Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam.docx

49 1,420 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam. Chuyên đề tốt nghiệpLời nói đầu Trong bối cảnh toàn cầu hoá xu thế hội nhập như hiện nay,đặc biệt la sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) vào ngày 11.1.2007,cơ hội mở ra cho các Ngân Hàng là rất lớn.Với nguồn thu nhập chính từ hoạt động tín dụng, vấn đề được đặt ra là làm sao nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất có thể để hoạt động của Ngân Hàng diễn ra an toàn sinh lợi cao. Vận dụng mô hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp là một trong số những biện pháp được các ngân hàng trên thế giới sử dụng.Tuy nhiên, ở Việt Nam mô hình này còn khá mới mẻ cần được nghiên cứu hoàn thiện.Với chuyên đề :”Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại ngân hàng ngoài quốc doanh(vpbank)”, em hy vọng nêu ra được cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này. Chuyên đề phân tích kĩ hơn về mô hình chấm điểm tín dụng trên cả lý thuyết lẫn thực tế.Đánh giá những thành công hạn chế của hoạt động này tìm hiểu nguyên nhân,đưa ra kiến nghị ,giải pháp nhằm sớm hoàn thiện mô hình trên.Chuyên đề gồm 3 phần:Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệpChương 2 :Thực trạng chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt NamChương 3 :Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo-PGS,TS Đàm Văn Huệ cùng các cán bộ tại phòng tín dụng,chi nhánh Ngân hàng ngoài quốc doanh tại Khâm Thiên đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.1Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp1.1.Khái niệm mục đích của việc chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp.1.1.1.Khái niệm về chấm điểm tín dụng. Chấm điểm tín dụng là một quy trình đánh giá khả năng ,xác xuất thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một doanh nghiệp đối với ngân hàng như trả gốc lãi vay khi đến hạn hoặc vi phạm các điều kiện tín dụng khác nhằm xác định mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng khách hàng được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các thông tin tài chính phi tài chính có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng ,từ đó có thể có những thông tin quan trọng để đạnh giá mức độ rủi ro của từng khách hàng.Đó cũng là cơ sở để đưa ra các quyết định về tín dụng như : hạn mức tín dụng, lãi suất áp dụng, thời hạn cho vay . Đối với từng loại khách hàng khác nhau thì áp dụng những chỉ tiêu thang điểm khác nhau.Hiện nay, thông thường các Ngân hàng phân khách hàng ra làm 3 loại chính là : tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân.1.1.2.Mục đích của việc chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Mục đích của chấm điểm tín dụng xếp hạng daonh nghiệp là đưa ra nhận xét đánh giá tình hình hoạt động, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán trong hiện tại tương lai của doanh nghiệp nhằm xác định khả năng thu hồi vốn của Ngân hàng cho vay, lường trước được các rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh để có những biện pháp xử lý kịp thời. Từ đó giúp các Ngan hàng với tư cách là nhà đầu tư vốn đưa ra các quyết định thích hợp như : xác định hạn mức tín dụng, thời hạn, mức lãi suất, biện pháp bảo đảm tiền vay, phê duyệt hay không phê duyệt . nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.2Chuyên đề tốt nghiệp Với mô hình chấm điêm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng có thể chủ động trong quản lý khách hàng, giám sát đánh giá khách hàng khi khoản tín dụng đang còn dư nợ. Xếp hạng khách hàng cho phép ngân hàng lường trước được dấu hiệu cho thấy khoản vay có được sử dụng đúng cách đúng mục đích hay không, từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời. Khi xây dựng được mô hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp, Ngân hàng có thể nâng cao được chất lượng, rút ngắn thời gian thẩm định.Ngoài ra nó còn giúp ngân hàng chuẩn hoá việc thu thập quản lý thông tin khách hàng.Xét trên góc độ quản lý toàn bộ danh mục tín dụng, mô hình chấm điểm tín dụng còn nhằm mục đích : phát triển chiến lược maketing nhằm hướng tới các khách hàng có ít rủi ro hơn ; ước lượng mức vốn đã cho vay không thu hồi được để trích lập dự phòng những rủi ro, tổn thất do hoạt động tín dụng gây ra.1.2.Nội dung của công tác chấm điểm tín dụng1.2.1.Bước 1 : Thu thập xử lý thông tin. Đây là bước đầu tiên đặt nên móng cho quy trình chấm điểm tín dụng.Các thông tin thu thập để sử dụng trong quá trình chấm điểm tín dụng cần phải đầy đủ toàn diện, bao gồm cả thông tin tài chính va thông tin phi tài chính. Các thông tin tài chính như : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong vài năm gần nhất.Những báo cáo này cần được kiểm tra kỹ lưỡng về độ chính xác tính trung thực củ chúng.Các cán bộ tín dụng có thể kiểm tra điều này qua khảo sát thực tế các khách hàng, cần thiết phải có sự thận trọng nhất định, đặc biệt là những báo cáo chưa được kiểm toán.3 Các thông tin phi tài chính như : các giấy tờ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bao gồm giấy phép thành lập doanh nghiệp, mã số thuế, giấy đăng kí kinh doanh, điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần quan tâm đến các nguồn thông tin khác có liên quan như : các dữ liệu kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực do hiệp hội, đoàn thể cung cấp, các thông tin từ tạp chí, ấn phẩm của doanh nghiệp, ngành hoặc các thông tin từ đối thủ cạnh tranh của daonh nghiệp. Thông tin được thu thập qua hồ sơ vay vốn của khách hàng, qua thông tin lưu trữ tại ngân hàng, qua phỏng vấn trực tiếp, qua thăm thực địa doanh nghiệp . Sau khi thu thập thông tin cần tiến hành kiểm tra đối chiếu, làm sạch để đảm bảo tính trung thực, minh bạch có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào phân tích lưu trư để tạo kho dữ liệu tại ngân hàng, từ đó sẽ có thông tin về doanh nghiệp trong nhiều năm liên tục, qua đó thấy được xu hướng phát triển lâu dài của các daonh nghiệp. Dù tiếp cận thu thập thông tin, tài liệu theo nguồn nào thì mỗi cán bộ tín dụng cũng cần phải xem xét, đánh giá xác định mức độ tin cậy của từng nguồn thông tin để có thể đưa ra cái nhìn khách quan trong quá trình chấm điểm tín dụng.1.2.2.Bước 2 : Phân loại ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Do đặc trưng của mỗi ngành nghề khác nhau về chu kì kinh doanh, mức tăng trưởng, mức vốn, cơ cấu chi phí, khả năng sinh lời, mức độ cạnh tranh, mức độ ảnh hưởng của luật pháp tới ngành nghề đó .nên xây dựng một hệ thống chấm điểm tín dụng cần tính đến yếu tố ngành nghề là tất yếu.4Chuyên đề tốt nghiệp Hệ thống phân loại ngành kinh tế dùng để chấm điểm tín dụng xếp hạng daonh nghiệp phải phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế môi trường pháp lý của từng quốc gia. Hiện nay, đa số các ngân hàng phân loại doanh nghiệp theo 4 ngành nghề chính gồm : Nông-lâm-ngư nghiệp : chăn nuôi, trồng trọt, khai thác lâm sản, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, làm muối. Thương mại-dịch vụ : khách sạn, nhà hàng,cảng sông biển,in ấn xuất bản sách,chăm sóc sức khoẻ . Xây dựng : hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, nhà ở . Công nghiệp : chế biến các loại nông lâm thuỷ hải sản, sản xuất lắp ráp hàng điện tử, sản xuất điện, khí đốt .1.2.3.Bước 3: Xác định quy mô của doanh nghiệp Quy mô của doanh nghiệp cũng là một yếu tố cần phải xét đến, bởi nó quyết định đến vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng kinh doanh thu lợi, khả năng trả nợ.Doanh nghiệp sẽ khó có thể tiến hành đa dạng hoá hoạt động để giảm rủi ro kinh doanh nâng cao ưu thế cạnh tranh khi quy mô của nó quá nhỏ, bởi những doanh nghiệp này không có những ưu thế về quy mô sản xuất, tiêm năng nhân sự tiềm lực về mặt tài chính.Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ thường chỉ thiên về về kinh doanh một loại sản phẩm, nên vị thế tín dụng sẽ bị đánh giá thấp hơn.Tuy nhiên, lợi thế của những doanh nghiẹp là bộ máy tổ chức gọn nhẹ, kinh doanh đơn giản, hiệu quả. Để đánh giá quy mô của doanh nghiệp ngươi ta thường căn cứ vào bốn chỉ tiêu sau :5 Mức vốn kinh doanh : chỉ tiêu này thường được lấy ở bảng cân đối kế toán, la tiêu chí tổng hợp để xác định quy mô của daonh nghiệp, gồm 2 phần : Vốn chủ sở hữu vốn vay. Lao động : là số lao đông thực tế sử dụng tính bình quân trong 3 năm gần nhất hoạc tính binh quân trong các năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nếu doanh nghiệp đó thành lập chưa tới 3 năm.Doanh nghiệp lớn với nhiều cơ sở, chi nhánh, đại lý, kinh doanh nhiều mặt hàng sẽ cần một lượng lao đông lớn.Doanh nghiệp nhỏ, khả năng đa dạng hoá sản phẩm cũng như mở rộng mạng lưới chi nhánh còn hạn chế thì tất nhiên nhu cầu về sử dụng lao động cũng ít hơn. Doanh thu thuần : chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng,thành phẩm, cung cấp dịch vụ đã loại trừ các khoản do chiết khấu thương mại, giam giá hàng bán,hàng bị trả lại, các loại thuế. Nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp cho biết khả năng trả nợ của doanh nghiệp đối với các khoản vay. Giá trị nộp ngân sách nhà nước : bao gồm các loại thuế các khoản nộp khác theo quy định của nhà nước trong năm báo cáo lấy theo số thực đã nộp (không tính các khoản thuế xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản tiền phạt, phụ thu, kinh phí công đoàn)6Chuyên đề tốt nghiệpTiêu thức Trị số Chấm điểmVốn kinh doanh(VKD)VKD≥50 3040≤VKD<50 2530≤VKD<40 2020≤VKD<30 1510≤VKD<20 10VKD<10 5Số lao động(SLD)Sld≥1500 151000≤SLD<1500 12500≤sld<1000 9100≤sld<500 650≤sld<100 3Sld<50 1Doanh thu thuần(dtt)Dtt≥200 40100≤dtt<200 3050≤dtt<100 2020≤dtt<50 105≤dtt<20 5Dtt<5 2Nộp ngân sách nhà nước(nns)Nns≥10 157≤nns<10 125≤nns<7 93≤nns<5 61≤nns<3 3Nns<1 1Bảng 1.1.Bảng chấm điểm theo quy mô doanh nghiệp1.2.4.Bước 4 : Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính Các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam sử dụng 4 nhóm gồm 11 chỉ tiêu để tiến hành chấm điểm, đó là :7 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản : Được dùng để đánh giá khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn của các doanh nghiệp trong tương lai gần khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn đã đến hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn : Hệ số này cho biết mức độ các khoản nợ ngắn hạn có thể được trang trải bằng tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn, được biểu thị bằng số lần, cho thấy mối liên hệ giữa tài sản ngắn hạn đối với nợ ngắn hạn để chỉ ra sự an toàn của những nhà tài trợ ngắn hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạnTuỳ thuộc vào từng ngành kinh doanh từng thời kì kinh doanh, song chủ nợ ngắn hạn sẽ tin tưởng nếu chỉ số này lớn hơn 2.Khả năng thanh toán nhanh : Hệ số này cho biết khả năng các khoản nợ ngắn hạn có thể được trả bằng tài sản có tính thanh khoản cao không cần bán các tài sản tồn kho dự trữ. Khả năng thanh toán nhanh = Tổng tài sản lưu động-tồn kho Tổng nợ ngắn hạnNừu chỉ số này >=1 có nghĩa là doanh nghiệp không có nguy cơ bị rơi vào tình trạng vỡ nợ. Nhóm chỉ tiêu hoạt động :Được dùng để đánh giá chất lượng sử dụng quản lý hàng tồn kho nợ phải thu, tính thanh khoản của những tài sản này góp phần đánh giá khả năng thanh toán nợ vay của các doanh nghiệp.Vòng quay hàng tồn kho : Được dùng để đo lường mối liên hệ giữa giá vốn hàng bán mức tồn kho của các loại thành phẩm, nguyên vật liệu. Đây là 8Chuyên đề tốt nghiệpchỉ tiêu quan trọng đánh giá tình hình sản xuất,phản ánh trình độ quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp. Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bqNếu chỉ số này từ 9 trở lên là một dấu hiệu tốt về tình hình tiêu thụ dự trữ.Kì thu tiền bình quân : Được dùng để đánh giá khả năng thu tiền trong thanh toán trên cơ sở các khoản phải thu doanh thu bình quân một ngày. Các khoản phải thu Kì thu tiền bình quân = Doanh thu thuần 365Giá trị của tý số này càng cao chứng tỏ hiệu quả thu hồi nợ của doanh nghiệp càng thấp doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải những khoản nợ khó đòi. Thông thường 20 ngày là một chu kì thu tiền chấp nhận được (đương nhiên số ngày này còn phải xem xét gắn với giá vốn chính sách bán chịu của doanh nghiệp).Hệ số sử dụng tài sản : Nó cho thấy hiệu quả sử dụng toàn bộ các loại tài sản của doanh nghiệp. Hệ số sử dụng tài sản = Doanh thu thuần Tổng giá trị tài sảnDoanh thu thuần phản ánh số doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã trừ thuế các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp trong kì báo cáo9Tổng giá trị tài sản phản ánh tổng giá trị tài sản thuần hiện có của doanh nghiệp trong kì báo cáo, bao gồm các loại tài sản lưu động tài sản cố định. Nhóm chỉ tiêu về đòn cân nợ : Đánh giá khả năng trả nợ vay của các doanh nghiệp, bao gồm cả vốn gốc lãi vay Hệ số nợ : Nó phản ánh cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp cho biết cứ một đồng tài sản của doanh nghiệp thì có bao nhiêu đồng hình thành do đi vay.Giá trị này càng cao thì mức độ rủi ro phá sản của doanh nghiệp càng lớn.Đối với các chủ nợ giá trị này thường được chấp nhận ở mức là 50%.Hệ số tự tài trợ : Phản ánh khả năng độc lập về tài chính, đảm bảo cho các khoản nợ bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đây là tỷ lệ giữa vốn vay so với vốn chủ sở hữu tính ở thời điểm cuối kì. Tỷ lệ này càng nhỏ thì giá trị vốn chủ sở hữu càng lớn, lại là nguồn vốn không phải hoàn trả, điều đó có nghĩa khả năng tài chính của doanh nghiệp càng tốt, tuy nhiên tỷ lệ này càng cao thì có một khả năng lớn là doanh nghiệp không thể trả được các khoản nợ theo những điều kiện tài chính thắt chặt hoặc có sự kém cỏi trong khâu quản lý.Tuỳ theo hệ thống tài chính mà người ta sử dụng chỉ số này làm giới hạn ràng buộc cấp tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp (chẳng hạn theo Điều 11 nghị định số 59/CP thì chỉ số này được quy định tối đa bằng 1)Nợ quá hạn / Tổng dư nợ ngân hàng : Thể hiện việc hoàn trả vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp, qua đó thể hiện thái độ hợp tác của doanh nghiệp cũng như sự lành mạnh về tài chinh của ngân hàng. Nhóm các chỉ số về doanh lợi : Đánh giá mức độ an toàn của các khoản tín dụng thông qua xem xét sức cạnh tranh của doanh nghiệp, doanh nghiệp co vững mạnh. ặn định hay ko.10[...]... hiện mơ hình này.Chương 2 :Thực trạng chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh việt nam2.1.Tổng quan về ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển của VPBank Ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam, tên viết tắt là VPBank, được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng... lẫn thực tế.