Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc

33 525 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 08:42

GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh “Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc” SV : Lê Thị Mai – K45C4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh MỤC LỤC CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 3 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề n/c 4 CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHỐI THỨC SẢN PHẨM HỖN HỢP ĐÁ NỘI THẤT XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 11 CHƯƠNG 3 – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN PHỐI THỨC SẢN PHẨM HỖN HỢP ĐÁ NỘI THẤT XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 24 3.1. Các kết luận và phát hiện về đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU tại công ty CP Hồng Phúc 24 3.2. Các đề xuất kiến nghị để phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty 27 CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Trên cơ sở thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh xuất khẩu ngày càng phát triển theo hướng tăng nhanh về số lượng, đa dạng, phong phú về cách thức mặt hàng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong những năm qua thì các nước thuộc liên minh châu Âu (EU) có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng lớn nhất ngày càng nhập nhiều các sản phẩm đá đã hoàn thiện phục vụ cho hoạt động trang trí nội thất và nhu cầu về đá nội thất ở EU sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Đây là thị trường tiềm năng để cho các doanh nghiệp muốn xâm nhập mặt hàng của mình vào trong đó có công ty cp Hồng Phúc. Nhu cầu thị trường EU tiêu dùng sản phẩm đá làm nội thất càng cao là một viễn cảnh tươi sáng đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu đá của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nhưng yêu cầu về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng cũng cao hơn. Họ không những yêu cầu sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng mà sản phẩm thể hiện được phong cách, cá tính và tính thẩm mỹ của chủ ngôi nhà. Vì vậy các doanh nghiệp của các nước sản xuất đá đang cạnh nhau rất quyết liệt để lấy cảm tình của khách hàng. SV : Lê Thị Mai – K42C4 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Qua quá trình thực tập tại công ty em nhận thấy hiện nay công ty CP Hồng Phúc cũng gặp không ít khó khăn trong việc đối mặt với các đối thủ cạnh tranh và yêu cầu cung cấp sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã kiểu dáng ngày càng yêu cầu cao và thị hiếu thay đổi liên tục. Những năm qua công ty đã có sự cố gắng và cải tiến thêm để nâng cao việc hoạt động xuất khẩu đá nội thất sang thị trường EU. Tuy nhiên quá trình thực hiện chính sách sản phẩm hỗn hợp của công ty còn gặp nhiều thiếu sót chất lượng sản phẩm của công ty chưa đáp ứng yêu cầu , mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm còn đơn giản chưa bắt mắt, chưa thu hút được sự chú ý của khách hàng. Mẫu mã bao bì không được chú trọng. Đến nay công ty vẫn chưa đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đá còn ít người biết đến.Việc đầu tư vốn vào quảng bá tên tuổi sản phẩm và hình ảnh công ty, các dich vụ hỗ trợ còn hạn chế. Chính vì vậy em chọn vấn đề nghiên cứu là “Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc” với mong muốn đóng góp một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách của công ty. