Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.doc

18 25,342 207
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân PHỤ LỤC Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng nhânQuy trình cho vay được bắt đầu từ khi CBTD tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán viên tất toán – thanh lý hợp đồng tín dụng. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thông tin cần thiết của khách hàng. CBTD phải tiến hành thẩm định, trình duyệt và phê duyệt và thông báo việc phê duyệt/không phê duyệt với khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không quá 10 ngày. Trường hợp phức tạp có thể kéo dài theo sự thoả thuận với khách hàng. Quy trình cho vay gồm các bước sau :Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về lập hồ sơ vay vốn.Thẩm định các điều kiện vay vốnXác định phương thức cho vay Xem xét khả năng nguồn vốn, điều kiện vay vốn và lãi suất cho vay của ngân hàng.Lập tờ trình thẩm định cho vay Tái thẩm định cho vayTrình duyệt khoản vayKý kết hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và TSĐBGiải ngânKiểm tra, giám sát khoản vayThu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinhThanh lý hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vayGiải chấp TSĐBLưu giữ hồ sơ tín dụng và hồ sơ đảm bảo tiền vayTiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn(1)Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốnHướng dẫn khách hàng lập hồ sơĐối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng cung cấp những thông tin về khách hàng, các quy định của NHCT mà khách hàng phải đáp ứng về điều kiện vay vốn và tư vấn lập hồ sơ cần thiết để được ngân hàng cho vay.Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: CBTD hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay.Về cơ bản, một số hồ sơ vay gồm có:Hồ sơ khách hàng:Các văn bản công nhận tư cách tổ hợp tác, tư cách dân sự - đối với khách hàng là tổ hợp tác.Chứng minh thư hộ chiếu (đối với người nước ngoài)Giấy đăng kí kết hôn (nếu trong trường hợp khách hàng đã lập gia đình).Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ chứng minh cư trú thường xuyên, chứng minh nhân dân ( hay hộ chiếu ). Hồ sơ khoản vay:Vay phục vụ tiêu dùngGiấy đề nghị vay vốn và phương án sử dụng vốnTài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốnTài liệu chứng minh thu nhập :Hợp đồng lao động, xác nhận lương, hợp đồng cho thuê nhà,thuê xe, giấy phép kinh doanh…của người vay.Hồ sơ bảo đảm tiền vayGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; trích lục bản đồ thử đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản… và các giấy tờ liên quan khác. Nếu vay không có tài sản bảo đảm đối với CBCNV thì cần xác nhận của cơ quan quản lý lao động (theo mẫu) và hợp đồng lao động. Đối với trường hợp cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu hoặc giấy tờ khác trị giá được bằng tiền do Chính phủ, Bộ tài chính, Vietinbank và các tổ chức tín dụng khác phát hành hoặc số dư tài khoản tiền gửi tại Vietinbank (gọi chung là giấy tờ có giá). Với khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp giấy tờ trị giá được bằng tiền đó, thì quý khách phải có những giấy tờ sau: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SXKD (theo mẫu). Giấy tờ có giá kèm theo giấy xác nhận của nơi quản lý và phát hành giấy tờ có giá đó (theo mẫu).  Sổ hộ khẩu gia đình hoặc CMND và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).Đối chiếu và tiếp nhận hồ sơCBTD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của những giấy tờ cần thiết để cho vay.Các loại giấy tờ theo quy định là bản chính thì phải lấy bản chính xácCác loại giấy tờ theo quy định là bản sao công chứng thì phải lấy bản sao công chứng.Các loại giấy tờ theo quy định chỉ cần bản sao thì phải đối chiếu với bản gốc và CBTD phải xác nhận là đã đối chiếu.Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ khách hàng đầy đủ, CBTD báo cáo TPTD(hoặc người được uỷ quyền) và tiếp tục tiến hành các bước trong quy trình. Nếu hồ sơ của khách hàng chưa đầy đủ, CBTD yêu cầu khách hàng hoàn thiện tiếp nhận hồ sơ.(2) Thẩm định các điều kiện vay vốnĐây là khâu quan trọng nhất của quy trình tín dụng để xác minh tính chính xác của giấy tờ khách hàng đã nộp cho ngân hàng đồng thời làm căn cứ cho quyết định về việc cho phép vay vốn hay không, và quyết định đó có chính xác hay không điều dựa trên kết quả của bước thẩm định này. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốnCBTD kiểm tra đầy đủ, xác thực, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ vay vốn qua cơ quan phát hành ra chúng hoặc qua các kênh thông tin. Kiểm tra hồ sơ khách hàng; CBTD kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của các giấy tờ văn bản trong danh mục hồ sơ khách hàng. Kiểm tra hồ sơ vay vốn và hồ sơ đảm bảo tiền vay; Kiểm tra mục đích vay vốn-Kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay vốn (đối chiếu nhu cầu xin vay với danh mục những hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện theo quy định của pháp của chính phủ qua từng thời kỳ)-Đối với những khoản vay vốn bằng ngoại tệ, kiểm tra mục đích vay vốn đảm bảo phù hợp với quy định quản lý ngoại hối hiện hành về đối tượng vay vốn bằng ngoại tệ.Điều tra và thu thập thông tin về khách hàng vay vốnVề khách hàng vay vốn:CBTD phải đi thực tế tại gia đình và nơi sản xuất kinh doanh của khách hàng để tìm hiểu thông tin về:Gia đình của khách hàng vay vốn.Mục đích vay vốn của khách hàngNhững nguồn thu nhập thường xuyên/thu nhập khác của khách hàng/những thành viên trong gia đình.Đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay (nếu có) và của người bảo lãnh (nếu có).Quan hệ làm ăn với bạn hàng, giữa khách hàng và người bảo lãnh.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và địa phương.Kiểm tra xác minh thông tinViệc xác minh này có thể thực hiện thông qua các nguồn sau:Hồ sơ vay vốn trước đây và hiện tại của khách hàng tại NHCTThông qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và phòng thông tin Kinh Tế - Tài Chính – Ngân hàng – NHCT VN.Các cơ quản lý trực tiếp khách hàng xin vay (UBND, Cơ quan Thuế …)Các ngân hàngkhách hàng đã từng hay đang vay vốn ở đó.Phân tích và thẩm định khách hàng vay vốnTìm hiểu và phân tích về tư cách và năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự Phân tích, đánh giá tình hình quan hệ với các tổ chức tín dụng: Bao gồm quan hệ tín dụng và quan hệ tiền gửi ở hiện tại lẫn ở trong quá khứquan hệ tín dụng:Đối với NHCT CN1 và các chi nhánh khác trong hệ thống NHCT VN:-Dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn(bao gồm cả chi tiết về nợ quá hạn:số tiền, thời hạn quá hạn …). Đối với nợ trung, dài hạn cần biết thêm về tài sản đã được đầu tư bằng vốn vay, số tiền dài hạn, số tiền được điều chỉnh kỳ hạn nợ, nguồn trả nợ, lịch trả nợ.-Mục đích khoản vay-Doanh số cho vay, thu nợ-Số dư bảo lãnh, thư tín dụng-Tài sản đảm bảo cho dư nợ trên-Mức độ tín nhiệm -Chi tiết về nợ quá hạn Đối với các tổ chức tín dụng khác:-Dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đến thời điểm gần nhất (bao gồm cả nợ gia hạn, nợ quá hạn …)-Mục đích của các khoản vay-Số thư bảo lãnh, thư tín dụng-Tài sản đảm bảo cho dư nợ trên-Mức độ tín nhiệm Quan hệ tiền gửi:Tại ngân hàng công thương việt nam-Số dư tiền gửi bình quân-Doanh số tiền gửiTại các tổ chức tín dụng khác -Số dư tiền gửi bình quân-Doanh số tiền gửi, tỷ trọng so với doanh thu.Dự kiến lợi ích của ngân hàng nhận được nếu khoản vay được phê duyệt.Cán bộ tín dụng phải tiến hành tính toán lãi hoặc chi phí(các lợi ích) có thể thu được nếu khoản vay được phê duyệt. cơ sở tính toán dựa trên đơn xin vay của khách hàng( bao gồm số tiền giải ngân, thời hạn và lãi suất dự tính).Cán bộ tín dụng phải