đi vào hoạt động ổn định. Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy được tiềm năng của thị trường cịn rất lớn, khơng dừng lại ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Huế đã chủ động mở rộng hoạt động đến các... trợ cơng tác thanh toán quốc tế trong giao dịch với các ngân hàng ở nước ngồi. Phịng kế tốn: Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong khi giao dịch với khách hàng, kiểm tra các hoạt động kinh doanh và tài chính của Chi nhánh, giúp Giám đốc điều hành trong cơng tác tổ chức hạch tốn cơng tác kế toán, hạch toán kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.SVTH: Hoàng Thị Mỹ Dung – K40 Kế tốn kiểm tốn . toán kiểm toán 19 Khóa luận tốt nghiệpCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG. góp phần vào việc phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro trong HĐTD.3. Đối tượng nghiên cứu Công tác kiểm soát rủi ro trong HĐTD của NHTM cổ phần Ngoại thương
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc, Sự cần thiết của nghiên cứu, Nguyên nhân do tác động khách quan, chủ quan Nguyên nhân do tác nhân ngân hàng, khách hàng, Phân loại RRTD theo rủi ro kiểm toán, Khái quát về thẩm định tín dụng Nội dung chủ yếu của thẩm định tín dụng, Cung cấp cơng cụ phòng ngừa RRTD, Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Ngoại thương Huế Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở VCB Huế, Tình hình tài sản và nguồn vốn, Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Huế qua hai năm 2008 - 2009, Nguyên tắc hoạt động Nhiệm vụ Quyền hạn, Cơng tác kế tốn Cơng tác tín dụng Cơng tác an tồn kho quỹ Một số cơng việc khác, Nhiệm vụ Hồ sơ làm căn cứ cho việc xử lý RRTD Hạch toán và báo cáo, Dư nợ tín dụng phân loại theo ngành kinh tế, Dư nợ tín dụng phân loại theo loại hình kinh tế Dư nợ tín dụng đối với DN vừa và nhỏ, Nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng  Hồ sơ vay vốn bao gồm:, Thẩm định  Nội dung thẩm định:, Quyết định cho vay, cam kết cho vay và giải ngân  Nội dung nghiệp vụ:, Giám sát tín dụng, đơn đốc thu nợ, thu lãi  Nội dung nghiệp vụ:, Rủi ro đặc thù của ngành DN đi vay kinh doanh Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính Các nhân tố rủi ro khác, Ưu điểm  Vị trí:, Tồn tại chủ quan  Cách phân chia phòng ban:, Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay và xử lý nợ xấu, Phân chia giới hạn rủi ro Các biện pháp khác

Từ khóa liên quan