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài - Tìm hiểu hoạt động sản xuất và kinh doanh đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc. - So với các doanh nghiệp khác thì sản phẩm đá của công ty kiểu dáng , mẫu mã, cũng như chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng còn chưa cao. So với các sản phẩm đá nội thất của các công ty cùng kinh doanh mặt hàng này trong nước và ngoài nước thì còn thua kém. - Sản phẩm của doanh nghiệp còn có nhiều điểm yếu, chưa đủ các yếu tố để cạnh tranh với các sản phẩm khác cùng ngành của các công ty khác đang tồn tại và phát triển trên thị trường. - Công ty cần có những biện pháp, kế hoạch cụ thể như nghiên cứu thị trường, đầu tư vốn vào máy móc và nâng cao tay nghề cho nhân công …trong năm nay và những năm tiếp theo để cải tiến phối thức sản phẩm hỗn hợp đưa sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, cạnh tranh tốt trên thị trường xuất khẩu đá nội thất. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tại tại công ty cp Hồng Phúc. SV : Lê Thị Mai – K42C4 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Trên cơ sở lý luận chuyên ngành, tìm hiểu thực tế, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cp Hông Phúc. Đề tài nghiên cứu của em gồm các mục tiêu: - Tìm hiểu tình hình xuất khẩu các sản phẩm đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cp Hồng Phúc. - Phân tích mặt hàng đá nội thất xuất khẩu của công ty có những ưu thế và hạn chế gì? - Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu mặt hàng đá nội thất sang thị trường EU của công ty. - Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp của công ty. 1.4. Phạm vi nghiên cứu. - Về mặt không gian: Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU ở các nước chủ yếu là Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha. - Về thời gian: nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh đá nội thất của công ty từ năm 2006 đến năm 2009. - Mặt hàng nghiên cứu là đá nội thất xuất khẩu. Với hai dòng đá chính là dòng đá Marble và dòng đá xanh đen. - Tập khách hàng: là các doanh nghiệp nhập khẩu đá nội thất hướng đến khách hàng thị trường EU. 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề n/c . 1.5.1. Một số K/N cơ bản : 1.5.1-1. Khái niệm sản phẩm theo quan điểm marketing. Sản phẩm là thứ có khả năng thoả mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng, cống hiến những lợi ích cho họ và có thể đưa ra chào bán trên thị trường với khả năng thu hút sự chú ý mua sắm và tiêu dùng. Theo đó, một sản phẩm được cấu tạo và hình thành từ hai yếu tố cơ bản sau đây: Yếu tố vật chất. Yếu tố phi vật chất. 1.5.1-2. Khái niệm và cấu trúc phối thức sản phẩm hỗn hợp. - Khái niệm. SV : Lê Thị Mai – K42C4 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Phối thức sản phẩm hỗn hợp là một tổ hợp hữu cơ gồm 3 lớp thuộc tính hỗn hợp của một sản phẩm marketing, sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hiện hữu, sản phẩm gia tăng. - Cấu trúc phối thức sản phẩm hỗn hợp Việc đầu tiên của một nhà hoạch định mặt hàng kinh doanh ở các công ty thương mại là cân nhắc lựa chọn một phối thức sản phẩm hỗn hợp được hiểu là một tổ hợp hữu cơ 3 lớp thuộc tính hỗn hợp của một sản phẩm marketing. Một phối thức sản phẩm hỗn hợp được cấu tạo từ ba mức sản phẩm: sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hiện hữu vẩn phẩm gia tăng. Bản chất của sản phẩm cốt lõi không phải là một tập hợp các thông số hợp thành công năng sản phẩm và không ai bán công năng sản phẩm mà là bán lợi ích của công năng mà khi mua dùng sản phẩm, khách hàng thỏa mãn về bản chất nhu cầu của mình. Vì thế sản phẩm cốt lõi được đặt ở trung tâm, hạt nhân của mô hình phối thức sản phẩm hỗn hợp. Tiếp theo trong giao dich thương mại tiến hành thương thảo để dẫn đến quyết định mua thì cần sản phẩm hiện hữu được tạo ra do các doanh nghiệp sản xuất và thương mại bao gồm 6 thuộc tính