xem xét tổng thể các lợi ích khác khi thiết lập quan hệ với khách hàng ( ví dụ lợi nhuận khoản vay có thể không cao như mong đợi nhưng bù lại, khách hàng luôn duy trì quan hệ tiền gửi ở mức cao )Thẩm định TSĐB tiền vayTài sản đảm bảo là cơ sở để ngân hàng có thể tiến hành thu hồi nợ đã cho khách hàng vay nhằm mục đích:Nâng cao trách nhiệm thực hiện cam kết trả nợ (gốc và lãi) của bên vay.Phòng ngừa rủi ro khi phương án trả nợ của bên vay không thực hiện được, hoặc xảy ra các rủi ro không lường trước được khiến khách hàng không trả nợ được.Phòng ngừa hành vi gian lận của khách hàng Với những mục đích trên nên khi nhận các TSĐB này, ngân hàng chủ yếu nhận những TSĐB có tính thanh khoản cao, có giá trị và ít mất giá theo thời gian để khi cần xử lý phải đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi của khoản vay.Các hình thức đảm bảo tiền vay:Cầm cố thế chấp bằng tài sản của khách hàng vayBảo lãnh bằng tài sản của bên thứ baBảo đảm tài sản hình thành từ vốn vayKhi tiến hành thẩm định TSĐB, CBTD cần phải làm rõ:Tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sở hữu và các giấy tờ có liên quan tới TSĐB.Nguồn gốc của tài sản bảo đảm, đặc điểm của TSBĐTài sản không có tranh chấpTài sản được phép giao dịchTài sản dễ bán/dễ chuyển nhượng ( có tính thanh khoản cao)Xác định giá trị của TSĐB làm cơ sở để xác định mức cho vay tối đa( theo quy định hiện hành của giám đốc ngân hàng Công Thương Việt Nam, mức cho vay tối đa khoản vay là 70% giá trị TSBĐ )Khả năng thu hồi nợ vay(3) Xác định phương thức cho vayCăn cứ vào quy chế hiện hành của NHCT, CBTD xác định phương thức cho vay.(4) Xem xét nguồn vốn, điều kiện thanh toán, lãi suất cho vay. Xem xét khả năng nguồn vốn: CBTD cùng với trưởng phòng tín dụng( hoặc người được uỷ quyền) phối hợp với phòng/bộ phận phụ trách nguồn vốn để:- Cân đối nguồn vốn( nội tệ, ngoại tệ) đối với những khoản vay lớn.- Dự tính khả năng chuyển đổi ngoại tệ đối với những khoản vay để thanh toán nước ngoài.Xác định lãi suất cho vay:CBTD tiến hành tổng hợp số liệu để tính toán mức lãi suất có thể áp dụng cho khoản vay(5) Lập tờ trình thẩm định cho vayTrên cơ sở kết quả thẩm định các nội dung trên, CBTD sẽ lập tờ trình thẩm định, nêu các ý kiến đề xuất đối với đề nghị vay vốn.Trong tờ trình này, CBTD phải ghi rõ ý kiến của mình về việc khách hàng, và đề xuất cho vay, không cho vay.(6) Tái thẩm định khoản vay:Sau khi CBTD hoàn thành tờ trình thẩm định, tổ tái thẩm định có trách nhiệm thẩm định lại toàn bộ hồ sơ vay vốn, tờ trình thẩm định của CBTD. tổ thẩm định do giám đốc chi nhánh chỉ định, gồm 02 cán bộ, trong đó có ít nhất 1 trưởng hoặc phó phòng tín dụng là thành viên.Tổ tái thẩm định phải ghi rõ ý kiến của mình về việc cho vay hay không cho vay để trình giám đốc chi nhánh, và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Mọi sự khác biệt giữa kết quả thẩm định và tái thẩm định có thể dẫn đến các kết luận khác nhau về khách hàng và khoản vay điều phải trình lên giám đốc chi nhánh.Thời gian tái thẩm định không nằm trong thời gian quy định cho thẩm định gốc và không quá 3 ngày đối với món vay ngắn hạn và không quá 05 ngày đối với món vay trung và dài hạn.(7) Trình duyệt khoản vay Đối với CBTD:Trình tờ trình thẩm định/tái thẩm định cùng hồ sơ khoản vay cho trưởng phòng tín dụng (hoặc người được uỷ quyền). đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp pháp của toàn bộ hồ sơ khách hàng, tính trung thực và tính chính xác của tờ trình thẩm định.