Đánh giá những thành công hạn chế của hoạt động này và tìm hiểu nguyên nhân,đưa ra kiến nghị ,giải pháp nhằm sớm hoàn thiện mơ hình trên.Chun đề gồm 3 phần:Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Chương 2 :Thực trạng chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt NamChương 3 :Giải pháp hồn thiện cơng tác chấm điểm. .. mơn nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp. Cán bộ tín dụng đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ sẽ thực hiện chuyên nghiệp hơn, có độ tin cậy cao hơn các cán bộ tín 14 chất lượng cho cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại Vpbank. Trước hết cần nâng cao nhận thức của cán bộ tín dụng. .. điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp vẫn còn tồn tại những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng xếp hạng:  Thứ nhất: về quy trình chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp chưa được hoàn thiện. Quy trình chấm điểm bao gồm 7 bước bắt đầu từ bước thu thập thông tin về doanh nghiệp đến các bước chấm điểm quy mô doanh nghiệp, chấm điểm các chỉ tiêu tài chính phi tài chính, tiếp theo bước tổng hợp điểm. .. chính. việc tính tốn phân tích, chấm điểm các chỉ tiêu tổng hợp điểm để xếp hạng doanh nghiệp hoàn toàn do cán bộ chấm điểm tín dụng thực hiện bằng phương pháp thủ cơng mà khơng hề có sự trợ giúp của phần mềm tin học.Vì vậy Vpbank cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tự động, đồng thời cần ứng dụng tin học để thiết kế ứng dụng mơ hình kinh tế lượng vào... uy tín giao dịch với khách hàng. Từ những thành cơng đó kết quả chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp đã được cán bộ tín dụng ứng dụng một cách hiệu quả nhanh chóng trong quyết định cho vay doanh nghiệp, như căn cứ vào hạng tín dụng doanh nghiệp để ra quyết định mở rộng cho vay hay ngừng cấp tín dụng. 2.2.2.2. Hạn chế nguyên nhânBên canh những thành công đã đạt được công tác chấm điểm. .. chấm điểm xếp hạng, Vpbank chấm điểm chỉ tiêu tài chính bằng việc chấm điểm 11 tỉ số tài chính thuộc 4nhóm chỉ tiêu. Tuy nghiên 11 tỉ số tài chính này vẫn chưa phản ánh được đẩy đủ 37 Chun đề tốt nghiệp Với mơ hình chấm điêm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng có thể chủ động trong quản lý khách hàng, giám sát đánh giá khách hàng khi khoản tín dụng đang cịn dư nợ. Xếp hạng khách hàng. .. cho cán bộ tín dụng tham gia các khóa học đào tạo chun sâu về chun mơn phân tích tài chính doanh nghiệp, về chấm điểm các chỉ tiêu trong quy trình chấm điểm. Kết luậnCơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp đang ngày càng đóng vai trị quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. Qua công tác này, ngân hàng có thể đo lường khả năng hồn trả nợ của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro tín dụng, góp... trong năm báo cáo lấy theo số thực đã nộp (khơng tính các khoản thuế xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản tiền phạt, phụ thu, kinh phí cơng đồn)6 Chuyên đề tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh, những ưu điểm nhược điểm, từ đó gợi ý các biện pháp khắc phục hồn thiện quy trình trên nhằm... doanh Việt NamChương 3 :Giải pháp hồn thiện cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo-PGS,TS Đàm Văn Huệ cùng các cán bộ tại phịng tín dụng, chi nhánh Ngân hàng ngoài quốc doanh tại Khâm Thiên đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.1 Chỉ tiêu tiền các khoản tương đương tiền/vốn chủ sở hữu biểu hiện khả năng . về chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệpChương 2 :Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt NamChương. về ngân hàng ngoài quốc doanh (VPBANK) và công tác thực hiện mô hình này.Chương 2 :Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam.docx, Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam.docx, Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam.docx, Nâng cao trình độ cán bộ chấm điểm tín dụng.

Từ khóa liên quan