nhằm tạo ra tính hiệu lực trên hàng hóa và chương trình marketing có tính chuyên biệt của công ty với các đoạn thị trường nhất định trong kế hoạch và chiến lược marketing.Sáu thuộc tính trong sản phẩm hiện hữu là: mức chất lượng, đặc tính nổi trội, phong cách mẫu mã, bao gói, các dịch vụ trước bán. SV : Lê Thị Mai – K42C4 5 Lợi ích công năng cốt lõi Bao gói Phong cách mẫu mã Đặc tính nổi trội Tên nhãn hiệu Chất lượng cảm nhận được Dịch vụ trước bán Dịch vụ trong và sau bán Bảo hành Lắp đặt sử dụng Điều kiện giao hàng và thanh toán Sản phẩm gia tăng Sản phẩm hiện hữu Sản phẩm cốt lõi Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Cuối cùng để kích thích sự gia tăng quyết định mua, người hoạch định hoặc quản trị mặt hàng chào thêm những dịch vị hoặc lợi ích bổ sung để hình thành nên sản phẩm gia tăng. 1.5.2. Phân định nội dung của phát triển phối thức sản phẩm đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của doanh nghiệp kinh doanh 1.5.2-1. Quyết định thuộc tính công năng sản phẩm đá nội thất. Mỗi phối thức sản phẩm đều có các thuộc tính công năng mặt hàng hữu hình như: Mức chất lượng, đặc tính nổi trội và phong cách mẫu mã. Sau khi công ty chào hàng một phối thức sản phẩm ra thị trường, nó sẽ làm biến thể các thuộc tính khi bắt gặp các thách thức của giai đoạn mới trong chu kỳ sống của sản phẩm. Để cải thiện doanh số, lợi nhuận, chất lượng có thể được tăng hay giảm, đặc tính nổi trội có thể được bổ sung hay rút bớt, phong cách mẫu mã có thể bị thay đổi. - Quyết định về chất lượng. Trong khi triển khai một mặt hàng, công ty phải lựa chọn một mức chất lượng và những thuộc tính khác để hỗ trợ cho việc định vị sản phẩm trong thị trường trọng điểm. Chất lượng chính là một trong những công cụ định vị chủ yếu của công ty. Chất lượng biểu tượng cho tầm mức khả năng của một nhãn hiệu thực hiện các chức năng của nó. Chất lượng chính là một thuật ngữ tóm lược cho tính bền, tính đáng tin cậy, dễ sử dụng, dễ sửa chữa, tính chính xác và các thuộc tính giá trị khác của phối thức sản phẩm. Một trong những thuộc tính này có thể đo lường một cách khách quan.Trên quan điểm marketing chất lượng phải được đo lường theo những cảm nhận của người mua. Hầu hết các nhãn hiệu, khởi đầu, đều được xác lập trên một trong bốn mức chất lượng sau: thấp, trung bình, cao và hảo hạng. Các nghiên cứu marketing cho thấy rằng lợi nhuận tăng theo mức chất lượng của nhãn hiệu. Có 3 chiến lược về quản trị chất lượng qua thời gian đó là: Cải tiến chất lượng, duy trì chất lượng, giảm chất lượng. - Quyết định chọn đặc tính nổi trội( product Features Deccision) Các công ty khi tiếp thị một sản phẩm đều chào hàng với những đặc tính nổi trội, điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các công ty thương mại bán lẻ- nơi tụ hội của hàng chục mặt hàng chiều sâu, hàng trăm mặt hàng chiều rộng và hàng chục ngàn tên hàng khác nhau mà khách hàng không thể nhận biết được nếu các mặt hàng riêng biệt không có các đặc tính này. Mặt khác, các đặc tính nổi trội này còn là một công cụ cạnh tranh hữu hiệu để tạo khác biệt giữa mặt hàng của công ty với của công ty cạnh tranh. - Quyết định chọn phong cách mẫu mã mặt hàng. SV : Lê Thị Mai – K42C4 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Một cách thức bổ sung sự khác biệt mặt hàng là thông qua phong cách và mẫu mã. Một mẫu mã tốt được lựa chọn sẽ mang lại một số lợi ích. Nó có thể tạo ra một mặt hàng được” hạ cánh” mới hơn so với các đối thủ cạnh tranh đơn điệu, từ đó mang lại một chu kỳ sống. Mặt khác một mẫu mã tốt còn tạo điều kiện giao tiếp giá với khách hàng và kích thích lựa chọn, mua dễ dàng hơn. Các nhà tiếp thị thương mại cần nắm bắt và so sánh hiệu lực của