Đối với trưởng phòng tín dụng (hoặc người được uỷ quyền):Tiến hành thẩm tra, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ và các tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, tài sản thế chấp, … theo quy định hiện hành. Sau khi đã nắm bắt được hồ sơ, cần phải ghi rõ trên TTTĐ ý kiến của mình về khách hàng, đề xuất cho vay hay không cho vay. Sau đó trình giám đốc xin duyệt.Giám đốc NHCT CN1(hoặc người có thẩm quyền):Ra quyết định phê duyệt khoản vay trên cơ sở kiểm tra toàn bộ hồ sơ và TTTĐ do trưởng phòng tín dụng trình. Giám đốc chỉ được phê duyệt khoản vay khi khoản vay đó thuộc quyền phán quyết và khi khách hàng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và NHCT VN. Nội dung duyệt khoản vay cần ghi rõ phương thức cho vay, số tiền món vay, hoặc hạn mức món vay, hoặc hạn mức được duyệt, thời hạn, hạn mức được duyệt, thời hạn, lãi suất và các điều kiện khác(nếu có). Trong trường hợp đó từ chối khoản vay thì giám đốc sẽ ghi rõ quyết định và lý do từ chối cho vay của mình vào TTTĐ, sau đó gửi cho phòng tín dụng soạn thảo văn bản trả lời cho khách hàng.(8) Ký kết hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và TSBĐ:Sau khi TTTĐ được phê duyệt là đồng ý cho vay của CBTD, TPTD (hoặc người được uỷ quyền) và giám đốc NHCT-CN1, CBTD sẽ cùng khách hàng vay lập HĐTD, và HĐĐB tiền vay.Soạn thảo nội dung hợp đồng Khi khoản vay vốn được giám đốc NHCT-CN1 (hoặc nguời được uỷ quyền) phê duyệt đồng ý cho vay và hình thức đảm bảo tiền vay được xác định, CBTD soạn thảo HĐTD và hợp đồng bảo đảm tiền vay cho phù hợp với nội dung, điều kiện đã được duyệt và mẫu hợp đồng để trình TPTD kiểm soát.Một đặc điểm lưu ý trong bước này là: trong trường hợp khách hàng vay có TSĐB là sổ tiết kiệm thì giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng kiêm HĐBĐ tiền vay kiêm giấy nhận nợ. Việc này nhằm mục đích làm giảm thời gian giao dịch, thực hiện việc xét duyệt cho vay đối với khách hàng, bởi lẽ đây là đối tượng cần được ưu tiên. với dạng vay vốn này, rủi ro tín dụng gần như bằng 0%. Do đó tạo điều kiện thuận lợi, cũng như tâm là tâm lý thoải mái đối với khách hàng giao dịch.Ký kết hợp đồng tín dụng, và HĐBĐ tiền vay:TPTD kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng tín dụng, và HĐBĐ tiền vay đúng nội dung, điều kiện đã được duyệt và đảm bảo chắc chắn các hợp đồng này tuân thủ các quy định hiện hành pháp luật và NHCTVN, ký tắt vào tất cả các hợp đồng này để trình giám đốc hoặc người được uỷ quyền.Giám đốc chi nhánh( hoặc người được uỷ quyền) chỉ được ký vào hợp đồng tín dụng, HĐBĐ tiền vay khi chắc chắn rằng các điều khoản trong hợp đồng này tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và NHCT VN.Thủ tục giao, nhận giấy tờ và TSĐB tiền vay.Việc giao nhận giấy tờ và TSĐB từ khách hàng phải được thực hiện một cách cẩn thận. khi nhận giấy tờ và TSĐB, CBTD tiến hành thẩm tra nhằm:Bảo đảm đủ loại và số lượng theo yêu cầuGiấy tờ phải có chữ ký và giấu xác nhận của cơ quan có liên quan.Các giấy tờ và TSĐB có sự phù hợp về nội dung với nhau hay không.Đối với việc nhập kho giấy tờ và TSĐB, CBTD chịu trách nhiệm kiểm tra toàn giấy tờ và TSBĐ, phối hợp cán bộ liên quan thực hiện đúng quy định về quản lý TSĐB của NHCT VN.Công chứng và đăng ký giao dịch.Đây là một khâu bắt buộc trong quá trình cho vay. những giấy tờ liên quan tới TSĐB sau khi photo cần phải đi công chứng theo yêu cầu của pháp luật và sau đó tiến hành đăng ký giao dịch với các cơ quan chức năng.(9) Giải ngân[...]... sơ cần thiết để được ngân hàng cho vay. Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: CBTD hướng dẫn khách hàng hồn thiện hồ sơ vay. Về cơ bản, một số hồ sơ vay gồm có:Hồ sơ khách hàng: Các văn bản cơng nhận tư cách tổ hợp tác, tư cách dân sự - đối với khách hàng là tổ hợp tác.Chứng minh thư hộ chiếu (đối với người nước ngồi)Giấy đăng kí kết hơn (nếu trong trường hợp khách hàng đã lập gia đình).Sổ... các kế hoạch này, Ngân hàng Phát triển Thượng Hải - Phú Đông đã tăng gấp đơi số nhân viên marketing cho lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, chiếm tới 20% tổng quỹ lương. Nhìn chung, vì các khoản cho vay tiêu dùng vẫn cịn khá mới mẻ với cả người tiêu dùng và hệ thống ngân hàng ở Trung Quốc nên hậu quả của vấn đề rủi ro chưa thể hiện đầy đủ, chưa lường hết được. Hầu hết các khoản cho vay tiêu dùng là các... hợp đồng tín dụng kiêm HĐBĐ tiền vay kiêm giấy nhận nợ. Việc này nhằm mục đích làm giảm thời gian giao dịch, thực hiện việc xét duyệt cho vay đối với khách hàng, bởi lẽ đây là đối tượng cần được ưu tiên. với dạng vay Người vay khi đề nghị cấp một khoản tín dụng tiêu dùng phải có trách nhiệm khai báo chính xác và đầy đủ cho người cho vay những thông tin mà người cho vay thấy cần thiết nhằm đánh giá... Đối với các tổ chức tín dụng khác:-Dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đến thời điểm gần nhất (bao gồm cả nợ gia hạn, nợ quá hạn …)-Mục đích của các khoản vay -Số thư bảo lãnh, thư tín dụng-Tài sản đảm bảo cho dư nợ trên Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng cung cấp những thông tin về khách hàng, các quy định của NHCT mà khách hàng phải đáp ứng về điều kiện vay. .. dụng tiêu dùng trong hoạt động tín dụng chung của họ. Hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến và được khuyến khích phát triển.Tính đến nay, kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các nước cho thấy đây là loại hình rủi ro tương đối thấp, góp phần ổn định thu nhập cho các ngân hàng, nhất là tại các nước có khu vực cơng ty làm ăn kém hiệu quả. - Những hiểu biết của người dân về các... đó khoản tiền cho khu vực bất động sản vay chưa trả sẽ không được phép chiếm hơn 30% tổng dư nợ vay Xác định lãi suất cho vay: CBTD tiến hành tổng hợp số liệu để tính tốn mức lãi suất có thể áp dụng cho khoản vay (5) Lập tờ trình thẩm định cho vay Trên cơ sở kết quả thẩm định các nội dung trên, CBTD sẽ lập tờ trình thẩm định, nêu các ý kiến đề xuất đối với đề nghị vay vốn.Trong tờ trình này, CBTD... các quốc gia về phạm vi, đối tượng, giá trị của khoản vay, thời hạn vay, lãi suất Ví dụ, tại Bỉ, thơng thường các khoản tín dụng tiêu dùng thường được cấp cho những người có nhu cầu vay với khoản tín dụng tối thiểu là 1.250 EUR, tối đa là 20.000 EUR trong thời hạn tối thiểu là 3 tháng. Trên thực tế, các NHTM Bỉ cũng áp dụng quy định này một cách linh hoạt. Ví dụ tại ngân hàng AGF: - Đối với cho. .. Phú Đông đã phối hợp với các công ty du lịch lữ hành để đưa ra các khoản cho vay du lịch và kể từ thời điểm đó đã có 13 cặp vợ chồng nhận được các khoản vay để đi du lịch tuần trăng mật. Ngân hàng này cũng đã kéo dài thời hạn của các khoản vay dành cho đào tạo đại học từ 2 năm lên 4 năm và thành lập một quỹ đặc biệt dành cho các bậc cha mẹ vay vốn do muốn gửi con cái vào các trường học tư nhân... tiếp khách hàng xin vay (UBND, Cơ quan Thuế …)Các ngân hàngkhách hàng đã từng hay đang vay vốn ở đó.Phân tích và thẩm định khách hàng vay vốnTìm hiểu và phân tích về tư cách và năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự Phân tích, đánh giá tình hình quan hệ với các tổ chức tín dụng: Bao gồm quan hệ tín dụng và quan hệ tiền gửi ở hiện tại lẫn ở trong quá khứquan hệ tín dụng: Đối với NHCT... vay ngắn hạn và khơng q 05 ngày đối với món vay trung và dài hạn.(7) Trình duyệt khoản vay  Đối với CBTD: Trình tờ trình thẩm định/tái thẩm định cùng hồ sơ khoản vay cho trưởng phịng tín dụng (hoặc người được uỷ quyền). đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp pháp của toàn bộ hồ sơ khách hàng, tính trung thực và tính chính xác của tờ trình thẩm định. Đối với trưởng phịng tín dụng (hoặc . PHỤ LỤC Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhânQuy trình cho vay được bắt đầu từ khi CBTD tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc. chậm đối với các khách hàng trung lưu. Khi tiếp cận vào thị trường khách hàng bán lẻ, các ngân hàng nước ngoài sẽ lôi kéo các khách hàng giàu có với các
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.doc, Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.doc, Qui trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.doc

Từ khóa liên quan