mẫu mã khác nhau đến hiệu năng marketing của sản phẩm để có cơ sở đánh giá, lựa chọn và thông tin ngược với các công ty sản xuất trong cải tiến và đổi mới phong cách mẫu mã sản phẩm. Mẫu mã bao bì của sản phẩm chính là công cụ marketing hữu hiệu- tính phổ biến của thuật bán hàng tiên tiến, là sự phát triển của văn minh thương mại và tiêu dùng. Mẫu mã bao bì của sản phẩm phải đảm bảo được hai chức năng: + Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, xúc tiến bán hàng, kích thích mua. + Bảo quản : chất lượng và số lượng sản phẩm. 1.5.2.2. Quyết định chọn nhãn hiệu cho sản phẩm đá nội thất. Người tiêu dùng cảm nhận thương hiệu như một phần thực chất của sản phẩm và việc đặt thương hiệu có thể tăng thêm giá trị cho sản phẩm.vì vậy quyết định chọn thương hiệu là một nội dưng quan trọng của quản trị marketing . - Những khái niệm quan trọng : Nhãn hiệu ( brand ) : là một tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu biểu tượng, mẫu vẽ hay tổng hợp những cái đó nhằm nhận dạng những hàng hóa .hay dịch của một hay một nhóm người bán ( doanh nghiệp ) và để phân biệt với hàng của những đối thủ cạnh tranh . Tên nhãn hiệu ( brand name ) : là phần đọc lên được của nhãn hiệu . Thương hiệu ( Trademark ) : là một nhãn hiệu hoặc là một phần của nhãn hiệu được đăng ký và bảo vệ bảo luật pháp bì nó có thể loại trừ sự làm giả . Thương hiệu bảo vệ độc quyền riêng của người bán (doanh nghiệp) trong việc sử dụng tên hiệu hay mác hiệu trên thương trường . Việc chọn thương hiệu sản phẩm đưa tới những quyết định quan trọng mà nhà tiếp thị thương mại phải làm. Quyết định tên thương hiệu sản phẩm : Có 3 cách lập tên thương hiệu : + Nhà sản xuất lập thương hiệu ( gọi là thương hiệu quốc gia ) + Nhà thương mại lập thương hiệu riêng + Nhà sản xuất lập một phần thương hiệu ,còn lại là thương hiệu nhà thương mại . Những tiểu chuẩn tối ưu cho một tên thương hiệu là : + Nói được ít nhiều về ích dụng và chất lượng sản phẩm SV : Lê Thị Mai – K42C4 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh + Dễ đọc, dễ nhận và + Dễ nhớ, độc đáo, + Dịch được sang tiếng nước ngoài dễ dàng. + Có thể được đăng ký và được pháp luật bảo vệ . 1.5.2-3. Quyết định chọn mẫu mã bảo bì của sản phẩm đá nội thất. Trong thương mại hiện đại, hầu hết các sản phẩm đều trong dạng có bao bì.Tùy loại hàng chứa đựng, bao bì có thể có vai trò nhỏ, hoặc lớn. Một số nhà tiếp thị gọi bao bì là thành tố P thứ 5 của marketing – mix (package). Tuy nhiên hầu hết giới tiếp thị đều coi bao bì là một yếu tố trong phối thức sản phẩm của marketing mặt hàng thương mại . Việc đóng gói bao bì sản phẩm (packaging) là những hoạt động, hoạch định và sản xuất thùng chứa hay gói bọc cho sản phẩm, bao bì có thể là 3 chất liệu : Bao bì lúc đầu là cái trực tiếp chứa sản phẩm, bao bì lớp hai là lớp chất bảo vệ lớp đầu, và sẽ bị bỏ đi khi sắp dùng sản phẩm đó. Hai mức này trong thương mại tạo lên bao bì tiêu thụ (hay bao bì bán lẻ, bao bì trong) bao bì vận chuyển là lớp bao bì cần thiết cho việc bảo quản, phân loại và kho vận (còn gọi là bao bì bán buôn hay bao bì ngoài). Sau cùng mác nhãn hiệu ngoài là bao bì có in những chi tiết nằm trên cùng với bao bì để mô tả sản phẩm Trong thương mại bao bì và mác hiệu thực hiện những chức năng chủ yếu sau: bảo quản chất lượng số lượng hàng bên trong, nâng cao tính vệ sinh văn minh cho hàng hóa và tác nghiệp thương mại, tạo thuận lợi cho tiêu dùng, cho hoạnh định kinh doanh quảng cáo xúc tiến bán, chào hàng và kích thích mua . Hiện nay bao bì ngày càng là một công cụ tiếp thị hữu hiệu do sự phổ biến các kỹ thuật bán hàng tiến bộ tăng lên của văn minh thương mại và tiêu dùng, đòi hỏi phát triển hình ảnh nhãn hiệu và công ty và những cơ hội mới để cải biến mặt hàng. Trong thương mại bao bì và mác hiệu thực hiện những chức năng chủ yếu sau: bảo quản chất lượng số lượng hàng bên trong, nâng cao tính vệ sinh văn minh cho hàng hóa và tác nghiệp thương mại, tạo thuận lợi cho tiêu dùng, cho hoạnh định kinh doanh quảng cáo xúc tiến bán, chào hàng và kích thích mua . Các nhà quản trị marketinh sản phẩm ở các công ty thương mại có nhiều quyết định lựa chọn về những yếu tố đặc biệt của bao bì như : kích cỡ, hình dạng, chất liệu.màu sắc, chữ nghĩa và dấu hiệu. Những yếu tố này phải được lựa chọn hài hòa để làm nổi bật giá trị bổ sung của sản phẩm cho khách hàng dễ nhận biết và hỗ trợ cho việc định vị sản phẩm trên thị trường trọng điểm. SV : Lê Thị Mai – K42C4 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Tiếp theo của các quyết định chọn bao bì là các quyết định về ghi nhãn hàng nhà tiếp thị thương mại khi đánh giá, lựa chọn,ghi nhãn, phải nắm được các chức năng chủ yếu của một nhãn hàng: là nhận dạng được sản phẩm hay nhãn hiệu tương ứng, định hạng loại mặt hàng, mô tả những điều quan trọng nổi bật của các sản phẩm, tạo sắc thái biểu tượng và hình ảnh nhãn hiệu, giới thiệu quảng cáo sản phẩm và ghi mã hiệu sản phẩm. 1.5.2-4. Quyết định dịch vụ đi kèm cho sản phẩm Dịch vụ cho khách hàng là một yếu tố trong quyết định phối thức sản phẩm hỗn hợp. Một tên hàng của công ty đưa ra thị trường thường kèm theo một một vài dịch vụ. Hệ thống dịch vụ có thể là một phần quan trọng hay thứ yếu trong toàn bộ nỗ lực của công ty. Một tên hàng cụ thể kèm dịch vụ sẽ tăng khả năng chiều khách hàng. Như vậy 3 quyết định phải có với các dịch vụ cho khách hàng : những dịch vụ khách hàng nào cần đưa vào tổng thể phối thức dịch vụ cho khách hàng? dịch vụ đó sẽ ở mức nào? dịch vụ đó sẽ được cung cấp dưới hình thức nào? - Quyết định về phối thức dịch vụ : Nhà tiếp thị cần quan trắc khách hàng để xác định những dịch vụ chính cần cung cấp và tầm quan trọng tương hỗ của nó một phối thức dịch vụ được hiểu là một tập hỗn hợp có tương lượng quan trọng của các hình thức dịch vụ thương mại trong mối quan hệ với toàn bộ quá trình tiếp thị – bán và tiêu dùng một tên hàng xác định mà công ty hoạch định cung ứng cho khác hàng trọng điểm. + Quyết định về mức dịch vụ : Các công ty cần thẩm tra mức dịch vụ của mình và của các công ty cạnh trang so với ý muốn của khách hàng để nhận ra sự khác biệt qua một số mặt, so sánh khi mua hàng, quan sát khách hàng có định kỳ hòm thư góp y, hệ thống giải quyết khiếu nại của khách hàng vấn đề không phải là giảm thiểu khiếu nại mà là tối đa hóa cơ hội khiếu lại cho khách hàng để công ty biết được chuyện gì đã xảy ra và xử lý kịp thời để khách hàng có thể được thỏa mãn . Phương pháp hữu hiệu để đánh giá và so sánh mức độ quan trắc phỏng vấn một panel khách hàng về dịch vụ mặt hàng và tập hợp thành các tiêu thức của một phối thức dịch vụ tiến hành xếp lại theo cho điểm từng tiêu thức trên hai mặt : tầm quan trọng (4 mức) và đánh giá mức thực hiện do tổng hợp đánh giá của khách (4 mức) định vị trên giản đồ từ đó có thể rút ra 4 hình thức quyết định tầm mức với từng dịch vụ. + Quyết định về hình thức dịch vụ : SV : Lê Thị Mai – K42C4 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Nhà tiếp thị phải giải quyết các hình thức cung ứng dịch vụ. Để quyết định đúng nhà quản trị dịch vụ phải trả lời 2 vấn đề : Mỗi thành phần dịch vụ phải được đánh giá như thế nào? các dịch vụ sẽ được cung ứng như thế nào? với mỗi dịch vụ lại có nhiều giải pháp. Quyết định của công ty tùy thuộc vào ý thích của khách hàng cũng như chiến lược của những công ty cạnh tranh . 1.5.2-5. Quyết định quản trị phối thức sản phẩm hỗn hợp. - Cơ sở xác định phối thức. + Nhu cầu tiêu dùng Khái niệm: nhu cầu tiêu dùng là đòi hỏi, những ước muốn của con người đối với hoạt động tiêu dùng tồn tại dưới dạng hình thái hàng hóa và dịch vụ. Nhu cầu mang tính chất đa dạng và phức tạp và đồng thời mang tính phát triển. Từ chính những đặc điểm này mà doanh nghiệp cần phải chú ý đến sự phát triển sản phẩm của doanh nghiệp để có thể đáp ứng kịp thời những đòi hỏi hay những mong muốn của khách hàng. Khi mà nhu cầu của khách hàng được thỏa mãn thì chứng tỏ doanh nghiệp đã thành công. + Phân tích môi trường cạnh tranh Phân tích môi trường cạnh tranh là 1 trong những nội dung rất quan trọng trong công tác nghiên cứu marketing của công ty, nó cho phép công ty biết được đối thủ cạnh tranh hiện tại của công ty cũng như đối thủ cạnh tranh tiềm tàng mà công ty sẽ phải đối đầu trên thị trường và nó còn cho công ty biết được điểm mạnh, điểm yếu, những lợi thế và khó khăn của các đối thủ cạnh tranh. Và cũng cho phép công ty đánh giá vị thế của mình trên thị trường từ đó đưa ra các chiến lược marketing phù hợp với vị thế của công ty. + Phân tích đặc điểm khách hàng Nghiên cứu khách hàng là một trong những bước quan trọng và cần thiết của công ty. Nghiên cứu khách hàng là bí quyết giúp công ty thành công trên thị trường. Bởi vì việc xác định và hiểu biết về các loại khách hàng cho phép công ty biết được tập tính tiêu dùng hiện thực và tập tính tiêu dùng tinh thần của mỗi loại khách hàng để từ đó tạo tiền đề trực tiếp cho công ty xác lập những mối quan hệ thích ứng phù hợp với từng tập khách hàng. + Khả năng của doanh nghiệp Bộ máy tổ chức quản lý mà được tổ chức và vận hành tốt sẽ mang lại một sức mạnh vô hình vô cùng to lớn cho công ty. Thường thì bộ máy tổ chức của một công ty sẽ được coi là tốt, có khả năng phát huy các tiềm lực khác trong công ty khi nó đảm bảo được 3 nguyên tắc: Nguyên tắc thống nhất; Nguyên tắc kiểm soát; Nguyên tắc hiệu quả. SV : Lê Thị Mai – K42C4 10 [...]... sản phẩm đá nội thất tự công ty khai thác nguyên liệu chế biến thành phẩm dùng trang trí ốp lát nhà, làm mặt bàn,lát đường đi, lát cầu thang xuất khẩu sang thị trường EU - Quy mô thị trường xuất khẩu đá nội thất Quy mô thị trường xuất khẩu thể hiện ở số lượng thị trường mà hàng đá nội thất của Công ty đã tiêu thụ được Bảng 2.8: Tỷ trọng thị phần các thị trường xuất khẩu đá nội thất của Công ty Năm Năm... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN PHỐI THỨC SẢN PHẨM HỖN HỢP ĐÁ NỘI THẤT XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 3.1 Các kết luận và phát hiện về đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU tại công ty CP Hồng Phúc 3.1.1 Ưu điểm Trong những năm qua, Công ty CP Hồng Phúc luôn luôn đạt được những thành tích đáng mừng trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm đá nội thất xuất khẩu, sản phẩm của Công ty đã có mặt ở... hợp xuất khẩu sang thị trường EU 3.2 Các đề xuất kiến nghị để phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty 3.2.1 Cở sở sản xuất 3.2.1-1 Dự báo sự biến động của thị trường xuất khẩu mặt hàng đá nội thất trên thị trường EU Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều loại đá xây dựng từ nội đến ngoại nhập với màu sắc, chủng loại đa dạng Theo nhận định của. .. trường EU Thị trường EU là thị trường lớn có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Công ty Hồng Phúc khi xuất khẩu hàng đá nội thất vào thị trường này ngoài cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp tại chính thị trường EU Công ty còn cạnh tranh với chính các doanh nghiệp trong nước cùng xuất khẩu mặt hàng này như công ty đá ốp lát Hà Thanh Bình, công ty TNHH đá thiên nhiên Trung Hùng, công ty cổ... thức đá nội thất hỗn hợp xuất khẩu sang thị trường EU - Nhu cầu tiêu dùng đá nội thất tại thị trường EU Nhu cầu về đá nội thất của thị trường của EU ngày càng tăng nhưng mức độ yêu cầu về sản phẩm cao hơn và luôn thay đổi theo sở thích và độ tuổi Các nhà nhập khẩu tại thị trường EU phải lự chọn và cân nhắc để nhập khẩu các mặt hàng đá nội thất đáp ứng phù hợp với từng tập khách mua lẻ của họ Như giới... đó công ty cũng xuất khẩu sang các thị trường như thị trường Trung Đông, Châu Á, Tây ÂU có xu hướng giảm xút qua các năm như Trung Đông năm 2005 tỷ trọng thị phần 12,6% nhưng đến năm 2009 xuống 10,1% Các thị trường còn lại thị phần cũng giảm xuống - Khả năng cạnh tranh của sản phẩm đá nội thất xuất khẩu Công ty CP Hồng Phúc là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ đá, trọng tâm là đá nội thất Công. .. internet giúp tìm hiểu và đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến sản phẩm đá nội thất xuất khẩu của công ty Chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm đá nội thất hiện nay phát triển thế nào SV : Lê Thị Mai – K42C4 11 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :ThS Cao Tuấn Khanh Phối thức sản phẩm đá nội thất ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu đá nội thất của công ty sang thị trường EU - Nguồn dữ liệu bên... bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu là điều kiện để công ty CP Hồng Phúc xuất khẩu thuận lợi hơn Theo dự báo của EU và của Việt Nam, xu hướng xuất khẩu đồ đá nội thất của Việt Nam vào thị trường EU vẫn sẽ tiếp tục tăng Tuy nhiên công ty cũng phải đối đầu với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang cạnh tranh rất quyết liệt để được xâm nhập vào thị trường này Sản phẩm của công ty cần tạo ra nét khác... thì công ty cần phải tìm hiểu dây truyền và nhập máy móc sản xuất tốt hơn để nâng cao năng xuất 2.3 Kết quả phân tích dữ liệu thu thập được 2.3.1 Thực trạng thị trường xuất khẩu và mặt hàng kinh doanh của công ty 2.3.1.1 Thực trạng của thị trường xuất khẩu đá nội thất của nước ta Trong những năm gần đây thị trường đá nội thất phát triển mạnh nhiều trung tâmvà doanh nghiệp khai thác chế biến đá đá nội. .. thức đá nội thất hỗn hợp tại công ty cp Hồng Phúc trên thị trường xuất khẩu EU 2.3.2.1 Quyết định thuộc tính công năng của đá nội thất - Quyết định về chất lượng Với các sản phẩm đá nội thất chế biến từ dòng đá Marble và từ dòng đá xanh đen của Công ty sản phẩm đạt 40% là tốt còn 60% là trung bình và kém do quá trình khai thác nguyên liệu bằng nổ mìn, không có máy móc hiện đại nên nguyên liệu đá . của phòng kinh doanh) 2.3.1.2. Thực trạng sản phẩm đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cp Hồng Phúc. - Quy mô của sản phẩm đá nội thất xuất khẩu Cơ cấu các mặt hàng đá nội thất. lát cầu thang xuất khẩu sang thị trường EU. - Quy mô thị trường xuất khẩu đá nội thất. Quy mô thị trường xuất khẩu thể hiện ở số lượng thị trường mà hàng đá nội thất của Công ty đã tiêu thụ. GVHD :ThS. Cao Tuấn Khanh Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc SV : Lê Thị Mai – K45C4 Chuyên đề tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc, Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc, Phát triển phối thức sản phẩm hỗn hợp đá nội thất xuất khẩu sang thị trường EU của công ty CP Hồng Phúc, CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, Top of ForBottom of FoCHCHƯUƯCHCHCUƯOƠNCHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHỐI THỨC SẢN PHẨM HỖN HỢP ĐÁ NỘI THẤT XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU, CHƯƠNG 3 – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN PHỐI THỨC SẢN PHẨM HỖN HỢP ĐÁ NỘI THẤT XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm